Електронагрівна курильна система із щонайменше двома блоками

Номер патенту: 111176

Опубліковано: 11.04.2016

Автори: Штале Фредрік, Фернандо Фелікс, Кемла Марк-Роберт

Є ще 16 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301), яка включає в себе: базовий блок (103, 203, 303, 405), який включає в себе базове джерело (409) електроживлення та базові схеми, причому базове джерело електроживлення виконане з можливістю заряджання від зовнішнього джерела електроживлення; та

додатковий блок (105, 205а, 205b, 305, 407), виконаний з можливістю приймання курильного виробу (107, 207, 307, 411), який включає в себе аерозолетвірний субстрат, причому цей додатковий блок включає в себе:

щонайменше один нагрівальний елемент (415);

засіб спряження для рознімного підключення даного додаткового блока до базового джерела (409) електроживлення, так що цей засіб спряження уможливлює подавання електричної енергії від базового джерела (409) електроживлення на додатковий блок у режимі заряджання;

додаткове джерело електроживлення для подавання електричної енергії на щонайменше один нагрівальний елемент; та

додаткові схеми, виконані з можливістю: керування подаванням електричної енергії від додаткового джерела електроживлення до щонайменше одного нагрівального елемента (415) у режимі попереднього нагрівання, протягом якого температуру аерозолетвірного субстрату підвищують до робочої температури; керування подаванням електричної енергії від додаткового джерела електроживлення на щонайменше один нагрівальний елемент (415) у режимі куріння, протягом якого температуру аерозолетвірного субстрату підтримують на рівні робочої температури; та керування заряджанням додаткового джерела електроживлення від базового джерела (409) електроживлення у режимі заряджання, так щоб додаткове джерело електроживлення мало достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури у режимі куріння.

2. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за п. 1, яка відрізняється тим, що зазначені додаткові схеми виконані з можливістю визначення того, чи має додаткове джерело електроживлення достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури у режимі куріння, на підставі розрахунку оцінки електричної енергії, необхідної як для режиму попереднього нагрівання, так і для режиму куріння.

3. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за п. 2, яка відрізняється тим, що згаданий розрахунок виконується на підставі одного або декількох із таких показників: заздалегідь встановлена кількість затяжок, що їх здійснюватиме споживач у режимі куріння; електрична енергія, необхідна для режиму попереднього нагрівання; та пов'язана з конкретним споживачем інформація, яка стосується режиму куріння.

4. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що згаданий засіб спряження забезпечує двоспрямований обмін даними між додатковим блоком (105, 205а, 205b, 305, 407) та певним пристроєм з обчислювальними можливостями.

5. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що базовий блок (103, 203, 303, 405) включає в себе засіб (109, 209) спряження для підключення до зовнішнього джерела електроживлення для подавання електричної енергії на базове джерело (409) електроживлення.

6. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким з попередніх пунктів, яка включає в себе множину додаткових блоків (205а, 205b, 305).

7. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за п. 6, яка відрізняється тим, що базовий блок (303) включає в себе множину придатних до з'єднання модулів (304), причому кожний такий модуль має приймальне гніздо для відповідного додаткового блока (305).

8. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що базовий блок (103, 203, 303, 405) включає в себе засоби для зберігання одного або декількох додаткових блоків (105, 205а, 205b, 305, 407).

9. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що базовий блок (103, 203, 303, 405) включає в себе засоби для зберігання щонайменше одного курильного виробу (107, 207, 307, 411).

10. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що додатковий блок (105, 205а, 205b, 305, 407) виконаний ізольованим.

11. Спосіб функціонування електронагрівної курильної системи (101, 201, 301), яка включає в себе базовий блок (103, 203, 303, 405), який включає в себе базове джерело електроживлення та базові схеми, причому базове джерело електроживлення виконане з можливістю заряджання від зовнішнього джерела електроживлення, і додатковий блок (105, 205а, 205b, 305, 407), виконаний з можливістю приймання курильного виробу (107, 207, 307, 411), який включає в себе аерозолетвірний субстрат, причому цей додатковий блок включає в себе щонайменше один нагрівальний елемент (415), засіб спряження для рознімного підключення даного додаткового блока до базового джерела (409) електроживлення, так що цей засіб спряження уможливлює подавання електричної енергії від базового джерела (409) електроживлення на додатковий блок у режимі заряджання, додаткове джерело електроживлення та додаткові схеми, який включає такі операції:

заряджання базового джерела електроживлення (409) від зовнішнього джерела електроживлення;

у режимі попереднього нагрівання - підключення щонайменше одного нагрівального елемента (415) до додаткового джерела електроживлення, так щоб додаткове джерело електроживлення подавало електричну енергію на щонайменше один нагрівальний елемент (415) для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури;

у режимі куріння - підключення щонайменше одного нагрівального елемента (415) до додаткового джерела електроживлення, так щоб додаткове джерело електроживлення подавало електричну енергію на щонайменше один нагрівальний елемент (415) для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури; та

у режимі заряджання - заряджання додаткового джерела електроживлення від базового джерела (409) електроживлення, так щоб додаткове джерело електроживлення мало достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури у режимі куріння.

12. Спосіб функціонування електронагрівної курильної системи (101, 201, 301) за п. 11, який додатково включає таку операцію:

у режимі заряджання - визначення того, чи має додаткове джерело електроживлення достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури у режимі куріння, на підставі розрахунку оцінки електричної енергії, необхідної як для режиму попереднього нагрівання, так і для режиму куріння.

13. Спосіб функціонування електронагрівної курильної системи (101, 201, 301) за п. 11 або п. 12, який додатково включає таку операцію:

у режимі заряджання - сигналізування, коли додаткове джерело електроживлення має достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури у режимі куріння.

