Є ще 20 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Позиціонер, який відрізняється тим, що складається з принаймні двох розміщених на відстані суміжних засобів для лінійного переміщення, кожен з яких виконаний з можливістю утримування на нерухомій опорі, з можливістю утримування об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, з індикатора положення, який містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на принаймні одному засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на принаймні двох суміжних засобах для лінійного переміщення, і/або на засобах, що пов'язані з ними.

2. Позиціонер за п. 1, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення являє собою або гвинтову пару, або лінійну напрямну, або лінійний елемент, або лінійний модуль, або лінійний електродвигун.

3. Позиціонер за будь-яким з пп. 1-2, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення містить засіб для сполучення з нерухомою опорою або засіб для утримування на нерухомій опорі.

5. Позиціонер за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування являє собою або принаймні два утримувачі, або принаймні один напрямний стояк, або принаймні одну платформу.

6. Позиціонер за будь-яким з пп. 1-4, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування складається з або принаймні двох утримувачів, або принаймні одного напрямного стояка, або принаймні однієї платформи і з принаймні одного тримача.

7. Позиціонер за будь-яким з пп. 5-6, який відрізняється тим, що утримувач являє собою або магніт, або електромагніт, або пневмоутримувач, або деталь, що виконана з можливістю рознімного або нерознімного приєднання до засобу для лінійного переміщення і з можливістю утримування об'єкта позиціонування рознімним чи нерознімним приєднанням до неї.

8. Позиціонер за будь-яким з пп. 5-6, який відрізняється тим, що основа напрямного стояка складається з принаймні одного профілю.

9. Позиціонер за будь-яким з пп. 5-6, який відрізняється тим, що основа напрямного стояка складається з принаймні двох профілів, що виконані з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування між собою.

10. Позиціонер за будь-яким з пп. 6-9, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю рознімного або нерознімного приєднання або до утримувача, або до направляючого стояка, або до платформи.

11. Позиціонер за будь-яким з пп. 6-8, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи.

12. Позиціонер за п. 11, який відрізняється тим, що тримач містить принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи.

13. Позиціонер за п. 11, який відрізняється тим, що тримач являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або плоскої платформи і з можливістю утримування об'єкта позиціонування.

14. Позиціонер за будь-яким з пп. 5-13, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування має поверхню, яка повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування.

15. Позиціонер за будь-яким з пп. 1-14, який відрізняється тим, що індикатор положення містить або лінійний лазер, або ротаційний лазер, або лазер, виконаний з можливістю обертання його корпусу навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена його випромінюванням.

16. Позиціонер за п. 15, який відрізняється тим, що лазер індикатора положення являє собою саморегульований лазер.

17. Позиціонер за будь-яким з пп. 1-16, який відрізняється тим, що вказівник для випромінювання лазера являє собою або візирну лінію, нанесену на бокову поверхню об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування паралельно його робочій поверхні, і/або принаймні дві візирні пластини, і/або принаймні два електронно-оптичні приймачі.

18. Позиціонер за п. 17, який відрізняється тим, що візирні пластини, електронно-оптичні приймачі вказівника для випромінювання лазера виконані з можливістю утримування на відстані один від одного або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на засобах для лінійного переміщення, і/або на засобах, що пов'язані з ними так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування, і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або засобу для лінійного переміщення.

19. Позиціонер за будь-яким з пп. 17-18, який відрізняється тим, що візирні пластини, електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення.

20. Позиціонер, який відрізняється тим, що складається з принаймні двох розміщених на відстані суміжних засобів для лінійного переміщення, кожен з яких виконаний з можливістю утримування на нерухомій опорі, з можливістю утримування об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, з індикатора положення, що містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на принаймні одному засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на принаймні двох суміжних засобах для лінійного переміщення, і/або на засобах, що пов'язані з ними, з принаймні двох засобів для управління і регулювання роботи приводу, кожен з яких пов'язаний з відповідним засобом для лінійного переміщення і з вказівником для випромінювання лазера індикатора положення.

21. Позиціонер за п. 20, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення являє собою або лінійний модуль, або лінійний електродвигун.

22. Позиціонер за п. 21, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення містить засіб для сполучення з нерухомою опорою або засіб для утримування на нерухомій опорі.

23. Позиціонер за будь-яким з пп. 20-22, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування являє собою або принаймні два утримувачі, або принаймні один напрямний стояк, або принаймні одну платформу.

24. Позиціонер за будь-яким з пп. 20-22, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування складається з або принаймні двох утримувачів, або принаймні одного напрямного стояка, або принаймні однієї платформи і з принаймні одного тримача.

25. Позиціонер за будь-яким з пп. 23-24, який відрізняється тим, що утримувач являє собою або магніт, або електромагніт, або пневмоутримувач, або деталь, що виконана з можливістю рознімного або нерознімного приєднання до засобу для лінійного переміщення і з можливістю утримування об'єкта позиціонування рознімним чи нерознімним приєднанням до неї.

26. Позиціонер за будь-яким з пп. 23-24, який відрізняється тим, що основа напрямного стояка складається з принаймні одного профілю.

27. Позиціонер за будь-яким з пп. 23-24, який відрізняється тим, що основа напрямного стояка складається з принаймні двох профілів, що виконані з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування між собою.

28. Позиціонер за будь-яким з пп. 24-27, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю рознімного або нерознімного приєднання або до утримувача, або до напрямного стояка, або до платформи.

29. Позиціонер за будь-яким з пп. 24-27, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи.

30. Позиціонер за п. 29, який відрізняється тим, що тримач містить принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи.

31. Позиціонер за п. 29, який відрізняється тим, що тримач являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи і з можливістю утримування об'єкта позиціонування.

32. Позиціонер за будь-яким з пп. 23-31, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування має поверхню, яка повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування.

33. Позиціонер за будь-яким з пп. 20-32, який відрізняється тим, що індикатор положення містить лінійний або ротаційний лазер.

34. Позиціонер за п. 33, який відрізняється тим, що лазер індикатора положення являє собою саморегульований лазер.

35. Позиціонер за будь-яким з пп. 20-34, який відрізняється тим, що вказівник для випромінювання лазера являє собою або принаймні два електронно-оптичні приймачі, або візирну лінію, нанесену на принаймні на одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування паралельно його робочій поверхні, і принаймні два електронно-оптичні приймачі.

36. Позиціонер за п. 35, який відрізняється тим, що електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю утримування на відстані один від одного або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на суміжних засобах для лінійного переміщення, і/або на засобах, що пов'язані з ними, так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування, і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або засобу для лінійного переміщення.

37. Позиціонер за будь-яким з пп. 35-36, який відрізняється тим, що електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна площині, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення.

38. Позиціонер за будь-яким з пп. 20-37, який відрізняється тим, що кожен електронно-оптичний приймач вказівника для випромінювання лазера виконаний з можливістю створення сигналу з його світлочутливої зони під дією випромінювання лазера індикатора положення.

39. Позиціонер за будь-яким з пп. 20-38, який відрізняється тим, що засіб для управління і регулювання роботи приводу виконаний з можливістю вмикання/вимикання приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної засобу для лінійного переміщення під дією сигналів, що створені пов'язаним з ним електронно-оптичним приймачем вказівника для випромінювання лазера.

40. Позиціонер, який відрізняється тим, що складається з засобу для утримування об'єкта позиціонування, що виконаний з можливістю утримування між протилежними опорними поверхнями і з можливістю утримування об'єкта позиціонування, з індикатора положення, що містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним.

41. Позиціонер за п. 40, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування являє собою принаймні один опорний стояк.

42. Позиціонер за п. 40, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування складається з принаймні одного опорного стояка і з принаймні одного тримача, що виконаний з можливістю утримування принаймні на одному опорному стояку.

43. Позиціонер за будь-яким з пп. 41-42, який відрізняється тим, що опорний стояк складається з основи змінної довжини, яка містить принаймні один профіль, принаймні один засіб для зміни довжини основи, поєднаний з принаймні одним її профілем, з принаймні одного пружного елемента, який поєднаний з основою з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи.

44. Позиціонер за будь-яким з пп. 41-42, який відрізняється тим, що опорний стояк складається з основи змінної довжини, яка містить принаймні один профіль, принаймні один засіб для зміни довжини основи, поєднаний з принаймні одним її профілем, з принаймні одного пружного елемента, який поєднаний з основою з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи, з принаймні двох засобів для лінійного переміщення, що поєднані з протилежними кінцями основи.

45. Позиціонер за будь-яким з пп. 41-44, який відрізняється тим, що основа опорного стояка складається з одного профілю і з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з профілем і являє собою змінний по довжині елемент, виконаний в вигляді або лінійного елемента, або лінійного модуля, або лінійного електродвигуна.

46. Позиціонер за будь-яким з пп. 41-44, який відрізняється тим, що основа опорного стояка складається з принаймні двох профілів, що виконані з можливістю прямолінійного переміщення один відносно одного, з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з ними.

47. Позиціонер за п. 46, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи являє собою механічну передачу.

48. Позиціонер за п. 47, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи має або ручний, або механічний, або електричний привід.

49. Позиціонер за п. 46, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи виконаний в вигляді змінного по довжині елемента, який являє собою лінійний елемент, або лінійний модуль, або лінійний електродвигун.

50. Позиціонер за будь-яким з пп. 43-49, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи містить засіб для утримування, виконаний з можливістю кріплення або в певному, або в будь-якому місці до принаймні одного профілю основи.

51. Позиціонер за будь-яким з пп. 43-50, який відрізняється тим, що привід засобу для зміни довжини основи виконаний з можливістю здійснення або ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу.

52. Позиціонер за будь-яким з пп. 43-51, який відрізняється тим, що складові елементи засобу для зміни довжини основи розміщені зовні і/або всередині принаймні одного профілю основи опорного стояка.

53. Позиціонер за будь-яким з пп. 43-52, який відрізняється тим, що основа опорного стояка містить принаймні один додатковий профіль, виконаний з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування з принаймні одним її профілем.

54. Позиціонер за будь-яким з пп. 43-53, який відрізняється тим, що основа опорного стояка містить принаймні один торцевий елемент.

55. Позиціонер за п. 54, який відрізняється тим, що торцевий елемент виконаний з пружного матеріалу, який має високий коефіцієнт тертя з опорною поверхнею.

56. Позиціонер за будь-яким з пп. 43-55, який відрізняється тим, що пружний елемент опорного стояка виконаний в вигляді або принаймні однієї пружини і/або принаймні однієї пластини з пружного матеріалу, і/або торцевих елементів, або в вигляді заповненого газом циліндра з поршнем.

57. Позиціонер за п. 56, який відрізняється тим, що пружний елемент поєднаний з принаймні одним профілем основи і/або з засобом для зміни довжини основи, і/або з засобом для лінійного переміщення.

58. Позиціонер за будь-яким з пп. 44-57, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення являє собою або лінійну напрямну, або лінійний елемент, або лінійний модуль, або лінійний електродвигун.

59. Позиціонер за будь-яким з пп. 44-57, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення складається з або двох лінійних напрямних, або двох лінійних елементів, або двох лінійних модулів, або двох лінійних електродвигунів, напрямні яких встановлено перпендикулярно одна до одної, при цьому напрямна (рухома ланка) одного з них виконана з можливістю приєднання до основи опорного стояка, а до його рухомої ланки (напрямної) прикріплено напрямну (рухому ланку) другого.

60. Позиціонер за будь-яким з пп. 58-59, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення містить торцевий елемент, виконаний з пружного матеріалу.

61. Позиціонер за будь-яким з пп. 58-60, який відрізняється тим, що складові елементи засобу для лінійного переміщення розміщені зовні і/або всередині профілю основи, або на засобі для зміни довжини основи опорного стояка.

62. Позиціонер за будь-яким з пп. 42-61, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю рознімного приєднання до принаймні одного профілю основи опорного стояка.

63. Позиціонер за будь-яким з пп. 42-61, який відрізняється тим, що тримач жорстко приєднаний до принаймні одного профілю основи опорного стояка.

64. Позиціонер за будь-яким з пп. 42-61, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж основи опорного стояка.

65. Позиціонер за п. 64, який відрізняється тим, що тримач містить принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому.

66. Позиціонер за п. 64, який відрізняється тим, що тримач являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому і з можливістю утримування об'єкта позиціонування.

67. Позиціонер за п. 62, який відрізняється тим, що тримач складається з П-подібної металевої деталі, на кожній з протилежних бічних сторін якої виконано наскрізний отвір з різзю, в який вгвинчено затискний гвинт, з металевої пластини, що приєднана до П-подібної деталі, з металевого упору, що утримується з можливістю прямолінійного переміщення металевою пластиною.

68. Позиціонер за будь-яким з пп. 62-64, який відрізняється тим, що тримач являє собою або електромагніт, або пневмоутримувач, або профіль Z-подібної форми, до якого прикріплено принаймні один електромагніт і/або принаймні одну деталь із ПВХ.

69. Позиціонер за будь-яким з пп. 62-64, який відрізняється тим, що тримач складається з металевої пластини, що має два виступи - упори, три наскрізні отвори, два з яких виконано на її кінцях, з гумової пластини, що приєднана до металевої пластини, з важільного механізму, який шарнірно з'єднаний з металевою пластиною через наскрізні отвори на її кінцях і містить шарнірно з'єднані між собою важіль і скобу.

70. Позиціонер за п. 65, який відрізняється тим, що тримач складається з Г-подібної деталі і з каретки з виступом, що мають спряжені частини для прямолінійного переміщення Г-подібної деталі вздовж каретки.

