Є ще 16 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система виробництва органічного добрива для виробництва органічного добрива з екскрементів домашньої худоби або домашніх тварин з використанням личинок кімнатної мухи (Musca domestica), яка відрізняється тим, що передбачений перший блок зберігання в процесах вирощування і обробки, в якому вирощуються або ростуть личинки, одержані шляхом інкубації яєць, передбачена множина других блоків зберігання в процесах вирощування і обробки під першим блоком зберігання в процесах вирощування і обробки,

вказаний перший блок зберігання в процесах вирощування і обробки має скидальну частину, так, що личинки, які виросли, падають у вказані другі блоки зберігання в процесах вирощування і обробки, покриті екскрементами домашніх тварин, за рахунок використання такої поведінки личинок, що вони виповзають з вказаного першого блока зберігання в процесах вирощування і обробки, передбачена множина третіх блоків зберігання в процесах вирощування і обробки під другими блоками зберігання в процесах вирощування і обробки таким же чином, як вказано вище, і в результаті цього личинки, які виросли падають у вказані треті блоки зберігання в процесах вирощування і обробки, покриті екскрементами домашніх тварин, вищезазначену обробку потрібно повторювати декілька разів до кінцевого блока зберігання в процесах вирощування і обробки, причому вказані екскременти домашніх тварин розкладаються ферментом в тілах личинок в процесі вирощування личинок в кожному блоці зберігання в процесах вирощування і обробки, в той час як личинки виділяють або виробляють основний матеріал органічного добрива, передбачена збираюча секція для збирання вказаного зробленого основного матеріалу органічного добрива, і

передбачена секція збирання личинок для збирання личинок, які виросли, що виповзають з вказаного кінцевого блока зберігання в процесах вирощування і обробки, в результаті чого з системи витягуються зібрані личинки, а також вказаний виготовлений основний матеріал органічного добрива.

2. Система виробництва органічного добрива за п. 1, яка відрізняється тим, що в кожному з вказаних блоків зберігання в процесах вирощування і обробки міститься скидальна частина і приймальна частина для личинок на нерухомій рамі, а також нижня частина, на якій плоский елемент розміщений рухомо.

3. Система виробництва органічного добрива за п. 1, яка відрізняється тим, що кожний з вказаних блоків зберігання в процесах вирощування і обробки містить ряд рухомих лотків, і кожний з них містить нижню частину, скидальну частину і приймальну частину для личинок, причому вказані лотки циркулюються за допомогою конвеєра.

4. Система виробництва органічного добрива за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що кожний з вказаних блоків зберігання в процесах вирощування і обробки містить приймальну частину, що займає положення, відповідне вказаній скидальній частині верхнього блока зберігання в процесах вирощування і обробки, причому вказана приймальна частина містить плоский елемент в формі виступу, який виступає назовні і має ширину, яка дорівнює ширині вказаної скидальної частини, діленій на задане число.

5. Система виробництва органічного добрива за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що кожний із вказаних блоків зберігання в процесах вирощування і обробки містить приймальну частину, що займає положення, відповідне вказаній скидальній частині верхнього блока зберігання в процесах вирощування і обробки, причому вказана приймальна частина містить загострений барабан, що має на своїй поверхні краї для поранення падаючих личинок, і його ширина дорівнює ширині вказаної скидальної частини, діленій на задане число.

6. Система виробництва органічного добрива за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що вказана секція збирання личинок має частину витягування дорослих комах для витягування частини дорослих комах або частини лялечок, таким чином, що дорослі комахи кімнатної мухи, витягнуті з вказаної частини витягування дорослих комах, спрямовуються через канал в блок відкладання і інкубування яєць, розташований над вказаним першим блоком зберігання в процесах вирощування і обробки.

7. Система виробництва органічного добрива за п. 6, яка відрізняється тим, що множина обертових камер виконана у вказаному блоці відкладання і інкубування яєць, і поживний матеріал поданий в одну із вказаних камер, отвір якої спрямований вгору, тим часом вказаний поживний матеріал опромінений ультрафіолетовим випромінюванням, таким чином, що дорослі особини кімнатної мухи відкладають яйця в поживний матеріал, і тим, що вказані обертові камери поступово повертаються протягом заданого періоду часу, доки з яєць виростають дорослі комахи, і одержані в результаті дорослі комахи падають у вказаний перший блок зберігання в процесах вирощування і обробки, коли вказаний отвір обертової камери спрямований вниз.

