Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб еластографії зсувної хвилі венозного тромбозу, що включає створення ударного ультразвукового імпульсу, скерованого в задану ділянку тканини з наступною деформацією тканини як в епіцентрі імпульсу, так і навколо нього, генеруючи поперечні хвилі, швидкість поширення якого і характеризує її структурну щільність, який відрізняється тим, що додатково досліджують гістологічні зміни венозного тромбу.

Текст

Реферат: Спосіб еластографії зсувної хвилі венозного тромбозу включає створення ударного ультразвукового імпульсу, скерованого в задану ділянку тканини з наступною деформацією тканини як в епіцентрі імпульсу, так і навколо нього, генеруючи поперечні хвилі, швидкість поширення якого і характеризує її структурну щільність. Додатково досліджують гістологічні зміни венозного тромбу. UA 115436 U (12) UA 115436 U UA 115436 U 5 10 15 20 25 Корисна модель належить до медицини, зокрема до судинної хірургії, і може бути використана при еластографії зсувної хвилі венозного тромбу. Відомий спосіб містить створення ударною ультразвукового імпульсу, скерованого в задану ділянку тканини з наступною деформацією тканини як в епіцентрі імпульсу, так і навколо нього, генеруючи поперечні хвилі, швидкість поширення якого і характеризує її структурну щільність. [1] Недоліком відомого способу є те, що він призначений для діагностики структурної щільності паренхіматозних органів та тканин. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити відомий спосіб шляхом введення нових технологічних дій, що направлені на кореляцію структурної щільності і гістологічних змін венозного тромбу. Задачу вирішують тим, що проводять дослідження еластографії зсувної хвилі та гістологічний аналіз венозного тромбу. Поставлену задачу вирішує спосіб, що включає дослідження еластографії зсувної хвилі та порівнюючий гістологічний аналіз венозного тромбу, внаслідок чого встановлюють параметри швидкості структурної щільності, які відповідають різним структурним стадіям формування тромбу. Спосіб здійснюють наступним чином: проводять дослідження еластографії зсувної хвилі венозного тромбу з послідуючим гістологічним аналізом та порівнюванням, внаслідок чого встановлюють структурність тромбу. Даний метод потенційно дозволяє оцінювати структурну щільність тромбу, вимірюючи швидкість поширення зсувної хвилі залежно від структури тромбу і використовується при виконанні профілактично - лікувальних хірургічних дій. Джерела інформації: 1. Динник О.Б., Жайворонок М.М., Кобиляк Н.М., Харченко М.С. Ультразвукова еластографія: теорія і практика створення навчального тренажера // Променева діагностика, променева терапія. - 2014. - № 3. - С. 42-53. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб еластографії зсувної хвилі венозного тромбозу, що включає створення ударного ультразвукового імпульсу, скерованого в задану ділянку тканини з наступною деформацією тканини як в епіцентрі імпульсу, так і навколо нього, генеруючи поперечні хвилі, швидкість поширення якого і характеризує її структурну щільність, який відрізняється тим, що додатково досліджують гістологічні зміни венозного тромбу. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, A61B 8/00, A61B 18/26

Мітки: спосіб, зсувної, тромбозу, еластографії, венозного, хвилі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-115436-sposib-elastografi-zsuvno-khvili-venoznogo-trombozu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб еластографії зсувної хвилі венозного тромбозу</a>

Подібні патенти