Ветеринарна фармацевтична композиція й спосіб (варіанти) профілактики й лікування захворювань шкт і інтоксикацій різної етіології у тварин

Є ще 21 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ветеринарна фармацевтична композиція для лікування захворювань ШКТ (шлунково-кишкового тракту) і інтоксикацій різної етіології у тварин, що містить як активні компоненти гідролізний лігнін і пребіотик із групи: лактулоза, фруктоолігосахариди, галактосахариди, інулін, виконана у формі, що придатна для застосування в складі суміші з комбікормом, при вмісті лігніну в кількості від 30 до 95 мас. %, а пребіотику – від 5 до 50 мас. %.

2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що виконана у формі порошку або гранул.

3. Спосіб профілактики й лікування інтоксикацій різної етіології, у тому числі мікотоксикозів, у тварин, у тому числі птиці, при якому вводять тварині ветеринарну фармацевтичну композицію за п. 1 у суміші з кормом у дозі від 2 до 4,5 кг препарату на 1 тонну комбікорму, пропорційно вмісту мікотоксинів у комбікормі.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі ветеринарії та стосується ветеринарної фармацевтичної композиції для лікування захворювань ШКТ (шлунково-кишкового тракту) і інтоксикацій різної етіології у тварин, що містить як активні компоненти гідролізний лігнін і пребіотик із групи: лактулоза, фруктоолігосахариди, галактосахариди, інулін, виконана у формі, що придатна для застосування в складі суміші з комбікормом, при вмісті лігніну в кількості від 30 до 95 мас. %, а пребіотику – від 5 до 50 мас. %. UA 99582 C2 (12) UA 99582 C2 UA 99582 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Група винаходів, що заявляється, стосується медицини, а саме ветеринарії, й може бути використана для профілактики й лікування захворювань шлунково-кишкового тракту й інтоксикацій різної етіології, у тому числі мікотоксикозів, диспепсії, гастроентеритів, ентеритів, колітів, гепатитів, гепатодистрофії, у тому числі й у токсичній формі, у тварин, включаючи свійську птицю, велику рогату худобу й свиней. В умовах інтенсифікації тваринництва й розвитку фермерських господарств поряд з поліпшенням породності й продуктивності тварин, особливу увагу слід приділяти збільшенню виходу й збереженню молодняку сільськогосподарських тварин і підвищенню продуктивності тварин. Збереженню молодняку, і, зокрема, телят і поросят, перешкоджають різні захворювання, насамперед, шлунково-кишкові, одне із провідних місць серед яких займають гострі й хронічні розлади травлення. Вони набули масового характеру й наносять величезний економічний збиток, що складається з падежу молодняку й вираженого зниження продуктивності як під час росту тварин, так і при досягненні перехворілими тваринами дійшлого віку. Рішення проблеми надзвичайно ускладнюється поліетіологічністю даної патології, широким її поширенням і іншими факторами. У цих умовах необхідним є пошук доступних і діючих препаратів, здатних до профілактики даного захворювання. Дослідженнями, які проведені в Білорусії й за її межами, встановлено, що в результаті складної екологічної обстановки, недотримання технології годівлі, утримання й експлуатації тварин, а також безконтрольного використання лікарських препаратів порушується гомеостаз, виникають деструктивні зміни в організмі. Серед всієї різноманітної патології тварин істотна частка належить захворюванням незаразної етіології. Хвороби молодняку сільськогосподарських тварин займають особливе положення в патології тварин. Захворювання молодняку в ранній постнатальний період розвитку свідчить про те, що у маткового поголів'я відзначаються захворювання, пов'язані з порушеннями обміну речовин. Крім того, потрібно враховувати, що в тваринах, які ростуть, обмін речовин характеризується значною інтенсивністю, тому вони дуже чутливі до порушень умов утримання й годівлі. Нормальне функціонування живих організмів відбувається тільки при оптимальних умовах внутрішнього середовища [Митюшин В. В. Диспепсия новорожденных телят.- М.: Росагропромиздат, 1989.- 123 с.; Карпуть И.М., Пивовар Л.М., Ульянов А.Г., Щеглов В.М. Патоморфология и диагностика аутоиммунных нарушений органов пищеварения у животных// Проблемы патоморфологической диагностики болезней в промышленном животноводстве: Матер. Всес. науч. конф. - Вильнюс, 1986. - С. 172-173.]