Терапевтичні комбінації нікотинової кислоти та мелдонію

Є ще 17 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Терапевтична комбінація нікотинової кислоти, що містить ефективну кількість нікотинової кислоти або її фармацевтично прийнятної солі та ефективну кількість мелдонію або його фармацевтично прийнятної солі.

2. Комбінація за п. 1, у якій нікотинова кислота або її фармацевтично прийнятна сіль знаходиться у формі рецептури швидкого вивільнення, уповільненого вивільнення або продовженого вивільнення.

3. Комбінація за п. 1, у якій мелдоній або його фармацевтично прийнятна сіль знаходиться у формі рецептури швидкого вивільнення, уповільненого вивільнення або продовженого вивільнення.

4. Комбінація за п. 1 для застосування у попередженні та/або лікуванні захворювань, викликаних дисліпідемією, які вибрані з групи, яка включає гіперліпідемію, атеросклероз, оклюзивні захворювання периферичних артерій, стенокардію, інфаркт міокарда, порушення мозкового кровообігу та інсульт, викликані швидкоплинним або постійним ішемічним нападом.

5. Комбінація за п. 1 для застосування у попередженні та/або лікуванні захворювань, викликаних агрегацією тромбоцитів, зокрема тромбозу та тромбоемболії.

6. Комбінація за п. 1 для застосування у виробництві лікарського засобу для введення одночасно, послідовно або роздільно пацієнту для лікування або попередження захворювань, викликаних дисліпідемією або патології, викликаної агрегацією тромбоцитів.

7. Комбінація за п. 6, де захворювання, викликане дисліпідемією, вибране з групи, яка включає гіперліпідемію, атеросклероз, коронарне серцеве захворювання, вибране з групи, яка включає стенокардію та інфаркт міокарда, швидкоплинний або постійний ішемічний напад, який викликає порушення мозкового кровообігу та інсульт, і оклюзивне захворювання периферичних артерій.

8. Комбінація за п. 6, де патологія, викликана агрегацією тромбоцитів, включає тромбоз та тромбоемболію.

9. Комбінація за п. 6, яка додатково включає статин, вибраний із групи аторвастатину, церивастатину, флувастатину, ловастатину, мевастатину, пітавастатину, правастатину, розувастатину та симвастатину для попередження і/або лікування захворювання, вибраного з групи дисліпідемії, гіперліпідемії та атеросклерозу.

10. Фармацевтична композиція, що підходить для застосування у попередженні і/або лікуванні захворювань, викликаних дисліпідемією, які вибрані з групи, яка включає гіперліпідемію, атеросклероз, оклюзивні захворювання периферичних артерій, стенокардію, інфаркт міокарда, порушення мозкового кровообігу та інсульт, викликані швидкоплинним або постійним ішемічним нападом, яка містить ефективну кількість нікотинової кислоти або її фармацевтично прийнятної солі та ефективну кількість мелдонію або його фармацевтично прийнятної солі у комбінації з фармацевтично прийнятним ексципієнтом або носієм.

11. Композиція за п. 10, у якій нікотинова кислота або її фармацевтично прийнятна сіль знаходиться у формі рецептури швидкого вивільнення, уповільненого вивільнення або продовженого вивільнення.

12. Композиція за п. 10, у якій мелдоній або його фармацевтично прийнятна сіль знаходиться у формі рецептури швидкого вивільнення, уповільненого вивільнення або продовженого вивільнення.

13. Композиція за п. 10, яка містить приблизно 50-500 мг нікотинової кислоти або її фармацевтично прийнятної солі та приблизно 50-500 мг мелдонію або його фармацевтично прийнятної солі.

14. Композиція за п. 10 для лікування та/або попередження патології, викликаної агрегацією тромбоцитів, зокрема тромбозу та тромбоемболії.

15. Композиція за п. 10 для одержання лікарського препарату для одночасного, послідовного або роздільного введення пацієнту для лікування або попередження захворювань, викликаних дисліпідемією, або патології, викликаної агрегацією тромбоцитів.

16. Композиція за п. 10, яка додатково включає статин, вибраний із групи аторвастатину, церивастатину, флувастатину, ловастатину, мевастатину, пітавастатину, правастатину, розувастатину та симвастатину для попередження і/або лікування захворювання, вибраного з групи дисліпідемії, гіперліпідемії та атеросклерозу.

