Органайзер для фіксації на носієві і використання переважно ділової і подібної інформації

Номер патенту: 64459

Опубліковано: 10.11.2011

Автор: Богуш Людмила Олександрівна

Є ще 17 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Органайзер для фіксації на носієві і використання переважно ділової і подібної інформації, який містить щонайменше одну передню та одну задню обкладинки і щонайменше чотири набори аркушів, зброшурованих і з'єднаних разом з передньою та задньою обкладинками так, що набори аркушів розміщені між передньою й задньою обкладинками, палітурний пристрій для з'єднання наборів (комплектів) аркушів та передньої й задньої обкладинок, при цьому кожний з наборів забезпечений попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), кожний з яких є специфічним до відповідного набору, для позначення (вказування) кожного з наборів аркушів з можливістю фіксації специфічної інформації, її порівняльного аналізу й планування результатів використання, а також з можливістю підвищення ефективності використання за рахунок скорочення витрат часу, трудовитрат і підвищення якості, який відрізняється тим, що додатково забезпечений щонайменше трьома наборами (комплектами) аркушів, з яких щонайменше два забезпечені попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками);

- палітурний пристрій для з'єднання наборів (комплектів) аркушів та передньої й задньої обкладинок виконаний з можливістю вилучення, доповнення і/або заміни аркушів та з можливістю більш надійного утримання аркушів в наборах (комплектах);

- передня і задня обкладинки виконані жорсткими і облицьовані шкірою або шкірозамінником, при цьому задня обкладинка забезпечена клапаном і виконана з можливістю перекриття лицьової сторони передньої обкладинки задньою обкладинкою із створенням квазизакритої жорсткої конструкції типу папки-швидкозшивача.

2. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що додатково забезпечений щонайменше одним вимірювальним пристроєм, переважно лінійкою, що має довжину 200 мм та ширину 40 мм, виконаною на паперовому носії із ціною 1 ділення, що дорівнює 1 мм, і розміщеною в наборі аркушів між обкладинками.

3. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що додатково забезпечений магнітним фіксатором клапану задньої обкладинки, виконаним з двох частин, при цьому одна частина фіксатора розміщена на внутрішній стороні клапана, а друга - на зовнішній стороні передньої обкладинки з можливістю перекриття обкладинок при їх фіксації.

4. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що додатково забезпечений петлею для авторучки або олівця, яка виконана на внутрішній поверхні клапану.

5. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що додатково забезпечений таємною кишенею для паперів із застібкою "блискавка", що розміщена на внутрішній стороні нижньої обкладинки, крім того, двома таємними кишенями для паперів, що розміщені одна над одною на внутрішній стороні верхньої обкладинки, а також з сімома кишенями для візиток і/або невеликих за розміром паперів, що розміщені одна над одною на внутрішній стороні верхньої обкладинки.

6. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що палітурний пристрій для з'єднання наборів (комплектів) аркушів з обкладинками жорстко зв'язаний з ними (обкладинками) і виконаний у вигляді швидкозшивача.

7. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що додатково забезпечений розділювальними аркушами, виконаними з напівпрозорого матеріалу і розміщеними між наборами аркушів так, що кожен з розділювальних аркушів розміщений за кожним з відповідних наборів (комплектів) аркушів.

8. Органайзер за п. 7, який відрізняється тим, що розміщені між передньою та задньою обкладинками набори (комплекти) аркушів і додаткові розділювальні аркуші з'єднані (зброшуровані) разом і виконані у вигляді блокнота, при цьому в аркушах виконані наскрізні отвори, через які пропущені розрізні кільця сполучного елемента з'єднувального (палітурного) пристрою з можливістю розкриття блокнота органайзера та його подальшого використання за призначенням.

9. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що забезпечений наступними наборами аркушів з можливістю фіксації специфічної інформації, її порівняльного аналізу й планування результатів використання, а саме:

- набір (комплект) аркушів з персональною (особистою) інформацією про її власника;

- набір (комплект) аркушів з календарем щонайменше на два роки, включаючи поточний рік;

- набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань), включаючи погодинний (протягом доби) розклад і щоденник;

- набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань), включаючи розклад (на кожен день протягом п'яти тижнів) і стратегію на місяць з диференціацією стратегічних задач на фізичні задачі, бізнес-задачі, особисті задачі, принципові задачі, сімейні задачі та загальні задачі;

- набір (комплект) аркушів для більш докладного щоденника;

- набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань);

- набір (комплект) аркушів для довідкової і додаткової аналітичної інформації, а саме про прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, їх адреси, телефони, інші атрибути (при необхідності).

10. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить дані, які вказують на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів на зберігання специфічних даних, асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити).

11. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить ідеальне вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання думок (міркувань) про заплановані заходи (завдання), які треба виконати (вирішити).

12. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що кожен з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) надрукований щонайменше на одній з сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів.

13. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить пов'язану із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити), вказівку про (пере)призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання інформації, пов'язаної із запланованими заходами (завданнями), що була дана користувачем.

14. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів містить завдання, отримане про заплановані заходи, які треба виконати (вирішити), зазначення про призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання інформації, яка була отримана користувачем.

15. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів містить вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання контактної інформації для різних осіб.

16. Органайзер за п. 9, який відрізняється тим, що додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для (що)квартального планування й аналізу заходів (завдань).

17. Органайзер за п. 9, який відрізняється тим, що додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для піврічного планування й аналізу заходів (завдань).

18. Органайзер за п. 9, який відрізняється тим, що додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для річного планування й аналізу заходів (завдань).

19. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що забезпечений:

- першим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який є специфічним до відповідного набору (комплекту) аркушів і призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді індивідуального розфарбування сторінок кожного набору (комплекту);

- другим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який також специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів і призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді відповідного розлініювання сторінок кожного набору (комплекту).

20. Органайзер за п. 19, який відрізняється тим, що кожна із сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів містить щонайменше одну розлініяну зону поверхні для створення простору для розміщення в ньому відповідної інформації.

21. Органайзер за п. 19, який відрізняється тим, що перший попередньо надрукований індикатор (покажчик) кожного набору (комплекту) аркушів виконаний таким чином, що:

- набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів - (завдань) щонайменше частково пофарбований у фіолетовий колір;

- набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у синій колір;

- набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у коричневий колір;

- набір (комплект) аркушів для більш докладного щоденника щонайменше частково пофарбований у бузковий колір;

- набір (комплект) аркушів для довідкової і додаткової аналітичної і т.п. інформації щонайменше частково пофарбований у синій колір.

22. Органайзер за п. 19, який відрізняється тим, що другий попередньо надрукований індикатор (покажчик) набору (комплекту) аркушів виконаний у вигляді однакового розлініювання кожної сторінки кожного аркуша кожного набору (комплекту) аркушів, так що при розкритті брошури кожен набір (комплект) аркушів має ліву й праву сторінки з відповідним розлініюванням.

23. Органайзер за п. 22, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином:

- кожна сторінка виконана з пофарбованою в фіолетовий колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дати, ліва сторінка представлена як щоденник і виконана у вигляді колонки, яка має тридцять, шість рядків, а права сторінка виконана з п'ятьма колонками, призначеними, відповідно, для:

- погодинного зазначення часу доби;

- щоденного розкладу (переліку) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби;

- зазначення списку (переліку) запланованих заходів (завдань), які треба вирішити;

- зазначення планової тривалості виконання заходу (завдання);

- зазначення пріоритетності запланованого заходу, при цьому для часу доби з 8 годин до 19 включно, тобто для кожної години робочої частини доби, виконана подвійна порядкова розмітка, а саме з подвоєною кількістю рядків.