Текст

Реферат: Запропонована електронагрівна курильна система, яка включає в себе додатковий блок, призначений для вміщення курильного виробу, який включає в себе аерозолетвірний субстрат. Додатковий блок включає в себе щонайменше один нагрівальний елемент та засіб спряження для підключення до головного джерела електроживлення. Додатковий блок також включає в себе додаткове джерело електроживлення та додаткові схеми. Ці додаткові схеми призначені для керування подаванням електричної енергії від додаткового джерела електроживлення на щонайменше один нагрівальний елемент у режимі попереднього нагрівання, протягом якого температура аерозолетвірного субстрату підвищується до робочої температури, для керування подаванням електричної енергії від додаткового джерела електроживлення на щонайменше один нагрівальний елемент у режимі куріння, протягом якого температура аерозолетвірного субстрату підтримується по суті на рівні робочої температури, та для керування заряджанням додаткового джерела електроживлення від головного джерела електроживлення у режимі заряджання, так щоб додаткове джерело електроживлення мало достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату по суті на рівні робочої температури у режимі куріння. Електронагрівна курильна система може факультативно включати в себе головний блок, який включає в себе головне джерело електроживлення та головні схеми. В результаті розділення джерела електроживлення між головним блоком та додатковим блоком цей додатковий блок може бути виконаний меншим та зручнішим для споживача. UA 111176 C2 (12) UA 111176 C2 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Цей винахід має відношення до електронагрівної курильної системи, яка включає в себе блок для приймання курильного виробу, причому цей блок включає в себе додаткове джерело електроживлення та виконаний з можливістю підключення до базового джерела електроживлення. У багатьох відомих документах описані електричні курильні системи, які мають ряд переваг. Одна із цих переваг полягає у тому, що вони суттєво зменшують побічний струмінь диму, у той самий час дозволяючи курцеві за бажанням активувати курильну систему під час куріння. Відомі електронагрівні курильні системи, як правило, включають в себе корпус для приймання курильного виробу, нагрівальні елементи для утворення аерозолю, джерело електроживлення та необхідні електронні схеми. Ці схеми можуть бути активовані вручну або при вставлянні сигарети у корпус та можуть обмежувати роботу нагрівальних елементів заздалегідь визначеним проміжком часу. Однак деякі з відомих електричних курильних систем мають недоліки. Бажано зменшити розміри цих пристроїв та підвищити їх зручність для споживача, так щоб розмір був ближчим до розмірів сигарети із жевріючим кінцем, а пристрій можна було утримувати між пальцями споживача подібно до сигарети із жевріючим кінцем. Виходячи з цього, метою цього винаходу є створення вдосконаленої електронагрівної курильної системи. За першим аспектом цього винаходу запропонована електронагрівна курильна система, яка включає в себе додатковий блок, виконаний з можливістю приймання курильного виробу, який включає в себе аерозолетвірний субстрат, причому цей додатковий блок включає в себе: щонайменше один нагрівальний елемент; засіб спряження для підключення цього додаткового блока до базового джерела електроживлення; додаткове джерело електроживлення для подавання електричної енергії на щонайменше один нагрівальний елемент; та додаткові схеми, виконані з можливістю керування подаванням електричної енергії від додаткового джерела електроживлення на щонайменше один нагрівальний елемент у режимі попереднього нагрівання, протягом якого температуру аерозолетвірного субстрату підвищують до робочої температури, для керування подаванням електричної енергії від додаткового джерела електроживлення на щонайменше один нагрівальний елемент у режимі куріння, протягом якого температуру аерозолетвірного субстрату підтримують по суті на рівні робочої температури, та для керування заряджанням додаткового джерела електроживлення від базового джерела електроживлення у режимі заряджання, так щоб додаткове джерело електроживлення мало достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання тадля підтримування температури аерозолетвірного субстрату по суті на рівні робочої температури у режимі куріння. Додатковий блок виконаний з можливістю приймання курильного виробу та утримування споживачем під час куріння. Джерело електроживлення у додатковому блоці нагріває аерозолетвірний субстрат до робочої температури перед початком куріння. Джерело електроживлення у додатковому блоці також підтримує температуру аерозолетвірного субстрату під час куріння. Додатковий блок підключений до базового джерела електроживлення. Базове джерело електроживлення застосовують для заряджання додаткового джерела електроживлення у режимі заряджання, коли додатковий блок перебуває у неробочому стані. Це базове джерело електроживлення може утворювати частину базового блока, виконану окремо від додаткового блока. Завдяки введенню у конструкцію курильної системи додаткового джерела електроживлення у додатковому блоці та окремого зовнішнього базового джерела електроживлення (тобто шляхом розділення джерела електроживлення для курильної системи на базове джерело електроживлення та додаткове джерело електроживлення у додатковому блоці), розміри додаткового блока можуть бути зменшені. За варіантом, якому віддається перевага, додатковий блок є лише незначно більшим, ніж курильний виріб. Додатковий блок за варіантом, якому віддається перевага, має подібний розмір або є незначно більшим, ніж сигарета із жевріючим кінцем. Таким чином, споживач може уримувати додатковий блок подібно до сигарети із жевріючим кінцем. За варіантом, якому віддається перевага, додаткові схеми виконані з можливістю визначення того, чи має додаткове джерело електроживлення достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату по суті на рівні робочої температури у режимі куріння, на підставі розрахунку оцінки електричної енергії, необхідної як для режиму попереднього нагрівання, так і для режиму куріння. Цей розрахунок може виконуватись на підставі одного або декількох із таких показників: заздалегідь встановлена кількість затяжок, що їх здійснюватиме споживач у режимі куріння; 1 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 електрична енергія, необхідна для режиму попереднього нагрівання; та пов'язана з конкретним споживачем інформація, яка стосується режиму куріння. Розрахунок може виконуватись додатковими схемами. Заздалегідь встановлена кількість затяжок може приблизно дорівнювати звичайній кількості затяжок, що їх здійснюватиме споживач при курінні сигарети із жевріючим кінцем. Пов'язана з конкретним споживачем інформація може включати в себе накопичену та збережену інформацію, яка стосується енергоспоживання. Енформація, яка стосується енергоспоживання, може залежати від фактичного споживача, наприклад, інтенсивності та тривалості затяжок споживача, для того, щоб уможливити виконання заздалегідь встановленої кількості затяжок. Енформація, яка стосується енергоспоживання, за варіантом, якому віддається перевага, зберігається у додатковому блоці. Цьому варіанту виконання може віддаватися перевага, оскільки додаткові схеми виконані з можливістю керування подаванням електричної енергії у режимі заряджання. Альтернативно інформація, яка стосується енергоспоживання, може зберігатись у базовому блоці. Енформація, яка стосується енергоспоживання, може передаватись у базовий блок із додаткового блока. Засіб спряження для підключення до базового джерела електроживлення уможливлює подавання електричної енергії від базового джерела електроживлення на додатковий блок у режимі заряджання. Цей засіб спряження також уможливлює керування за допомогою додаткових схем подаванням енергії у режимі заряджання. Для цього підключення може являти собою дротове з'єднання, таке як USB-з'єднання або коаксіальний кабель. USBз'єднанню віддається перевага, оскільки лінія з'єднання USB забезпечує двоспрямований обмін даними, а також являє собою лінію електроживлення (як правило, 5 В). Засіб спряження альтернативно або додатково може забезпечувати інші функціональні можливості та характерні властивості курильної системи. Для цього підключення може являти собою дротове з'єднання (таке як USB-з'єднання) або бездротове з'єднання (таке як з'єднання за технологією Bluetooth). За варіантом, якому віддається перевага, засіб спряження забезпечує двоспрямований обмін даними між додатковим блоком та пристроєм з обчислювальними можливостями або хостом, який має власні обчислювальні можливості та здатен функціонувати як базове джерело електроживлення. Це може уможливлювати завантаження даних з пристрою з обчислювальними можливостями або хоста у додатковий блок та передавання даних із додаткового блока у пристрій з обчислювальними можливостями або хост. За варіантом, якому віддається перевага, з'єднання працює за одним зі стандартів інтерфейсу. Стандарт інтерфейсу являє собою стандарт, який описує один або декілька з параметрів функціонування, таких як параметри перетворення кодів, розподілення ліній, або відповідність протоколові, або фізичні властивості, такі як електричні, механічні або оптичні властивості, необхідні для уможливлення обміну інформацією між двома або декількома системами, одиницями або частинами апаратних засобів. Прикладами прийнятних стандартів інтерфейсу для лінії з'єднання є, однак без обмеження ними, сімейство стандартів Recommended Standard 232 (RS-232); USB; Bluetooth; FireWire (торгова марка, яка належить фірмі Apple, Inc. для її інтерфейсу IEEE 1394), IrDA (Infrared Data Association – стандарт обміну даними для невеликих відстаней обміну даними із застосуванням інфрачервоного світла); Zigbee (специфікація на основі стандарту IEEE 802.15.4 для бездротових персональних мереж) та інші стандарти Wi-Fi. За варіантом, якому віддається перевага, додаткові схеми є програмовними. Додаткові схеми можуть бути програмовними, так що додатковий блок може бути персоналізований у відповідності з індивідуальними характеристиками куріння споживача. Наприклад, додатковий блок може бути програмовним для регулювання подавання електричної енергії на щонайменше один нагрівальний елемент у режимі куріння на підставі даних про конкретного споживача, що користується додатковим блоком, даних про конкретний курильний виріб, вставлений у додатковий блок, або на підставі того й іншого. Базове джерело електроживлення може бути розташованим у зовнішньому пристрої з обчислювальними можливостями або хості, такому як комп'ютер. Вказаний хост може являти собою персональний комп'ютер. Персональний комп'ютер може являти собою настільний комп'ютер. Персональний комп'ютер може являти собою переносний комп'ютер або ноутбук. Персональний комп'ютер може являти собою планшетний комп'ютер, такий як кишеньковий персональний комп'ютер (Personal Digital Assistant, PDA), персональний інформаційний пристрій (Personal Information Device, PID), портативний медіа-плеєр (Portable Media Player, PMP, такий ® як iPod фірми Apple, Inc.) або портативний відеоплеєр (Portable Video Player, PVP). Хост може являти собою мобільний стільниковий телефон. Базове джерело електроживлення просто може являти собою зовнішнє джерело електроживлення, таке як джерело електроживлення загального користування (також відоме як 2 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 мережа електроживлення, місцеве електроживлення, домашнє електроживлення, настінна розетка електроживлення або електрична мережа). Енакше кажучи, засіб спряження на додатковому блоці може бути виконаний з можливістю підключення до настінної розетки. Базове джерело електроживлення може являти собою джерело електроживлення, встановлене на транспортному засобі, наприклад, на автомобілі. Енакше кажучи, засіб спряження на додатковому блоці може бути пристосований для підключення до розетки у транспортному засобі. За варіантом здійснення цього винаходу, якому віддається перевага, електронагрівна курильна система також включає в себе базовий блок, який включає в себе базове джерело електроживлення та базові схеми. У цьому варіанті здійснення шляхом введення базового джерела електроживлення у базовий блок та додаткового джерела електроживлення у додатковий блок (тобто шляхом розділення джерела електроживлення між базовим та додатковим блоками) можуть бути зменшені розміри додаткового блока. Крім того, у деяких варіантах здійснення усі елементи, необхідні для куріння, можуть бути вміщені у єдиний блок, який має розміри та форму, подібні до розмірів та форми пачки сигарет із жевріючим кінцем. За варіантом здійснення цього винаходу, який включає в себе базовий блок, розрахунок оцінки