Є ще 16 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу, який включає циліндричний подовжений нагрівач курильного матеріалу, що включає перший нагрівальний циліндр, виконаний з можливістю нагрівання першої області курильного матеріалу, розташованої у ньому, до температури випаровування, достатньої для випаровування компонента курильного матеріалу, і другий нагрівальний циліндр, виконаний з можливістю одночасного нагрівання другої області курильного матеріалу, розташованої у ньому, до температури нижчої, ніж температура випаровування, але достатньої для запобігання конденсації випаровуваних компонентів курильного матеріалу, де перший нагрівальний циліндр і другий нагрівальний циліндр розташовані співвісно.

2. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, виконаний з можливістю управління температурою першої області курильного матеріалу незалежно від температури другої області курильногоматеріалу.

3. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, виконаний з можливістю подальшої активізації першого нагрівального циліндра для нагрівання першої області курильного матеріалу до згаданої більш низької температури і активізації другого нагрівального циліндра для одночасного нагрівання другої області курильного матеріалу до температури випаровування.

4. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, виконаний з можливістю подальшої активізації третього нагрівального циліндра дня нагрівання третьої області курильного матеріалу до температури випаровування та активізації першого та/або другого нагрівального(-них) циліндра(-ів) для нагрівання першої та/або другої областей курильного матеріалу до згаданої більш низької температури.

5. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, виконаний з можливістю послідовного нагрівання різних областей курильного матеріалу до температури випаровування, при одночасному нагріванні областей курильного матеріалу, не нагрітих до цієї температури випаровування, до більш низької температури для запобігання конденсації випаровуваних компонентів.

6. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, що має камеру нагріву курильного матеріалу для розміщення курильного матеріалу під час нагрівання.

7. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 6, в якому камера нагріву розташовується суміжно з нагрівачем.

8. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 6, в якому більш низька температура запобігає конденсації випаровуваних компонентів у камері нагрівання.

9. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, що має мундштук, через який можна вдихати випаровувані компоненти курильного матеріалу.

10. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, в якому температура випаровування становить 100 ºС або вище.

11. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, в якому згадана більш низька температура становить менше 100 ºС.

12. Спосіб нагрівання курильного матеріалу, при виконанні якого: нагрівають першу область курильного матеріалу до температури випаровування для випаровування щонайменше одного компонента курильного матеріалу для вдихання; і одночасно нагрівають другу область курильного матеріалу до температури, нижчої, ніж температура випаровування, але достатньої для запобігання конденсації випаровуваних компонентів курильного матеріалу.

13. Спосіб за п. 12, в якому температура випаровування становить 100 ºС або вище.

14. Спосіб за п. 12, в якому температура, нижча, ніж температура випаровування, але достатня для запобігання конденсації випаровуваних компонентів курильного матеріалу становить менше 100 ºС.