Текст

Реферат: Даний винахід належить до синергетичної комбінації нікотинової кислоти та мелдонію для лікування захворювань, які включають агрегацію тромбоцитів, дисліпідемію, гіперліпідемію, UA 107083 C2 (12) UA 107083 C2 атеросклероз, ішемічну хворобу серця, вибрану із групи: стенокардія та інфаркт міокарда, минуще та постійне порушення мозкового кровообігу, включаючи цереброваскулярний розлад та інсульт та оклюзивне захворювання периферичних артерій. UA 107083 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Даний винахід відноситься до комбінації лікарського продукту та способу попередження та/або лікування метаболічно зв'язаних захворювань, включаючи дисліпідeмію, гіперліпідeмію, атеросклероз, ішемічну хворобу серця, вибрану з групи: стенокардія та інфаркт міокарда, минуще та постійне порушення мозкового кровообігу, включаючи цереброваскулярний розлад та інсульт, та оклюзивне захворювання периферичних артерій, попередження агрегації тромбоцитів та тромбоз. Більш конкретний винахід відноситься до комбінації лікарського продукту, що містить нікотинову кислоту (ніацин) та мелдоній, який синергетично підсилює лікувальну дію нікотинової кислоти та до деякої міри поліпшує небажані побічні ефекти нікотинової кислоти, особливо розширення периферичних судин (приплив крові) та підвищення вмісту глюкози в крові. Крім того, винахід відноситься до фармацевтичної композиції, що містить такий комбінований лікарський продукт та до його використання у виробництві лікарського препарату для попередження та/або лікування метаболічно зв'язаних захворювань. Використані скорочення Для стислості в описі будуть використовуватися наступні скорочення: ATP – аденозинтрифосфат C – холестерин GL – глюкоза HDL-C - ліпопротеїн-холестерин високої густини I/R - ішемія/реперфузія LDL-С - ліпопротеїн-холестерин низької густини MD - мелдоній (INN) NA - нікотинова кислота NAMg – магнієва сіль нікотинової кислоти PI – пірацетам RPP - добуток інтенсивності тиску = середній кров'яний тиск x частота серцевих скорочень x 1000-1 SI – симвастатин TG – тригліцериди TR - Тритон WR1339 (Tyloxapol) VF - фібриляція шлуночків VT - шлуночкова тахікардія Рівень техніки Нікотинова кислота є важливим засобом для лікування дисліпідeмії та у цей час є єдиним доступним препаратом, який впливає на всі компоненти ліпідного профілю: знижує вміст загального холестерину, TG та LDL-C у крові та має найбільш виражену активність, підвищення HDL-C серед засобів, що змінюють вміст ліпідів (Pieper J.A., Am. J. Manag. Care. 2002; 8 (12 Suppl.): S308-14). Про використання NA при лікуванні дисліпідeмії було відомо вже в 1955 році (Altshul R., Hoffer A., Stephen J.D., Arch. Biochem. Biophys. 1955; 54:558-559) і 1959 (Parsons Jr. W.B., Flinn J.H., AMA Arch. Intern. Med. 1959; 103:783-790). Оскільки NA ефективно підвищує вміст HDL-C (Mckenney J., Arch. Intern. Med. 2004; 164(7):697-705. Carlson L.A., J. Intern. Med. 2005; 258:94-114), у цей час NA сполучається з іншими засобами, що модифікують ліпіди, які, головним чином, діють на вміст LDL-C, для того щоб підвищити рівень HDL-C (Rosenson R.С., Am. J. Med. 2005; 118(10): 1067-77). NA є ефективним агентом, що змінюють вміст ліпідів, що попереджає розвиток атеросклерозу та послабляє серцево-судинні явища (Savel'ev A.A., Shershevskii M.G., Клин. Мед. (рос.) 1996; 74:48-52. Drexel H., European Heart Journal Supplements 2006; Vol. 8, Suppl. F: F23-F29. Brown B.G., Zhao X.Q., Am. J. Cardiol. 2008; 101 (8A): 58B-62B) за рахунок підвищення вмісту HDL-C. Нікотинова кислота знижує рівні захворюваності та смертності у пацієнтів з гіперліпідeмією (Canner P.L. і ін., J. Am. Coll. Cardiol. 1986;8:1245-55). NA є найбільш ефективним препаратом для підвищення рівня HDL-C при лікуванні випадків гіперліпідемічного захворювання (Ellingworth D.R. і ін., Arch. Intern. Med. 1994; 154: 1586-95. Schectman G. та ін., Am. J. Cardiol. 1993; 71:758-65). NA зменшує ймовірність тромбозу, знижує в'язкість крові та виявляє кардіозахисну дію, що може обмежити ішемічно реперфузіоне ушкодження. (Lamping K.A. і ін., Pharm. Exp. Ther. 1984; 231(3):532-538.Trueblood N.A. і ін., Am. J. Physiol. Heart Orc. Physiol. 2000; 279(2), H764-H771. Rosenson R.S. Atherosclerosis 2003; 171(1):87-96). Оскільки низький вміст HDL-C є чинником ризику інсульту (Wannamethee S.G., Shaper A.G., Ebrahim С., Stroke 2000; 31:1882. Sacco R.L., Benson R.Т., Kargman D.E. JAMA 2001; 285:27292735. Rizos E., Mikhailidis D.P., Cardiovasc. Res. 2001; 52(2),199-207. Sanossian N., Tarlov N.E., 1 UA 107083 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Curr. Treatmt. Opt. Cardiov. Med. 2008; 10(3),195-206.), NA у якості засобу підвищення вмісту HDL-C (Carlson L.A., Curr. Opin. Cardiol. 