24. Органайзер за п. 22, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином, що кожна сторінка виконана з пофарбованою в синій колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації місяця, ліва сторінка представлена у вигляді стратегії на місяць і виконана з двома колонками, кожна з яких має по три блоки (усього шість блоків), по дванадцять рядків для кожного блока, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на місяць за шістьома (ключовими) категоріями (різновидами) заходів (завдань), назву кожного з яких винесено в заголовок блока, а саме з диференціацією стратегічних задач на:

- фізичні задачі;

- бізнес-задачі;

- особисті задачі;

- принципові задачі;

- сімейні задачі;

- загальні задачі;

при цьому праворуч від кожного блока виконана колонка для фіксації виконання заходів (завдань), а права сторінка представлена у вигляді календарного розкладу заходів (завдань) на місяць, виконана з сімома колонками, відповідно для кожного дня тижня й представлена у вигляді п'яти тижнів, тобто п'яти широких рядків, що утворюють прямокутні віконця, призначені для фіксації заходів (завдань) на кожний день календарного місяця, при цьому в правому верхньому куті такого прямокутного віконця виконане (маленьке) прямокутне віконце для датування дня календарного місяця.

25. Органайзер за п. 22, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для планування й аналізу делегованих заходів(завдань) здійснено таким чином, що кожна сторінка виконана з пофарбованою в коричневий колір шапкою, має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації характеру делегованих завдань, представлена у вигляді чотирьох колонок для фіксації:

- відміток про виконання делегованого заходу (завдання);

- дат постановки кожного делегованого заходу (завдання);

- змісту кожного делегованого заходу (завдання);

- особи, відповідальної за виконання кожного делегованого заходу (завдання) та розбита на тридцять шість рядків.

26. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що додатково містить обкладинку (конверт, обгортку), прикріплену до органайзера, для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба вирішити.

27. Органайзер за будь-яким із пп. 1-26, який відрізняється тим, що виконаний з обкладинками, облицьованими м'яким матеріалом, зокрема шкірою або шкірозамінником.

28. Органайзер за будь-яким із пп. 1-27, який відрізняється тим, що виконаний з можливістю використання при проведенні тренінгу й забезпечення тимчасового огляду в межах щоденних завдань (заходів) і в межах завдань (заходів) на місяць, день, сортування завдань (заходів) за ключовими областями у межах місяця, наявності переліку завдань (заходів) і розкладу й одночасно вільної фіксації (що)денної інформації, управління завданнями (заходами) у межах мінімум одного місячного інтервалу, оцінки планування пріоритетності виконуваних завдань у межах середньо-термінових цілей, системного планування щонайменше на місяць, фіксування інформації, її індексації й формування зручної індексації даних, швидкого аналізу й контролю в межах декількох років, а також "навчання" навичкам швидкої й правильної оцінки завдань (заходів).

29. Органайзер за будь-яким із пп. 1-28, який відрізняється тим, що обкладинки облицьовані штучною шкірою, а саме:

- тверді (жорсткі) обкладинки із захисним клапаном;

- біндер на шість отворів;

- відділення для візиток;

- секретна кишеня;

- тринадцять аркушів для запису планів на місяць;

- сто аркушів для щоденного розкладу;

- тридцять аркушів для написання щоденника;

- десять аркушів для запису задач;

- телефонна й адресна книжки;

- роздільні аркуші для розділів;

- закладка;

30. Органайзер за будь-яким із пп. 1-29, який відрізняється тим, що виконаний для підкреслення високого статусу його власника з обкладинками, облицьованими натуральною італійською шкірою чорного кольору.

31. Органайзер за будь-яким із пп. 1-29, який відрізняється тим, що виконаний для ділових жінок з обкладинками, облицьованими натуральною італійською шкірою білого кольору з рожевим оздобленням, з вишуканим папером і комплектацією.

33. Органайзер за будь-яким із пп. 1-29, який відрізняється тим, що виконаний з обкладинками, облицьованими натуральною італійською шкірою м'яких світлих відтінків, з приємним папером.