Текст

Реферат: У заявці описано пристрій, що включає нагрівач курильного матеріалу, виконаний з можливістю нагрівання першої області курильного матеріалу до температури випаровування, достатньої для випаровування компонента курильного матеріалу, і одночасного нагрівання другої області курильного матеріалу до температури, нижчої, ніж температура випаровування, але достатньої для запобігання конденсації випаровуваних компонентів курильного матеріалу. Також описаний спосіб нагрівання курильного матеріалу. UA 111622 C2 (12) UA 111622 C2 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Галузь техніки Винахід належить до нагрівання курильного матеріалу. Рівень техніки У курильних виробах, наприклад, сигаретах і сигарах в процесі використання спалюють тютюн для створення тютюнового диму. Робилися спроби створення альтернативи цим курильним виробам у вигляді продуктів, що виділяють сполуки без утворення тютюнового диму. Прикладами таких продуктів можуть слугувати так звані продукти, що нагріваються без горіння, які виділяють сполуки, не спалюючи, а нагріваючи тютюн. Розкриття винаходу У даному винаході пропонується пристрій, що включає нагрівач курильного матеріалу, виконаний з можливістю нагрівання першої області курильного матеріалу до температури випаровування, достатньої для випаровування компонента курильного матеріалу, і одночасного нагрівання другої області курильного матеріалу до температури нижчої, ніж температура випаровування, але достатньої для запобігання конденсації компонентів курильного матеріалу, що випарувалися. Пристрій може бути виконано з можливістю управління температурою першої області курильного матеріалу незалежно від температури другої області курильного матеріалу. Нагрівач може містити кілька зон нагріву, що включають першу зону нагріву, пристосовану для нагрівання першої області курильного матеріалу, і другу зону нагріву, пристосовану для одночасного нагрівання другої області курильного матеріалу. Кілька зон нагріву можуть приводитися в дію окремо і незалежно для одночасного нагрівання різних областей курильного матеріалу до різних температур. Пристрій може бути виконано з можливістю активізації першої зони нагріву для нагрівання першої області курильного матеріалу до температури випаровування та активізації другої зони нагріву для одночасного нагрівання другої області курильного матеріалу до більш низької температури. Пристрій може бути виконано з можливістю подальшої активізації першої зони нагріву для нагрівання першої області курильного матеріалу до більш низької температури і активізації другої зони нагріву для одночасного нагрівання другої області курильного матеріалу до температури випаровування. Пристрій може бути виконано з можливістю подальшої активізації третьої зони нагріву для нагрівання третьої області курильного матеріалу до температури випаровування та активізації першої та (або) другої зони (зон) нагріву для нагрівання першої та (або) другої областей курильного матеріалу до більш низької температури. Пристрій може бути виконано з можливістю послідовного нагрівання різних областей курильного матеріалу до температури випаровування, при одночасному нагріванні областей курильного матеріалу, не нагрітих до цієї температури випаровування, до більш низької температури, для запобігання конденсації випаруваних компонентів. Пристрій може мати камеру нагріву курильного матеріалу, в яку поміщений курильний матеріал під час нагрівання. Камера нагріву може розташовуватися поруч з нагрівачем. Більш низька температура може запобігати конденсації випаруваних компонентів у камері нагрівання. Пристрій може мати мундштук, через який можна вдихати випарені компоненти курильного матеріалу. Температура випаровування може становити 100 градусів Цельсія або вище. Більш низька температура може бути нижче 100 градусів Цельсія. У винаході запропонований спосіб виготовлення пристрою. У винаході запропонований спосіб нагрівання курильного матеріалу, при виконанні якого: нагрівають першу область курильного матеріалу до температури випаровування для випаровування щонайменше одного компонента курильного матеріалу для вдихання; і одночасно нагрівають другу область курильного матеріалу до температури, нижчої, ніж температура випаровування, але достатньої для запобігання конденсації випаруваних компонентів курильного матеріалу. Далі, для ілюстрації винаходу, наводяться варіанти його виконання з посиланнями на прикладені креслення, на яких: Короткий опис креслень на фіг. 1 представлений в перспективі з частковим вирізом вигляд пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу для вивільнення ароматичних сполук і (або) нікотину з курильного матеріалу; 1 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 на фіг. 2 представлено пристрій, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому нагрівач розташований зовні камери нагрівання курильного матеріалу так, щоб направляти тепло в напрямку по радіусу всередину для нагрівання там курильного матеріалу; на фіг. 3 представлений в перспективі з частковим вирізом вигляд пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому курильний матеріал поміщений навколо подовженого керамічного нагрівача, розділеного на радіальні нагрівальні секції; на фіг. 4 представлено в розібраному вигляді пристрій, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому курильний матеріал розміщений навколо подовженого керамічного нагрівача, розділеного на радіальні нагрівальні секції; на фіг. 5 представлений в перспективі з частковим розрізом вигляд пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому курильний матеріал розміщений навколо подовженого інфрачервоного нагрівача; на фіг. 6 представлено в розібраному вигляді пристрій, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому курильний матеріал розміщений навколо подовженого інфрачервоного нагрівача; на фіг. 7 схематично показана частина пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому курильний матеріал розміщений навколо декількох поздовжніх подовжених нагрівальних секцій, розташованих з інтервалом навколо центральної поздовжньої осі; на фіг. 8 представлений в перспективі вид частині пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому області курильного матеріалу розташовуються між парами вертикально розташованих нагрівальних пластин; на фіг. 9 представлено в перспективі пристрій, показаний на фіг. 8, з додатково показаним зовнішнім корпусом; на фіг. 10 представлена в розібраному вигляді частина пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому області курильного матеріалу розташовуються між парами вертикально розташованих нагрівальних пластин; на фіг. 11 представлена блок-схема способу активізації зон нагріву і відкривання і закривання клапанів камери нагрівання під час затяжки; на фіг. 12 схематично показаний газовий потік через пристрій, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу; на фіг. 13 графічно ілюструється залежність нагріву, яка може бути використана для нагрівання курильного матеріалу з використанням нагрівача; на фіг. 14 схематично представлений вид перетину секції вакуумної ізоляції, виконаної з можливістю ізолювання нагрітого курильного матеріалу від втрат тепла; на фіг. 15 схематично представлений інший вид перетину секції вакуумної ізоляції, виконаної з можливістю ізолювання нагрітого курильного матеріалу від втрат тепла; на фіг. 16 схематично представлений вид перетину теплового містка з низькою теплопровідністю, що створює непрямий шлях від високотемпературної ізолюючої стінки до низькотемпературної ізолюючої стінки; на фіг. 17 схематично представлений вид перетину теплового захисту і теплопрозорого вікна, яке може пересуватися щодо масиву курильного матеріалу для вибіркової передачі через вікно теплової енергії в різні секції курильного матеріалу; і на фіг. 18 схематично представлений вид перетину частини пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому камера нагріву може герметично закриватися запірними клапанами. Докладний опис винаходу У даному описі, термін "курильний матеріал" включає будь-який матеріал, що вивільняє летючі компоненти при нагріванні, і будь-який, що містить тютюн матеріал, і може, наприклад, включати один або більше матеріал з групи, до якої входять тютюн, похідні тютюну, розпушений тютюн, відновлений тютюн або замінники тютюну. Пристрій 1 для нагрівання курильного матеріалу включає джерело 2 енергії, нагрівач 3 і камеру 4 