Спосіб визначення міграції сульфатів добрив у ґрунті

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення міграції сульфатів з добрив, що включає відбір проб ґрунту буром по діагоналі, відбір зразків, висушування ґрунту, який відрізняється тим, що закладають польовий дослід, який включає варіанти з внесенням хлориду кальцію (СаСl2) і без внесення (контроль), норма внесення СаСl2 становить 100 кг/га д.р., відбирають зразки масою 100 г, у фільтрат додають 10 % розчин Ва(ОН)2.

Текст

Реферат: Спосіб визначення міграції сульфатів з добрив включає відбір проб ґрунту буром по діагоналі, відбір зразків, висушування ґрунту. Закладають польовий дослід, який включає варіанти з внесенням хлориду кальцію (СаСl2) і без внесення (контроль), норма внесення СаСl2 становить 100 кг/га д.р., відбирають зразки масою 100 г, у фільтрат додають 10 % розчин Ва(ОН) 2. UA 100281 U (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІГРАЦІЇ СУЛЬФАТІВ ДОБРИВ У ҐРУНТІ UA 100281 U UA 100281 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі сільського господарства і може бути використана в загальному землеробстві, агрохімічному обстеженні ґрунтів для прискореного визначення міграції сірки з добрив у ґрунті під посівами сільськогосподарських культур. 2Переміщення іонів SO4 по профілю ґрунту визначають за допомогою мічених атомів і лізиметрів. Лізиметричні досліди з добривами проводяться з метою вивчення поживного режиму ґрунту та перерозподілу (пересування) мінеральних і органічних речовин по його профілю, а також для визначення балансу елементів живлення. Лізиметри можуть бути металевими, бетонними, 2 цегляними або з поліетиленової плівки. Зазвичай площа лізиметра від 1 до 4м глибиною 1 м. Лізиметрична лійка немає бокових стінок, що дозволяє проводити дослідження з ґрунтом природного складення в умовах, максимально наближених до природних. Визначення мітки стабільного ізотопу досить складне. Особливо трудомістка підготовка зразків до аналізу. Кількісне визначення проводять за допомогою мас-спектрометра. Стабільні ізотопи застосовують як мітки до таких елементів, у яких немає радіоактивних ізотопів з тривалим періодом напіврозпаду, наприклад азот. Крім цього водний режим ґрунту в лізиметрах дещо інший, ніж у природних умовах. Корпус лізиметру виключає поверхневий стік, проте створює пристінну фільтрацію, що порушує природний водний, термічний і повітряний режими ґрунту. В результаті цього в ґрунт лізиметра попадає на 20-25 % атмосферних опадів більше, ніж у такий же об'єм ґрунту без лізиметра. Крім того дно лізиметра створює повітряний прошарок, який заважає водообміну з підґрунтям і тим самим підвищує вологість ґрунту в лізиметрі, а вимиті з ґрунту поживні речовини з розчином не можуть рухатися по капілярах до поверхні ґрунту в період посухи (Господаренко Г.М. Агрохімія / Г.М. Господаренко.- К.: Нічлава, 2010. - 350 с). Отже, елементи живлення у результаті вимивання в лізиметрах втрачаються „на завжди", тоді як у природних умовах водорозчинні їх форми постійно рухаються по профілю ґрунту. 2Відомо інший спосіб визначення міграції іонів SO4 , суть якого полягає у відборі зразків по профілю ґрунту з наступним кількісним їх визначенням за допомогою титрування хлоридом барію в присутності металоіндикатора нітхромазо (Ягодин Б.А. Практикум по агрохимии / Б.А.Ягодин. - Μ.: Агропромиздат, 1987. - 512 с). Проте за цим методом неможливо встановити мігрує сірки ґрунту чи добрив. Відомо, що хлор характеризується високою міграційною здатністю пересуванню по профілю ґрунту та не утворює стійких комплексних зв'язків з мінеральними і органічними його 2складовими, а також слабко сорбується на поверхні ґрунтових часток. Сульфати (SO4 ) займають друге місце після хлору за здатністю пересування по профілю ґрунту. Тому, якщо іони 2 Сl здатні проникати у нижні шари ґрунту, то відповідно іони SO4 " добрив також будуть мігрувати на цю глибину. Для того, щоб встановити можливе пересування іонів хлору по профілю ґрунту необхідно закласти польовий дослід, який включає варіанти з внесенням хлориду кальцію (СаСl2) і без внесення. Норма внесення СаСl2 становить 100кг/га д. р. Відбір зразків ґрунту проводять згідно загальноприйнятої методики впродовж вегетаційного періоду для встановлення дати можливого пересування іонів хлору по профілю ґрунту. Після цього визначають вміст хлору по шарах ґрунту та порівнюють ці дані з показниками варіанту без внесення хлориду кальцію. Якщо вміст хлору на ділянках із внесенням хлориду кальцію буде більший, ніж без внесення, то це свідчить 2про переміщення іонів Сl по профілю ґрунту та відповідно іонів SO4 . Даний метод дозволяє точно встановити міграцію сульфатної форми сірки з добрив по профілю ґрунту. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Спосіб визначення міграції сульфатів з добрив, що включає відбір проб ґрунту буром по діагоналі, відбір зразків, висушування ґрунту, який відрізняється тим, що закладають польовий дослід, який включає варіанти з внесенням хлориду кальцію (СаСl2) і без внесення (контроль), норма внесення СаСl2 становить 100 кг/га д.р., відбирають зразки масою 100 г, у фільтрат додають 10 % розчин Ва(ОН)2. 55 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C05B 3/00

Мітки: добрив, визначення, міграції, спосіб, сульфатів, ґрунті

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-100281-sposib-viznachennya-migraci-sulfativ-dobriv-u-runti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення міграції сульфатів добрив у ґрунті</a>

Подібні патенти