Комбінована площинно-вигнута просторова каркасно-модульна система

Номер патенту: 113866

Опубліковано: 10.02.2017

Автори: Рибак Геннадій Олександрович, Рибак Вікторія Миколаївна

Є ще 18 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Комбінована площинно-вигнута просторова каркасно-модульна система, яка складається з прямокутних каркасних комірок, побудованих на основі вузлових елементів (А), (А2), що виконані у формі прямокутного паралелепіпеда з різьбовими отворами, до яких через гвинтові штифти приєднані з'єднувальні елементи панельних фасадних елементів у вигляді прямокутника, які прикріплені до вузлових елементів через фіксуючі елементи, причому для монтажу двох панельних фасадних елементів використовують вузлові елементи, в яких їх основа та протилежна їй грань мають щонайменше по одному, а інші грані мають щонайменше по два різьбових отвори для монтажу панельних фасадних елементів або з'єднувальних елементів, при цьому панельні фасадні елементи є площинними і виконані зі скла і/або металу, або металевих сплавів, і/або кераміки, чи з комбінованого матеріалу на їх основі, яка відрізняється тим, що система виконана з можливістю стикування хвилеподібної фасадної поверхні з площинною фасадною поверхнею по торцях у вертикальній та у горизонтальній площині, а також з можливістю побудови у каркасі дверних отворів, каркасні комірки виконані з можливістю зміщення одна щодо одної по вертикалі та по горизонталі, при цьому система додатково містить групи вузлових елементів, які складаються з групи вузлових елементів (А1), (A3), (А4), виконаних у вигляді прямокутного паралелепіпеда, а також групи вузлових елементів (С), (С1), (С2), (С3), (С4), (С5), (С6), виконаних у вигляді трапецеїдальної призми, що має три вертикальні бічні грані,

причому вузловий елемент (А) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда з базовою довжиною рівновеликих сторін (2') верхньої основи, та з базовою висотою (h), в якому перпендикулярно до верхньої основи (2) виконано чотири кутових вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори (6) діаметром (d), а також перпендикулярно до кожної бічної грані виконано по два горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5) і (6) виконані спряженими між собою,

вузловий елемент (А1) виконаний у вигляді куба, довжина граней якого дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), в якому еквідистантно відносно сторін його верхньої основи та бічних ребер виконано відповідно один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбових отвір (6) та два горизонтальні наскрізні внутрішньо-різьбові отвори (6'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (6) і (6') виконані спряженими між собою,

вузловий елемент (А2) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда, довжина більшої сторони верхньої основи якого дорівнює базовій довжині сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), а довжина меншої сторони верхньої основи і висота дорівнюють базовій висоті (h) вузлового елемента (А), перпендикулярно до верхньої основи (11) вузлового елемента (А2) біля її менших сторін (8') виконано по одному вертикальному наскрізному внутрішньо-різьбовому отвору (6), перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані (3) біля її вертикальних бічних ребер (4) виконано по одному горизонтальному наскрізному внутрішньо-різьбовому отвору (6') діаметром (d), а перпендикулярно до вертикальних квадратних менших бічних граней (9) виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5) діаметром (d), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6') виконані спряженими між собою,

вузловий елемент (A3) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда, в якому перпендикулярно до його верхньої основи виконано два вертикальні наскрізні внутрішньо-різьбові отвори (6), перпендикулярно до обох менших бічних граней (30) виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5), а також перпендикулярно до кожної з вертикальних прямокутних більших бічних граней (3) та біля кожного з вертикальних бічних ребер (4), що належать цій грані (3), виконано по горизонтальному наскрізному внутрішньо-різьбовому отвору (6'), між якими розміщено два горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), осі яких рівновіддалені від найближчих вертикальних ребер (4), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6'), що розміщені на відповідних гранях поблизу менших сторін (29) верхньої основи (28), виконані спряженими між собою, довжина більшої сторони верхньої основи вузлового елемента (A3) дорівнює базовій довжині сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), довжина меншої сторони верхньої основи вузлового елемента (A3) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, а висота вузлового елемента (A3) дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А),

вузловий елемент (А4) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда, в якому виконано один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6) та один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6'), а також перпендикулярно до більшої бічної грані виконаний горизонтальний глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5), довжина більшої сторони верхньої основи вузлового елемента (А4) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), збільшеної на 2 мм, довжина меншої сторони верхньої основи вузлового елемента (А4) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, а висота вузлового елемента (А4) дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (6) і (6') виконані спряженими між собою,

вузловий елемент (С) виконаний у вигляді трапецеїдальної призми з трьома вертикальними бічними гранями й однією нахиленою меншою бічною гранню (12), при цьому дві з вертикальних бічних граней є більшими бічними гранями (18) у вигляді прямокутної трапеції з гострим кутом (а) при її основі, а третя вертикальна бічна грань (3) виконана прямокутною, при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), що лежать біля кутів нахиленої прямокутної меншої бічної грані (12), та осі внутрішньо-різьбових отворів (5) і (6), виконані спряженими між собою,

вузловий елемент (С1) виконаний подібно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (11) вузлового елемента (С1) виконана у вигляді прямокутника з базовою довжиною менших сторін, що одночасно належить вертикальним бічнім граням (21), виконаним у вигляді прямокутної трапеції, й дорівнює базовій висоті (h) вузлового елемента (А), з базовою довжиною більших сторін (2') верхньої основи, що дорівнює базовій довжині сторін (2') верхньої основи вузлового елемента (А), перпендикулярно до протилежних вертикальних бічних гранях (21), виконаних у вигляді прямокутної трапеції, виконано по одному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (5') виконані спряженими між собою,

вузловий елемент (С2) виконаний подібно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (11) вузлового елемента (С2) виконана у вигляді прямокутника з довжиною меншої сторони верхньої основи, що дорівнює базовій висоті (h) вузлового елемента (А), при цьому перпендикулярно до верхньої основи розміщено два вертикальні наскрізні внутрішньо-різьбові отвори (6), перпендикулярно до вертикальної квадратної бічної грані (9) розміщено один горизонтальний глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5), а перпендикулярно до нахиленої бічної грані (16) розміщено один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6') виконані спряженими між собою,

вузловий елемент (С3) виконаний подібно до вузлового елемента (С), верхня основа якого для випадку вузлового елемента (С3) виконана у вигляді квадрата з довжиною сторін (8'), що дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), при цьому перпендикулярно до відповідних граней вузлового елемента (С3) виконано один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6), один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6') та один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), (6) і (6') виконані спряженими між собою,

вузловий елемент (С4) виконаний подібно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (28) вузлового елемента (С4) виконана у вигляді прямокутника з довжиною меншої сторони верхньої основи, що дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, при цьому перпендикулярно до верхньої основи виконано два вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори (6), на обох вертикальних менших бічних гранях, виконаних у вигляді прямокутної трапеції, й перпендикулярно до них виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5), перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані (3) виконано чотири глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), перпендикулярно до нахиленої прямокутної бічної грані (14) виконано два нахилених глухих внутрішньо-різьбовий отвори (5'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (5') і (6), що лежать біля верхніх сторін (29) вертикальних менших бічних граней (37), виконаних у вигляді прямокутної трапеції, виконані спряженими між собою,

вузловий елемент (С5) виконаний відповідно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (33) вузлового елемента (С5) виконана з довжиною меншої сторони, що дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, а довжина більшої сторони дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), збільшеної на 2 мм, при цьому перпендикулярно до верхньої основи (33) біля кута, утвореного її перетином з вертикальною меншою бічною гранню (37), виконаною у вигляді прямокутної трапеції, та з нахиленою прямокутною бічною гранню (40), виконано один кутовий вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6), перпендикулярно до вертикальної меншої бічної грані (37), виконаної у вигляді прямокутної трапеції, біля вищезазначеного кута виконано один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6'), перпендикулярно до нахиленої прямокутної бічної грані (40) біля вищезазначеного кута виконано один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), (6) і (6') виконані спряженими між собою, а перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані (34) виконано два глухих внутрішньо-різьбових отвори (5),

вузловий елемент (С6) виконаний відповідно до вузлового елемента (С5), за виключенням того, що наскрізні внутрішньо-різьбові отвори (5'), (6) і (6') вузлового елемента (С6) виконані перпендикулярно до відповідних їм граней біля кута, який є протилежним по відношенню до вищезазначеного кута вузлового елемента (С5), та утворений перетином верхньої основи (33) з протилежною вертикальною меншою бічною гранню (37), виконаною у вигляді прямокутної трапеції, та з нахиленою прямокутною бічною гранню (40).