нагріву. Джерело 2 енергії може містити батарею, наприклад Li-іонну батарею, нікелеву батарею, лужну батарею і (або) ін., і електрично з'єднаний з нагрівачем 3 для подачі на нагрівач 3 електричної енергії, коли це потрібно. Камера 4 нагріву виконана з можливістю розміщення в ній курильного матеріалу 5 так, щоб курильний матеріал 5 міг бути нагрітий в камері 4 нагріву. Наприклад, камера 4 нагріву може бути розташована, примикаючи до нагрівача 3 так, що теплова енергія від нагрівача 3 нагріває знаходиться в ній курильний матеріал 5 для випаровування ароматичних сполук та нікотину в курильному матеріалі 5 без горіння курильного матеріалу 5. Для того щоб дати можливість користувачу пристрою 1 вдихати 2 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 випарувалися компоненти при використанні пристрою 1, є мундштук 6. Курильний матеріал 5 може являти собою тютюнову суміш. Нагрівач 3 може представляти собою по суті циліндричний подовжений нагрівач 3, а камера 4 нагріву може бути розташована або зовні поздовжньої зовнішньої поверхні нагрівача 3, або всередині неї. Наприклад, як показано на фіг. 1, камера 4 нагріву може бути розташована зовні навколо кругової поздовжньої поверхні нагрівача 3. У результаті камера 4 нагріву і курильний матеріал 5 можуть утворювати коаксіальні шари навколо нагрівача 3. В альтернативному варіанті, як показано на фіг. 2, камера 4 нагріву може бути розташована всередині поздовжньої поверхні нагрівача 3 так, що камера 4 нагріву утворює серцевину або іншу порожнину всередині нагрівальної поверхні. Як буде зрозуміло з наведеного далі розгляду, також можуть бути використані й інші форми та конфігурації нагрівача 3 і камери 4 нагріву. Компоненти пристрою 1, наприклад, джерело 2 енергії і нагрівач 3 можуть знаходитися в корпусі 7. Корпус 7 може являти собою приблизно циліндричну трубку, в якій джерело 2 енергії розташований поблизу її першого кінця 8, а нагрівач 3 і камера 4 нагріву розташовані поблизу його протилежного, другого кінця 9. Джерело 2 енергії і нагрівач 3 витягнуті уздовж поздовжньої осі корпусу 7. Наприклад, як показано на фіг. 1 і 2, джерело 2 енергії і нагрівач 3 можуть бути розташовані уздовж центральної поздовжньої осі корпусу 7 по суті встик так, що торцева поверхня джерела 2 енергії по суті впирається в торцеву поверхню нагрівача 3. Між джерелом 2 енергії і нагрівачем 3 може бути розташована теплоізоляція для запобігання прямої передачі тепла від одного до іншого. Довжина корпусу 7 може становити приблизно 130 мм, довжина джерела енергії може становити приблизно 59 мм і довжина нагрівача 3 і зони (камери) 4 нагріву може становити приблизно 50 мм. Діаметр корпусу 7 може становити приблизно від 9 до 18 мм. Наприклад, діаметр першого кінця 8 корпусу може становити від 15 до 18 мм, в той час як діаметр мундштука 6 на другому кінці 9 корпусу може бути від 9 до 15 мм. Діаметр нагрівача 3 може становити приблизно від 2,0 до 13,0 мм, в залежності від конструкції нагрівача. Наприклад, нагрівач 3, розташований зовні камери 4 нагріву, як це, наприклад, показано на фіг. 2, може мати діаметр приблизно від 9,0 до 13,0 мм, в той час як діаметр нагрівача 3, розташованого усередині камери 4 нагріву, наприклад, як показано на фіг. 1, може становити приблизно від 2,0 до 4,5 мм, наприклад, приблизно від 4,0 до 4,5 мм, або приблизно від 2,0 до 3,0 мм. В альтернативних випадках можуть бути використані нагрівачі з діаметрами за межами цих інтервалів. Діаметр камери 4 нагріву може становити приблизно від 5,0 до 10,0 мм. Наприклад, камера 4 нагріву, розташована зовні нагрівача 3, наприклад, як показано на фіг. 1, може мати зовнішній діаметр приблизно 10,0 мм по її зверненій назовні поверхні, в той час як камера 4 нагріву, розташована всередині нагрівача 3, наприклад, як показано на фіг. 2, може мати діаметр приблизно від 5,0 до 8,0 мм, наприклад, приблизно від 3,0 до 6,0 мм. Діаметр джерела 2 енергії може становити приблизно від 14,0 до 15,0 мм, наприклад, 14,6 мм, хоча з рівним успіхом можуть використовуватися джерела 2 енергії з іншими діаметрами. Мундштук 6 може бути розташований на другому кінці 9 корпусу 7, поблизу камери 4 нагріву і курильного матеріалу 5. Корпус 7 пристосований для його захоплення користувачем в процесі користування пристроєм 1 таким чином, щоб користувач міг вдихати такі, що випарувалися, сполуки курильного матеріалу через мундштук 6 пристрою 1. Нагрівач 3 може являти собою керамічний нагрівач 3, приклади якого показані на фіг. 1-4. Керамічний нагрівач 3 може, наприклад, містити керамічну основу з окису алюмінію і (або) нітриду кремнію, покриту тонкими металевими листами і спечену. В альтернативному варіанті, як показано на фіг. 5 і 6, нагрівач 3 може являти собою інфрачервоний (ІЧ) нагрівач 3, наприклад, галогенову ІЧ лампу 3. ІЧ нагрівач 3 може мати малу масу і при його використанні можна скоротити загальну масу пристрою 1. Наприклад, маса ІЧ нагрівача може бути на 2030 % нижче маси керамічного нагрівача 3, що має таку ж потужність нагріву. ІЧ нагрівач 3 також має низьку теплову інерцію і тому здатний дуже швидко нагрівати курильний матеріал 5 у відповідь на керуючий вплив. ІЧ нагрівач 3 може бути виконаний з можливістю випускання ІЧ електромагнітного випромінювання на довжині хвилі в інтервалі приблизно від 700 нм до 4,5 мкм. В якості іншої альтернативи може бути використання резистивного нагрівача 3, наприклад, дроту з високим опором, намотаною на керамічний ізолюючий шар, нанесений на стінку теплової ізоляції 18, розглянутої нижче. Як зазначалося вище і як показано на фіг. 1, нагрівач 3 може бути розташований в центральній області корпусу 7, а камера 4 нагріву і курильний матеріал 5 можуть бути розміщені навколо поздовжньої поверхні нагрівача 3. При такому розташуванні, теплова енергія, що випромінюється нагрівачем 3, може поширюватися в радіальному напрямку назовні від повздовжньої поверхні нагрівача 3 в камеру 4 нагріву і курильний матеріал 5. В 3 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 альтернативному варіанті, як показано на фіг. 2, нагрівач може розміщуватися поблизу зовнішньої поверхні корпусу 7, а камера 4 нагріву і курильний матеріал 5 можуть бути розташовані в центральній частині корпусу 7, внутрішньої щодо поздовжньої поверхні нагрівача 3. У такій конструкції, яку випромінює нагрівачем 3 теплова енергія поширюється в радіальному напрямку всередину від поздовжньої поверхні нагрівача 3 в камеру 4 нагріву і курильний матеріал 5. Нагрівач 3 може містити кілька окремих зон 10 нагріву, як показано на фіг. 2 і 3. Зони 10 нагріву можуть приводитися в дію незалежно один від одного так, щоб різні зони 10 могли бути активізовані в різний час для нагрівання курильного матеріалу 5. Розташування зон 10 нагріву в нагрівачі 3 може мати будь-яку геометрію. Однак у наведених на кресленнях прикладах, зони 10 нагріву розташовані в нагрівачі 3 так, щоб різні зони 10 нагріву краще і незалежно нагрівали різні області курильного матеріалу 5. Наприклад, як показано на фіг. 2 і 3, нагрівач 3 може містити кілька співвісних зон 10 нагріву, що утворюють витягнуту конструкцію. Зони 10 кожна можуть містити окремий елемент нагрівача 3. Зони 10 нагріву можуть бути, наприклад, все співвісні один з одним і з поздовжньою віссю нагрівача 3, створюючи тим самим кілька незалежних зон нагріву по довжині нагрівача 3. Кожна зона 10 нагріву може містити нагрівальний циліндр 10, що має кінцеву довжину, значно меншу довжини нагрівача 3 в цілому. Циліндри 10 можуть являти собою суцільні диски, глибина кожного з яких еквівалентна довжині згаданого циліндра. Відповідний приклад показаний на фіг. 3. В альтернативному варіанті, циліндри 10 можуть являти собою порожнисті кільця, як показано на фіг. 2. У цьому випадку, розташування коаксіальних зон 10 нагріву утворює зовнішню поверхню камери 4 нагріву і забезпечує випромінювання тепла всередину, переважно в напрямку центральної поздовжньої осі камери 4. Зони 10 нагріву розташовані так, що їх радіально спрямовані, або поперечні, поверхні звернені один до одного по довжині нагрівача 3. Поперечні поверхні кожної зони 10 можуть стосуватися поперечних поверхонь сусідніх зон 10. В альтернативному варіанті, поперечні поверхні кожної зони 10 можуть бути відокремлені від поперечних поверхонь сусідній зони (зон) 10. Між такими розділеними зонами 10 нагріву може перебувати теплова ізоляція 18, як буде більш детально показано нижче. Приклад такої конструкції наведено на фіг. 