електричної енергії, необхідної як для режиму попереднього нагрівання, так і для режиму куріння, може виконуватись базовими схемами. За варіантом здійснення цього винаходу, який включає в себе базовий блок, засіб спряження на додатковому блоці може бути виконаний з можливістю підключення тільки до базового блока, або до базового блока та іншого зовнішнього блока. За варіантом здійснення цього винаходу, який включає в себе базовий блок, подавання електричної енергії від додаткового джерела електроживлення на щонайменше один нагрівальний елемент у режимі попереднього нагрівання може частково керуватись базовими схемами у базовому блоці на додаток до керування цим подаванням додатковими схемами у додатковому блоці. В одному з варіантів здійснення цього винаходу базовий блок включає в себе засіб спряження із зовнішнім джерелом електроживлення для подавання електричної енергії на базове джерело електроживлення. Цей засіб спряження у базовому блоці може уможливлювати подавання енергії від зовнішнього джерела електроживлення на базове джерело електроживлення у режимі попереднього нагрівання, у режимі заряджання, у режимі куріння, а також коли курильна система перебуває у неробочому стані або у будь-якій комбінації цих режимів. Для цього підключення може являти собою дротове з'єднання, таке як USB-з'єднання або коаксіальний кабель. Зовнішнє джерело електроживлення може просто являти собою джерело електроживлення, таке як джерело електроживлення загального користування. За варіантом, якому віддається перевага, базові схеми є програмовними. Якщо базове джерело електроживлення виконане з можливістю заряджання від зовнішнього джерела електроживлення, то за варіантом, якому віддається перевага, базові схеми здійснюють керування зарядженням базового джерела електроживлення. Якщо ж базовий блок включає в себе засіб спряження для підключення до зовнішнього хосту, то за варіантом, якому віддається перевага, базові схеми контролюють обмін даними між базовим блоком та зовнішнім хостом. У одному з варіантів здійснення цього винаходу, який включає в себе базовий блок, електронагрівна курильна система включає в себе один і тільки один додатковий блок. Такому варіанту здійснення віддається перевага, оскільки він призначений для єдиного споживача. За варіантом здійснення цього винаходу, якому віддається перевага, базовий блок включає в себе засоби для зберігання одного додаткового блока з утворенням єдиного компактного блока. За варіантом, якому віддається перевага, цей єдиний компактний блок є блоком, який споживач може легко переносити. В альтернативному варіанті здійснення цього винаходу, який включає в себе базовий блок, електронагрівна курильна система включає в себе два і тільки два додаткові блоки. Такому варіанту здійснення віддається перевага, оскільки він призначений для спільного використання двома споживачами. За варіантом здійснення цього винаходу, якому віддається перевага, базовий блок включає в себе засоби для зберігання двох додаткових блоків з утворенням єдиного компактного блока. За варіантом здійснення цього винаходу, якому віддається перевага, базовий блок включає в себе перший модуль для вміщення першого додаткового блока, та другий модуль для вміщення другого додаткового блока. Кожний модуль може виконувати деякі або усі функції базового блока. У одному з альтернативних варіантів здійснення цього винаходу, який включає в себе базовий блок, електронагрівна курильна система включає в себе більше ніж два додаткові блоки. Такому варіантові здійснення віддається перевага, оскільки він призначений для 3 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 спільного використання множиною споживачів. У одному з варіантів здійснення цього винаходу базовий блок включає в себе засоби для зберігання множини додаткових блоків. В іншому варіанті здійснення цього винаходу базовий блок має множину приймальних гнізд для відповідних додаткових блоків для підключення у режимі заряджання та факультативно у режимі попереднього нагрівання. Коли електронагрівна курильна система включає в себе два або більше додаткових блоків, базовий блок може включати в себе множину придатних до з'єднання модулів, причому кожний модуль включає в себе приймальне гніздо для відповідного додаткового блока. Це дозволяє двом або декільком споживачам утворювати єдиний базовий блок, який включає в себе мережу або суцільний ряд із модулів. За варіантом, якому віддається перевага, цей базовий блок включає в себе засоби для зберігання одного або декількох додаткових блоків. Цьому варіанту віддається перевага, оскільки базовий блок та додатковий блок у неробочому стані можуть утворювати єдину компактну систему, яку можна легко переносити. Ця єдина компактна система може мати розміри та форму, подібні до розмірів та форми пачки сигарет із жевріючим кінцем. У одному з варіантів здійснення цього винаходу кожний додатковий блок рознімно прикріплений збоку до базового блока. У іншому варіанті здійснення кожний додатковий блок виконаний з можливістю встановлення у відповідне приймальне гніздо базового блока. Додаткові блоки можуть бути виконані з можливістю зберігання у засобах для зберігання, коли курильний виріб вставлений у додатковий блок. Альтернативно додаткові блоки можуть бути виконані з можливістю зберігання у засобах для зберігання, коли курильний виріб не вставлений у додатковий блок. Ці засоби для зберігання можуть також бути споряджені елементами для підключення базового блока та додаткового блока для зарядження додаткового джерела електроживлення. За варіантом, якому віддається перевага, згаданий базовий блок включає в себе засоби для зберігання щонайменше одного курильного виробу. Ці засоби для зберігання можуть включати в себе вмістища для зберігання використаних курильних виробів, невикористаних курильних виробів або тих та інших. Цьому варіантові віддається перевага, оскільки базовий блок та додатковий блок разом надають усі елементи, необхідні у режимі куріння. У одному з варіантів здійснення цього винаходу, у якому є один або декілька додаткових блоків, виконаних з можливістю зберігання у засобах для зберігання, і в якому базовий блок має вмістище для зберігання щонайменше одного курильного виробу, усі елементи, необхідні для куріння, можуть бути вміщені у єдиний компактний блок. Ця єдина компактна система може мати розміри та форму, подібні до розмірів та форми пачки сигарет із жевріючим кінцем. Додатково або альтернативно додатковий блок може бути виконаний з можливістю зберігання у неробочому стані курильного виробу. Для уникнення сумнівів, термін "засоби для зберігання" вжитий у цьому описі для визначення вмістища для зберігання одного або декілька додаткових блоків, вмістища для зберігання одного або декілька курильних виробів або вмістища для зберігання як додаткових блоків, так і курильних виробів. За варіантом, якому віддається перевага, базовий блок включає в себе основну частину та кришкову частину, з'єднану з основною частиною, ця кришкова частина у закритому положенні закриває деяку або всю поверхню основної частини. Кришкова частина може бути з'єднана з основною частиною із застосуванням будь-якого прийнятного засобу з'єднання. Наприклад, кришкова частина може бути з'єднана з основною частиною шарніром. Альтернативно кришкова частина може являти собою ковзну кришку. Наприклад, базовий блок може включати в себе пенал та ковзну частину, виконану з можливістю ковзання відносно цього пенала. Альтернативно кришкова частина може мати фрикційне з'єднання з основною частиною. Альтернативно кришкова частина може мати нарізне з'єднання з основною частиною. За цим варіантом здійснення винаходу, якому віддається перевага, основна частина базового блока має певний простір для зберігання множини курильних виробів та певний простір для зберігання щонайменше одного додаткового блока. У цьому випадку кришкова частина може бути виконана з можливістю закривання на основній частині, коли додатковий блок зберігається в основній частині. За варіантом, якому віддається ще більша перевага, кришкова частина може бути виконана з можливістю закривання на основній частині, коли додатковий блок зберігається в основній частині, а курильний виріб вміщений у додатковий блок. У варіанті здійснення цього винаходу, якому віддається перевага, коли курильні вироби та додатковий блок зберігаються в основній частині, а кришкова частина закрита, курильна система має розміри та форму, подібні до розмірів та форми пачки сигарет із жевріючим кінцем. Базовий блок може включати в себе дисплей (наприклад, цифровий дисплей), який надає інформацію споживачеві. Наприклад, дисплей може показувати ступінь використання курильного виробу, споживання енергії або іншу інформацію. Крім того, дисплей може 4 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 показувати, коли додаткове джерело електроживлення має достатній заряд у режимі заряджання. Керування подаванням електричної енергії від додаткового джерела електроживлення на щонайменше один нагрівальний елемент у режимі куріння здійснюється додатковими схемами. У режимі куріння додаткові схеми можуть контролювати час, що минув у режимі куріння. Додатковий блок може включати в себе дисплей (наприклад, цифровий дисплей), який надає інформацію споживачеві. Наприклад, дисплей може показувати час, що минув, кількість виконаних затяжок, кількість затяжок, які залишилися, або іншу інформацію. Додаткові схеми за варіантом, якому віддається перевага, виконані з можливістю подавання вихідного сигналу, коли час, що минув, дорівнює заздалегідь визначеному проміжку часу. Альтернативно або додатково додаткові схеми можуть контролювати час, що минув між затяжками у режимі куріння, та подавати вихідний сигнал, коли час, що минув, дорівнює заздалегідь визначеному проміжку часу, який є коротшим, ніж заздалегідь визначений проміжок часу для режиму куріння. Крім того, у режимі куріння додаткові схеми можуть контролювати кількість затяжок, виконаних споживачем. Додаткові схеми за варіантом, якому віддається перевага, виконані з можливістю подавання вихідного сигналу, коли кількість виконаних затяжок дорівнює заздалегідь визначеній кількості затяжок. Таким чином, існують три можливі режими роботи. У першому режимі роботи режим куріння має заздалегідь визначений максимальний проміжок часу куріння. У другому режимі роботи режим куріння має заздалегідь визначену максимальну кількість затяжок. У третьому режимі роботи режим куріння має заздалегідь визначений максимальний проміжок часу між затяжками. Як вже зазначено, додатковий блок за варіантом, якому віддається перевага, має діаметр, який є лише незначно більшим, ніж діаметр курильного виробу. Крім того, довжина додаткового блока може бути подібною довжині сигарети із жевріючим кінцем (наприклад, сигарети, яка має довжину від приблизно 30 мм до приблизно 150 мм, та за варіантом, якому віддається більша перевага, – від приблизно 70 мм до приблизно 128 мм), або ж додатковий блок може бути довшим або коротшим. В одному з варіантів здійснення цього винаходу застосований курильний виріб має діаметр та довжину, які є меншими, ніж діаметр та довжина стандартної сигарети із жевріючим кінцем (наприклад, сигарети з діаметром приблизно 7,9 мм та довжиною приблизно 85 мм), що надає можливість виконання додаткового блока розміром, подібним до розміру сигарети із жевріючим кінцем. Це надає можливість споживачеві утримувати додатковий блок між пальцями подібно до сигарети із жевріючим кінцем. За варіантом, якому віддається перевага, додатковий блок виконаний ізольованим. Це зменшує втрати тепла з додаткового блока та уможливлює підтримування температури аерозолетвірного субстрату по суті на рівні робочої температури протягом потрібного проміжку часу. Додатковий блок може включати в себе основну частину, виконану з можливістю приймання курильного виробу, та ковпачкову частину, виконану з можливістю закривання курильного виробу або закривання основної частини. За варіантом, якому віддається перевага, аерозолетвірний субстрат включає в себе тютюновмісний матеріал, який містить леткі смако-ароматичні сполуки, які вивільнюються із цього субстрату при нагріванні. Альтернативно аерозолетвірний субстрат може включати в себе нетютюновий матеріал. За варіантом, якому віддається перевага, аерозолетвірний субстрат додатково включає в себе аерозолеутворювач. Прикладами прийнятних аерозолеутворювачів є гліцерин та пропіленгліколь. Аерозолетвірний субстрат може являти собою твердий субстрат. Цей твердий субстрат може включати в себе, наприклад, один або декілька з таких елементів: порошок, гранули, кульки, шматочки, тонкі трубки, стрічки або листи, які містять одне або декілька з такого: листя трав, тютюнове листя, фрагменти тютюнових жилок, відновлений тютюн, гомогенізований тютюн, екструдований