Текст

Реферат: Комбінована площинно-вигнута просторова каркасно-модульна система складається з прямокутних каркасних комірок, побудованих на основі вузлових елементів (А), (А2), що виконані у формі прямокутного паралелепіпеда з різьбовими отворами, до яких через гвинтові штифти приєднані з'єднувальні елементи панельних фасадних елементів у вигляді прямокутника, які прикріплені до вузлових елементів через фіксуючі елементи. При цьому для монтажу двох панельних фасадних елементів використовують вузлові елементи, в яких їх основа та протилежна їй грань мають щонайменше по одному, а інші грані мають щонайменше по два різьбових отвори для монтажу панельних фасадних елементів або з'єднувальних елементів. При цьому панельні фасадні елементи є площинними і виконані зі скла і/або металу, або металевих сплавів, і/або кераміки, чи з комбінованого матеріалу на їх основі. Система виконана з можливістю стикування хвилеподібної фасадної поверхні з площинною фасадною поверхнею по торцях у вертикальній та у горизонтальній площині, а також з можливістю побудови у каркасі дверних отворів. Каркасні комірки виконані з можливістю зміщення одна щодо одної по вертикалі та по горизонталі. При цьому система додатково містить групи вузлових елементів, які складаються з групи вузлових елементів (А1), (A3), (А4), виконаних у вигляді прямокутного паралелепіпеда, а також групи вузлових елементів (С), (С1), (С2), (С3), (С4), (С5), (С6), виконаних у вигляді трапецеїдальної призми, що має три вертикальні бічні грані. UA 113866 U (12) UA 113866 U UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до тривимірної каркасної системи, а саме до комбінованої площинно-вигнутої просторової каркасно-модульної системи (далі - КПВПКМС), яка використовується для монтажу пересувних ярмаркових, виставкових споруд, а також рекламних стендів із застосуванням скляних, металевих, дерев'яних, керамічних та комбінованих за матеріалом виконання панельних фасадів. Відома каркасна система, виконана на основі несучого каркаса з розкосами і з'єднувальними вузлами виробництва компанії Лайтнер Буркхардт (DE) конструкції "CLIC" та "CLIC Rund" системи Magnetic [Продукция: http://www.burkhardtleitner.de/en/products.html; Несучий каркас з розкосами і з'єднувальними вузлами: патент UA на винахід № 49021, МПК (6) Е04В 1/19; опубл. 16.09.2002, Бюл. № 9]. Зазначена каркасна система будується за рахунок поєднання трубчатими з'єднувальними елементами з'єднувальних вузлів (вузлових елементів), які мають форму прямокутного паралелепіпеда або трапецеїдальної призми. Для цього у з'єднувальні вузли вкручуються циліндричні штифти, які мають феромагнітну ділянку на вільному від різьби кінці, та зчленовують цей кінець з отвором трубчатого з'єднувального елемента, до фіксації з розташованим у ньому магнітом. За допомогою конструкції "CLIC" та "CLIC Rund" легко та швидко будується несучий каркас, який може використовуватись у вигляді універсальної модульної системи для дво- і тривимірних презентацій різної структури, у тому числі арочної, криволінійної та закругленої. Через спеціальне кріплення на гумових кільцеподібних подовжувачах до несучого каркаса приєднують легкі вінілові та текстильні не вигнуті (тобто площинні) фасадні панельні елементи. Також до несучого каркаса можливе приєднання скляних фасадних панельних елементів. Однак через їх значну вагу необхідно підсилювати жорсткість конструкції несучого каркаса за рахунок діагональних з'єднувальних елементів, які збільшують опір спотворенню базової структури. Також недоліком каркасної системи конструкцій "CLIC" та "CLIC Rund" системи Magnetic є те, що наявні в ній з'єднувальні вузли ускладнюють її широке застосовування для побудови пересувних ярмаркових, виставкових споруд, а також рекламних стендів із застосуванням скляних, металевих, керамічних фасадних панельних елементів не вигнутої (площинної) форми, а також не дозволяють застосовувати для цих цілей скляні, металеві, керамічні фасадні панельні елементи заокругленої форми, що є програшним моментом з точки зору технічної естетики. Недолік цієї конструкції (з точки зору технічної естетики або дизайну) також пов'язаний з особливістю системи кріплення панелей до з'єднувальних вузлів у конструкціях "CLIC" та "CLIC Rund" системи Magnetic. В результаті після монтажу між панельними елементами залишається значна відстань, що не дозволяє отримати візуально суцільну фасадну поверхню з панельних елементів. Як найбільш близький аналог (прототип) вибрана каркасна система, що складається зі з'єднувальних елементів та поєднаних ними через гвинтові штифти з'єднувальних вузлових елементів, виконаних у формі прямокутного паралелепіпеда (А), (А2), і/або трапецеїдальної призми з різьбовими отворами, а також панельних елементів, які прикріплені до з'єднувальних вузлів через фіксатори, причому для монтажу двох панельних елементів використовують з'єднувальні вузли, в яких їх основа та протилежна їй грань мають щонайменше по одному, а інші грані мають щонайменше по два різьбових отвори для монтажу панельних або з'єднувальних елементів, а для монтажу чотирьох вертикальних панельних елементів у з'єднувальних вузлах їх основа та протилежна їм грань містять по два різьбових отвори, а кожна з бічних граней або одна з них має чотири різьбових отвори для монтажу панельних або з'єднувальних елементів, при цьому панельні елементи є не вигнуті і/або вигнуті зі скла, і/або металу або металевих сплавів, і/або кераміки, чи з комбінованого матеріалу на їх основі. Як варіант виконання з'єднувального вузла, одна із взаємно протилежних бічних граней трапецеїдальної призми з більшою площиною має вигнуту поверхню, а інша увігнуту або пряму поверхню [UA № 101479U, МПК (2015.01) A47F 5/00, Е04В 1/00, F16B 5/00. F16S 1/00, опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17]. Недоліком пристрою найбільш близького аналога є його конструктивна обмеженість, що призводить до неможливості створення КПВПКМС. В основу корисної моделі поставлена задача створення стійкої універсальної комбінованої площинно-вигнутої просторової каркасно-модульної системи, виконаної з можливістю стикування по торцях площинної (К) і вигнутої (К1) поверхонь, шляхом введення до складу системи нових за геометрією вузлових елементів, що використовуються для монтажу прямокутних комірок, які можуть бути зміщені одна щодо одної по вертикалі і/або горизонталі з фіксованим або змінним кроком, а також для побудови дверних отворів. 1 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Поставлена технічна задача вирішується тим, що у комбінованій площинно-вигнутій просторовій каркасно-модульній системі, яка складається з прямокутних каркасних комірок, побудованих на основі вузлових елементів (А), (А2), що виконані у формі прямокутного паралелепіпеда з різьбовими отворами, до яких через гвинтові штифти приєднані з'єднувальні елементи панельних фасадних елементів у вигляді прямокутника, які прикріплені до вузлових елементів через фіксуючі елементи, причому для монтажу двох панельних фасадних елементів використовують вузлові елементи, в яких їх основа та протилежна їй грань мають щонайменше по одному, а інші грані мають щонайменше по два різьбових отвори для монтажу панельних фасадних елементів або з'єднувальних елементів, при цьому панельні фасадні елементи є площинними і виконані зі скла і/або металу, або металевих сплавів, і/або кераміки, чи з комбінованого матеріалу на їх основі, новим є те, що система виконана з можливістю стикування хвилеподібної фасадної поверхні з площинною фасадною поверхнею по торцях у вертикальній та у горизонтальній площині, а також з можливістю побудови у каркасі дверних отворів, каркасні комірки виконані з можливістю зміщення одна щодо одної по вертикалі та по горизонталі, при цьому система додатково містить групи вузлових елементів, які складаються з групи вузлових елементів (А1), (A3), (А4), виконаних у вигляді прямокутного паралелепіпеда, а також групи вузлових елементів (С), (С1), (С2), (С3), (С4), (С5), (С6), виконаних у вигляді трапецеїдальної призми, що має три вертикальні бічні грані, причому вузловий елемент (А) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда з базовою довжиною рівновеликих сторін (2') верхньої основи, та з базовою висотою (h), в якому перпендикулярно до верхньої основи (2) виконано чотири кутових вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори (6) діаметром (d), а також перпендикулярно до кожної бічної грані виконано по два горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5) і (6) виконані спряженими між собою, вузловий елемент (А1) виконаний у вигляді куба, довжина граней якого дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), в якому еквідистантно відносно сторін його верхньої основи та бічних ребер виконано відповідно один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбових отвір (6) та два горизонтальні наскрізні внутрішньо-різьбові отвори (6'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (6) і (6') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (А2) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда, довжина більшої сторони верхньої основи якого дорівнює базовій довжині сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), а довжина меншої сторони верхньої основи і висота дорівнюють базовій висоті (h) вузлового елемента (А), перпендикулярно до верхньої основи (11) вузлового елемента (А2) біля її менших сторін (8') виконано по одному вертикальному наскрізному внутрішньо-різьбовому отвору (6), перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані (3) біля її вертикальних бічних ребер (4) виконано по одному горизонтальному наскрізному внутрішньорізьбовому отвору (6') діаметром (d), а перпендикулярно до вертикальних квадратних менших бічних граней (9) виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5) діаметром (d), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (A3) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда, в якому перпендикулярно до його верхньої основи виконано два вертикальні наскрізні внутрішньорізьбові отвори (6), перпендикулярно до обох менших бічних граней (30) виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5), а також перпендикулярно до кожної з вертикальних прямокутних більших бічних граней (3) та біля кожного з вертикальних бічних ребер (4), що належать цій грані (3), виконано по горизонтальному наскрізному внутрішньорізьбовому отвору (6'), між якими розміщено два горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), осі яких рівновіддалені від найближчих вертикальних ребер (4), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6'), що розміщені на відповідних гранях поблизу менших сторін (29) верхньої основи (28), виконані спряженими між собою, довжина більшої сторони верхньої основи вузлового елемента (A3) дорівнює базовій довжині сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), довжина меншої сторони верхньої основи вузлового елемента (A3) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, а висота вузлового елемента (A3) дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), вузловий елемент (А4) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда, в якому виконано один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6) та один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6'), а також перпендикулярно до більшої бічної грані виконаний горизонтальний глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5), довжина більшої сторони верхньої основи вузлового елемента (А4) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), збільшеної на 2 мм, довжина меншої сторони верхньої основи вузлового елемента (А4) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, а висота вузлового елемента (А4) 2 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (6) і (6') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С) виконаний у вигляді трапецеїдальної призми з трьома вертикальними бічними гранями й однією нахиленою меншою бічною гранню (12), при