2. При цьому коли проводиться активізація конкретної зони 10 нагріву, вона передає теплову енергію курильному матеріалу 5, розташованому по радіусу всередині або навколо зони 10 нагріву, не нагріваючи помітно решти курильного матеріалу 5. Наприклад, як показано на фіг. 3, зона нагріву курильного матеріалу 5 може містити кільце курильного матеріалу 5, розташованого навколо зони нагріву 10, яка була активізована. Курильний матеріал 5 може, таким чином, нагріватися незалежними секціями, наприклад, кільцевими або серцевини, при цьому кожна секція відповідає курильному матеріалу 5, розташованому безпосередньо всередині або навколо конкретної зони 10 нагріву, і має масу і обсяг значно менше, ніж у масиву курильного матеріалу в цілому. В іншій альтернативної конструкції, показаній на фіг. 7, нагрівач 3 може містити кілька подовжених поздовжньо прохідних зон 10 нагріву, розташованих в різних місцях навколо центральної поздовжньої осі нагрівача 3. Хоча на фіг. 7 поздовжньо прохідні зони 10 нагріву показані різної довжини, ці поздовжньо прохідні зони 10 нагріву можуть мати в цілому однакову довжину так, що кожна з них проходить по суті по всій довжині нагрівача 3. Кожна зона 10 нагріву може містити, наприклад, індивідуальний ІЧ нагрівальний елемент 10, наприклад, ІЧ нитку 10 розжарювання. У варіанті виконання, уздовж центральної поздовжньої осі нагрівача 3 може бути розташований масив теплоізоляційного або тепловідбивного матеріалу з тим, щоб теплова енергія, що випромінюється кожною зоною 10 нагріву, поширювалася здебільшого назовні від нагрівача 3 в камеру 4 нагріву і нагрівала курильний матеріал 5. Відстань між центральною поздовжньою віссю нагрівача 3 і кожною із зон 10 нагріву може бути приблизно однаковою. При бажанні, зони 10 нагріву можуть бути укладені в трубку, прозору для ІЧ і (або) теплового випромінювання, або інший кожух, який утворює подовжню поверхню нагрівача 3. Положення зон 10 нагріву щодо інших зон 10 нагріву усередині трубки може бути зафіксовано. Таким чином, при активізації конкретної зони 10 нагріву вона передає теплову енергію курильному матеріалу 5, прилеглому до цієї зони 10 нагріву, не нагріваючи помітно решту курильного матеріалу 5. Нагріта секція курильного матеріалу 5 може включати подовжню секцію курильного матеріалу 5, розташовану паралельно і безпосередньо прилеглу до поздовжньої зоні 10 нагріву. Таким чином, також як і в попередньому прикладі, курильний матеріал 5 може бути нагрітий незалежними секціями. Як буде більш докладно описано нижче, кожна зона 10 нагріву може бути активізована окремо і вибірково. 4 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Курильний матеріалу 5 може поміщатися в картриджі 11, який може бути вставлений в камеру 4 нагріву. Наприклад, як показано на фіг. 1, картридж 11 може являти собою трубку 11 курильного матеріалу, яка може бути вставлена навколо нагрівача 3 так, що внутрішня поверхня трубки 11 курильного матеріалу звернена до поздовжньої поверхні нагрівача 3. Трубка 11 курильного матеріалу може бути порожнистою. Діаметр порожнистої центральної частини трубки 11 може, по суті, бути рівний діаметру нагрівача 3 або дещо більше його, тому трубка 11 щільно облягає нагрівач 3. В альтернативному варіанті, як показано на фіг. 2, картридж 11 може представляти собою по суті суцільний стрижень курильного матеріалу 5, який може бути вставлений в камеру 4 нагріву, розташовану всередині нагрівача 3 так, що зовнішня поздовжня поверхня стрижня 11 звернена до внутрішньої поздовжньої поверхні нагрівача 3. Довжина картриджа 11 може бути приблизно рівною довжині нагрівача 3, тому нагрівач 3 може нагрівати картридж 11 по всій його довжині. В іншій альтернативної конструкції нагрівача 3 він являє собою нагрівач спіральної форми. Нагрівач 3 спіральної форми може бути виконаний з можливістю вгвинчування в картридж 11, і може включати прилеглі один до одного співвісні зони 10 нагріву, діючі по суті так само, як і розглянутий вище лінійний подовжений нагрівач 3, описаний з посиланням на фіг. 1 і 3. Крім того, як показано на фіг. 8, 9 і 10, можуть бути використані нагрівачі 3 і курильного матеріалу 5 іншої геометричної форми. Зокрема, нагрівач 3 може включати кілька зон 10 нагріву, що тягнуться безпосередньо всередину подовженої камери 4 нагріву, яка поділяється на секції зонами 10 нагріву. У процесі використання, зони 10 нагріву проходять прямо всередину подовженого картриджа 11 курильного матеріалу або достатньо щільного масиву курильного матеріалу 5. Тим самим, курильний матеріал 5 в камері 4 нагріву розділений на окремі секції, які відокремлюються один від одного рознесеними зонами 10 нагріву. Нагрівач 3, камера 4 нагріву і курильного матеріалу 5 всі разом можуть проходити уздовж центральної поздовжньої осі корпусу 7. Як показано на фіг. 8 і 10, кожна зона 10 нагріву може включати виступ 10, наприклад, вертикально розташовану нагрівальну пластину 10, що проходить в масив курильного матеріалу 5. Виступи 10 розглядаються нижче у зв'язку з нагрівальними пластинами 10. Головна площина нагрівальних пластин 10 може бути по суті перпендикулярна головній поздовжній осі масиву курильного матеріалу 5 і камери 4 нагріву і (або) корпусу 7. Нагрівальні пластини 10 можуть бути паралельні одна одній, як це показано на фіг. 8 і 10. Кожна секція курильного матеріалу 5 укладена між головними нагрівальними поверхнями пари нагрівальних пластин 10, розташованих по обидві сторони секції курильного матеріалу, при цьому активізація однієї або обох нагрівальних пластин 10 викличе передачу теплової енергії безпосередньо в курильний матеріал 5. Нагрівальні поверхні можуть мати тиснення для збільшення площі поверхні нагрівальної пластини 10, що стикається з курильним матеріалом 5. У варіанті виконання, кожна нагрівальна пластина 10 може мати тепловідбивний шар, що розділяє пластину 10 на дві половини уздовж її головної площини. Кожна половина пластини 10 може, таким чином, утворювати окрему зону 10 нагріву, і може бути незалежно активізована для нагрівання тільки секції курильного матеріалу 5, що лежить безпосередньо проти половини пластини 10, замість курильного матеріалу 5 по обидва боки пластини 10. Можуть бути активізовані сусідні пластини 10, або їх звернені одна до одної частини, для нагрівання секції курильного матеріалу 5, яка розташована між сусідніми пластинами, що знаходяться з протилежних сторін секції курильного матеріалу 5. Подовжений картридж курильного матеріалу, або масив 11, може бути вставлений між камерою 4 нагріву і нагрівальними пластинами 10 і витягнутий звідти при видаленні секції корпусу 7 на другому кінці 9 корпусу, як це було описано вище. Зони 10 нагріву можуть індивідуально і вибірково активізуватися для нагрівання, по необхідності, різних секцій курильного матеріалу 5. Таким чином, коли активізується конкретна зона 10 нагріву або пара зон 10, відбувається передача теплової енергії курильному матеріалу 5, безпосередньо прилеглому до зони (зон) 10 нагріву, без істотного нагріву решти частини курильного матеріалу 5. Нагріта частина курильного матеріалу 5 може являти собою радіально розташовану секцію курильного матеріалу 5, що знаходиться між зонами 10 нагріву, як це показано на фіг. 8-10. Корпус 7 пристрою 1 може мати отвір, через який картридж 11 може бути вставлений в камеру 4 нагріву. Отвір може, наприклад, являти собою кільцеподібний отвір, розташований на другому кінці 9 корпусу так, що картридж 11 може бути вставлений в отвір і всунутий безпосередньо в камеру 4 нагріву. При використанні пристрою 1 для нагрівання курильного матеріалу отвір, переважно, закрито. В альтернативному варіанті, секція корпусу 7 на другому кінці 9 може відділятися від пристрою 1 так, що курильний матеріал 5 може бути вставлений в камеру 4 нагріву. Як приклад можна привести зображення на фіг. 10. Пристрій 1 може бути, при 5 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 бажанні, забезпечено виштовхувачем курильного матеріалу, керованого користувачем, наприклад, внутрішнім механізмом, виконаним з можливістю зрушування використаного курильного матеріалу 5 з нагрівача 3 і (або) відсунення від нього. Використаний курильний матеріал 5 може бути, наприклад, зрушений назад через отвір у корпусі 7. Потім, при необхідності, може бути вставлений новий картридж 11. Між курильним матеріалом 5 та зовнішньою поверхнею 19 корпусу 7 може бути розташована теплова ізоляція 18. Теплова ізоляція знижує втрати тепла