тютюн та розпушений тютюн. Факультативно твердий субстрат може містити інші тютюнові або нетютюнові леткі смако-ароматичні сполуки, які вивільнюються із субстрату при нагріванні. Факультативно твердий субстрат може бути нанесений на термостійкий носій або введений у його масу. Цей носій може мати форму порошку, гранул, кульок, шматочків, тонких трубок, стрічок або листів. Альтернативно носій може являти собою трубчастий носій, який має тонкий шар твердого субстрату, нанесений на його внутрішню поверхню, або на його зовнішню поверхню, або як на внутрішню, так і зовнішню поверхні. Такий трубчастий носій може бути виготовлений, наприклад, із паперу або папероподібного матеріалу, нетканої мати з вуглецевого волокна, легкої металевої сітки з відкритими чарунками, перфорованої металевої фольги або будь-якої іншої теплотривкої полімерної матриці. Твердий субстрат може бути нанесений на поверхню носія у формі, наприклад, листа, піни, гелю або суспензії. Твердий субстрат може бути нанесений на всю поверхню носія, або альтернативно може бути нанесений за певною схемою для забезпечення 5 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 неоднорідного розподілення ароматизатора під час використання. Альтернативно носій може являти собою неткане полотно або пучок волокон, у які введені тютюнові компоненти. Це неткане полотно або пучок волокон можуть включати в себе, наприклад, вуглецеві волокна, природні целюлозні волокна або волокна з похідних целюлози. Аерозолетвірний субстрат може являти собою рідкий субстрат, й курильний виріб може включати в себе засоби для утримування цього рідкого субстрату. Аерозолетвірний субстрат альтернативно може являти собою субстрат будь-якого іншого виду, наприклад, газоподібний субстрат, або будь-яку комбінацію субстратів різних видів. За іншим аспектом цього винаходу запропонований базовий блок для електронагрівної курильної системи за першим аспектом цього винаходу, причому цей базовий блок включає в себе базове джерело електроживлення та базові схеми. За іншим аспектом цього винаходу запропонований спосіб функціонування електронагрівної курильної системи, яка включає в себе додатковий блок, виконаний з можливістю приймання курильного виробу, який включає в себе аерозолетвірний субстрат, причому цей додатковий блок включає в себе щонайменше один нагрівальний елемент, засіб спряження, виконаний з можливістю підключення до базового джерела електроживлення, додаткове джерело електроживлення та додаткові схеми, цей спосіб включає такі операції: у режимі попереднього нагрівання – підключення щонайменше одного нагрівального елемента до додаткового джерела електроживлення, так щоб додаткове джерело електроживлення подавало електричну енергію на згаданий щонайменше один нагрівальний елемент для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури; у режимі куріння – підключення щонайменше одного нагрівального елемента до додаткового джерела електроживлення, так щоб додаткове джерело електроживлення подавало електричну енергію на згаданий щонайменше один нагрівальний елемент для підтримування температури аерозолетвірного субстрату по суті на рівні робочої температури; та у режимі заряджання – заряджання додаткового джерела електроживлення від базового джерела електроживлення, так щоб додаткове джерело електроживлення мало достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату по суті на рівні робочої температури у режимі куріння. Спосіб може додатково включати таку операцію: у режимі заряджання – визначення того, чи має додаткове джерело електроживлення достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату по суті на рівні робочої температури у режимі куріння, на підставі розрахунку оцінки електричної енергії, необхідної як для режиму попереднього нагрівання, так і для режиму куріння. Цей розрахунок може виконуватись на підставі одного або декількох із таких показників: заздалегідь встановлена кількість затяжок, що їх здійснюватиме споживач у режимі куріння; електрична енергія, необхідна для режиму попереднього нагрівання; та пов'язана з конкретним споживачем інформація, яка стосується режиму куріння. Розрахунок може виконуватись додатковими схемами. Спосіб може додатково включати таку операцію: у режимі заряджання – сигналізування, коли додаткове джерело електроживлення має достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату по суті на рівні робочої температури у режимі куріння. Характерні властивості, зазначені стосовно одного аспекту цього винаходу, можуть також бути застосовані до іншого аспекту цього винаходу. Цей винахід нижче буде описаний лише у вигляді прикладу з посиланнями на прикладені фігури, на яких: на Фіг. 1a, Фіг. 1b, Фіг. 1c та Фіг. 1d показані чотири приклади першого варіанта здійснення цього винаходу; на Фіг. 2a та Фіг. 2b показані два альтернативні види другого варіанта здійснення цього винаходу; на Фіг. 3a та Фіг. 3b показані два приклади третього варіанта здійснення цього винаходу; на Фіг. 4a, Фіг. 4b та Фіг. 4c показані два варіанти виконання курильної системи за цим винаходом у порівнянні з пачкою сигарет із жевріючим кінцем; на Фіг. 5 показаний графік потужності в залежності від часу під час роботи курильної системи за варіантом здійснення цього винаходу, якому віддається перевага; та на Фіг. 6 показана схема послідовних операцій, яка ілюструє один із варіантів здійснення способу за цим винаходом. 6 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 В цілому цей винахід не вимагає наявності базового блока, й у такому випадку додатковий блок може являти собою автономний блок, виконаний з можливістю підключення до існуючого зовнішнього джерела електроживлення. Однак, як зазначено вище, в одному з варіантів виконання електронагрівна курильна система за цим винаходом включає в себе один базовий блок та один або декілька додаткових блоків, виконаних з можливістю приймання курильного виробу. Базовий блок включає в себе базове джерело електроживлення та базові електронні схеми. Додатковий блок включає в себе додаткове джерело електроживлення, додаткові електронні схеми та щонайменше один нагрівальний елемент. Базове джерело електроживлення у базовому блоці застосовують для заряджання додаткового джерела електроживлення у додатковому блоці у режимі заряджання. Додаткове джерело електроживлення у додатковому блоці застосовують для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату під час куріння (у режимі куріння). Потрібна робоча температура залежить від конкретного аерозолетвірного субстрату у курильному виробі. Керування робочою температурою здійснюють залежно від додаткового джерела електроживлення, кількості та типу нагрівальних елементів і конструкції додаткового блока. Шляхом розділення джерела електроживлення між базовим блоком та додатковим блоком розмір додаткового блока може бути зменшений, так що він є лише незначно більшим, ніж курильний виріб. Крім того, у деяких варіантах здійснення цього винаходу усі елементи, необхідні для куріння, можуть бути вміщені у єдиний блок, який має розміри та форму, подібні до розмірів та форми пачки сигарет із жевріючим кінцем. Нижче описані різні варіанти здійснення цього винаходу, причому характерні властивості, описані стосовно будь-якого варіанта здійснення, еквівалентно можуть бути застосовані у будь-якому з інших варіантів здійснення. На кожній із Фіг. 1a, Фіг. 1b та Фіг. 1c показаний приклад першого варіанта здійснення цього винаходу. На Фіг. 1a та Фіг. 1b базовий блок показаний у вигляді коробки з відкидною кришкою, розміри та форма якої подібні до розмірів та форми стандартної пачки сигарет із жевріючим кінцем. Енші конфігурації пачки розглянуті нижче з посиленнями на Фіг. 4a. Е хоча це не показано явно, базовий блок може мати інший прийнятний розмір. На Фіг. 1a курильна система 101 включає в себе базовий блок 103 та додатковий блок у вигляді тримача 105. Базовий блок 103 має форму коробки з відкидною кришкою з основною частиною 103a та кришковою частиною 103b, з'єднаними шарніром 103c. Кришкова частина 103b на Фіг. 1a зображена відкритою. Шарнір 103c розташований вздовж довгої крайки верху основної частини 103a. Тримач 105 може зберігатися в основній частині 103a базового блока 103 (як зображено на Фіг. 1a) вставленим у приймальне гніздо. На Фіг. 1a приймальне гніздо для тримача 105 розташоване з одного з боків основної частини 103a, однак приймальне гніздо еквівалентно може бути розташоване з протилежного боку основної частини 103a або у центрі основної частини 103a. У варіанті здійснення цього винаходу, зображеному на Фіг. 1a, коли тримач 105 знаходиться у базовому блоці 103, верхня частина тримача 105 виступає вище верху основної частини 103a. Незважаючи на це, кришкова частина 103b може закриватися на основній частині 103a, коли тримач 105 знаходиться у базовому блоці 103, включаючи положення, коли курильний виріб вміщений у тримач 105. Альтернативно верхня частина тримача 105 може бути розташована по суті врівень із верхом основної частини 103a. Базовий блок 103 також має вмістище для зберігання курильних виробів 107, розташоване у цьому випадку з одного боку приймального гнізда тримача. Зрозуміло, що у тримачі 105 також може зберігатися інший курильний виріб. Е хоча це не показано явно, приймальне гніздо для тримача 105 може бути розташоване на одному з двох боків основної частини 103a, а вмістище для зберігання курильних виробів 107 може бути розташоване на протилежному боці відносно тримача 105. Якщо ж приймальне гніздо для тримача 105 розташоване ближче до центру основної частини 103a, то вмістище для зберігання курильних виробів 107 може бути розташоване на одному або обох боках цього приймального гнізда. Крім того, в основній частині 103a базового блока 103, зображеного на Фіг. 1a, розташований засіб 109 спряження для вміщення USB-штекера (не показаний). USB-з'єднання може бути застосоване для заряджання джерела електроживлення в базовому блоці, для перевірки функціональних можливостей або для інших потреб, якщо необхідне з'єднання з комп'ютером. Такий USB-засіб спряження або по суті будь-який інший прийнятний засіб спряження може бути забезпечений у будь-якому з описаних варіантів здійснення цього винаходу. Додатково або альтернативно у тримачі може бути забезпечений USB-засіб спряження або будь-який інший прийнятний засіб спряження, хоча це не показано на Фіг. 1a. USB-з'єднання докладніше розглянуте нижче. 7 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 На Фіг. 1b курильна система 101 включає в себе базовий блок 103 та додатковий блок у вигляді тримача 105. Як і на Фіг. 1a, базовий блок 103 має форму коробки з відкидною кришкою з основною частиною 103a та кришковою частиною 103b, з'єднаними шарніром 103c. Однак на Фіг. 1b шарнір розташований вздовж короткої крайки верху основної частини 103a. Кришкова частина 103b на Фіг. 1b зображена відкритою. Тримач 105 може зберігатися в основній частині 103a базового блока 103 (як зображено на Фіг. 1b) вставленим у приймальне гніздо. На Фіг. 1b приймальне гніздо для тримача 105 розташоване спереду основної частини 103a, тобто якнайдалі від шарніра 103c, однак приймальне гніздо еквівалентно може бути розташоване ззаду основної частини 103a, тобто якнайближче від шарніра 103c, або у центрі основної частини 103a. У варіанті здійснення цього винаходу, зображеному на Фіг. 1b, коли тримач 105 зберігається у базовому блоці 103, верхня частина тримача 105 може бути розташована по суті врівень з верхом основної частини 103a. Кришкова частина 103b може закриватися на основній частині 103a, включаючи положення, коли курильний виріб вміщений у тримач 105. Альтернативно верхня частина тримача 105 може виступати вище верху основної частини 103a. Базовий блок 103 також має вмістище для зберігання курильних виробів 107, розташоване у цьому випадку ззаду основної частини 103a, тобто ближче до шарніра 103c. Зрозуміло, що у тримачі також може зберігатися інший курильний виріб. Якщо ж приймальне гніздо 105 розташоване позаду основної частини 103a, то вмістище для зберігання курильних виробів 107 може бути розташоване з протилежного боку відносно тримача 105, тобто спереду основної частини 103a. Якщо ж приймальне гніздо для тримача 105 розташоване ближче до центру основної частини 103a, то вмістище для зберігання курильних виробів 107 може бути розташоване з одного або обох боків основної частини 103a. На Фіг. 1c зображена курильна система 101, яка включає в себе базовий блок 103 та додатковий блок у вигляді тримача 105. Тримач 105 може зберігатися в базовому блоці 103 (як зображено на Фіг. 1c) вставленим у приймальне гніздо. Базовий блок 103 включає в себе основну частину 103а та кришкову частину 103b, з'єднані шарніром 103c. Як зображено на Фіг. 1b, шарнір розташований вздовж короткої крайки верху основної