. У ветеринарній літературі зараз формується поняття ендогенної інтоксикації. Ендотоксикоз - це складний патогенетичний комплекс, що включає метаболічні й функціональні розлади обміну речовин практично у всіх органах і системах організму, що відзначається при багатьох захворюваннях. В основі механізму розвитку ендотоксикозу лежить перевага катаболічних процесів над анаболічними, що веде до декомпенсації регуляторних систем організму й накопиченню в токсичних концентраціях їх ефекторних компонентів протеолітичних ферментів, кінінів і інших вазоактивних пептидів, біологічно активних продуктів дегідратації білків, медіаторів запалення й т.д. З літератури [Абрамов С.С. и др. Общая терапия животных- Витебск: УО ВГАВМ, 2006 217с.; Карпуть И.М., Пивовар Л.М., Ульянов А.Г., Щеглов В.М. Патоморфология и диагностика аутоиммунных нарушений органов пищеварения у животных// Проблемы патоморфологической диагностики болезней в промышленном животноводстве: Матер. Всес. науч. конф. - Вильнюс, 1986. - С. 172-173.] відомо, що найбільш чутливими до інтоксикації, що розвивається, є новонароджені тварини й тварини, що ростуть. Зокрема, однією з причин такої високої чутливості новонароджених тварин є те, що, на відміну від людей, у перші дні їхнього життя частина крові від кишечника, минаючи капілярну мережу печінки, через відкриту венозну протоку надходить безпосередньо в задню порожню вену, а з останньої - в загальне кров'яне русло. Надлишкове накопичення токсинів в організмі молодняку сільськогосподарських тварин, а також нездатність фізіологічних систем детоксикації забезпечити їхнє ефективне виведення визначають необхідність проведення інтенсивної детоксикаційної терапії з використанням специфічних засобів і методів детоксикації. Іншою істотною проблемою промислового тваринництва в усьому світі продовжують залишатися інтоксикації різної етіології, у числі яких широко поширені мікотоксикози. За літературними даними щорічно не менш 25-30 % комбікормів виявляються забруднені мікотоксинами. Ситуація серйозно погіршується внаслідок високої чутливості сучасних порід тварин і кросів птиці до негативних факторів навколишнього середовища, що в комплексі призводить до значних економічних втрат при виникненні й хронічному перебігу даного 1 UA 99582 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 захворювання. Крім того, багато токсинів, включаючи мікотоксини, переходять у продукти тваринництва, мають мутагенні й канцерогенні властивості, порушують психічну діяльність і поведінку людини. Методи дезінтоксикації організму були відомі ще нашим предкам, які для ліквідації різних токсичних станів використовували золу, деревне вугілля, ряд глинистих алюмосилікатів. З них до 70-80 років минулого сторіччя в якості офіційно зареєстрованого, атестованого препарату дійшло широко відоме і використовуване в медичній практиці активоване вугілля. Поштовхом для подальшого впровадження ентеросорбції послужили роботи із синтезу й вивчення мікросферних ентеросорбентів на основі синтетичного активного вугілля, що допомогло значно знизити пошкоджуючу дію на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту порошкоподібних вуглецевих сорбентів. До кінця 80-х - середини 90-х років одержали дозвіл і введені в медичну практику, крім препаратів на основі модифікованих форм вугілля, ентеросорбенти на основі високодисперсного окису кремнію (Полісорб), волокнистих форм піролізованої целюлози (Поліфепан) і ряду інших природних і синтетичних полімерів. У ветеринарній медицині є повідомлення про використання для ентеросорбції лігніну, фермасорбу, зоосорбу, плантосилу, СВ-1. Відомі фармацевтичні композиції для лікування тварин, що містять лігнін [SU № 803157, RU № 2096033, 2141329, 2302866]. Однак, відомі композиції не мають необхідних лікувальних властивостей, а лікування, що засновано на їхньому застосуванні, є недостатньо ефективним. Відомі фармацевтична композиція й спосіб профілактики й лікування шлунково-кишкового тракту у тварин шляхом перорального введення ентеросорбенту - гідролізного лігніну у вигляді водної суспензії [RU № 2297214 - прототип]. Однак при наявності виражених позитивних властивостей відносно сорбції токсинів препарати даної групи мають важливий для тваринництва побічний ефект: їхнє включення в раціон на рівні, достатньому для ефективної сорбції токсинів, супроводжується одночасним "поглинанням" частини