Високопродуктивний пристрій для виготовлення напівфабрикатів із тіста з начинкою

Номер патенту: 86944

Опубліковано: 10.06.2009

Автори: Шамаєв Алєксєй Ніколаєвіч, Макаров Олєг Пєтровіч

Є ще 15 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для виробництва напівфабрикатів продукту харчування із оболонки з начинкою, що містить:

розкатку для формування щонайменше двох стрічок з матеріалу оболонки, яка складається щонайменше з двох механізмів, що включають щонайменше по два валики, що обертаються назустріч один одному, встановлених один відносно одного із заданим зазором;

фаршоживильник для подачі порцій начинки між стрічками, що має клиноподібний елемент, орієнтований вершиною у бік барабанів, і з'єднаний за допомогою трубопроводу з дозатором для порційного нагнітання начинки у фаршоживильник;

зону формування напівфабрикатів, в яку подаються стрічки матеріалу оболонки і порції начинки; і

штампувальний механізм – пару барабанів, що включають комірки, встановлених з можливістю обертання назустріч один одному,

який відрізняється тим, що пристрій додатково містить притискний валець, виконаний з можливістю його розташування відносно одного із згаданих валиків з мінімальним зазором с близько 0,1 мм, а відносно іншого - з великим зазором, який складає від 10с до 100с, тоді як зазор між самими валиками складає від 1с до 10с.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що валик, у якого з вальцем є мінімальний зазор, виконаний з радіусом, більшим радіуса вальця.

3. Пристрій за п. 2, який відрізняється тим, що валик, у якого з вальцем є мінімальний зазор, має радіус близько 100 мм.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що валик, у якого з вальцем є великий зазор, виконаний з радіусом, який приблизно дорівнює радіусу вальця.

5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що валик, у якого з вальцем є великий зазор, має радіус, приблизно на 25 % менший радіуса валика, у якого з вальцем є мінімальний зазор.

6. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється тим, що валики і валець виконані кінематично зв'язаними, і при цьому відповідний зв'язок забезпечує рівність лінійних швидкостей їх робочих поверхонь.

7. Пристрій за п. 6, який відрізняється тим, що згаданий у п. 6 зв'язок виконаний за допомогою зубчатої передачі.

8. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5 або 7, який відрізняється тим, що кріплення вальця виконане з можливістю зміни або регулювання великого зазору.

9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що кріплення вальця виконане з можливістю переміщування останнього по окружності відносно валика, у якого з вальцем є мінімальний зазор, при цьому забезпечується приблизна сталість мінімального зазору.

10. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, 7 або 9, який відрізняється тим, що кріплення щонайменше одного з валиків виконане з можливістю зміни або регулювання зазору між валиками.

11. Пристрій за п. 10, який відрізняється тим, що кріплення одного з валиків виконане з можливістю обертання останнього відносно осі, яка знаходиться на відстані більш ніж на 0,1 мм від осі робочої поверхні такого валика.

12. Пристрій за п. 11, який відрізняється тим, що кріплення валика з меншим радіусом включає ексцентрикову втулку або вісь.

13. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, 7, 9, 11 або 12, який відрізняється тим, що кожний з механізмів має незалежний привід.

14. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, 7, 9, 11 або 12, який відрізняється тим, що він додатково включає вузол попереднього розкочування матеріалу оболонки, виконаний з можливістю отримання заготовки матеріалу оболонки з товщиною, яка перевершує великий зазор.

15. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ширина робочої зони штампувального механізму, яка визначається як евентуальна зона розділення напівфабрикатів, для якої можлива найменша відстань між поверхнями барабанів поза комірками, на зовнішній поверхні барабанів у напрямку їх осей складає l, тоді як ширина стрічок робочих поверхонь, що визначаються областю виходу валиків від 1,03·l до 1,33·l, причому l більше 33, але менше 333 мм.

16. Пристрій за п. 15, який відрізняється тим, що валики за допомогою притискних пластин зібрані в блок, виконаний з можливістю переміщення орієнтовно вздовж робочих поверхонь валиків.

17. Пристрій за п. 16, який відрізняється тим, що в притискних пластинах виконані напрямні обертального руху валиків у вигляді підшипників ковзання або кочення, на які насаджені осі валиків, при цьому щонайменше з одного боку блока осі валиків виступають за притискну пластину.

18. Пристрій за п. 16, який відрізняється тим, що пластини скріплені за допомогою щонайменше однієї шпильки, кінці якої жорстко зафіксовані відносно осі обертання барабанів.

19. Пристрій за п. 16, який відрізняється тим, що на опорних поверхнях пластини містять антифрикційне покриття або антифрикційні прокладки.