частини 103a, хоча цей шарнір може бути розташований вздовж довгої крайки верху основної частини 103a. Однак, як зображено на Фіг. 1с, кришкова частина 103b у закритому положенні не закриває увесь верх основної частини 103a. Кришкова частина 103b у закритому положенні закриває лише частину базового блока, яка включає в себе приймальне гніздо для тримача 105. Кришкова частина 103b на Фіг. 1с зображена відкритою. У варіанті здійснення цього винаходу, зображеному на Фіг. 1с, коли тримач 105 зберігається у базовому блоці 103, верхня частина тримача 105 може бути розташована по суті врівень з верхом основної частини 103a. Альтернативно верхня частина тримача 105 може виступати вище верху основної частини 103a. Кришкова частина 103b може закриватися на основній частині 103a, коли тримач зберігається у приймальному гнізді, або коли тримач зберігається у приймальному гнізді, а курильний виріб (не показаний на Фіг. 1с) вміщений у тримач 105. Базовий блок 103 також може мати вмістище для зберігання курильних виробів, хоча це не показано на Фіг. 1с. На Фіг. 1d курильна система 101 включає в себе базовий блок 103 та додатковий блок у вигляді тримача 105. Тримач 105 може зберігатися в базовому блоці 103 (як зображено на Фіг. 1d) вставленим у приймальне гніздо. На Фіг. 1d приймальне гніздо для тримача 105 розташоване з одного з боків основної частини 103a, однак приймальне гніздо еквівалентно може бути розташоване з протилежного боку основної частини 103a або у центрі основної частини 103a. Базовий блок 103 та тримач 105 разом утворюють єдиний компактний блок. У варіанті здійснення цього винаходу, зображеному на Фіг. 1d, коли тримач 105 зберігається у базовому блоці 103, верхня частина тримача 105 виступає вище верху основної частини 103a. Альтернативно верхня частина тримача 105 може бути розташована по суті врівень з верхом основної частини 103a. У варіанті здійснення цього винаходу, зображеному на Фіг. 1d, базовий блок 103 не має будь-якого вмістища для зберігання курильних виробів, хоча єдиний курильний виріб може зберігатися у тримачі 105. Однак може бути передбачений додаткове вмістище для зберігання курильних виробів. Крім того, як зображено на Фіг. 1а, базовий блок 103 споряджений засобом 109 спряження для вставляння USB-штекера (не показаний). У варіантах здійснення цього винаходу, зображених на Фіг. 1a, Фіг. 1b, Фіг. 1c та Фіг. 1d, курильна система включає в себе базовий блок та один окремий тримач. Така курильна система призначена для одного споживача. Тримач може зберігатися в базовому блоці. Курильний виріб може бути вставлений у тримач, коли тримач зберігається у базовому блоці 8 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 або коли тримач відокремлений від базового блока. Крім того, базовий блок може забезпечувати вмістище для зберігання курильних виробів. Вмістище для зберігання курильних виробів може мати розмір, достатній для зберігання 1-20 курильного(-их) виробу(-ів) у будь-якій прийнятній конфігурації. Базовий блок та тримач разом утворюють компактну курильну систему, яку споживач може легко переносити. Різні характерні властивості, зображені на Фіг. 1a, Фіг. 1b, Фіг. 1c та Фіг. 1d, є взаємозамінними. На Фіг. 2a та Фіг. 2b зображені альтернативні види другого варіанта виконання курильної системи за цим винаходом. Зображена на Фіг. 2a та Фіг. 2b курильна система 201 включає в себе базовий блок 203, який має основну частину 203a та відокремлюване приймальне гніздо 203b, а також два додаткові блоки у вигляді тримачів 205a та 205b. Кожний тримач 205a, 205b може зберігатися в базовому блоці 203. У варіанті здійснення, зображеному на Фіг. 2a та Фіг. 2b, перший тримач 205a може бути встановлений у приймальне гніздо, виконане як єдине ціле з основною частиною 203a базового блока 203. Другий тримач 205b може бути встановлений у приймальне гніздо 203b, виконане відокремлюваним від основної частини 203a базового блока 203, однак яке може бути прикріплене до одного боку основної частини 203a через засіб 209 спряження. Зрозуміло, що можливі й альтернативні варіанти з'єднання між приймальним гніздом 203b та основною частиною 203a базового блока 203. Приймальне гніздо на основній частині 203a має заглибину 211a, виконану з можливістю взаємодії з виступом 213a на тримачі 205a, для фіксування тримача 205a у приймальному гнізді, виконаному в базовому блоці 203 Аналогічно тримач 205b має виступ 213b для взаємодії з заглибиною 211b у приймальному гнізді 203b, виконаному окремо від основної частини 203a базового блока 203. Крім того, може бути передбачений засіб для фіксування курильного виробу у тримачі. На Фіг. 2a тримачі 205a та 205b зображені встановленими у їхні відповідні приймальні гнізда, а приймальне гніздо 203b зображене окремо від основної частини 203a базового блока 203. На Фіг. 2b тримачі 205a та 205b зображені окремо від їхніх відповідних приймальних гнізд, та під час користування – з курильним виробом 207. У варіанті здійснення цього винаходу, зображеному на Фіг. 2a та Фіг. 2b, курильна система включає в себе базовий блок та два окремі тримачі. Така курильна система призначена для спільного користування двома споживачами. Альтернативно ця курильна система може бути застосована одним споживачем. У цьому випадку один із тримачів є запасним. Тримач 205a може зберігатися безпосередньо в основній частині 203a базового блока. Тримач 205b може зберігатися у приймальному гнізді 203b, виконаному з можливістю прикріплення до основної частини 203a базового блока 203. Тримачі та базовий блок разом утворюють компактну курильну систему. Курильний виріб може бути вставлений у кожний тримач, коли цей тримач розташований у базовому блоці або коли тримач виконаний окремо від базового блока. Крім того, базовий блок може забезпечувати вмістище для зберігання курильних виробів, хоча це не показано на Фіг. 2a або Фіг. 2b. На кожній з Фіг. 3a та Фіг. 3b зображений приклад третього варіанта здійснення цього винаходу. На Фіг. 3a курильна система 301 включає в себе базовий блок 303 та множину додаткових блоків у вигляді тримачів 305. На Фіг. 3a три тримачі 305i, 305ii та 305iii зображені з'єднаними з базовим блоком 303, а один тримач 305iv зображений окремо від базового блока 303. Як видно на Фіг. 3a, базовий блок 303 забезпечує приймальні гнізда для чотирьох тримачів 305, однак може бути передбачена будь-яка кількість приймальних гнізд. Наприклад, можуть бути до 40 приймальних гнізд або до 50 приймальних гнізд. У інших варіантах здійснення в базовий блок 303 можуть бути встановлені від 2 тримачів до 10 тримачів для заряджання. Базовий блок 303 забезпечує перше вмістище 311 для зберігання, яке може бути використане для зберігання або курильних виробів (уживаних та неуживаних) або тримачів, або ж як курильних виробів, так і тримачів. Базовий блок 303 також забезпечує друге вмістище 313 для зберігання, яке також може бути використане для зберігання або курильних виробів (уживаних та неуживаних) або тримачів, або ж як курильних виробів, так і тримачів. На Фіг. 3a тримачі 305i та 305ii показані встановленими в базовий блок 303. Кожний з них застосовують з курильним виробом 307, а джерело електроживлення в базовому блоці застосовують для підзарядження джерела електроживлення у тримачі (режим заряджання). Тримач 305iii також показаний встановленим у базовий блок 303, однак без курильного виробу. Підзарядження джерела електроживлення у тримачі 305iii здійснюють від джерела електроживлення в базовому блоці 303 (режим заряджання). Тримач 305iv показаний окремо від базового блока 303 та під час застосування з курильним виробом. Джерело електроживлення у тримачі 305iv застосовують для попереднього нагрівання субстрату курильного виробу (під час перебування у режимі попереднього нагрівання) або для підтримання робочої температури субстрату курильного виробу (під час перебування у режимі 9 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 куріння). На Фіг. 3a базовий блок 303 підключений до зовнішнього джерела електроживлення (не показане) через з'єднання 315. Зовнішнє джерело електроживлення може бути застосоване для підзарядження джерела електроживлення в базовому блоці, для надавання електроживлення на тримачі та заряджання цих тримачів, або будь-якої комбінації цих застосувань. На Фіг. 3a кожне приймальне гніздо в базовому блоці 303 включає в себе свій власний засіб 309 спряження. Він може включати в себе дисплей та перемикач для ініціювання режиму попереднього нагрівання, коли курильний виріб вставлений у тримач, встановлений у приймальному гнізді. На Фіг. 3b курильна система 301 включає в себе модульний базовий блок 303 та множину додаткових блоків у вигляді тримачів 305. На Фіг. 3b зображені декілька конфігурацій. У першій конфігурації "A" базовий блок 303 включає в себе один модуль 304. Модуль 304 забезпечує приймальне гніздо для одного тримача 305. У цій першій конфігурації "A" тримач 305 зображений окремо від модуля 304 базового блока 303 та у застосуванні з курильним виробом. Джерело електроживлення у тримачі 305 застосовують для попереднього нагрівання субстрату курильного виробу під час перебування у режимі попереднього нагрівання або для підтримання робочої температури субстрату курильного виробу під час перебування у режимі куріння. Модуль 304 включає в себе власний засіб 309 спряження для свого приймального гнізда та може також включати в себе вмістище для зберігання (не показане). Базовий блок 303 підключений до зовнішнього джерела електроживлення (не показане) через з'єднання 315. У другій конфігурації "B" базовий блок 303 включає в себе чотири модулі 304. Зрозуміло, що може бути надана будь-яка кількість модулів. Кожний модуль 304 також надає приймальне гніздо для одного тримача 305. У другій конфігурації ці чотири модулі зображені з'єднаними один з іншим з утворенням "стільникової конфігурації". У стільниковій конфігурації кожний модуль може бути з'єднаний з 1, 2, 3, 4, 5 або 6 іншими модулями. З'єднання між модулями 304 може являти собою магнітне з'єднання або з'єднання будь-якого іншого прийнятного виду. У другій конфігурації "B" три тримачі 305 з курильними виробами 307 зображені встановленими у відповідні модулі 304, а базовий блок 303 виконаний з можливістю підзарядження джерела електроживлення у кожному тримачі. Як і у конфігурації A, кожний модуль 304 включає в себе власний засіб 309 спряження для свого приймального гнізда та може також включати в себе вмістище для зберігання (не показане). Базовий блок 303 підключений до зовнішнього джерела електроживлення (не показане) через з'єднання 315. Слід зазначити,що для базового блока 303 потрібне тільки одне підключення електроживлення, яке забезпечує електроживлення усіх модулів 304. У третій конфігурації "C" базовий блок 303 включає в себе чотири модулі 304. Зрозуміло, що може бути передбачена будь-яка кількість модулів. Кожний модуль 304 забезпечує приймальне гніздо для одного тримача 305. У третій конфігурації ці чотири модулі зображені з'єднаними один з іншим з утворенням "ланцюга". У ланцюгодібній конфігурації кожний модуль може бути з'єднаний тільки з 1 або 2 іншими модулями. З'єднання між модулями 304 може являти собою магнітне з'єднання або з'єднання будь-якого іншого прийнятного виду. У третій конфігурації "C" три тримачі 305 з курильними виробами 307 зображені встановленими у відповідні модулі 304, а базовий блок 303 виконаний з можливістю підзарядження джерела електроживлення у кожному тримачі. Як і у конфігураціях "A" та "B", кожний модуль 304 включає в себе власний засіб 309 спряження для свого приймального гнізда та може також включати в себе вмістище для зберігання (не показане). Базовий блок 303 підключений до зовнішнього джерела електроживлення (не показане) через з'єднання 315. Слід зазначити, що для базового блока 303 потрібне тільки одне підключення електроживлення, яке забезпечує електроживлення усіх модулів 304. У варіанті здійснення цього винаходу, зображеному на Фіг. 3b, кожний споживач може мати свій власний тримач 305 та модуль 304. Коли споживачі приєднуються до цієї групи, до конфігурації додають нові модулі. Коли споживачі залишають групу, модулі видаляють із конфігурації. У варіанті здійснення цього винаходу, показаному на Фіг. 3a та Фіг. 3b, курильна система включає в себе щонайменше один базовий блок та множину тримачів. Така курильна система призначена для користування багатьма споживачами. На відміну від варіантів здійснення цього винаходу, зображених на Фіг. 1 та Фіг. 2, курильна система, зображена на Фіг. 3a, може не обов'язково бути пересувною, а може бути стаціонарно встановлена у певному місці, доступному для множини споживачів. Кожний з варіантів здійснення, зображених на Фіг. 1-3, включає в себе щонайменше один 10 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 базовий блок