71. Позиціонер за будь-яким з пп. 41-70, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування має поверхню, яка повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування.

72. Позиціонер за будь-яким з пп. 40-71, який відрізняється тим, що індикатор положення містить або лінійний лазер, або ротаційний лазер, або лазер, виконаний з можливістю обертання його корпусу навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена його випромінюванням.

73. Позиціонер за п. 72, який відрізняється тим, що лазер індикатора положення являє собою саморегульований лазер.

74. Позиціонер за будь-яким з пп. 40-73, який відрізняється тим, що вказівник для випромінювання лазера являє собою або візирну лінію, нанесену на принаймні на одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або принаймні дві візирні пластини, і/або принаймні два електронно-оптичні приймачі.

75. Позиціонер за п. 74, який відрізняється тим, що візирні пластини, електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю утримування або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування.

76. Позиціонер за будь-яким з пп. 74-75, який відрізняється тим, що візирні пластини, електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення.

77. Позиціонер, який відрізняється тим, що складається з засобу для утримування об'єкта позиціонування, що являє собою принаймні один опорний стояк або принаймні один опорний стояк і принаймні один тримач, виконаний з можливістю утримування на принаймні одному опорному стояку, причому опорний стояк містить основу змінної дожини, яка має принаймні один профіль, принаймні один засіб для зміни довжини основи, поєднаний з принаймні одним її профілем, принаймні один пружний елемент, поєднаний з основою з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи, при цьому принаймні один опорний стояк містить принаймні два засоби для лінійного переміщення, що поєднані з протилежними кінцями його основи, з індикатора положення, що містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на принаймні одному опорному стояку, і/або на засобах, що пов'язані з ним, з принаймні двох засобів для управління і регулювання роботи приводу, кожен з яких пов'язаний з відповідним засобом для лінійного переміщення опорного стояка і з вказівником для випромінювання лазера індикатора положення.

78. Позиціонер за п. 77, який відрізняється тим, що основа опорного стояка складається з одного профілю і з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з профілем і виконаний в вигляді змінного по довжині елемента, який являє собою або лінійний елемент, або лінійний модуль, або лінійний електродвигун.

79. Позиціонер за п. 77, який відрізняється тим, що основа опорного стояка складається з принаймні двох профілів, що виконані з можливістю прямолінійного переміщення один відносно другого, з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з ними.

80. Позиціонер за п. 79, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи являє собою механічну передачу.

81. Позиціонер за п. 80, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи має або ручний, або механічний, або електричний привід.

82. Позиціонер за п. 79, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи виконаний в вигляді змінного по довжині елемента, який являє собою або лінійний елемент, або лінійний модуль, або лінійний електродвигун.

83. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-82, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи містить засіб для утримування, виконаний з можливістю приєднання або в певному, або в будь-якому місці до принаймні одного профілю основи.

84. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-83, який відрізняється тим, що привід засобу для зміни довжини основи виконаний з можливістю здійснення або ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу.

85. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-84, який відрізняється тим, що складові елементи засобу для зміни довжини основи розміщені зовні і/або всередині принаймні одного профілю основи опорного стояка.

86. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-85, який відрізняється тим, що основа опорного стояка містить принаймні один додатковий профіль, виконаний з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування з принаймні одним її профілем.

87. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-86, який відрізняється тим, що основа опорного стояка містить принаймні один торцевий елемент.

88. Позиціонер за п. 87, який відрізняється тим, що торцевий елемент виконаний з пружного матеріалу, який має високий коефіцієнт тертя з опорною поверхнею.

89. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-88, який відрізняється тим, що пружний елемент опорного стояка виконаний в вигляді або принаймні однієї пружини і/або принаймні однієї пластини з пружного матеріалу, і/або торцевих елементів, або в вигляді заповненого газом циліндра з поршнем.

90. Позиціонер за п. 89, який відрізняється тим, що пружний елемент поєднаний з принаймні одним профілем основи і/або з засобом для зміни довжини основи, і/ або з засобом для лінійного переміщення.

91. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-90, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення являє собою або лінійний модуль, або лінійний електродвигун.

92. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-90, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення складається з або двох лінійних модулів, або двох лінійних електродвигунів, напрямні яких встановлено перпендикулярно між собою, при цьому напрямна (рухома ланка) одного з них виконана з можливістю приєднання до основи опорного стояка, а до його рухомої ланки (напрямної) прикріплено напрямну (рухому ланку) другого.

93. Позиціонер за будь-яким з пп. 91-92, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення містить торцевий елемент, виконаний з пружного матеріалу.

94. Позиціонер за будь-яким з пп. 91-93, який відрізняється тим, що складові елементи засобу для лінійного переміщення розміщені зовні і/або всередині профілю основи, або на засобі для зміни довжини основи.

95. Позиціонер за будь-яким з пп. 91-94, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення виконаний з можливістю управління і регулювання роботи приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної.

96. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-95, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю рознімного приєднання до принаймні одного профілю основи опорного стояка.

97. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-95, який відрізняється тим, що тримач жорсткого приєднаний до принаймні одного профілю основи опорного стояка.

98. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-95, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж основи опорного стояка.

99. Позиціонер за п. 98, який відрізняється тим, що додатковий тримач містить принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому.

100. Позиціонер за п. 98, який відрізняється тим, що тримач являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому і з можливістю утримування об'єкта позиціонування.

101. Позиціонер за будь-яким з пп. 99-100, який відрізняється тим, що каретка містить засіб для переміщення каретки, привід якого виконаний з можливістю здійснення або ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу.

102. Позиціонер за п. 96, який відрізняється тим, що тримач складається з П-подібної металевої деталі, на кожній з протилежних бічних сторін якої виконано наскрізний отвір з різзю, в який вгвинчено затискний гвинт, з металевої пластини, що приєднана до П-подібної деталі, з металевого упору, що утримується з можливістю прямолінійного переміщення металевою пластиною.

103. Позиціонер за будь-яким з пп. 96-98, який відрізняється тим, що тримач складається з металевої пластини, що має два виступи - упори, три наскрізні отвори, два з яких виконано на її кінцях, з гумової пластини, що приєднана до металевої пластини, з важільного механізму, який шарнірно з'єднаний з металевою пластиною через наскрізні отвори на її кінцях і містить шарнірно з'єднані між собою важіль і скобу.

104. Позиціонер за п. 99, який відрізняється тим, що тримач складається з Г-подібної деталі і з каретки з виступом, що мають спряжені частини для прямолінійного переміщення Г-подібної деталі вздовж каретки.

105. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-104, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування має поверхню, яка повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування.

106. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-105, який відрізняється тим, що індикатор положення містить або лінійний лазер, або ротаційний лазер.

107. Позиціонер за п. 106, який відрізняється тим, що лазер індикатора положення являє собою саморегульований лазер.

108. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-107, який відрізняється тим, що вказівник для випромінювання лазера являє собою візирну лінію, нанесену на принаймні на одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або принаймні два електронно-оптичні приймачі.

109. Позиціонер за п. 108, який відрізняється тим, що електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю утримування або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування і/або на засобах, що пов'язані з ним, так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування.

110. Позиціонер за будь-яким з пп. 108-109, який відрізняється тим, що електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення.

111. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-110, який відрізняється тим, що кожен електронно-оптичний приймач вказівника для випромінювання лазера виконаний з можливістю створення сигналу з його світлочутливої зони під дією випромінювання лазера індикатора положення.

112. Позиціонер за будь-яким з пп. 77-111, який відрізняється тим, що засіб для управління і регулювання роботи приводу виконаний з можливістю вмикання/вимикання приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної засобу для лінійного переміщення опорного стояка під дією сигналів, що створені пов'язаним з ним електронно-оптичним приймачем вказівника для випромінювання лазера індикатора положення.

