Штучний каток для проведення дозвілля та масових розваг

Номер патенту: 1135

Опубліковано: 15.01.2002

Автор: Огонесянц Сергій Якович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Штучний каток для проведення дозвілля та масових розваг, що включає льодове поле та його систему охолодження, який відрізняється тим, що льодове поле та його система охолодження розташовані на пересувному транспортному засобі.

2. Каток по п.1, який відрізняється тим, що він розташований на плавучому засобі-баржі.

3. Каток по п. 2, який відрізняється тим, що льодове поле має теплоізоляційний шар, виконаний з можливістю його зняття з поверхні льодового поля на період масових розваг.

4. Каток по п. 2, який відрізняється тим, що льодове поле виконане у вигляді прямокутника, витягнутого вздовж корпуса баржі.

Текст

1. Штучний каток для проведення дозвілля та масових розваг, що включає льодове поле та його систему охолодження, який відрізняється тим, що льодове поле та його система охолодження 3 1135 4 дозволяє пристосувати дешевий транспортний бкам розповсюджується у середині льодового позасіб (баржу) для перевезення штучного катка. ля та подається назад у систему 2. Це забезпечує Наявність теплоізоляційного шару на катку, рівномірне охолодження води, що знаходиться на виконаного з можливістю його зняття з поверхні полі, та створення льодового поля. При цьому, льодового поля на період масових розваг дозвотеплоізоляційний шар 5 забезпечує тепловий заляє заощадити енергію для заморожування штучхист від зовнішнього середовища та забезпечує ного катка, коли катком не користуються. таким чином створення льодового поля з рівноміВиконання льодового поля у вигляді прямокурним температурним полем з найменшими витратника, витягнутого уздовж корпусу баржі та обладтами. нання катка столиками з сидіннями, ігровими та Для проведення масових заходів теплоізолязвукопідсилювальними пристроями дозволяє зруційний шар 5 тимчасово знімають з поверхні льочно та комфортно проводити відпочинок, дозвілля дового поля (як це показано на фіг.2). та масові заходи. Проводять масові заходи. Для цього відвідуСуттєвість корисної моделі пояснюється кресвачів зручно та комфортно розсаджують на сидінленнями. нях навколо столиків. На Фіг.1 поданий вигляд збоку штучного катка, Відпочивальники можуть взяти ковзани та порозміщеного на баржі. кататися на катку у супроводі легкої музики. Крім На фіг.2 - вигляд зверху штучного катка (без того, каток може бути обладнаний атракціонами, теплоізоляційного шару). виставами, дискотеками, шоу та іншими масовими Штучний каток (фіг.1 - 2) містить льодове поле заходами. 1 та його систему 2 охолодження. Каток розташоПісля закінчення періоду вистав каток закриваний на баржі 3. вається теплоізоляційним шаром та баржа відплиЛьодове поле 1 з'єднано трубопроводами 4 з ває у інший населений пункт. його системою 2 охолодження для подачі у каток У випадку необхідності каток може бути викохолодоносія. ристаним для зберігання та перевезення харчів. Система 2 та трубопроводи 4 показані умовно Корисна модель, як вона описана вище, до(так як система охолодження має подаючи та відзволяє: водячи колектори, гнучкі теплообмінні трубки для пересувати штучний каток у різні населені пунхолодоносія - останні на креслені не показані). кти та організовувати проведення дозвілля та маЗі всіх сторін льодове поле закрито теплоізосових розваг як у населених пунктах, так й по ходу ляційним шаром 5, виконаним з можливістю його переміщення пересувного засобу; зняття з поверхні льодового поля на період масопристосовувати дешевий транспортний засіб вих розваг. Льодове поле 1 зі знятим теплоізоля(баржу) для перевезення штучного катка, що зниційним шаром 5 показаний на фіг.2. жує витрати на його пересування; Крім того, по периметру льодового поля 1 зручно та комфортно проводити відпочинок, розміщені столики 6 з сидіннями для розміщення дозвілля та масові заходи у населених пунктах, а відвідувачів. також по ходу переміщення пересувного транспоКаток також обладнаний звукопідсилювальним ртного засобу, особливо влітку; пристроєм 7 та може бути обладнаний ігровими використовува ти каток для перевезення та пристроями та атракціонами (останні на креслені зберігання заморожених харчів. не показані). Таким чином, запропоноване рішення корисної Підготування катка до проведення масових моделі може знайти широке застосування для розваг проходить таким чином. Формують льодове проведення масових заходів як у населених пункполе 1. Для цього включають систему 2 охолотах, що знаходяться по берегах судноплавних водження. Холодоносій, наприклад, Gaсl, поступає у дних шляхів, так й по ходу переміщення пересувтрубопроводи 4 та по гнучким теплообмінним труного транспортного засобу. 5 1135 6 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул. Сім’ї Хо хлових, 15, м. Київ, 04119, Україна (044) 456 – 20 – 90

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F25C 3/00, A63C 19/00, B63J 2/00

Мітки: дозвілля, штучний, масових, проведення, розваг, каток

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-1135-shtuchnijj-katok-dlya-provedennya-dozvillya-ta-masovikh-rozvag.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Штучний каток для проведення дозвілля та масових розваг</a>

Подібні патенти