з пристрою 1 і підвищує, завдяки цьому, ефективність нагрівання курильного матеріалу 5. Як показано на фіг. 14, в якості ізоляції 18 може використовуватися вакуумна ізоляція 18. Наприклад, ізоляція 18 може містити шар, обмежений стінкою, матеріалом 19 якої може бути, наприклад, метал. Внутрішня область або внутрішній шар 20 ізоляції 18 може містити матеріал з відкритими порами, наприклад, такий, що включає полімери, аерогелі чи інші відповідні матеріали, з яких може бути відкачано повітря до значного розрідження. Тиск у внутрішній області 20 може становити від 0,1 до 0,001 мбар. Стінка 19 ізоляції 18 має достатню міцність, щоб протистояти впливу на неї силі, обумовленої перепадом тиску між внутрішнім шаром 20 і зовнішніми поверхнями стінки 19, не допускаючи зминання ізоляції 18. Стінка 19 може, наприклад, являти собою стінку 19 з нержавіючої сталі, товщиною приблизно 100 мкм. Теплопровідність ізоляції 18 може становити від 0,004 до 0,005 Вт/м•К. Коефіцієнт теплопередачі ізоляції 18 може становити 2 приблизно від 1,10 до 1,40 Вт/м К в температурному діапазоні від 100 °С до 250 °С, наприклад, від 150 °С до 250 °С. Газова провідність ізоляції 18 нікчемна. На внутрішні поверхні матеріалу 19 стінки може бути нанесено покриття, що відбиває для зведення до мінімуму радіаційних втрат через ізоляцію 18. Покриття може, наприклад, являти собою алюмінієве ІЧ відбиваюче покриття товщиною приблизно від 0,3 мкм до 1,0 мкм. Вакуум у внутрішньому шарі 20 означає, що ізоляція 18 функціонує навіть тоді, коли товщина області внутрішнього шару 20 дуже мала. Ізолюючі властивості по суті не залежать від товщини. Це сприяє зменшенню загальної товщини пристрою 1. Як показано на фіг. 14, стінка 19 включає звернену всередину секцію 21 та звернену назовні секцію 22. Звернена всередину секція 21 в основному звернена до курильного матеріалу 5 і камері 4 нагріву. Звернена назовні секція 22 в основному звернена до зовнішньої поверхні корпусу 7. Під час роботи пристрою 1, звернена всередину секція 21 може бути більш теплою завдяки виділеній нагрівачем 3 теплової енергії, у той час як звернена назовні секція 22 холодніше завдяки наявності ізоляції 18. Звернена всередину секція 21 і звернена назовні секція 22 можуть, наприклад, мати по суті паралельні поздовжньо прохідні стінки 19, довжина яких щонайменше дорівнює довжині нагрівача 3 і камери 4 нагріву. Внутрішня поверхня зверненої назовні секції 22 стінки, тобто, поверхня, звернена до шару 20 з вакуумом, може мати покриття для поглинання газу в шарі 20. Відповідним покриттям може бути плівка окису титану. Як показано на фіг. 2, загальна довжина масиву теплової ізоляції 18 може перевищувати довжину камери 4 нагріву і нагрівача з тим, щоб ще більше знизити втрати тепла від пристрою 1 в атмосферу зовні корпусу 7. Наприклад, довжина теплової ізоляції 18 може становити приблизно від 70 до 80 мм. Як показано на схематичних зображеннях на фіг. 14 і 15, звернена всередину секція 21 стінки може з'єднуватися з оберненою назовні секцією 22 стінки на краях ізоляції 18 допомогою теплового містка 23, що забезпечить повне охоплення та ізоляцію шару 20 з вакуумом. Тепловий місток 23 може являти собою стінку 19, виконану з того ж матеріалу, що і звернені всередину і назовні секції 21, 22. Відповідним матеріалом є нержавіюча сталь, як це було показано вище. Теплопровідність теплового містка 23 вище теплопровідності ізолюючого шару 20, і тому через нього, порівняно з шаром 20, може відбуватися небажаний відтік тепла з пристрою 1, внаслідок чого відбувається зниження ефективності нагрівання курильного матеріалу 5. Для зниження втрат тепла через тепловий місток 23, він може бути виконаний протяжним для збільшення його опору тепловому потоку від зверненої всередину секції 21 до зверненої назовні секції 22. Це схематично ілюструється фіг. 16. Наприклад, тепловий місток 23 може проходити по непрямому шляху між оберненою всередину секцією 21 стінки 19 і оберненою назовні секцією 22 стінки 19. Тепловий місток 23 знаходиться в поздовжній частині пристрою 1, де відсутній нагрівач 3 і камера 4 нагріву. Це означає, що тепловий місток 23 поступово переходить від зверненої всередину секції 21 до зверненої назовні секції 22 по непрямому шляху при поступовому зменшенні внутрішнього шару 20 до нуля в точці вздовж корпусу 7, де нагрівач 3, камера 4 нагріву і курильний матеріал 5 вже відсутні, завдяки чому ще більше обмежується відтік тепла з пристрою 1. 6 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Як показано вище з посиланням на фіг. 2, нагрівач 3 може бути інтегрований з тепловою ізоляцією 18. Наприклад, теплова ізоляція 18 може являти собою в цілому витягнутий порожнистий корпус, наприклад, циліндричну трубку ізоляції 18, яка розташована коаксіально навколо камери 4 нагріву, і в яку інтегровані зони 10 нагріву. Теплова ізоляція 18 може включати шар із заглибленнями в зверненій всередину поверхні 21. Зони 10 нагріву поміщені в ці поглиблення так, що зони 10 нагріву звернені у бік курильного матеріалу 5 в камері 4 нагріву. Поверхні зон 10 нагріву, звернені до камери 4 нагріву, можуть бути розташовані врівень з внутрішньою поверхнею 21 теплової ізоляції 18 в областях ізоляції 18 без заглиблень. Інтегрування нагрівача 3 в теплову ізоляцію 18 означає, що зони 10 нагріву по суті оточені ізоляцією 18 з усіх боків зон 10 нагріву, крім тих, які звернені всередину до камери 4 нагріву курильного матеріалу. Завдяки цьому, тепло, випромінюване нагрівачем 3, концентрується в курильному матеріалі 5 і не розсіюється в інші частини пристрою 1 або атмосферу зовні корпусу 7. Інтегрування нагрівача 3 з тепловою ізоляцією 18 також знижує сумарну товщину комбінації нагрівача 3 та теплової ізоляції 18, в порівнянні з установкою окремого нагрівача всередині шару теплової ізоляції 18. Завдяки цьому може бути зменшений діаметр пристрою 1, зокрема діаметр корпусу 7, і досягнутий розмір звичайного малогабаритного продукту. В альтернативному варіанті, зниження товщини за рахунок інтегрування нагрівача з тепловою ізоляцією 18 дозволить встановлювати в пристрій 1 ширшу камеру 4 нагріву курильного матеріалу, або ввести додаткові компоненти, без збільшення загальної ширини корпусу 7, в порівнянні з пристроєм з окремим нагрівачем 3, розташованим всередині шару теплової ізоляції 18. Перевага інтегрування нагрівача 3 з ізоляцією 18 полягає в тому, що розміри і маса комбінації нагрівача 3 та ізоляції 18 можуть бути зменшені у порівнянні з пристроями, де нагрівач та ізоляція не інтегровані. Зменшення розміру нагрівача дозволяє відповідним чином зменшити діаметр корпусу. Зниження ваги нагрівача, в свою чергу, знижує час виходу на робочий режим і, тим самим, скорочує час прогріву пристрою 1. Додатково до теплової ізоляції 18, або в якості альтернативи їй, між поперечними поверхнями зон 10 нагріву може бути встановлений тепловідбивний шар. Розташування зон 10 нагріву один щодо одного може бути таким, що теплова енергія, що випромінюється з кожної зони 10 нагріву, по суті не нагріває сусідні зони 10 нагріву і, натомість, поширюється в камеру 4 нагріву і курильний матеріал 5. Кожна з зон 10 нагріву може мати по суті такі ж розміри, що й інші зони 10. Пристрій 1 може включати контролер 12, наприклад, мікроконтролер 12, виконаний з можливістю управління роботою пристрою 1. Контролер 12 має електричне з'єднання з іншими компонентами пристрою 1, наприклад, джерелом 2 енергії і нагрівачем 3, завдяки чому він може управляти їх роботою, посилаючи і приймаючи сигнали. Контролер 12, зокрема, виконаний з можливістю управління активізацією нагрівача 3 для нагрівання курильного матеріалу 5. Наприклад, контролер 12 може бути виконаний з можливістю активізації нагрівача 3, при цьому може виконуватися вибіркова активізація однієї або більше зон 10 нагріву, у відповідь на затяжку користувачем через мундштук 6 пристрою 1. Для цього, контролер 12 може бути пов'язаний з датчиком 13 затяжки допомогою відповідного з'єднувача зв'язку. Датчик 13 затяжки виконаний з можливістю виявлення факту затягування через мундштук 6 і, у відповідь, відправки контролеру 12 сигналу, що свідчить про затяжку. Може бути використаний електронний сигнал. Контролер 12 може реагувати на сигнал від датчика 13 затяжки активізацією нагрівача 3 і, тим самим, нагріванням курильного матеріалу 5. Використання датчика 13 затяжки для активізації нагрівача 3 не є, однак, істотним, і в альтернативному варіанті можуть