Текст

Реферат: Винахід належить до машинобудування, робототехніки, будівельної техніки тощо і спрямований на створення позиціонера для точного, швидкого, зручного встановлення об'єкта позиціонування паралельно і на потрібній відстані до заданої площини, який складається або з принаймні двох розміщених на відстані засобів для лінійного переміщення, що виконані з можливістю утримування об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування і з можливістю утримування на нерухомій опорі, або з принаймні одного засобу для утримування об'єкта позиціонування, виконаного з можливістю утримування між протилежними опорними поверхнями і з можливістю утримування об'єкта позиціонування, з індикатора положення, що містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини, та вказівник для випромінювання лазера, встановлений або на об'єкті позиціонування, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах для лінійного переміщення. Позиціонер може містити принаймні два засоби для управління і регулювання роботи приводу, кожен з яких пов'язаний з відповідним засобом для лінійного переміщення і з вказівником для випромінювання лазера. Досягається точне, швидке і зручне встановлення робочої поверхні об’єкта позиціонування паралельно і на потрібній відстані до заданої площини. UA 105168 C2 (12) UA 105168 C2 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до галузі машинобудування, робототехніки, будівельної техніки тощо, а саме до пристроїв для забезпечення позиціонування об'єкта позиціонування (робочого органу, оброблювальної деталі, профілю під час монтажу плоского каркасу, наприклад СД профілю, опорного стояка будівельного пристрою, форми під час створення маяків із будівельного розчину, металевого профільованого маяка під час його монтажу, огороджувальних конструкцій, дверей тощо) з високою точністю. Крім того, такий позиціонер може входити до складу пристроїв для позиціонування їх складових частин. Поняття "опорна поверхня" використане в значенні поверхня, на яку опирається пристрій. Поняття "робоча поверхня об'єкта позиціонування" використане в значенні поверхня об'єкта позиціонування, яку встановлюють паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням лазера. Поняття "робоча поверхня засобу для лінійного переміщення" використане в значенні поверхня засобу для лінійного переміщення, яку встановлюють паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням лазера. Поняття "робоча поверхня засобу для утримування об'єкта позиціонування" використане в значенні поверхня засобу для утримування об'єкта позиціонування, яку встановлюють паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням лазера. Поняття "позиціонування об'єкта позиціонування" використано в значенні встановлення робочої поверхні об'єкта позиціонування паралельно і на потрібній відстані до випромінювання лазера і до заданої площини. Відомий спосіб і пристрій для контролю лазерним променем глибини копання екскаватора (патент US № 4231700, 1980 р.), який містить лазер для визначення своїм випромінюванням площини і вказівник для випромінювання лазера, що має електронно-оптичні приймачі, що прикріплені до верхнього вильоту стріли екскаватора. Випромінювання лазера визначає площину, по відношенню до якої і на певну сталу відстань від якої екскаватор заглиблює ківш. Вертикальний кут повороту верхнього вильоту стріли змінюють або вручну, керуючись сигналами від електронно-оптичного приймача, або автоматично за допомогою засобів для зміни вертикального кута повороту верхнього вильоту стріли екскаватора, що керовані сигналами з електронно-оптичного приймача. Відомий пристрій для автоматичного контролю глибини для нескінченного багатоковшового канавокопача (патент US № 4034490, 1977 р.), до складу якого входить лазер для визначення своїм випромінюванням площини, по відношенню до якої і на певну сталу відстань від якої канавокопач заглиблює свій робочий орган, електронно-оптичні приймачі лазерного випромінювання, що жорстко закріплені на вершині стояка, який шарнірно прикріплений до рамки робочого органу канавокопача і має засоби для підтримування його в вертикальному положенні незалежно від кутового положення рамки, засоби для управління засобом живлення для зміни кута нахилу рамки робочого органу канавокопача. Візир електронно-оптичного приймача знаходиться в площині, визначеній випромінюванням лазера. В разі його відхилення від цієї площини, сигнали з електронно-оптичного приймача впливають на засіб для управління засобом живлення для зміни кута нахилу рамки робочого органу канавокопача до горизонту до тих пір, поки візир електронно-оптичного приймача знову не потрапить в площину, визначену випромінюванням лазера, при цьому робочий орган канавокопача переміститься на потрібну відстань в потрібному напрямку перпендикулярно площині, що визначена випромінюванням лазера. В основу винаходу поставлена задача розробити позиціонер для точного, швидкого, зручного встановлення робочої поверхні об'єкта позиціонування паралельно і на потрібній відстані до заданої площини. Поставлена задача вирішується тим, що позиціонер, відповідно до винаходу, складається з принаймні двох розміщених на відстані суміжних засобів для лінійного переміщення, кожен з яких виконаний з можливістю утримування на нерухомій опорі, з можливістю утримування об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, з індикатора положення, який містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на принаймні одному засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на принаймні двох суміжних засобах для лінійного переміщення, і/або на засобах, що пов'язані з ними. В окремих конкретних формах виконання позиціонер характеризується тим, що засіб для лінійного переміщення може бути виконаний в вигляді або гвинтової пари, або лінійної напрямної, що складається з напрямної, з рухомої ланки, що виконана з можливістю прямолінійного переміщення вздовж напрямної під дією мускульної сили оператора, з 1 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 обмежувача руху рухомої ланки, або лінійного елемента, що складається з напрямної, з рухомої ланки, з засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, механізм якого може мати або ручний, або механічний привід, або лінійного модуля, що складається з напрямної, з рухомої ланки, з засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, механізм якого може мати або гідропривід, або пневмопривід, або електромеханічний привід, або лінійного електродвигуна, що містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який має електромагнітний привід. Засіб для лінійного переміщення виконаний з можливістю утримування на нерухомій опорі або упиранням на неї, або жорстким з'єднанням з нею, або рознімним з'єднанням з нею, при цьому він може містити засіб для приєднання до нерухомої опори, або він може містити засіб для утримування на нерухомій опорі, наприклад упор. Засіб для приєднання до нерухомої опори може складатися з струбцини, що містить металеву пластину з виконаними на ній принаймні одним наскрізним отвором з різзю, в який вгвинчено затискний гвинт, і принаймні один наскрізний отвір для зачеплення зубців Г-подібної деталі, що виконана з можливістю переміщення відносно металевої пластини. Засіб для лінійного переміщення виконаний з можливістю утримування об'єкта позиціонування або впиранням об'єкта позиціонування на нього, або нерознімним чи рознімним з'єднанням з ним. Засіб для утримування об'єкта позиціонування може бути виконаний в вигляді або принаймні двох утримувачів, кожен з яких виконаний з можливістю утримування на одному з принаймні двох розміщених на відстані суміжних засобах для лінійного переміщення, або принаймні одного напрямного стояка, що виконаний з можливістю утримування на принаймні двох розміщених на відстані суміжних засобах для лінійного переміщення, або принаймні однієї платформи, що виконана з можливістю утримування на розміщених на відстані принаймні трьох засобах для лінійного переміщення. Утримувач може являти собою або магніт, або електромагніт, або пневмоутримувач, або деталь, що виконана з можливістю рознімного або нерознімного приєднання до засобу для лінійного переміщення і з можливістю утримування об'єкта позиціонування рознімним чи нерознімним приєднанням до неї, при цьому вона може містити обмежувач руху. Основа напрямного стояка може складатися з принаймні одного профілю. В випадку, коли основа напрямного стояка складається щонайменше з двох профілів, вони можуть бути виконані з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування між собою. До складу засобу для утримування об'єкта позиціонування може входити принаймні один тримач, виконаний з можливістю рознімного або нерознімного приєднання до або утримувача, або напрямного стояка, або до платформи, або з можливістю прямолінійного переміщення відносно або утримувача, або напрямного стояка, або платформи, при цьому додатковий тримач може містити принаймні одну каретку, виконану з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи та фіксації на них, або він являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення вздовж бо утримувача, або напрямного стояка, або платформи та фіксації на них і з можливістю утримування об'єкта позиціонування. Каретка може містити засіб для переміщення каретки, який може мати привід, виконаний з можливістю здійснення ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу. Індикатор положення містить або лінійний лазер, або ротаційний лазер, або лазер, виконаний з можливістю обертання його корпусу навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена його випромінюванням. Лазер індикатора положення може бути саморегульованим. Вказівник для випромінювання лазера може бути виконаний в вигляді або візирної лінії, що нанесена або одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування паралельно його робочій поверхні, при цьому візиром такого вказівника є сама візирна лінія, і/або принаймні двох візирних пластин, кожна з яких має візир, що являє візирну лінію, і/або принаймні двох електронно-оптичних приймачів, кожен з яких має візир, що являє собою або один з країв світлочутливої зони, якщо електронно-оптичний приймач має лише одну світлочутливу зону, або візирну лінію, що розміщена між двома його світлочутливими зонами, або n-ну світлочутливу зону багатоелементного лінійного електроннооптичного приймача. Візирні пластини, електронно-оптичні приймачі можуть бути виконані з можливістю утримування на відстані один від одного на або об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на суміжних засобах для лінійного переміщення, і/або 2 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 на засобах, що пов'язані з ними так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні або об'єкта позиціонування, і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або засобів для лінійного переміщення. Візирні пластини, електронно-оптичні приймачі можуть бути виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна площині, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. Лазер індикатора положення визначає площину під потрібним кутом до горизонту, паралельно і на потрібній відстані до заданої площини. Встановлюють або робочу поверхню засобів для лінійного переміщення, і/або робочу поверхню засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або робочу поверхню об'єкта позиціонування в площині, що паралельна і знаходиться на потрібній відстані до заданої площини, що досягається її встановленням паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. Швидке, точне, зручне позиціонування об'єкта позиціонування забезпечене виконанням засобів для лінійного переміщення з можливістю переміщення їх рухомої ланки, виконанням вказівника для випромінювання лазера, візирі якого паралельні і знаходяться на потрібній відстані до робочої поверхні або засобів для лінійного переміщення, і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або об'єкта позиціонування, що дозволяє переміщенням в потрібному напрямку і на потрібну відстань рухомих ланок засобів для лінійного переміщення встановлювати або робочу поверхню засобів для лінійного переміщення, або робочу поверхню засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або робочу поверхню об'єкта позиціонування паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення, при потраплянні візирів вказівника для випромінювання лазера в цю площину. Виконання засобів для лінійного переміщення, що містять засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної забезпечує можливість механізації позиціонування об'єкта позиціонування. Виконання лазера індикатора положення з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під будь-яким потрібним кутом нахилу до горизонту забезпечує позиціонування об'єкта позиціонування під цим же кутом. Ще більшу зручність позиціонування об'єкта позиціонування забезпечує виконання лазера індикатора положення з можливістю визначення своїм випромінюванням площини значних розмірів, що дозволяє виконувати позиціонування об'єкта позиціонування в будь-якому місці в межах цієї площини; виконання вказівника для випромінювання лазера, що містить електроннооптичні приймачі, що дозволяє проводити позиціонування об'єкта позиціонування незалежно від ступеня освітлення робочої зони і віддаленості від лазера індикатора положення; виконання електронно-оптичних приймачів, візирних пластин з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена випромінюванням лазера, що дозволяє проводити позиціонування об'єкта позиціонування в різних місцях в межах визначеної випромінюванням лазера площини без перестановки самого лазера. Виконання засобу для утримування об'єкта позиціонування з можливістю утримування об'єкта позиціонування навіть без участі робітника дозволяє збільшити жорсткість об'єкта позиціонування, що забезпечує ще більшу зручність, швидкість, точність позиціонування об'єкта позиціонування. Виконання засобу для утримування об'єкта позиціонування з можливістю утримування різних об'єктів позиціонування забезпечує достатність одного позиціонера для позиціонування різних об'єктів позиціонування, а також універсальність позиціонера при виконанні різних робіт. По другому варіанту поставлена задача вирішується тим, що позиціонер, відповідно до винаходу, складається з принаймні двох розміщених на відстані суміжних засобів для лінійного переміщення, кожен з яких виконаний з можливістю утримування на нерухомій опорі, з можливістю утримування об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, з індикатора положення, що містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на принаймні одному засобі для утримування об'єкта позиціонування і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на принаймні двох суміжних засобах для лінійного переміщення і/або на засобах, що пов'язані з ними, з принаймні двох засобів для управління і регулювання роботи приводу, кожен з яких пов'язаний з відповідним засобом для лінійного переміщення і з вказівником для випромінювання лазера індикатора положення. В окремих конкретних формах виконання позиціонер характеризується тим, що засіб для лінійного переміщення виконаний в вигляді або лінійного модуля, що складається з напрямної, з рухомої ланки, з засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, механізм якого містить або гідропривід, або пневмопривід, або електромеханічний привід, або лінійного електродвигуна. 