цьому дві з вертикальних бічних граней є більшими бічними гранями (18) у вигляді прямокутної трапеції з гострим кутом (α) при її основі, а третя вертикальна бічна грань (3) виконана прямокутною, при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), що лежать біля кутів нахиленої прямокутної меншої бічної грані (12), та осі внутрішньо-різьбових отворів (5) і (6), виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С1) виконаний подібно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (11) вузлового елемента (С1) виконана у вигляді прямокутника з базовою довжиною менших сторін, що одночасно належить вертикальним бічнім граням (21), виконаним у вигляді прямокутної трапеції, й дорівнює базовій висоті (h) вузлового елемента (А), з базовою довжиною більших сторін (2') верхньої основи, що дорівнює базовій довжині сторін (2') верхньої основи вузлового елемента (А), перпендикулярно до протилежних вертикальних бічних граней (21), виконаних у вигляді прямокутної трапеції, виконано по одному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5), при цьому осі внутрішньорізьбових отворів (5), (6) і (5') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С2) виконаний подібно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (11) вузлового елемента (С2) виконана у вигляді прямокутника з довжиною меншої сторони верхньої основи, що дорівнює базовій висоті (h) вузлового елемента (А), при цьому перпендикулярно до верхньої основи розміщено два вертикальні наскрізні внутрішньо-різьбові отвори (6), перпендикулярнодо вертикальної квадратної бічної грані (9) розміщено один горизонтальний глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5), а перпендикулярно до нахиленої бічної грані (16) розміщено один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5'), при цьому осі внутрішньорізьбових отворів (5), (6) і (6') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С3) виконаний подібно до вузлового елемента (С), верхня основа якого для випадку вузлового елемента (С3) виконана у вигляді квадрата з довжиною сторін (8'), що дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), при цьому перпендикулярно до відповідних граней вузлового елемента (С3) виконано один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6), один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6') та один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5'). при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), (6) і (6') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С4) виконаний подібно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (28) вузлового елемента (С4) виконана у вигляді прямокутника з довжиною меншої сторони верхньої основи, що дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, при цьому перпендикулярно до верхньої основи виконано два вертикальних наскрізних внутрішньорізьбових отвори (6), на обох вертикальних менших бічних гранях, виконаних у вигляді прямокутної трапеції, й перпендикулярно до них виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5), перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані (3) виконано чотири глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), перпендикулярно до нахиленої прямокутної бічної грані (14) виконано два нахилених глухих внутрішньо-різьбових отвори (5'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (5') і (6), що лежать біля верхніх сторін (29) вертикальних менших бічних граней (37), виконаних у вигляді прямокутної трапеції, виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С5) виконаний відповідно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (33) вузлового елемента (С5) виконана з довжиною меншої сторони, що дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, а довжина більшої сторони дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), збільшеної на 2 мм, при цьому перпендикулярно до верхньої основи (33) біля кута, утвореного її перетином з вертикальною меншою бічною гранню (37), виконаною у вигляді прямокутної трапеції, та з нахиленою прямокутною бічною гранню (40), виконано один кутовий вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6), перпендикулярно до вертикальної меншої бічної грані (37), виконаної у вигляді прямокутної трапеції, біля вищезазначеного кута виконано один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6'), перпендикулярно до нахиленої прямокутної бічної грані (40) біля вищезазначеного кута виконано один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), (6) і (6') виконані спряженими між собою, а перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані (34) виконано два глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), вузловий елемент (С6) виконаний відповідно до вузлового елемента (С5), за виключенням того, що наскрізні внутрішньо-різьбові отвори (5'), (6) і (6') вузлового елемента (С6) виконані перпендикулярно до відповідних їм граней біля кута, який є протилежним по відношенню до вищезазначеного кута 3 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 вузлового елемента (С5), та утворений перетином верхньої основи (33) з протилежною вертикальною меншою бічною гранню (37), виконаною у вигляді прямокутної трапеції, та з нахиленою прямокутною бічною гранню (40). Перераховані ознаки становлять суть технічного рішення. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом, що досягається, полягає в наступному. Розроблене технічне рішення направлено на створення стійкої, надійної, універсальної й мобільної (у т. ч. пересувної від місця її монтажу до місця розташування) або стаціонарної просторової (тривимірної) КПВПКМС. За заявлених геометричних форм виконання вузлових елементів, з'єднувальних елементів каркас складається у різних комбінаціях з окремих прямокутних комірок, різних за геометрією їх вузлових елементів. При цьому каркасні комірки виконані з можливістю зміщення одна щодо одної по вертикалі і/або по горизонталі з фіксованим або змінним кроком. Це, зокрема, виявляється в тому, що комірки можуть будуватися як по горизонталі, так і по вертикалі, у т. ч. в глибину, догори, донизу і назовні, або обидва боки (наприклад сходинками), з різними габаритними розмірами суміжних комірок, що залежить від дизайнерських рішень, поставлених технічних задач щодо монтажу каркаса. Це досягається за рахунок того, що каркасна система містить вузлові елементи зі складу двох груп вузлових елементів, причому до першої групи входять вузлові елементи (А), (А1), (А2), (A3), (А4), що виконані у вигляді прямокутного паралелепіпеда, а до другої групи входять вузлові елементи (С), (С1), (С2), (С3), (С4), (С5), (С6), виконані у вигляді трапецеїдальної призми, що має три вертикальні бічні грані. Довжина менших сторін верхніх основ вузлових елементів (A3), (А4) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм. Таке виконання забезпечує можливість утворювати у каркасі дверний отвір. Такий розмір менших сторін верхніх основ вузлових елементів (A3), (А4) обумовлений тим, що це дає змогу використовувати панельні (фасадні) елементи як двері. Зміна розміру допуску (2 мм) в більшу або меншу сторони призведе до неможливості використовувати панельні (фасадні) елементи тих же розмірів, що використовуються при побудові даної каркасної системи. А довжина більшої сторони верхньої основи вузлового елемента (А4) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), збільшеної на 2 мм. Таке виконання забезпечує можливість утворювати дверний проміжок та закріплювати 1-у дверну петлю для тримання панельного (фасадного) елемента. Такий допуск (2 мм) на розмір більшої сторони верхньої основи вузлового елемента (А4) обумовлений тим, що це дає змогу уникнути використання ніжок. Було експериментально встановлено, що зміна величини допуску (2 мм) в більшу або меншу сторони призведе до порушення горизонтального рівня системи, що, в свою чергу, призведе до неможливості закріплювати в петлях панельні фасадні елементи як двері. У свою чергу, хвилястість вертикального каркаса та необхідне значення зовнішнього (Rзовн) і/або внутрішнього (Rвн) радіусів вертикальної хвилеподібної поверхні досягається, зокрема, шляхом використання вузлових елементів, що мають нахилені бічні грані у вигляді трапеції (як рівнобічної, так і прямокутної) з гострим кутом (α) при її основі. Вищезазначене виконання вузлових елементів сприяє створенню стійкої, надійної, універсальної й мобільної (у т. ч. пересувної від місця її монтажу до місця розташування) або стаціонарної просторової (тривимірної) КПВПКМС. Технічне рішення пояснюється кресленнями - фіг. 1 - фіг. 25, на яких трубчасті елементи, що з'єднуються з вузловими елементами, зображено у вигляді частини циліндричної поверхні сірого кольору, де: на фіг. 1 показаний вузловий елемент (А); на фіг. 2 показаний вузловий елемент (А) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 3 показаний вузловий елемент (А1); на фіг. 4 показаний вузловий елемент (А1) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 5 показаний вузловий елемент (А2); на фіг. 6 показаний вузловий елемент (А2) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 7 показаний вузловий елемент (A3); на фіг. 8 показаний вузловий елемент (A3) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 9 показаний вузловий елемент (А4); на фіг. 10 показаний вузловий елемент (А4) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 11 показаний вузловий елемент (С); на фіг. 12 показаний вузловий елемент (С) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 13 показаний вузловий елемент (С1); на фіг. 14 показаний вузловий елемент (С1) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 15 показаний вузловий елемент (С2); на фіг. 16 показаний вузловий елемент (С2) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 17 показаний вузловий елемент (С3); на фіг. 18 показаний вузловий елемент (С3) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 19 показаний вузловий елемент (С4); на фіг. 20 показаний 4 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 вузловий елемент (С4) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 21 показаний вузловий елемент (С5); на фіг. 22 показаний вузловий елемент (С5) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 23 показаний вузловий елемент (С6); на фіг. 24 показаний вузловий елемент (С6) з трубчастими з'єднувальними елементами; на фіг. 25 показана схема розташування та торцевого стикування просторового вертикального площинного каркаса (К) та хвилеподібного або вигнутого (К1) каркаса із внутрішнім радіусом (R вн). На фіг. 1 - фіг. 25 прийняті наступні умовні позначення: 1 - нижня основа призмоподібного вузлового елемента (А), яка виконана з базовою довжиною обох сторін 1' (квадратної) нижньої основи; 1' - (більша) сторона нижньої основи вузлових елементів (А), (А2), (A3), а також (менша) сторона нижньої основи вузлових елементів (С), (С1), (С4), що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 2 - верхня (квадратна) основа вузлових елементів (А), (С); 2' - (більша) сторона верхньої основи вузлових елементів (А), (А2), (A3), (С), (С1), (С2), (С4), що збільшується відповідно до збільшення базової висоти призми; 3 - вертикальна прямокутна бічна грань вузлових елементів (А), (А2), (A3), (С), (С1), (С4), що збільшується відповідно до збільшення базової висоти призми; 4 - вертикальне бічне ребро вузлових елементів (А), (А1), (А2), (A3), (А4), (С), (С1), (С2), (С3), (С4), (С5), (С6), що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 5 - горизонтальний глухий внутрішньорізьбовий отвір вузлових елементів, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми, та глибиною, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 5' - нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір вузлових елементів, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми, та глибиною, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 6 кутовий вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір вузлових елементів, який виконаний з діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 6' горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір вузлових елементів, який виконаний з діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 7 - нижня основа вузлового елемента (А1), яка виконана з довжиною обох сторін 7', що збільшуються відповідно до збільшення висоти призми; 7' - (менша) сторона нижньої основи вузлових елементів (А1), (А2), (С2), (С3), яка виконана з довжиною, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 8 - квадратна верхня основа вузлових елементів (А1), (С3), яка виконана з довжиною сторін 8', що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 8' - (менша) сторона верхньої основи вузлових елементів (А1), (А2), (С1), (С2), (С3), яка виконана з довжиною, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 9 - вертикальна квадратна бічна грань вузлових елементів (А1), (А2), (С2), (С3), яка виконана з довжиною сторін, що збільшуються відповідно до збільшення висоти призми; 10 - нижня основа вузлового елемента (А2); 11 верхня основа вузлових елементів (А2), (С1), (С2); 12 - нахилена прямокутна більша бічна грань вузлових елементів (С), (С1), (С4); 13 - нахилене бічне ребро вузлових елементів (С), (С1), (С2), (С3), (С4), (С5), (С6), яке виконане з довжиною, що визначається у залежності від висоти призми h та гострого кута при основі трапеції α°; 14 - нахилена прямокутна менша бічна грань вузлових елементів (С2), (С3); 15 - нижня основа вузлового елемента (С); 16 -(більша) сторона нижньої основи вузлових елементів (С), (С2); 17 - нижня основа вузлового елемента (С2); 18 вертикальна більша бічна грань вузлових елементів (С), що виконана у вигляді прямокутної трапеції; 19 - нижня основа вузлового елемента (С1); 20 - (менша) сторона нижньої основи вузлових елементів (С1); 21 - вертикальна менша бічна грань вузлових елементів (СІ), що виконана у вигляді прямокутної трапеції; вертикальна більша бічна грань вузлового елемента (С2), що виконана у вигляді прямокутної трапеції; 23 - нижня основа вузлового елемента (С3); 24 - (більша) сторона нижньої основи вузлового елемента (С3); 25 - вертикальна більша бічна грань вузлового елемента (С3), що виконана у вигляді прямокутної трапеції; 26 - нижня основа вузлового елемента (A3); 27 - (менша) сторона нижньої основи вузлових елементів (A3). (А4), яка виконана з довжиною, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 28 верхня основа вузлових елементів (A3), (С4); 29 - (менша) сторона верхньої основи вузлових елементів (A3), (А4), (С4), (С5), (С6), що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 30 - вертикальні прямокутні (менші) бічні грані вузлових елементів (A3), (А4), які збільшується відповідно до збільшення висоти призми, та що виконані відповідно до її висоти; 31 - (більша) сторона верхньої основи вузлових елементів (А4), (С5), (С6), що збільшується відповідно до збільшення висоти призми; 32 - нижня основа вузлового елемента (А4); 33 - верхня основа вузлових елементів (А4), (С5), (С6); 34 - вертикальні прямокутні більші бічні грані вузлових елементів (А4), (С5), (С6); 35 - (більша) сторона нижньої основи вузлових елементів (А4), (С5), (С6); 36 - (менша) сторона нижньої основи вузлових елементів (С4), (С5), (С6); 37 - вертикальна менша бічна грань вузлових елементів (С4), (С5), (С6), що виконана у вигляді прямокутної трапеції; 38 - нижня основа вузлового елемента (С4); 39 - нижня основа вузлових елементів 5 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (С5), (С6); 40 - нахилена прямокутна бічна грань вузлових елементів (С5), (С6); R BH - внутрішній радіус вертикального хвилеподібного каркаса (К1); α - гострий кут при основі рівнобічної трапеції; β - тупий кут, величина якого становить (180 - α),. Вузловий елемент (А), що показаний на фіг. 1, виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда (прямокутної призми) та складається з нижньої основи 1, верхньої основи 2. вертикальних прямокутних бічних граней 3, вертикальних бічних ребер 4, горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5 та кутових вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6. При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів 5 і 6 спряжені між собою. Нижня основа 1 і верхня основа 2 вузлового елемента (А) виконані у вигляді квадрата з довжиною сторін Г (або 2'), що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. У вертикальних прямокутних бічних граней 3 вузлового елемента (А) вертикальні бічні ребра 4 виконані з базовою довжиною, що задається початково. Перпендикулярно до верхньої основи 2 вузлового елемента (А) виконано чотири однакових кутових вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори 6 з однаковим діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми (h). Осі отворів 6 рівновіддалені від найближчих сторін 2' верхньої основи вузлового елемента (А). Перпендикулярно до вертикальних прямокутних бічних граней 3 вузлового елемента (А) виконано по два однакових горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отвори 5 з однаковим діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми (h). Осі отворів 5 рівновіддалені від найближчого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (А), сторін 1' нижньої основи вузлового елемента (А) та сторін 2' верхньої основи вузлового елемента (А) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Глибина горизонтального глухого внутрішньо-різьбового отвору 5 зменшується із зростанням висоти призми. Вузловий елемент (А) функціонально використовується як середній вузловий елемент на вертикальному чи горизонтальному площинному каркасі КПВПКМС, на якому закріплюють від 1го до 4-х панельних елементів (на фіг. 1 - фіг.25 не зображено і не позначено). Вузловий елемент (А1), що показаний на фіг. 3, виконаний у вигляді куба та складається з нижньої основи 7, верхньої основи 8, вертикальних квадратних бічних граней 9, вертикальних бічних ребер 4, вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6 та горизонтальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6'. При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (6) і (6') спряжені між собою. Нижня основа 7 вузлового елемента (А1) виконана у вигляді квадрату з довжиною кожної сторони 7' нижньої основи 7 вузлового елемента (А1), що збільшується відповідно до збільшенню висоти призми. Верхня основа 8 вузлового елемента (А1) також виконана у вигляді квадрату з довжиною кожної сторони 8', що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. У вертикальних квадратних бічних граней 9 вузлового елемента (А1) вертикальні бічні ребра 4 виконані з довжиною від 11 мм до 20 мм. Перпендикулярно до верхньої основи 8 вузлового елемента (А1) виконано вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір 6 з діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми, вісь якого рівновіддалена від сторін 8' верхньої основи вузлового елемента (А1) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до суміжних вертикальних квадратних бічних граней 9 вузлового елемента (А1), виконано по одному горизонтальному наскрізному внутрішньо-різьбовому отвору 6' з діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми, вісь якого рівновіддалена від найближчого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (А1), найближчої сторони 7' нижньої основи вузлового елемента (А1) та найближчої сторони 8' верхньої основи вузлового елемента (А1) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Вузловий елемент (А1) функціонально використовується як кутовий верхній та кутовий нижній вузловий елемент на вертикальному чи горизонтальному площинному каркасі, на який закріплюють від 1-го до 3-х панельних елементів (на фіг. 1 - фіг. 25 не зображено і не позначено). Вузловий елемент (А2), що показаний на фіг. 5, виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда та складається з нижньої основи 10, верхньої основи 11, вертикальних прямокутних більших бічних граней 3, вертикальних квадратних менших бічних граней 9, вертикальних бічних ребер 4, однакових за діаметром горизонтальних глухих внутрішньорізьбових отворів 5, однакових за діаметром вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6 та однакових за діаметром горизонтальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6', що збільшуються відповідно до збільшення висоти призми. При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6') спряжені між собою. 6 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Нижня основа 10 вузлового елемента (А2) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більшої сторони 1' вузлового елемента (А2), що збільшується відповідно до збільшення висоти призми, та довжиною меншої сторони 7' вузлового елемента (А2), що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Верхня основа 11 вузлового елемента (А2) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більшої сторони 2' верхньої основи 11, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми, та довжиною менших сторін 8' верхньої основи 11, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Вертикальні квадратні менші бічні грані 9 вузлового елемента (А2) виконані у вигляді квадрата, в яких вертикальні бічні ребра 4, менша сторона 7' нижньої основи вузлового елемента (А2) та менша сторона 8' верхньої основи вузлового елемента (А2) виконані з довжиною, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Перпендикулярно до верхньої основи 11 вузлового елемента (А2) виконано два однакових вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори 6, осі яких рівновіддалені від найближчої меншої сторони 8' верхньої основи вузлового елемента (А2) та більших сторін 2' верхньої основи вузлового елемента (А2). Перпендикулярно до вертикальних прямокутних більших бічних граней 3 вузлового елемента (А2) виконано по два однакових горизонтальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори 6', осі яких рівновіддалені від найближчих вертикальних бічних ребер 4 вузлового елемента (А2), більшої сторони 1' нижньої основи 10 вузлового елемента (А2) та більшої сторони 2' верхньої основи 11 вузлового елемента (А2) на відстань, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Перпендикулярно до вертикальних менших бічних граней 9 вузлового елемента (А2) виконано по одному однаковому горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору 5 діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми, осі яких рівновіддалені від найближчих вертикальних бічних ребер 4 вузлового елемента (А2), меншої сторони 7' нижньої основи вузлового елемента (А2) та меншої сторони 8' верхньої основи вузлового елемента (А2) на відстань, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Вузловий елемент (А2) функціонально використовується як кутовий середній вузловий елемент, внутрішній нижній вузловий елемент та як верхній вузловий елемент на площинному горизонтальному та вертикальному каркасі, на який закріплюють від 2-х до 4-х панельних елементів (на фіг. 1 - фіг. 25 не зображено і не позначено). Вузловий елемент (A3), що показаний на фіг. 7, виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда (прямокутної призми) та складається з нижньої основи 26, верхньої основи 28, вертикальних прямокутних більших бічних граней 3, вертикальних прямокутних менших бічних граней 30, вертикальних бічних ребер 4, однакових за діаметром горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5, однакових за діаметром вертикальних наскрізних внутрішньорізьбових отворів 6 та однакових за діаметром горизонтальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6'. При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6'), що розміщені на відповідних гранях поблизу менших сторін (29') верхньої основи (28), виконані спряженими між собою. Нижня основа 26 вузлового елемента (A3) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більших сторін 1' та довжиною менших сторін 27, що дорівнює половині більших сторін 1' нижньої основи 26 вузлового елемента (A3), зменшених на 2 мм. Це забезпечує можливість утворювати дверний проміжок. Верхня основа 28 вузлового елемента (A3) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більших сторін 2' та довжиною менших сторін 29, що дорівнює половині більших сторін Т верхньої основи 28 вузлового елемента (A3), зменшених на 2 мм. У вертикальних прямокутних більших бічних гранях 3 вузлового елемента (A3) вертикальні бічні ребра 4 виконані з довжиною, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми, а сторони 1' нижньої основи вузлового елемента (A3) та сторони 2' верхньої основи вузлового елемента (А) мають розмір, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. У вертикальних прямокутних менших бічних гранях 30 вузлового елемента (A3) вертикальні бічні ребра 4 виконані з довжиною, що задається початково. Перпендикулярно до верхньої основи 28 вузлового елемента (A3) виконано два однакових за діаметром вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори 6 діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми, осі яких перпендикулярні до площини верхньої основи 28 вузлового елемента (A3) та рівновіддалені від найближчої більшої сторони 2' верхньої основи вузлового елемента (А) та найближчої меншої сторони 29 верхньої основи вузлового елемента (A3) на відстань, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. 