Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб місцевого зміцнення сталевих деталей, який полягає в механічній обробці з одночасним пропусканням електричного струму через зону контакту інструменту з деталлю, який відрізняється тим, що на оброблювальній поверхні створюється поле коронного розряду, іони матеріалу електрода імплантуються в поверхню деталі під дією накладеної напруги електричного струму з заданою різницею потенціалів.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб місцевого зміцнення сталевих деталей полягає в механічній обробці з одночасним пропусканням електричного струму через зону контакту інструменту з деталлю. На оброблювальній поверхні створюється поле коронного розряду. Іони матеріалу електрода імплантуються в поверхню деталі під дією накладеної напруги електричного струму з заданою різницею потенціалів. UA 106827 U (54) СПОСІБ МІСЦЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ UA 106827 U UA 106827 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до галузі техніки, а саме до машинобудування, і може бути використаною для підвищення якості поверхонь деталей машин. Відомий спосіб зміцнення сталевих деталей, згідно з яким механічна обробка поверхонь здійснюється згладжуванням, з одночасним пропусканням перемінного струму через зону контакту інструменту з деталлю, який утворює дискретну структуру поверхні у вигляді зміцнених фрагментів [1]. Відомий також, вибраний як прототип, спосіб зміцнення поверхонь деталей, який вміщує механічну обробку чистовим точінням з одночасним пропусканням струму, прямокутної форми через зону контакту інструменту з деталлю, який утворює дискретну структуру поверхні у вигляді зміцнених фрагментів [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого способу і того, що заявляється, є механічна обробка з одночасним пропусканням електричного струму через зону контакту інструменту з деталлю, який утворює дискретну структуру поверхні у вигляді зміцнених фрагментів. Недоліком відомого способу є значні витрати енергії, обмежена можливість зміни властивостей під дією температури. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що на оброблювальній поверхні створюється поле коронного розряду за допомогою застосуванням електрода з матеріалу, що імплантується під дією накладеної напруги електричного струму з заданою різницею потенціалів. У результаті в технологічному просторі створюється упорядковане технологічне середовище, в якому здійснюється утворення поверхневого шару робочої поверхні деталі. Заявлений спосіб здійснюється таким чином. До поверхні деталі, яка підлягає зміцненню, підводиться постійна або імпульсна напруга з заданою різницею потенціалів. Деталі, що встановлюється на токарному верстаті, та інструменту задаються режими обробки. Як інструмент використовується електрод, на який подається напруга для створення коронного розряду, що приводить до виникнення поля коронного розряду на поверхні деталі. В наслідок цього іони матеріалу, з якого вироблено електрод, імплантуються в поверхневий шар деталі під дією накладеної імпульсної напруги з заданої різницею потенціалів. Таким чином здійснюється впорядкування структури поверхневого шару. Застосування пропонованого способу дозволяє значно підвищити зносостійкість поверхневого шару і поліпшити експлуатаційна надійність деталей машин. Джерела інформації: 1. А.с. № 91691 (Гостехника СССР) на винахід "Способа чистовой обработки поверхностей металлических изделий". 2. UA 28828 МПК B23Н 5/00. Спосіб місцевого зміцнення сталевих деталей / С.В. Ковалевський, В.І. Тулупов, Л.П. Колот; власник Донбаська державна машинобудівна академія. - № u200708520; заявл. 24.07.2007; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21. – 2 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб місцевого зміцнення сталевих деталей, який полягає в механічній обробці з одночасним пропусканням електричного струму через зону контакту інструменту з деталлю, який відрізняється тим, що на оброблювальній поверхні створюється поле коронного розряду, іони матеріалу електрода імплантуються в поверхню деталі під дією накладеної напруги електричного струму з заданою різницею потенціалів. 45 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for local hardening steel parts

Автори англійською

Kovalevskyi Serhii Vadymovych, Romanchenko Svitlana Pavlivna

Назва патенту російською

Способ местного упрочнения стальных деталей

Автори російською

Ковалевский Сергей Вадимович, Романченко Светлана Павловна

МПК / Мітки

МПК: B23B 1/00, B23H 5/00

Мітки: місцевого, зміцнення, деталей, сталевих, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-106827-sposib-miscevogo-zmicnennya-stalevikh-detalejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб місцевого зміцнення сталевих деталей</a>

Подібні патенти