3 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Засіб для лінійного переміщення виконаний з можливістю утримування на нерухомій опорі або упиранням на неї, або жорстким з'єднанням з нею, або рознімним з'єднанням з нею, при цьому він може містити засіб для приєднання до нерухомої опори, або він може містити засіб для утримування на нерухомій опорі, наприклад упор. Засіб для лінійного переміщення виконаний з можливістю утримування об'єкту позиціонування або упиранням об'єкта позиціонування на нього, або нерознімним чи рознімним приєднанням до нього. Кожен засіб для лінійного переміщення виконаний з можливістю управління і регулювання роботи приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж направляючої. Засіб для утримування об'єкта позиціонування може бути виконаний в вигляді або принаймні двох утримувачів, кожен з яких виконаний з можливістю утримування на одному з принаймні двох розміщених на відстані суміжних засобах для лінійного переміщення, або принаймні одного напрямного стояка, що виконаний з можливістю утримування на принаймні двох розміщених на відстані суміжних засобах для лінійного переміщення, або принаймні однієї платформи, що виконана з можливістю утримування на розміщених на відстані принаймні трьох засобах для лінійного переміщення. Утримувач може являти собою або магніт, або електромагніт, або пневмоутримувач, або деталь, що виконана з можливістю рознімного або нерознімного приєднання до засобу для лінійного переміщення і з можливістю утримування об'єкта позиціонування рознімним чи нерознімним приєднанням до неї, при цьому вона може містити обмежувач руху. Основа напрямного стояка може складатися з принаймні одного профілю. В випадку, коли основа напрямного стояка складається щонайменше з двох профілів, вони можуть бути виконані з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування між собою. До складу засобу для утримування об'єкта позиціонування може входити принаймні один тримач, виконаний з можливістю рознімного або нерознімного приєднання до або утримувача, або напрямного стояка, або до платформи, або з можливістю прямолінійного переміщення відносно або утримувача, або напрямного стояка, або платформи, при цьому додатковий тримач може містити принаймні одну каретку, виконану з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи та фіксації на них, або він являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи та фіксації на них і з можливістю утримування об'єкта позиціонування. Каретка може містити засіб для переміщення каретки, який може мати привід, виконаний з можливістю здійснення ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу. Засіб для утримування об'єкта позиціонування може мати поверхню, що повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування. Індикатор положення містить або лінійний лазер, або ротаційний лазер. Лазер індикатора положення може бути саморегульованим. Вказівник для випромінювання лазера являє собою або принаймні два електронно-оптичні приймачі і візирну лінію, нанесену на бокову поверхню об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, паралельно його робочій поверхні, або принаймні два електронно-оптичні приймачі, при цьому кожен електронно-оптичний приймач має візир, що являє собою або один з країв світлочутливої зони, якщо він має лише одну світлочутливу зону, або візирну лінію, що розміщена між двома його світлочутливими зонами, або n-ну світлочутливу зону багатоелементного лінійного електронно-оптичного приймача. Електроннооптичні приймачі виконані з можливістю утримування на відстані один від одного або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на засобах для лінійного переміщення, і/або на засобах, що пов'язані з ними так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування, і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або засобу для лінійного переміщення. Кожен електронно-оптичний приймач може бути виконаний з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. Кожен електроннооптичний приймач виконаний з можливістю створення сигналу з його світлочутливої зони під дією випромінювання лазера індикатора положення. Засіб для управління і регулювання роботи приводу виконаний з можливістю вмикання/вимикання приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної відповідного засобу для лінійного переміщення під дією сигналів, що створені пов'язаним з ним відповідним електронно-оптичним приймачем вказівника для випромінювання лазера. 4 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Лазер індикатора положення визначає площину під потрібним кутом до горизонту, паралельно і на потрібній відстані до заданої площини. Встановлюють або робочу поверхню засобів для лінійного переміщення, і/або робочу поверхню засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або робочу поверхню об'єкта позиціонування в площині, що паралельна і знаходиться на потрібній відстані до заданої площини, що досягається її встановленням паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. Автоматичне позиціонування робочої поверхні засобів для лінійного переміщення і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або об'єкта позиціонування забезпечене виконанням засобів для лінійного переміщення з можливістю управління і регулювання роботи приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, виконанням електронно-оптичних приймачів вказівника для випромінювання лазера з можливістю створення з сигналу з їх світлочутливої зони під дією випромінювання лазера індикатора положення, виконанням засобів для управління і регулювання роботи приводу з можливістю вмикання/вимикання приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної відповідного засобу для лінійного переміщення опорного стояка під дією сигналів з відповідного електронно-оптичного приймача вказівника для випромінювання лазера, що дозволяє автоматичним переміщенням рухомих ланок засобів для лінійного переміщення в потрібному напрямку і на потрібну відстань встановлювати робочу поверхню або засобів для лінійного переміщення, засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або об'єкта позиціонування паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення, при потраплянні візирів вказівника для випромінювання лазера в цю площину. Зручність позиціонування об'єкта позиціонування забезпечує виконання лазера індикатора положення з можливістю визначення своїм випромінюванням площини значних розмірів, що дозволяє виконувати позиціонування об'єкта позиціонування в будь-якому місці в межах цієї площини; виконання вказівника для випромінювання лазера, що містить електронно-оптичні приймачі, що дозволяє проводити позиціонування об'єкта позиціонування незалежно від ступеня освітлення робочої зони і віддаленості від лазера індикатора положення; виконання електронно-оптичних приймачів з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена випромінюванням лазера, що дозволяє проводити позиціонування об'єкта позиціонування в різних місцях в межах визначеної випромінюванням лазера площини без перестановки самого лазера. Виконання лазера індикатора положення з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під будь-яким потрібним кутом нахилу до горизонту забезпечує позиціонування об'єкта позиціонування під цим же кутом. Виконання засобу для утримування об'єкта позиціонування з можливістю утримування об'єкта позиціонування навіть без участі робітника дозволяє збільшити жорсткість об'єкта позиціонування, що забезпечує ще більшу зручність, швидкість, точність позиціонування об'єкта позиціонування. Виконання засобів для утримування об'єкта позиціонування з можливістю утримування різних об'єктів позиціонування забезпечує достатність одного позиціонера для позиціонування різних об'єктів позиціонування, а також універсальність позиціонера при виконанні різних робіт. По третьому варіанту поставлена задача вирішується тим, що позиціонер, відповідно до винаходу, складається з засобу для утримування об'єкта позиціонування, що виконаний з можливістю утримування між протилежними опорними поверхнями і з можливістю утримування об'єкта позиціонування, з індикатора положення, який містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування і/або на засобах, що пов'язані з ним. В окремих конкретних формах виконання позиціонер характеризується тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування може бути виконаний в вигляді принаймні одного опорного стояка або в вигляді принаймні одного опорного стояка і принаймні одного тримача, що виконаний з можливістю утримування на принаймні одному опорному стояку так, що його робоча поверхня паралельна і знаходиться на потрібній відстані до робочої поверхні опорного стояка. Переважно опорний стояк може складатися з основи змінної дожини, яка містить принаймні один профіль, принаймні один засіб для зміни довжини основи, поєднаний з принаймні одним її профілем, з принаймні одного пружного елемента, який поєднаний з основою з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи. Або опорний стояк може складатися з основи змінної дожини, яка містить принаймні один профіль, принаймні один засіб для зміни довжини основи, поєднаний з принаймні одним її 5 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 профілем, з принаймні одного пружного елемента, який поєднаний з основою з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи, з принаймні двох засобів для лінійного переміщення, що поєднані з протилежними кінцями основи. Основа змінної довжини опорного стояка може складатися з одного профілю і з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з профілем і може являти собою змінний по довжині елемент, який може бути виконаний в вигляді або лінійного елемента, який містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який може мати або ручний привід, або механічний привід, або лінійного модуля, який містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який може мати або електромеханічний привід, або гідропривід, або пневмопривід, або лінійного електродвигуна. Або основа опорного стояка може складатися з принаймні двох профілів, що виконані з можливістю прямолінійного переміщення один відносно одного або за рахунок наявності прямолінійних напрямних з геометричним замиканням між їх спряженими частинами, або за рахунок наявності прямолінійних напрямних з геометричним замиканням між спряженими частинами кожного з профілів та частинами принаймні одного третього тіла (зовнішньої муфти, внутрішньої втулки, з'єднувальних болтів тощо), і з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з профілями основи і являє собою механічну передачу: або передачу гнучкими тілами, або фрикційну передачу, або зубчату передачу, або гвинтову передачу, або важільний механізм, з або ручним, або механічним, або електричним приводом, або він може являти собою змінний по довжині елемент, що може бути виконаний в вигляді або лінійного елемента, який містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який може мати або ручний, або механічний привід, або лінійного модуля, який містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який може мати або електромеханічний привід, або гідропривід, або пневмопривід, або лінійного електродвигуна, при цьому основа може містити ще принаймні один засіб для зміни довжини основи, який поєднаний з одним з її профілів і виконаний в вигляді змінного по довжині елемента. Засіб для зміни довжини основи може містити засіб для утримування, виконаний з можливістю кріплення або в певному, або в будь-якому місці до принаймні одного профілю основи. Привід засобу для зміни довжини основи може бути виконаний з можливістю здійснення або ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу. Складові елементи засобу для зміни довжини основи можуть бути розміщені або зовні і/або всередині принаймні одного профілю основи опорного стояка. Додатково змінювати довжину основи опорного стояка можна принаймні одним додатковим профілем, який виконано з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування з принаймні одним її профілем. Профілі, що входять до складу основи, можуть бути виконані з різних матеріалів, мати різну форму і/або розміри поперечного перерізу, при цьому їх жорсткість повинна бути такою, щоб абсолютні значення пружних деформацій, що виникають в них під час навантажень, були менші заданих допустимих допусків на виконання тих чи інших робіт. Основа опорного стояка може містити принаймні один торцевий елемент, виконаний з пружного матеріалу, який має високий коефіцієнт тертя з опорною поверхнею. Пружний елемент опорного стояка може бути виконаний в вигляді або принаймні однієї пружини і/або принаймні однієї пластини з пружного матеріалу, і/або торцевих елементів, або в вигляді заповненого газом циліндра з поршнем. Пружний елемент може бути поєднаний або з принаймні одним профілем основи і/або з засобом для зміни довжини основи, або з засобом для лінійного переміщення. Засіб для лінійного переміщення може бути виконаний в вигляді або лінійної напрямної, що складається з напрямної, з рухомої ланки, що виконана з можливістю прямолінійного переміщення вздовж напрямної під дією мускульної сили оператора, з обмежувача руху рухомої ланки, або лінійного елемента, який містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який може мати або ручний, або механічний привід, або лінійного модуля, який складається з напрямної, з рухомої ланки, з засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, механізм якого може мати або електричний привід, або гідропривід, або пневмопривід, або в вигляді лінійного електродвигуна, що містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який має електромагнітний привід. Засіб для лінійного переміщення може складатися щонайменше або з двох лінійних напрямних, або з двох лінійних елементів, або з двох лінійних модулів або з двох лінійних 6 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 електродвигунів, напрямні яких встановлено перпендикулярно одна до одної, при цьому напрямну або рухому ланку одного з них виконано з можливістю приєднання до основи опорного стояка, а до його рухомої ланки (напрямної) приєднано напрямну (рухому ланку) другого. Засіб для лінійного переміщення може містити торцевий елемент, що виконаний з пружного матеріалу, який має високий коефіцієнт тертя з опорною поверхнею. Складові елементи засобу для лінійного переміщення можуть бути розміщені або зовні на профілю основи і/або всередині пустотілого профілю основи, або на засобі для зміни довжини основи опорного стояка. Тримач може бути жорстко приєднаний принаймні до одного профілю основи опорного стояка, або він може бути виконаний або з можливістю рознімного приєднання принаймні до одного профілю основи опорного стояка, або з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж принаймні одного профілю основи опорного стояка, при цьому або він може містити принаймні одну каретку, виконану з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому, або він являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому і з можливістю утримування об'єкта позиціонування. Каретка може містити засіб для переміщення каретки, який може мати привід, виконаний з можливістю здійснення ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу. Тримач може складатися з П-подібної металевої деталі, кожна з протилежних бічних сторін якої має наскрізний отвір з різзю, в який вгвинчено затискний гвинт, з металевої пластини, що приєднана до П-подібної деталі, з металевого упору, що утримується з можливістю прямолінійного переміщення металевою пластиною. Або тримач може являти собою або електромагніт, або пневмоутримувач, або профіль Z-подібної форми, до якого прикріплено принаймні один електромагніт і/або принаймні одну деталь із ПВХ. Або тримач може складатися з металевої пластини, що має два виступи - упори і три наскрізні отвори, два з яких виконано на її кінцях, з гумової пластини, що приєднана до металевої пластини, з важільного механізму, який шарнірно з'єднаний з металевою пластиною через наскрізні отвори на її кінцях і містить шарнірно з'єднані між собою важіль і скобу. Або тримач може складатися з Г-подібної деталі і з каретки з виступом, що мають спряжені частини для прямолінійного переміщення Гподібної деталі вздовж каретки до упирання в виступ каретки. Засіб для утримування об'єкта позиціонування може мати поверхню, що повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування. Індикатор положення може містити або лінійний лазер, або ротаційний лазер, або лазер, виконаний з можливістю обертання його корпусу навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена його випромінюванням. Лазер індикатора положення може бути саморегульованим. Вказівник для випромінювання лазера може бути виконаний в вигляді візирної лінії, нанесеної на принаймні одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування паралельно його робочій поверхні, при цьому візиром такого вказівника для випромінювання лазера є сама візирна лінія, і/або принаймні двох візирних пластин, кожна з яких має візир, що являє собою візирну лінію, і/або принаймні двох електронно-оптичних приймачів, кожен з яких має візир, що являє собою або один з країв світлочутливої зони, якщо електронно-оптичний приймач має лише одну світлочутливу зону, або візирну лінію, що розміщена між двома його світлочутливими зонами, або n-ну світлочутливу зону багатоелементного лінійного електронно-оптичного приймача. Візирні пластини, електронно-оптичні приймачі можуть бути виконані з можливістю утримування на відстані один від одного або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що пов'язані з ним, і/або засобі для утримування об'єкта позиціонування і/або на засобах, що пов'язані з ним, так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування. Візирні пластини, електронно-оптичні приймачі можуть бути виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна площині, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення об'єкта позиціонування. Лазер індикатора положення визначає площину під потрібним кутом до горизонту, паралельно і на потрібній відстані до заданої площини. Встановлюють робочу поверхню основи кожного опорного стояка засобу для утримування об'єкта позиціонування в одній площині, що паралельна і знаходиться на потрібній відстані до заданої площини, що досягається встановленням робочої поверхні основи кожного опорного стояка паралельно і на потрібній 7 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 відстані до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. Об'єкт позиціонування розміщують або на принаймні одному опорному стояку або на принаймні одному тримачі засобу для утримування об'єкта позиціонування до або після позиціонування робочої поверхні основи опорного стояка засобу для утримування об'єкта позиціонування так, що його робоча поверхня паралельна робочій поверхні основи опорного стояка, що забезпечує позиціонування об'єкта позиціонування паралельно і на потрібній відстані до заданої площини. Таке виконання позиціонера, засіб для утримування об'єкта позиціонування якого містить принаймні