Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб припрацювання деталей, який полягає в тому, що до деталей підводиться змінний електричний струм, між деталями прокачують електроліт, який містить суміш гліцерину - 82 % по об'єму та водного розчину солей нітрату натрію та тринатрійфосфату - 14 % по об'єму і 2-5 % за об'ємом олеїнової кислоти, який відрізняється тим, що після стабілізації процесу тертя подається електроліт з мідевмісною присадкою.

Текст

Реферат: Спосіб припрацювання деталей полягає в тому, що до деталей підводиться змінний електричний струм, між деталями прокачують електроліт, який містить суміш гліцерину - 82 % по об'єму та водного розчину солей нітрату натрію та тринатрійфосфату - 14 % по об'єму і 25 % за об'ємом олеїнової кислоти. Після стабілізації процесу тертя подається електроліт з мідевмісною присадкою. UA 108788 U (12) UA 108788 U UA 108788 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до машинобудування, а саме до припрацювання деталей спряжень агрегатів та систем машин і механізмів після виготовлення та ремонту. Найбільш близьким рішенням до способу, що заявляється, є спосіб припрацювання деталей [1], суть якого полягає в тому, що до деталей підводиться змінний електричний струм, між деталями прокачують електроліт, який містить суміш гліцерину – 82 % по об'єму та водного розчину солей нітрату натрію та тринатрійфосфату – 14 % по об'єму і 2-5 % за об'ємом олеїнової кислоти. Недоліком цього способу є неможливість формування на поверхнях тертя антифрикційних покриттів після завершення процесу припрацювання. Задачею даної корисної моделі є підвищення ресурсу агрегатів та систем машин і механізмів припрацюванням деталей їх спряжень з утворенням антифрикційних покриттів з оптимальною макро- і мікрогеометрією поверхонь тертя. Поставлена задача вирішується тим, що після стабілізації процесу тертя подається електроліт з мідевмісною присадкою. Спосіб припрацювання деталей спряжень агрегатів та систем машин і механізмів відбувається за такою послідовністю. На першому етапі здійснюється припрацювання механізмів з використанням змінного електричного струму та електроліту, який містить суміш гліцерину, розчину солей і олеїнову кислоту. Після стабілізації процесу тертя, що свідчить про завершення припрацювання, виконується другий етап на електроліті, до якого додають мідевмісну присадку, і відбувається формування антифрикційних покриттів. Таким чином, спосіб припрацювання спряжень деталей машин і механізмів надає можливість підвищити їх ресурс в процесі припрацювання, одночасним формуванням шару антифрикційного матеріалу з оптимальною макро- і мікрогеометрією поверхонь тертя деталей спряжень за рахунок того, що після стабілізації моменту тертя подається електроліт з мідевмісною присадкою. Джерела інформації: 1. Патент України на корисну модель № 24735 "Спосіб припрацювання деталей " G01М 15/00 / В.П. Алексеев, Т.Н. Замота, С.С. Іванов, В.В. Парфилко /Бюл. № 10, от 10.07.2007. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб припрацювання деталей, який полягає в тому, що до деталей підводиться змінний електричний струм, між деталями прокачують електроліт, який містить суміш гліцерину - 82 % по об'єму та водного розчину солей нітрату натрію та тринатрійфосфату - 14 % по об'єму і 2-5 % за об'ємом олеїнової кислоти, який відрізняється тим, що після стабілізації процесу тертя подається електроліт з мідевмісною присадкою. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01M 15/00, B23H 3/08, B23H 9/00

Мітки: припрацювання, деталей, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-108788-sposib-pripracyuvannya-detalejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб припрацювання деталей</a>

Подібні патенти