Композиція та спосіб боротьби з шкідливими біоорганізмами

Є ще 16 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Композиція для боротьби з шкідливими біоорганізмами, яка містить

(а) принаймні одну сполуку імідазолу загальної формули (І):

,(І)

де R являє собою нижчу алкільну групу або нижчу алкоксигрупу та

n являє собою ціле число від 1 до 5, як активний інгредієнт, і

(b) принаймні одну неорганічну сполуку фосфору і/або принаймні один фунгіцид для фікоміцетів як активний інгредієнт або

(c) спредер (розподільний агент) як інгредієнт, що посилює активність.

2. Композиція за п. 1, яка містить

(а) принаймні одну сполуку імідазолу загальної формули (І):

,(І)

де R являє собою нижчу алкільну групу або нижчу алкоксигрупу та

n являє собою ціле число від 1 до 5,

як активний інгредієнт, і

(b) принаймні одну неорганічну сполуку фосфору і/або принаймні один фунгіцид для фікоміцетів як активний інгредієнт.

3. Композиція за п. 2, де активний інгредієнт (b) являє собою, принаймні, одну неорганічну сполуку фосфору.

4. Композиція за п. 3, де неорганічна сполука фосфору являє собою сполуку вибрану з групи, яка складається з фосфорної кислоти, фосфористої кислоти, фосфорнуватистої кислоти, конденсованої фосфорної кислоти і конденсованої фосфористої кислоти та їх солей.

5. Композиція за п. 3, де сполука імідазолу і неорганічна сполука фосфору перебувають в масовому співвідношенні від 1:300 до 300:1.

6. Композиція за п. 2, де активний інгредієнт (b) являє собою, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів.

7. Композиція за п. 6, де фунгіцид являє собою сполуку, вибрану з групи, яка складається з сполуки -метоксіакрилату, сполуки оксазолідиндіону, сполуки ціаноацетаміду, органічної хлоровмісної сполуки, сполуки феніламіду, похідної коричної кислоти, сполуки міді та фосфорорганічної сполуки.

8. Композиція за п. 6, де фунгіцид являє собою сполуку вибрану з групи, яка складається з

метил-(Е)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилату,

метил-(Е)-метоксііміно[-(о-толілокси)-O-толіл]ацетату,

3-аніліно-5-метил-5-(4-феноксифеніл)-1,3-оксазолідин-2,4-діону,

1-(2-ціано-2-метоксііміноацетил)-3-етилсечовини, тетрахлорізофталонітрилу, пентахлорнітробензолу,

метил-N-(2-метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінату,

2-метоксі-N-(2-оксо-1,3-оксазолідин-3-іл)ацето-2',6'-ксилідиду,

(±)--2-xлop-N-(2,6-ксилілацетамід)--бутиролактону,

мeтил-N-фeнiлацeтил-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінату,

метил-N-(2-фуроїл)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінату,

(±)--[N-(3-хлорфеніл)циклопропанкарбоксамід]--бутиролактону,

(Е,Z)-4-[3-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-диметоксифеніл)акрилоїл]-морфоліну,

неорганічного мідьвмісного фунгіциду,

органічного мідьвмісного фунгіциду,

трис(етилфосфонату) алюмінію,

О-2,6-дихлор-п-толіл-О,O-диметилфосфоротіоату,

(R,S)-S-(R,S)-втор-бутил-O-етил-2-оксо-2-тіазолідинілфосфонтіоату,

S-бензил-О,O-діізопропілфосфортіоату,

О-етил-S,S-дифенілфосфордитіоату та

етил-2-діетокситіофосфорилокси-5-метилпіразоло(1,5-а)піримідин-6-карбоксилату.

9. Композиція за п. 6, де фунгіцид являє собою сполуку вибрану з групи, яка складається з

метил-(Е)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилату,

метил-(Е)-метоксііміно[-(о-толілокси)-O-толіл]-ацетату,

3-аніліно-5-метил-5-(4-феноксифеніл)-1,3-оксазолідин-2,4-діону,

1-(2-ціано-2-метоксііміноацетил)-3-етилсечовини, тетрахлорізофталонітрилу,

метил-N-(2-метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінату,

(Е,Z)-4-[3-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-диметоксифеніл)акрилоїл]-морфоліну,

неорганічного мідьвмісного фунгіциду і

трис(етилфосфонату) алюмінію.

10. Композиція за п. 6, де сполука імідазолу і фунгіцид перебувають в масовому співвідношенні від 1:10000 до 10000:1.

11. Композиція за п. 1, яка містить

(а) принаймні одну сполуку імідазолу загальної формули (І):

,(І)

де R являє собою нижчу алкільну групу або нижчу алкоксигрупу і

n являє собою ціле число від 1 до 5,

як активний інгредієнт, і

(с) розподільний агент як інгредієнт, що посилює активність.

12. Композиція за п. 11, де інгредієнт (с) , що посилює активність, являє собою принаймні одну речовину вибрану з групи яка складається з: поверхнево-активних речовин, за винятком складних ефірів сорбітану і вищих жирних кислот, парафінового масла, рідкого тваринного жиру, рослинної олії та мінерального масла.

13. Композиція за п. 11, де інгредієнт (с), що посилює активність, являє собою принаймні одну речовину, вибрану з групи, яка складається з: поверхнево-активних речовин, за винятком складних ефірів сорбітану і вищих жирних кислот, рідкого тваринного жиру, рослинної олії та мінерального масла.

14. Композиція за п. 11, де сполука імідазолу та інгредієнт, що посилює активність, перебувають в масовому співвідношенні від 1:5000 до 2000:1.

15. Спосіб боротьби з шкідливими біоорганізмами, який включає застосування до шкідливих біоорганізмів композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, яка містить

(а) принаймні одну сполуку імідазолу загальної формули (І):

,(І)

де R являє собою нижчу алкільну групу або нижчу алкоксигрупу та

n являє собою ціле число від 1 до 5,

як активний інгредієнт, і

(b) принаймні одну неорганічну сполуку фосфору і/або принаймні один фунгіцид для фікоміцетів як активний інгредієнт, або

(c) розподільний агент як інгредієнт, що посилює активність.

16. Спосіб за п. 15, де композиція містить

(а) принаймні одну сполуку імідазолу загальної формули (І):

,(I)

де R являє собою нижчу алкільну групу або нижчу алкоксигрупу та

n являє собою ціле число від 1 до 5,

як активного інгредієнта, і

(b) принаймні одну неорганічну сполуку фосфору і/або принаймні один фунгіцид для фікоміцетів як активний інгредієнт.

17. Спосіб за п. 15, де композиція містить (а) принаймні одну сполуку імідазолу загальної формули (І)

(І),

де R являє собою нижчу алкільну групу або нижчу алкоксигрупу і

n являє собою ціле число від 1 до 5,

як активний інгредієнт, і

(с) розподільний агент як інгредієнт, що посилює активність.

18. Спосіб за п. 17, де композиція перебуває в формі водної дисперсії.

19. Спосіб підсилення пригнічувальної дії на шкідливі біоорганізми засобу для боротьби з шкідливими біоорганізмами, що містить як активний інгредієнт принаймні одну сполуку імідазолу загальної формули (І):

,(І)

де R являє собою нижчу алкільну групу або нижчу алкоксигрупу і

n являє собою ціле число від 1 до 5,

який включає застосування з активним інгредієнтом розподільного агента (с) як інгредієнта, що посилює активність.

20. Спосіб за п. 19, де інгредієнт (с), що посилює активність, являє собою, принаймні, одну речовину, вибрану з групи, яка складається з поверхнево-активних речовин, за винятком складних ефірів сорбітану і вищих жирних кислот, парафінового масла, рідкого тваринного жиру, рослинної олії і мінерального масла.