20. Пристрій за п. 19, який відрізняється тим, що на опорних поверхнях пластини містять тефлонове покриття.

21. Пристрій за п. 19, який відрізняється тим, що на опорних поверхнях пластини містять фторопластові прокладки.

22. Пристрій за будь-яким з пп. 16-21, який відрізняється тим, що блок також включає валець.

23. Пристрій за будь-яким з пп. 16-21, який відрізняється тим, що кожний з механізмів має незалежний привід.

24. Пристрій за будь-яким з пп. 16-21, який відрізняється тим, що він додатково включає вузол попереднього розкочування матеріалу оболонки, виконаний з можливістю отримання заготовки матеріалу оболонки з шириною, меншою ширини робочих поверхонь валиків.

25. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що взаємна орієнтація барабанів і фаршоживильника виконана такою, що мінімальна відстань між їх поверхнями більше 0,5, але менше 2 мм, і при цьому забезпечується гарантований розрахунковий просвіт між фаршоживильником і стрічками, що перевищує 0,1 мм.

26. Пристрій за п. 25, який відрізняється тим, що висота клиноподібного елемента більша 10, але менша 100 мм, і при цьому кут при його вершині перевищує 10º.

27. Пристрій за п. 26, який відрізняється тим, що ребро при вершині клиноподібного елемента виконане притупленим і має радіус закруглення більше 0,1 мм.

28. Пристрій за будь-яким з пп. 25-27, який відрізняється тим, що фаршоживильник має щонайменше один вихідний отвір витягнутої форми з співвідношенням найбільщого розміру до найменшого, що перевищує 1,2.

29. Пристрій за п. 28, який відрізняється тим, що число вихідних отворів більше або дорівнює кількості комірок, розташованих на барабанах однаковим чином відносно зовнішніх поверхонь, що створюють їх.

30. Пристрій за п. 28, який відрізняється тим, що мінімальний радіус кривизни вихідного отвору перевищує 1 мм, тоді як його найбільший розмір не перевищує 30 мм.

31. Пристрій за будь-яким з пп. 28-30, який відрізняється тим, що вказаний дозатор містить випускні канали в кількості, що дорівнює кількості вихідних отворів, при цьому дозатор зв'язаний з фаршоживильником гнучким або жорстким трубопроводом із кількістю незалежних напрямків, яка дорівнює кількості випускних каналів, і такі напрямки мають приблизно однакову протяжність, яка не перевищує 1,5 м кожен при майже однаковій мінімальній площі прохідних отворів, більшій 100 мм2.

32. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що дозатор для порційного нагнітання начинки містить випускні канали і за кількістю випускних каналів - накопичувальні порожнини з поршнями, а також штовхальну систему у вигляді кулачка, призначену для впливу на поршні, і розподільник начинки з карманом, поверненим у бік накопичувальних порожнин, і з крізними отворами, які пропускають начинку у випускні канали з накопичувальних порожнин, причому розподільник виконаний з можливістю перекривання останніх і розміщений спільно з штовхальною системою на одному валу, порожнина якого, забезпечуючи можливістю подачі по ній начинки під тиском, з'єднана з карманом, при цьому карман з'єднаний з порожниною за допомогою отвору, виконаного в тілі розподільника, при цьому об'єми накопичувальних ємностей приблизно однакові і не перевищують 30 000 мм3 кожний.

33. Пристрій за п. 32, який відрізняється тим, що розподільник складає з валом одне ціле або жорстко посаджений на вал і при цьому додатково зафіксований відносно останнього за допомогою шпонки.

34. Пристрій за п. 33, який відрізняється тим, що довжина вздовж осі кожного з крізних отворів розподільника, яка визначається товщиною відповідної частини останнього, не менша 10, але не більша 60 мм, і при цьому діаметр таких отворів менший діаметра вхідних отворів накопичувальних ємностей.

35. Пристрій за будь-яким з пп. 32-34, який відрізняється тим, що привід вала, який приводить останній у обертальний рух, виконаний у вигляді зубчатої або ланцюгової передач, і при цьому кінцевий елемент приводу зафіксований відносно вала за допомогою шпонки.

36. Пристрій за п. 35, який відрізняється тим, що пристрої кріплення на вал функціональних елементів дозатора, таких як: кінцевий елемент приводу і/або штовхальна система, і/або розподільник, виконані з можливістю регулювання кутового положення штовхальної системи відносно розподільника.

37. Пристрій за будь-яким з пп. 32-34 або 36, який відрізняється тим, що розподільник включає два і більше крізних отвори, при цьому кутова відстань між сусідніми крізними отворами, виміряна від осі вала, не перевищує 180º.

