Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Монета, що виконана у вигляді чотирикутної пластини з заокругленими вершинами, яка відрізняється тим, що пластина в плані має форму гіпоциклоїди.

Текст

Реферат: UA 107212 U UA 107212 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до сфери грошового обігу, а саме до монет і може бути використана під час виготовлення монет, а також жетонів і знаків різноманітного призначення. Відома монета, що виконана у вигляді круглої пластини [пат. Росії № 92771 U1, МПК А44С 21/00, опубл. 10.04.2010]. Недолік цієї монети - незручність у розташуванні елементів достатньо великої за обсягом інформації, що характерно передусім для багатьох ювілейних і пам'ятних монет. Найближчою до пропонованого технічного рішення є монета, що виконана у вигляді чотирикутної пластини з заокругленими вершинами [Yeoman R.S. Current coins of the world. Racine, Wisconsin (USA): Whitman, 1976. - P. 136, Fig. 9]. На відміну від аналога, що розглянуто, ця монета є більш зручною для розташування елементів великої за обсягом інформації, проте вона характеризується значною матеріалоємністю. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити монету, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує зменшення її матеріалоємності за умови збереження зручності поводження з нею. Поставлена задача вирішується тим, що монета виконана у вигляді чотирикутної пластини з заокругленими вершинами. Додатково пластина в плані має форму гіпоциклоїди. Використання монети із зазначеними ознаками забезпечує увігнутість бокових граней пластини, а отже й зменшення, порівняно з монетою з прямолінійними гранями, матеріалоємності монети [див. наприклад, Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М.: Гостехиздат, 1955. - С. 110-111]. У той же час площа поверхонь пластини (аверсу й реверсу монети) майже не змінюється, що дає змогу розмістити на них відповідний обсяг інформації. Суть корисної моделі пояснює креслення. Монета виконана у вигляді чотирикутної пластини 1 з заокругленими вершинами 2, яка в плані має форму гіпоциклоїди 3 (креслення). Монету виготовляють з традиційних матеріалів (зазвичай металів і сплавів) відомими методами. При цьому під час виготовлення монети можливе застосування як одного, так і декількох матеріалів (наприклад біметалу). Оскільки монета (пластина 1) у плані має форму гіпоциклоїди, то це забезпечує увігнутість бокових граней пластини 1, а отже й зменшення, порівняно з монетою з прямолінійними гранями, матеріалоємності монети (залежно від параметрів гіпоциклоїди). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Монета, що виконана у вигляді чотирикутної пластини з заокругленими вершинами, яка відрізняється тим, що пластина в плані має форму гіпоциклоїди. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A44C 21/00

Мітки: монета

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-107212-moneta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Монета</a>

Подібні патенти