Текст

Даний винахід стосується композиції з помітно посиленою дією на шкідливі біоорганізми, зокрема, з лікувальною і/або профілактичною дією щодо захворювань рослин, яка є корисною в сільському господарстві і садівництві; способу пригнічення шкідливих біоорганізмів із застосуванням даної композиції та способу підсилення пригнічувальної дії на шкідливі біоорганізми засоби для боротьби з шкідливими біоорганізмами. Що стосується поєднання активних інгредієнтів (а) і (b), які використовуються в цьому винаході (описаних далі), в європейському патенті ЕР №298196 повідомляється, що сполука імідазолу, яка використовується в цьому винаході в якості активного інгредієнта (а), є корисною в якості засобу для боротьби з шкідливими біоорганізмами, і зазначається можливість застосування сполуки, при необхідності, в поєднанні з іншими фунгіцидами. В ЕР №298196 також повідомляється, що комбіноване застосування сполуки імідазолу, за побудовою подібної до сполуки імідазолу, що використовується в цьому винаході в якості активного інгредієнта (а), з іншими фунгіцидами, такими як ціаноацетаміди (наприклад, 1-(2-ціано-2метоксиіміноацетил)-3-етилсечовина) і хлоровмісні органічні сполуки (наприклад, тетрахлоризофталонітрил), веде до підсилення впливу. Крім того, в європейському патенті ЕР №337103 описується засіб для боротьби з шкідливими біоорганізмами, який містить, принаймні, одну сполуку імідазолу, за побудовою подібну до імідазолу, що використовується в цьому винаході в якості активного інгредієнта, і, принаймні, один активний інгредієнт, вибраний з ціаноацетамідів, хлоровмісних органічних сполук (включаючи тетрахлоризофталонітрил), феніламідів (включаючи метил-N-(2-метоксіацетил)-N-(2,6ксиліл)-DL-аланінат), похідних коричної кислоти, сполук міді і фосфорорганічних сполук (включаючи фозетилалюміній). Розглядаючи ці патенти з точки зору цього винаходу, слід зазначити, що в них не описуються і не пропонуються поєднання імідазолів як активних інгредієнтів (а) та неорганічних сполук фосфору, bметоксіакрилатів або оксазолідиндіонів. В них не описується і не припускається явно переважаюча пригнічувальна дія, якою може мати композиція, що містить в якості активного інгредієнта сполуку імідазолу і, в якості іншого активного інгредієнта, принаймні, одну з сполук, вибраних з групи, яка складається з: ціаноацетаміду, органічної хлоровмісної сполуки, феніламіду, сполук коричної кислоти, сполук міді і фосфорорганічних сполук. Що стосується поєднання активного інгредієнта (а) і інгредієнта (с), який посилює активність (описано далі), в європейському патенті ЕР №298196 описується корисність імідазолу цього винаходу в якості засобу для боротьби з шкідливими біоорганізмами, причому вказується, що цю сполуку можна ввести в композиції різних форм разом з ад'ювантами. В JP-A-Heisei-3-11003 (термін "JP-А", що використовується тут, означає "опублікована заявка на патент Японії, яка не пройшла експертизу") описується спосіб боротьби з шкідливими біоорганізмами, який включає застосування водної дисперсії, що містить, принаймні, одну сполуку імідазолу цього винаходу і поверхнево-активну речовину, - складний ефір сорбітану і вищої жирної кислоти. Сполука імідазолу, яку подано формулою (І), і численні інші звичайні засоби для боротьби з шкідливими біоорганізмами мають певні характеристики пригнічувальної дії. Деякі з них виявляють недостатню пригнічувальну дію на деякі шкідливі біоорганізми, або деякі є менш ефективними при лікуванні, ніж при профілактиці, або деякі мають відносно коротку тривалість залишкової дії. Тому, інколи трапляються випадки, при яких їх пригнічувальна дія на шкідливі біоорганізми є недостатньою при ряді практичних використань. Крім того, хоча сполука імідазолу формули (І) виявляє дуже добру фунгіцидну дію на фікоміцети, у неї є тенденція до послаблення лікувальної і/або профілактичної дії, залежно від стану розвитку хвороби. З цієї точки зору підсилення дії також є бажаним. З іншого боку, при практичному застосуванні засобу для боротьби з шкідливими біоорганізмами, що містить сполуку імідазолу формули (І), бажано мінімізувати кількість використовуваної сполуки з міркувань вартості, і у той самий час спробувати боротися з багатьма, наскільки це можливо, шкідливими біоорганізмами різними за видом, часом їх прояву або часом виникнення хвороби. Крім того, хоча засіб для боротьби з шкідливими біоорганізмами, що містить в якості активного інгредієнта похідну імідазолу формули (І), особливо переважаючий у профілактичній дії, потрібно підсилення його лікувальної дії. Автори цього винаходу провели дослідження для розв'язання зазначених вище проблем і в результаті виявили, що сполука імідазолу формули (І) як активний інгредієнт (а) і специфічна сполука як активний інгредієнт (b) дають несподівані результати, наприклад, такі, що відносні кількості сполук можна зменшити, або поширити відповідний спектр пригнічувальної дії порівняно з застосуванням їх нарізно. Автори також виявили, що комбіноване застосування активного інгредієнта (а) з інгредієнтом (с), що посилює активність, приводить до помітного підсилення пригнічувальноі дії, зокрема, лікувальної дії, порівняно з застосуванням одного активного інгредієнта (а) , за рахунок чого можливо зменшити кількість активного інгредієнта (а). Даний винахід здійснено на основі цих отриманих даних. Цей винахід стосується композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, яка містить (a) принаймні, одну сполуку імідазолу, яку подано формулою (І) де R являє собою нижчу алкільну груп у або нижчу алкоксигрупу і n являє собою ціле число від 1 до 5, в якості активного інгредієнта, та (b) принаймні, одну неорганічну сполуку фосфор у і/або, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів, в якості активного інгредієнта, або (c) спредер в якості інгредієнта, що посилює активність. Найкращі способи практичного втілення винаходу У формулі (І) нижча алкільна група або алкільна складова нижчої алкоксигрупи, яку подано R, являє собою алкільну груп у з 1-6 атомами вуглецю, таку як метил, етил, пропіл, бутил, пентил або гексил, що може мати лінійний або розгалужений ланцюг. Коли n дорівнює 2 або більше, R можуть бути однаковими чи різними. До сполук імідазолу, поданих формулою (І), належать такі сполуки: 4-хлор-2-ціано-1-диметилсульфамоїл-5-(4-метилфеніл)імідазол (сполука №1); 4-хлор-2-ціано-1-диметилсульфамоїл-5-(4-метоксифеніл)імідазол (сполука №2); 4-хлор-2-ціано-1-диметилсульфамоїл-5-(4-етилфеніл)імідазол (сполука №3) і 4-хлор-2-ціано-1-диметилсульфамоїл-5-(3-метил-4-метоксифеніл)імідазол (сполука №4). Похідні імідазолу формули (І) можна отримати у відомі способи, описані, наприклад, в європейському патенті ЕР №298196 або в ЕР-А-705823. До неорганічних сполук фосфору, як активного інгредієнту (b), належать фосфорна кислота, фосфориста кислота, фосфорнуватиста кислота, конденсована фосфорна кислота, конденсована фосфориста кислота та їх солі. До солей належать солі легких металів (з питомою вагою менше 4), таких як лужні метали, лужноземельні метали, алюміній тощо; важких металів (з питомою вагою 4 або більше), таких як цинк, мідь, нікель, марганець тощо; і заміщені або незаміщені солі амонію. Солі фосфорної кислоти включають первинні фосфати (наприклад, дигідрофосфат натрію, дигідрофосфат калію, дигідрофосфат алюмінію, дигідрофосфат амонію, дигідрофосфат кальцію), вторинні фосфа ти (наприклад, динатрійгідрофосфат, дикалійгідрофосфат, діамонійгідрофосфат, димагнійгідрофосфат) і третинні фосфати (наприклад, тринатрійфосфат, трикалійфосфат, фосфат цинку, фосфа т алюмінію, фосфат амонію, амоніймагніифосфат, фосфат магнію, фосфат кальцію). Солі фосфористої кислоти включають первинні або вторинні фосфіти (наприклад, первинний або вторинний фосфіт натрію, первинний або вторинний фосфіт калію, первинний або вторинний фосфіт кальцію). Солі фосфорнуватистої кислоти включають гіпофосфіт натрію, гіпофосфі т барію та гіпофосфіт кальцію. До конденсованих фосфорних кислот та їх солей належать поліфосфорні кислоти (наприклад, пірофосфорна кислота) і поліфосфати (наприклад, пірофосфат натрію, пірофосфат кальцію, динатрійдигідропірофосфат). Конденсовані фосфористі кислоти та їх солі включають поліметафосфорні кислоти (наприклад, триметафосфорну кислоту, тетраметафосфорну кислоту) і поліметафосфати (наприклад, триметафосфат натрію, тетраметафосфат натрію, гексаметафосфат натрію) . До фунгіцидів для фікоміцетів, які можна використати в якості активного інгредієнта (b), належать b-метоксіакрилати (наприклад, метил-(Е)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилат, метил-(Е)-метоксиіміно[a-(о-толілокси)-О-толіл]ацетат); оксазолідиндіони (наприклад, 3-аніліно-5-метил-5-(4-феноксифеніл)-1,3-окса-золідин-2,4-діон); ціаноацетаміди (наприклад, 1-(2-ціано-2-метоксиіміноацетил)-3-етилсечовина (тривіальна назва цимоксаніл)); хлоровмісні органічні сполуки (наприклад, тетрахлоризофталонітрил (тривіальна назва хлороталоніл), пентахлорнітробензол (тривіальна назва квінтозен)); феніламіди (наприклад, метил-N-(2-метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат (тривіальна назва металаксил), 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолідин-3-іл)ацето-2',6'-ксилідид (тривіальна назва оксадиксил), (±)-a-2-хлор-N-(2,6-ксилілацетамід)-g-бутиролактан (тривіальна назва Офурас), метил-N-фенілацетил-N-[2,6-ксиліл)-DL-аланінат (тривіальна назва беналаксил), метил-N-(2-фуроїл)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат (тривіальна назва фуралаксил), (±)-a-[Ν-(3-хлорфеніл)циклопропанкарбоксамід]-g-бутиролактон (тривіальна назва ципрофурам)); сполуки коричної кислоти (наприклад, (Ε,Ζ)-4-[3-(4-хлорфеніл)-3-(З,4-диметоксифеніл)акрилоїл]морфолін (тривіальна назва диметоморф)); сполуки міді (наприклад, органічні або неорганічні мідьвмісні фунгіциди) і фосфорорганічні сполуки (наприклад, трис(етилфосфонат)алюмінію (тривіальна назва фозетилалюміній), О-2,6-дихлор-п-толіл-О,О-диметилфосфортіоат (тривіальна назва толклофосметил), (R,S)-S-(R,S)-втор-бутил-О-етил-2-оксо-2-тіазолідиніл-фосфонотіоат, 3-бензил-О,О-діізопропілфосфортіоат (тривіальна назва іпробенфос), О-етил-3,3-дифенілфосфордитіоат (тривіальна назва едифенфос), етил-2-діетокситіофосфорилокси-5-метилпіразоло(1,5-а)піримідин-6-карбоксилат (тривіальна назва піразофос)). З названих вище сполук (Е)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилат (що тут далі називається "сполука (а)"), метил-(Е)-метоксііміно[a-(о-толілокси)-О-толіл]ацетат (що називається тут далі "сполука (b)") і 3-аніліно-5-метил-5-(4-феноксифеніл)-1,3-оксазолідин-2,4-діон (що називається тут далі "сполука (с)") описані в Brighton Crop Prot. Conf. Pests and Diseases, pp. 435-443 (1992), там же, pp. 403-410 (1992) і там же, pp. 21-26 (1996), відповідно. З описаних ви ще органічних хлоровмісних сполук більш прийнятним є тетрахлоризофталонітрил. З феніламідів більш прийнятним є метил-N-(2-метоксіацетил)-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат. З фосфорорганічних сполук більш прийнятним є трис(етилфосфонат)алюмінію. З сполук міді більш прийнятними є неорганічні мідьвмісні фунгіциди. Неорганічні або органічні мідьвмісні фунгіциди, названі вище, включають фунгіцидні препарати, що містять, окрім сполуки міді, інші, ніж активні інгредієнти (а) і (b) хімікати (такі, як фунгіциди тощо). До неорганічних мідьвмісних фунгіцидів належать фунгіциди, які містять в якості активного інгредієнта оксисульфат міді, такі як Sanpun Bordeaux (торговий знак, виробляється Dai-ichi Noyaku К.К. і Hokko Chemical Industry Co., Ltd.) та дуст DL Sanpun Bordeaux (торговий знак, виробляється Dai-ichi Noyaku К.К. і Hokko Chemical Industry Co., Ltd.); фунгіциди, що містять в якості активного інгредієнта оксихлорид міді(І), такі як San Bordeaux (торговий знак, виробляється Sankei Chemical Co., Ltd.), Doitsu Borudo А (торговий знак, виробляється Dai-ichi Noyaku К,К. і Hokko Chemical Industry Co., Ltd.), порошок, що змочується Do-cal; (торговий знак, виробляється Yashima Chemical Industry Co., Ltd.), Do-jet (торговий знак, виробляється Nissan Chemical Industries, Ltd,), тощо; фунгіциди, які містять в якості активного інгредієнта гідроксид міді, такі як Kocide Bordeaux, Kocide DF, Kocide 3D (торгові знаки, всі виробляються Griffin), тощо; та фунгіциди, що містять безводний сульфат міді(II), такі як порошок, що змочується, Gandie (торговий знак, виробляється Agro-Kanesho Co., Ltd.), тощо. Фунгіцидні препарати, які містять неорганічний мідьвмісний фунгіцид і хімікати (такі як фунгіциди тощо), інші, ніж інгредієнти (а) і (b), включають суміш Bordeaux, яка містить основний мідькальційсульфат; фунгіциди, що містять мідь та сірку, такі як Engei Bordeaux (торговий знак, виробляється Sankei Chemical Co., Ltd.), тощо; фунгіциди, що містять мідь і валідаміцин; фунгіциди, які містять мідь, валідаміцин і фталід; фунгіциди, що містять мідь і пірифенокс; фунгіциди, які містять мідь(І) та вінклозолін; фунгіциди, що містять мідь і фталід; фунгіциди, які містять мідь і процимідон, такі як порошок, що змочується, Scletane (торговий знак, виробляється Hokko Chemical Industry Co., Ltd.); порошки, що змочуються, які містять мідь(І) та фозетил; фунгіциди, які містять мідь і металаксил, такі як порошок, що змочується, Ridomil Copper (торговий знак, виробляється Ninon Nohyaku Co., Ltd.); фунгіциди, що містять іпродіон та мідь(І), такі як порошок, що змочується, Daisedo (торговий знак, виробляється Yashima Chemical Industry Co., Ltd.); фунгіциди, що містять триацетат іміноктадину та мідь; фунгіциди, що містять оксадиксил та мідь(І); фунгіциди, що містять оксолінову кислоту і мідь; фунгіциди, які містять казугаміцин і мідь, такі як дуст 3DL Kasumin Bordeaux (торговий знак, виробляється Hokko Chemical Industry Co., Ltd.), Kasumin Bordeaux (торговий знак, виробляється Dai-ichi Noyaku К.