38. Пристрій за п. 37, який відрізняється тим, що кулачок має щонайменше дві виступні частини.

39. Пристрій за будь-яким з пп. 32-34, 36 або 38, який відрізняється тим, що вказаний розподільник кінематично зв'язаний з вказаними барабанами штампувального механізму таким чином, що момент перекривання крізним отвором розподільника вхідного отвору накопичувальної ємності співпадає з моментом максимального зближення найбільш близько розташованих один до одного нижніх країв комірок барабанів - комірок, які утворюють зону формування напівфабрикатів, з симетричним допуском, що задовольняє умові

(1)

де

Δ - симетричний допуск на збіг моменту перекривання крізним отвором розподільника вхідного отвору накопичувальної ємності з моментом максимального зближення нижніх країв найближче розташованих одна до одної комірок барабанів,

τ - час поширення імпульсу по начинці, яка знаходиться в трубопроводі, отриманого нею від поршня.

40. Пристрій за п. 39, який відрізняється тим, що при вказаному кінематичному зв'язку розміри крізного отвору розподільника і вхідного отвору накопичувальної ємності виконані з можливістю наступного за вказаним перекриттям отворів їх повного перекривання відповідно об'єктом, в якому виконані ємності, і розподільником при зближенні верхніх країв відповідних комірок після формування не менше 1/3 напівфабрикату.

41. Пристрій за будь-яким з пп. 32-34, 36, 38 або 40, який відрізняється тим, що дозатор підключений до фарш-насоса, що нагнітає начинку в порожнину вала дозатора.

42. Пристрій за п. 41, який відрізняється тим, що на виході фарш-насоса встановлений регульований клапан-засувка, виконаний з можливістю керування тиском начинки в порожнині.

43. Пристрій за п. 41, який відрізняється тим, що в фарш-насосі використовується частотно-регульований електропривід.

44. Пристрій за п. 43, який відрізняється тим, що фарш-насос включає асинхронний двигун і насос відцентрової конструкції з крильчаткою.

45. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що фаршоживильник встановлений на відстані від зони формування напівфабрикатів, яка не перевищує максимального радіуса зовнішньої поверхні барабанів, при цьому дозатор виконаний у вигляді розташованого над вершиною клиноподібного елемента конструктивного елемента фаршоживильника, тоді як до останнього підведений трубопровід, з'єднаний з фарш-насосом.

46. Пристрій за п. 45, який відрізняється тим, що дозатор включає вентиль, який являє собою циліндр, і при цьому останній включає щонайменше один поперечний отвір заданого діаметра.

47. Пристрій за п. 46, який відрізняється тим, що вентиль кінематично зв'язаний з приводом, від якого він одержує обертання навколо своєї осі, при цьому використовуються зубчата або ланцюгова передачі.

48. Пристрій за п. 46, який відрізняється тим, що циліндр включає щонайменше одну групу поперечних отворів заданого діаметра, які перетинаються, мінімальні кути між осями найближчих з яких однакові.

49. Пристрій за будь-яким з пп. 46 або 48, який відрізняється тим, що циліндр оточений втулкою з крізним отвором.

50. Пристрій за будь-яким з пп. 45-48, який відрізняється тим, що дозатор містить жиклер і клапан, виконаний у вигляді гвинта або болта, або різьбової шпильки.

51. Пристрій за п. 50, який відрізняється тим, що циліндр включає декілька груп поперечних отворів заданого діаметра, які перетинаються, що знаходяться на відстані один від одного більш ніж на 5 мм, мінімальні кути між осями найближчих з яких однакові.

52. Пристрій за п. 51, який відрізняється тим, що циліндр включає щонайменше одну пару груп, осі отворів яких попарно паралельні.

53. Пристрій за п. 51, який відрізняється тим, що циліндр включає щонайменше одну пару груп, осі всіх отворів яких не паралельні.

54. Пристрій за п. 51, який відрізняється тим, що циліндр оточений втулкою з крізними отворами в кількості, що дорівнює кількості груп отворів на циліндрі.

55. Пристрій за п. 51, який відрізняється тим, що дозатор містить жиклер, який включає отвори в кількості груп отворів циліндра і клапана, виконані у вигляді гвинтів і/або болтів, і/або різьбових шпильок, по одному на кожний отвір жиклера.

56. Пристрій за будь-яким з пп. 50 або 55, який відрізняється тим, що клапани нагвинчуються на фторопластові ущільнювачі.