Текст

1. Органайзер для фіксації на носієві і використання переважно ділової і подібної інформації, який містить щонайменше одну передню та одну задню обкладинки і щонайменше чотири набори аркушів, зброшурованих і з'єднаних разом з передньою та задньою обкладинками так, що набори аркушів розміщені між передньою й задньою обкладинками, палітурний пристрій для з'єднання наборів (комплектів) аркушів та передньої й задньої обкладинок, при цьому кожний з наборів забезпечений попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), кожний з яких є специфічним до відповідного набору, для позначення (вказування) кожного з наборів аркушів з можливістю фіксації специфічної інформації, її порівняльного аналізу й планування результатів використання, а також з можливістю підвищення ефективності використання за рахунок скорочення витрат часу, трудовитрат і підвищення якості, який відрізняється тим, що додатково забезпечений щонайменше трьома наборами (комплектами) аркушів, з яких щонайменше два забезпечені попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками); - палітурний пристрій для з'єднання наборів (комплектів) аркушів та передньої й задньої обкладинок виконаний з можливістю вилучення, доповнення і/або заміни аркушів та з можливістю більш надійного утримання аркушів в наборах (комплектах); - передня і задня обкладинки виконані жорсткими і облицьовані шкірою або шкірозамінником, при цьому задня обкладинка забезпечена клапаном і виконана з можливістю перекриття лицьової сторони передньої обкладинки задньою обкладинкою із створенням квазизакритої жорсткої конструкції типу папки-швидкозшивача. 2. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що додатково забезпечений щонайменше одним вимірювальним пристроєм, переважно лінійкою, що 2 (19) 1 3 блокнота органайзера та його подальшого використання за призначенням. 9. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що забезпечений наступними наборами аркушів з можливістю фіксації специфічної інформації, її порівняльного аналізу й планування результатів використання, а саме: - набір (комплект) аркушів з персональною (особистою) інформацією про її власника; - набір (комплект) аркушів з календарем щонайменше на два роки, включаючи поточний рік; - набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань), включаючи погодинний (протягом доби) розклад і щоденник; - набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань), включаючи розклад (на кожен день протягом п'яти тижнів) і стратегію на місяць з диференціацією стратегічних задач на фізичні задачі, бізнес-задачі, особисті задачі, принципові задачі, сімейні задачі та загальні задачі; - набір (комплект) аркушів для більш докладного щоденника; - набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань); - набір (комплект) аркушів для довідкової і додаткової аналітичної інформації, а саме про прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, їх адреси, телефони, інші атрибути (при необхідності). 10. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить дані, які вказують на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів на зберігання специфічних даних, асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити). 11. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить ідеальне вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання думок (міркувань) про заплановані заходи (завдання), які треба виконати (вирішити). 12. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що кожен з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) надрукований щонайменше на одній з сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів. 13. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить пов'язану із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити), вказівку про (пере)призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання інформації, пов'язаної із запланованими заходами (завданнями), що була дана користувачем. 14. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів містить завдання, отримане про заплановані заходи, які треба виконати (вирішити), зазначення про призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання інформації, яка була отримана користувачем. 64459 4 15. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів містить вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання контактної інформації для різних осіб. 16. Органайзер за п. 9, який відрізняється тим, що додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для (що)квартального планування й аналізу заходів (завдань). 17. Органайзер за п. 9, який відрізняється тим, що додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для піврічного планування й аналізу заходів (завдань). 18. Органайзер за п. 9, який відрізняється тим, що додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для річного планування й аналізу заходів (завдань). 19. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що забезпечений: - першим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який є специфічним до відповідного набору (комплекту) аркушів і призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді індивідуального розфарбування сторінок кожного набору (комплекту); - другим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який також специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів і призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді відповідного розлініювання сторінок кожного набору (комплекту). 20. Органайзер за п. 19, який відрізняється тим, що кожна із сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів містить щонайменше одну розлініяну зону поверхні для створення простору для розміщення в ньому відповідної інформації. 21. Органайзер за п. 19, який відрізняється тим, що перший попередньо надрукований індикатор (покажчик) кожного набору (комплекту) аркушів виконаний таким чином, що: - набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у фіолетовий колір; - набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у синій колір; - набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у коричневий колір; - набір (комплект) аркушів для більш докладного щоденника щонайменше частково пофарбований у бузковий колір; - набір (комплект) аркушів для довідкової і додаткової аналітичної і т.п. інформації щонайменше частково пофарбований у синій колір. 22. Органайзер за п. 19, який відрізняється тим, що другий попередньо надрукований індикатор (покажчик) набору (комплекту) аркушів виконаний у вигляді однакового розлініювання кожної сторінки кожного аркуша кожного набору (комплекту) аркушів, так що при розкритті брошури кожен набір 5 (комплект) аркушів має ліву й праву сторінки з відповідним розлініюванням. 23. Органайзер за п. 22, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином: - кожна сторінка виконана з пофарбованою в фіолетовий колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дати, ліва сторінка представлена як щоденник і виконана у вигляді колонки, яка має тридцять, шість рядків, а права сторінка виконана з п'ятьма колонками, призначеними, відповідно, для: - погодинного зазначення часу доби; - щоденного розкладу (переліку) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби; - зазначення списку (переліку) запланованих заходів (завдань), які треба вирішити; - зазначення планової тривалості виконання заходу (завдання); - зазначення пріоритетності запланованого заходу, при цьому для часу доби з 8 годин до 19 включно, тобто для кожної години робочої частини доби, виконана подвійна порядкова розмітка, а саме з подвоєною кількістю рядків. 24. Органайзер за п. 22, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином, що кожна сторінка виконана з пофарбованою в синій колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації місяця, ліва сторінка представлена у вигляді стратегії на місяць і виконана з двома колонками, кожна з яких має по три блоки (усього шість блоків), по дванадцять рядків для кожного блока, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на місяць за шістьома (ключовими) категоріями (різновидами) заходів (завдань), назву кожного з яких винесено в заголовок блока, а саме з диференціацією стратегічних задач на: - фізичні задачі; - бізнес-задачі; - особисті задачі; - принципові задачі; - сімейні задачі; - загальні задачі; при цьому праворуч від кожного блока виконана колонка для фіксації виконання заходів (завдань), а права сторінка представлена у вигляді календарного розкладу заходів (завдань) на місяць, виконана з сімома колонками, відповідно для кожного дня тижня й представлена у вигляді п'яти тижнів, тобто п'яти широких рядків, що утворюють прямокутні віконця, призначені для фіксації заходів (завдань) на кожний день календарного місяця, при цьому в правому верхньому куті такого прямокутного віконця виконане (маленьке) прямокутне віконце для датування дня календарного місяця. 