К. і Hokko Chemical Industry Co., Ltd.), тощо; фунгіциди, що містять дитіанон і мідь(І); фунгіциди, які містять стрептоміцин та мідь, такі як порошок, що змочується, Do-Stomy (торговий знак, виробляється Nihon Nohyaku Co., Ltd.), то що; фунгіциди, що містять гідрокарбонат натрію і мідь, такі як порошок, що змочується, G-Fine (торговий знак, виробляється Yashima Chemical Industry Co., Ltd.); і фунгіциди, які містять мідь і мідьорганічні сполуки, такі як Oxy Bordeaux (торговий знак, виробляється Sankyo Co., Ltd.), порошок, що змочується, Kinset (торговий знак, виробляється Agro-Kanesho Co., Ltd), порошок, що змочується, Kinset 80 (торговий знак, виробляється Agro-Kanesho Co., Ltd), тощо. З цих фунгіцидів, які містять неорганічні сполуки міді, особливо більш прийнятно застосовувати фунгіциди, що містять один чи кілька активних інгредієнтів, вибраних з групи, яка складається з гідроксиду міді, оксисульфату міді, оксихлориду міді, безводного сульфату міді (II) і основного мідькальційсульфату. Органічні мідьвмісні фунгіциди включають фунгіциди, що містять 8-гідроксихінолін і мідь, такі як порошок, що змочується, Quinone-do 40 або 80 (торговий знак, виробляється Agro-Kanesho Co., Ltd), гранули Quinone-do (торговий знак, виробляються Agro-Kanesho Co., Ltd), плинний порошок, що змочується, Quinone-do (торговий знак, виробляється Agro-Kanesho Co., Ltd), порошок, що змочується, Oxine-соррег(І) (торговий знак, виробляється Tomono Agrica Co., Ltd.), порошок, що змочується, Oxine-соррег(І) 75 (торговий знак, виробляється Tomono Agrica Co., Ltd.), порошок, що змочується, Oxine-copper(І) 80 (торговий знак, виробляється Tomono Agrica Co., Ltd., i Nissan Chemical Industries, Ltd.), плинний порошок, що змочується, Oxine-copper(І) (торговий знак, виробляється Tomono Agrica Co., Ltd., i Nissan Chemical Industries, Ltd.), порошок, що змочується, Dokirin 80 (торговий знак, виробляється Ninon Nohyaku Co., Ltd.) і плинний порошок, що змочується, Dokirin (торговий знак, виробляється Ninon Nohyaku Co., Ltd.), тощо; фунгіциди на основі гідроксинонілбензолсульфонату міді, такі як Yonepon (торговий знак, виробляється Yonezawa Kagaku К.К.), то що; фунгіциди на основі біс(етилендіамін)-біс(додецилбензол-сульфонату) міді(II), такі як Sanyol (торговий знак, виробляється Otsuka Chemical Co., Ltd., i Yonezawa Kagaku К.К.), тощо; і фунгіциди на основі терефталату міді. Фунгіцидні препарати, що містять мідьорганічний фунгіцид і фунгіциди інші, ніж інгредієнти (а) і (b) , включають фунгіциди, що містять іпродіон (1) і мідьорганічну сполуку, фун гіциди, які містять оксолінову кислоту і мідьорганічну сполуку, фунгіциди, що містять каптан(І), тіурам і мідьорганічну сполуку, фунгіциди, які містять каптан(І) і мідьорганічну сполуку, та фунгіциди, що містять мідьорганічну сполуку та дитіанон(І), фунгіциди, що містять стрептоміцин і мідьорганічну сполуку, фунгіциди, які містять тіабендазол(І) і мідьорганічну сполуку, фунгіциди, що містять фенаримол(І) та мідьорганічну сполуку, фунгіциди, які містять машинне масло і мідьорганічну сполуку, та фунгіциди, що містять іміноктадин гуазатину(І) і мідьорганічну сполуку. Розподільний агент (спредер) використовується в якості інгредієнта (с), що посилює активність. Прикладами спредера для застосування в цьому винаході є поверхнево-активні речовини (за винятком складних ефірів сорбітану і вищи х жирних кислот), парафінове масло, тваринне масло і/або рослинна олія та мінеральне масло. Взагалі, спредери не класифікуються цілком визначено. Деякі з тваринних масел і/або рослинних олій та мінеральне масло служать в якості поверхнево-активних речовин, а є ряд спредерів, що називаються зв'язуючими, які не можна чітко класифікувати. Будь-який спредер, що помітно покращує фізичні властивості похідної імідазолу формули (І), такі як фіксуючі властивості, проникність, можливість нанесення і заливання продихів, який посилює дію сполуки, можна використовувати в цьому винаході. Як правило, фізичні властивості імідазолу формули (І) можна було покращити за допомогою спредера і отримати такий ефект, що рівноцінну пригнічувальну дію на біоорганізми одержують з меншою кількістю сполуки. З описаних вище спредерів більш прийнятними є поверхнево-активні речовини (за винятком складних ефірів сорбітану і вищи х жирних кислот), тваринне масло і/або рослинна олія та мінеральне масло. Ще більш прийнятними є неіонні поверхнево-активні речовини (за винятком складних ефірів сорбітану і вищи х жирних кислот), тваринне масло і/або рослинна олія та мінеральне масло. Підхожі неіонні поверхнево-активні речовини, що можна використовувати в якості інгредієнта (с), що посилює активність, включають поліоксіетиленалкілові ефіри, поліоксіетиленалкілфенілові ефіри, поліоксіетиленарилові ефіри, поліоксіетиленглікольалкілові ефіри, поліоксіетиленові складні ефіри жирних кислот, поліоксіетиленполіолові складні ефіри жирних кислот, полоксіетиловані аміди жирних кислот, амінN-оксиди, такі як Aromox C/12W (торговий знак, виробляється Akzo Chemie), поліоксіетиленалкіламіни, складні ефіри гліцерину і жирних кислот, кремнійвмісні поверхнево-активні речовини, поверхнево-активні поліоксіетиленалкілові тіоефірполіфосфати, такі як Reider (торговий знак, виробляється Amtrican Trading Company), складні ефіри вищих спиртів і сірчаної кислоти та діалкілсульфосукцинати. Серед них більш прийнятними є поліоксіетиленалкілові ефіри, поліоксіетиленалкілфенілові ефіри, поліоксіетиленові складні ефіри жирних кислот, поліоксіетиленаміди жирних кислот, кремнійвмісні поверхнево-активні речовини, складні ефіри вищих спиртів і сірчаної кислоти та діалкілсульфосукцинати. Ще більш прийнятними є кремнійвмісні поверхнево-активні речовини, поліоксіетиленалкілфенілові ефіри та поліоксіетиленові складні ефіри жирних кислот. Особливо прийнятними є кремнійвмісні поверхнево-активні речовини, зокрема, DyneAmic (торговий знак, виробляється Setre Chemical), KINETIC (торговий знак, виробляється Setre Chemical), SILWETT L-77 (виробляється Witco) і SLIPPA (виробляється Interagro). Конкретні приклади більш прийнятних неіонних поверхнево-активних речовин наведені нижче в таблиці 1. Крім того, до застосовних неіонних поверхнево-активних речовин належать поліоксіетиленполісилановий ефір (вид кремнійвмісної поверхнево-активної речовини), Renex 36 (торговий знак, поліоксіетиленалкіловий ефір, що виготовляється Bayer AG), Crop Oil Extra (торговий знак, поліоксіетиленалкілфеніловий ефір, що виробляється Kalo, Inc.), носій Ortho X-77 (торговий знак, виробляється Chevron Chemical Company) і змочувач-активатор COOP (торговий знак, виробляється Formland Industry). Таблиця 1 Неіонні поверхнево-активні речовини № Вид 1 Поліоксіетиленалкіловий ефір 2 3 4 5 " С10-оксоспирт + етиленоксид Поліоксіетиленалкілфеніловий ефір " 6 " 7 " 8 " 9 " 10 " 11 поліоксіетиленариловий ефір 12 13 14 поліоксіетиленалкілфеніловий ефір " поліоксіетиленалкілфеніловий ефір + лігнінсульфонат поліоксіетиленовий складний 15 ефір жирної кислоти 16 " 17 " 18 " 19 " 20 " 21 22 кремнійвмісна поверхневоактивна речовина " 23 кремнійвмісна поверхнево Назва аддукт етиленоксиду та ізо-С 13оксоспирту аддукт етиленоксиду і С 10оксоспирту Торговий знак (виробник) Genapol LRO Fluid (Hoechst AG) Lutensol TO 7 (BASF AG) Lutensol ON 60 (BASF AG) AGR AL 30 (ICI Agrochemicals) 90% нонілфеноксиполіетокіетанол нонілфенолполіетиленгліколевий ефір AGR AL 90 (ICI Agrochemicals) AGR AL PLUS (ICI Agrochemicals) ARKOPAL N-100 (Hoechst AG) Citowett (BASF AG) або конденсат етиленоксиду CITOWETT Genapol X-60 (Hoechst AG) FrigateÒ (ISK Biotech Europe, етоксилований жирний амін Ltd.) поліоксіетилентристирилфеніловий SOPROPHORÒ BSU (RHÔNEефір POULENC) поліоксіетиленоктилфеніловий KUSARINO (Nihon Nohyaku Co., ефір Ltd.) Noigen EA110 (Dai-ichi Kogyo Seiyaku Co., Ltd.) алкілфеноловий ефір TOKUSEI RINO (Nihon Nohuaku поліетиленгліколю (20%) + Co., Ltd.) лігнінсульфонат (12%) RHODASURFÒ 860/Ρ (PHONEполіоксіетиленаліфатичний спирт POULENC) поліоксіетиленаміноефір соєвої D-3605 (Takemoto Oils and Fast олії Co., Ltd.) поліоксіетиленовий ефір D-230 N (Takemoto Oils and Fast касторового масла Co., Ltd.) поліоксіетиленовий ефір рапсової D-233 N (Takemoto Oils and Fast олії Co., Ltd.) Noigen ET-120E (Dai-ichi Kogyo поліоксіетиленолеїловий ефір Seiyaku Co., Ltd.) поліоксіетиленовий складний ефір Spray Sticker (Nihon Nohyaku жирної кислоти (70%) Co., Ltd.) патентована суміш поліалкіленоксиду, модифікованого DyneAmic (Setre Chemical) поліметилсилоксаном, неіонних емульгаторів і метилованих рослинних олій патентована суміш поліалкіленоксиду, KINETIC (Setre Chemical) модифікованого полідиметилсилоксаном, і неіонних поверхнево-активних речовин (№23) апіконполіалкіленоксид, SILWET L-77 (Witco) активна речовина кремнійвмісна поверхнево24 активна речовина (поверхневоактивна суміш №23 і лінійного спирту) 25 поліоксіетилований амід жирної кислоти модифікований полідиметилсилоксаном поверхнево-активна суміш поліалкіленсилоксану, модифікованого полідиметилсилоксаном, і лінійного спирту аддукт етиленоксиду і аміду жирної кислоти SLIPPA (Interagro) Organosilicone (Silwet L-77) Lutensol FSA10 (BASF AG) Таблиця 1 (продовження) № Назва Торговий знак (виробник) 26 октилфеноксиполіетоксіетанол Citowett PLUS (BASF AG) або CITOWETT PLUS складний ефір поліетиленгліколю і дилаурилового 27 складного ефіру, розчинник c.s.p. COADJUVANT Chevron (Bayer AG) 28 поліоксіефір жирного аміну, 80г, розчинник Hi-Point (CARGIL) 29 поліоксіетиленовий складний ефір каніфолі Sorpol 7261 (Toho Chemical Industry Co., Ltd.) Складний ефір дигліцериндіолу та жирної кислоти + 30 Sorpol 7337 (Toho Chemical Industry Co., Ltd.) поліоксіетиленмонометиловий ефір 31 поліоксіетиленовий складний ефір каніфолі Sorpol 7445 (Toho Chemical Industry Co., Ltd.) 32 триметилнонілполіетоксіетанол Surfactant WK 33 поліглікольалкілариловий ефір TRENDÒ (E.I. du Pont) 34 емульсія співполімеру етилену і акрилової кислоти Poligen WE3 (BASF AG) Pepol AH-053 Lot. No 2184Y (Toho Chenical 35 Industry Co., Ltd.) 36 benceno Sulfonato de sodio eter 45 COADJUVANT TRITON ACT-M 37 Acetite Mineral 85% COADJUVANT ACETITE ANPLUS 38 Acetite Mineral 83% COADJUVANT ASSIST OIL 39 етоксилат лінійного спирту, 7 моль ЕО Etylan D257 Підхожі аніонні поверхнево-активні речовини, які можна використовувати в якості інгредієнта (с), що посилює активність, включають поверхнево-активні складні ефіри сірчаної кислоти, такі як складні алкілсульфоефіри, або їх солі; поверхнево-активні речовини на основі сульфонової кислоти, такі як нафтилметансульфонати і лігнінсульфонати; солі жирних кислот; і фторвмісні поверхнево-активні речовини, причому більш прийнятними є складні ефіри сірчаної кислоти і похідні сульфонової кислоти. Приклади більш прийнятних аніонних поверхнево-активних речовин наведені нижче в таблиці 2. Таблиця 2 Аніонні поверхнево-активні речовини № Вид складний ефір вищого 40 спирту і сірчаної кислоти 41 діалкілсульфосукцинат 42 43 " 44 45 Назва Торговий знак (виробник) Monogen Y-100Ò (Dai-ichi Kogyo натрій сульфат ви щого спирту Seiyaku Co., Ltd.) New Kalden EP-70G (Takemoto діалкілсульфосукцинат натрію Oils & Fats Co., Ltd.) ди-2-етилгексилсульфосукцинат натрію Genopur SB 1970L (Hoechst AG) олеїлнетилтаурид натрію Hostapon Τ Pow. H/C (Hoechst AG) сіль сульфату алкілдигліколевого ефіру Genapol LRO paste (Hoechst AG) на основі природних жирних спиртів; RO-(EO)2-SO 3Na linosulfa to de calcio 20+12 COADJUVANT RINO Підхожими катіонними поверхнево-активними речовинами, які можна використовувати в якості інгредієнта (с) , що посилює активність, є діалкіламонієві солі, такі як NEEDS (торговий знак, виробляється Као Corporation); і алкіламонієві солі, такі як Arguard Т/50 (торговий знак, виробляється Akzo Chemical), наведені нижче в таблиці 3. Таблиця 3 Катіонні поверхнево-активні речовини № Вид 46 діалкіламонієва сіль 47 поліоксіетилований аліфатичний амін Назва Торговий знак (виготівник) поліоксіетиленовий складний ефір жирної кислоти, полінафтилметансульфонат діалкілдиметиламонію NEEDS (Као Corporation) RHODAMEEN Ò (RHONEPOULENC) До рідкого тваринного жиру і/або рослинної олії, які можна використовувати в якості інгредієнта (с) , що посилює активність, належить рослинна олія, така як кукурудзяна, соєва олія, льняна олія, соняшникова олія, бавовняна олія і рапсова олія; та рідкий тваринний жир, такий як яловичий жир і китовий жир. До них також належить алкілована (наприклад, метилована) рослинна олія, така як SCOIL (виробляється MVRC). Конкретні приклади підхожого тваринного жиру і/або рослинної олії наведені нижче в таблиці 4. Серед них більш прийнятною є рослинна олія. Таблиця 4 Рідкий тваринний жир і/або рослинна олія № 48 49 50 51 52 № 58 Вид № Вид (виробних) Кукур удзяна олія 53 соєва олія, 90% емульсія Кукур удзяна олія, емульсія 54 соєва олія Кукур удзяна олія, емульсія 55 SCOIL (MVRC) Кукур удзяна олія, емульсія 56 льняна олія (ІСІ Agrochemicals) соєва олія 57 тваринний жир Ethokem (Midkem Agrochemicals) Вид Назва Торговий знак модифікований діетаноламід кокосової олії/інертні Seawet або SEAWET (Seaкокосова олія інгредієнти-зв'язуючі та солюбілізатори Born Subsidiary Lane, Inc.) До парафінового масла, яке можна використовувати в якості інгредієнта (с), що посилює активність, належать продукт, отриманий з тваринного жиру і/або рослинної олії, продукт, одержаний з мінерального масла (наприклад, нафти) та їх суміші . Конкретні приклади наведені нижче в таблиці 5. Таблиця 5 Парафінове масло № 59 60 Вид парафінове масло " 61 " 62 " 63 " Назва неіонна поверхнево-активна речовина Торговий знак (виробник) ATPLUS 411F (ІСІ Agrochemicals) ATPLUS 411F OIL (ICI Agrochemicals) SUN OIL ADJU VANT (Schering Agrochemicals, Ltd.) парафінове масло на основі нафти, неіонні поверхнево-активні речовини " OLEOTAN (Biomex) PRIME OIL До мінерального масла, яке можна використовувати в якості інгредієнта (с), що посилює активність, належать машинне масло, рідке паливо і силіконове масло. Приклади більш прийнятних видів мінерального масла наведені нижче в таблиці 6. З них найбільш прийнятним є ISHIOIL (виробляється Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.). Таблиця 6 Мінеральне масло № 64 Вид мінеральне масло (машинне масло) Назва Торговий знак (виробник) емульсія машинного масла 65 " емульсія машинного масла (Toho Chemical Industry Co., Ltd.) 66 мінеральне масло (рідке паливо) емульсія дизельного палива 67 мінеральне масло мінеральне масло (98%) + tensio activo (2%) 68 " суміш важкого парафінового вазелінового масла, ефірів поліолів і жирних кислот та поліоксіетилованих похідних ISHIOIL (Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.) AGRI-DEX або Agri-Dex (Helena Chemical Company) Описані вище спредери, тобто, поверхнево-активні речовини (за винятком складних ефірів сорбітану і жирних кислот), тваринні жири і/або рослинні олії, парафінове масло, мінеральне масло тощо, можна відповідним чином комбінувати для застосування в якості інгредієнта (с), що посилює активність. Поєднання двох або більшого числа розподільних агентів включають рослинну олію, що містить поверхнево-активні речовини, такі як Soy Dex (Helena Chemical Company), то що; і парафінове масло, що містить поверхнево-активні речовини, таке як Oleo DP 11E (E.I. du Pont), Fysol 11E (Sobering Agrochemicals), Agri Dex (Helena Chemical Co.), Atplas 411 (ICI Agrochemicals), Herbimax (Love Land Industries, Inc.), концентрат кукурудзяної олії Competitor (Red Pancer Chemical), Actipron (Oil Co.), DASH (BASF AG), Atlas Adherb (Atlas Interlates, Ltd.), Cropspray (Tribart Farm Chemical) , Agravia 11E (Wakker Chemie), Penetrator (Helena Chemical Co.), Atlus Adjuvant Oil (Atlus Intertates, Ltd.), тощо. До них також належать