один опорний стояк, що складається з основи змінної довжини, і принаймні одного пружного елемента, що виконаний з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи, забезпечує швидке і зручне його встановлення між протилежними опорними поверхнями. Виконання опорного стояка з можливістю плавної або ступінчастої зміни сили притискання кінців його основи до протилежних опорних поверхонь при деформації пружного елемента під дією засобу для зміни довжини основи дозволяє переміщувати кожен кінець основи вздовж опорної поверхні, на яку опирається вже встановлений між опорними поверхнями опорний стояк, виконання вказівника для випромінювання лазера в вигляді або візирної лінії і/або принаймні двох візирних пластин, і/ або принаймні двох електронно-оптичних приймачів, візирі яких при переміщенні кінців основи потрапляють в площину, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення, обумовлюють можливість швидкого, зручного, точного позиціонування робочої поверхні засобу для утримування об'єкта позиціонування, що забезпечує можливість швидкого, зручного, точного позиціонування об'єкта позиціонування. Наявність засобу для лінійного переміщення, поєднаного з кінцем основи опорного стояка, обумовлює можливість переміщення в потрібному напрямну і на потрібну відстань кінця основи опорного стояка відносно опорної поверхні, на яку опирається вже встановлений між протилежними опорними поверхнями опорний стояк, що дозволяє змінювати кут нахилу основи опорного стояка до горизонту, змінювати відстань від робочої поверхні основи опорного стояка до заданої площини, що дозволяє ще більш точно, швидко, зручно позиціонувати робочу поверхню засобу для утримування об'єкта позиціонування, а значить забезпечити ще більшу точність, швидкість, зручність позиціонування об'єкта позиціонування. Виконання засобу для лінійного переміщення з можливістю переміщення його рухомих ланок в взаємно перпендикулярних напрямках дозволяє переміщувати кінець основи опорного стояка, встановленого між протилежними опорними поверхнями, і в поперечному, і в повздовжньому напрямках відносно опорної поверхні, що забезпечує можливість позиціонування об'єкта позиціонування в цих напрямках відносно заданої площини. Виконання лазера індикатора положення з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під будь-яким потрібним кутом нахилу до горизонту дозволяє встановлювати робочу поверхню засобу для утримування об'єкта позиціонування під цим же кутом, що забезпечує позиціонування об'єкта позиціонування під цим же кутом. Ще більшу зручність позиціонування об'єкта позиціонування забезпечує виконання лазера індикатора положення з можливістю визначення своїм випромінюванням площини значних розмірів, що дозволяє виконувати позиціонування об'єкта позиціонування в будь-якому місці в межах цієї площини; виконання вказівника для випромінювання лазера в вигляді електронно-оптичних приймачів, що дозволяє проводити позиціонування об'єкта позиціонування незалежно від ступеня освітлення зони позиціонування і відстані до лазера, виконання електронно-оптичних приймачів, візирних пластин з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, визначеної випромінюванням лазера індикатора положення, що дозволяє проводити процес позиціонування об'єкта позиціонування в будьякому місці в межах визначеної випромінюванням лазера площини без перестановки самого лазера. Наявність в засобі для лінійного переміщення засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, обумовлює можливість механізації позиціонування об'єкта позиціонування. Виконання засобу для утримування об'єкта позиціонування з можливістю утримування об'єкта позиціонування навіть без участі робітника дозволяє збільшити жорсткість об'єкта позиціонування, що забезпечує ще більшу зручність, швидкість і точність позиціонування об'єкта позиціонування. Виконання засобу для утримування об'єкта позиціонування з можливістю утримування різних об'єктів позиціонування забезпечує достатність одного позиціонера для позиціонування різних об'єктів позиціонування, а також універсальність позиціонера при виконанні різних робіт. По четвертому варіанту поставлена задача вирішується тим, що позиціонер, відповідно до винаходу, складається з засобу для утримування об'єкта позиціонування, що являє собою принаймні один опорний стояк або принаймні один опорний стояк і принаймні один тримач, виконаний з можливістю утримування на принаймні одному опорному стояку, причому опорний стояк містить основу змінної дожини, яка має принаймні один профіль, принаймні один засіб 8 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 для зміни довжини основи, поєднаний з принаймні одним її профілем, принаймні один пружний елемент, поєднаний з основою з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи, при цьому принаймні один опорний стояк містить принаймні два засоби для лінійного переміщення, що поєднані з протилежними кінцями його основи, з індикатора положення, що містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на принаймні одному опорному стоякові, і/або на засобах, що пов'язані з ним, з принаймні двох засобів для управління і регулювання роботи приводу, кожен з яких пов'язаний з відповідним засобом для лінійного переміщення опорного стояка і з вказівником для випромінювання лазера індикатора положення. В окремих конкретних формах виконання позиціонер характеризується тим, що основа змінної довжини опорного стояка може складатися з одного профілю і з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з профілем і може являти собою змінний по довжині елемент, який може бути виконаний в вигляді або лінійного елемента, який містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який може мати або ручний привід, або механічний привід, або лінійного модуля, який містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який може мати або електричний привід, або гідропривід, або пневмопривід, або лінійного електродвигуна. Або основа опорного стояка може складатися з принаймні двох профілів, що виконані з можливістю прямолінійного переміщення один відносно одного або за рахунок наявності прямолінійних напрямних з геометричним замиканням між їх спряженими частинами, або за рахунок наявності прямолінійних напрямних з геометричним замиканням між спряженими частинами кожного з профілів та частинами принаймні одного третього тіла (зовнішньої муфти, внутрішньої втулки, з'єднувальних болтів тощо), і з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з профілями основи і може являти собою або механічну передачу: або передачу гнучкими тілами, або фрикційну передачу, або зубчату передачу, або гвинтову передачу, або важільний механізм, з або ручним, або механічним, або електричним приводом, або він може являти собою змінний по довжині елемент, що може бути виконаний в вигляді або лінійного елемента, який містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який може мати або ручний, або механічний привід, або лінійного модуля, який містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який може мати або ручний привід, або механічний привід, або електричний привід, або гідропривід, або пневмопривід, або лінійного електродвигуна, при цьому основа можемістити ще принаймні один засіб для зміни довжини основи, який поєднаний з одним з її профілів і виконаний в вигляді змінного по довжині елементу. Засіб для зміни довжини основи може містити засіб для утримування, виконаний з можливістю кріплення або в певному, або в будь-якому місці до принаймні одного профілю основи. Привід засобу для зміни довжини основи може бути виконаний з можливістю здійснення або ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу. Складові елементи засобу для зміни довжини основи можуть бути розміщені або зовні і/або всередині принаймні одного профілю основи опорного стояка. Додатково змінювати довжину основи опорного стояка можна принаймні одним додатковим профілем, який виконано з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування з принаймні одним її профілем. Профілі, що входять до складу основи, можуть бути виконані з різних матеріалів, мати різну форму і/або розміри поперечного перерізу, при цьому їх жорсткість повинна бути такою, щоб абсолютні значення пружних деформацій, що виникають в них під час навантажень, були менші заданих допустимих допусків на виконання тих чи інших робіт. Основа опорного стояка може містити принаймні один торцевий елемент, виконаний з пружного матеріалу, який має високий коефіцієнт тертя з опорною поверхнею. Пружний елемент опорного стояка може бути виконаний в вигляді або принаймні однієї пружини і/або принаймні однієї пластини з пружного матеріалу, і/або торцевих елементів, або в вигляді заповненого газом циліндра з поршнем. Пружний елемент може бути поєднаний або з принаймні одним профілем основи і/або з засобом для зміни довжини основи, або з засобом для лінійного переміщення. Засіб для лінійного переміщення може бути виконаний в вигляді або лінійного модуля, який складається з напрямної, з рухомої ланки, з засобу для прямолінійного переміщення рухомої 9 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ланки вздовж напрямної, механізм якого може мати або електромеханічний привід, або гідропривід, або пневмопривід, або в вигляді лінійного електродвигуна, що містить напрямну, рухому ланку, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який має електромагнітний привід. Засіб для лінійного переміщення може складатися щонайменше або з двох лінійних модулів, або з двох лінійних електродвигунів, напрямні яких встановлено перпендикулярно одна до одної, при цьому напрямну або рухому ланку одного з них виконано з можливістю приєднання до основи опорного стояка, а до його рухомої ланки (напрямної) приєднано напрямну (рухому ланку) другого. Засіб для лінійного переміщення може містити торцевий елемент, що виконаний з пружного матеріалу, який має високий коефіцієнт тертя з опорною поверхнею. Складові елементи засобу для лінійного переміщення можуть бути розміщені або зовні на профілю основи і/або всередині пустотілого профілю основи, або на засобі для зміни довжини основи опорного стояка. Кожен засіб для лінійного переміщення виконаний з можливістю управління і регулювання роботи приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної. Тримач може бути жорстко приєднаний до принаймні до одного профілю основи опорного стояка або він може бути виконаний або з можливістю рознімного приєднання принаймні до одного профілю основи опорного стояка, або з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж принаймні одного профілю основи опорного стояка, при цьому або він може містити принаймні одну каретку, виконану з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому, або він являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому і з можливістю утримування об'єкта позиціонування. Каретка може містити засіб для переміщення каретки, який може мати привід, виконаний з можливістю здійснення ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу. Тримач може складатися з П-подібної металевої деталі, кожна з протилежних бічних сторін якої має наскрізний отвір з різзю, в який вгвинчено затискний гвинт, з металевої пластини, що приєднана до П-подібної деталі, з металевого упору, що утримується з можливістю прямолінійного переміщення металевою пластиною. Або тримач може являти собою або електромагніт, або пневмоутримувач, або профіль Z-подібноїформи, до якого прикріплено принаймні один електромагніт і/або принаймні одну деталь із ПВХ. Або тримач може складатися з металевої пластини, що має два виступи - упори і три наскрізні отвори, два з яких виконано на її кінцях, з гумової пластини, що приєднана до металевої пластини, з важільного механізму, який шарнірно з'єднаний з металевою пластиною через наскрізні отвори на її кінцях і містить шарнірно з'єднані між собою важіль і скобу. Або тримач може складатися з Г-подібної деталі і з каретки з виступом, що мають спряжені частини для прямолінійного переміщення Гподібної деталі вздовж каретки до упирання в виступ каретки. Засіб для утримування об'єкта позиціонування може мати поверхню, що повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування. Індикатор положення може містити або лінійний лазер, або ротаційний лазер, при цьому лазер індикатора положення може бути саморегульованим. Вказівник для випромінювання лазера може бути виконаний в вигляді візирної лінії, нанесеної на принаймні одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування паралельно його робочій поверхні і/або принаймні двох електронно-оптичних приймачів, кожен з яких має візир, що являє собою або один з країв світлочутливої зони, якщо електроннооптичний приймач має лише одну світлочутливу зону, або візирну лінію, що розміщена між двома його світлочутливими зонами, або n-ну світлочутливу зону багатоелементного лінійного електронно-оптичного приймача. Електронно-оптичні приймачі можуть бути виконані з можливістю утримування на відстані один від одного або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що пов'язані з ним, і/або засобі для утримування об'єкта позиціонування і/або на засобах, що пов'язані з ним, так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування. Електронно-оптичні приймачі можуть бути виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна площині, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. Кожен електронно-оптичний приймач виконаний з можливістю створення сигналу з його світлочутливої зони під дією випромінювання лазера індикатора положення. Засіб для управління і регулювання роботи приводу виконаний з можливістю вмикання/вимикання приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж 10 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 напрямної засобу для лінійного переміщення опорного стояка під дією сигналів, що створені пов'язаним з ним електронно-оптичним приймачем вказівника для випромінювання лазера. Лазер індикатора положення визначає площину під потрібним кутом до горизонту, паралельно і на потрібній відстані до заданої площини. Встановлюють робочу поверхню основи кожного опорного стояка засобу для утримування об'єкта позиціонування в одній площині, що паралельна і знаходиться на потрібній відстані до заданої площини, що досягається встановленням робочої поверхні основи кожного опорного стояка паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. Об'єкт позиціонування розміщують або на принаймні одному опорному стояку або на принаймні одному тримачі засобу для утримування об'єкта позиціонування до або після позиціонування робочої поверхні основи опорного стояка засобу для утримування об'єкта позиціонування так, що його робоча поверхня паралельна робочій поверхні основи опорного стояка, що забезпечує позиціонування об'єкта позиціонування паралельно і на потрібній відстані до заданої площини. Таке виконання позиціонера, засіб для утримування об'єкта позиціонування якого містить принаймні один опорний стояк, що складається з основи змінної довжини, і принаймні одного пружного елемента, що виконаний з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи, забезпечує швидке і зручне його встановлення між протилежними опорними поверхнями. Наявність засобу для лінійного переміщення, поєднаного з кінцем основи опорного стояка, обумовлює можливість переміщення кінця основи опорного стояка відносно опорної поверхні, на яку опирається вже встановлений між протилежними опорними поверхнями опорний стояк, наявність індикатора положення, що містить лазер і вказівник для випромінювання лазера, виконаний в вигляді візирної лінії і/або принаймні двох електроннооптичних приймачів, візирі яких при переміщенні кінців основи потрапляють в площину, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення, обумовлюють можливість швидкого, зручного, точного позиціонування робочої поверхні засобу для утримування об'єкта позиціонування, що забезпечує можливість швидкого, зручного, точного позиціонування об'єкта позиціонування. Автоматичне позиціонування робочої поверхні основи опорного стояка забезпечене виконанням засобів для лінійного переміщення з можливістю управління і регулювання роботи приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж направляючої, виконанням електронно-оптичних приймачів вказівника для випромінювання лазера з можливістю створення з сигналу з їх світлочутливої зони під дією випромінювання лазера індикатора положення, виконанням засобів для управління і регулювання роботи приводу з можливістю вмикання/вимикання приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної відповідного засобу для лінійного переміщення опорного стояка під дією сигналів з відповідного електронно-оптичного приймача вказівника для випромінювання лазера, що дозволяє автоматичним переміщенням рухомих ланок засобів для лінійного переміщення в потрібному напрямку і на потрібну відстань встановлювати робочу поверхню основи опорного стояка паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення, при потраплянні візирів вказівника для випромінювання лазера в цю площину. Виконання засобу для лінійного переміщення з можливістю переміщення його рухомих ланок в взаємно перпендикулярних напрямках дозволяє переміщувати кінець основи опорного стояка, встановленого між протилежними