використовуватися інші засоби для створення керуючого впливу для активізації нагрівача 3, наприклад, керований користувачем пусковий елемент. Сполуки, що випарувалися, вивільнені під час нагрівання, можуть потім вдихатися користувачем через мундштук 6. Контролер 12 може бути розташований в будь-якому місці всередині корпусу 7. Наприклад, контролер може розташовуватися між джерелом 2 енергії і нагрівачем 3/камерою 4 нагріву, як це показано на фіг. 4. Контролер 12 може бути виконаний з можливістю активізації або включення іншим способом окремих зон 10 нагріву в заданому порядку або послідовності. Наприклад, контролер 12 може бути виконаний з можливістю активізації зон 10 нагріву послідовно уздовж або навколо камери 4 нагріву. Кожна активізація зони 10 нагріву може виконуватися у відповідь на виявлення затяжки датчиком 13 затяжки, або може бути ініційована іншим шляхом, наприклад, по закінченню заздалегідь встановленого проміжку часу після активізації попередньої зони 10 нагріву (наприклад, активізації першої зони 10), як буде описано далі. 7 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Згідно діаграмі на фіг. 11, приватний варіант способу нагрівання може включати перший крок S1, при виконанні якого виявляється керуючий вплив, наприклад перша затяжка, за яким слід другий крок S2, при виконанні якого нагрівають першу секцію курильного матеріалу 5 у відповідь на керуючий вплив. На третьому кроці S3 можуть відкрити герметично закриваються впускний і випускний клапани 24 для проходження повітря через камеру 4 нагріву і виходу його з пристрою 1 через мундштук 6. На четвертому кроці закривають клапани 24. Ці клапани 24 більш докладно описані нижче з посиланням на фіг. 2 і 18. На п'ятому S5, шостому S6, сьомому S7 і восьмому S8 кроках можуть нагрівати другу секцію курильного матеріалу 5, наприклад, у відповідь на інший керуючий вплив, наприклад, другу затяжку, з відповідним відкриванням і закриванням впускного і випускного клапанів 24 камери нагріву. На дев'ятому S9, десятому S10, одинадцятому S11 і дванадцятому S12 кроках можуть нагрівати третю секцію курильного матеріалу 5, наприклад, у відповідь на інший керуючий вплив, наприклад, третю затяжку, з відповідним відкриванням і закриванням впускного і випускного клапанів 24 камери нагрівання, і так далі. Як було показано вище, в інших варіантах можуть бути використані інші засоби, ніж датчик 13 затяжки. В альтернативному варіанті, можуть використовуватися інші засоби, ніж датчик 13 затяжки. Наприклад, користувач пристрою 1 може активізувати керуючий вимикач в якості індикації того, що він (вона) робить нову затяжку. При цьому може нагріватися нова секція курильного матеріалу 5 для випаровування нікотину і ароматичних сполук для кожної нової затяжки або у відповідь на деяку кількість певних компонентів, наприклад, нікотину та (або) ароматичних сполук, вивільнених з попередньої нагрітої області курильного матеріалу 5. Число зон 10 нагріву і (або) незалежно нагрівальних секцій курильного матеріалу 5 може відповідати кількості затяжок, на яку розрахований картридж 11. В іншому варіанті, кожна секція курильного матеріалу 5, яка незалежно нагрівається, може нагріватися відповідною їй зоною (-ами) 10 нагрівання при декількох затяжках, наприклад, двох, трьох або чотирьох затяжках, тому нова секція курильного матеріалу 5 нагрівається тільки після того, як було зроблено кілька затяжок з нагріванням попередньої секції курильного матеріалу. Як було коротко згадано вище, замість активізації кожної зони 10 нагріву у відповідь на окрему затяжку, зони 10 нагріву можуть бути активізовані послідовно, одна за одною, наприклад, через заданий час використання. Це може відбуватися у відповідь на вихідний керуючий вплив, єдину, первісну затяжку в мундштук 6. Наприклад, зони 10 нагріву можуть бути активізовані через регулярні, заздалегідь встановлені інтервали протягом передбачуваного періоду затяжок для даного картриджа 11 курильного матеріалу. Заздалегідь встановлені інтервали можуть відповідати проміжку часу, необхідного для вивільнення заданої кількості певних компонентів, наприклад, нікотину і (або) ароматичних сполук від кожної секції курильного матеріалу. Період затяжок може, наприклад, складати приблизно від 60 до 240 секунд. Тому, щонайменше п'ятий і дев'ятий кроки S5, S9, показані на фіг. 11, можуть бути не обов'язковими. Активізація кожної зони 10 нагріву може бути продовжена на заздалегідь заданий період часу, відповідний тривалості інтервалів, згаданої вище, або більше, як буде описано нижче. Контролер 12 може бути виконаний з можливістю індикації користувачеві, що потрібна заміна картриджа 11, як тільки для конкретного картриджа 11 всі зони 10 нагріву були активізовані. Контролер 12 може, наприклад, активізувати світлову індикацію на зовнішній поверхні корпусу 7. Слід мати на увазі, що активізація окремих зон 10 нагріву, замість активізації всього нагрівача 3, означає зменшення кількості енергії, необхідної для нагрівання курильного матеріалу 5, в порівнянні з тим, що потрібно було б для повної активізації нагрівача 3 протягом усього періоду затяжок картриджа 11. Тому також знижується і максимальна необхідна вихідна потужність джерела 2 енергії. Це означає, що таке, що встановлюється в пристрій 1, джерело енергії 2, може бути менше і легше. Контролер 12 може бути виконаний з можливістю відключення нагрівача 3 або зниження потужності, що підводиться до нагрівача 3 між затяжками. Цим економиться енергія і продовжується термін служби джерела 2 енергії. Наприклад, при включенні пристрою 1 користувачем або у відповідь на будь-який інший керуючий вплив, наприклад, сигнал, що користувач взяв у рот мундштук 6, контролер 12 може дати команду нагрівачу 3, або наступній зоні 10 нагріву, яка повинна бути використана для нагрівання курильного матеріалу 5, на часткову активізацію з тим, щоб справити нагрів для підготовки випаровування компонентів курильного матеріалу 5. Часткова активізація не нагріває повітря курильний матеріал 5 до температури, достатньої для випаровування нікотину. Підходящої температурою буде температура, що дорівнює 100 °С або нижче, хоча можуть бути використані і температури нижче 120 °С. Для прикладу, може бути використана температура від +60 ° С до 100 °С, 8 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 наприклад від 80 °С до 100 °С. Температура може бути нижче 100 °С. У відповідь на виявлення затяжки датчиком 13 затяжки, чи деякого іншого керуючого впливу, наприклад, закінчення заданого часу, контролер 12 може дати нагрівачу 3 або відповідній зоні 10 нагріву команду на подальше нагрівання курильного матеріалу 5 для швидкого випаровування нікотину та інших ароматичних сполук для їх вдихання користувачем. Температура частково нагрітої зони 10 нагріву може бути піднята до повної температури випаровування за більш короткий час, ніж якби нагрівання зони 10 нагріву починалося від "холодного" стану, тобто, без часткового підігріву. Якщо курильний матеріал 5 містить тютюн, то підходящою температурою для випаровування нікотину та інших ароматичних сполук може бути 100 °С і вище, наприклад, 120 °С або вище. Наприклад, це може бути температура від 100 °С до 250 °С, наприклад, від 100 °С до 220 °С або від 100 °С до 200 °С, або від 150 °С до 250 °С, або від 130 °С до 180 °С. Температура може становити більше 100 °С. Прикладом температури повної активізації може слугувати 150 °С, хоча також можливе використання й іншої температури, наприклад, 250 °С. Для створення пікового струму для розігріву курильного матеріалу 5 до температури випаровування може, при бажанні бути використаний конденсатор великої ємності. Приклад відповідного профілю нагріву показаний на фіг. 13, де максимальні значення можуть відповідати повній активізації різних зон 10 нагріву. Видно, що курильний матеріал 5 підтримується при температурі випаровування приблизно протягом періоду затягування, який в даному прикладі дорівнює двом секундам. Нижче наводиться опис трьох режимів роботи нагрівача 3. У першому режимі роботи, під час повної активізації конкретної зони 10 нагріву, всі інші зони 10 нагріву нагрівача відключені. Тому, коли активізується нова зона 10 нагріву, попередня зона нагріву відключається. Потужність підводиться тільки до активізованої зони 10. Зони 10 нагріву можуть бути послідовно активізовані по довжині нагрівача 3 так, щоб нікотин і ароматичні сполуки рівномірно вивільнялися з нових частин курильного