2006; 21(4)336-344) є корисним для попередження інсульту та станів після інсульту (Koniukov S.G., Liberzon S.P., Клин. мед. (Москва) 1975; 53(9): 38-41). Було встановлено, що вміст HDL-C знижується під час гострого ішемічного інсульту (Russman A.N. і ін., J. Neurol. Sci. 2009; 279(1-2): 53-56). Було показано, що NA поліпшує функціональне відновлення після інсульту (Chen J. та ін., Ann. Neurol. 2007; 62(1):49-58). Для лікування інсульту та інших ішемічних станів був запропонований власне HDL-C (Kapur N.K. та ін., Vasc. Health Risk Manag. 2008;4(1):39-57. EP 1 425 031). Доступні три рецептури NA (з безпосереднім виділенням, із продовженим виділенням і тривалої дії). NA, що безпосередньо виділяється, асоційований з несприятливим припливом крові та підвищенням вмісту глюкози в крові. NA тривалої дії асоційований зі зниженим припливом крові, але також з ризиком гепатотоксичних ефектів. Продовжене виділення пов'язане з меншим припливом крові та низьким гепатотоксичним ризиком (Pieper J.A., Am. J. Health. Syst. Pharm. 2003; 60(13 Suppl.2): S9-14. McKenney J., Arch. Intern. Med. 2004; 164(7):697705. Knopp R.H., Am. J. Cardiol. 2008; 86(Suppl.); 51L-56L). Також описане застосування натрієвих, калієвих та магнієвих солей NA. Головним недоліком NA є необхідність введення великих доз для того, щоб суттєво змінити вміст ліпідів у крові. Майже 100 % пацієнтів, оброблених NA, відчувають неприємний побічний ефект припливу крові, що в багатьох випадках попереджає лікування за допомогою NA. Було встановлено, що різке виділення простагландину D2 є безпосередньою причиною NАіндукованого припливу крові (Morrow J.D. і ін., J. Invest. Dermatol. 1992; 98:812-5). Оскільки викликаний NA приплив крові є результатом активності простагландину, ацетилсаліцилова кислота, як широко відомий інгібітор синтезу простагландину, була запропонована та застосовувалася для контролю припливу крові. Крім ацетилсаліцилової кислоти, також активні інші нестероїдні протизапальні препарати (NSAIDS) (Oberwitller H., Baccara-Dinet М., Int. J. Clin. Pract. 2006; 60(6):707-715). Однак цим NSAIDS властиві власні побічні ефекти, причому вони можуть викликати шлунково-кишкові подразнення та виразку. Нещодавно був запропонований специфічний антагоніст для простагландину D2 (Parhofer K.G., Vascular Health and Risk Management 2009; 5:901-908) рецепторний підтип 1, ларопіпрант, як засіб для зниження припливу крові, викликаного NA (Lai E. і ін., Clin. Pharm. Ther. 2007; 81:849-857. Davidson M.H., Am. J.Cardiol. 2008; 101 [suppl.]: 14B-19B). Хоча додавання ларопіпранту буде знижувати частоту припливу крові, LA не може повністю виключити зазначений побічний ефект. Ларопіпрант не змінює дію ніацину на ліпіди або інші побічні ефекти нікотинової кислоти. Отже, комбінація нікотинової кислоти з ларопіпрантом може забезпечити використання більш високих доз нікотинової кислоти, і тому розкривається повний потенціал лікарського препарату (Parhofer K.G., Vascular Health and Risk Management 2009; 5:901-908, Olsson A.G., Expert Opinion on Pharmacotherapy 2010;11(10):1715-1726). У пацієнтів з діабетом типу 2 часто спостерігаються дисліпідемічні зміни, що характеризуються збільшенням вмісту TG, а також зниженням вмісту HDL-C. При розгляді фармакологічної дії NA на метаболізм ліпідів, NA повинен протидіяти дисліпідемичним змінам у пацієнтів з діабетом 2 типу. Однак у деяких публікаціях зазначено, що NA збільшує резистентність до інсуліну (Garg A., Grundy S.М., JAMA 1990; 264: 723-6. Kahn S.E. і ін., Diabetes 1989; 38: 562-8) і підвищує вміст глюкози (Elaм, M.B. і ін., JAMA 2000; 284(10): 1263-1270). Тому для пацієнтів з діабетом рекомендуються тільки обмежені дози NA (

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Therapeutic combinations of nicotinic acid and meldonium

Автори англійською

Kalvins, Ivars, Birmans, Anatolijs, Veveris, Maris, Lebedevs, Antons, Misnovs, Anatolijs

Автори російською

Калвинс Иварс, Бирманс Анатолийс, Веверис Марис, Лебедевс Антонс, Мисновс Анатолийс

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/197, A61K 31/366, A61P 3/06, A61K 31/455, A61P 9/10, A61P 7/02

Мітки: кислоти, комбінації, нікотинової, мелдонію, терапевтичні

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/25-107083-terapevtichni-kombinaci-nikotinovo-kisloti-ta-meldoniyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Терапевтичні комбінації нікотинової кислоти та мелдонію</a>

Подібні патенти