змішані агентиспредери, названі в таблиці 7. Таблиця 7 Змішані агенти-спредери № Назва Торговий знак Емульсія мінерального масла + емульсія соєвої олії 69 Мінеральне масло + рослинна олія 70 2-піролідон + 1-октил-2-піролідон + гомополімер 1-етеніл-1гексадецилу + додецилбензосульфонат кальцію Agrimax 3Н Як зазначалось вище, у даному винаході, щоб посилити дію сполуки, можна використовувати будь-який спредер, якщо він істотно покращує фізичні властивості сполуки імідазолу формули (І), до якого б виду він не належав. Конкретні приклади розподільних агентів, які не можна віднести до якось описаного вище класу, наведені нижче в таблиці 8. Очікується, що композиція для боротьби з шкідливими біоорганізмами, яка містить, принаймні, один імідазол формули (І) в якості активного інгредієнта, і включений до неї спредер, корисний в якості інгредієнта (с), що посилює активність, у співвідношенні відповідно до цього винаходу, виявить подібну дію. Таблиця 8 Некласифіковані спредери № 71 72 Назва sol de olamina del acido dodecil benceno sulfuronico 73 (33%) + solvente (aqua) estabilizante e impurezas (67%) 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Acetite parafinico 81% 83 суміш полімеризованих з 84 алкілфенілгідроксиполіоксіетиленом смол і жирних кислот (78%) + вазелінове масло на парафіновій основі (22%) 85 86 87 складний поліоксіефір жирного аміну 42 синтетичний латекс (45%) + первинний 88 аліфатичний оксіалкілований спирт (10%) + інертні інгредієнти (45%) вищі алкілпіролідони в поєднанні з 89 водонерозчинними полімерами (псевдокатіонними полімерами) та поверхнево-активними речовинами алкоксилований амін (полімер алкоксилованого аміну жирної кислоти)/полісахарид (неіонна 90 поверхнево-активна речовина на основі цукру і буфер) суміш модифікована алкілгліфталева смола (77%) + 91 бутиловий спирт (23%) суміш DL-1-п-ментену (96%) + інертні інгредієнти 92 (4%) Торговий знак (виробник) Agherex MR (ISK Mexico) Atlo x-BI (Kao Corporation) EXTR AVON Ò 40 (Ciba-Geigy Agrochemicals, Ltd.) SUPER CORAL ADH-50 (Grupocoret) SURFATE 30 (E.I. du Pont) ALBOL INEU M AK (ICI Agrochemicals) ATPLUS SL 92 (ІСІ Agrochemicals) Nisseki Noyaku Oil Emulsion (Nippon Oil Co., Ltd.) OLEO RUSTICA 11E (Hoechst AG) SURF OIL (Hoechst AG) ADJUVANT No. 1 (Toho Chemical Industry Co., Ltd.) UlvapronÒ X2-5309 (Toray Industries, Inc.) Helena Surfix (Helena Chemical Co.) Helena Suraid (Helena Chemical Co.) COADJUVANT NATURL OIL (Stoller Chemical Co.) COADJUVANT SP-SUPER Bond (Loveland Industries, Inc.) Banka (раніше ANKA) (Interagro) AR MA (Interagro) LATRON В-195б (Rohm & Haas Co.) LASTIC (Helena Chemical Co.) Описані вище в якості активного інгредієнта (b) фунгіциди для фікоміцетів мають одну чи кілька з таких властивостей: профілактична дія, лікувальна дія і проникність. Деякі з неорганічних сполук фосфору в якості активного інгредієнта (b), які не є фунгіцидами, подібно до фунгіцидів для фікоміцетів мають одну чи кілька таких властивостей, як профілактична дія, лікувальна дія і проникність. Термін "фунгіциди, що справляють профілактичну дію" означає, що фунгіциди здатні запобігати захворюванням рослин. Прикладами таких фунгіцидів є b-метоксіакрилати, оксазолідиндіони, ціаноацетаміди, органічні хлоровмісні сполуки, феніламіди, похідні коричної кислоти, сполуки міді і фосфорорганічні сполуки. Термін "фунгіциди, що справляють лікувальну дію" означає, що фунгіциди можуть проникати в організм рослини для боротьби з шкідливими біоорганізмами, які проникли. Прикладами таких фунгіцидів є b метоксіакрилати, ціаноацетаміди, феніламіди, похідні коричної кислоти і фосфорорганічні сполуки. Термін "фунгіциди, які мають проникність" означає, що фунгіциди здатні проникати крізь поверхню листя всередину. Прикладами таких фунгіцидів є b-метоксіакрилати, оксазолідиндіони, ціаноацетаміди, феніламіди, похідні коричної кислоти і фосфорорганічні сполуки. Очікується, що окрім названих фунгіцидів, інші фунгіциди для фікоміцетів, які мають, принаймні, одну з таких властивостей, як профілактична дія, лікувальна дія або проникність, також справлятимуть таку саму дію, як та, що спостерігається в цьому винаході. Наприклад, фунгіциди на основі дитіокарбаматів можна згадати в якості прикладу фунгіцидів для фікоміцетів, що мають лише профілактичну дію. Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами відповідно до цього винаходу, які містять, принаймні, один імідазол формули (І) в якості активного інгредієнта (а) і, принаймні, одну неорганічну сполуку фосфору в якості активного інгредієнта (b), особливо підходять для застосування в сільському господарстві і садівництві. Конкретно, вони виявляють дуже добру дію при боротьбі з захворюваннями культурних рослин, такими як пірикуляроїз рису, викликаний Pyricularia oryzae, ризоктоніоз рису, викликаний Rhizoctonia solani, антракноз огірків, викликаний Colletotrichum lagenarium, справжня борошниста роса огірків, викликана Sphaerotheca fuliginea, несправжня борошниста роса огірків, викликана Pseudoperonospora cubensis, фітофтороз томатів, викликаний Phytophthora infestans, бура плямистість томатів, викликана Alternaria solani, меланоз цитрусових, викликаний Diaporthe citri, лійкова плісень цитрусови х, викликана Penicillium digitatum, парша груші, викликана Venturia nashicola, альтернаріозна плямистість яблуні, викликана Alternaria mali, несправжня борошниста роса винограду, викликана Plasmopara viticola, сіра гниль, викликана Botrytis cinerea, склероціальна гниль, викликана Sclerotinia sclerotiorum, та хвороба, викликана іржастим грибом, тощо; та з захворюваннями, які передаються через грунт, викликаними фітопатогенними грибами, такими як Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Verticillium i Plasmodiophora, тощо. Зокрема, композиції цього винаходу виявляють дуже добру дію при боротьбі з захворюваннями, такими як фітофтороз картоплі, викликаний Phytophthora infestans, фітофтороз солодкого перцю, викликаний Phytophthora capsici, фітофторозна гниль кавуна звичайного, викликана Phytophthora drechsleri, фітофтороз стебел тютюну, викликаний Phytophthora nicotianae, вар. nicotianae, фітофтороз томатів, викликаний Phytophthora infestans, несправжня борошниста роса огірків або кавуна, викликана Pseudoperonospora cubensis, несправжня борошниста роса капусти або китайської капусти, викликана Peronospora brassicae, несправжня борошниста роса цибулі, викликана Peronospora destructor, shiroiro-ekibyo цибулі, викликана Phytophthora porri, і бура гниль кавуна звичайного, викликана Phytophthora capsici, та несправжня борошниста роса винограду, викликана Plasmopara viticola, і різними захворюваннями, що передаються через грунт, викликаними, наприклад, Aphanomyces, Pythium. Композиції мають тривалу залишкову дію і виявляють, зокрема, дуже добру лікувальну дію. Отже, можна боротися з захворюваннями шляхом обробки після зараження. Крім того, оскільки композиції мають системну активність, можливо боротися з захворюваннями стебел і листя шляхом обробки грунту. Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами відповідно до цього винаходу, які містять, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) в якості активного інгредієнта (а) і фунгіцид для фікоміцетів в якості активного інгредієнта (b), мають дуже добру фунгіцидну активність при застосуванні до культурних рослин, наприклад, плодових овочевих культур (наприклад, огірків, томатів, баклажанів тощо); хлібних злаків (наприклад, рису, пшениці тощо); насінних овочевих к ультур; фруктів (наприклад, яблук, груш, винограду, цитрусови х тощо); картоплі, тощо, які заражені, або припускається, що вони заражені, патогенними грибами. Вони виявляють дуже добру пригнічувальну дію при захворюваннях, таких як справжня борошниста роса, несправжня борошниста роса, антракноз, сіра гниль, лійкова плісень, склероціальна гниль, парша, альтернаріозна плямистість, бактеріальна плямистість, чорна плямистість, меланоз, гломерелезна гниль, фітофтороз, бура плямистість, пірикуляріоз, ризоктоніоз, чорна ніжка, південна склероціальна гниль, тощо. Композиції також виявляють дуже добру пригнічувальну дію при захворюваннях, які передаються через грунт, викликаних фікоміцетами, такими як Pythium, та іншими патогенами для рослин, такими як Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium, Plasmodiophora, тощо. Композиції мають тривалу залишкову дію і виявляють, зокрема, дуже добру лікувальну дію. Отже, можна боротися з захворюваннями шляхом обробки після зараження. Крім того, оскільки композиції мають системну активність, можливо боротися з захворюваннями стебел і листя шляхом обробки грунту. Зокрема, композиції, які містять, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) в якості активного інгредієнта (а) і сполуку міді і/або фосфорорганічну сполуку як фунгіцид для фікоміцетів в якості активного інгредієнта (b), особливо корисні для сільського господарства і садівництва. Конкретно, композиції виявляють дуже добру дію при боротьбі з захворюваннями культурних рослин, такими як пірикуляроїз рису, викликаний Pyricularia oryzae, ризоктоніоз рису, викликаний Rhizoctonia solani, антракноз огірків, викликаний Colletotrichmn lagenarium, справжня борошниста роса огірків, викликана Sphaerotheca fuliginea, несправжня борошниста роса огірків, викликана Pseudoperonospora cubensis, фітофтороз томатів, викликаний Phytophthora infestans, бура плямистість томатів, викликана Alternaria solani, меланоз цитрусових, викликаний Diaporthe citri, лійкова плісень цитрусових, викликана Penicillium digitatum, парша груші, викликана Venturia nashicola, альтернаріозна плямистість яблуні, викликана Alternaria mali, несправжня борошниста роса винограду, викликана Plasmopara viticola, сіра гниль, викликана Botrytis cinerea, склероціальна гниль, викликана Sclerotinia sclerotiorum, іржа, бактеріальна плямистість тощо; та з захворюваннями, які передаються через грунт, викликаними фітопатогенними грибами, такими як Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Verticillium i Plasmodiophora, тощо. Зокрема, композиції цього винаходу виявляють дуже добру дію при боротьбі з захворюваннями, такими як фітофтороз картоплі або томатів, викликаний Phytophthora infestans, несправжня борошниста роса огірків, викликана Pseudoperonospora cubensis, несправжня борошниста роса винограду, викликана Plasmopara viticola, і різними захворюваннями, що передаються через грунт, викликаними фікоміцетами, такими як Plasmodiophora, Aphanomyces, Pythium, тощо. Композиції цього винаходу мають тривалу залишкову дію, так що вони виявляють дуже добру профілактичну дію, а також виявляють чудову лікувальну дію. Отже, можна боротися з захворюваннями шляхом обробки після зараження. Крім того, оскільки вони мають системну активність, також можливо боротися з захворюваннями стебел і листя шляхом обробки грунту. Зокрема, композиції, що містять сполуку міді в якості фунгіциду для фікоміцетів, виявляють дуже добру профілактичну дію, а композиції, що містять в якості фунгіциду для фікоміцетів фосфорорганічну сполуку, виявляють чудову лікувальну дію. Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, які містять, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) в якості активного інгредієнта (а) і сполуку ціаноацетаміду, феніламіду або коричної кислоти як фунгіцид для фікоміцетів в якості активного інгредієнта (b), виявляють дуже добру пригнічувальну дію при захворюваннях, викликаних фікоміцетами, таких як захворювання рослин, наприклад, несправжня борошниста роса огірків, кавунів, капусти, капусти китайської, цибулі, гарбуза і винограду; фіто фтороз картоплі, червоного перцю, солодкого перцю, кавуна звичайного, гарбуза, тютюн у і томатів; shiroiro-eki-byo цибулі; бура гниль кавуна звичайного; захворюваннях, які передаються через грунт, викликаних грибами, що є патогенними для рослин, такими як Pythium, тощо. Вони також справляють дуже добру дію при боротьбі з захворюваннями, викликаними Plasmodiophora. Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, які містять, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) в якості активного інгредієнта (а) і сполуку b-метокси-акрилату, оксазолідиндіону або хлоровмісну органічну сполуку як фунгіцид для фікоміцетів в якості активного інгредієнта (b), виявляють дуже добру пригнічувальну дію проти захворювань, викликаних фікоміцетами, таких як захворювання рослин, наприклад, пірикуляріоз рису; ризоктоніоз рису; антракноз огірків; несправжня борошниста роса огірків, кавунів, капусти, капусти китайської, цибулі, гарбуза і винограду; справжня борошниста роса пшениці, ячменя та огірків; фіто фтороз картоплі, червоного перцю, солодкого перцю, кавуна звичайного, гарбуза, тютюн у і томатів; септоріоз пшениці, бура плямистість томатів; меланоз цитрусових; лійкова плісень цитрусових; парша груші; альтернаріозна плямистість яблуні; shiroiro-eki-byo цибулі; бура гниль кавуна звичайного; різних захворювань, таких як сіра гниль, склероціальна гниль, іржа і бактеріальна плямистість; різних захворювань, які передаються через грунт, викликаних грибами, патогенними для рослин, тощо, такими як Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Verticillium, тощо. Вони також виявляють дуже добру пригнічувальну дію при захворюваннях, викликаних Plasmodiophora. Композиції справляють особливо дуже добру пригнічувальну дію при захворюваннях, таких як фітофторозна гниль картоплі, червоного перцю, солодкого перцю, кавуна звичайного, гарбуза, тютюну, томатів, то що; і несправжня борошниста роса огірків, кавунів, капусти, капусти китайської, цибулі, гарбуза, винограду то що. Крім того, композиції, які містять активні інгредієнти (а) і (b) цього винаходу, показують дуже добру пригнічувальну дію проти комах, шкідливих для сільського господарства і садівництва, таких як дельфациди (Delphacidae), міль капустяна (Plutella xylostella), цикадка рисова (Nephotettix cincticeps), зернівка квасолі адзуки (Callosobruchus chinensis), совка (Spodoptera litura), тля персикова (Myzus persicae), тощо; кліщі, такі як кліщик павутинний двоплямистий (Tetranychus uriticae), кліщик павутинний кармінний (Tetranychus cinnabarinus), кліщик червоний цитрусовий (Panonychus citri) тощо; і нематоди, такі як південна галова нематода (Meloidogyne incognita), тощо. Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, які містять активний інгредієнт (а) і інгредієнт (с) цього винаходу, що посилює активність, особливо підходять для застосування в сільському господарстві і садівництві. До шкідливих біоорганізмів, з якими можна боротися за допомогою цих композицій, належать патогенні для рослин гриби, які викликають захворювання рослин, такі як пірикуляріоз рису, ризоктоніоз рису; антракноз огірків; справжня борошниста роса огірків; несправжня борошниста роса огірків, кавуна, капусти, капусти китайської, цибулі і винограду; фіто фтороз картоплі, червоного перцю, солодкого перцю, кавуна звичайного, гарбуза, тютюну; фіто фторозна гниль томатів; бура плямистість томатів; меланоз цитрусови х; лійкова плісень цитрусових; парша груші; альтернаріозна плямистість яблуні; різні захворювання, такі як сіра гниль, склероціальна гниль, іржа тощо; гр унт, що містить патогенні гриби, які викликають різні захворювання рослин, такі як Fusarium, Pytchium, Rhizoctonia, Verticillium, Plasmodiophora, тощо; комахи, такі як дельфациди, моль капустяна, цикадка рисова, зернівка квасолі, совка, тля персикова, тощо; кліщи, такі як кліщик павутинний двоплямистий, кліщик павутинний кармінний, кліщик червоний цитрусовий, тощо; і нематоди, такі як південна галова нематода, тощо. Конкретніше, вони є ефективними при фітофторозній гнилі картоплі, червоного перцю, солодкого перцю, кавуна звичайного, гарбуза, тютюну і томатів, і несправжній борошнистій росі огірків, кавунів, капусти, капусти китайської, цибулі, гарбуза і винограду. Композиції, які містять активний інгредієнт (а) і інгредієнт (с) , що посилює активність, мають тривалу залишкову дію і справляють не лише дуже добру профілактичну дію, але й чудову лікувальну дію. Отже, можна боротися з хворобами шляхом обробки після зараження. Активні інгредієнти, включаючи інші описані далі пестициди, а також активні інгредієнти (а) і (b) та інгредієнт (с), що посилює активність, які входять до складу композицій для боротьби з шкідливими біоорганізмами цього винаходу, можна ввести в композиції різних форм, таких як концентрати емульсій, дуст, змочувані порошки, водні розчини, гранули, концентрати суспензій, тощо, разом з різними ад'ювантами, звичайними для сільськогосподарських препаратів. Активний інгредієнт (а) (сполука імідазолу формули (І)), активний інгредієнт (b) та інші специфічні сполуки можна змішати і скласти композицію, або кожну з них можна підготувати нарізно і потім змішати разом. При застосуванні препарат можна використовува ти як такий або розбавити до певної концентрації відповідним розріджувачем, наприклад, водою. Прикладами ад'ювантів, які можна використовувати, є носії, емульгатори, суспендувальні агенти, загусники, стабілізатори, диспергатори, змочувальні агенти, за винятком тих, які використовуються в якості інгредієнта (с), що посилює активність, поверхнево-активні речовини, змочувачі, пенетратори, антифризи, протиспінювачі тощо. Ці ад'юванти додають, відповідно, при необхідності. Носії поділяються на тверді носії і рідкі носії. До твердих носіїв належать порошки тваринного і рослинного походження (наприклад, крохмаль, цукор, здрібнена целюлоза, циклодекстрин, активоване вугілля, здрібнені соєві боби, пшеничне борошно, полова, деревні порошки, рибне борошно, сухе молоко тощо); і мінеральні порошки (наприклад, тальк, каолін, бентоніт, бентоніталкіламінові комплекси, карбонат кальцію, сульфат кальцію, гідрокарбонат натрію, цеоліт, діатомова земля, біла сажа, глина, глинозем, кремнезем, порошок сірки, гашене вапно тощо). Прикладами рідких носіїв є вода, рослинні олії (наприклад, соєва олія, бавовняна олія), рідкі тваринні жири (наприклад, яловичий жир, китовий жир тощо), спирти (наприклад, етиловий спирт, етиленгліколь тощо), кетони (наприклад, ацетон, метилетилкетон, ізобутилкетон, ізофорон тощо), ефіри (наприклад, діоксан, тетрагідрофуран тощо), алі фатичні вуглеводні (наприклад, керосин, освітлювальне масло, вазелінове масло тощо), ароматичні вуглеводні (наприклад, толуол, ксилол, триметилбензол, тетраметилбензол, циклогексан, сольвент-нафта тощо), галогенвмісні вуглеводні (наприклад, хлороформ, хлорбензол тощо) , аміди кислот (наприклад, диметилформамід, тощо), складні ефіри (наприклад, етилацетат, складні гліцеринові ефіри жирних кислот, тощо), нітрили (наприклад, ацетонітрил тощо), сірковмісні сполуки (наприклад, диметилсульфоксид тощо), N-метил-2-піролідон, Ν,Νдиметилформамід і т.і. Змочувальні агенти (за винятком тих, що використовуються в якості інгредієнта (с), що посилює активність) або поверхнево-активні речовини включають складні поліоксіетиленсорбітанові ефіри жирних кислот. В композиціях, які містять, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) в якості активної сполуки (а) і, принаймні, одну неорганічну сполуку фосфору в якості активного інгредієнта (b), масове співвідношення (а) до (b) становить, як правило, від 1:300 до 300:1, більш прийнятно - від 1:100 до 100:1, ще більш прийнятно від 1:50 до 5:1 і найбільш прийнятно - від 1:50 до 1:10. В композиціях, які містять, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) в якості активної сполуки (а) і, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів в якості активного інгредієнта (b), масове співвідношення (а) до (b) становить, як правило, від 1:10000 до 10000:1, більш прийнятно - від 1:1000 до 10000:1, ще більш прийнятно - від 1:100 до 1000:1. Особливо, в композиціях, що містять, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) в якості активної сполуки (а) і, принаймні, одну сполуку ціаноацетаміду в якості активного інгредієнта (b) (фунгіцид для фікоміцетів), масове співвідношення (а) до (b) становить більш прийнятно від 1:300 до 5:1. Коли, зокрема, сполуки міді і/або фосфорорганічні сполуки використовуються в якості активного інгредієнта (b) (фунгіцид для фікоміцетів), масове співвідношення (а) до (b) становить, як правило, від 1:2000 до 2000:1, більш прийнятно - від 1:300 до 300:1, ще більш прийнятно - від 1:100 до 100:1, і особливо прийнятно - від 1:50 до 5:1. В композиціях, які містять активний інгредієнт (а) і інгредієнт (с), що посилює активність, масове співвідношення (а) до (с) становить, як правило, від 1:5000 до 2000:1, більш прийнятно - від 0,05:99,95 до 90:10, ще більш прийнятно - від 0,2:99,8 до 80:20. Спосіб боротьби з шкідливими біоорганізмами з застосуванням композицій для боротьби з шкідливими біоорганізмами цього винаходу також входить до обсягу цього винаходу. При застосуванні композицій для боротьби з шкідливими біоорганізмами, які містять, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) в якості активного інгредієнта (а) і, принаймні, одну неорганічну сполуку фосфор у в якості активного інгредієнта (b), не можна встановити визначені загальні концентрації для застосування активних інгредієнтів (а) і (b), оскільки вони змінюються залежно, наприклад, від виду культурної рослини, що обробляється, способу обробки, форми препарату і кількості препарату, що застосовується. Наприклад, сполука імідазолу формули (І) і неорганічна сполука фосфору використовуються при концентраціях від 1 до 1000ч/млн і від 1 до 5000ч/млн, відповідно, при обробці листя, та від 10 до 10000г/га і від 10 до 50000г/га, відповідно, при обробці грунту. При застосуванні композицій для боротьби з шкідливими біоорганізмами, які містять, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) в якості активного інгредієнта (а) і, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів, вибраний з групи, яка складається з сполуки b-метоксіакрилату, сполуки оксазолідиндіону, сполуки ціаноацетаміду, органічної хлоровмісної сполуки, сполуки феніламіду, похідної коричної кислоти, в якості активного інгредієнта (b), не можна встановити певні загальні концентрації для застосування активних інгредієнтів, оскільки вони змінюються залежно від виду фунгіциду, що використовується, культурної рослини, що обробляється, способу обробки, форми препарату і кількості препарату, що застосовується, графіка обробки і виду шкідливого гриба, з яким борються. У випадку обробки листя, наприклад, сполука імідазолу формули (І) і фунгіцид використовуються при концентраціях від 0,01 до 1000ч/млн і від 0,01 до 1000ч/млн, відповідно, більш прийнятно - від 0,1 до 500ч/млн і від 0,1 до 500ч/млн, відповідно. При застосуванні композицій для боротьби з шкідливими біоорганізмами, які містять, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) в якості активного інгредієнта (а) і сполуку міді і/або фосфорорганічну сполуку в якості активного інгредієнта (b), не можна встановити певні загальні концентрації для застосування активних інгредієнтів, оскільки вони змінюються залежно, наприклад, від виду фунгіциду, що використовується, культурної рослини, яку обробляють, способу обробки, форми препарату, кількості препарату, що застосовується, графіка обробки і виду шкідливого гриба, з яким борються. Наприклад, сполука імідазолу формули (І) і фунгіцид використовуються при концентраціях від 0,01 до 1000ч/млн і від 1 до 5000ч/млн, відповідно, при обробці листя та від 10 до 10000г/га і від 10 до 50000г/га, відповідно, при обробці грунту. При застосуванні композицій для боротьби з шкідливими біоорганізмами, які містять активний інгредієнт (а) та інгредієнт (с), що посилює активність, не можна встановити визначені загальні концентрації для застосування цих інгредієнтів, оскільки вони змінюються залежно, наприклад, від виду культурної рослини, яку обробляють, способу обробки, форми препарату і кількості препарату, що застосовується. Наприклад, активний інгредієнт (а) та інгредієнт (с), що посилює активність, використовуються при концентраціях від 0,1 до 10000ч/млн і від 0,01 до 50ч/млн, відповідно, при обробці листя та від 0,01 до 100кг/га і від 0,1 до 0,5кг/га, відповідно, при обробці грунту. Композиції, які містять активні інгредієнти (а) і (b), можна використовувати у вигляді суміші або в поєднанні, наприклад, з іншими пестицидами, добривами і safeners (агенти, що забезпечують безпеку), щоб посилити дію. До корисних пестицидів належать бактерициди, за винятком тих, які використовуються в якості активних інгредієнтів (а) і (b), фунгіциди, інсектициди, акарициди, нематициди, противірусні засоби, атрактанти, гербіциди і регулятори росту рослин. Зокрема, суміші або поєднання композицій для боротьби з шкідливими біоорганізмами цього винаходу і одного чи кількох активних інгредієнтів з числа фунгіцидів інших, відмінних від тих, що використовуються в якості активних інгредієнтів (а) і (b), можуть мати покращені властивості, в плані діапазону шкідливих біоорганізмів, що піддаються знищенню, графіка обробки і пригнічувальної активності відносно до шкідливих біоорганізмів. Сполука імідазолу формули (І) як активний інгредієнт (а), неорганічна сполука фосфору і/або фунгіцид для фікоміцетів як активний інгредієнт (b) та активний(і) інгредієнт(и) з числа фунгіцидів, відмінних від активних інгредієнтів (а) і (b), можна вводити в окремі суміші і змішувати при застосуванні, або один чи, принаймні, два з них змішати і ввести до складу одного препарату. Коли, принаймні, одну сполуку імідазолу формули (І) як активний інгредієнт (а) об'єднують, принаймні, з однією неорганічною сполукою фосфору і/або, принаймні, з одним фунгіцидом для фікоміцетів як активним інгредієнтом (b), композиція, отримана безпосередньо перед застосуванням, справляє більш посилену пригнічувальну дію порівняно із заздалегідь приготованою композицією. Отже, підхожим є варіант, коли композиція, що містить активний інгредієнт (а) і, при необхідності, різні ад'юванти, та композиція, що містить активний інгредієнт (b) і, при необхідності, різні ад'юванти, упаковуються окремо і поставляються у вигляді препарату в дво х упаковках. Наприклад, активний інгредієнт (а) і активний інгредієнт (b) можна розчинити у відповідних рідких носіях і упакувати окремо, або активний інгредієнт (а) і суміш активного інгредієнта (b) та інших фунгіцидів розчиняють у відповідних рідких носіях і упаковують окремо. У способі боротьби з шкідливими біоорганізмами з використанням композицій, які містять активний інгредієнт (а) та інгредієнт (с), що посилює активність, композиції можна застосовувати у вигляді суміші з описаними вище іншими пестицидами, які можуть спричинити підсилення дії. Типовими прикладами інших корисних пестицидів є сполуки азолу, такі як трифлумізол (тривіальна назва), тощо; сполуки хіноксаліну, такі як хінометіонат (тривіальна назва), тощо; сполуки бензимідазолу, такі як беноміл (тривіальна назва), тощо; сполуки піридинаміну, такі як флуазинам (тривіальна назва), тощо; похідні сульфенової кислоти, такі як дихлофлуанід (тривіальна назва), тощо; сполуки ізоксазолу, такі як гідроксиізоксазол (тривіальна назва), тощо; сполуки дикарбоксііміду, такі як процимідон (тривіальна назва), тощо; сполуки бензаніліду, такі як флутоланіл (тривіальна назва), тощо; та сполуки бензаміду, такі як (R,S)-4-хлор-N[ціано(етоксиметил)]бензамід, тощо. Більш прийнятні варіанти композицій для боротьби з шкідливими біоорганізмами згідно з цим винаходом, які містять активні інгредієнти (а) і (b), наведені нижче лише з метою пояснення, але не обмеження. (1) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, де, принаймні, одна неорганічна сполука фосфор у і/або, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів мають профілактичну дію. (2) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, де, принаймні, одна неорганічна сполука фосфор у і/або, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів мають лікувальну дію. (3) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, де, принаймні, одна неорганічна сполука фосфор у і/або, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів мають проникність. (4) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, де, принаймні, одна неорганічна сполука фосфор у і/або, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів мають профілактичну дію і лікувальну дію. (5) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, де, принаймні, одна неорганічна сполука фосфор у і/або, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів мають профілактичну дію і проникність. (6) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, де, принаймні, одна неорганічна сполука фосфор у і/або, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів мають лікувальну дію і проникність . (7) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, де, принаймні, одна неорганічна сполука фосфор у і/або, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів мають профілактичну дію, лікувальну дію і проникність. (8) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, де активний інгредієнт (b) являє собою, принаймні, одну фосфорорганічну сполуку. (9) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, де активний інгредієнт (b) являє собою, принаймні, один фунгіцид для фікоміцетів. (10) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (9), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою сполуку, вибрану з групи, яка складається з сполуки b-метоксіакрилату, сполуки оксазолідиндіону, сполуки ціаноацетаміду, органічної хлоровмісної сполуки, сполуки феніламіду, сполуки коричної кислоти, сполуки міді і фосфорорганічної