біологічно активних речовин корму (вітамінів, незамінних амінокислот, мінеральних елементів і ін.), що впливає на виробничі показники вирощування тварин і птиці. Спосіб призначення ентеросорбенту - у вигляді водної суспензії є незручним для широкого застосування у тваринництві. Технічним завданням групи винаходів, зв'язаних єдиним винахідницьким задумом, є створення ефективної фармацевтичної композиції для профілактики й лікування захворювань шлунково-кишкового тракту та інтоксикацій різної етіології у тварин і способів лікування із застосуванням вищевказаної фармацевтичної композиції. Технічним результатом, що забезпечує рішення поставленого завдання групи винаходів, є підвищення ефективності лікування, усунення вищевказаних недоліків застосування гідролізного лігніну, активованого вугілля та інших загальновідомих сорбентів. Одночасно спільне використання лігніну із пребіотиком як засобу для профілактики й лікування тварин дозволяє одержати результат у вигляді комплексу позитивних ефектів: мінімізація побічного впливу від застосування сорбенту, відновлення гомеостазу шлунково-кишкового тракту, нормалізація показників метаболізму, що, в остаточному підсумку, веде до якісного підвищення зоотехнічних і економічних показників тваринництва. Сутність винаходу в частині ветеринарної фармацевтичної композиції для лікування захворювань ШКТ і інтоксикацій різної етіології у тварин полягає в тому, що вона містить як активні компоненти гідролізний лігнін і пребіотик із групи: лактулоза, фруктоолігосахариди, галактосахариди, інулін, і виконана у формі, яка є придатною для застосування в складі суміші з комбікормом, при вмісті лігніну в кількості від 30 до 95 мас %, а пребіотику - від 5 до 50 мас %. Переважно вона виконана у формі порошку або гранул. Сутність винаходу в частині способу профілактики й лікування інтоксикацій різної етіології, у тому числі мікотоксикозів, у тварин, у тому числі птиці, полягає в тому, що здійснюють введення тварині ветеринарної фармацевтичної композиції за пунктом 1 формули винаходу у суміші з кормом у дозі від 2 до 4,5 кг препарату на 1 тонну комбікорму, пропорційно вмісту мікотоксинів у комбікормі. Сутність винаходу в частині способу профілактики й лікування захворювань шлунковокишкового тракту, у тому числі диспепсії, гастроентеритів, ентеритів, колітів, гепатитів, гепатодистрофії, у тому числі й у токсичній формі, у тварин, включаючи велику рогату худобу і свиней, полягає в тому, що здійснюють введення тварині ветеринарної фармацевтичної композиції за пунктом 1 формули винаходу за 30±10 хвилин до годівлі, перорально індивідуально або груповим способом з водою для поїння або з кормом, один-два рази на добу в дозі від 0,2 до 0,3 г/кг маси тварини. 2 UA 99582 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Заявлена фармацевтична композиція призначена для реалізації з торговельним найменуванням "Екофільтрум" і може виготовлятися як у вигляді водної суспензії, так і при змішуванні комбінації лігніну із пребіотиком з кормом, що більш зручно при застосуванні. Нижче наведені приклади реалізації винаходу із групи. Склад 1 мас "Екофільтрум 800+200": - Лігнін гідролізний 80% - Лактулоза 20 % Склад 2 "Екофільтрум 900+100": - Лігнін гідролізний 90% - Лактулоза 10% Результатами експериментального використання композиції й способу(ів), що наведені нижче, підтверджується можливість одержання зазначеного технічного результату. На фіг. 1 зображена макроскопічна картина печінки поросяти при гепатодистрофії, на фіг. 2 печінка поросят: здорового (А) і при гепатодистрофії (В), на фіг. 3 - макроскопічна картина печінки поросяти при гепатиті, на фіг. 4 - гістозріз печінки поросяти, хворого на гепатодистрофію (зерниста, жирова й гідропічна дистрофія, значна дискомплексація балкової будови, некробіоз і некроз гепатоцитів, гемотоксилін-еозин (10х20)), на фіг. 5 - гістозріз печінки поросяти, якого лікували препаратом "Екофільтрум" через гепатодистрофію (жирова дрібнокрапельна дистрофія, незначні осередкові лімфоїдо-макрофагальні інфільтрати в інтерстиції, дискомплексація балкової будови, гемотоксилін-еозин (1015)), на фіг. 6 - гистозріз печінки поросяти, хворого на гастроентерит і гепатодистрофію (зерниста й жирова (дрібнокрапельна) дистрофія гепатоцитів, розширення міжбалкових синусоїдів, гемотоксилін-еозин (1030)), на фіг. 7 - гістозріз печінки