25. Органайзер за п. 22, який відрізняється тим, що розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для планування й аналізу делегованих заходів(завдань) здійснено таким чином, що кожна сторінка виконана з пофарбованою в коричневий колір шапкою, має незабарвлене прямокутне віко 64459 6 нце для фіксації характеру делегованих завдань, представлена у вигляді чотирьох колонок для фіксації: - відміток про виконання делегованого заходу (завдання); - дат постановки кожного делегованого заходу (завдання); - змісту кожного делегованого заходу (завдання); - особи, відповідальної за виконання кожного делегованого заходу (завдання) та розбита на тридцять шість рядків. 26. Органайзер за п. 1, який відрізняється тим, що додатково містить обкладинку (конверт, обгортку), прикріплену до органайзера, для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба вирішити. 27. Органайзер за будь-яким із пп. 1-26, який відрізняється тим, що виконаний з обкладинками, облицьованими м'яким матеріалом, зокрема шкірою або шкірозамінником. 28. Органайзер за будь-яким із пп. 1-27, який відрізняється тим, що виконаний з можливістю використання при проведенні тренінгу й забезпечення тимчасового огляду в межах щоденних завдань (заходів) і в межах завдань (заходів) на місяць, день, сортування завдань (заходів) за ключовими областями у межах місяця, наявності переліку завдань (заходів) і розкладу й одночасно вільної фіксації (що)денної інформації, управління завданнями (заходами) у межах мінімум одного місячного інтервалу, оцінки планування пріоритетності виконуваних завдань у межах середньотермінових цілей, системного планування щонайменше на місяць, фіксування інформації, її індексації й формування зручної індексації даних, швидкого аналізу й контролю в межах декількох років, а також "навчання" навичкам швидкої й правильної оцінки завдань (заходів). 29. Органайзер за будь-яким із пп. 1-28, який відрізняється тим, що обкладинки облицьовані штучною шкірою, а саме: - тверді (жорсткі) обкладинки із захисним клапаном; - біндер на шість отворів; - відділення для візиток; - секретна кишеня; - тринадцять аркушів для запису планів на місяць; - сто аркушів для щоденного розкладу; - тридцять аркушів для написання щоденника; - десять аркушів для запису задач; - телефонна й адресна книжки; - роздільні аркуші для розділів; - закладка; 30. Органайзер за будь-яким із пп. 1-29, який відрізняється тим, що виконаний для підкреслення високого статусу його власника з обкладинками, облицьованими натуральною італійською шкірою чорного кольору. 31. Органайзер за будь-яким із пп. 1-29, який відрізняється тим, що виконаний для ділових жінок з обкладинками, облицьованими натуральною італійською шкірою білого кольору з рожевим оздобленням, з вишуканим папером і комплектацією. 7 64459 8 32. Органайзер за будь-яким із пп. 1-29, який відрізняється тим, що виконаний з обкладинками, облицьованими натуральною італійською шкірою м'яких світлих відтінків, з приємним папером. Корисна модель належить до організаційнотехнічних засобів, конкретно - до органайзерів, ще більш конкретно - до ділових органайзерів, записних книжок, щоденників, календарів і т.п. засобів, призначених для зберігання, порівняльного аналізу й використання переважно ділової та подібної їй специфічної інформації, що стосується діяльності в сфері бізнесу, використання вільного часу й т.п. і допомагає навести порядок в організації використання й управлінні використанням часу будь-якого користувача. Тому дана корисна модель може бути використана в сфері як створення, так і використання засобів оргтехніки. Діловий органайзер - це організатор використання часу, звичайно, для планування й виконання бізнесових і технічних завдань, ділових зустрічей й інших т.п. заходів, управління проектами, співробітниками й т.д. Тим самим, діловий органайзер повинен допомагати користувачеві в здійсненні всіх необхідних функцій ділової людини, здійснюючи при цьому роль щоденника, планувальника, персонального інформаційного менеджера (ПІМ), менеджера проектів, календаря, адресної й телефонної книг, блокнота й т.д. і т.п., за допомогою яких легше планувати й управляти особистими справами користувача, а також його бізнеспроектами, що звільняє від рутини, збільшує час для творчості, а найголовніше - істотно підвищує ефективність (трудової) діяльності користувача. Вказані вище необхідні функції ділової людини прямо вказують на можливі шляхи їхнього можливого посилення за допомогою відповідних пристроїв. Наприклад, адресна й телефонна книги, безумовно, допомагають діловій людині в організації її спілкування з контрагентами й т.д. Однак конкретна користь від використання адресної та/або телефонної книг як органайзера все ж недостатня, оскільки ефективність такого органайзера обмежена їх недостатніми функціональними можливостями. Так, відомий комбінований пристрій, який фактично (сукупно) представляє собою щоденник, що містить з'єднані разом блок з календарними аркушами, на яких в хронологічному порядку видрукувані дати календаря, і блок з великою кількістю аркушів для каталогу, що містить інформацію про товари. При цьому щонайменше на одному аркуші календаря видрукуваний знак, по якому можна знайти певну частину каталогу - див., наприклад, "Комбінований календар і каталог"- В патенті США № 5106122, B42D 5/04, 21.04.1992 [1]. Недоліком цього відомого пристрою є його недостатня інформативність, незручність користування й недостатні функціональні можливості, тому що в ньому є інформація тільки про товари й послуги, а також календар, але відсутня довідкова й рекламна інформація. До того ж, відсутня можливість запису більш об'ємних і важливих для ко ристувача відомостей. Крім того, відсутня можливість порівняльного аналізу накопиченої інформації. Відома також "Записна книжка-блокнот з аркушами щоденних і щотижневих записів, що читаються одночасно" - див., наприклад, заявку Франції № 2680133, B42D 5/00 [2]. Відомий щоденник фактично поєднує функції записника й блокнота - він містить звичайні аркуші для щоденних записів і подвійні аркуші для щотижневих записів на звороті й різних записів - на ділянці стику з лицьовою стороною. При цьому подвійні аркуші заповнені зонами запису готових завдань. Недоліком відомого пристрою є обмеженість його функціональних можливостей, оскільки він виконує функції тільки записної книжки й блокнота. Відомий, крім того, щоденник студії "Ді Графікс", виданий цією студією в Москві в 1992 p., що містить календар-щоденник, набір (комплект) аркушів "записна книжка" і набір (комплект) аркушів довідкової інформації, об'єднані в одній палітурці [3]. Відомий щоденник забезпечує розширення функціональних можливостей користувача, однак його недоліком є незручність використання діловою людиною, тому що його функціональні можливості обмежені, оскільки в ньому відсутня, наприклад, рекламна інформація й т.д. Відомий щоденник, виданий в 1997 р. видавництвом "Уральський Університет" у м. Єкатеринбурзі [4]. Відомий щоденник містить розміщені в одній палітурці календарний блок із графами для запису ідей, планів і передбачуваних дій, крім того, розосереджену по обсягу рекламну інформацію й набір (комплект) аркушів довідкової інформації. Відомий щоденник фактично являє собою органайзер, що на ділі забезпечує подальше розширення функціональних можливостей користувача. Однак, відомий щоденник зберігає властивий йому недолік - незручність його використання діловою людиною внаслідок обмеженості функціональних можливостей щоденника, оскільки відсутня записна книжка, відсутня можливість порівняльного аналізу планів і передбачуваних дій з їхньою реалізацією, відсутня можливість стратегічного огляду й планування й т.д. і т.п. Відомий також щоденник, що представляє собою зошит з жорсткою обкладинкою та з'ємними аркушами, що містить візитницю, кишеньку, що застібується, блокнот, петельку для ручки, щотижневик, алфавітний телефонний довідник, чисті з'ємні аркуші, який відрізняється тим, що алфавітний телефонний довідник розміщений на з'ємних аркушах, а на палітурі з можливістю зняття розміщена інструкція по користуванню - див., наприклад, Ахметзянов M.I. (RU). ЩОДЕННИК. - В патенті РФ на корисну модель № 97677 U1, B42D 1/00 9 від 20.09.2010 по заявці 2009126231/02, 08.07.2009 [5]. Відомий щоденник зберігає властивий йому недолік- незручність його використання діловою людиною внаслідок обмеженості функціональних можливостей щоденника, оскільки відсутня записна книжка, відсутня можливість порівняльного аналізу планів і передбачуваних дій з їхньою реалізацією, відсутня можливість стратегічного огляду й планування й т.д. і т.