та один або декілька додаткових блоків. Однак базовий блок не обов'язково має бути включений у курильну систему. У цьому випадку тримач можна підключати безпосередньо до зовнішнього джерела електроенергії, такого як мережа електричного живлення або хосткомп'ютер. Це може бути здійснено через дротове з'єднання, таке як USB-з'єднання. Також можливе підключення до роз'єму для заряджання у транспортному засобі. У цьому випадку тримач включає в себе необхідні електронні схеми для керування зарядженням у режимі заряджання та нагріванням субстрату курильного виробу у режимі попереднього нагрівання. Нижче описані різноманітні характерні властивості, спільні для усіх показаних варіантів здійснення цього винаходу. Джерело електроживлення в базовому блоці може являти собою будь-яке прийнятне джерело електроживлення. Джерело електроживлення базового блока може бути заряджуваним від зовнішнього джерела. Наприклад, джерело електроживлення базового блока може являти собою акумуляторну батарею, таку як іонно-літієва, фосфатна іонно-літієва, марганцево-літієва, нікель-кадмієва або нікель-металогідридна батарея. Зовнішнє джерело електроживлення може являти собою зовнішній комп'ютер, з'єднуваний із базовим блоком через з'єднання, наприклад, USB-з'єднання. Зовнішнє джерело може являти собою мережу електроживлення, з'єднувану із базовим блоком через штепсельну розетку. Допустима потужність джерела електроживлення базового блока за варіантом, якому віддається перевага, становить від 3 Вт до 6 Вт. Вимогами, які впливають на мінімальний розмір джерела електроживлення базового блока, є енергія та час заряджання. Електронні схеми в базовому блоці можуть включати в себе мікроконтролер, мікропроцесор, цифровий сигнальний процесор ("digital signal processor", DSP), спеціалізовану інтегральну схему ("application specific integrated circuit", ASIC) або будь-яку іншу програмовну цифрову або аналогову схему. Ці електронні схеми у базовому блоці мають багато функцій, включаючи заряджання джерела електроживлення базового блока від зовнішнього джерела. Електронні схеми також можуть бути виконані з можливістю обміну даними з хостом через дротове з'єднання, наприклад, USB-з'єднання, або через бездротове з'єднання, наприклад, за технологією Bluetooth, для забезпечення двоспрямованого передавання даних між хостом та базовим і додатковими блоками. Обмін даними між додатковим блоком та базовим блоком може бути більш зручним, якщо додатковий блок знаходиться у приймальному гнізді на базовому блоці або якщо додатковий блок перебуває у засобі для зберігання у базовому блоці. Як вже зазначено, базовий блок може включати в себе засіб спряження для зовнішнього підключення. За варіантом, якому віддається перевага, цей засіб спряження працює за одним зі стандартів інтерфейсу. З'єднання може являти собою дротове з'єднання, таке як USBз'єднання, або бездротове з'єднання, таке як з'єднання за технологією Bluetooth. Дротове з'єднання може включати в себе втягуваний кабель. Він може бути застосований для заряджання джерела електроживлення базового блока. Це з'єднання альтернативно або додатково може бути застосоване для розширення функціональних можливостей. Наприклад, якщо базовий блок підключений до зовнішнього комп'ютера, робота системи може бути перевірена та споживач може отримувати рекомендації, коли потрібне технічне обслуговування, наприклад, коли потрібна заміна джерела електроживлення базового або додаткового блока. Крім того, підключення до комп'ютера може дозволити споживачеві замовляти додаткові курильні вироби, завантажувати оновлення для будь-якого програмного забезпечення, встановлювати індивідуальні уподобання у споживанні для окремих споживачів та спільно користуватися інформацією. Крім того, можливе розширення можливостей, не обмежене зазначеними вище можливостями. Базовий та/або додатковий блоки можуть(-е) включати в себе цифровий дисплей. Джерело електроживлення у додатковому блоці подає достатньо енергії на нагрівальні елементи для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури та для підтримування робочої температури аерозолетвірного субстрату курильного виробу протягом заздалегідь визначеного проміжку часу або заздалегідь визначеної кількості затяжок у режимі куріння. Джерело електроживлення у додатковому блоці може являти собою акумуляторну батарею, конденсатор великої ємності, паливний елемент або будь-яке інше прийнятне джерело електроживлення, яке може забезпечувати достатньо енергії для підтримування робочої температури субстрату протягом заздалегідь визначеного проміжку часу або заздалегідь визначеної кількості затяжок. У одному з варіантів здійснення цього винаходу джерело електроживлення додаткового блока включає в себе множину літій-залізо-фосфатних елементів. У іншому варіанті здійснення цього винаходу джерело електроживлення додаткового блока включає в себе літієву полімерну акумуляторну батарею. Згаданий заздалегідь визначений проміжок часу може становити від 5 хв до 20 хв. Згадана заздалегідь визначена 11 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 кількість затяжок може становити від 5 затяжок до 20 затяжок. Повна потужність джерела електроживлення додаткового блока за варіантом, якому віддається перевага, становить від 1 Вт до 3 Вт. Вимогами, які впливають на мінімальний розмір джерела електроживлення додаткового блока, є енергія, необхідна для підтримування процесу куріння, час заряджання та ресурс (тобто як часто джерело електроживлення необхідно замінювати). Як вже зазначено, додатковий блок може включати в себе засіб спряження для безпосереднього з'єднання із зовнішнім джерелом. За варіантом, якому віддається перевага, цей засіб спряження працює за одним зі стандартів інтерфейсів. З'єднання може являти собою дротове з'єднання, таке як USB-з'єднання, або бездротове з'єднання, таке як з'єднання за технологією Bluetooth. Дротове з'єднання може включати в себе втягуваний кабель. Він може бути застосований для заряджання додаткового джерела електроживлення. Це з'єднання альтернативно або додатково може бути застосоване для розширення функціональних можливостей. За варіантом, якому віддається перевага, це з'єднання уможливлює двоспрямований потік даних. Наприклад, якщо додатковий блок підключений до зовнішнього комп'ютера, робота системи може бути перевірена, та споживач може отримувати рекомендації, коли потрібне технічне обслуговування, наприклад, коли потрібна заміна джерела електроживлення додаткового блока або коли потрібне очищення додаткового блока. Крім того, можливе розширення можливостей, не обмежене зазначеними вище можливостями. Електронні схеми в додатковому блоці можуть включати в себе мікроконтролер, мікропроцесор, цифровий сигнальний процесор (DSP), спеціалізовану інтегральну схему (ASIC) або будь-яку іншу програмовну цифрову або аналогову схему. Електронні схеми додаткового блока працюють спільно з електронними схемами базового блока. Режим попереднього нагрівання може бути ініційований, коли у додатковому блоці виявлений курильний виріб. Це може бути виявлено додатковими схемами або базовими схемами, якщо додатковий блок з'єднаний із базовим блоком. Альтернативно споживач може вручну ініціювати попереднє нагрівання, наприклад, із застосуванням перемикача на додатковому блоці. У режимі куріння споживач може починати куріння та продовжувати куріння окремими затяжками. Електронні схеми у додатковому блоці здійснюють керування нагрівальними елементами для підтримування робочої температури аерозолетвірного субстрату або настільки близько до робочої температури, наскільки це можливо. Електронні схеми у додатковому блоці можуть бути виконані з можливістю відстеження кількості затяжок, виконаних споживачем, проміжку часу між затяжками та проміжку часу, протягом якого на нагрівальні елементи подавалося електроживлення. Коли ж або кількість затяжок досягає максимальної кількості для цього курильного виробу (до стану, коли курильний виріб викурений), або споживач не виконував жодної затяжки до заздалегідь визначеного часу, або скінчився заздалегідь визначений проміжок часу, однак ще залишилися затяжки, то сигнал з електронних схем нагадує споживачеві повернути додатковий блок у базовий блок. Після цього за необхідності джерело електроживлення у додатковому блоці може бути підзаряджене, й температура субстрату повернута до робочої. У такий спосіб споживач має можливість припиняти та починати куріння, а також відновлювати куріння доти, доки курильний виріб не буде викурений. Крім того, електронні схеми можуть ідентифікувати курильний виріб у додатковому блоці, регулювати графік нагрівання на основі типу курильного виробу та визначати, коли тримач потребує технічного обслуговування, наприклад, коли необхідне очищення нагрівальних елементів. Електронні схеми у додатковому блоці можуть також уможливлювати персоналізацію додаткового блока у відповідності з індивідуальними характеристиками куріння. Наприклад, можуть бути записані тривалість куріння, час кожної затяжки, час між затяжками та інтенсивність кожної затяжки, можуть бути відстежені індивідуальні характеристики споживання та може бути виявлений курильний виріб, якому віддає перевагу конкретний споживач. Це може бути забезпечене разом із замком на додатковому блоці, який уможливлює користування додатковим блоком тільки конкретному споживачеві. Для підрахунку електронними схемами кількості затяжок, виконаних із застосуванням конкретного додаткового блока, ці електронні схеми можуть включати в себе датчик затяжок для виявлення потоку повітря, який свідчить про виконання затяжки. Датчик може являти собою датчик будь-якого прийнятного типу, наприклад, термістор, оптичний пристрій, оптикомеханічний пристрій, електромеханічний пристрій або пристрій на основі мікроелектромеханічних систем (MEMS). Форма та розміри додаткового блока значною мірою залежать від розміру та форми джерела електроживлення додаткового блока. Однак у принципі додатковий блок може мати будь-яку прийнятну форму. Як правило, додатковий блок являє собою видовжений циліндричний блок, який має розмір, лише незначно більший за розмір курильного виробу. 12 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Форма поперечного перерізу додаткового блока може бути круглою, прямокутною або овальною. Додатковий блок може включати в себе кришку для закривання курильного виробу, коли він перебуває у додатковому блоці, для захисту цього курильного виробу або для обмеження розповсюдження запаху. Додатковий блок може включати в себе кришку для закривання відкритого торця додаткового блока. Як правило, – коли курильний виріб перебуває у додатковому блоці – приблизно половина довжини цього курильного виробу виступає назовні з додаткового блока. У інших варіантах здійснення цього винаходу менше ніж половина довжини курильного виробу виступає назовні з додаткового блока. Нагрівальний елемент або елементи у додатковому блоці можуть бути внутрішніми або зовнішніми нагрівальними елементами та мати таку форму, щоб найбільш ефективно нагрівати аерозолетвірний субстрат. Може бути передбачений один нагрівальний елемент або декілька нагрівальних елементів. Нагрівальні елементи можуть бути виготовлені з матеріалу, який має електричний опір, включаючи метал, металевий сплав, керамічний або напівпровідниковий матеріал, однак без обмеження ними. Найбільш прийнятна форма для нагрівального елемента або елементів залежить від конкретного аерозолетвірного субстрату у курильному виробі. Аерозолетвірний субстрат за варіантом, якому віддається перевага, являє собою твердий субстрат, однак альтернативно може являти собою рідкий або газоподібний субстрат. За варіантом, якому віддається перевага, додатковий блок виконаний ізольованим для зведення до мінімуму втрат тепла у режимі куріння. Чим краще ізольований додатковий блок, тим довше температура субстрату може залишатися на рівні робочої температури, що може подовжити заздалегідь визначений проміжок часу для режиму куріння. На Фіг. 4a зображена пачка сигарет із жевріючим кінцем. На Фіг. 4b зображений один із варіантів виконання курильної системи за цим винаходом, у якому виконаний у вигляді тримача додатковий блок може зберігатися в базовому блоці. На Фіг. 4c зображений один із варіантів виконання курильної системи за цим винаходом, у якому тримач може зберігатися в базовому блоці навіть тоді, коли курильний виріб вставлений у тримач. На Фіг. 4a, Фіг. 4b та Фіг. 4c зображені відносні розміри варіантів виконання курильної системи за цим винаходом у порівнянні з пачкою сигарет із жевріючим кінцем. На Фіг. 4a зображена пачка 401 сигарет 403 із жевріючим кінцем. Нижній вид на Фіг. 4a являє собою вид збоку у розрізі. Верхній вид на Фіг. 4a являє собою вид зверху у розрізі. Ця пачка має ширину 55 мм, висоту 90 мм та глибину 24 мм. На Фіг. 4a