поросяти, підданого лікуванню препаратом "Екофільтрум" через гастроентерит (гемотоксилін-еозин (1020), між печіночними балками - незначні лімфоцитарномакрофагальні інфільтрати, незначне розширення печіночних просторів, зерниста дистрофія гепатоцитів, гемотоксилін-еозин (1030), на фіг. 8 - гістозріз печінки поросяти, хворого на гепатит (великоосередкові лімфоцитарно-макрофагальні проліферати, некробіоз і некроз гепатоцитів, зерниста дистрофія гепатоцитів, дискомплексація балкової будови, гемотоксилінеозин (1025), на фіг. 9 - гістозріз печінки поросяти, підданого лікуванню препаратом "Екофільтрум" через гепатит. Незначні лімфоцитарно-макрофагальні проліферати. Місцями дискомплексація балкової будови. Зерниста дистрофія гепатоцитів. Гематоксилін-еозин (1025). 1. Дослід 1. Було проведене дослідження впливу складу "Екофільтрум". Об'єктом дослідження були поросята 1 місячного віку. Предмет дослідження склали клінічний стан, показники клінічного тріасу, показники крові, результати патологоанатомічного й гістологічного досліджень. Основною метою досліджень було вивчення терапевтичної ефективності препарату "Екофільтрум" при гастроентериті, токсичній гепатодистрофії й гепатиті у свиней. При виконанні роботи був використаний комплекс клінічних, гематологічних, біохімічних, патологоанатомічних і гістологічних методів досліджень. Наукова новизна досліджень полягає в тому, що вперше була вивчена терапевтична ефективність препарату "Екофільтрум" при гастроентериті, токсичній гепатодистрофії й гепатиті в молодняку свиней. 1.1 Матеріал і методи досліду. Дослідження проводили в грудні 2007, січні-березні 2008 р. в умовах свинарського комплексу РСУП "Агрокомбінат "Ювілейний" Оршанського району Вітебської області, а також у районній ветеринарній лабораторії, лабораторії кафедри патанатомії і гістології, і діагностичному відділі НДІ "Прикладної ветеринарної медицини й біотехнології" УО ВГАВМ. Було сформовано 4 групи поросят 1-місячного віку по 15 тварин у кожній, хворих на токсичну гепатодистрофію (група 1), гепатит (група 2) і гастроентерит (група 3). Групи формували за принципом умовних аналогів. Комплектація груп проводилася поступово, у міру захворюваності. У четвертій групі перебували здорові поросята такого самого віку. Клінічно гепатодистрофія в поросят проявлялася загальним пригніченням, періодичним короткочасним розрідженням калу, що здобував світло-коричневе забарвлення, м'язовою слабкістю, іноді судорогами, блювотою, анорексією, у деяких випадках акроцианозом. Хворі тварини відставали за ростом і розвитком від здорових поросят даного віку. У поросят, хворих гепатитом спостерігалися діарея, пригнічення (до сопорозного стану), зниження апетиту (до анарексії), тахікардія й задишка. маса тіла знижувалася, однак не так помітно як при гепатодистрофії. Відзначалася зміна забарвлення калу до світло-глинистого. Гастроентерит у поросят клінічно проявлявся пригніченням тварин, зниженням апетиту, спрагою. Хворі тварини збиралися в невеликі групи, щетина була скуйовджена, частина тварин 3 UA 99582 C2 5 10 15 20 25 30 лежали. Чітко простежувалися особливості поведінкових реакцій у момент прийому корму, коли хворі тварини активно поїдали перші порції, а потім швидко відходили від годівниці і якийсь час стояли з опущеною головою, розставивши кінцівки, тобто в них відзначалася гастралгія. Акт дефекації частішав. Фекалії були від блідо-жовтого до темно-сірого кольору, з кислуватогнильним запахом, зі слизом, іноді з прожилками крові. Більш точно диференціювати зазначені хвороби дозволяло розкриття трупів і анатомування вимушено вбитих поросят з типовими клінічними ознаками гепатодистрофії, гепатиту й гастроентериту, проведення гістологічного дослідження печінки [А. В. Жаров, 1984; А. В. Сенько и др., 2001]. Так, при гепатодистрофії печінка у тварин була злегка збільшена, в'ялої консистенції, яскраво або охряно-жовтого кольору (фіг. 1). З найбільш типових ознак слід зазначити строкатість фарбування (мозаїчний вигляд) печінки. Орган офарблюється в світло-коричневий і жовтувато-вишневий кольори. Розподіл ділянок різного кольору нерівномірний. Зміни більше виражені на діафрагмальній поверхні печінки. На темно-червоних ділянках добре проглядається часточкова будова органа, причому центральна частина часточок кровонаповнена за рахунок розширення центральних вен (фіг. 2). При