7 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані 3 вузлового елемента (A3) виконано два однакових за діаметром горизонтальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори 6' діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми, осі кожного з яких рівновіддалені від найближчого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (A3), більшої сторони 1' нижньої основи вузлового елемента (A3) та більшої сторони 2' верхньої основи вузлового елемента (A3) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до протилежної вертикальної прямокутної більшої бічної грані 3 вузлового елемента (A3) виконано два однакових за діаметром глухих внутрішньо-різьбових отвори 5 діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Осі горизонтальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6' рівновіддалені від найближчого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (A3), більшої сторони 1' нижньої основи вузлового елемента (A3) та більшої сторони 2' верхньої основи вузлового елемента (A3) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Осі горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5 протилежної вертикальної прямокутної більшої бічної грані 3 вузлового елемента (A3) рівновіддалені від більшої сторони Г нижньої основи вузлового елемента (A3) та більшої сторони 2' верхньої основи вузлового елемента (A3) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми, а від найближчого бічного ребра 4 вузлового елемента (A3) віддалені на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми, і що обумовлена використанням дверних петель. Вертикальні прямокутні менші бічні грані 30 вузлового елемента (A3) мають по одному горизонтальному глухому однаковому внутрішньо-різьбовому отвору 5 з діаметром, що задається початково. Осі отворів 5 яких перпендикулярні до площин вертикальних прямокутних бічних граней 30 вузлового елемента (A3) та рівновіддалені від найближчого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (A3), менших сторін 27 нижньої основи вузлового елемента (A3) та менших сторін 29 верхньої основи вузлового елемента (A3) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Вузловий елемент (A3) функціонально використовують як середній вузловий елемент для побудови дверного каркаса КПВПКМС, на якому закріплюють від однієї до двох дверних петель. Вузловий елемент (А4), що показаний на фіг. 9, виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда та складається з нижньої основи 32, верхньої основи 33, вертикальних прямокутних більших бічних граней 34, вертикальних прямокутних менших бічних граней 30, вертикальних бічних ребер 4, глухого внутрішньо-різьбового отвору 5, вертикального наскрізного внутрішньо-різьбового отвору 6 та горизонтальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6' однакового діаметра. При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (6) і (6') виконані спряженими між собою. Нижня основа 32 вузлового елемента (А4) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більших сторін 35, що дорівнює половині базової довжини сторони 2' вузлового елемента (А), збільшеної на 2 мм, та довжиною менших сторін 27, що дорівнює половині базової довжини сторони 2' вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм. Верхня основа 33 вузлового елемента (А4) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більших сторін 31 та довжиною менших сторін 29. У вертикальних прямокутних більших бічних гранях 34 вузлового елемента (А4) вертикальні бічні ребра 4 виконані з довжиною, що задається початково, а сторони 35 нижньої основи вузлового елемента (А4) та сторони 31 верхньої основи вузлового елемента (А4) мають розмір, що дорівнює половині базової довжини сторони 2' вузлового елемента (А), збільшеної на 2 мм. У вертикальних прямокутних менших бічних гранях 30 вузлового елемента (А4) вертикальні бічні ребра 4 виконані з довжиною, що задається початково, а сторони 27 нижньої основи вузлового елемента (А4) та сторони 29 верхньої основи вузлового елемента (А4) мають розмір, що дорівнює половині базової довжини сторони 2' вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм. Перпендикулярно до верхньої основи 33 вузлового елемента (А4), біля її кута, виконано один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір 6 діаметром, що задається початково, вісь якого рівновіддалена від найближчої більшої сторони 31 верхньої основи вузлового елемента (А4) та найближчої суміжної меншої сторони 29 верхньої основи вузлового елемента (А4) на відстань, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Перпендикулярно до вертикальних прямокутних менших бічних граней 30 вузлового елемента (А4) виконано по одному горизонтальному наскрізному внутрішньо-різьбовому отвору 6' з однаковим діаметром, що задається початково, вісь якого рівновіддалена від менших сторін 27 нижньої основи вузлового елемента (А4) та менших сторін 29 верхньої основи вузлового елемента (А4), а від найближчого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (А4) віддалена на відстань, що збільшується відповідно до збільшенню висоти призми. 8 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані 34 вузлового елемента (А4) виконано один горизонтальний глухий внутрішньо-різьбовий отвір 5 та один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір 6' діаметром, що задається початково, осі яких рівновіддалені від найближчих вертикальних бічних ребер 4 вузлового елемента (А4) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до суміжної з вертикальною прямокутною більшою бічною гранню 34 вертикальної прямокутної меншої бічної грані 30 вузлового елемента (А4) виконано один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір 6' діаметром, що задається початково. Діаметри отворів 5 і 6' є однаковими, а їх осі знаходяться на середній лінії відповідних бічних граней. Вісь горизонтального наскрізного внутрішньо-різьбового отвору 6', що перпендикулярний до площини вертикальної прямокутної меншої бічної грані 30 вузлового елемента (А4), віддалена від найближчого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (А4) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Вузловий елемент (А4) функціонально використовують як нижній вузловий елемент для побудови дверного каркаса КПВПКМС, на якому закріплюють одну дверну петлю. Вузловий елемент (С), що показаний на фіг. 13, виконаний у вигляді трапецеїдальної призми (у вертикальному перерізі, паралельному вертикальній більшій бічній грані 18) та складається з нижньої основи 15, верхньої основи 2, нахиленої прямокутної більшої бічної грані 12, вертикальної прямокутної бічної грані 3, пари вертикальних більших бічних граней 18, нахилених бічних ребер 13, вертикальних бічних ребер 4. горизонтальних глухих внутрішньорізьбових отворів 5, кутових вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6 та нахилених глухих внутрішньо-різьбових отворів 5', перпендикулярних нахиленій прямокутній меншій бічній грані 12. При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (5'), що лежать біля кутів нахиленої прямокутної більшої бічної грані (12), та осі внутрішньо-різьбових отворів (5) і (6), що лежать біля кутів вертикальної прямокутної бічної грані (3), виконані спряженими між собою. Діаметри різьбових отворів 5, 6 і 5' є однаковими. Верхня основа 2 вузлового елемента (С) виконана у вигляді квадрата з довжиною сторін 2', що задається початково, і що збільшується із зростанням висоти призми (h). У вертикальній прямокутній бічній грані 3 вузлового елемента (С) вертикальні бічні ребра 4 виконані з довжиною висоти призми, а менші сторони Г нижньої основи вузлового елемента (С) та сторони 2' верхньої основи вузлового елемента (С) мають довжину, що дорівнює довжині сторони Г нижньої основи вузлового елемента (А). У нахиленій прямокутній більшій бічній грані 12 вузлового елемента (С) виконані нахилені бічні ребра 13. Менші сторони Г нижньої основи вузлового елемента (С) та сторони 2' верхньої основи вузлового елемента (С) виконані з довжиною, що дорівнює довжині сторони 1' нижньої основи вузлового елемента (А). Вертикальні більші бічні грані 18 вузлового елемента (С) виконані у вигляді прямокутних трапецій, в яких є нахилені бічні ребра 13, а вертикальні бічні ребра 4 виконані з довжиною, що дорівнює висоті призми. Нижня основа 15 вузлового елемента (С) виконана у вигляді прямокутника з довжиною меншої сторони Г вузлового елемента (С), що дорівнює довжині сторони 2'. Перпендикулярно до верхньої основи 2 вузлового елемента (С) біля її кутів виконано чотири однакових кутових вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори 6 діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми, осі яких рівновіддалені від найближчих сторін 2' верхньої основи вузлового елемента (С) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до нахиленої прямокутної більшої бічної грані 12 вузлового елемента (С) виконано два нахилених глухих внутрішньо-різьбових отвори 5'. Осі нахилених внутрішньорізьбових отворів 5' знаходяться на середній лінії нахиленої прямокутної меншої бічної грані 12, перпендикулярні до її площини та рівновіддалені від найближчого нахиленого бічного ребра 13 вузлового елемента (С) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до вертикальної бічної грані 3 вузлового елемента (С) виконано два однакових горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отвори 5 діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми. Осі внутрішньо-різьбових отворів 5 вертикальної бічної грані 3 вузлового елемента (С) знаходяться на середній лінії вертикальної бічної грані 3, та рівновіддалені від її найближчого вертикального бічного ребра 4 на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. 