8. Система виробництва органічного добрива за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняється тим, що вказані личинки, витягнуті з кінцевого блока зберігання в процесах вирощування і обробки, умертвлені і перероблені на корм для тварин.

Текст

. Приклад 4 Приклад 4 описаний з посиланням на фіг. 11. У прикладі 1, починаючи з першого блока (41) зберігання в процесах вирощування і обробки, число блоків зберігання в процесах вирощування і обробки збільшується шляхом множення на два, і кінцеве число блоків (45) зберігання в процесах вирощування і обробки починає дорівнювати 16. Коли число блоків (4) зберігання в процесах вирощування і обробки збільшується шляхом множення на три, число блоків зберігання (4) в процесах вирощування і обробки зростає в три рази. Цей випадок представляє приклад 4. Як представлено на фіг. 11, перший блок (471) зберігання в процесах вирощування і обробки має скидальну частину (Y), і на наступній другій стадії збільшується в три рази число блоків (472) зберігання в процесах вирощування і обробки. Кожний блок (472) другої стадії зберігання в процесах вирощування і обробки має приймальну частину (X), у якої ширина становить 1/3 ширини скидальної частини (Y) першого блока (471) зберігання в процесах вирощування і обробки. Аналогічним чином, три блоки (473) зберігання в процесах вирощування і обробки використовують для кожного блока (472) другої стадії зберігання в процесах вирощування і обробки. Кожний блок (473) третьої стадії зберігання в процесах вирощування і обробки має приймальну частину (X), у якої ширина становить 1/3 ширини скидальної частини (Y) другого блока (472) зберігання в процесах вирощування і обробки. Це повторюється також і в кінцевому блоці (474) четвертої стадії зберігання в процесах вирощування і обробки. У результаті число блоків (4) зберігання в процесах вирощування і обробки збільшується шляхом множення на три, і сумарна площа блоків (45) кінцевої стадії зберігання в процесах вирощування і обробки збільшується в 27 разів (1×3×3×3). Ступінь збільшення числа блоків зберігання в процесах вирощування і обробки можна регулювати залежно від росту личинок шляхом проектування і вибору належного числа відділень в блоці кожної стадії зберігання в процесах вирощування і обробки, використовуючи спосіб ділення згідно з прикладом 1 і прикладом 4 або інший аналогічний спосіб ділення. Ширина приймальної частини в прикладі 4 є менша, ніж відповідна ширина в прикладі 1. В цьому випадку може збільшуватися площа нижнього блока зберігання в процесах вирощування і обробки. Аналогічним чином, число блоків зберігання в процесах вирощування і обробки можна збільшувати шляхом множення на 4. В цьому випадку чотири блоки (472) зберігання в процесах вирощування і обробки використовують на другій стадії для одного блока (471) зберігання в процесах вирощування і обробки. Кожний блок (472) другої стадії зберігання в процесах вирощування і обробки має приймальну частину (X), у якої ширина становить 1/4 ширини скидальної частини (Y) першого блока (471) зберігання в процесах вирощування і обробки. Приклад 5 Приклад 5 роз'яснюється з посиланням на фіг. 12. У прикладі 1 і в прикладі 5 скидальна частина і приймальна частина блоків (4) зберігання в процесах вирощування і обробки є нерухомими, в той час як плоский елемент рухається по верхній стороні нижньої частини. У прикладі 5 блоки (4) зберігання в процесах вирощування і обробки, які використовуються в прикладі 1 і в прикладі 5, сконструйовані в формі типу рухомого контейнера (лотка), таким чином, що множина блоків (4) зберігання в процесах вирощування і обробки переміщуються, як представлено на фіг. 12. Таким чином, множина рухомих блоків (4) зберігання в процесах вирощування і обробки типу контейнера переміщуються за допомогою замкненого конвеєра (482). Блок (4) зберігання в процесах вирощування і обробки має форму лотка, який включає скидальну частину, приймальну частину, нижню частину і перегородки (481), які розділяють об'єм лотка на множину секцій вздовж його подовжнього напрямку. Як представлено на фіг. 12, в лотки (48), встановлені на замкнений конвеєр (482), надходить задана кількість поживного матеріалу (В), такого як екскременти домашніх тварин, із ємності (71). Після цього лотки (48) просуваються в приміщення (2) для вирощування личинок, в яке надходять личинки