п., хоча, крім вище вказаного, додатково містить: - розклад молитов, що розміщений на аркушах зошиту; - набір жорстких аркушів різного кольору з розміщеними принаймні на одному з них мовленнями, цитатами; - дзеркало, розміщене на палітурі з можливістю його зняття або ж на внутрішній поверхні обкладинки; - розміщену на палітурі з можливістю зняття ключницю; - розміщені на зовнішній поверхні обкладинки ручки, що втягуються у обкладинку; - кишеньок для сотового телефону, розміщений на зовнішній поверхні обкладинки. Вказаний недолік частково усунений у відомому органайзері автора-заявника Емі Боткіна (US) для фіксації (записування) різної поточної інформації, який містить пару передніх та задніх обкладинок і два або більше набори (комплекти) аркушів, переплетених разом з обкладинками й забезпечених попередньо надрукованими покажчиками, при цьому кожний з них є специфічним (особливим) для відповідного набору (комплекту) аркушів стосовно позначення відповідного набору (комплекту) аркушів для фіксації (записування) поточної інформації специфічного (особливого) характеру - див., наприклад, публікацію № US2008085146 від 10.04.2008, B42F 3/00, B42D 1/00, B42F 13/00 за заявкою № US-20070857031 від 2007.09.18 - [6]. Відомий органайзер забезпечує подальше розширення його функціональних можливостей. Однак це розширення функціональних можливостей відомого органайзера всеж-таки недостатнє, оскільки цей відомий органайзер не забезпечує можливості: - зафіксувати інформацію у часовому просторі робочого дня - при цьому при перегляді щоденникових записів доводиться увесь час перегортати сторінки для їх пошуку й аналізу; - зафіксувати інформацію у 24-годинному часовому просторі доби; - зафіксувати щоденникові записи на одній стороні аркушів разом з іншою інформацією; - розділити інформацію на завдання й розклад (план) їхнього виконання, у зв'язку з чим відсутня можливість їхнього порівняльного аналізу; - оцінити пріоритети поставлених завдань і планів їхньої реалізації; - оцінити завдання й плани їхнього виконання у часі й по суті. Як результат вищевказаного - відомий органайзер не забезпечує достатньої ефективності його використання. 64459 10 Найбільш близьким за своєю технічною суттю й результатом, що досягається, до технічного рішення, що заявляється, є відомий органайзер автора-заявника Богуш Л.О. - див., наприклад, Богуш Л.О. (UA). Органайзер для фіксації (записування) на носієві і використання переважно ділової (і подібної) інформації. - В патенті України на корисну модель № 43467 U, B42D 5/00, B42D 15/00, B42F 3/00 від 25.08.2009 за заявкою № u200812531 від 27.10.2008 - прототип [7]. Відомий пристрій, узятий нами за прототип, ліквідує вищевказані недоліки, але він має не дуже презентабельний зовнішній вигляд. Крім того, його недоліком є порівняльно недостатня ефективність використання. Задачею запропонованої корисної моделі є підвищення ефективності використання відомого органайзера за рахунок розширення його функціональних можливостей, а також за рахунок скорочення трудовитрат, витрат часу й засобів. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому органайзері для фіксації (записування) на носієві та використання переважно ділової й подібної інформації, який містить щонайменше одну передню та одну задню обкладинки і щонайменше чотири набори аркушів, зброшурованих і з'єднаних разом з передньою та задньою обкладинками так, що набори аркушів розміщені між передньою й задньою обкладинками, палітурний пристрій для з'єднання наборів (комплектів) аркушів та передньої й задньої обкладинок, при цьому кожний з наборів забезпечений попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), кожний з яких є специфічним до відповідного набору, для позначення (вказування) кожного з наборів аркушів з можливістю фіксації специфічної інформації, її порівняльного аналізу й планування результатів використання, а також з можливістю підвищення ефективності використання за рахунок скорочення витрат часу, трудовитрат і підвищення якості - органайзер додатково забезпечений щонайменше трьома наборами (комплектами) аркушів, з яких щонайменше два забезпечені попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками), - палітурний пристрій для з'єднання наборів (комплектів) аркушів та передньої й задньої обкладинок виконаний з можливістю вилучення, доповнення і/або заміни аркушів та з можливістю більш надійного утримання аркушів в наборах (комплектах), а - передня і задня обкладинки виконані жорсткими і облицьовані шкірою або шкірозамінником, при цьому задня обкладинка забезпечена клапаном і виконана з можливістю перекриття лицьової сторони передньої обкладинки задньою обкладинкою із створенням квазизакритої жорсткої конструкції типа папки-швидкозшивача. Поставлена задача вирішується також і тим, що органайзер додатково забезпечений щонайменше одним вимірювальним пристроєм, переважно лінійкою, що має довжину 200 мм та ширину 40 мм, виконаною на паперовому носії із ціною 1 ділення, що дорівнює 1 мм, і розміщеною в наборі аркушів між обкладинками; 11 додатково забезпечений магнітним фіксатором клапану задньої обкладинки, виконаним з двох частин, при цьому одна частина фіксатора розміщена на внутрішній стороні клапана, а друга на зовнішній стороні передньої обкладинки з можливістю перекриття обкладинок при їх фіксації; додатково забезпечений петлею для авторучки або олівця, яка виконана на внутрішній поверхні клапану; додатково забезпечений таємною кишенею для паперів із застібкою "блискавка", що розміщена на внутрішній стороні нижньої обкладинки, крім того, двома таємними кишенями для паперів, що розміщені одна над одною на внутрішній стороні верхньої обкладинки, а також з сімома кишенями для візиток і/або невеликих за розміром паперів, що розміщені одна над одною на внутрішній стороні верхньої обкладинки. Крім того, поставлена задача вирішується також і тим, що палітурний пристрій для з'єднання наборів (комплектів) аркушів з обкладинками жорстко зв'язаний з ними (обкладинками) і виконаний у вигляді швидкозшивача. Крім того, органайзер додатково забезпечений розділювальними аркушами, виконаними з напівпрозорого матеріалу і розміщеними між наборами аркушів так, що кожен з розділювальних аркушів розміщений за кожним з відповідних наборів (комплектів) аркушів; при цьому розміщені між передньою та задньою обкладинками набори (комплекти) аркушів і додаткові розділювальні аркуші з'єднані (зброшуровані) разом і виконані у вигляді блокнота, при цьому в аркушах виконані наскрізні отвори, через які пропущені розрізні кільця сполучного елемента з'єднувального (палітурного) пристрою з можливістю розкриття блокнота органайзера та його подальшого використання за призначенням. Для вирішення поставленої задачі органайзер забезпечений щонайменше наступними наборами аркушів з можливістю фіксації специфічної інформації, її порівняльного аналізу й планування результатів використання, а саме: - набір (комплект) аркушів з персональною (особистою) інформацією про її власника; - набір (комплект) аркушів з календарем щонайменше на два роки, включаючи поточний рік; - набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань), включаючи погодинний (протягом доби) розклад і щоденник; - набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань), включаючи розклад (на кожен день протягом п'яти тижнів) і стратегію на місяць з диференціацією стратегічних задач на фізичні задачі, бізнес-задачі, особисті задачі, принципові задачі, сімейні задачі та загальні задачі; - набір (комплект) аркушів для більш докладного щоденника; - набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань); - набір (комплект) аркушів для довідкової і додаткової аналітичної інформації, а саме про прізвище, ім'я та по-батькові фізичних осіб або на 64459 12 йменування юридичних осіб, їх адреси, телефони, інші атрибути (при необхідності). Крім того, для вирішення поставленої задачі щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) органайзера містить дані, які вказують на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів на зберігання специфічних даних, асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити); при цьому щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить ідеальне вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання думок (міркувань) про заплановані заходи (завдання), які треба виконати (вирішити); кожен з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) надрукований щонайменше на одній з сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів; щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) містить пов'язану із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити), вказівку про (пере)призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання інформації, пов'язаної із запланованими заходами (завданнями), що була дана користувачем; щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів містить завдання, отримане про заплановані заходи, які треба виконати (вирішити), зазначення про призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання інформації, яка була отримана користувачем; і щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів містить вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) аркушів для зберігання контактної інформації для різних осіб. Органайзер може бути додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для (що)квартального планування й аналізу заходів (завдань). Органайзер може бути додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для піврічного планування й аналізу заходів (завдань). Органайзер може бути додатково забезпечений набором (комплектом) аркушів для річного планування й аналізу заходів (завдань). Крім того, органайзер може бути забезпечений: - першим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який є специфічним до відповідного набору (комплекту) аркушів, і призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді індивідуального розфарбування сторінок кожного набору (комплекту), а також - другим попередньо надрукованим індикатором (покажчиком) набору (комплекту) аркушів, який також специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів і призначений для позначення (вказування) одного з наборів (комплектів) аркушів і виконаний у вигляді відповідного розлініювання сторінок кожного набору (комплекту). 