зображений один із прикладів пачки сигарет із жевріючим кінцем. Як правило, пачка сигарет із жевріючим кінцем має висоту від приблизно 60 мм до приблизно 150 мм, частіше висоту від приблизно 70 мм до приблизно 125 мм. Як правило, пачка сигарет із жевріючим кінцем має ширину від приблизно 12 мм до приблизно 150 мм, а за варіантом, якому віддається більша перевага, ширину від приблизно 70 мм до приблизно 125 мм. Як правило, пачка сигарет із жевріючим кінцем має товщину від приблизно 6 мм до приблизно 100 мм, а за варіантом, якому віддається більша перевага, – товщину від приблизно 12 мм до приблизно 25 мм. За варіантом, якому віддається перевага, розміри пачок пристосовані до довжини сигарет та схеми розміщення цих сигарет. Пачки сигарет із жевріючим кінцем можуть мати форму прямокутного паралелепіпеда з розташованими під прямим кутом поздовжніми та розташованими під прямим кутом поперечними ребрами. Альтернативно пачка може мати одне або декілька заокруглених поздовжніх ребер, заокруглених поперечних ребер, скошених поздовжніх ребер, скошених поперечних ребер або їх комбінації. Альтернативно пачка може мати непрямокутний поперечний переріз, наприклад, багатокутний, такий як трикутний або шестикутний, або ж овальний, напівовальний, круглий або напівкруглий. Такі пачки можуть бути застосовані для пакування курильних виробів, в тому числі, але без обмеження ними, звичайних сигарет із жевріючим кінцем, сигар або сигарил, нагрівних курильних виробів, які включають в себе горючий тепловидільний елемент, або джерело тепла, та аерозолетвірний субстрат (наприклад, сигарет, описаних у US-A-4,714,082), а також курильних виробів для застосування в електричних курильних системах (наприклад, сигарет, описаних у US-A-5,692,525). Шляхом відповідного вибору їхніх розмірів пачки можуть бути виконані так, щоб вміщувати різну загальну кількість курильних виробів або мати різну схему розташування курильних виробів. Пачки можуть вміщувати курильні вироби одного й того самого типу чи бренда або різних типів чи брендів. Крім того, пачка може вміщувати курильні вироби без фільтрувального мундштука та курильні вироби з різними фільтрувальними мундштуками, а також курильні вироби різної довжини та діаметра. Крім того, курильні вироби можуть відрізнятися інтенсивністю смаку, опором просмоктуванню та сукупним надходженням твердих частинок. Пачка може вміщувати курильні вироби більш ніж одного з різних типів, згаданих вище. На Фіг. 4b зображений перший варіант виконання курильної системи за цим винаходом. 13 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Нижній вид на Фіг. 4b являє собою вид збоку у розрізі. Верхній вид на Фіг. 4b являє собою вид зверху у розрізі. Система включає в себе базовий блок 405 та тримач 407. Базовий блок включає в себе базове джерело електроживлення у вигляді акумуляторної батареї 409, вмістище для зберігання курильних виробів 411 та приймальне гніздо 413 для вміщення тримача. Тримач включає в себе нагрівальні елементи, схематично зображені позицією 415. У цьому варіанті виконання, коли тримач зберігається у приймальному гнізді базового блока, кришкова частина (не показана) може бути закрита. Однак коли тримач зберігається у приймальному гнізді базового блока з курильним виробом, вставленим у тримач (як зображено на Фіг. 4b), кришкова частина не може бути закрита. Ця курильна система має ширину 56 мм, висоту 95 мм та товщину 25 мм. На Фіг. 4c зображений другий варіант виконання курильної системи за цим винаходом. Нижній вид на Фіг. 4c являє собою вид збоку у розрізі. Верхній вид на Фіг. 4c являє собою вид зверху у розрізі. Система включає в себе базовий блок 405 та тримач 407. Базовий блок включає в себе акумуляторну батарею 409, вмістище для зберігання курильних виробів 411 та приймальне гніздо 413 для вміщення тримача. Тримач 407 включає в себе нагрівальні елементи, схематично зображені позицією 415. У цьому варіанті виконання, коли тримач зберігається у приймальному гнізді базового блока навіть із курильним виробом, вставленим у тримач (як зображено на Фіг. 4c), кришкова частина (не показана) може бути закрита. Це обумовлено тим, що тримач 407 має іншу будову, яка відрізняється від будови тримача 407, зокрема, нагрівальні елементи розташовані інакше. Ця курильна система має ширину 56 мм, висоту 95 мм та товщину 25 мм. На Фіг. 4a, Фіг. 4b та Фіг. 4c показано, що щонайменше два варіанти виконання курильної системи за цим винаходом мають розмір та форму, подібні розмірам та формі пачки сигарет із жевріючим кінцем. Енші варіанти виконання курильної системи можуть мати розмір та форму, подібні розмірам та формам інших пачок, як описано вище. Усі елементи, необхідні для куріння, вміщені в один компактний блок. Робота електронагрівної курильної системи за одним із варіантів здійснення цього винаходу описана нижче з посиланнями на Фіг. 5. На Фіг. 5 показаний графік залежності застосованої потужності W та температури T від часу t для режимів попереднього нагрівання та куріння. Перше: споживач вставляє курильний виріб у додатковий блок. У цей час додатковий блок може бути підключений до базового блока або бути відключений від нього. Друге: додатковий блок підключають до базового блока (якщо він не був підключений раніше) (або до альтернативного джерела електроживлення), і джерело електроживлення в базовому блоці починає заряджання додаткового джерела електроживлення у додатковому блоці. Час зарядження залежить від особливостей курильної системи, однак за варіантом здійснення цього винаходу, якому віддається перевага, він становить не більше ніж приблизно 5 хв. Порядок перших двох операцій може бути змінений. Наприклад, у неробочому стані додатковий блок може зберігатися в базовому блоці або на ньому, так що додаткове джерело електроживлення є повністю зарядженим та додатковий блок готовий для ініціації куріння споживачем у будь-який час. У цьому випадку додаткове джерело електроживлення у додатковому блоці заряджається перед тим, як курильний виріб буде вставлений у портативний додатковий блок. Третє: після того як додаткове джерело електроживлення повністю заряджене (це може бути показано сигналом на базовому або додатковому блоці), споживач може запустити режим попереднього нагрівання. На цьому етапі споживач може вийняти портативний додатковий блок із базового блока, або додатковий блок може залишатися підключеним до базового блока. Крім того, режим попереднього нагрівання може бути ініційований перед або одночасно з початком режиму заряджання. Режим попереднього нагрівання споживач може запустити натисканням кнопки або перекиданням перемикача, коли споживач готовий почати куріння. Альтернативно споживач може запустити режим попереднього нагрівання струшуванням додаткового блока заздалегідь визначену кількість разів для запуску режиму попереднього нагрівання. На початку режиму попереднього нагрівання у момент часу 0 на графіку, показаному на Фіг. 5, додаткове джерело електроживлення підключають до нагрівальних елементів у додатковому блоці під керуванням електронних схем у додатковому блоці та факультативно у базовому блоці. Електроживлення на нагрівальні елементи подають доти, доки субстрат у курильному виробі не досягне потрібної робочої температури T1 (наприклад, від приблизно 150C до 250C). У режимі попереднього нагрівання (показане на Фіг. 5 заштрихованою зоною), температура субстрату піднімається швидко, однак у контрольований спосіб для уникнення перевищення. У одному з варіантів здійснення цього винаходу в додатковому блоці розташований датчик температури. Базовий блок також може включати в себе датчик температури. У іншому варіанті здійснення 14 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 цього винаходу базовий блок або додатковий блок можуть виявляти, що субстрат досяг потрібної робочої температури T1 після вичерпання періоду t1 подавання електроживлення. Цей період подавання електроживлення може становити від приблизно 10 с до приблизно 150 с. Наприкінці цього періоду попереднього нагрівання у момент t1, зображений на Фіг. 5, електронні схеми у додатковому блоці можуть генерувати сигнал, який вказує на те, що період режиму попереднього нагрівання скінчений та споживач може починати куріння. Четверте: споживач тепер може вийняти портативний додатковий блок (з вставленим курильним виробом) із базового блока, якщо він не був вийнятий раніше, та починати режим куріння. Це відбувається у момент часу t1 за графіком, зображеним на Фіг. 5. У режимі куріння додаткове джерело електроживлення у додатковому блоці застосовується для підтримування робочої температури субстрату T1 або температури, близької до робочої. Нагрівальні елементи передають субстрату достатньо тепла для підтримування робочої температури цього субстрату, таким чином компенсуючи втрати тепла через додатковий блок та під час просмоктування повітря через додатковий блок під час кожної затяжки. Електронні схеми у додатковому блоці записують витрачений час, час між затяжками та/або кількість виконаних затяжок із моменту, коли портативний додатковий блок вийнятий з базового блока у момент часу t1. На Фіг. 5 зображені три графіки залежності у режимі куріння. Перший – суцільна лінія – показує температуру у випадку, коли додатковий блок виконаний ізольованим. Це являє собою варіант здійснення цього винаходу, якому віддається перевага, та у якому – як зображено на Фіг. 5 – здійснюється підтримування стану субстрату якомога ближче до робочої температури T1 та потужності W1. Друга – пунктирна лінія з короткими рисками – показує температуру у випадку, коли додатковий блок виконаний неізольованим. У цьому варіанті здійснення цього винаходу температуру субстрату також підтримують близькою до робочої температури T1, однак втрати тепла більші, ніж коли додатковий блок виконаний ізольованим. Третя – пунктирна лінія з довгими рисками – показує температуру без будь-якого додаткового джерела електроживлення у додатковому блоці. У такій конструкції температура субстрату у режимі куріння швидко знижується. П'яте: електронні схеми у додатковому блоці виявляють або досягнення максимальної кількості затяжок (наприклад, від приблизно 5 затяжок до 20 затяжок на курильний виріб), або вичерпання максимального проміжку часу для режиму куріння (наприклад, приблизно 5-20 хв після того, як споживач вийняв тримач із базового блока), або вичерпання максимального проміжку часу між затяжками (наприклад, приблизно від 30 с до 5 хв). Це момент часу t2 за графіком, зображеним на Фіг. 5. В першому випадку, якщо електронні схеми у додатковому блоці виявляють досягнення максимальної кількості затяжок для цього курильного виробу, ці електронні схеми припиняють подавання електроживлення на нагрівальні елементи та підтримування потрібної робочої температури субстрату. Якщо споживачем виконана максимальна кількість затяжок у режимі куріння, то ці електронні схеми у додатковому блоці подають споживачеві сигнал, який вказує на те, що виконана максимальна кількість затяжок. Цей сигнал може бути у вигляді індикації на дисплеї портативного додаткового блока (наприклад, індикації кількості затяжок, які залишилися), одного або декількох світлових сигналів індикатора, таких як світлодіоди, які запалюються або гаснуть при виконанні затяжки, звукового сповіщення, такого як зумер, безгучного сповіщення, такого як вібрація, або будьякого іншого прийнятного сигналу. У другому випадку, якщо електронні схеми у додатковому блоці виявляють вичерпання максимального проміжку часу для режиму куріння, то ці електронні схеми припиняють підтримування робочої температури у субстраті та подають споживачеві сигнал, який вказує на те, що час для режиму куріння вичерпаний. Цей сигнал може бути будьяким прийнятним сигналом з описаних вище. У третьому випадку, якщо вичерпаний максимальний проміжок часу, дозволений для виконання споживачем послідовних затяжок, то електронні схеми подають споживачеві сигнал, який вказує на те, що затяжка протягом дозволеного часу не виконана. Цей сигнал може бути будь-яким прийнятним сигналом з описаних вище. Сигнали можуть вказувати на те, що додатковий блок має бути повернутий у базовий блок для зарядження. Шосте та останнє: споживач може знов підключити портативний додатковий блок, і базове джерело електроживлення та базовий блок знов починають підзарядження додаткового джерела електроживлення у додатковому блоці. Після того як додаткове джерело електроживлення у додатковому блоці повністю заряджене та якщо залишилися затяжки, то споживач може знов почати куріння з третьої операції. Таким чином споживач може починати та припиняти куріння. Описані варіанти здійснення цього винаходу забезпечують декілька переваг. По-перше – шляхом розділення системи, зокрема, джерела електроживлення, на дві частини, розміри 15 