матеріалу 5, поки не буде витрачений весь картридж 11. Такий режим роботи забезпечує більш рівномірну подачу нікотину та аромату курильного матеріалу, ніж при повній активізації всіх зон 10 нагріву протягом періоду нагрівання картриджа 11. Також як і в інших режимах роботи, описаних нижче, відбувається економія енергії завдяки неповній активізації зон 10 нагріву протягом періоду нагріву курильного матеріалу картриджа 11. У другому режимі роботи, після активізації деякої зони 10 нагріву, вона залишається повністю активізованою до вимикання нагрівача 3. Тому така, що подається до нагрівача 3 потужність східчасто наростає в міру того, як нові зони 10 нагріву активізуються при затяжці з картриджа 11. Безперервна активізація зон 10 нагріву в камері 4 нагріву по суті запобігає конденсації компонентів, наприклад, нікотину, який випарувався з курильного матеріалу 5 в камері 4 нагріву. У третьому режимі роботи, під час повної активізації деякої зони 10 нагріву, одна або більше з інших зон 10 нагріву можуть бути активізовані частково. При частковій активізації однієї або більше інших зон 10 нагріву може виконуватися нагрівання іншої (-их) зони (зон) 10 нагріву до температури, достатньої для запобігання конденсації компонентів, наприклад, нікотину, що випарувався з курильного матеріалу 5 в камері 4 нагріву, наприклад, до температури 100 °С. В якості інших прикладів можна привести інтервали температур часткової активізації, згадувані раніше. Температури часткової активізації зон 10 нагріву нижче температури повної активізації цих зон. Курильний матеріал 5, прилеглий до частково активізованих зон 10 нагріву, не нагрівається до температури, достатньої для випаровування компонентів курильного матеріалу 5. Наприклад, при повній активізації нової зони 10 нагріву, раніше повністю активізована зона 10 нагріву дезактивується не повністю, а тільки частково з тим, щоб продовжувати нагрівати прилеглий до неї курильний матеріал 5 до більш низької температури і, тим самим, запобігати конденсації випаруваних компонентів у камері 4 нагріву. Збереження попередньої або якихнебудь інших зон 10 нагріву в частково, а не повністю, активізованому стані під час повної активізації однієї або більше інших зон 10 нагріву, запобігає курильний матеріал 5 поблизу повністю активізованих зон 10 від надмірного нагрівання і, тим самим, дозволяє уникнути негативного впливу на смакові характеристики, що відчуваються користувачем пристрою 1. У будь-якому з альтернативних варіантів, описаних вище, зони 10 нагріву можуть або бути нагріті до повної робочої температури відразу ж після активізації, або можуть бути спочатку нагріті до більш низької температури, як це було описано нижче, перед наступною повною активізацією після заздалегідь встановленого проміжку часу з нагріванням курильного матеріалу 5 для випаровування нікотину та інших ароматичних сполук. 9 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Пристрій 1 може включати тепловий захист 3а, розташований між нагрівачем 3 і камерою 4 нагріву/курильним матеріалом 5. Тепловий захист 3а виконана з можливістю істотно послабити проходження теплової енергії через тепловий захист 3а і, тим самим, може використовуватися для вибіркового запобігання нагрівання курильного матеріалу 5, навіть і тоді, коли нагрівач 3 активізований і випромінює теплову енергію. Як показано на фіг. 17, тепловий захист 3а може, наприклад, являти собою циліндричний шар тепловідбивного матеріалу, розташованого коаксіально навколо нагрівача 3. В альтернативному варіанті, якщо нагрівач 3 розташований навколо камери 4 нагріву і курильного матеріалу 5, як це було описано раніше з посиланням на фіг. 2, тепловий захист 3а може являти собою циліндричний шар тепловідбивного матеріалу, розташованого коаксіально навколо камери 4 нагріву і коаксіально всередині нагрівача 3. Тепловий захист 3а може додатково або в альтернативному варіанті містити теплоізоляційний шар, виконаний з можливістю ізолювання нагрівача 3 від курильного матеріалу 5. Тепловий захист 3а містить теплопрозоре вікно 3b, що пропускає теплову енергію через вікно 3b в камеру 4 нагріву і курильний матеріал 5. Тому нагрівається секція курильного матеріалу 5, яка поєднана з вікном 3b, в той час як інша частина курильного матеріалу 5 не нагрівається. Тепловий захист 3а і вікно 3b можуть повертатися або переміщатися іншим способом щодо курильного матеріалу 5 так, щоб вибірково могли бути піддані індивідуальним нагріванню різні секції курильного матеріалу 5, за допомогою обертання або зміщення теплового захисту 3а та вікна 3b. Одержаний результат аналогічний тому, що виходить при вибірковій та індивідуальній активізації зон 10 нагріву, описаної вище. Наприклад, тепловий захист 3а і вікно 3b можуть дискретно повертатися чи інакше переміщатися у відповідь на сигнал від датчика 13 затяжки. В альтернативному варіанті або додатково, тепловий захист 3а і вікно 3b можуть дискретно повертатися або переміщатися іншим способом при завершенні заздалегідь встановленого періоду нагріву. Переміщенням або поворотом теплового захисту 3а і вікна 3b можуть управляти електронні сигнали від контролера 12. Відносний поворот чи інше зміщення теплового захисту 3а/вікна 3b і курильного матеріалу 5 можуть бути здійснені кроковим двигуном 3с під управлінням контролера 12, як показано на фіг. 17. В іншому варіанті, тепловий захист 3а і вікно 3b можуть повертатися вручну користувачем, що використовує, наприклад, приводний механізм на корпусі 7. Тепловий захист 3а не обов'язково повинен мати циліндричну форму, при бажанні він може включати один або більше відповідно розташованих поздовжньо прохідних елементів і (або) пластин. Слід мати на увазі, що аналогічний результат може бути одержаний поворотом або переміщенням курильного матеріалу 5 щодо нагрівача 3, теплового захисту 3а і вікна 3b. Наприклад, камера 4 нагріву може повертатися щодо нагрівача 3. У цьому випадку, наведений вище опис, що належить до переміщення теплового захисту 3а, може бути використано для руху камери 4 нагріву щодо теплового захисту 3а. Тепловий захист 3а може містити покриття на поздовжній поверхні нагрівача 3. У цьому випадку, залишається непокритою площа поверхні нагрівача для формування теплопрозорого вікна 3b. Нагрівач 3 може бути повернутий або зміщений іншим способом, наприклад, під управлінням контролера 12, або органами керування користувача, для нагрівання різних секцій курильного матеріалу 5. В альтернативному варіанті, тепловий захист 3а і вікно 3b можуть містити окремий екран 3а, який може повертатися або переміщатися іншим способом щодо як нагрівача 3, так і курильного матеріалу 5, під управлінням контролера 12 або при використанні інших органів керування користувача. Як показано на фіг. 7, пристрій 1 може мати впускні отвори 14 для повітря, які дозволяють втягувати зовнішнє повітря в корпус 7 і через нагрітий курильний матеріал 5 під час затяжки. Впускні отвори 14 для повітря можуть являти собою отвори 14 в корпусі 7, і можуть бути розташовані вгору по потоку від курильного матеріалу 5 і камери 4 нагріву у першого кінця 8 корпусу 7, як показано на фіг. 2, 12 і 18. Повітря, що втягується крізь впускні отвори 14, проходить через нагрітий курильний матеріал 5, де збагачується парами курильного матеріалу, наприклад, парами ароматизатора, після чого проходить через випускні клапани 24 і вдихається користувачем через мундштук 6. При бажанні, як показано на фіг. 12, пристрій 1 може мати теплообмінник 15, виконаний з можливістю зігрівання повітря перед тим, як він потрапить в курильний матеріал 5 і (або) охолодження повітря перед тим, як він буде втягнутий через мундштук 6. Наприклад, теплообмінник 15 може бути виконаний з можливістю використання тепла, витягнутого з повітря, що входить в мундштук 6, для зігрівання нового повітря, перед тим, як він потрапить в курильний матеріал 5. На фіг. 18 представлена згадана раніше камера 4 нагріву з ізоляцією 18, яка може мати впускний і випускний клапани 24, наприклад, запірні клапани, які в закритому стані герметично закупорюють камеру 4 нагріву. Клапани 24 можуть являти собою зворотні клапани, з яких 10 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 впускний клапан (-и) 24 пропускає газовий потік в камеру 4 нагріву, а випускний клапан (-и) 24 випускає газовий потік з камери 4 нагріву. Проходження газового потоку в протилежному напрямку попереджено. Завдяки цьому, клапани 24 перешкоджають небажаному