13 Поставлена задача вирішується також і тим, що кожна із сторінок відповідного набору (комплекту) аркушів органайзера містить щонайменше одну розлініяну зону поверхні для створення простору для розміщення в ньому відповідної інформації. Крім того, поставлена задача вирішується і тим, що перший попередньо надрукований індикатор (покажчик) кожного набору (комплекту) аркушів може бути виконаний таким чином, що: - набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у фіолетовий колір, - набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у синій колір, - набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у коричневий колір, - набір (комплект) аркушів для більш докладного щоденника щонайменше частково пофарбований у бузковий колір, - а набір (комплект) аркушів для довідкової і додаткової аналітичної і т.п. інформації щонайменше частково пофарбований у синій колір, а - другий попередньо надрукований індикатор (покажчик) набору (комплекту) аркушів може бути виконаний у вигляді однакового розлініювання кожної сторінки кожного аркуша кожного набору (комплекту) аркушів, так що при розкритті брошури кожен набір (комплект) аркушів має ліву й праву сторінки з відповідним розлініюванням. При цьому розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено таким чином, що: - кожна сторінка виконана з пофарбованою в фіолетовий колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дати, ліва сторінка представлена як щоденник і виконана у вигляді колонки, яка має тридцять шість рядків, а права сторінка виконана з п'ятьма колонками, призначеними, відповідно, для: - погодинного зазначення часу доби; - щоденного розкладу (переліку) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби; - зазначення списку (переліку) запланованих заходів (завдань), які треба вирішити; - зазначення планової тривалості виконання заходу (завдання) і - зазначення пріоритетності запланованого заходу, при цьому для часу доби з 8 годин до 19 включно, тобто для кожної години робочої частини доби, виконана подвійна порядкова розмітка, а саме з подвоєною кількістю рядків. Розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) може бути здійснено таким чином, що: кожна сторінка виконана з пофарбованою в синій колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації місяця, ліва сторінка представлена у вигляді стратегії на місяць і виконана з двома колонками, кожна з яких має по три блоки (усього шість блоків), по дванадцять рядків 64459 14 для кожного блока, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на місяць за шістьома (ключовими) категоріями (різновидами) заходів (завдань), назву кожного з яких винесено в заголовок блока, а саме з диференціацією стратегічних задач на: - фізичні задачі, - бізнес-задачі, - особисті задачі, - принципові задачі, - сімейні задачі та - загальні задачі, при цьому праворуч від кожного блока виконана колонка для фіксації виконання заходів (завдань), а права сторінка представлена у вигляді календарного розкладу заходів (завдань) на місяць, виконана з сімома колонками, відповідно для кожного дня тижня й представлена у вигляді п'яти тижнів, тобто п'яти широких рядків, що утворюють прямокутні віконця, призначені для фіксації заходів (завдань) на кожний день календарного місяця, при цьому в правому верхньому куті такого прямокутного віконця виконане (маленьке) прямокутне віконце для датування дня календарного місяця. Розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) може бути виконане таким чином, що кожна сторінка: виконана з пофарбованою в коричневий колір шапкою, має незабарвлене прямокутне віконце для фіксації характеру делегованих завдань, представлена у вигляді чотирьох колонок для фіксації: - відміток про виконання делегованого заходу (завдання), - дат постановки кожного делегованого заходу (завдання), - змісту кожного делегованого заходу (завдання) і - особи, відповідальної за виконання кожного делегованого заходу (завдання), та розбита на тридцять шість рядків. Поставлена задача вирішується ще й тим, що органайзер додатково містить обкладинку (конверт, обгортку), прикріплену до органайзера, для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба вирішити. Крім того, поставлена задача вирішується і тим, що органайзер виконаний з обкладинками, облицьованими м'яким матеріалом, зокрема шкірою, або шкірозамінником. Поставлена задача вирішується також тим, що органайзер виконано з можливістю його використання при проведенні тренінгу із забезпеченням: - тимчасового огляду в межах щоденних, тобто на один день, завдань (заходів) і в межах завдань (заходів) на місяць; - сортування завдань (заходів) за ключовими областями у межах щонайменше одного місяця; - одночасної наявності переліку завдань (заходів) і планового розкладу їх виконання за наявності можливості одночасної вільної фіксації (що)денної інформації; - управління завданнями (заходами) у межах мінімум одного місячного інтервалу; 15 - оцінки запланованого пріоритету виконуваних завдань у межах середньострокових цілей; - системного планування щонайменше на місяць, фіксування інформації, її індексації й формування зручної індексації даних; - швидкого аналізу й контролю в межах декількох років; - а також "навчання" навичкам швидкої й правильної оцінки завдань (заходів) при використанні графічного розкладу. Також, органайзер виконаний з можливістю використання при проведенні тренінгу й забезпечення: - тимчасового огляду в межах щоденних завдань (заходів) і в межах завдань (заходів) на місяць, день; - сортування завдань (заходів) за ключовими областями у межах місяця, наявності переліку завдань (заходів) і розкладу; - й одночасно вільної фіксації (що)денної інформації; - управління завданнями (заходами) у межах мінімум одного місячного інтервалу; - оцінки планування пріоритетності виконуваних завдань у межах середньотермінових цілей; - системного планування щонайменше на місяць; - фіксування інформації; - її індексації й - формування зручної індексації даних; - швидкого аналізу й - контролю в межах декількох років, а також - "навчання" навичкам швидкої й правильної оцінки завдань (заходів). Нарешті, поставлене в заявці завдання вирішене тим, що органайзер виконано у вигляді: - моделі "Демократ" з обкладинками, облицьованими штучною шкірою і з наступною стандартизованою комплектацією, а саме щонайменше: - тверді (жорсткі) обкладинки із захисним клапаном, - біндер на шість отворів, - відділення для візиток, - секретна кишеня, - стратегія і план на один місяць (тринадцять аркушів), - щоденний розклад (сто аркушів), - щоденник (тридцять аркушів), - список делегованих задач (десять аркушів), - телефонна й адресна книжки, - роздільні аркуші для розділів, - закладка; - представницької моделі "Дипломат" класу "Люкс" для підкреслення високого статусу його власника з обкладинками, облицьованими натуральною італійською шкірою чорного кольору і з вищевказаною стандартизованою комплектацією; - представницької моделі "Діана" класу "Люкс" для ділових жінок з обкладинками, облицьованими натуральною італійською шкірою білого кольору з рожевим оздобленням, з вишуканим папером та комплектацією; - і представницької моделі "Декоданс" класу "Люкс" з обкладинками, облицьованими натуральною італійською шкірою м'яких світлих відтінків, з 64459 16 приємним папером, що відображує дух епохи Уайльда, Верлена, Врубеля, Мунка тощо, і з вищевказаною стандартизованою комплектацією. Таке виконання заявленої корисної моделі забезпечує істотне підвищення ефективності її використання за рахунок розширення її функціональних можливостей, а також за рахунок скорочення трудовитрат, витрат часу й засобів. При проведенні патентних досліджень не виявлено