9 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Перпендикулярно до вертикальних більших бічних граней 18 вузлового елемента (С) виконано по два однакових горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отвори 5 діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми. Осі горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5, розташованих біля вертикальних бічних ребер 4 вузлового елемента (С) та біля прилеглих до нахилених бічних ребер 13 вузлового елемента (С), знаходяться на середній лінії прямокутної трапеції, що утворює вертикальна більша бічна грань 18. Осі горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5, розташованих біля вертикальних бічних ребер 4 вузлового елемента (С), віддалені від найближчого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (С) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми (h). Осі горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5, розташованих біля нахилених бічних ребер 13 вузлового елемента (С), віддалені від найближчих нахилених бічних ребер 13 вузлового елемента (С) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Вузловий елемент (С) функціонально використовують як внутрішній вузловий елемент для переходу від вертикального площинного каркаса (К) до вертикального хвилеподібного каркаса (К1) та від вертикального хвилеподібного каркаса (К1) до вертикального площинного каркаса (К), на який закріплюють від 1-го до 4-х панельних елементів (на фіг. 1 - фіг. 25 не зображено і не позначено). Вузловий елемент (С1), що показаний на фіг. 13, виконаний у вигляді трапецеїдальної призми (у вертикальному перерізі, паралельному вертикальній меншій бічній грані 21) та складається з нижньої основи 19, верхньої основи 11, пари вертикальних менших бічних граней 21, нахиленої прямокутної (більшої) бічної грані 12, вертикальної прямокутної більшої бічної грані 3, пари нахилених бічних ребер 13, пари вертикальних бічних ребер 4, горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5, вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6 та нахилених глухих внутрішньо-різьбових отворів 5', перпендикулярних нахиленій прямокутній бічній грані 12 вузлового елемента (С1). При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (5') виконані спряженими між собою. Верхня основа 11 вузлового елемента (С1) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більших сторін 2', що задається початково, та довжиною менших сторін 8', що задається початково. У нахиленій прямокутній (більшій) бічній грані 12 вузлового елемента (С1) виконані нахилені бічні ребра 13. Вертикальні менші бічні грані 21 вузлового елемента (С1) виконані у вигляді прямокутних трапецій. Гострі кути а утворені меншими сторонами 20 нижньої основи вузлового елемента (С1) та нахиленими бічними ребрами 13. Тупі кути β утворені верхньою основою 8' меншої вертикальної бічної грані 21 вузлового елемента (С1) та нахиленими бічними ребрами 13. Перпендикулярно до верхньої основи 11 вузлового елемента (С1) виконано два однакових вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори 6 діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми, осі яких знаходиться на середній лінії, паралельній більшим сторонам прямокутника, що утворений верхньою основою 11 вузлового елемента (С1), та рівновіддалені від найближчої меншої сторони 8' верхньої основи вузлового елемента (С1) віддалені навідстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до нахиленої прямокутної (більшої) бічної грані 12 вузлового елемента (С1) виконано два однакових нахилених глухих внутрішньо-різьбових отвори 5', осі яких знаходяться на середній лінії нахиленої прямокутної бічної гранні 12, а також віддалені від найближчого нахиленого бічного ребра 13 вузлового елемента (С1) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до вертикальної прямокутної бічної грані 3 вузлового елемента (С1) виконано два однакових горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отвори 5 діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми (h). Осі внутрішньо-різьбових отворів 5 знаходяться на середній лінії-вертикальної прямокутної бічної грані 3, та віддалені від найближчих вертикальних бічних ребер 4 вузлового елемента (С1) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до вертикальних менших бічних граней 21 вузлового елемента (С1) виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору 5 діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми (h). Вісь внутрішньо-різьбового отвору 5 знаходиться на середній лінії прямокутної трапеції, що утворена вертикальною меншою бічною гранню 21, та віддалені від меншого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (С1) на відстань, що збільшується із зростанням висоти 10 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 призми (h), а від бічного нахиленого ребра 13 віддалені на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми (h). Вузловий елемент (С1) функціонально використовують як середній кутовий вузловий елемент хвилеподібного вертикального каркаса (К1), на який закріплюють від 2-х до 4-х панельних елементів (на фіг. 1 - фіг. 25 не зображено і не позначено). Вузловий елемент (С2), що показаний на фіг. 15, виконаний у вигляді трапецеїдальної призми (у вертикальному перерізі, паралельному вертикальній бічній грані) та складається з нижньої основи 17, верхньої основи 11, вертикальної квадратної бічної грані 9, нахиленої (меншої) бічної грані 14, пари вертикальних більших бічних граней, нахилених бічних ребер 13, вертикальних бічних ребер 4, горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5, нахилених глухих внутрішньо-різьбових отворів 5'. перпендикулярних нахиленій прямокутній бічній грані 14, вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6 та горизонтальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6'. При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6') виконані спряженими між собою. Верхня основа 11 вузлового елемента (С2) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більшої сторони 2', що задається початково, та довжиною менших сторін 8', що задається початково. Вертикальна квадратна бічна грань 9 вузлового елемента (С2) виконана з вертикальними бічними ребрами 4 довжиною, що збільшується із зростанням висоти призми, а сторона 7' нижньої основи вузлового елемента (С2) та сторона 8' верхньої основи вузлового елемента (С2) мають розмір, що збільшується із зростанням висоти призми (h). У нахиленій прямокутній (меншій) бічній грані 14 вузлового елемента (С2) нахилені бічні ребра 13 виконані з довжиною, що задається відповідно до висоти призми. Менші сторони 7' вузлового елемента (С2) дорівнюють довжині менших сторін 8' верхньої основи вузлового елемента (С2). Вертикальні більші бічні грані вузлового елемента (С2) виконані у вигляді прямокутних трапецій, в яких нахилені бічні ребра 13 мають розмір, що задається відповідно до висоти призми, а також вертикальні бічні ребра 4 виконані з довжиною, що задається відповідно до висоти призми. Гострі кути α утворені більшими сторонами 16 нижньої основи 17' вузлового елемента (С2) та нахиленими бічними ребрами 13. Тупі кути β утворені верхньою основою 2' вертикальної більшої бічної грані 22 вузлового елемента (С2) та нахиленими бічними ребрами 13. Нижня основа 17 вузлового елемента (С2) виконана у вигляді прямокутника з довжиною меншої сторони 7' вузлового елемента (С2), що дорівнює довжині меншої сторони 8' верхньої основи. Перпендикулярно до верхньої основи 11 вузлового елемента (С2) виконано два вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори 6 діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми, осі яких перпендикулярні до площини верхньої основи 11 вузлового елемента (С2) та рівновіддалені від найближчої меншої сторони 8' верхньої основи вузлового елемента (С2) та сторін 2' верхньої основи вузлового елемента (С2) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до вертикальної квадратноїбічної грані 9 вузлового елемента (С2) виконано один горизонтальний глухий внутрішньо-різьбовий отвір 5, вісь якого знаходиться на середній лінії вертикальної квадратної бічної грані 9 та віддалена від вертикальних бічних ребер 4 вузлового елемента (С2) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до нахиленої прямокутної бічної грані 14 вузлового елемента (С2) виконано один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір 5', вісь якого знаходиться на середній лінії нахиленої прямокутної бічної грані 14 та рівновіддалена від нахилених бічних ребер 13 вузлового елемента (С2) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми (h). Перпендикулярно до вертикальних більших бічних граней 22 вузлового елемента (С2) виконано по два однакових горизонтальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори 6' діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми. Осі внутрішньо-різьбових отворів 6' знаходяться на середній лінії прямокутної трапеції, що утворена вертикальною більшою бічною гранню. Вісь одного з отворів 6' віддалена від вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (С2) на відстань від 5,5 мм до 10 мм, що збільшується із зростанням висоти призми (h), а вісь другого отвору 6' віддалена від нахиленого бічного ребра 13 вузлового елемента (С2) на відстань що збільшується із зростанням висоти призми. Вузловий елемент (С2) функціонально використовують як внутрішній нижній та верхній вузловий елемент при переході з вертикального площинного каркаса (К) до вертикального хвилеподібного каркаса (К1) та від хвилеподібного вертикального каркаса (К1) до вертикального 11 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 площинного каркаса (К), на який закріплюють від 2-х до 4-х панельні елементів (на фіг. 1 - фіг. 25 не зображено і не позначено). Вузловий елемент (С3), що показаний на фіг. 17, виконаний у вигляді трапецеїдальної призми (у вертикальному перерізі, паралельному вертикальній більшій бічній грані 25) та складається з нижньої основи 23, верхньої основи 8, вертикальної квадратної бічної грані 9, нахиленої прямокутної (меншої) бічної грані 14, пари вертикальних більших бічних граней 25, нахилених бічних ребер 13, вертикальних бічних ребер 4, вертикального наскрізного внутрішньо-різьбового отвору 6, горизонтального наскрізного внутрішньо-різьбового отвору 6', нахиленого глухого внутрішньо-різьбового отвору 5', горизонтального глухого внутрішньорізьбового отвору 5. При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), (5), (6) і (6') виконані спряженими між собою. Верхня основа 8 вузлового елемента (С3) виконана у вигляді квадрата з довжиною сторін 8', що задається початково відповідно до висоти призми. Вертикальна квадратна бічна грань 9 вузлового елемента (С3) виконана з вертикальними бічними ребрами 4, а сторона 7' нижньої основи вузлового елемента (С3) та сторона 8' верхньої основи вузлового елемента (С3) мають довжину відповідно до висоти призми. У нахиленій прямокутній (меншій) бічній грані 14 вузлового елемента (С3) бічні ребра 13 виконані з довжиною відповідно до висоти призми. Довжина меншої сторони 7' вузлового елемента (С3) дорівнює довжині меншої сторони 8' верхньої основи вузлового елемента (С3). Гострі кути α утворені більшими сторонами 24 нижньої основи 23 вузлового елемента (С3) та нахиленими бічними ребрами 13. Тупі кути β утворені верхньою основою 8' більшої бічної грані 25 вузлового елемента (С3) та нахиленими бічними ребрами 13. Нижня основа 23 вузлового елемента (С3) виконана у вигляді прямокутника з довжиною меншої сторони 7' вузлового елемента (С3), що дорівнює довжині меншої сторони. Перпендикулярно до верхньої основи 8 вузлового елемента (С3) виконано вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір 6 діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми, вісь якого перпендикулярна до площини верхньої основи 8 вузлового елемента (С3) та проходить через її центр. Перпендикулярно до вертикальної квадратної бічної грані 9 вузлового елемента (С3) по її центру виконано горизонтальний глухий внутрішньо-різьбовий отвір 5 діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до нахиленої прямокутної (меншої) бічної грані 14 вузлового елемента (С3) виконано нахилений глухий внутрішньорізьбовий отвір 5' діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми. Вісь нахиленого глухого внутрішньо-різьбового отвору 5' знаходиться на середній лінії нахиленої прямокутної бічної грані 14, а також рівновіддалена від нахилених більших бічних ребер 13 вузлового елемента (С3) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до вертикальних більших бічних граней 25 вузлового елемента (С3) виконано горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір 6' діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми. Вісь внутрішньо-різьбового отвору 6' знаходиться на середній лінії вертикальної більшої бічної грані 25 та віддалена по горизонталі від вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (С3) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми, а від