опорними поверхнями, і в поперечному, і в повздовжньому напрямках відносно опорної поверхні, що забезпечує можливість позиціонування об'єкта позиціонування в цих напрямках відносно заданої площини. Виконання лазера індикатора положення з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під будь-яким потрібним кутом нахилу до горизонту дозволяє встановлювати робочу поверхню засобу для утримування об'єкта позиціонування під цим же кутом, що забезпечує позиціонування об'єкта позиціонування під цим же кутом. Ще більшу зручність позиціонування об'єкта позиціонування забезпечує виконання лазера індикатора положення з можливістю визначення своїм випромінюванням площини значних розмірів, що дозволяє виконувати позиціонування об'єкта позиціонування в будь-якому місці в межах цієї площини; виконання вказівника для випромінювання лазера в вигляді електронно-оптичних приймачів, що дозволяє проводити позиціонування об'єкта позиціонування незалежно від ступеня освітлення зони позиціонування і відстані до лазера, виконання електронно-оптичних приймачів з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, визначеної випромінюванням лазера індикатора положення, що дозволяє проводити позиціонування об'єкта позиціонування в будьякому місці в межах визначеної випромінюванням лазера площини без перестановки самого лазера. Виконання засобу для утримування об'єкта позиціонування з можливістю утримування об'єкта позиціонування навіть без участі робітника дозволяє збільшити жорсткість об'єкта 11 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 позиціонування, що забезпечує ще більшу зручність, швидкість і точність позиціонування об'єкта позиціонування. Виконання засобів для утримування об'єкта позиціонування з можливістю утримування різних об'єктів позиціонування забезпечує достатність одного позиціонера для позиціонування різних об'єктів позиціонування, а також універсальність позиціонера при виконанні різних робіт. Суть винаходу пояснюється кресленням, де на фіг. 1 показано схематичне зображення позиціонера в конкретній формі виконання по першому варіанту; на фіг. 2 - схематичне зображення позиціонера в конкретній формі виконання по першому варіанту; на фіг. 3 - схематичне зображення позиціонера в конкретній формі виконання по другому варіанту; на фіг. 4 - схематичне зображення позиціонера в конкретній формі виконання по третьому варіанту; на фіг. 5 - схематичне зображення позиціонера в конкретній формі виконання по четвертому варіанту; на фіг. 6 - загальний вигляд тримача в конкретній формі виконання; на фіг. 7 - загальний вигляд тримача в конкретній формі виконання; на фіг. 8 - загальний вигляд тримача в конкретній формі виконання; на фіг. 9 - розріз А- А з фіг. 8; на фіг. 10 - загальний вигляд тримача в конкретній формі виконання. Креслення, що пояснюють винахід, а також приклади конкретного виконання пристрою ніяким чином не обмежують обсяг домагань, викладених в формулі, а тільки пояснюють суть винаходу. По першому варіанту позиціонер в окремій формі виконання складається з таких елементів. З двох розміщених на відстані засобів для лінійного переміщення, кожен з яких містить напрямну 1, рухому ланку 2, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної (на фіг. не показано), засіб для утримування на нерухомій опорі, що містить два упори 3. З індикатора положення, що містить лазер (на фіг. не показано), виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням 4 площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що являє собою візирну лінію 5, нанесену на одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування 6 паралельно його робочій поверхні 7. Позиціонер використовують так. Встановлюють в потрібному місці позиціонер, розміщуючи паралельно між собою напрямні 1 засобів для лінійного переміщення, регулюють лазер індикатора положення так, що його випромінювання 4 визначає площину під потрібним кутом до горизонту паралельно і на потрібній відстані до заданої площини (на фіг. не показано). Об'єкт позиціонування 6 з нанесеною на його бокову поверхню візирною лінією 5 розміщують на рухомих ланках 2 засобів для лінійного переміщення і переміщують рухомі ланки 2 по напрямних 1 до тих пір, поки візирна лінія 5 не співпаде з площиною, що визначена випромінюванням 4 лазера. Таким чином робочу поверхню 7 об'єкта позиціонування 6 встановлено паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням 4 лазера індикатора положення, і до заданої площини. В описаній вище формі виконання позиціонера засіб для лінійного переміщення може бути виконаний в вигляді або гвинтової пари, або лінійної напрямної, або лінійного елемента, або лінійного модуля, або лінійного електродвигуна, або візка на колії. Лазер індикатора положення являє собою або лінійний лазер, або ротаційний лазер, або лазер, виконаний з можливістю обертання його корпусу навколо осі, що перпендикулярна площині, що визначена його випромінюванням, при цьому він може бути саморегульованим. Вказівник для випромінювання лазера може являти собою дві візирні пластини або два електронно-оптичні приймачі, встановлені або на рухомих ланках засобів для лінійного переміщення, або на об'єкті позиціонування на відстані один від одного так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні засобів для лінійного переміщення або об'єкта позиціонування. Електронно-оптичні приймачі, візирні пластини можуть бути виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна площині, визначеній випромінюванням лазера індикатора положення. Або по першому варіанту позиціонер в конкретній формі виконання складається з таких елементів. З чотирьох розміщених на відстані засобів для лінійного переміщення, кожен з яких має напрямну 8, рухому ланку 9, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної (на фіг. не показано). З засобу для утримування об'єкта позиціонування, що являє собою платформу 10, виконану в вигляді з'єднаних між собою в раму напрямних профілів, що 12 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 прикріплена до рухомих ланок 9 засобів для лінійного переміщення. З індикатора положення, що містить лазер 11, що виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням 12 площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що являє собою чотири електронно-оптичні приймачі 13, що прикріплені поблизу кінців платформи 10 так, що їх візирі (на фіг. не показано) знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні 14 платформи 10. Позиціонер використовують так. Встановлюють в потрібному місці пристрій, відрегулювавши лазер 11 індикатора положення так, що його випромінювання 12 визначає площину під потрібним кутом до горизонту паралельно і на потрібній відстані до заданої площини (на фіг. не показано). Переміщують рухомі ланки 9 кожного засобу для лінійного переміщення так, щоб візирні лінії (на фіг. не показано) електронно-оптичних приймачів 13 потрапили в площину, визначену випромінюванням 12 лазера 11. Після цього об'єкт позиціонування 15 його робочою поверхнею (на фіг. не показано) розміщують на робочій поверхні 14 платформи 10. Таким чином робочу поверхню об'єкта позиціонування 15 встановлено паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням 12 лазера 11 індикатора положення, і до заданої площини. В описаній вище формі виконання позиціонера засіб для лінійного переміщення може бути виконаний в вигляді або гвинтової пари, або лінійної напрямної, або лінійного елемента, або лінійного модуля, або лінійного електродвигуна. Лазер індикатора положення може являти собою або лінійний лазер, або ротаційний лазер, або лазер, виконаний з можливістю обертання його корпусу навколо осі, що перпендикулярна площині, що визначена його випромінюванням, при цьому він може бути саморегульованим. Вказівник для випромінювання лазера може являти собою чотири візирні пластини. Електронно-оптичні приймачі, візирні пластини можуть бути виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна площині, визначеній випромінюванням лазера індикатора положення. По другому варіанту позиціонер в окремій формі виконання складається з таких елементів. З двох розміщених на відстані засобів для лінійного переміщення, кожен з яких має напрямну 16, рухому ланку 17, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який має привід (на фіг. не показано), засіб для утримування на нерухомій опорі - упор 18. З індикатора положення, що містить лазер 19, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням 20 площини під потрібним кутом до горизонту та вказівник для випромінювання лазера, що являє собою два електронно-оптичні приймачі 21, що приєднані до напрямних 16 засобів для лінійного переміщення, кожен з яких містить лише одну світлочутливу зону 22 значних розмірів, нижній кінець якої є візиром 23, і через засіб для утримування електронно-оптичного приймача 24 пов'язаний з напрямною 16 засобу для лінійного переміщення, при цьому візирі 23 електронно-оптичних приймачів 21 знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні 25 засобів для лінійного переміщення. З двох засобів для управління і регулювання роботи приводу 26, кожен з яких пов'язаний з відповідним засобом для лінійного переміщення і з відповідним електронно-оптичним приймачем 21 вказівника для випромінювання лазера. Позиціонер використовують так. Лазер 19 індикатора положення встановлюють в потрібному місці і регулюють так, що його випромінювання 20 визначає площину під потрібним кутом до горизонту паралельно і на потрібній відстані до заданої площини (на фіг. не показано). На упорах 18, що встановлені на потрібній відстані між собою, розміщують засоби для лінійного переміщення так, щоб випромінювання 20 лазера 19 потрапляло на світлочутливі зони 22 електронно-оптичних приймачів 21. Об'єкт позиціонування 27 його робочою поверхнею 28 встановлюють на робочу поверхню 25 засобів для лінійного переміщення. Вмикають кожен засіб для управління і регулювання роботи приводу 26, який вмикає привід засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної відповідного засобу для лінійного переміщення під дією сигналів, створених з світлочутливої зони 22 електронно-оптичного приймача 21 під дією випромінювання 20 лазера 19. При цьому рухомі ланки 17 засобів для лінійного переміщення переміщуються в такому напрямку, що візирі 23 електронно-оптичних приймачів 21 рухаються в напрямку площини, визначеної випромінюванням 20 лазера 19. В момент потрапляння візира 23 електронно-оптичного приймача 21 в цю площину, сигнал з електронно-оптичного приймача 21 змінюється, при цьому засіб для управління і регулювання роботи приводу 26 вимикає привід відповідного засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, припиняється переміщення рухомої ланки 17 засобу для лінійного переміщення. В описаній вище формі виконання позиціонера засіб для лінійного переміщення може бути виконаний в вигляді або лінійного модуля, або лінійного електродвигуна. Лазер індикатора 13 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 положення може являти собою або лінійний лазер, або ротаційний лазер, при цьому він може бути саморегульованим. Вказівник для випромінювання лазера може являти собою візирну лінію, що нанесена на принаймні на одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування і два електронно-оптичні приймачі, що можуть бути поєднані або з направляючими засобів для лінійного переміщення, або встановлені на відстані один від другого на об'єкті позиціонування. Кожен електронно-оптичний приймач вказівника для випромінювання лазера може бути виконаний з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна площині, визначеній випромінюванням лазера індикатора положення. По третьому варіанту позиціонер в конкретній формі виконання складається з таких елементів. З засобу для утримування об'єкта позиціонування, що являє собою опорний стояк, виконаний з можливістю утримування між протилежними опорними поверхнями, який складається з основи змінної довжини, яка містить профіль 29, до одного з кінців якого прикріплено компенсаційну втулку 30, і внутрішній профіль 31, до одного з кінців якого прикріплено компенсаційну втулку 32, компенсаційні втулки 30 і 32 використовуються для забезпечення можливості прямолінійного переміщення без прокручування і без люфту профілю 29 та внутрішнього профілю 31 один відносно одного за рахунок зведення розмірів зазору між цими втулками та профілями до мінімальних, засіб для зміни довжини основи, що виконаний в вигляді змінного по довжині елемента, який має напрямну 33, що прикріплена до одного з кінців профілю 29, рухому ланку 34, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж направляючої (на фіг. не показано), поєднаний з профілями 29 і 31, з пружного елемента, що містить пружину 35, один кінець якої прикріплено до кінця рухомої ланки 34, а інший - через упор 36 до профілю 29 основи опорного стояка, та два торцеві елементи 37, що виконані з пружного матеріалу, який має високий коефіцієнт тертя з опорними поверхнями, один з яких прикріплено до одного з кінців профілю 29, а інший - до одного з кінців внутрішнього профілю 31 основи опорного стояка, з тримачів 38, що виконані з можливістю утримування на профілю 29 основи опорного стояка, на які встановлено об'єкт позиціонування 39 так, що його робоча поверхня 40 паралельна робочій поверхні 41 основи опорного стояка. З індикатора положення засобу для утримування об'єкта позиціонування, що містить лазер (на фіг. не показано), виконаний з можливість визначення своїм випромінюванням 42 площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що являє собою дві візирні пластини 43, кожна з яких має візирну лінію 44 і прикріплена до профілю 29 основи опорного стояка, при цьому їх візирні лінії 44 знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні 41 основи опорного стояка. Позиціонер використовують так. На опорну поверхню 45 в потрібному місці встановлюють лазер індикатора положення засобу для утримування об'єкта позиціонування і регулюють його так, що його випромінювання 42 визначає площину під потрібним кутом до горизонту паралельно і на потрібній відстані до заданої площини (на фіг. не показано). Встановлюють опорний стояк між протилежними опорними поверхнями 45 і 46. Для цього його торцевим елементом 37 встановлюють в потрібному місці на опорну поверхню 45 або 46 і орієнтують так, щоб візирні лінії 44 візирних пластин 43 потрапляли в площину, що визначена випромінюванням 42 лазера. Змінюють довжину його основи, для чого за допомогою засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної змінного по довжині елемента переміщують рухому ланку 34, а разом з нею і внутрішній профіль 31 вздовж профілю 29. Довжина основи опорного стояка змінюється до тих пір, поки не стане рівною відстані між протилежними опорними поверхнями 45 і 46. При подальшому використанні засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної змінного по довжині елемента почне стискатися пружина 35 і торцеві елементи 37, сила пружності яких утримуватиме опорний стояк між опорними поверхнями 45 і 46. В разі зміщення візирних ліній 44 візирних пластин 43 з площини, що визначена випромінюванням 42 лазера, кінці опорного стояка переміщують вручну відносно опорних поверхонь 45 і /або 46 в таких напрямках, щоб візирні лінії 44 візирних пластин 43 знову потрапили в цю площину. Таким чином об'єкт позиціонування 39 встановлено так, що його робоча поверхня 40 паралельна площині, що визначена випромінюванням 42 лазера індикатора положення засобу для утримування об'єкта позиціонування, а значить паралельно і на потрібній відстані до заданої площини. Для надійного утримування опорного стояка між протилежними опорними поверхнями 45 і 46 пружину 35 і торцеві елементи 37 додатково стискають протягом визначеного часу за допомогою засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж направляючої змінного по довжині елемента. В описаній вище формі виконання позиціонера засіб для зміни довжини основи опорного стояка може бути виконаний в вигляді або лінійного елемента, або лінійного модуля, або лінійного електродвигуна. Привід засобу для зміни довжини основи може бути виконаний з 14 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 можливістю здійснення або ручного, або автоматичного керування. Додатково змінювати довжину основи опорного стояка можна принаймні одним додатковим профілем, який виконаний з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування з принаймні одним її профілем. Лазер індикатора положення засобу для утримування об'єкта позиціонування може являти собою або лінійний лазер, або ротаційний лазер, або лазер, виконаний з можливістю обертання його корпусу навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена його випромінюванням, при цьому він може бути саморегульованим. Вказівник для випромінювання лазера може бути виконаний в вигляді візирної лінії, нанесеної на бокову поверхню принаймні одного основи опорного стояка і/або двох електронно-оптичних приймачів, встановлених на відстані один від одного на опорному стояку або на об'єкті позиціонування. Електронно-оптичні приймачі, візирні пластини вказівника для випромінювання лазера можуть бути виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна площині, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення засобу для