сполуки. (11) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (9), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою сполуку b-метоксіакрилату і/або сполуку оксазолідиндіону. (12) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (9), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою сполуку, вибрану з групи, яка складається з сполуки ціаноацетаміду, органічної хлоровмісної сполуки, сполуки феніламіду, сполуки коричної кислоти, сполуки міді і фосфорорганічної сполуки. (13) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за пп. (9), (10) або (11), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою сполуку b-метоксіакрилату. (14) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (13), де сполука b-метоксіакрилату являє собою метил-(Е)-2-{2-[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилат або метил-(Е)метоксиіміно[a-(о-толілокси)-0-толіл]ацетат. (15) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за пп. (9), (10) або (11), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою сполуку оксазолідиндіону. (16) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (15), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою 3-аніліно-5-метил-5-(4-феноксифеніл)-1,3-оксазолідин-2,4-діон. (17) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за пп. (9), (10) або (12), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою сполуку ціаноацетаміду. (18) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (17), де сполука ціаноацетаміду являє собою 1-(2-ціано-2-метоксиіміноацетил)-3-етилсечовину. (19) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за пп. (9), (10) або (12), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою органічну хлоровмісну сполуку. (20) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (19), де органічна хлоровмісна сполука являє собою тетрахлоризофталонітрил або пентахлорнітробензол. (21) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (19), де органічна хлоровмісна сполука являє собою тетрахлоризофталонітрил. (22) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за пп. (9), (10) або (12), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою сполуку феніламіду. (23) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (22), де сполука феніламіду являє собою, принаймні, одну сполуку, вибрану з групи, яка складається з метил-N-(2-метоксіацетил)-N-(2,6ксиліл)-DL-аланінату, 2-метокси-N-(2-оксо-1,3-оксазолідин-3-іл)ацето-2',6'-ксилідиду, (±)-a-2-хлор-N-(2,6ксилілацетамід)-g-бутиролактону, метил-N-фенілацетил-N-(2,6-ксиліл)-DL-аланінату, метил-N-(2-фуроїл)-N(2,6-ксиліл)-DL-аланінату і (±)-a-[Ν-(3-хлорфеніл)циклопропанкарбоксамід]-g-бутиролактону. (24) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (22), де сполука феніламіду являє собою метил-N-(2-метоксіацетил)-Ν-(2,6-ксиліл)-DL-аланінат. (25) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за пп. (9), (10) або (12), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою сполуку коричної кислоти. (26) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (25), де сполука коричної кислоти являє собою (Ε,Ζ)-4-[3-(4-хлорфеніл)-3-(3,4-диметоксифеніл)акрилоїл]морфолін. (27) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за пп. (9), (10) або (12), де фунгіцид для фікоміцетів являє собою сполуку міді і/або фосфорорганічну сполуку. (28) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (27), де сполука міді являє собою неорганічний мідьвмісний фунгіцид і/або органічний мідьвмісний фунгіцид. (29) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (28), де активний інгредієнт неорганічного мідьвмісного фунгіциду являє собою, принаймні, одну сполуку, вибрану з групи, яка складається з гідроксиду міді, оксисульфату міді, оксихлориду міді, безводного сульфату міді(II) та основного мідь кальційсульфату. (30) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (27), де фосфорорганічна сполука являє собою, принаймні, одну сполуку, вибрану з гр упи, яка складається з трис(етилфосфонату) алюмінію, О-2,6-дихлор-п-толіл-О,О-диметилфосфортіоату, (R,S)-S-(R,S)-втор-бутил-О-етил-2-оксо-2тіазолідинілфосфонтіоату, S-бензилдіізопропілфосфортіоату, О-етилдифенілфосфордитіоату, і е тил-2діетокси-тіофосфорилокси-5-метилпіразоло (1,5-а)піримідин-6-карбоксилату. (31) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (27), де фосфорорганічна сполука являє собою трис(етилфосфонат) алюмінію. (32) Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами за п. (27), де масове співвідношення, принаймні, однієї сполуки імідазолу формули (І) і сполуки міді і/або фосфорорганічної сполуки становить від 1:2000 до 2000:1. Більш прийнятні варіанти застосування композиції, яка містить активний інгредієнт (а) та інгредієнт (с), що посилює активність, до шкідливих біоорганізмів описані нижче лише в метою пояснення, але не обмеження. (1) Композиції, що містять активний інгредієнт (а) та інгредієнт (с), що посилює активність, можна застосовувати до шкідливих біоорганізмів у формі водної дисперсії. При такому способі водну дисперсію розприскують над місцями, де живуть шкідливі біоорганізми або очікується їх поява, такими як листя корисних рослин або грунт. Водна дисперсія є особливо ефективною для застосування до листя. Водну дисперсію одержують, наприклад, шляхом: (і) диспергування препарату активного інгредієнта у воді і додання до отриманої дисперсії інгредієнта, що посилює активність; (іі) диспергування препарату, який містить активний інгредієнт та інгредієнт, що посилює активність, у воді; або методом, схожим на (і) або (іі). Водну дисперсію для застосування одержують з використанням 1 літру води на 0,1-10000мг композицій для боротьби з шкідливими біоорганізмами, з таким розрахунком, щоб отримати концентрацію активного інгредієнта 0,1-10000ч/млн. Водну дисперсію розприскують в кількості від 100 до 10000л/га. (2) Композиції, що містять активний інгредієнт (а) та інгредієнт (с), що посилює активність, можна застосовувати у формі водної суспензії у такий самий спосіб, як у випадку водної дисперсії. Концентрація активного інгредієнта у водній суспензії становить від 0,1 до 10000ч/млн. Водну суспензію розприскують в кількості від 100 до 10000л/га. Нижче з ілюстративною метою наведено приклади випробувань композицій для боротьби з шкідливими біоорганізмами цього винаходу при застосуванні в якості фунгіцидів для сільського господарства або садівництва. Приклад випробувань 1 Перевірка, лікувальної дії при несправжній борошнистій росі огірків Композицію для боротьби з шкідливими біоорганізмами, яка містить сполуку №1 та неорганічну сполуку фосфор у, зазначену нижче в таблиці 9, в концентрації 100ч/млн та 2000ч/млн, відповідно, одержали шляхом змішування концентрату водної суспензії сполуки №1 і 20% змочуваного порошку неорганічної сполуки фосфору. Змочуваний 20% порошок неорганічної сполуки фосфору отримали згідно з прикладомпосиланням композиції, який наведено далі. Огірки (сорт Suyo) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази другого листа, її інокулювали шляхом обприскування зависсю спор гриба, що викликає несправжню борошнисту росу (Pseudoperonospora cubensis). Через 24 години рослини за допомогою пристрою для обприскування обприскували раніше приготованою композицією (10мл на горщок). Для порівняння проводили таке ж випробування з використанням 10мл композиції, що містить 2000ч/млн неорганічної сполуки фосфору і не містить сполуки №1, або 10мл композиції, що містить 100ч/млн сполуки №1 і не містить неорганічної сполуки фосфору. Рослини витримували в камерах при 22°-24°С протягом 6 діб, та вимірювали площу пошкоджень першого листа, і за результатами обчислювали коефіцієнт захворюваності (%) за наведеною далі формулою. Отримані результати подані в таблиці 9. Коефіцієнт захворюваності (%) = (а/b) х 100, де а - площа пошкоджень обробленої рослини і b - площа пошкоджень контролю (необробленої рослини). Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) можна обчислити за наведеною далі формулою Колбі. У випадках, коли коефіцієнт захворюваності випробовуваної композиції нижчий від теоретичного коефіцієнту, випробовувана композиція може дати синергітичний ефект. В цих випадках теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) наведений в таблиці 9 в дужках. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) = (X1 х Υ1)/100, де X1 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише сполукою №1; і Υ1 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише неорганічною сполукою фосфору. Таблиця 9 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Неорганічна сполука фосфору, 2000ч/млн Na3PO4·12Н2О АІ(Н2РО4) 3 Н2(РО3Н) Na2HPO3·5Н2О К2НРО4 Na2HPO4 без сполуки 0 5 12,5 0 2,5 2,5 95 Сполука №1 100ч/млн (90,2) (95) (71,3) (85,5) (90,2) (95) 0ч/млн 95 100 75 90 95 100 100 (контроль) Приклад випробувань 2 Перевірка лікувальної, дії при несправжнім борошнистім росі огірків Композицію для боротьби з шкідливими біоорганізмами, яка містить сполуку №1 в зазначеній раніше концентрації і неорганічну сполуку фосфор у, названу нижче в таблиці 10, у концентрації 250ч/млн, готували шляхом змішування концентрату водної суспензії сполуки №1 і 20% змочуваного порошку неорганічної сполуки фосфору. Змочуваний 20% порошок неорганічної сполуки фосфору готували згідно з прикладомпосиланням композиції, який наведено далі. Огірки (сорт Suyo) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази другого листа, її інокулювали шляхом обприскування зависсю спор гриба, який викликає несправжню борошнисту росу (Pseudoperonospora cubensis). Через 24 години рослини за допомогою пристрою для обприскування обприскували приготованою вище композицією (10мл на горщок). Для порівняння проводили таке ж випробування з використанням 10мл на горщок композиції, що містить 250ч/млн неорганічної сполуки фосфору і не містить сполуки №1, або 10мл на горщок композиції, що містить сполуку №1 в певній концентрації та не містить неорганічної сполуки фосфору. Рослини витримували в камерах при 22-24°С протягом 4 діб, та вимірювали площу пошкоджень першого листа, і за результатами обчислювали коефіцієнт захворюваності (%) за наведеною далі формулою. Одержані результати подані в таблиці 10. Коефіцієнт захворюваності (%) = (a/b) x 100, де а - площа пошкоджень обробленої рослини і b - площа пошкоджень контролю (необробленої рослини). Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) можна обчислити за наведеною далі формулою Колбі. У випадках, коли коефіцієнт захворюваності випробовуваної композиції нижчий від теоретичного коефіцієнту, випробовувана композиція може дати синергітичний ефект. В цих випадках теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) наведений в таблиці 10 в дужках. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) = (Χ2 х Υ2)/100, де X2 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише сполукою №1; і Y2 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише неорганічною сполукою фосфору. Таблиця 10 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі (коефіцієнт захворюваності; %) Неорганічна сполука фосфору, 250ч/млн Na3PO4·12Н2О АІ(Н2РО4) 3 Н2(РО3Н) Na2HPO3·5Н2О К2НРО4 Na2HPO4 без сполуки 0 0 0 0 0 3 50ч/млн (77) (85) (64) (72) (81) (85) 85 Сполука №1 12,5ч/млн 3 (81) 0 (90) 3 (68) 3 (77) 5 (86) 3 (90) 90 0ч/млн 90 100 75 85 95 100 100 (контроль) Приклад випробувань 3 Польові випробування впливу при несправжнім борошнистій росі огірхів П'ять штук розсади огірків (вид Tokiwa Kohai Hikari, №3, тип Ρ) в фазі двох листів висаджували на ділянки (3 м 2 кожна) в полі, розташованому в Kusatsu City, Shiga, Японія, 10 травня 1997. Композицію, яка містить 50ч/млн сполуки 1 і 1500ч/млн неорганічної сполуки фосфору, названої нижче в таблиці 11, розприскували за допомогою невеликого обприскувача в кількості 500мл на ділянку 10 і 17 червня. Для порівняння проводили таке же польове випробування з використанням композиції, що містить лише 1500ч/млн неорганічної сполуки фосфору, або композиції, що містить тільки 50ч/млн сполуки №1. 23 червня обстежили всі листя, щоб отримати індекс пригнічення згідно з зазначеною далі системою оцінки. Одержані результати наведені в таблиці 11. Штучне зараження патогенними грибами не проводили, так що захворювання було спонтанним. Контрольний індекс 5 4 3 2 1 Тяжкість захворювання Площа пошкоджень або їх довжина менше 3% від площі чи довжини контролю (необроблена ділянка) Площа пошкоджень або їх довжина 3% або більше і менше 5% від площі чи довжини контролю Площа пошкоджень або їх довжина 5% або більше і менше 10% від площі чи довжини контролю Площа пошкоджень або їх довжина 10% або більше і менше 30% від площі чи довжини контролю Площа пошкоджень або їх довжина 30% або більше від площі чи довжини контролю Таблиця 11 Польові випробування при несправжній борошнистій росі огірків (індекс пригнічення) Сполука №1 Неорганічна сполука фосфору, 1500ч/млн 50ч/млн 5 5 3 Алексин 95 PS* Фітекс 200 SL** Без сполуки 0ч/млн 1 1 1 Примітки: * Водний розчин з концентрацією фосфорної кислоти 600г/л, поставляється Masso. ** Водний розчин з концентрацією фосфорної кислоти 200г/л, поставляється Horticura сс). Приклад випробувань 4 Перевірка лікувальної дії при неслравжній борошнистій росі огірків Огірки (сорт Suyo) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази другого листа, її інокулювали шляхом обприскування зависсю спор гриба, який викликає несправжню борошнисту росу (Pseudoperonospora cubensis). Через 24 години рослини за допомогою пристрою для обприскування обприскували композицією, яка містить названі в таблицях 12-19 сполуки у відповідних зазначених концентраціях. Рослини витримували в камерах при 22-24°С протягом 6 діб, та вимірювали площу пошкоджень першого листа, і за результатами обчислювали коефіцієнт захворюваності (%) за наведеною далі формулою. Одержані результати подані в таблицях 12-19. Коефіцієнт захворюваності (%) = (а/b) х 100, де а - площа пошкоджень обробленої рослини і b - площа пошкоджень контролю (необробленої рослини). Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) можна обчислити за наведеною далі формулою Колбі. У випадках, коли коефіцієнт захворюваності випробовуваної композиції нижчий від теоретичного коефіцієнту, випробовувана композиція може дати синергітичний ефект. В цих випадках теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) наведений в таблицях 12-19 в дужках. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) = (Χ3 х Υ3)/100, де X3 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише сполукою №1, 2 або 3; і Υ3 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише: сполукою (а), тобто, метил-(Е)-2-{2[6-(2-ціанофенокси)піримідин-4-ілокси]феніл}-3-метоксіакрилатом, сполукою (b) (тобто, метил-(Е)метоксиіміно[a-(о-толілокси)-О-толіл]ацетатом), цимоксанілом, металаксилом або диметоморфом. Таблиця 12 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука №1 500ч/млн 125ч/млн 31ч/млн 8ч/млн 0ч/млн 63ч/млн 0 5 5 0 5 (0,5) (5) Сполука (а) 2ч/млн 5 0 5 5 100 (10) (5) (50) (100) (100) 0ч/млн 10 5 50 100 100 Таблиця 13 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука №1 500ч/млн 125ч/млн 31ч/млн 500ч/млн 10 0 10 (5) (50) Сполука (b) 125ч/млн 0 (10) 0 (5) 0 (50) 0ч/млн 10 5 50 8ч/млн 0ч/млн 10 100 (100) 10 100 (100) 100 100 Таблиця 14 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука (а) Сполука №3 2ч/млн 125ч/млн 31ч/млн 8ч/млн 2ч/млн 0ч/млн 5 5 10 50 100 0ч/млн 10 10 50 50 100 (10) (10) (50) Таблиця 15 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука №3 Сполука (b) 125ч/млн 10 5 (10) 10 (50) 10 (50) 100 500ч/млн 125ч/млн 31ч/млн 8ч/млн 2ч/млн 0ч/млн 5 5 5 50 100 (10) (10) (50) 0ч/млн 10 10 50 50 100 Таблиця 16 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Цимоксаніл Сполука №1 8ч/млн 2ч/млн 0,5ч/млн 0,125ч/млн 0ч/млн 31ч/млн 0 2 10 7 10 8ч/млн (7) (10) 15 15 50 100 100 (10) 2ч/млн (70) (100) (100) 85 85 70 100 100 (100) (100) 100 100 0ч/млн 70 100 100 100 100 Таблиця 17 Лікувальна дія при несправжніх борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Цимоксаніл Сполука №2 31ч/млн 125ч/млн 31ч/млн 8ч/млн 2ч/млн 0ч/млн 5 5 5 5 70 (7) (7) (35) (70) 0ч/млн 10 10 50 100 100 Таблиця 18 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука №1 8ч/млн 2ч/млн 0,5ч/млн 0,125ч/млн 0ч/млн 2ч/млн 20 7 35 70 60 (42) (60) (60) Металаксил 0,5ч/млн 10 (70) 70 (100) 85 (100) 100 100 0ч/млн 70 100 100 100 100 Таблиця 19 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука №1 31ч/млн Диметоморф 8ч/млн 0ч/млн 8ч/млн 2ч/млн 0,5ч/млн 0ч/млн 0 4 20 50 (35) (50) (50) 4 50 85 60 (42) (60) 70 100 100 100 Приклад випробувань 5 Перевірка лікувальної дії при несправжній борошнистій росі огірків Огірки (сорт Suyo) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягла фази другого листа, її інокулювали шляхом обприскування зависсю спор гриба, який викликає борошнисту росу (Pseudoperonospora cubensis). Через 18 годин дві рослини за допомогою пристрою для обприскування обприскували 20мл композиції, що містить сполуку №1 і сполуку (с) (3-аніліно-5-метил-5-(4-феноксифеніл)1,3-оксазолідин-2,4-діон) у відповідних концентраціях, зазначених в таблиці 20. Рослини витримували в камерах при 22-24°С впродовж 5 діб, та вимірювали середню площу пошкоджень на двох рослинах, і за результатами обчислювали коефіцієнт захворюваності (%) у такий самий спосіб, як в прикладі випробувань 1. Одержані результати наведені в таблиці 20. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) можна обчислити за наведеною далі формулою Колбі. У випадках, коли коефіцієнт захворюваності випробовуваної композиції нижчий від теоретичного коефіцієнту, випробовувана композиція може дати синергітичний ефект. В цих випадках теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) наведений в таблиці 20 в дужках. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) = (Χ4 х Y4)/100, де X4 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише сполукою №1, і Υ4 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише сполукою (а). Таблиця 20 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука №1 Сполука (с) 400ч/млн 0 (13) 0 (14) 0 (14) 15 800ч/млн 200ч/млн 100ч/млн 50ч/млн 0ч/млн 0 0 0 5 (4) (5) (5) 0 0 0 55 200ч/млн (48) (52) (52) 0ч/млн 87 95 95 100 Приклад випробувань 6 Перевірка лікувальної дії при фітофторозі томатів Томати (сорт Ponderosa) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази четвертого листа, її інокулювали шляхом обприскування зависсю зооспорангію гриба, який викликає фітофтороз (Phytophthora infestans). Через 6 годин рослини за допомогою пристрою для обприскування обприскували композицією (10мл на горщок), що містить сполуку №1 і цимоксаніл, металаксил або диметоморф у відповідних концентраціях, зазначених в таблицях 21-23. Рослини витримували в камерах при 22-24°С протягом 3-5 діб, та вимірювали середню площу пошкоджень, і за результатами обчислювали коефіцієнт захворюваності (%) у такий самий спосіб, як у прикладі випробувань 1. Одержані результати наведені в таблицях 21-23. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) можна обчислити за наведеною далі формулою Колбі. У випадках, коли коефіцієнт захворюваності випробовуваної композиції нижчий від теоретичного коефіцієнту, випробовувана композиція може дати синергітичний ефект. В цих випадках теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) наведений в таблицях 21-23 в дужках. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) = (Χ5 х Υ5)/100, де X5 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише сполукою №1, і Υ5 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише цимоксанілом, металаксилом або диметоморфом. Таблиця 21 Лікувальна дія при фітофторозі томатів (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука №1 2ч/млн 500ч/млн 125ч/млн 31ч/млн 8ч/млн 0ч/млн 0 70 70 85 100 (10) (85) (100) (100) Цимоксаніл 0,5ч/млн 4 (10) 60 (85) 85 (100) 100 100 0ч/млн 10 85 100 100 100 Таблиця 22 Лікувальна дія при фітофторозі томатів (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука №1 500ч/млн Металаксил 2ч/млн 8ч/млн 2 2 0,5ч/млн 0 (7) 0ч/млн 10 125ч/млн 31ч/млн 8ч/млн 0ч/млн 0 7 7 15 (13) (15) (15) 2 7 10 15 (13) (15) (15) 10 20 60 70 (59) (70) (70) 85 100 100 100 Таблиця 23 Лікувальна дія при фітофторозі томатів (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука №1 500ч/млн 125ч/млн 31ч/млн 8ч/млн 0ч/млн 31ч/млн 0 4 60 30 85 (8,5) (72) (85) (85) Диметоморф 8ч/млн 0 (10) 20 (85) 70 (100) 100 100 0ч/млн 10 85 100 100 100 Приклад випробувань 7 Польові випробування при несправжній борошнистій росі огірків Сім штук розсади огірка (вид Tokiwa Kohai Hikari, №3, тип Ρ) висаджували на ділянки (5м 2 кожна) в полі, розташованому в Kusatsu City, Shiga, Японія, 9 травня 1995. Композицію, що містить сполуку №1 і хлорталоніл у відповідних концентраціях, зазначених нижче в таблиці 24, за допомогою невеликого обприскувача розприскували над рослинами в кількості 500-750мл на ділянку 30 травня і 6 червня. 14 червня обстежили всі листя, щоб отримати індекс пригнічення згідно з поданою далі системою оцінки. Отримані результати наведені в таблиці 24. Штучне зараження патогенними грибами не проводили, так що захворювання було спонтанним. Контрольний індекс 5 4 3 2 1 Тяжкість захворювання Площа пошкоджень або їх довжина менше 7% від площі чи довжини контролю (необроблена ділянка) Площа пошкоджень або їх довжина 7% або більше і менше 10% від площі чи довжини контролю Площа пошкоджень або їх довжина 10% або більше і менше 20% від площі чи довжини контролю Площа пошкоджень або їх довжина 20% або більше і менше 30% від площі чи довжини контролю Площа пошкоджень або їх довжина 30% або більше від площі чи довжини контролю Таблиця 24 Польові випробування при несправжній борошнистій росі огірків (індекс пригнічення) Сполука №1 12,5ч/млн 0ч/млн Хлорталоніл 400ч/млн 5 1 0ч/млн 3 1 Приклад випробувань 8 Перевірка профілактичної дії на несправжню борошнисту росу огірків Огірки (сорт Suyo) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази другого листа, її за допомогою пристрою для обприскування обприскували 10мл композиції, яка містить сполуку №1 і Doitsu Borudo А (торговий знак змочуваного порошку на основі оксихлориду міді, виробляється Hokko Chemical Industry Co., Ltd.) у відповідних концентраціях, зазначених нижче в таблиці 25. Через 24 години рослину інокулювали зависсю спор гриба, який викликає несправжню борошнисту росу (Pseudoperonospora cubensis). Рослини витримували в камерах при 22-24°С впродовж 6 діб, та вимірювали середню площу пошкоджень першого листа, і за результатами обчислювали коефіцієнт захворюваності (%) за поданою далі формулою. Одержані результати наведені в таблиці 25. Коефіцієнт захворюваності (%) = (а/b) x 100, де а - площа пошкоджень обробленої рослини і b - площа пошкоджень контролю (необробленої рослини). Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) можна обчислити за наведеною далі формулою Колбі. У випадках, коли коефіцієнт захворюваності випробовуваної композиції нижчий від теоретичного коефіцієнту, випробовувана композиція може дати синергітичний ефект. В цих випадках теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) наведений в таблиці 25 в дужках. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) = (Χ6 x Υ6)/100, де X6 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише сполукою №1, і Υ6 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише Doitsu Borudo Α. Таблиця 25 Профілактична дія при несправжяій борошнистій росі огірків коефіцієнт захворюваності; %) Doitsu Borudo A Сполука №1 0,2ч/млн 0,025ч/млн 0ч/млн 50ч/млн 0 70 100 0ч/млн 7 100 100 (7) (100) Приклад випробувань 9 Перевірка профілактичної дії при фітофторозі томатів Томати (сорт Ponderosa) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази четвертого листа, сіянці за допомогою пристрою для обприскування обприскували 10мл композиції, що містить сполуку №1 і Kocide Bordeaux (торговий знак змочуваного порошку на основі гідроксиду міді, виробляється Griffin) або Doitsu Borudo А (торговий знак змочуваного порошку на основі оксихлориду міді, виробляється Hokko Chemical Industry Co., Ltd.), у відповідних концентраціях, зазначених нижче у таблицях 26 і 27. Через 24 години рослини інокулювали шля хом обприскування зависсю зооспорангію гриба, який викликає фітофтороз (Phytophthora infestans). Рослини витримували в камерах при 22-24°С протягом 3 діб, та вимірювали площу пошкоджень, і за результатами обчислювали коефіцієнт захворюваності (%) у такий самий спосіб, як у прикладі випробувань 1. Одержані результати наведені в таблицях 26 та 27. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) можна обчислити за наведеною далі формулою Колбі. У випадках, коли коефіцієнт захворюваності випробовуваної композиції нижчий від теоретичного коефіцієнту, випробовувана композиція може дати синергітичний ефект. В цих випадках теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) наведений в таблицях 26 і 27 в дужках. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) = (Χ7 х Υ7)/100, де X7 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише сполукою №1, і Υ7 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише Kocide Bordeaux або Doitsu Borudo А. Таблиця 26 Профілактична, дія при фітофторозі томатів (коефіцієнт захворюваності; %) Kocide Bordeaux Сполука №1 0,8ч/млн 0,4ч/млн 0ч/млн 50ч/млн 9 37 100 0ч/млн 47 50 100 (47) (50) Таблиця 27 Профілактична дія при фітофторозі томатів (коефіцієнт захворюваності; %) Doitsu Borudo A Сполука №1 3ч/млн 1,5ч/млн 0ч/млн 200ч/млн 0 3 100 (31) (37) 0ч/млн 31 37 100 Приклад випробувань 10 Перевірка лікувальної дії при несправжній борошнистій росі огірків Огірки (сорт Suyo) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см) . Коли рослина досягла фази другого листа, її інокулювали шляхом обприскування зависсю спор гриба, який викликає несправжню борошнисту росу (Pseudoperonospora cubensis). Через 24 години рослини за допомогою пристрою для обприскування обприскували 10мл композиції, що містить сполуку №1 і трис(етилфосфонат)алюмінію (фозетилалюмінію) у відповідних концентраціях, зазначених в таблиці 28. Рослини витримували в камерах при 22-24°С впродовж 6 діб, та вимірювали площу пошкоджень на двох рослинах, і за результатами обчислювали коефіцієнт захворюваності (%) у такий самий спосіб, як в прикладі випробувань 1. Одержані результати наведені в таблиці 28. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) можна обчислити за наведеною далі формулою Колбі. У випадках, коли коефіцієнт захворюваності випробовуваної композиції нижчий від теоретичного коефіцієнту, випробовувана композиція може дати синергітичний ефект. В цих випадках теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) наведений в таблиці 28 в дужках. Теоретичний коефіцієнт захворюваності (%) = (Χ8 х Υ8)/100, де X8 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише сполукою №1; і Υ8 являє собою коефіцієнт захворюваності (%) рослини, обробленої лише фозетилалюмінієм. Таблиця 28 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (коефіцієнт захворюваності; %) Сполука №1 Фозетилалюміній 50ч/млн 0ч/млн 12,5 75 2000ч/млн (48,8) 40 85 500ч/млн (55,3) 0ч/млн 65 100 Приклад випробувань 11 Перевірка лікувальної дії при несправжній борошнистій росі огірків Одержання водної дисперсії Розподільний агент (спредер - інгредієнт, що посилює активність), зазначений нижче в таблиці 29, розбавляли водою в 500 або 1000 разів, і додавали до нього сполуку №1 в концентрації 100ч/млн або 12,5ч/млн, і одержували водну дисперсію. Для порівняння у такий самий спосіб готували водну дисперсію, що містить 100ч/млн або 12,5ч/млн сполуки №1 та не містить інгредієнт, який посилює активність. Методика випробування і результати Огірки (сорт Suyo) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази другого листа, її інокулювали шляхом обприскування зависсю спор гриба, який викликає несправжню борошнисту росу (Pseudoperonospora cubensis). Через 15-24 години над рослинами за допомогою пристрою для обприскування розприскували водну дисперсію в кількості 20мл на 0,25м 2. Рослини витримували в камерах при 22-24°С протягом 4-6 діб; та вимірювали площу пошкоджень першого листа, щоб отримати індекс пригнічення згідно з наведеною далі системою оцінок. Отримані результати наведені в таблиці 29. Контрольний індекс 4 3 2 1 Тяжкість захворювання Площа пошкоджень або їх довжина 20% від площі чи довжини контролю (необроблена рослина) Площа пошкоджень або їх довжина 20% або більше і менше 40% від площі чи довжини контролю Площа пошкоджень або їх довжина 40% або більше і менше 60% від площі чи довжини контролю Площа пошкоджень або їх довжина 60% або більше від площі чи довжини контролю Таблиця 29 Індекс пригнічення Інгредієнт, який посилює Концентрація сполуки №1 активність (спредер) (ч/млн) № міра розведення 100 12,5 1 500 разів 4 2 500 разів 4 3 500 разів 4 4 500 разів 4 3 5 500 разів 4 3 6 500 разів 4 2 7 500 разів 4 4 8 500 разів 4 4 9 500 разів 4 10 500 разів 4 3 11 500 разів 4 12 500 разів 4 13 500 разів 4 14 500 разів 4 15 500 разів 4 16 500 разів 4 34 500 разів 4 35 500 разів 4 36 500 разів 4 3 37 500 разів 4 4 38 500 разів 4 4 40 500 разів 4 41 500 разів 4 42 500 разів 4 43 500 разів 4 44 500 разів 4 45 500 разів 4 3 46 500 разів 4 47 500 разів 4 48 500 разів 4 4 49 500 разів 4 3 50 500 разів 4 4 51 500 разів 4 4 71 500 разів 4 72 500 разів 4 4 Індекс пригнічення Інгредієнт, який посилює Концентрація сполуки №1 активність (спредер) (ч/млн) № міра розведення 100 12,5 17 500 разів 4 18 500 разів 4 19 500 разів 4 20 500 разів 4 21 500 разів 3 22 500 разів 4 23 500 разів 4 25 500 разів 4 26 500 разів 4 4 27 500 разів 4 4 28 500 разів 4 29 500 разів 4 30 500 разів 4 31 500 разів 4 32 500 разів 4 33 500 разів 4 52 500 разів 4 4 53 500 разів 4 4 54 500 разів 4 4 55 500 разів 4 4 56 500 разів 4 57 500 разів 4 4 59 1000 разів 4 4 60 500 разів 4 4 61 500 разів 4 62 500 разів 4 63 500 разів 4 64 500 разів 4 65 500 разів 4 66 500 разів 4 67 500 разів 4 68 500 разів 4 70 500 разів 4 80 500 разів 4 81 500 разів 4 73 74 75 76 77 78 79 500 разів 500 разів 500 разів 500 разів 500 разів 500 разів 500 разів 4 4 3 4 4 4 4 4 4 82 83 84 85 86 87 500 разів 500 разів 500 разів 500 разів 500 разів 500 разів без спредера 1 4 4 4 4 4 4 1 Приклад випробувань 12 Перевірка, лікувальної дії при фітофторозі томатів Отримання водної дисперсії Спредер (інгредієнт, що посилює активність), зазначений нижче в таблиці 30, розводили водою в 500 разів, і додавали до нього сполуку №1 в концентрації 400ч/млн або 12,5ч/млн, і одержували водну дисперсію. Для порівняння у такий самий спосіб готували водну дисперсію, виключаючи застосування в якості розподільного агента поверхнево-активних складних ефірів сорбітану і жирних кислот, названих нижче в таблиці 30 (агенти-спредери для порівняння А, В і С), та доданням сполуки №1 в концентрації 400ч/млн. Для іншого порівняння готували у такий самий спосіб водну суспензію, що містить 400ч/млн або 12,5ч/млн сполуки №1 і не містить інгредієнта, що посилює активність. Таблиця 30 Спредери для порівняння А В С Вид Назва Торговий знак (виготівник) поліоксіетиленгекситановий поліоксіетиленгекситановий складний ефір жирної кислоти складний ефір жирної кислоти APPL AUCHÒ (Као Corporation) Alsoap 30 (Sankei поліоксіетиленгекситановий поліоксіетиленгекситановий Chemical Co., Ltd., складний ефір жирної кислоти складний ефір жирної кислоти Tadeka Chemical 50% Industries, Ltd.) поліоксіетиленсорбітановий окс сорбітановий Твін 20 (Wako Pure складний ефір жирної кислоти поліоксіетиленсорбітанмонолаурат Chemical Industries, Ltd.) Методика випробувань і результати Томати (сорт Ponderosa) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази четвертого листа, її інокулювали шляхом обприскування суспензією зооспорангію гриба, який викликає фітофтороз (Phytophtora infestans). Через 4 години над рослиною за допомогою пристрою для обприскування розприскували приготовану вище суспензію в кількості 20мл на 0,25м 2. Після витримування рослин в камерах при 22-24°С протягом 3 діб вимірювали площу пошкоджень, і за результатами обчислювали індекс пригнічення згідно з тією ж системою оцінок, що і в прикладі випробувань 11. Одержані результати наведені в таблиці 31. Таблиця 31 Лікувальна дія при фітофторозі томатів (індекс пригнічення) Індекс пригнічення Індекс пригнічення Інгредієнт, який посилює Інгредієнт, який посилює Концентрація сполуки №1 Концентрація сполуки №1 активність (спредер) активність (спредер) (ч/млн) (ч/млн) № міра розведення 400 12,5 № міра розведення 400 12,5 7 500 разів 3 55 500 разів 3 19 500 разів 4 61 500 разів 3 22 500 разів 3 67 500 разів 4 23 500 разів 4 76 500 разів 3 25 500 разів 3 88 500 разів 3 27 500 разів 3 90 500 разів 4 35 500 разів 4 Порівняння 39 500 разів 4 А 500 разів 2 42 500 разів 4 В 500 разів 2 43 500 разів 4 С 500 разів 2 46 500 разів 3 без спредера 1 1 Приклад випробувань 13 Перевірка лікувальної дії при фітофторозі томатів Отримання водної дисперсії Агент-спредер (інгредієнт, що посилює активність), зазначений нижче в таблиці 32, розбавляли водою в 2000 разів, і додавали до нього сполуку №1 в концентрації 100ч/млн, і одержували водну дисперсію. Для порівняння у такий самий спосіб готували водну дисперсію, що містить 100ч/млн сполуки №1 та не містить інгредієнта, що посилює активність. Методика випробувань і результати Томати (сорт Ponderosa) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази четвертого листа, її інокулювали шляхом обприскування зависсю зооспорангію гриба, який викликає фітофтороз (Phytophtora infestans). Через 4 години над рослинами за допомогою пристрою для обприскування розприскували приготовану вище суспензію в кількості 20мл на 0,25м. Після витримування рослин в камерах при 22-24°С протягом 3 діб вимірювали площу пошкоджень, і за результатами обчислювали індекс пригнічення згідно з тією ж системою оцінок, що і в прикладі випробувань 11. Одержані результати наведені в таблиці 32. Таблиця 32 Лікувальна дія при фітофторозі томатів (індекс пригнічення) Інгредієнт, який посилює активність Агент-спредер № 23 24 39 88 Індекс пригнічення 4 4 4 4 90 4 Без інгредієнта, який посилює активність 2 Приклад випробувань 14 Перевірка профілактичної дії при фітофторозі томатів Отримання водної дисперсії Агент-спредер №58 або 91 (інгредієнт, що посилює активність) розбавляли водою в 500 разів, і додавали сполуку №1 у зазначеній раніше концентрації, та одержували водну дисперсію. Для порівняння у такий самий спосіб готували водну дисперсію, що містить ту саму кількість сполуки №1 і не містить інгредієнта, що посилює активність. Методика випробувань і результати Томати (сорт Ponderosa) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази четвертого листа, над нею за допомогою пристрою для обприскування розприскували приготовану вище суспензію в кількості 20мл на 0,25м 2. Через 24 години після обприскування рослини для інокуляції обприскували зависсю зооспорангію гриба, який викликає фітофтороз (Phytophtora infestans), і рослини витримували в камеpax при 22-24°С протягом 3 діб. Вимірювали площу пошкоджень, і за результатами обчислювали індекс пригнічення згідно з тією ж системою оцінок, що і в прикладі випробувань 11. Одержані результати наведені в таблиці 33. Таблиця 33 Профілактична дія при фітофторозі томатів (індекс пригнічення) Сполука №1 1,6ч/млн 0,8ч/млн 0,4ч/млн Інгредієнт, який посилює активність Спредер №58 (500-кратне розведення) Спредер №91 (500-кратне розведення) Без спредера 4 4 3 4 4 1 1 3 1 Приклад випробувань 15 Перевірка лікувальної, дії, при несправжній борошнистій росі огірків Отримання водної дисперсії Розподільний агент (інгредієнт, що посилює активність), зазначений нижче в таблиці 34, розбавляли водою в 500 або 2000 разів, і додавали до нього сполуку №1 в концентрації 12,5ч/млн, та одержували водну дисперсію. Для порівняння у такий самий спосіб готували водну дисперсію, що містить 12,5ч/млн сполуки №1 і не містить інгредієнт, що посилює активність. Методика випробування і результати Огірки (сорт Suyo) вирощували в поліетиленових горшках (діаметр 7,5см). Коли рослина досягала фази другого листа, її інокулювали шляхом обприскування зависсю спор гриба, який викликає несправжню борошнисту росу (Pseudoperonospora cubensis). Через 15-24 години над рослинами за допомогою пристрою для обприскування розприскували водну дисперсію в кількості 20мл на 0,25м 2. Рослини витримували в камерах при 22-24°С протягом 5 діб, та вимірювали площу пошкоджень першого листа, щоб отримати відношення пошкодженої площі листа до непошкодженої (%). Одержані результати наведені в таблиці 34. Таблиця 34 Лікувальна дія при несправжній борошнистій росі огірків (відношення пошкодженої площі листа до непошкодженої; %) міра розведення інгредієнта, що посилює активність 500 разів 2000 разів 23 100 100 24 100 100 39 100 100 Агент-спредер № 88 89 95 90 83 90 100 95 без спредера 65 (Примітка: всі частини в наведених далі прикладах композицій 1-14 і в прикладі-посиланні композиції наведені як масові) Приклад композиції 1 (1) Сполука №1 5 частин (масові, далі також масові) (2) Дикалійгідрофосфат 7 частин (3) Діатомова земля 82 частини (4) Діалкілсульфосукцинат 2 частини (5) Сульфат поліоксіетиленалкілфеніло вого ефіру 4 частини Зазначені вище компоненти змішують до однорідного стану і одержують змочуваний порошок. Приклад композиції 2 (1) Сполука №1 5 частин (2) Додекагідрат третинного фосфа ту натрію 16 частин (3) Діатомова земля 73 частини (4) Діалкілсульфосукцинат 2 частини (5) Сульфат поліоксіетиленалкілфенілового ефіру 4 частини Зазначені вище компоненти змішують до однорідного стану і одержують змочуваний порошок. Приклад композиції 3 (1) Сполука №1 5 частин (2) Дикалійгідрофосфат 18 частин (3) Керосин 63 частини (4) Діалкілсульфосукцинат 2 частини (5) Суміш похідної поліоксіетиленфенілффенолу і поліоксіетиленсорбітаналкілату 12 частин Зазначені вище компоненти змішують до однорідного стану і тонко здрібнюють, та одержують концентрат суспензії. Приклад композиції 4 (1) Каолін 78 частин (2) Конденсат bнафталінсульфонату натрію і формальдегіду 2 частини (3) Поліоксіетиленалкіларилсульфат 5 частин (4) Гідратований аморфний діоксид кремнію 15 частин Суміш зазначених вище компонентів, дикалійгідрофосфат та сполуку №1 змішують при масовому співвідношенні 79:20:1, і одержують змочуваний порошок. Приклад композиції 5 (1) Каолін 78 частин (2) Конденсат bнафталінсульфонату натрію і формальдегіду 2 частини (3) Поліоксіетиленалкіларилсульфат 5 частин (4) Гідратований аморфний діоксид кремнію 15 частин Суміш зазначених вище компонентів, сполуку №1 і металаксил змішують при масовому співвідношенні 8:1:1, та одержують змочуваний порошок. Приклад композиції 6 (1) Сполука №2 0,5 частин (2) Металаксил 0,5 частин (3) Бентоніт 20 частин (4) Каолін 74 частини (5) Дігнінсульфонат натрію 5 частин Зазначені вище компоненти змішують з кількістю води, достатньою для грануляції, потім гранулюють і одержують гранули. Приклад композиції 7 (1) Сполука №3 0,25 частин (2) Металаксил 0,25 частин (3) Карбонат кальцію 99,0 частин (4) Фосфат нижчого спирту 0,5 частин Зазначені вище компоненти змішують до однорідного стану, і одержують дуст. Приклад композиції 8 (1) Каолін 78 частин (2) Конденсат bнафталінсульфонату натрію та формальдегіду 2 частини (3) Поліоксіетиленалкіларилсульфат 5 частин (4) Гідратований аморфний 15 частин діоксид кремнію Суміш зазначених вище компонентів, сполуки №1 Kocide Bordeaux (торговий знак) змішують при масовому співвідношенні 0,8:76,8:22,4, і одержують змочуваний порошок. Приклад композиції 9 (1) Каолін 78 частин (2) Конденсат bнафталінсульфонату натрію та формальдегіду 2 частини (3) Поліоксіетиленалкіларилсульфат 5 частин (4) Гідратований аморфний діоксид кремнію 15 частин Суміш зазначених вище компонентів, сполуки №1 та Duitch Bordeaux А (торговий знак) змішують при масовому співвідношенні 5:67,2:27,8, і одержують змочуваний порошок. Приклад композиції 10 (1) Сполука №1 0,5 частин (2) Дуст DL Sanpun Bordeaux (торговий знак, виробляється Dai-ichi Noyaku К.К. та Hokko 0,5 частин Chemical Industry Co., Ltd.) (3) Карбонат натрію 99,0 частин (4) Фосфат нижчого спирту 0,5 частин Зазначені вище компоненти змішують до однорідного стану та одержують дуст. Приклад композиції 11 (1) Сполука №1 0,5 частин (2) Дуст DL Sanpun Bordeaux (торговий знак, виробляється Dai-ichi Noyaku К.К. та Hokko Chemical Industry Co., Ltd.) 0,5 частин (3) Бентоніт 20 частин (4) Каолін 74 частини (5) Лігнінсульфонат натрію 5 частин Зазначені вище компоненти змішують разом з кількістю води, достатньою для грануляції, потім гранулюють, та одержують гранули. Приклад композиції 12 (1) Сполука №1 5 частин (2) Трис(етилфосфонат) алюмінію (фозетилалюмінію) 5 частин (3) Діатомова земля 84 частини (4) Лігнінсульфонат кальцію 2 частини (5) Діалкілсульфосукцинат 4 частини Зазначені вище компоненти змішують до однорідного стану і одержують змочуваний порошок. Приклад композиції 13 (1) Сполука №1 (активний інгредієнт) 11,1 частини (2) Диспергатор SOPROPHOR FLK (торговий знак, виробляється RHONE POULENC) 1,1 частини (3) Диспергатор і змочувач Supragil MNS/90 (торговий знак) 1,1 частини (4) Диспергатор і суспендувальний агент Vegum 1,7 частини (5) Сечовина (діє як антифриз) 11,1 частини (6) Протиспінювач SM5572F (торговий знак) 0,1 частини (7) Дистильована вода 73,8 частин Зазначені вище компоненти (1)-(7) змішують і піддають мокрому здрібненню, аж доки середній розмір частинок активного інгредієнта не сягне 2мкм, та одержують суспензію. До 90 частин одержаної суспензії додають 10 частин інгредієнта, що посилює активність, потім змішують шля хом струшування, і одержують концентрат водної суспензії. Приклад композиції 14 (1) Сполука №1 (активний інгредієнт) 10,0 частин (2) Диспергатор SOPROPHOR FLK (торговий знак, виробляється RHONE 1,0 частина POULENC) (3) Диспергатор і змочувач Supragil MNS/90 (торговий знак) 1,0 частина (4) Диспергатор і 1,5 частини суспендувальний агент Vegum (5) Сечовина (діє як антифриз) 10,0 частин (6) Протиспінювач SM5572F (торговий знак) 0,1 частини (7) Дистильована вода 66,4 частини (8) Інгредієнт, який посилює активність 10,0 частин Зазначені вище компоненти (1)-(8) змішують та піддають мокрому здрібненню, аж доки середній розмір частинок активного інгредієнта не сягне 2мкм, і одержують концентрат водної суспензії. Приклад-посилання композиції (1) Каолін 78 частин (2) Конденсат bнафталінсульфонату натрію та формальдегіду 2 частини (3) Поліоксіетиленалкіларилсульфат 5 частин (4) Гідратований аморфний діоксид кремнію 15 частин Зазначені вище компоненти і неорганічну сполуку фосфор у змішують при масовому співвідношенні 4:1, та одержують 20% змочуваний порошок на основі неорганічної сполуки фосфору. Промислова придатність Композиції для боротьби з шкідливими біоорганізмами, які відповідають даному винаходу, мають сильну лікувальну і/або профілактичну дію на культурні рослини, які хворіють на захворювання рослин, які викликаються шкідливими біоорганізмами, та дають змогу боротися з шкідливими біоорганізмами. Зокрема, композиції, що містять інгредієнт, який посилює активність, виявляють посилену лікувальну дію, що дає змогу знизити кількість використовуваного активного інгредієнта. Незважаючи на те, що винахід описаний докладно і з посиланнями на характерні варіанти його втілення, для фахівців в цій галузі те хніки буде очевидно, що можна здійснити різні зміни і модифікації без відходу від суті і обсягу винаходу.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition for controlling harmful bio-organisms and method for struugle against harmful bio-organisms using such composition

Назва патенту російською

Композиция для борьбы с вредными биоорганизмами и способ борьбы с вредными биоорганизмами с применением такой композиции

Автори російською

Mitani, Shigeru

МПК / Мітки

МПК: A01P 3/00, A01N 61/00, A01N 25/24, A01N 43/50, A01N 59/26

Мітки: шкідливими, боротьби, композиція, біоорганізмами, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/24-67739-kompoziciya-ta-sposib-borotbi-z-shkidlivimi-bioorganizmami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиція та спосіб боротьби з шкідливими біоорганізмами</a>

Подібні патенти