технічного рішення, ідентичного заявленому. Крім того, на думку заявника, відомостей, викладених у матеріалах заявки, досить для практичного використання корисної моделі й підтвердження її практичної корисності. Отже, заявлена корисна модель відповідає критеріям патентної охороноспроможності. Нижче суть корисної моделі пояснюють графічні матеріали, на яких відображено: на Фіг. 1 - органайзер, загальний вид, аксонометрі; на Фіг. 2 - органайзер, розгорнення в зібраному вигляді, вид зовні; на Фіг. 3 - вимірювальний пристрій органайзера, вид зовні; на Фіг. 4 - лист органайзера з персональною інформацією, вид зовні; на Фіг. 5 - лист органайзера з календарем на рік; на Фіг. 6 - набір (комплект) аркушів органайзера для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань), розгорнення, вид зсередини - правий бік; на Фіг. 7 - набір (комплект) аркушів органайзера для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань), розгорнення, вид зсередини - лівий бік; на Фіг. 8 - розділювальний аркуш, виконаний з напівпрозорого матеріалу, варіант щотижневик; на Фіг. 9 - розділювальний аркуш, виконаний з напівпрозорого матеріалу, варіант нотатки; на Фіг. 10 - розділювальний аркуш, виконаний з напівпрозорого матеріалу, варіант телефон; на Фіг. 11 - набір (комплект) аркушів органайзера для щоденного планування й аналізу заходів (завдань), розгорнення, вид зсередини - правий бік; на Фіг. 12 - набір (комплект) аркушів органайзера для щоденного планування й аналізу заходів (завдань), розгорнення, вид зсередини - лівий бік; на Фіг. 13 - набір (комплект) аркушів органайзера для планування й аналізу делегованих заходів (завдань), розгорнення, вид зсередини; на Фіг. 14 - набір (комплект) аркушів органайзера для довідкової і додаткової аналітичної і т.п. інформації, розгорнення, вид зсередини. Заявлений органайзер 1 для фіксації (записування) переважно на паперовому носії й використання переважно ділової й подібної інформації (Фіг. 1) містить щонайменше одну передню 2, одну задню 3 обкладинки й щонайменше два набори (два комплекти) аркушів 5 (Фіг. 2), з'єднаних (зброшурованих) разом з передньою 2 і задньою 3 обкладинками так, що набори (комплекти) 4 аркушів розміщені між передньою й задньою обкладинками. При цьому набори (комплекти) 4 аркушів 5 забезпечені попередньо надрукованими індикато 17 рами (покажчиками) 6, кожний з яких специфічний до відповідного набору (комплекту) 4 аркушів 5, для позначення (вказування) кожного набору (комплекту) 4 аркушів 5 з можливістю фіксації (записування) специфічної інформації. Заявлений органайзер 1 забезпечений щонайменше чотирма наборами (комплектами) 4 аркушів 5, кожний з яких забезпечений щонайменше двома попередньо надрукованими індикаторами (покажчиками) 6 кожний з яких специфічний до відповідного набору (комплекту) аркушів, для позначення (вказування) кожного з наборів (комплектів) 4 аркушів 5 з можливістю фіксації (записування) специфічної інформації, з можливістю її порівняльного аналізу, з можливістю планування результатів використання, а також з можливістю підвищення ефективності за рахунок скорочення витрат часу, трудовитрат і підвищення якості. Органайзер 1 додатково забезпечений розділювальними аркушами 7, розміщеними між наборами (комплектами) 4 аркушів 5 так, що кожний з розділювальних аркушів 7 іде (слідує) за одним з відповідних наборів (комплектів) 4 аркушів 5, а передня 2 і задня 3 обкладинки, розміщені між ними набори (комплекти) 4 аркушів 5 і додаткові розділювальні аркуші 7 з'єднані разом (зброшуровані) і виконані у вигляді блокнота 8. При цьому в обкладинках 2, 3 й аркушах 5, 7 виконані наскрізні отвори 9, через які пропущений дротовий сполучний елемент 10 з можливістю розкриття блокнота 8 та (з можливістю) його використання за призначенням. Органайзер 1може містити палітурний пристрій 11 для переплетення набору (комплекту) 4 аркушів 5 і передньої 2 і задньої 3 обкладинок, щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) 6 органайзера 1 при цьому може містити дані, які вказують на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) 4 аркушів 5 на зберігання специфічних даних, асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (вирішити). Щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) 6 органайзера 1 може містити ідеальне вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) 4 аркушів 5 для зберігання в записаному вигляді думок (міркувань) про заплановані заходи (завданнях), які треба виконати (вирішити). Кожний з попередньо надрукованих індикаторів (покажчиків) 6 надрукований щонайменше на одній зі сторінок відповідного набору (комплекту) 4 аркушів 5. Щонайменше один з попередньо надрукованих індикаторів 6 (Фіг. 11-12) містить отримане про заплановані заходи (завдання), які треба виконати (вирішити), вказування на призначення одного з відповідних наборів (комплектів) 4 аркушів 5 для зберігання контактної інформації для різних осіб інформації, а також інформації, що була отримана користувачем або була дана користувачем. Перший попередньо надрукований індикатор (покажчик) 6а кожного набору (комплекту) 4 аркушів 5 виконаний (Фіг. 11) таким чином, що: 64459 18 - набір (комплект) аркушів для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у фіолетовий колір, - набір (комплект) аркушів для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у синій колір, - набір (комплект) аркушів для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) щонайменше частково пофарбований у коричневий колір. Другий попередньо надрукований індикатор (покажчик) 66 набору (комплекту) 4 аркушів 5 виконаний (Фіг. 12) у вигляді однакового розлініювання кожної сторінки кожного аркуша кожного набору (комплекту) аркушів, так що при розкритті брошури кожен набір (комплект) аркушів має ліву й праву сторінки з відповідним розлініюванням. Розлініювання (кожної) сторінки (кожного) аркуша 5 набору (комплекту) 4а для щоденного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено в такий спосіб (Фіг. 12), що: - кожна сторінка виконана з пофарбованою у фіолетовий колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце 12 для щоденної фіксації дати, - ліва сторінка 13 представлена у вигляді щоденника, виконаного з однією колонкою, яка має тридцять шість рядків 14, а - права сторінка 15 виконана з п'ятьма колонками 16, призначеними, відповідно: 1) колонка 17 - для погодинного зазначення часу доби; 2) колонка 18 - для щоденного розкладу (переліку) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби; 3) колонка 19 - для зазначення списку (переліку) планованих (на кожну годину дня) заходів (завдань), які треба вирішити; 4) колонка 20 - для зазначення планової тривалості (виконання) заходу (завдання) і 5) колонка 21 - для зазначення (планової) пріоритетності запланованого заходу. При цьому для часу доби з 8 годин до 19 годин включно, тобто для кожної години робочої частини доби, виконана подвійна порядкова розмітка (з подвоєною кількістю рядків). Розлініювання (кожної) сторінки (кожного) аркуша набору (комплекту) 46 для (що)місячного планування й аналізу заходів (завдань) здійснено (Фіг. 6) таким чином, що: - кожна сторінка виконана з пофарбованою в зелений колір шапкою, що має незабарвлене прямокутне віконце 22 для фіксації дати; - ліва сторінка представлена у вигляді стратегії на місяць і виконана з двома колонками 23 й 24, кожна з яких має по три блоки (усього шість блоків), по дванадцятьох рядків для кожного блока, у межах яких можуть бути заплановані заходи (завдання) на місяць за шістьма (ключовими) категоріями (різновидами) заходів (завдань), назву кожного з яких винесено в заголовок цього блоку. При цьому праворуч від кожного блока виконана колонка 25; - а права сторінка представлена у вигляді календарного розкладу заходів (завдань) на місяць і виконана з сімома колонками, відповідно для кожного дня тижня й представлена у вигляді п'яти 19 тижнів, тобто п'яти широких рядків, що утворюють прямокутні віконця 26, призначені для фіксації заходів (завдань) на кожен день календарного місяця; - при цьому в правому верхньому куті прямокутного віконця 26 виконане зменшене прямокутне віконце 27 для датування дня календарного місяця. Розлініювання (кожної) сторінки набору (комплекту) 4в для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) здійснено (Фіг. 13) таким чином, що кожна сторінка: - виконана із шапкою, пофарбованою в коричневий колір, - має незабарвлене прямокутне віконце 28 для фіксації характеру делегованих завдань, - представлена у вигляді чотирьох колонок 2932, відповідно для фіксації: 1) відміток про виконання делегованого заходу (завдання), 2) дат делегування кожного заходу (завдання), 3) змісту кожного делегованого заходу (завдання) і 4) особи, відповідальної за виконання кожного делегованого заходу (завдання), і розбита на тридцять шість рядків. В одному з варіантів виконання (не показано) органайзер 