утримування об'єкта позиціонування. По четвертому варіанту позиціонер в конкретній формі виконання складається з таких елементів. З засобу для утримування об'єкта позиціонування, який складається з опорного стояка, виконаного з можливістю утримування між протилежними опорними поверхнями, що містить основу змінної довжини, яка має профіль 47 і внутрішній профіль 48, що вкладений в профіль 47, засіб для зміни довжини основи (на фіг. не показано), який поєднаний з профілями 47 і 48, пружний елемент (на фіг. не показано), що поєднаний з основою, два засоби для лінійного переміщення, кожен з яких має напрямну 49, рухому ланку 50, засіб для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної, який має привід (на фіг. не показано), причому рухома ланка 50 одного з них поєднана з одним з кінців профілю 47 основи, а рухома ланка 50 другого - з одним з кінців внутрішнього профілю 48 основи, з тримачів 51, що прикріплені до профілю 47 основи опорного стояка. З індикатора положення, що містить лазер (на фіг. не показано), виконаний з можливість визначення своїм випромінюванням 52 площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що являє собою два електронно-оптичні приймачі 53, кожен з яких має візир 54 і приєднаний до рухомої ланки 50 відповідного засобу для лінійного переміщення, так, що їх візирі 54 знаходяться на однаковій відстані і паралельні площині робочої поверхні 55 основи опорного стояка. З двох засобів для управління і регулювання роботи приводу (на фіг. не показано), що розміщені всередині пустотілого профілю 47 основи опорного стояка і пов'язані з відповідним засобом для лінійного переміщення опорного стояка і з відповідним електронно-оптичним приймачем 53 вказівника для випромінювання лазера. Позиціонер використовують так. На опорну поверхню 56 в потрібному місці встановлюють лазер індикатора положення і регулюють його так, що його випромінювання 52 визначає площину під потрібним кутом до горизонту паралельно і на потрібній відстані до заданої площини (на фіг. не показано). Засіб для утримування об'єкта позиціонування встановлюють в потрібному місці між протилежними опорними поверхнями 56 і 57. Для цього опорний стояк встановлюють на опорну поверхню 56 напрямною 49 одного з засобів для лінійного переміщення. Орієнтують опорний стояк так, щоб світлочутливі зони (на фіг. не показано) електронно-оптичних приймачів 53 потрапляли в площину, що визначена випромінюванням 52 лазера, і, використовуючи засіб для зміни довжини основи протягом визначеного часу, змінюють довжину основи опорного стояка до тих пір, поки напрямні 49 засобів для лінійного переміщення не почнуть контактувати з протилежними опорними поверхнями 56 і 57, і стискають пружний елемент для надійного утримування опорного стояка між ними. Встановлюють робочу поверхню 55 основи опорного стояка паралельно і на потрібній відстані до площини, що визначена випромінюванням 52 лазера. Для цього вмикають засоби для управління і регулювання роботи приводу, які під дією сигналів з відповідних електронно-оптичних приймачів 53 вмикають приводи засобів для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної відповідних засобів для лінійного переміщення, при цьому їх рухомі ланки 50 переміщуються в такому напрямку, що візир 54 кожного електронно-оптичного приймача 53 рухається в напрямку площини, що визначена випромінюванням 52 лазера. При потраплянні візира 54 електроннооптичного приймача 53 в цю площину, сигнал з нього змінюється, що приводить до вимикання приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної відповідним засобом для управління і регулювання роботи приводу і рухома ланка 50 засобу для лінійного переміщення припиняє свій рух. На тримачі 51 встановлюють об'єкт позиціонування 58 так, що його робоча поверхня 59 паралельна робочій поверхні 55 основи опорного стояка. Таким чином робочу поверхню 59 об'єкта позиціонування 58 встановлено паралельно і на потрібній відстані 15 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 до площини, що визначена випромінюванням 52 лазера індикатора положення і до заданої площини. Засіб для лінійного переміщення в описаній вище формі виконання позиціонера являє собою або лінійний модуль, або лінійний електродвигун. Лазер індикатора положення об'єкта позиціонування являє собою або лінійний лазер, або ротаційний лазер, при цьому він може бути саморегульованим. Електронно-оптичні приймачі можуть бути виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна площині, визначеній випромінюванням лазера індикатора положення. Тримачі 38 і 51 можуть являти собою або електромагніт (на фіг. не показано), або пневмоутримувач (на фіг. не показано). Або тримачі 38 і 51 можуть складатися з П-подібної металевої деталі 60, на кожній з протилежних бічних сторін 61 якої виконано наскрізний отвір з різзю (на фіг. не показано), в який вгвинчено затискний гвинт 62, з металевої пластини 63, що приєднана до П-подібної деталі 60, з металевого упору 64, що утримується з можливістю прямолінійного переміщення металевою пластиною 63. Або тримачі 38 і 51 можуть складатися з профілю 65 Z-подібної форми, до якого прикріплено принаймні одну деталь 66 із ПВХ, поверхня 67 якої може повторювати форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування, наприклад профільованого металевого маяка, і електромагніт 68. Або тримачі 38 і 51 можуть складатися з Г-подібної деталі 69, з каретки 70 з виступом 71, які мають спряжені частини для прямолінійного переміщення Г-подібної деталі 69 вздовж каретки 70 до впирання її в виступ 71. Або тримачі 38 і 51 можуть складатися з металевої пластини 72 з виступами - упорами 73, яка має наскрізний отвір 74 і два наскрізні отвори 75, виконані на її кінцях, з гумової пластини 76, що приєднана до металевої пластини 72, з важільного механізму, який шарнірно з'єднаний з металевою пластиною 72 через наскрізні отвори 75, що містить шарнірно з'єднані між собою важіль 77 і скобу 78 для притискання об'єкта позиціонування, наприклад CD-профілю 79, до гумової пластини 76. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 30 35 40 45 50 55 1. Позиціонер, який відрізняється тим, що складається з принаймні двох розміщених на відстані суміжних засобів для лінійного переміщення, кожен з яких виконаний з можливістю утримування на нерухомій опорі, з можливістю утримування об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, з індикатора положення, який містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на принаймні одному засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на принаймні двох суміжних засобах для лінійного переміщення, і/або на засобах, що пов'язані з ними. 2. Позиціонер за п. 1, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення являє собою або гвинтову пару, або лінійну напрямну, або лінійний елемент, або лінійний модуль, або лінійний електродвигун. 3. Позиціонер за будь-яким з пп. 1-2, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення містить засіб для сполучення з нерухомою опорою або засіб для утримування на нерухомій опорі. 4. Позиціонер за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування являє собою або принаймні два утримувачі, або принаймні один напрямний стояк, або принаймні одну платформу. 5. Позиціонер за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування складається з або принаймні двох утримувачів, або принаймні одного напрямного стояка, або принаймні однієї платформи і з принаймні одного тримача. 6. Позиціонер за будь-яким з пп. 4-5, який відрізняється тим, що утримувач являє собою або магніт, або електромагніт, або пневмоутримувач, або деталь, що виконана з можливістю рознімного або нерознімного приєднання до засобу для лінійного переміщення і з можливістю утримування об'єкта позиціонування рознімним чинерознімним приєднанням до неї. 7. Позиціонер за будь-яким з пп. 4-5, який відрізняється тим, що основа напрямного стояка складається з принаймні одного профілю. 8. Позиціонер за будь-яким з пп. 4-5, який відрізняється тим, що основа напрямного стояка складається з принаймні двох профілів, що виконані з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування між собою. 16 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 9. Позиціонер за будь-яким з пп. 5-8, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю рознімного або нерознімного приєднання або до утримувача, або до направляючого стояка, або до платформи. 10. Позиціонер за будь-яким з пп. 5-7, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи. 11. Позиціонер за п. 10, який відрізняється тим, що тримач містить принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи. 12. Позиціонер за п. 10, який відрізняється тим, що тримач являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або плоскої платформи і з можливістю утримування об'єкта позиціонування. 13. Позиціонер за будь-яким з пп. 4-12, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування має поверхню, яка повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування. 14. Позиціонер за будь-яким з пп. 1-13, який відрізняється тим, що індикатор положення містить або лінійний лазер, або ротаційний лазер, або лазер, виконаний з можливістю обертання його корпусу навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена його випромінюванням. 15. Позиціонер за п. 14, який відрізняється тим, що лазер індикатора положення являє собою саморегульований лазер. 16. Позиціонер за будь-яким з пп. 1-15, який відрізняється тим, що вказівник для випромінювання лазера являє собою або візирну лінію, нанесену на бокову поверхню об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування паралельно його робочій поверхні, і/або принаймні дві візирні пластини, і/або принаймні два електронно-оптичні приймачі. 17. Позиціонер за п. 16, який відрізняється тим, що візирні пластини, електронно-оптичні приймачі вказівника для випромінювання лазера виконані з можливістю утримування на відстані один від одного або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на засобах для лінійного переміщення, і/або на засобах, що пов'язані з ними так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування, і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або засобу для лінійного переміщення. 18. Позиціонер за будь-яким з пп. 16-17, який відрізняється тим, що візирні пластини, електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. 19. Позиціонер, який відрізняється тим, що складається з принаймні двох розміщених на відстані суміжних засобів для лінійного переміщення, кожен з яких виконаний з можливістю утримування на нерухомій опорі, з можливістю утримування об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, з індикатора положення, що містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на принаймні одному засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на принаймні двох суміжних засобах для лінійного переміщення, і/або на засобах, що пов'язані з ними, з принаймні двох засобів для управління і регулювання роботи приводу, кожен з яких пов'язаний з відповідним засобом для лінійного переміщення і з вказівником для випромінювання лазера індикатора положення. 20. Позиціонер за п. 19, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення являє собою або лінійний модуль, або лінійний електродвигун. 21. Позиціонер за п. 20, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення містить засіб для сполучення з нерухомою опорою або засіб для утримування на нерухомій опорі. 22. Позиціонер за будь-яким з пп. 19-21, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування являє собою або принаймні два утримувачі, або принаймні один напрямний стояк, або принаймні одну платформу. 23. Позиціонер за будь-яким з пп. 19-21, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування складається з або принаймні двох утримувачів, або принаймні одного напрямного стояка, або принаймні однієї платформи і з принаймні одного тримача. 24. Позиціонер за будь-яким з пп. 22-23, який відрізняється тим, що утримувач являє собою або магніт, або електромагніт, або пневмоутримувач, або деталь, що виконана з можливістю 17 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 рознімного або нерознімного приєднання до засобу для лінійного переміщення і з можливістю утримування об'єкта позиціонування рознімним чи нерознімним приєднанням до неї. 25. Позиціонер за будь-яким з пп. 22-23, який відрізняється тим, що основа напрямного стояка складається з принаймні одного профілю. 26. Позиціонер за будь-яким з пп. 22-23, який відрізняється тим, що основа напрямного стояка складається з принаймні двох профілів, що виконані з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування між собою. 27. Позиціонер за будь-яким з пп. 23-26, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю рознімного або нерознімного приєднання або до утримувача, або до напрямного стояка, або до платформи. 28. Позиціонер за будь-яким з пп. 23-26, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи. 29. Позиціонер за п. 28, який відрізняється тим, що тримач містить принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи. 30. Позиціонер за п. 28, який відрізняється тим, що тримач являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення вздовж або утримувача, або напрямного стояка, або платформи і з можливістю утримування об'єкта позиціонування. 31. Позиціонер за будь-яким з пп. 22-30, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування має поверхню, яка повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування. 32. Позиціонер за будь-яким з пп. 19-31, який відрізняється тим, що індикатор положення містить лінійний або ротаційний лазер. 33. Позиціонер за п. 32, який відрізняється тим, що лазер індикатора положення являє собою саморегульований лазер. 34. Позиціонер за будь-яким з пп. 19-33, який відрізняється тим, що вказівник для випромінювання лазера являє собою або принаймні два електронно-оптичні приймачі, або візирну лінію, нанесену на принаймні на одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування паралельно його робочій поверхні, і принаймні два електронно-оптичні приймачі. 35. Позиціонер за п. 34, який відрізняється тим, що електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю утримування на відстані один від одного або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, і/або на суміжних засобах для лінійного переміщення, і/або на засобах, що пов'язані з ними, так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування, і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або засобу для лінійного переміщення. 36. Позиціонер за будь-яким з пп. 34-35, який відрізняється тим, що електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна площині, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. 37. Позиціонер за будь-яким з пп. 19-36, який відрізняється тим, що кожен електроннооптичний приймач вказівника для випромінювання лазера виконаний з можливістю створення сигналу з його світлочутливої зони під дією випромінювання лазера індикатора положення. 38. Позиціонер за будь-яким з пп. 19-37, який відрізняється тим, що засіб для управління і регулювання роботи приводу виконаний з можливістю вмикання/вимикання приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної засобу для лінійного переміщення під дією сигналів, що створені пов'язаним з ним електронно-оптичним приймачем вказівника для випромінювання лазера. 39. Позиціонер, який відрізняється тим, що складається з засобу для утримування об'єкта позиціонування, що виконаний з можливістю утримування між протилежними опорними поверхнями і з можливістю утримування об'єкта позиціонування, з індикатора положення, що містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним. 40. Позиціонер за п. 39, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування являє собою принаймні один опорний стояк. 18 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 41. Позиціонер за п. 39, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування складається з принаймні одного опорного стояка і з принаймні одного тримача, що виконаний з можливістю утримування принаймні на одному опорному стояку. 42. Позиціонер за будь-яким з пп. 40-41, який відрізняється тим, що опорний стояк складається з основи змінної довжини, яка містить принаймні один профіль, принаймні один засіб для зміни довжини основи, поєднаний з принаймні одним її профілем, з принаймні одного пружного елемента, який поєднаний з основою з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи. 43. Позиціонер за будь-яким з пп. 40-41, який відрізняється тим, що опорний стояк складається з основи змінної довжини, яка містить принаймні один профіль, принаймні один засіб для зміни довжини основи, поєднаний з принаймні одним її профілем, з принаймні одного пружного елемента, який поєднаний з основою з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи, з принаймні двох засобів для лінійного переміщення, що поєднані з протилежними кінцями основи. 44. Позиціонер за будь-яким з пп. 40-43, який відрізняється тим, що основа опорного стояка складається з одного профілю і з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з профілем і являє собою змінний по довжині елемент, виконаний в вигляді або лінійного елемента, або лінійного модуля, або лінійного електродвигуна. 