паренхіматозному гепатиті печінка досить добре кровонаповнена. Є реакція з боку портальних лімфовузлів. В'ялість і зморшкуватість печінки виражені менш чітко, колір сіроглинистий або темно-червоний (фіг. 3). При гастроентериті в печінці відзначаються також дистрофічні процеси. Разом із тим мають місце зміни в серцевому м'язі й нирках. Слизова оболонка шлунка при цьому набрякла, розпушена, гіперемірована, іноді із крововиливами, покрита тягучим слизом. Спостерігаються ерозії й виразки. Перед початком лікування й після видужання від поросят всіх груп брали кров для гематологічного й біохімічного дослідження. У крові визначали показники, які умовно можна розділити на наступні групи (таблиця 1): проби, спрямовані на вивчення обміну пігментів, білків, вуглеводів, ліпідів, вітамінів і мінералів; проби для контролю активності гепатоспецифічних ферментів; проби, що спрямовані на вивчення детоксикаційної функції; проби для аналізу екскреторної функції. Таблиця 1 Показники дослідження крові й методики, використані в досліді 1 Показники 1. Еритроцити 2. Лейкоцити 3. Гемоглобін 4. Гематокрит 5. МСV 6. СГЕ 7. MCHC 8. Тромбоцити (PLT) 9. MPV 10. Аланінамінотрансфераза 11. Аспартатамінотрансфераза 12. Загальний холестерин 13. Загальний білірубін 14. Лужна фосфатаза 15. Білок загальний 16. Альбуміни 17-19. -, -, -глобуліни 35 Методика визначення На гематологічному автоматичному аналізаторі Medonic 620 CA (Швеція). На біохімічному автоматичному аналізаторі КармейЛюмен (Іспанія). Електрофоретично на приладі Sejbia (Франція). Всім хворим тваринам у якості лікування вводили препарат "Екофільтрум", що містить лігнін гідролізний і лактулозу, усередину в дозі 0,3 г на кг живої маси один раз у добу до видужання. Про повне видужання тварин у групах судили по зникненню клінічних ознак хвороби, відновленню апетиту, динаміці лабораторних показників. Після завершення курсу лікування поросят і їхнього клінічного видужання зробили контрольний забій по 1 тварині з кожної групи з відбором матеріалу для гістодослідження. 4 UA 99582 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 Всі лабораторні дослідження проведені в діагностичному відділі НДІ "Прикладної ветеринарної медицини й біотехнології" і на кафедрі патанатомії й гістологи УО ВГАВМ. 1.2 Результати досліджень У тварин, хворих на гастроентерит, до яких застосовувалося вищевказане лікування, відбувалося відновлення апетиту через 1 - 2 дні, через 2 - 3 дні зникали симптоми зневоднювання (западання очних яблук, відновлення еластичності шкіри). Діарея припинилася через 3 - 4 дні. У поросят хворих на гепатодистрофію захворювання тривало 5 днів, клінічні ознаки гепатиту у тварин 2-й групи під впливом лікування зникали через 4 - 5 днів. При загальному клінічному аналізі крові було встановлено, що до завершення лікування в поросят всіх піддослідних груп відбувалося зниження концентрації гемоглобіну й числа лейкоцитів. Так концентрація гемоглобіну до завершення експерименту знизилася з 94,752,076 г/л до 89,12,945 г/л; 91,463,039 г/л до 83,11,45 г/л; 101,55,35 г/л до 85,62,57 г/л (Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Veterinary pharmaceutical composition and methods for the prevention and treatment of diseases of the gastrointestinal tract and intoxications of different etiology in animals

Автори англійською

Dikovskiy, Aleksander Vladimirovich, Tretyakov, Sergei Viktorovich, Turchev, Oleg Aleksandrovich

Назва патенту російською

Ветеринарная фармацевтическая композиция и способ (варианты) профилактики и лечения заболеваний жкт и интоксикаций разной этиологии у животных

Автори російською

Диковский Александр Владимирович, Третьяков Сергей Викторович, Турчев Олег Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/7016, A61K 31/702, A61K 36/00, A61P 1/00

Мітки: лікування, тварин, варіанти, профілактики, спосіб, шкт, інтоксикацій, етіології, композиція, фармацевтична, захворювань, ветеринарна, різної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/29-99582-veterinarna-farmacevtichna-kompoziciya-jj-sposib-varianti-profilaktiki-jj-likuvannya-zakhvoryuvan-shkt-i-intoksikacijj-rizno-etiologi-u-tvarin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ветеринарна фармацевтична композиція й спосіб (варіанти) профілактики й лікування захворювань шкт і інтоксикацій різної етіології у тварин</a>

Подібні патенти