57. Пристрій за будь-яким з пп. 45-48, 51-55, який відрізняється тим, що дозатор містить камеру, об'єм якої перевищує 10 000 мм3.

58. Пристрій за п. 57, який відрізняється тим, що в камері розтащований демпфер, який являє собою підпружинені пружним елементом або пружним середовищем поршень або мембрану.

59. Пристрій за будь-яким з пп. 47, 48, 51-55, 57, який відрізняється тим, що вентиль кінематично зв'язаний з барабанами таким чином, що момент перекриття поперечним отвором циліндра отвору втулки або жиклера приблизно співпадає з моментом максимального зближення найближче розташованих один до одного нижніх країв комірок барабанів - комірок, що створюють зону формування напівфабрикатів.

60. Пристрій за п. 59, який відрізняється тим, що при вказаному кінематичному зв'язку розміри поперечного отвору циліндра і отвору втулки або жиклера виконані з можливістю наступного за вказаним перекриттям отворів їх повного перекривання відповідно втулкою або жиклером і циліндром при зближенні верхніх країв відповідних комірок після формування не менше 1/3 напівфабрикату.

61. Пристрій за будь-яким з пп. 45-48, 51-55, 58 або 60, який відрізняється тим, що на виході фарш-насоса або на вході фаршоживильника встановлений регульований клапан-засувка, виконаний з можливістю керування тиском начинки в камері.

62. Пристрій за будь-яким з пп. 45-48, 51-55, 58 або 60, який відрізняється тим, що в фарш-насосі використовується частотно-регульований електропривід.

63. Пристрій за п. 62, який відрізняється тим, що фарш-насос включає асинхронний двигун і насос відцентрової конструкції з крильчаткою.

64. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що вказана зона формування являє собою розташовані в безпосередній близькості одна навпроти одної комірки з вхідними отворами, які мають задану форму внутрішніх поверхонь, відповідну формі отримуваних напівфабрикатів, або включають екрани відповідної форми, і при цьому щонайменше частина вхідних отворів комірок по своєму периметру оточена вибіркою, робоча поверхня якої призначена для формування кромкової частини напівфабрикатів, причому глибина вибірки по периметру комірок більша чверті, але менша подвоєної середньої товщини стрічок, тоді як площа її робочої поверхні задовольняє умові

(2)

де

k1 = 20 мм2,

о - середній периметр контуру вхідних отворів комірок,

k2 = 50 мм2,

і при цьому ширина такої вибірки, так як і кривизна контура вхідного отвору комірок, не сталі, причому в середньому ширина вибірки більша в тій частині комірок, де контур вхідного отвору має більшу кривизну, тоді як максимальна ширина вибірки перевищує мінімальну, а максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірок, перевищує мінімальний не менше ніж на 10, але і не більше ніж на 100 %.

65. Пристрій за п. 64, який відрізняється тим, що принаймні частина комірок включає на своїй бічній поверхні напрямну поступального руху або замок типу "ластівчин хвіст", виконані з можливістю встановлювання в них пристосування для формування рельєфного малюнка на поверхні напівфабрикатів.

66. Пристрій за п. 65, який відрізняється тим, що він містить пристосування для формування рельєфного малюнка на поверхні напівфабрикатів, що включає щонайменше один елемент пластинчатої форми і один елемент циліндричної форми, які розташовуються в комірці, при цьому максимальний поперечний розмір такого елемента більший чверті середньої товщини стрічок, але менший половини мінімального розміру, що охоплює контур вхідного отвору комірки.

67. Пристрій за п. 66, який відрізняється тим, що пристосування для формування рельєфного малюнка містить обидві комірки пари, яка складає зону формування напівфабрикату, і при цьому відповідні елементи пластинчатої форми розташовуються так, що в зоні формування напівфабрикатів вони виявляються схрещеними, а відповідні елементи циліндричної форми розташовуються так, що в зоні формування напівфабрикатів вони розташовуються один навпроти одного.

68. Пристрій за п. 67, який відрізняється тим, що згадані елементи циліндричної форми виконані з такими подовжніми розмірами або так встановлені в комірці, що при максимальному зближенні мінімальна відстань між ними спільномірна з середньою товщиною стрічок.

69. Пристрій за п. 64, який відрізняється тим, що принаймні в частині комірок за їх вхідними отворами встановлені мембрани з пластично деформівного матеріалу, такого як гума, краї яких жорстко зафіксовані поблизу контуру вхідного отвору комірок.

70. Пристрій за п. 69, який відрізняється тим, що мембрани мають змінну товщину.

71. Пристрій за будь-яким з пп. 69 або 70, який відрізняється тим, що мембрани виконані легкознімними.