45. Позиціонер за будь-яким з пп. 40-43, який відрізняється тим, що основа опорного стояка складається з принаймні двох профілів, що виконані з можливістю прямолінійного переміщення один відносно одного, з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з ними. 46. Позиціонер за п. 45, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи являє собою механічну передачу. 47. Позиціонер за п. 46, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи має або ручний, або механічний, або електричний привід. 48. Позиціонер за п. 45, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи виконаний в вигляді змінного по довжині елемента, який являє собою лінійний елемент, або лінійний модуль, або лінійний електродвигун. 49. Позиціонер за будь-яким з пп. 42-48, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи містить засіб для утримування, виконаний з можливістю кріплення або в певному, або в будь-якому місці до принаймні одного профілю основи. 50. Позиціонер за будь-яким з пп. 42-49, який відрізняється тим, що привід засобу для зміни довжини основи виконаний з можливістю здійснення або ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу. 51. Позиціонер за будь-яким з пп. 42-50, який відрізняється тим, що складові елементи засобу для зміни довжини основи розміщені зовні і/або всередині принаймні одного профілю основи опорного стояка. 52. Позиціонер за будь-яким з пп. 42-51, який відрізняється тим, що основа опорного стояка містить принаймні один додатковий профіль, виконаний з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування з принаймні одним її профілем. 53. Позиціонер за будь-яким з пп. 42-52, який відрізняється тим, що основа опорного стояка містить принаймні один торцевий елемент. 54. Позиціонер за п. 53, який відрізняється тим, що торцевий елемент виконаний з пружного матеріалу, який має високий коефіцієнт тертя з опорною поверхнею. 55. Позиціонер за будь-яким з пп. 42-54, який відрізняється тим, що пружний елемент опорного стояка виконаний в вигляді або принаймні однієї пружини і/або принаймні однієї пластини з пружного матеріалу, і/або торцевих елементів, або в вигляді заповненого газом циліндра з поршнем. 56. Позиціонер за п. 55, який відрізняється тим, що пружний елемент поєднаний з принаймні одним профілем основи і/або з засобом для зміни довжини основи, і/або з засобом для лінійного переміщення. 57. Позиціонер за будь-яким з пп. 43-56, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення являє собою або лінійну напрямну, або лінійний елемент, або лінійний модуль, або лінійний електродвигун. 58. Позиціонер за будь-яким з пп. 43-56, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення складається з або двох лінійних напрямних, або двох лінійних елементів, або двох лінійних модулів, або двох лінійних електродвигунів, напрямні яких встановлено перпендикулярно одна до одної, при цьому напрямна (рухома ланка) одного з них виконана з 19 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 можливістю приєднання до основи опорного стояка, а до його рухомої ланки (напрямної) прикріплено напрямну (рухому ланку) другого. 59. Позиціонер за будь-яким з пп. 57-58, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення містить торцевий елемент, виконаний з пружного матеріалу. 60. Позиціонер за будь-яким з пп. 57-59, який відрізняється тим, що складові елементи засобу для лінійного переміщення розміщені зовні і/або всередині профілю основи, або на засобі для зміни довжини основи опорного стояка. 61. Позиціонер за будь-яким з пп. 41-60, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю рознімного приєднання до принаймні одного профілю основи опорного стояка. 62. Позиціонер за будь-яким з пп. 41-60, який відрізняється тим, що тримач жорстко приєднаний до принаймні одного профілю основи опорного стояка. 63. Позиціонер за будь-яким з пп. 41-60, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж основи опорного стояка. 64. Позиціонер за п. 63, який відрізняється тим, що тримач містить принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому. 65. Позиціонер за п. 63, який відрізняється тим, що тримач являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому і з можливістю утримування об'єкта позиціонування. 66. Позиціонер за п. 61, який відрізняється тим, що тримач складається з П-подібної металевої деталі, на кожній з протилежних бічних сторін якої виконано наскрізний отвір з різзю, в який вгвинчено затискний гвинт, з металевої пластини, що приєднана до П-подібної деталі, з металевого упору, що утримується з можливістю прямолінійного переміщення металевою пластиною. 67. Позиціонер за будь-яким з пп. 61-63, який відрізняється тим, що тримач являє собою або електромагніт, або пневмоутримувач, або профіль Z-подібної форми, до якого прикріплено принаймні один електромагніт і/або принаймні одну деталь із ПВХ. 68. Позиціонер за будь-яким з пп. 61-63, який відрізняється тим, що тримач складається з металевої пластини, що має два виступи - упори, три наскрізні отвори, два з яких виконано на її кінцях, з гумової пластини, що приєднана до металевої пластини, з важільного механізму, який шарнірно з'єднаний з металевою пластиною через наскрізні отвори на її кінцях і містить шарнірно з'єднані між собою важіль і скобу. 69. Позиціонер за п. 64, який відрізняється тим, що тримач складається з Г-подібної деталі і з каретки з виступом, що мають спряжені частини для прямолінійного переміщення Г-подібної деталі вздовж каретки. 70. Позиціонер за будь-яким з пп. 40-69, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування має поверхню, яка повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування. 71. Позиціонер за будь-яким з пп. 39-70, який відрізняється тим, що індикатор положення містить або лінійний лазер, або ротаційний лазер, або лазер, виконаний з можливістю обертання його корпусу навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена його випромінюванням. 72. Позиціонер за п. 71, який відрізняється тим, що лазер індикатора положення являє собою саморегульований лазер. 73. Позиціонер за будь-яким з пп. 39-72, який відрізняється тим, що вказівник для випромінювання лазера являє собою або візирну лінію, нанесену на принаймні на одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або принаймні дві візирні пластини, і/або принаймні два електронно-оптичні приймачі. 74. Позиціонер за п. 73, який відрізняється тим, що візирні пластини, електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю утримування або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування, і/або на засобах, що пов'язані з ним, так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування. 75. Позиціонер за будь-яким з пп. 73-74, який відрізняється тим, що візирні пластини, електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. 76. Позиціонер, який відрізняється тим, що складається з засобу для утримування об'єкта позиціонування, що являє собою принаймні один опорний стояк або принаймні один опорний стояк і принаймні один тримач, виконаний з можливістю утримування на принаймні одному 20 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 опорному стояку, причому опорний стояк містить основу змінної дожини, яка має принаймні один профіль, принаймні один засіб для зміни довжини основи, поєднаний з принаймні одним її профілем, принаймні один пружний елемент, поєднаний з основою з можливістю деформації під дією засобу для зміни довжини основи, при цьому принаймні один опорний стояк містить принаймні два засоби для лінійного переміщення, що поєднані з протилежними кінцями його основи, з індикатора положення, що містить лазер, виконаний з можливістю визначення своїм випромінюванням площини під потрібним кутом до горизонту, та вказівник для випромінювання лазера, що розміщений або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що постійно пов'язані з ним, і/або на принаймні одному опорному стояку, і/або на засобах, що пов'язані з ним, з принаймні двох засобів для управління і регулювання роботи приводу, кожен з яких пов'язаний з відповідним засобом для лінійного переміщення опорного стояка і з вказівником для випромінювання лазера індикатора положення. 77. Позиціонер за п. 76, який відрізняється тим, що основа опорного стояка складається з одного профілю і з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з профілем і виконаний в вигляді змінного по довжині елемента, який являє собою або лінійний елемент, або лінійний модуль, або лінійний електродвигун. 78. Позиціонер за п. 76, який відрізняється тим, що основа опорного стояка складається з принаймні двох профілів, що виконані з можливістю прямолінійного переміщення один відносно другого, з принаймні одного засобу для зміни довжини основи, який поєднаний з ними. 79. Позиціонер за п. 78, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи являє собою механічну передачу. 80. Позиціонер за п. 79, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи має або ручний, або механічний, або електричний привід. 81. Позиціонер за п. 78, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи виконаний в вигляді змінного по довжині елемента, який являє собою або лінійний елемент, або лінійний модуль, або лінійний електродвигун. 82. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-81, який відрізняється тим, що засіб для зміни довжини основи містить засіб для утримування, виконаний з можливістю приєднання або в певному, або в будь-якому місці до принаймні одного профілю основи. 83. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-82, який відрізняється тим, що привід засобу для зміни довжини основи виконаний з можливістю здійснення або ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу. 84. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-83, який відрізняється тим, що складові елементи засобу для зміни довжини основи розміщені зовні і/або всередині принаймні одного профілю основи опорного стояка. 85. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-84, який відрізняється тим, що основа опорного стояка містить принаймні один додатковий профіль, виконаний з можливістю рознімного з'єднання і/або телескопічного розсування з принаймні одним її профілем. 86. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-85, який відрізняється тим, що основа опорного стояка містить принаймні один торцевий елемент. 87. Позиціонер за п. 86, який відрізняється тим, що торцевий елемент виконаний з пружного матеріалу, який має високий коефіцієнт тертя з опорною поверхнею. 88. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-87, який відрізняється тим, що пружний елемент опорного стояка виконаний в вигляді або принаймні однієї пружини і/або принаймні однієї пластини з пружного матеріалу, і/або торцевих елементів, або в вигляді заповненого газом циліндра з поршнем. 89. Позиціонер за п. 88, який відрізняється тим, що пружний елемент поєднаний з принаймні одним профілем основи і/або з засобом для зміни довжини основи, і/ або з засобом для лінійного переміщення. 90. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-89, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення являє собою або лінійний модуль, або лінійний електродвигун. 91. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-89, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення складається з або двох лінійних модулів, або двох лінійних електродвигунів, напрямні яких встановлено перпендикулярно між собою, при цьому напрямна (рухома ланка) одного з них виконана з можливістю приєднання до основи опорного стояка, а до його рухомої ланки (напрямної) прикріплено напрямну (рухому ланку) другого. 92. Позиціонер за будь-яким з пп. 90-91, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення містить торцевий елемент, виконаний з пружного матеріалу. 21 UA 105168 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 93. Позиціонер за будь-яким з пп. 90-92, який відрізняється тим, що складові елементи засобу для лінійного переміщення розміщені зовні і/або всередині профілю основи, або на засобі для зміни довжини основи. 94. Позиціонер за будь-яким з пп. 90-93, який відрізняється тим, що засіб для лінійного переміщення виконаний з можливістю управління і регулювання роботи приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної. 95. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-94, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю рознімного приєднання до принаймні одного профілю основи опорного стояка. 96. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-94, який відрізняється тим, що тримач жорсткого приєднаний до принаймні одного профілю основи опорного стояка. 97. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-94, який відрізняється тим, що тримач виконаний з можливістю безперешкодного прямолінійного переміщення вздовж основи опорного стояка. 98. Позиціонер за п. 97, який відрізняється тим, що додатковий тримач містить принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому. 99. Позиціонер за п. 97, який відрізняється тим, що тримач являє собою принаймні одну каретку, що виконана з можливістю безперешкодного переміщення принаймні вздовж одного профілю основи опорного стояка та фіксації на ньому і з можливістю утримування об'єкта позиціонування. 100. Позиціонер за будь-яким з пп. 98-99, який відрізняється тим, що каретка містить засіб для переміщення каретки, привід якого виконаний з можливістю здійснення або ручного керування, або керування засобом для управління і регулювання роботи приводу. 101. Позиціонер за п. 95, який відрізняється тим, що тримач складається з П-подібної металевої деталі, на кожній з протилежних бічних сторін якої виконано наскрізний отвір з різзю, в який вгвинчено затискний гвинт, з металевої пластини, що приєднана до П-подібної деталі, з металевого упору, що утримується з можливістю прямолінійного переміщення металевою пластиною. 102. Позиціонер за будь-яким з пп. 95-97, який відрізняється тим, що тримач складається з металевої пластини, що має два виступи - упори, три наскрізні отвори, два з яких виконано на її кінцях, з гумової пластини, що приєднана до металевої пластини, з важільного механізму, який шарнірно з'єднаний з металевою пластиною через наскрізні отвори на її кінцях і містить шарнірно з'єднані між собою важіль і скобу. 103. Позиціонер за п. 98, який відрізняється тим, що тримач складається з Г-подібної деталі і з каретки з виступом, що мають спряжені частини для прямолінійного переміщення Г-подібної деталі вздовж каретки. 104. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-103, який відрізняється тим, що засіб для утримування об'єкта позиціонування має поверхню, яка повторює форму контактуючої з нею поверхні об'єкта позиціонування. 105. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-104, який відрізняється тим, що індикатор положення містить або лінійний лазер, або ротаційний лазер. 106. Позиціонер за п. 105, який відрізняється тим, що лазер індикатора положення являє собою саморегульований лазер. 107. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-106, який відрізняється тим, що вказівник для випромінювання лазера являє собою візирну лінію, нанесену на принаймні на одну з бокових поверхонь об'єкта позиціонування або засобу для утримування об'єкта позиціонування, і/або принаймні два електронно-оптичні приймачі. 108. Позиціонер за п. 107, який відрізняється тим, що електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю утримування або на об'єкті позиціонування і/або на об'єктах, що пов'язані з ним, і/або на засобі для утримування об'єкта позиціонування і/або на засобах, що пов'язані з ним, так, що їх візирі знаходяться на однаковій відстані і паралельні до робочої поверхні об'єкта позиціонування і/або засобу для утримування об'єкта позиціонування. 109. Позиціонер за будь-яким з пп. 107-108, який відрізняється тим, що електронно-оптичні приймачі виконані з можливістю повороту навколо осі, що перпендикулярна до площини, що визначена випромінюванням лазера індикатора положення. 110. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-109, який відрізняється тим, що кожен електроннооптичний приймач вказівника для випромінювання лазера виконаний з можливістю створення сигналу з його світлочутливої зони під дією випромінювання лазера індикатора положення. 111. Позиціонер за будь-яким з пп. 76-110, який відрізняється тим, що засіб для управління і регулювання роботи приводу виконаний з можливістю вмикання/вимикання приводу засобу для прямолінійного переміщення рухомої ланки вздовж напрямної засобу для лінійного 22 UA 105168 C2 переміщення опорного стояка під дією сигналів, що створені пов'язаним з ним електроннооптичним приймачем вказівника для випромінювання лазера індикатора положення. 23 UA 105168 C2 24 UA 105168 C2 25 UA 105168 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 26

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lehkyi Serhii Ivanovych, Lehka Natalia Vasylivna

Автори російською

Легкий Сергей Иванович, Легкая Наталия Васильевна

МПК / Мітки

МПК: E04G 21/18, B23Q 15/00, B25J 13/08, B25J 19/00, E04F 21/00

Мітки: позиціонер, варіанти

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/28-105168-pozicioner-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Позиціонер (варіанти)</a>

Подібні патенти