з блока (3) відкладання та інкубування яєць (див. фіг. 5, 6), приміщення (2) для вирощування личинок, що знаходиться у верхній частині, таким же чином, як в прикладі 1. Лотки встановлені один на одному, утворюючи багаторівневу конструкцію, таким же чином, як в 12 UA 106713 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 прикладі 1, личинки поїдають поживний матеріал, виповзають, самі падають в нижній лоток (48) і, зрештою, збираються в секції (6) збирання личинок. Лоток (48), наповнений основним матеріалом (D) органічного добрива, який являє собою виділення личинок, просувається із приміщення (2) для вирощування личинок в секцію (8) збирання основного матеріалу органічного добрива. Основний матеріал (D) органічного добрива вивантажують з лотків (48) на контейнер шляхом нахилу або перевертання лотків. Інші конструкції, функції і переваги є, в основному, такими ж, як в прикладі 1, і не описуються повторно. Потрібно зазначити, що даний винахід, зрозуміло, не обмежений представленими вище прикладами, але його можна вільно модифікувати, якщо це не погіршує характеристики даного винаходу. Умовні позначення А - личинки В - поживний матеріал С - яйця D - основний матеріал органічного добрива Е - корм для тварин 1, 1A, 1B - секція вирощування і обробки 2 - приміщення для вирощування личинок 3 - блок відкладання та інкубування яєць 31 – обертовий барабани 311 - перша камера 312 - друга камера 313 - третя камера 314 - четверта камера 32 – обертовий вал 33 - частина, що відкривається 34 - блок подачі поживного матеріалу 341 - шнековий конвеєр 35 - кришка 36 - ультрафіолетова лампа 37 - сітка для сідала 4 - блок зберігання в процесах вирощування і обробки 4a - нижня частина 4b, 4c - бічна стінка 4d - надрізана частина 4e - приймальна частина (X: плоский елемент: тип покажчика) 4e1 - ширина 4f - скидальна частина (Y) 41, 471 - перший блок зберігання в процесах вирощування і обробки 42, 472 - другий блок зберігання в процесах вирощування і обробки 43, 473 - третій блок зберігання в процесах вирощування і обробки 44, 474 - четвертий блок зберігання в процесах вирощування і обробки 45 - кінцевий блок зберігання в процесах вирощування і обробки 46 - приймальна частина (X: тип барабана) 461 - загострений барабан 462 - загострені краї 48 - лоток (рухомий блок зберігання в процесах вирощування і обробки типу контейнера) 481 - перегородки 482 - замкнутий конвеєр 5, 51, 52-531 - плоский елемент 55 - подавальний барабан 56 - скребок 57 - плоский елемент (довгаста плівка) 6, 6A, 6B - секція збирання личинок 7 - блок підготовки поживного матеріалу 71, 71A, 71B - ємність для подачі поживного матеріалу 72 - затвор 8 - секція збирання основного матеріалу органічного добрива 60 13 UA 106713 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1. Система виробництва органічного добрива для виробництва органічного добрива з екскрементів домашньої худоби або домашніх тварин з використанням личинок кімнатної мухи (Musca domestica), яка відрізняється тим, що передбачений перший блок зберігання в процесах вирощування і обробки, в якому вирощуються або ростуть личинки, одержані шляхом інкубації яєць, передбачена множина других блоків зберігання в процесах вирощування і обробки під першим блоком зберігання в процесах вирощування і обробки, вказаний перший блок зберігання в процесах вирощування і обробки має скидальну частину так, що личинки, які виросли, падають у вказані другі блоки зберігання в процесах вирощування і обробки, покриті екскрементами домашніх тварин, за рахунок використання такої поведінки личинок, що вони виповзають з вказаного першого блока зберігання в процесах вирощування і обробки, передбачена множина третіх блоків зберігання в процесах вирощування і обробки під другими блоками зберігання в процесах вирощування і обробки таким же чином, як вказано вище, і в результаті цього личинки, які виросли падають у вказані треті блоки зберігання в процесах вирощування і обробки, покриті екскрементами домашніх тварин, вищезазначену обробку потрібно повторювати декілька разів до кінцевого блока зберігання в процесах вирощування і обробки, причому вказані екскременти домашніх тварин розкладаються ферментом в тілах личинок в процесі вирощування личинок в кожному блоці зберігання в процесах вирощування і обробки, в той час як личинки виділяють або виробляють основний матеріал органічного добрива, передбачена збираюча секція для збирання вказаного зробленого основного матеріалу органічного добрива, і передбачена секція збирання личинок для збирання личинок, які виросли, що виповзають з вказаного кінцевого блока зберігання в процесах вирощування і обробки, в результаті чого з системи витягуються зібрані личинки, а також вказаний виготовлений основний матеріал органічного добрива. 