нахиленого бічного ребра 13 віддалена по горизонталі на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Вузловий елемент (С3) функціонально використовують як верхній та нижній кутовий вузловий елемент вертикального хвилеподібного каркаса (К1), на який закріплюють від 2-х до 3х панельних елементів (на фіг. 1 - фіг. 25 не зображено і не позначено). Вузловий елемент (С4), що показаний на фіг. 19, виконаний у вигляді трапецеїдальної призми (у вертикальному перерізі, паралельному вертикальній меншій бічній грані 37) та складається з нижньої основи 38, верхньої основи 28, пари вертикальних менших бічних граней 37, нахиленої прямокутної (більшої) бічної грані 12, вертикальної прямокутної більшої бічної грані 3, пари нахилених бічних ребер 13, пари вертикальних бічних ребер 4, горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5, вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отворів 6 та нахилених глухих внутрішньо-різьбових отворів 5' вузлового елемента (С4), перпендикулярних нахиленій прямокутній (більшій) бічній грані 12. При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (5') і (6), що лежать біля верхніх сторін (29) вертикальних менших бічних граней (37), виконаних у вигляді прямокутної трапеції, виконані спряженими між собою. Верхня основа 28 вузлового елемента (С4) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більших сторін 2' та довжиною менших сторін (29), що дорівнює половині довжини більших сторін 2' верхньої основи 28 вузлового елемента (С4), зменшеної на 2 мм. 12 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У вертикальній більшій прямокутній бічній грані 3 вузлового елемента (С4) вертикальні бічні ребра 4 виконані з довжиною відповідно до висоти призми, а менші сторони 1' нижньої основи вузлового елемента (С4) та сторони 2' верхньої основи вузлового елемента (С4) виконані з базовою довжиною, що дорівнює довжині сторони 1'. У нахиленій прямокутній (більшій) бічній грані 12 вузлового елемента (С4) нахилені бічні ребра 13 виконані з довжиною відповідно до висоти призми. Вертикальні менші бічні грані 37 вузлового елемента (С4) виконані у вигляді прямокутних трапецій. Гострі кути α утворені меншими сторонами 36 нижньої основи вузлового елемента (С4) та нахиленими бічними ребрами 13. Тупі кути β утворені верхньою основою 29 меншої вертикальної бічної грані 37 вузлового елемента (С4) та нахиленими бічними ребрами 13. Нижня основа 38 вузлового елемента (С4) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більшої сторони 1' вузлового елемента (С4), що дорівнює довжині сторони 2'. Перпендикулярно до верхньої основи 28 вузлового елемента (С4) виконано два однакових за діаметром кутових вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори 6 діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Осі отворів 6 рівновіддалені від найближчої більшої сторони 2' верхньої основи вузлового елемента (С4) та найближчої суміжної меншої сторони 29 верхньої основи вузлового елемента (С4) на відстань, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані 3 вузлового елемента (С4) виконано чотири однакових за діаметром глухих внутрішньо-різьбових отвори 5, що розташовані на середній лінії цієї грані 3, діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Осі двох крайніх горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5 рівновіддалені від найближчого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (С4), більшої сторони 1' нижньої основи 38 вузлового елемента (С4) та більшої сторони 2' верхньої основи 28 вузлового елемента (С4) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Осі двох розташованих посередині горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5 рівновіддалені від крайніх глухих внутрішньо-різьбових отворів 5 на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до нахиленої прямокутної (більшої) бічної грані 12 вузлового елемента (С4) виконано два однакових нахилених глухих внутрішньо-різьбових отворів 5', осі яких знаходяться на середній лінії нахиленої прямокутної (більшої) бічної грані 12, а також віддалені віднайближчого нахиленого бічного ребра 13 вузлового елемента (С4) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до вертикальних менших бічних граней 37 вузлового елемента (С4) виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору 5 діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми. Вісь горизонтального глухого внутрішньо-різьбового отвору 5 знаходиться на середній лінії вертикальної меншої бічної грані 37 та віддалена від бічного нахиленого ребра 13 на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Вузловий елемент (С4) функціонально використовують як середній вузловий елемент для утворення дверного отвору на вертикальному хвилеподібному каркасі (К1), на який закріплюють від 1-го до 2-х панельних елементів (на фіг. 1- фіг. 25 не зображено і не позначено). Вузловий елемент (С5), що показаний на фіг. 21, виконаний у вигляді трапецеїдальної призми (у вертикальному перерізі, паралельному вертикальній меншій бічній грані 37) та складається з нижньої основи 39, верхньої основи 33, пари вертикальних менших бічних граней 37, нахиленої прямокутної бічної грані 40, вертикальної прямокутної більшої бічної грані 34, пари нахилених бічних ребер 13, пари вертикальних бічних ребер 4, пари горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отворів 5, одного вертикального наскрізного внутрішньо-різьбового отвору 6, одного горизонтального наскрізного внутрішньо-різьбового отвору 6' та одного нахиленого глухого внутрішньо-різьбового отвору 5' вузлового елемента (С5), перпендикулярного нахиленій прямокутній бічній грані 40. Один кутовий вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6) виконано перпендикулярно до верхньої основи (33) біля кута, утвореного її перерізом з вертикальною меншою бічною гранню (37), виконаною у вигляді прямокутної трапеції, та нахиленою прямокутною бічною гранню (36). Перпендикулярно до вертикальної меншої бічної грані (37), виконаної у вигляді прямокутної трапеції, біля зазначеного кута виконано один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6'), а перпендикулярно до нахиленої прямокутної бічної грані (40) біля зазначеного кута виконано один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5'). При цьому осі внутрішньорізьбових отворів (5'), (6) і (6') виконані спряженими між собою. 13 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Верхня основа 33 вузлового елемента (С5) виконана у вигляді прямокутника з довжиною більших сторін 31, що дорівнює половині базового розміру 2', збільшеного на 2 мм та довжиною менших сторін 29, що дорівнює половині базового розміру 2', зменшеного на 2 мм. У вертикальній прямокутній більшій бічній грані 34 вузлового елемента (С5) вертикальні бічні ребра 4 виконані з довжиною, що задається відповідно до висоти призми, а сторона 35 нижньої основи вузлового елемента (С5) та сторона 31 верхньої основи вузлового елемента (С5) мають довжину, до дорівнює половині довжини базової сторони 1', збільшеної на 2 мм. У нахиленій прямокутній бічній грані 40 вузлового елемента (С5) нахилені бічні ребра 13 виконані з довжиною, що задається відповідно до висоти призми. Вертикальні менші бічні грані 37 вузлового елемента (С5) виконані у вигляді прямокутних трапецій, в яких нахилені бічні ребра 13 мають розмір відповідно до висоти призми. Гострі кути α утворені меншими сторонами 36 нижньої основи вузлового елемента (С5) та нахиленими бічними ребрами 13. Тупі кути β утворені верхньою основою 29 меншої вертикальної бічної грані 37 вузлового елемента (С5) та нахиленими бічними ребрами 13. Перпендикулярно до верхньої основи 33 вузлового елемента (С5) виконано один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір 6 діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми), вісь якого рівновіддалена від найближчої більшої сторони 31 верхньої основи вузлового елемента (С5) та найближчої меншої сторони 29 верхньої основи вузлового елемента (С5) на відстань, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані 34 вузлового елемента (С5) виконано два однакових за діаметром глухих внутрішньо-різьбових отвори 5 діаметром, що збільшується відповідно до збільшення висоти призми. Осі двох глухих внутрішньо-різьбових отворів 5 рівновіддалені від найближчого вертикального бічного ребра 4 вузлового елемента (С5), більшої сторони 35 нижньої основи 39 вузлового елемента (С5) та більшої сторони 31 верхньої основи 33 вузлового елемента (С5) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Перпендикулярно до нахиленої прямокутної бічної грані 40 вузлового елемента (С5) виконано один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір 5', вісь якого знаходиться на середній лінії нахиленої прямокутної бічної грані 40, та віддалена від найближчого нахиленого бічного ребра 13 вузлового елемента (С5) на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми (h). Перпендикулярно до вертикальних менших бічних граней 37 вузлового елемента (С5) у вигляді прямокутної трапеції виконано один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір 6' діаметром, що збільшується із зростанням висоти призми. Вісь внутрішньо-різьбового отвору 6' знаходиться на середній лінії вертикальної меншої бічної грані 37 та віддалена від найближчого бічного нахиленого ребра 13 на відстань, що збільшується із зростанням висоти призми. Вузловий елемент (С5) функціонально використовують як нижній вузловий елемент для утворення дверного отвору на внутрішньому радіусі (R BH) вертикального хвилеподібного каркаса (К1), на який закріплюють від 1-го до 2-х панельних елементів (на фіг. 1- фіг. 25 не зображено і не позначено). Вузловий елемент (С6), що показаний на фіг. 23, виконаний відповідно до вузлового елемента (С5), за виключенням того, що наскрізні внутрішньо-різьбові отвори (5'), (6) і (6') виконані перпендикулярно до відповідних їм граней біля кута, який є протилежним по відношенню до вищезазначеного кута вузлового елемента (С5), та утворений перетином верхньої основи (33) з протилежною вертикальною меншою бічною гранню (37), виконаною у вигляді прямокутної трапеції, та з нахиленою прямокутною бічною гранню (40). При цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), (6) і (6') спряжені між собою. Вузловий елемент (С6) функціонально використовують як нижній вузловий елемент для утворення дверного отвору на зовнішньому радіусі (Rзовн) вертикального хвилеподібного каркаса (К1), на який закріплюють від 1-го до 2-х панельних елементів (на фіг. 1- фіг.25 не зображено і не позначено). Використовується розроблене технічне рішення наступним чином. На фіг. 25 показана схема розташування та торцевого стикування просторового вертикального площинного (К) та хвилеподібного (К1) каркасів. Монтується вертикальний площинний каркас (К), що складається з вузлових елементів (А), (А1), (А2), (A3), (А4), які поєднують з'єднувальними трубчастими елементами (на фіг. 25 не позначено). Вертикальний площинний каркас (К) має нішу та дверний отвір (на фіг. 25 не позначено). 14 UA 113866 U 5 10 15 20 Вертикальний хвилеподібний каркас (К1) на фіг. 25 приєднаний по лівому торцю до вертикального площинного каркаса (К). Каркас (К1) утворює внутрішній (тобто з тильної, або нефасадної сторони) радіус (Rвн), який складається з вузлових елементів (С3), (С1), з'єднувальних елементів (на фіг. 25 не позначено), має нішу та дверний отвір (на фіг. 25 не позначено). Для створення вертикального хвилеподібного каркаса (К1) вузлові елементи (С3), (С1) з'єднуються між собою з'єднувальними елементами. Для побудови дверного отвору використовуються вузлові елементи (С4), (С5). Вузловий елемент (С4) використовується як середній вузловий елемент для побудови дверного отвору. Вузловий елемент (С5) використовується як нижній вузловий елемент для побудови дверного отвору. Для переходу від вертикального площинного каркаса (К) до хвилеподібного вертикального горизонтального каркаса (К1) використовують вузлові елементи (С) та (С2). Вузловий елемент (С) використовується як середній вузловий елемент для переходу від площинного каркаса (К) до вертикального хвилеподібного каркаса (К1). Вузловий елемент (С2) використовується як внутрішній нижній вузловий елемент та внутрішній верхній вузловий елемент для переходу від площинного каркаса (К) до вертикального горизонтального хвилеподібного каркаса (К1). Вузловий елемент (С6) функціонально використовують як нижній вузловий елемент для утворення дверного отвору на зовнішньому радіусі (Rзовн) вертикального хвилеподібного каркаса (К1). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 45 50 55 60 Комбінована площинно-вигнута просторова каркасно-модульна система, яка складається з прямокутних каркасних комірок, побудованих на основі вузлових елементів (А), (А2), що виконані у формі прямокутного паралелепіпеда з різьбовими отворами, до яких через гвинтові штифти приєднані з'єднувальні елементи панельних фасадних елементів у вигляді прямокутника, які прикріплені до вузлових елементів через фіксуючі елементи, причому для монтажу двох панельних фасадних елементів використовують вузлові елементи, в яких їх основа та протилежна їй грань мають щонайменше по одному, а інші грані мають щонайменше по два різьбових отвори для монтажу панельних фасадних елементів або з'єднувальних елементів, при цьому панельні фасадні елементи є площинними і виконані зі скла і/або металу, або металевих сплавів, і/або кераміки, чи з комбінованого матеріалу на їх основі, яка відрізняється тим, що система виконана з можливістю стикування хвилеподібної фасадної поверхні з площинною фасадною поверхнею по торцях у вертикальній та у горизонтальній площині, а також з можливістю побудови у каркасі дверних отворів, каркасні комірки виконані з можливістю зміщення одна щодо одної по вертикалі та по горизонталі, при цьому система додатково містить групи вузлових елементів, які складаються з групи вузлових елементів (А1), (A3), (А4), виконаних у вигляді прямокутного паралелепіпеда, а також групи вузлових елементів (С), (С1), (С2), (С3), (С4), (С5), (С6), виконаних у вигляді трапецеїдальної призми, що має три вертикальні бічні грані, причому вузловий елемент (А) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда з базовою довжиною рівновеликих сторін (2') верхньої основи, та з базовою висотою (h), в якому перпендикулярно до верхньої основи (2) виконано чотири кутових вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори (6) діаметром (d), а також перпендикулярно до кожної бічної грані виконано по два горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5) і (6) виконані спряженими між собою, вузловий елемент (А1) виконаний у вигляді куба, довжина граней якого дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), в якому еквідистантно відносно сторін його верхньої основи та бічних ребер виконано відповідно один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбових отвір (6) та два горизонтальні наскрізні внутрішньо-різьбові отвори (6'), при цьому осі внутрішньорізьбових отворів (6) і (6') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (А2) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда, довжина більшої сторони верхньої основи якого дорівнює базовій довжині сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), а довжина меншої сторони верхньої основи і висота дорівнюють базовій висоті (h) вузлового елемента (А), перпендикулярно до верхньої основи (11) вузлового елемента (А2) біля її менших сторін (8') виконано по одному вертикальному наскрізному внутрішньо-різьбовому отвору (6), перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані (3) біля її вертикальних бічних ребер (4) виконано по одному горизонтальному наскрізному внутрішньорізьбовому отвору (6') діаметром (d), а перпендикулярно до вертикальних квадратних менших 15 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 бічних граней (9) виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5) діаметром (d), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (A3) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда, в якому перпендикулярно до його верхньої основи виконано два вертикальні наскрізні внутрішньорізьбові отвори (6), перпендикулярно до обох менших бічних граней (30) виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5), а також перпендикулярно до кожної з вертикальних прямокутних більших бічних граней (3) та біля кожного з вертикальних бічних ребер (4), що належать цій грані (3), виконано по горизонтальному наскрізному внутрішньорізьбовому отвору (6'), між якими розміщено два горизонтальних глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), осі яких рівновіддалені від найближчих вертикальних ребер (4), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6'), що розміщені на відповідних гранях поблизу менших сторін (29) верхньої основи (28), виконані спряженими між собою, довжина більшої сторони верхньої основи вузлового елемента (A3) дорівнює базовій довжині сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), довжина меншої сторони верхньої основи вузлового елемента (A3) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, а висота вузлового елемента (A3) дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), вузловий елемент (А4) виконаний у вигляді прямокутного паралелепіпеда, в якому виконано один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6) та один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6'), а також перпендикулярно до більшої бічної грані виконаний горизонтальний глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5), довжина більшої сторони верхньої основи вузлового елемента (А4) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), збільшеної на 2 мм, довжина меншої сторони верхньої основи вузлового елемента (А4) дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, а висота вузлового елемента (А4) дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (6) і (6') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С) виконаний у вигляді трапецеїдальної призми з трьома вертикальними бічними гранями й однією нахиленою меншою бічною гранню (12), при цьому дві з вертикальних бічних граней є більшими бічними гранями (18) у вигляді прямокутної трапеції з гострим кутом (а) при її основі, а третя вертикальна бічна грань (3) виконана прямокутною, при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), що лежать біля кутів нахиленої прямокутної меншої бічної грані (12), та осі внутрішньо-різьбових отворів (5) і (6), виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С1) виконаний подібно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (11) вузлового елемента (С1) виконана у вигляді прямокутника з базовою довжиною менших сторін, що одночасно належить вертикальним бічнім граням (21), виконаним у вигляді прямокутної трапеції, й дорівнює базовій висоті (h) вузлового елемента (А), з базовою довжиною більших сторін (2') верхньої основи, що дорівнює базовій довжині сторін (2') верхньої основи вузлового елемента (А), перпендикулярно до протилежних вертикальних бічних гранях (21), виконаних у вигляді прямокутної трапеції, виконано по одному глухому внутрішньорізьбовому отвору (5), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (5') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С2) виконаний подібно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (11) вузлового елемента (С2) виконана у вигляді прямокутника з довжиною меншої сторони верхньої основи, що дорівнює базовій висоті (h) вузлового елемента (А), при цьому перпендикулярно до верхньої основи розміщено два вертикальні наскрізні внутрішньорізьбові отвори (6), перпендикулярно до вертикальної квадратної бічної грані (9) розміщено один горизонтальний глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5), а перпендикулярно до нахиленої бічної грані (16) розміщено один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (6) і (6') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С3) виконаний подібно до вузлового елемента (С), верхня основа якого для випадку вузлового елемента (С3) виконана у вигляді квадрата з довжиною сторін (8'), що дорівнює базовій товщині (h) вузлового елемента (А), при цьому перпендикулярно до відповідних граней вузлового елемента (С3) виконано один вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6), один горизонтальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6') та один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), (6) і (6') виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С4) виконаний подібно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (28) вузлового елемента (С4) виконана у вигляді прямокутника з довжиною 16 UA 113866 U 5 10 15 20 25 30 меншої сторони верхньої основи, що дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, при цьому перпендикулярно до верхньої основи виконано два вертикальних наскрізних внутрішньо-різьбових отвори (6), на обох вертикальних менших бічних гранях, виконаних у вигляді прямокутної трапеції, й перпендикулярно до них виконано по одному горизонтальному глухому внутрішньо-різьбовому отвору (5), перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані (3) виконано чотири глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), перпендикулярно до нахиленої прямокутної бічної грані (14) виконано два нахилених глухих внутрішньо-різьбовий отвори (5'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5), (5') і (6), що лежать біля верхніх сторін (29) вертикальних менших бічних граней (37), виконаних у вигляді прямокутної трапеції, виконані спряженими між собою, вузловий елемент (С5) виконаний відповідно до вузлового елемента (С), за виключенням того, що верхня основа (33) вузлового елемента (С5) виконана з довжиною меншої сторони, що дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), зменшеної на 2 мм, а довжина більшої сторони дорівнює половині базової довжини сторони (2') верхньої основи вузлового елемента (А), збільшеної на 2 мм, при цьому перпендикулярно до верхньої основи (33) біля кута, утвореного її перетином з вертикальною меншою бічною гранню (37), виконаною у вигляді прямокутної трапеції, та з нахиленою прямокутною бічною гранню (40), виконано один кутовий вертикальний наскрізний внутрішньо-різьбовий отвір (6), перпендикулярно до вертикальної меншої бічної грані (37), виконаної у вигляді прямокутної трапеції, біля вищезазначеного кута виконано один горизонтальний наскрізний внутрішньорізьбовий отвір (6'), перпендикулярно до нахиленої прямокутної бічної грані (40) біля вищезазначеного кута виконано один нахилений глухий внутрішньо-різьбовий отвір (5'), при цьому осі внутрішньо-різьбових отворів (5'), (6) і (6') виконані спряженими між собою, а перпендикулярно до вертикальної прямокутної більшої бічної грані (34) виконано два глухих внутрішньо-різьбових отвори (5), вузловий елемент (С6) виконаний відповідно до вузлового елемента (С5), за виключенням того, що наскрізні внутрішньо-різьбові отвори (5'), (6) і (6') вузлового елемента (С6) виконані перпендикулярно до відповідних їм граней біля кута, який є протилежним по відношенню до вищезазначеного кута вузлового елемента (С5), та утворений перетином верхньої основи (33) з протилежною вертикальною меншою бічною гранню (37), виконаною у вигляді прямокутної трапеції, та з нахиленою прямокутною бічною гранню (40). 17 UA 113866 U 18 UA 113866 U 19 UA 113866 U 20 UA 113866 U 21 UA 113866 U 22 UA 113866 U 23 UA 113866 U Комп’ютерна верстка Т. Вахричева Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 24

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E04B 1/19, F16S 1/00, A47F 5/16, E04B 1/00, F16B 5/00

Мітки: система, комбінована, каркасно-модульна, просторова, площинно-вигнута

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/26-113866-kombinovana-ploshhinno-vignuta-prostorova-karkasno-modulna-sistema.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Комбінована площинно-вигнута просторова каркасно-модульна система</a>

Подібні патенти