надходженню повітря та проходженню його в камеру 4, і можуть запобігти вихід ароматів курильного матеріалу з камери 4 нагріву. Впускний і випускний клапани 24 можуть бути, наприклад, встановлені в ізоляції 18. Між затяжками клапани 24 можуть бути закриті контролером 12 або іншими засобами, наприклад, керованим користувачем приводом так, що всі речовини, які випарувалися залишаються між затяжками всередині камери 4. Парціальний тиск речовин, що випарувалися досягає, між затяжками, тиску насиченої пари, в результаті чого кількість речовини, яка випарувалася залежить тільки від температури в камері 4 нагріву. Цим забезпечується незмінність видаваної кількості нікотину, що випарувався і ароматичних сполук від затяжки до затяжки. Під час затяжки, клапани 24 відкриті так, що повітря може втікати через камеру 4, переносячи компоненти, що випарувалися, курильного матеріалу в мундштук 6. Відкриття клапанів 24 може відбуватися під дією контролера 12 чи іншими засобами. В клапанах 24 може бути поміщена мембрана, яка гарантує, що в камеру 4 не потрапить кисень. Клапани 24 можуть приводитися в дію вдихом з тим, щоб вони відкривалися у відповідь на виявлення затяжки в мундштуці 6. Клапани 24 можуть закриватися при виявленні припинення затягування. В іншому варіанті, клапани 24 можуть закриватися по закінченню заданого проміжку часу після їх відкриття. Величина проміжку часу може здаватися контролером 12. При бажанні, можуть бути використані механічні або інші відповідні засоби для відкривання/закривання, що забезпечують автоматичне відкриття і закриття клапанів 24. Наприклад, для відкривання і закривання клапанів 24 може бути використаний газовий потік, створюваний користувачем за допомогою затяжки в мундштук 6. Таким чином, для активізації клапанів 24 не обов'язково використання контролера 12. Маса курильного матеріалу 5, що нагрівається нагрівачем 3, наприклад, кожною зоною 10 нагріву, може становити від 0,2 до 1,0 м. Температура, до якої нагрівається курильний матеріал 5, може регулюватися користувачем і бути, наприклад, будь температурою в інтервалі від 100 °С до 250 °С, наприклад, будь-якою температурою в інтервалі 150 °С до 250 °С або інших раніше згаданих інтервалів температури випаровування. Маса пристрою 1 в цілому може становити від 70 до 125 м. Може використовуватися батарея 2 ємністю від 1000 до 3000 мАч і напругою 3,7 В. Зони 10 нагріву можуть бути виконані з можливістю індивідуального та вибіркового нагрівання приблизно від 10 до 40 секцією курильного матеріалу 5 в одному картриджі 11. Слід мати на увазі, що будь-який з описаних вище альтернативних варіантів може бути використаний як окремо, так і в комбінації. Для розгляду різних аспектів винаходу і його представлення, даний опис показує на приватних прикладах різних варіантів виконання можливості реалізації винаходу (-ів), в яких забезпечується одержання високоефективних пристроїв і способів. Переваги та ознаки, наведені в описі, відносяться до варіантів виконання і не є вичерпними і (або) виключають. Вони представлені тільки для поліпшення розуміння та роз'яснення заявлених ознак. Слід мати на увазі, що переваги, варіанти виконання, приклади, функції, ознаки, конструкції та (або) інші особливості винаходу не повинні розглядатися як обмежуючі винахід, обумовлене формулою, або еквіваленти формули, і що в рамках області домагань і (або) істоти винаходу можуть бути використані інші варіанти виконання та модифікації. Різні варіанти виконання можуть, відповідно, утримувати, складатися з, або в основному складатися з різних комбінацій розкритих елементів, компонентів, ознак, частин, кроків, засобів і т.д. Крім того, винахід включає інші варіанти винаходу, не заявлені тут, але які можуть бути реалізовані в майбутньому в рамках домагань, які заявляються. 50 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 1. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу, який включає циліндричний подовжений нагрівач курильного матеріалу, що включає перший нагрівальний циліндр, виконаний з можливістю нагрівання першої області курильного матеріалу, розташованої у ньому, до температури випаровування, достатньої для випаровування компонента курильного матеріалу, і другий нагрівальний циліндр, виконаний з можливістю одночасного нагрівання другої області курильного матеріалу, розташованої у ньому, до температури нижчої, ніж температура випаровування, але достатньої для запобігання конденсації випаровуваних компонентів 11 UA 111622 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 курильного матеріалу, де перший нагрівальний циліндр і другий нагрівальний циліндр розташовані співвісно. 2. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, виконаний з можливістю управління температурою першої області курильного матеріалу незалежно від температури другої області курильного матеріалу. 3. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, виконаний з можливістю подальшої активізації першого нагрівального циліндра для нагрівання першої області курильного матеріалу до згаданої більш низької температури і активізації другого нагрівального циліндра для одночасного нагрівання другої області курильного матеріалу до температури випаровування. 4. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, виконаний з можливістю подальшої активізації третього нагрівального циліндра дня нагрівання третьої області курильного матеріалу до температури випаровування та активізації першого та/або другого нагрівального(них) циліндра(ів) для нагрівання першої та/або другої областей курильного матеріалу до згаданої більш низької температури. 5. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, виконаний з можливістю послідовного нагрівання різних областей курильного матеріалу до температури випаровування, при одночасному нагріванні областей курильного матеріалу, не нагрітих до цієї температури випаровування, до більш низької температури для запобігання конденсації випаровуваних компонентів. 6. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, що має камеру нагріву курильного матеріалу для розміщення курильного матеріалу під час нагрівання. 7. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 6, в якому камера нагріву розташовується суміжно з нагрівачем. 8. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 6, в якому більш низька температура запобігає конденсації випаровуваних компонентів у камері нагрівання. 9. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, що має мундштук, через який можна вдихати випаровувані компоненти курильного матеріалу. 10. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, в якому температура випаровування становить 100 °С або вище. 11. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу за п. 1, в якому згадана більш низька температура становить менше 100 °С. 12. Спосіб нагрівання курильного матеріалу, при виконанні якого: нагрівають першу область курильного матеріалу до температури випаровування для випаровування щонайменше одного компонента курильного матеріалу для вдихання; і одночасно нагрівають другу область курильного матеріалу до температури, нижчої, ніж температура випаровування, але достатньої для запобігання конденсації випаровуваних компонентів курильного матеріалу. 13. Спосіб за п. 12, в якому температура випаровування становить 100 °С або вище. 14. Спосіб за п. 12, в якому температура нижча ніж температура випаровування, але достатня для запобігання конденсації випаровуваних компонентів курильного матеріалу становить менше 100 °С. 12 UA 111622 C2 13 UA 111622 C2 14 UA 111622 C2 15 UA 111622 C2 16 UA 111622 C2 17 UA 111622 C2 18 UA 111622 C2 19 UA 111622 C2 20 UA 111622 C2 21 UA 111622 C2 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 22

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Heating smokable material

Автори англійською

Egoyants, Petr Alexandrovich, Volobuev, Dmitry Mikhailovich, Fimin, Pavel Nikolaevich, Abramov, Oleg Jurievech

Автори російською

Егоянтц Пётр Александрович, Волобуев Дмитрий Михайлович, Фимин Павел Николаевич, Абрамов Олег Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A24F 47/00

Мітки: матеріалу, нагрівання, пристрій, спосіб, курильного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/24-111622-pristrijj-dlya-nagrivannya-ta-sposib-nagrivannya-kurilnogo-materialu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для нагрівання та спосіб нагрівання курильного матеріалу</a>

Подібні патенти