2. Система виробництва органічного добрива за п. 1, яка відрізняється тим, що в кожному з вказаних блоків зберігання в процесах вирощування і обробки міститься скидальна частина і приймальна частина для личинок на нерухомій рамі, а також нижня частина, на якій плоский елемент розміщений рухомо. 3. Система виробництва органічного добрива за п. 1, яка відрізняється тим, що кожний з вказаних блоків зберігання в процесах вирощування і обробки містить ряд рухомих лотків, і кожний з них містить нижню частину, скидальну частину і приймальну частину для личинок, причому вказані лотки циркулюються за допомогою конвеєра. 4. Система виробництва органічного добрива за будь-яким з пп. 1-3, яка відрізняється тим, що кожний з вказаних блоків зберігання в процесах вирощування і обробки містить приймальну частину, що займає положення, відповідне вказаній скидальній частині верхнього блока зберігання в процесах вирощування і обробки, причому вказана приймальна частина містить плоский елемент в формі виступу, який виступає назовні і має ширину, яка дорівнює ширині вказаної скидальної частини, діленій на задане число. 5. Система виробництва органічного добрива за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що кожний із вказаних блоків зберігання в процесах вирощування і обробки містить приймальну частину, що займає положення, відповідне вказаній скидальній частині верхнього блока зберігання в процесах вирощування і обробки, причому вказана приймальна частина містить загострений барабан, що має на своїй поверхні краї для поранення падаючих личинок, і його ширина дорівнює ширині вказаної скидальної частини, діленій на задане число. 6. Система виробництва органічного добрива за будь-яким з пп. 1-5, яка відрізняється тим, що вказана секція збирання личинок має частину витягування дорослих комах для витягування частини дорослих комах або частини лялечок, таким чином, що дорослі комахи кімнатної мухи, витягнуті з вказаної частини витягування дорослих комах, спрямовуються через канал в блок відкладання і інкубування яєць, розташований над вказаним першим блоком зберігання в процесах вирощування і обробки. 7. Система виробництва органічного добрива за п. 6, яка відрізняється тим, що множина обертових камер виконана у вказаному блоці відкладання і інкубування яєць, і поживний матеріал поданий в одну із вказаних камер, отвір якої спрямований вгору, тим часом вказаний поживний матеріал опромінений ультрафіолетовим випромінюванням, таким чином, що дорослі особини кімнатної мухи відкладають яйця в поживний матеріал, і тим, що вказані обертові камери поступово повертаються протягом заданого періоду часу, доки з яєць виростають дорослі комахи, і одержані в результаті дорослі комахи падають у вказаний перший блок 14 UA 106713 C2 5 зберігання в процесах вирощування і обробки, коли вказаний отвір обертової камери спрямований вниз. 8. Система виробництва органічного добрива за будь-яким з пп. 1-7, яка відрізняється тим, що вказані личинки, витягнуті з кінцевого блока зберігання в процесах вирощування і обробки, умертвлені і перероблені на корм для тварин. 15 UA 106713 C2 16 UA 106713 C2 17 UA 106713 C2 18 UA 106713 C2 19 UA 106713 C2 20 UA 106713 C2 21 UA 106713 C2 Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 22

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Organic fertilizer production system

Автори англійською

Kitazumi Kazushige, Nakano Yasuharu, Polutova Yaroslava, Nagae Koji, Sekiya Ryoichi, Yamawaki Hisaki

Автори російською

Китадзуми Кадзусиге, Накано Ясухару, Полютова Ярослава, Нагае Кодзи, Секия Риоити, Ямаваки Хисаки

МПК / Мітки

МПК: C05F 3/00, A01K 1/01, B09B 3/00

Мітки: система, виробництва, добрива, органічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/24-106713-sistema-virobnictva-organichnogo-dobriva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система виробництва органічного добрива</a>

Подібні патенти