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 додаткового блока можуть бути зменшені. По-друге – додатковий блок може спрощувати виконання затяжки за бажанням, і куріння може бути почате та припинене. Варіанти здійснення цього винаходу для одного споживача, які мають розміри та форму, подібні до розмірів та форми пачки сигарет із жевріючим кінцем, забезпечують певні переваги, оскільки для сприймання споживачами виробу характеристики куріння, до яких звик споживач, мають бути порушені якнайменше. Крім того, споживачеві потрібно носити тільки один блок, який забезпечує усі елементи, необхідні для куріння. Варіанти здійснення цього винаходу, які передбачають множину додаткових блоків для застосування множиною споживачів, забезпечують певні переваги, оскільки вони сприяють спілкуванню. Варіанти здійснення цього винаходу, у яких додатковий блок є персоналізованим, дозволяють споживачеві запобігати небажаному користуванню, а характеристики блока можуть бути якнайкраще пристосовані до потреб цього споживача. На Фіг. 6 показана схема послідовних операцій, яка ілюструє один із варіантів здійснення способу за цим винаходом. На Фіг. 6 показаний варіант здійснення способу заряджання додаткового джерела електроживлення у режимі заряджання. У режимі заряджання додатковий блок має бути підключений до базового блока (або до базового джерела електроживлення, якщо базовий блок відсутній). Заряджанням додаткового джерела електроживлення керують додаткові схеми у додатковому блоці. У варіанті здійснення цього винаходу, показаному на Фіг. 6, визначення того, коли додаткове джерело електроживлення є достатньо зарядженим, виконується на підставі розрахункової оцінки електричної енергії, необхідної для роботи додаткового блока як у режимі попереднього нагрівання, так й у режимі куріння. У варіанті здійснення цього винаходу, показаному на Фіг. 6, розрахунок цієї оцінки виконується на підставі трьох технічних параметрів 601, 602, 603. Перший технічний параметр 601 являє собою заздалегідь встановлену кількість затяжок, що їх має виконати споживач у режимі куріння. Ця заздалегідь встановлена кількість затяжок за варіантом, якому віддається перевага, наближена до кількості затяжок для курильного виробу із жевріючим кінцем. Наприклад, заздалегідь встановлена кількість затяжок може становити від 10 затяжок до 20 затяжок, а за варіантом, якому віддається навіть більша перевага, – 15 затяжок. Другий технічний параметр 602 являє собою електричну енергію, необхідну для режиму попереднього нагрівання. Ця електрична енергія може залежати від фізичних властивостей курильного виробу та аерозолетвірного субстрату, наприклад, але без обмеження ними, від густини або структури аерозолетвірного субстрату. Вона може також залежати від періоду подавання електроживлення, необхідного для досягнення потрібної робочої температури. Значення другого технічного параметра 602 може бути визначене емпірично, наприклад, за допомогою лабораторних випробувань із використанням різних субстратів. Третій технічний параметр 603 являє собою пов'язану з конкретним споживачем інформацію, яка стосується режиму куріння, наприклад, але без обмеження ними, інтенсивність затяжки та тривалість затяжки. Така пов'язана з конкретним споживачем інформація впливає на електричну енергію, необхідну для роботи додаткового блока протягом однієї затяжки у режимі куріння. Як правило, перший та другий технічні параметри 601, 602 є необхідними для розрахункової оцінки того, коли додаткове джерело електроживлення є достатньо зарядженим. Як правило, третій технічний параметр є бажаним, але не є необхідним. Одна з переваг керування додатковими схемами подавання електроживлення у режимі заряджання полягає у тому, що додаткові схеми можуть накопичувати пов'язану з конкретним споживачем інформацію. Таким чином, передавання цієї пов'язаної з конкретним споживачем інформації у базові схеми не потрібне. На етапі 604 електрична енергія, необхідна як для режиму попереднього нагрівання, так і для режиму куріння, розраховується на підставі значень трьох технічних параметрів 601, 602, 603. Цей розрахунок 604 може виконуватися на підставі зведеного в єдине ціле розрахунку або на підставі суми значень для кожного технічного параметра. За варіантом, якому віддається перевага, розрахунок виконується додатковими схемами, у цьому випадку визначене значення необхідної електричної енергії має бути передане у базовий блок на етапі 605, оскільки додаткове джерело електроживлення підзаряджається від базового джерела електроживлення. Ця необхідна електрична енергія може вважатися мінімальною електричною енергією. Як тільки встановлено, що додаткове джерело електроживлення має достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату по суті на рівні робочої температури у режимі куріння, споживачу може надаватися про це сигнал на етапі 606. Наприклад, базовий блок або додатковий блок може показувати, що додатковий блок має достатній заряд. Це може виконуватися з використанням світлодіодного (LED) 16 UA 111176 C2 підсвічування або рідкокристалічного (LCD) дисплея. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301), яка включає в себе: базовий блок (103, 203, 303, 405), який включає в себе базове джерело (409) електроживлення та базові схеми, причому базове джерело електроживлення виконане з можливістю заряджання від зовнішнього джерела електроживлення; та додатковий блок (105, 205а, 205b, 305, 407), виконаний з можливістю приймання курильного виробу (107, 207, 307, 411), який включає в себе аерозолетвірний субстрат, причому цей додатковий блок включає в себе: щонайменше один нагрівальний елемент (415); засіб спряження для рознімного підключення даного додаткового блока до базового джерела (409) електроживлення, так що цей засіб спряження уможливлює подавання електричної енергії від базового джерела (409) електроживлення на додатковий блок у режимі заряджання; додаткове джерело електроживлення для подавання електричної енергії на щонайменше один нагрівальний елемент; та додаткові схеми, виконані з можливістю: керування подаванням електричної енергії від додаткового джерела електроживлення до щонайменше одного нагрівального елемента (415) у режимі попереднього нагрівання, протягом якого температуру аерозолетвірного субстрату підвищують до робочої температури; керування подаванням електричної енергії від додаткового джерела електроживлення на щонайменше один нагрівальний елемент (415) у режимі куріння, протягом якого температуру аерозолетвірного субстрату підтримують на рівні робочої температури; та керування заряджанням додаткового джерела електроживлення від базового джерела (409) електроживлення у режимі заряджання, так щоб додаткове джерело електроживлення мало достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури у режимі куріння. 2. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за п. 1, яка відрізняється тим, що зазначені додаткові схеми виконані з можливістю визначення того, чи має додаткове джерело електроживлення достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури у режимі куріння, на підставі розрахунку оцінки електричної енергії, необхідної як для режиму попереднього нагрівання, так і для режиму куріння. 3. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за п. 2, яка відрізняється тим, що згаданий розрахунок виконується на підставі одного або декількох із таких показників: заздалегідь встановлена кількість затяжок, що їх здійснюватиме споживач у режимі куріння; електрична енергія, необхідна для режиму попереднього нагрівання; та пов'язана з конкретним споживачем інформація, яка стосується режиму куріння. 4. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що згаданий засіб спряження забезпечує двоспрямований обмін даними між додатковим блоком (105, 205а, 205b, 305, 407) та певним пристроєм з обчислювальними можливостями. 5. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що базовий блок (103, 203, 303, 405) включає в себе засіб (109, 209) спряження для підключення до зовнішнього джерела електроживлення для подавання електричної енергії на базове джерело (409) електроживлення. 6. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким з попередніх пунктів, яка включає в себе множину додаткових блоків (205а, 205b, 305). 7. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за п. 6, яка відрізняється тим, що базовий блок (303) включає в себе множину придатних до з'єднання модулів (304), причому кожний такий модуль має приймальне гніздо для відповідного додаткового блока (305). 8. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що базовий блок (103, 203, 303, 405) включає в себе засоби для зберігання одного або декількох додаткових блоків (105, 205а, 205b, 305, 407). 9. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що базовий блок (103, 203, 303, 405) включає в себе засоби для зберігання щонайменше одного курильного виробу (107, 207, 307, 411). 17 UA 111176 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 10. Електронагрівна курильна система (101, 201, 301) за будь-яким із попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що додатковий блок (105, 205а, 205b, 305, 407) виконаний ізольованим. 11. Спосіб функціонування електронагрівної курильної системи (101, 201, 301), яка включає в себе базовий блок (103, 203, 303, 405), який включає в себе базове джерело електроживлення та базові схеми, причому базове джерело електроживлення виконане з можливістю заряджання від зовнішнього джерела електроживлення, і додатковий блок (105, 205а, 205b, 305, 407), виконаний з можливістю приймання курильного виробу (107, 207, 307, 411), який включає в себе аерозолетвірний субстрат, причому цей додатковий блок включає в себе щонайменше один нагрівальний елемент (415), засіб спряження для рознімного підключення даного додаткового блока до базового джерела (409) електроживлення, так що цей засіб спряження уможливлює подавання електричної енергії від базового джерела (409) електроживлення на додатковий блок у режимі заряджання, додаткове джерело електроживлення та додаткові схеми, який включає такі операції: заряджання базового джерела електроживлення (409) від зовнішнього джерела електроживлення; у режимі попереднього нагрівання - підключення щонайменше одного нагрівального елемента (415) до додаткового джерела електроживлення, так щоб додаткове джерело електроживлення подавало електричну енергію на щонайменше один нагрівальний елемент (415) для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури; у режимі куріння - підключення щонайменше одного нагрівального елемента (415) до додаткового джерела електроживлення, так щоб додаткове джерело електроживлення подавало електричну енергію на щонайменше один нагрівальний елемент (415) для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури; та у режимі заряджання - заряджання додаткового джерела електроживлення від базового джерела (409) електроживлення, так щоб додаткове джерело електроживлення мало достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури у режимі куріння. 12. Спосіб функціонування електронагрівної курильної системи (101, 201, 301) за п. 11, який додатково включає таку операцію: у режимі заряджання - визначення того, чи має додаткове джерело електроживлення достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури у режимі куріння, на підставі розрахунку оцінки електричної енергії, необхідної як для режиму попереднього нагрівання, так і для режиму куріння. 13. Спосіб функціонування електронагрівної курильної системи (101, 201, 301) за п. 11 або п. 12, який додатково включає таку операцію: у режимі заряджання - сигналізування, коли додаткове джерело електроживлення має достатній заряд для підвищення температури аерозолетвірного субстрату до робочої температури у режимі попереднього нагрівання та для підтримування температури аерозолетвірного субстрату на рівні робочої температури у режимі куріння. 18 UA 111176 C2 19 UA 111176 C2 20 UA 111176 C2 21 UA 111176 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м.Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 22

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electrically heated smoking system comprising at least two units

Автори англійською

Fernando, Felix, Chemla, Marc-Robert, Stahle, Fredrik

Назва патенту російською

Електронагревательная курительная система с двумя, по меньшей мере, блоками

Автори російською

Фернандо Феликс, Кемла Марк-Роберт, Штале Фредрик

МПК / Мітки

МПК: A24F 47/00

Мітки: система, щонайменше, блоками, курильна, електронагрівна, двома

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/24-111176-elektronagrivna-kurilna-sistema-iz-shhonajjmenshe-dvoma-blokami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електронагрівна курильна система із щонайменше двома блоками</a>

Подібні патенти