Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб пластики холедоха сегментом стінки жовчного міхура, що включає відновлення пошкодженого холедоха частиною стінки жовчного міхура із збереженням цілісності міхурової артерії, який відрізняється тим, що використовується стінка жовчного міхура від шийково-міхурового відділу до дна із кровозабезпеченням тканин, з якої формують клапоть для наступного створення трубчатого каналу з метою пластики холедоха шляхом накладання анастомозу по типу "кінець в кінець" з використанням атравматичних П-подібних швів з розвантажувальною гепатикостомією на зовнішньому дренажі, виведеному по сформованому підшкірному тунелю на шию собаки.

Текст

Реферат: Спосіб пластики холедоха сегментом стінки жовчного міхура включає відновлення пошкодженого холедоха частиною стінки жовчного міхура із збереженням цілісності міхурової артерії. Використовують стінку жовчного міхура від шийково-міхурового відділу до дна із кровозабезпеченням тканин, з якої формують клапоть для наступного створення трубчатого каналу з метою пластики холедоха шляхом накладання анастомозу по типу «кінець в кінець» з використанням атравматичних «П»-подібних швів з розвантажувальною гепатикостомією на зовнішньому дренажі, виведеному по сформованому підшкірному тунелю на шию собаки. UA 100766 U (12) UA 100766 U UA 100766 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії. Відомі способи пластики холедоха: сегментом вени (Olow.B. Plastic repair of the common bile duct with the and of a free vein graft. Acta chir. Seand., 1952. – V103, № 2. - Р. 111-118.); аутотрансплантантом тонкої кишки (Баран Л.Μ., Шевченко B.C. Пластика загального жовчного протоку аутотрансплантантом тонкої кишки в експерименті. - Клін. хірургія, 1982. - № 11. - С. 20-21); з використанням епідермального клаптя, взятого з передньої черевної стінки дерматомом (Вишневський В.О., Благовидов Д.Ф. Вибір способу реконструктивних операцій при пошкодженнях і стриктурах жовчних протоків. Реконструктивна хірургія жовчних протоків. - Кіров, 1981. - С. 28-29). Найбільш близьким до заявленого є спосіб пластики холедоха куксою міхурової протоки, що включає використання непошкодженої із збереженням кровозабезпечення кукси міхурової протоки після попередньо виконаної холецистектомії для анастомозування її з куксою холедоха по типу "кінець в кінець" з використанням П-подібних швів. Додатково проводять гепатикостомію з виведенням дренажа по сформованому підшкірному тунелю на шию собаки. (Пат. 84246 Україна, МПК А61В 17/00. СПОСІБ ПЛАСТИКИ ХОЛЕДОХА КУКСОЮ МІХУРОВОЇ ПРОТОКИ / Дубінін СІ., Малик СВ., Лавренко Д.О., Улановська-Циба Н.А., Рябушко О.Б., Передерій И.О.; заявники і власники: Дубінін С.І., Малик СВ., Лавренко Д.О., Улановська-Циба Н.А., Рябушко О.Б., Передерій И.О. - № u201305790; заявл. 07.05.2013; опубл. 10.10.2013, бюл. № 19/2013) Однак, недоліками даного способу є те, що він досить трудомісткий, його практично неможливо виконати при екстремальних ситуаціях. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб пластики холедоха при екстремальних ситуаціях (при дефекті холедоха до 2 см). Поставлена задача вирішується шляхом створення способу пластики холедоха сегментом стінки жовчного міхура, що включає відновлення пошкодженого холедоха частиною стінки жовчного міхура із збереженням цілісності міхурової артерії. Згідно з корисною моделлю, використовують стінку жовчного міхура від шийково-міхурового відділу до дна із кровозабезпеченням тканин, з якої формують клапоть для наступного створення трубчатого каналу з метою пластики холедоха шляхом накладання анастомозу по типу "кінець в кінець" з використанням атравматичних П-подібних швів з розвантажувальною гепатикостомією на зовнішньому дренажі, виведеному по сформованому підшкірному тунелю на шию собаки. Даний спосіб здійснюється наступним чином: в експерименті у собак створюють екстремальну ситуацію - видаляють сегмент холедоха до 2 см довжиною. Проксимальний кінець його лігують, на дистальний відділ накладають нитки-тримачі. В шийково-міхуровому відділі жовчного міхура формують трубчатий сегмент його стінки із збереженням міхурової артерії. При цьому необхідно звернути увагу на обов'язкове збереження судинного живлення змодельованого сегмента, дистальним відділом холедоха. Для уникнення післяопераційної внутрішньопротокової гіпертензії і профілактики неспроможності швів анастомозу, операцію закінчують гепатикостомією на зовнішньому дренажі, виведеному на шию тварини по підшкірному тунелю. Дренаж видаляють на 10 добу експерименту. Експеримент виконували на 30 собаках. Ускладнень не відмічалося в жодному випадку. Запропонований спосіб пластики холедоха сегментом стінки жовчного міхура має наступні переваги над прототипом, що і обумовлює його позитивний ефект, який полягає в тому, що дана методика пластики холедоха, дозволяє одержати тривалий час функціонуючий анастомоз з біологічною та фізичною герметичністю, при дефекті холедоха до 2 см, за короткий час. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб пластики холедоха сегментом стінки жовчного міхура, що включає відновлення пошкодженого холедоха частиною стінки жовчного міхура із збереженням цілісності міхурової артерії, який відрізняється тим, що використовується стінка жовчного міхура від шийковоміхурового відділу до дна із кровозабезпеченням тканин, з якої формують клапоть для наступного створення трубчатого каналу з метою пластики холедоха шляхом накладання анастомозу по типу "кінець в кінець" з використанням атравматичних П-подібних швів з розвантажувальною гепатикостомією на зовнішньому дренажі, виведеному по сформованому підшкірному тунелю на шию собаки. 55 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/11, A61B 17/00

Мітки: стінки, холедоха, спосіб, сегментом, міхура, жовчного, пластики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-100766-sposib-plastiki-kholedokha-segmentom-stinki-zhovchnogo-mikhura.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб пластики холедоха сегментом стінки жовчного міхура</a>

Подібні патенти