Спосіб комбінованого закриття операційної рани шкіри голови та шиї при планових оперативних втручаннях

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комбінованого закриття операційної рани шкіри голови та шиї при планових оперативних втручаннях, що включає фіксацію країв рани, який відрізняється тим, що краї рани фіксують шкірним клеєм "Дермобонд" із зануренням дистальних країв шовного матеріалу до рани.

Текст

Реферат: Спосіб комбінованого закриття операційної рани шкіри голови та шиї при планових оперативних втручаннях включає фіксацію країв рани. Краї рани фіксують шкірним клеєм "Дермобонд" із зануренням дистальних країв шовного матеріалу до рани. UA 110405 U (12) UA 110405 U UA 110405 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургічної стоматології. Відомі способи закриття операційної рани. Введення до операційної рани інтерферону α та β [Lee J.H. Effects of interferon-α, β on keloid tritment/ J.H. Lee, S.E. Kim, A.V. Lee// Int. J. Dermatol.2008. - Vol. 47(2). - P. 183-186]. Місцеве застосування силіконових пластин - оклюзійна терапія [Suetake T. Effects of silicone gel sheet on the stratum corneum hydration/ T. Suetake, S. Sasai, Y. Zhen [et al]// Brit. J. Plast. Surg. - 2000. - Vol. 53(6). - P. 503-507]. Фіксація країв рани шкірним клеєм "Дермабонд" [Патент на корисну модель № 84183, Україна, МПК А61В 19/00. Спосіб інтраопераційної профілактики утворення патологічних рубців голови та шиї / Аветіков Д.С., Ставицький C.O., Трапова Х.О., Розколупа О.О. 11.02.2013. - № u2013 05239; заявл. 10.10.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.]. Найбільш близьким до запропонованого є спосіб фіксації країв рани шкірним клеєм "Дермабонд" [Патент на корисну модель № 84183, Україна, МПК А61В 19/00. Спосіб інтраопераційної профілактики утворення патологічних рубців голови та шиї/ Аветіков Д.С., Ставицький CO., Трапова Х.О., Розколупа О.О. 11.02.2013. - № u 2013 05239; заявл. 10.10.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.]. Однак відомий спосіб має недолік. Відомо, що фіксація країв рани лише клейовою композицією, з огляду на макрорельєф та постійну рухову активність, притаманну топографоанатомічним ділянкам голови та шиї, не є достатньою для оптимальної адгезії країв рани в ранньому та пізньому післяопераційному періоді. Саме тому, даний вид фіксації країв операційної рани не може вважатися оптимальним та потребує модернізації. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб комбінованого закриття операційної рани шкіри голови та шиї при планових оперативних втручаннях шляхом фіксації країв рани шкірним клеєм "Дермобонд", що відрізняється від відомого більшою адгезією країв рани, реалізованою за рахунок внутрішньошкірного шва у власній модифікації. Для оптимізації інтраопераційної профілактики утворення патологічних рубців нами запропоновано використання шкірного клею "Дермабонд" в комбінації з внутрішньошкірним швом у власній модифікації, яка реалізується зі застосуванням атравматичного шовного матеріалу, що біодеградує на 25-40 добу. На відміну від відомих видів внутрішньошкірних швів власне запропонована методика виконується з зануренням дистальних країв шовного матеріалу до рани. Приклад застосування: після проведення оперативного втручання слід ретельно наблизити в одній площині всі глибокі шари, в яких проводилося оперативне втручання. Особлива увага звертається на гіподерму, на яку накладається 2 шари швів: глибокий, що реалізується глибокими П-подібними швами, ниткою Монокріл 5,0 з інтервалом 3-4 мм. Другий поверхневий шар представлений безперервним внутрішньоклітковинним швом у нашій модифікації. При дотриманні правильної методики ушивання гіподерми її краї будуть співставленні в одній площині за умов ретельного гемостазу. Ззовні краї рани склеюють герметично шкірним клеєм "Дермабонд", який наноситься на суху шкіру двічі з інтервалом 25-30 с. Після цього компресійно-асептична пов'язка наноситься на 1 добу. Даний спосіб передбачає відсутність гумового випускника та шовного матеріалу на поверхні шкіри. Позитивним моментом даної методики є простота застосування, швидкість та достовірна ефективність, відсутність шкірних швів та оптимальна адгезія країв рани. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Спосіб комбінованого закриття операційної рани шкіри голови та шиї при планових оперативних втручаннях, що включає фіксацію країв рани, який відрізняється тим, що краї рани фіксують шкірним клеєм "Дермобонд" із зануренням дистальних країв шовного матеріалу до рани. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 33/18, A61L 24/00

Мітки: рані, голови, оперативних, операційної, комбінованого, втручаннях, планових, закриття, спосіб, ши, шкіри

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-110405-sposib-kombinovanogo-zakrittya-operacijjno-rani-shkiri-golovi-ta-shi-pri-planovikh-operativnikh-vtruchannyakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комбінованого закриття операційної рани шкіри голови та шиї при планових оперативних втручаннях</a>

Подібні патенти