1 додатково містить обкладинку (конверт, обгортку) 33, прикріплену до органайзера, для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба (вирішити). У варіантах виконання на Фіг. 1-2 органайзер 1 виконаний з передньою 2 і задньою 3 обкладинками з м'якого матеріалу. У кожному з варіантів виконання органайзера 1 (Фіг. 1-2) права сторінка 15 кожного аркуша 5 виконана з лівим полем, на якому розміщений знак 34 для товарів і послуг розробника-виробника. Користувач бере органайзер 1 і за кольором фарбування першого попередньо надрукованого індикатора (покажчика) 6а вибирає потрібний йому набір (комплект) аркушів, наприклад набір (комплект) 4а аркушів 5 для щоденного користування (Фіг. 11). Потім користувач на лівій сторінці 13 набору (комплекту) 4а аркушів 5 для щоденного використання (Фіг. 12) щоранку заповнює розлініяні рядки (усього їх 36 рядків на сторінці 13) кожної колонки 14 кожної сторінки кожного аркуша набору (комплекту) із запланованими на день заходами (завданнями) зліва-направо і зверху-вниз. Відповідно, користувач заповнює при цьому незабарвлене прямокутне віконце 12 для щоденної фіксації дати, а також заповнює відповідні рядки правої сторінки 15 розвороту цього аркуша з необхідним зазначенням запланованого заходу для виконання поставленого завдання: - у колонку 17 - погодинне зазначення часу доби, на який заплановано виконання; - у колонку 18 - щоденний розклад (перелік) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби; 64459 20 - у колонку 19 - список (перелік) планованих (на кожну годину дня) заходів (завдань), які треба (раз)вирішити; - у колонку 20 - заплановані заходи щодо виконання поставлених завдань та - у колонку 21 - планову (заплановану) пріоритетність запланованого заходу. Після закінчення дня користувач має можливість легко проконтролювати й проаналізувати (зліва-направо й знизу-вверх) заплановані заходи (завдання) та їх виконання без перегортання органайзера й пошуку необхідних аркушів. Аналогічним чином користувач використовує набір (комплект) 4б, 4в аркушів 5 для (що)місячного планування й аналізу та, відповідно, для планування й аналізу делегованих заходів (завдань). Заявлений органайзер характеризується істотним підвищенням ефективності внаслідок розширення функціональних можливостей, оскільки забезпечує: - можливість зафіксувати інформацію в просторі робочого дня - при цьому при перегляді щоденникових записів не доводиться увесь час перегортати сторінки для їхнього пошуку й аналізу; - можливість зафіксувати інформацію в 24годинному просторі доби; - можливість зафіксувати щоденникові записи на одній стороні аркушів разом з іншою інформацією; - можливість розділити інформацію на завдання й розклад (план) їх виконання, у зв'язку із чим відсутня можливість порівняльного їх аналізу; - можливість оцінити пріоритети поставлених завдань і планів їх реалізації; - можливість оцінити завдання й плани їх виконання - у часі й по суті. Як результат вищевказаного - заявлений органайзер забезпечує достатню ефективність його використання. Крім того, заявлений органайзер 1 (Фіг. 1-2) характеризується тим, що він забезпечує можливість його використання як інструменту при проведенні тренінгу і з можливістю забезпечення при цьому: - тимчасового огляду в межах щоденних завдань (заходів) і в межах завдань (заходів) на день й/або місяць тощо; - сортування завдань (заходів) за ключовими областями у межах місяця, - наявності переліку завдань (заходів) і розкладу (плану) їхнього виконання й одночасно вільної фіксації (що)денної інформації; - управління завданнями (заходами) у межах, як мінімум, одного місячного інтервалу; - оцінки запланованої пріоритетності виконуваних завдань у межах середньострокових цілей; - системного планування щонайменше на місяць, фіксування інформації, її індексації й формування зручної індексації даних; - швидкого аналізу й контролю в межах декількох років; - а також можливості "навчання" навичкам швидкого й правильного планування, виконання й оцінки завдань (заходів). 21 Специфікація (позначень), прийнята при описі корисної моделі: 1 - органайзер; 2 - передня обкладинка; 3 - задня обкладинка; 4 - набір (комплект) аркушів 5; 4а - набір (комплект) аркушів 5 для щоденного планування; 4б - набір (комплект) аркушів 5 для (що)місячного планування; 4в - набір (комплект) аркушів 5 органайзера 1 для планування й аналізу делегованих заходів (завдань); 5 - аркуші; 5а - аркуші для щоденного планування; 5б - аркуші для (що)місячного планування; 5в - аркуші для планування й аналізу делегованих заходів (завдань); 6 - попередньо надруковані індикатори (покажчики); 6а - перший попередньо надрукований індикатор (покажчик); 6б - другий попередньо надрукований індикатор (покажчик); 7 - додатковий розділювальний аркуш; 8 - блокнот; 9 - наскрізні отвори; 10 - дротовий сполучний елемент; 11 - палітурний пристрій; 12 - незабарвлене прямокутне віконце для щоденної фіксації дати на аркушах 5 набору (комплекту) 4а для щоденного планування й аналізу заходів (завдань); 13 - ліва сторінка; 14 - колонки лівої сторінки; 15 - права сторінка; 16 - колонки правої сторінки; 17 - колонка для погодинного зазначення часу доби; 18 - колонка для щоденного розкладу (переліку) заходів (завдань), запланованих на зазначений час доби; 19 - колонка для зазначення списку (переліку) планованих (на кожну годину дня) заходів (завдань), які треба вирішити; 20 - колонка для зазначення планової тривалості виконання заходу (завдання); 21 - колонка для зазначення (планової) пріоритетності запланованого заходу; 22 - незабарвлене прямокутне віконце для фіксації дати на кожній сторінці кожного аркуша 5 набору (комплекту) 46 для (що)місячного планування й аналізу інформації; 23 й 24 - колонки лівої сторінки набору (комплекту) 46 аркушів 5 для (що)місячного планування й аналізу інформації; 64459 22 25 - колонка для фіксації виконання запланованого заходу (завдання); 26 - прямокутне віконце, призначене для фіксації заходів (завдань) на кожен день календарного місяця; 27 - прямокутне віконце для датування дня календарного місяця; 28 - прямокутне віконце для фіксації характеру делегованих завдань; 29-32 - колонки на кожній сторінці кожного аркуша 5 набору (комплекту) 4в для планування й аналізу делегованих заходів (завдань) для фіксації, відповідно: - відміток про виконання делегованого заходу (завдання); - дати делегування кожного заходу (завдання); - змісту кожного делегованого заходу (завдання); - осіб, відповідальних за виконання кожного делегованого заходу (завдання); 33 - обкладинка (конверт, обгортка), прикріплена до органайзера, для зберігання вільних предметів (айтемів), асоційованих із запланованими заходами (завданнями), які треба виконати (виконати); 34 - знак для товарів і послуг розробникавиробника. Джерела інформації, прийняті до уваги: 1. Комбінований календар і каталог. - В патенті США № 5106122, B42D 5/04, 21.04.1992 [1]; 2. Записна книжка-блокнот з аркушами щоденних і щотижневих записів, що читаються одночасно - В описі винаходу по заявці Франції № 2680133, B42D 5/00 [2]; 3. Щоденник студії "Ді Графікс", виданий цією студією в Москві в 1992 р. [3]; 4. Щоденник, виданий Видавництвом "Уральський Університет", 1997 р., м. Єкатеринбург [4]; 5. Ахметзянов M.I. (RU). ЩоденниК. - В патенті РФ на корисну модель № 97677 U1, B42D 1/00 від 20.09.2010 по заявці 2009126231/02, 08.07.2009 [5]; 6. Емі Боткін (US). Органайзер. - Публікація № US - 2008085146 від 10.04.2008, за заявкою № US - 20070857031, 20070918, B42F 3/00, B42D 1/00, B42F 13/00 [6]; 7. Богуш JI.O. (UA). Органайзер для фіксації (записування) на носієві і використання переважно ділової (і подібної) інформації. - В патенті України на корисну модель № 43467 U від 25.08.2009, B42D 5/00, B42D 15/00, B42F 3/00 за заявкою № u200812531 від 27.10.2008 - прототип [7]. 23 64459 24 25 64459 26 27 64459 28 29 64459 30 31 64459 32 33 64459 34 35 64459 36 37 64459 38 39 64459 40 41 64459 42 43 64459 44 45 64459 46 47 64459 48 49 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 64459 Підписне 50 Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Organizer for recording on carrier and use of preferably business and similar nformation

Автори англійською

Bohush Liudmyla Oleksandrivna

Назва патенту російською

Органайзер для фиксации на носителе и использования преимущественно деловой и подобной информации

Автори російською

Богуш Людмила Александровна

МПК / Мітки

МПК: B42D 5/00, B42D 15/00, B42F 3/00

Мітки: ділової, переважно, інформації, органайзер, носієві, подібної, використання, фіксації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/25-64459-organajjzer-dlya-fiksaci-na-nosiehvi-i-vikoristannya-perevazhno-dilovo-i-podibno-informaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Органайзер для фіксації на носієві і використання переважно ділової і подібної інформації</a>

Подібні патенти