72. Пристрій за будь-яким з пп. 64-70, який відрізняється тим, що комірки розташовані на барабані таким чином, що своїм максимальним розміром, який охоплює контур вхідного отвору, вони орієнтовані переважно в напрямку свого руху.

73. Пристрій за будь-яким з пп. 64-70, який відрізняється тим, що комірки розташовані на барабані таким чином, що максимальним розміром, який охоплює контур вхідного отвору, вони орієнтовані переважно поперечно напрямку свого руху, тоді як відношення усередненого максимального розміру, що охоплює контур вхідних отворів комірок, виміряного в напрямку їх переміщення, до усередненого мінімального розміру, що охоплюється контуром вхідних отворів комірок, більше або дорівнює 1,1.

74. Пристрій за будь-яким з пп. 64-70, який відрізняється тим, що він містить штовхач, який включає штоки, до яких кріпляться екрани, які розташовуються в комірках, з забезпеченням мінімального зазору між поверхнями останніх і внутрішніми бічними поверхнями комірок, який перевершує 0,15, але менший 0,50 мм, а на дні комірок виконані крізні отвори для вільного проникнення в них таких штоків, при цьому додатково пристрій включає механізм переміщення штоків, виконаний з можливістю забезпечення поступального руху екранів відносно відповідних комірок, причому такий механізм виконаний з можливістю забезпечення відносно повільного плавного переміщення екранів у бік вхідного отвору комірок і у порівнянні з ним швидкого руху екранів у зворотному напрямку - до дна.

75. Пристрій за п. 74, який відрізняється тим, що механізм переміщення штоків включає кулачок, який містить сходинку, висота якої більша або дорівнює максимальному ходу екранів в комірках.

76. Пристрій за будь-яким з пп. 64-70 або 75, який відрізняється тим, що на дні комірок розташовані отвори, виконані з можливістю подачі в них повітря або технологічного газу під надмірним відносно атмосферного тиском, тоді як пристрій додатково включає засіб нагнітання повітря або технологічного газу і відповідний трубопровід, а також вузол переривчатої подачі повітря або технологічного газу в комірки, що залежить від положення останніх відносно зони формування напівфабрикатів.

77. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що зона формування напівфабрикатів являє собою розташовані в безпосередній близькості одна навпроти одної комірки з вхідними отворами, що мають задану форму внутрішніх поверхонь, яка відповідає формі отримуваних напівфабрикатів, або включає екрани відповідної форми, і при цьому щонайменше частина вхідних отворів комірок по своєму периметру оточена вибіркою, робоча поверхня якої призначена для формування кромкової частини напівфабрикатів, а також штампувальний механізм – пару барабанів, що включають згадані комірки, встановлених з можливістю обертання назустріч один одному, який відрізняється тим, що площа робочої поверхні вибірки по периметру комірок задовольняє умові

(3)

де

k1 = 20 мм2,

о - середній периметр контуру вхідних отворів комірок,

k3 = 60 мм2,

і при цьому вхідний отвір щонайменше частини комірок виконаний напівкруглої форми з елементом, контур якого має змінну кривизну і містить повторювані виступні елементи з кутовим періодом проходження γ, більшим 10, але меншим 45º, в той час як внутрішня поверхня таких комірок також має повторювані виступні елементи, кутовий період проходження яких приблизно дорівнює γ, тоді як висота профілю елементів, згаданих першими, і висота елементів, згаданих другими, приблизно однакова і більша 2, але менша 5 мм.

78. Пристрій за п. 77, який відрізняється тим, що принаймні в частині комірок за їх вхідними отворами встановлені мембрани з пластично деформівного матеріалу, такого як гума, краї яких жорстко зафіксовані поблизу контуру вхідного отвору комірок.

79. Пристрій за п. 78, який відрізняється тим, що мембрани мають змінну товщину.

80. Пристрій за будь-яким з пп. 78 або 79, який відрізняється тим, що мембрани виконані легкознімними.

81. Пристрій за будь-яким з пп. 77-79, який відрізняється тим, що комірки розташовані на барабані таким чином, що максимальним розміром, що охоплює контур вхідного отвору, вони орієнтовані переважно у напрямку, перпендикулярному своєму руху.

82. Пристрій за будь-яким з пп. 77-79, який відрізняється тим, що він містить штовхач, який включає штоки, до яких кріпляться розташовані в комірках екрани, з забезпеченням мінімального зазору між поверхнями останніх і внутрішніми бічними поверхнями комірок, що перевищує 0,15, але менший 0,50 мм, а на дні комірок виконані крізні отвори для вільного проникнення в них таких штоків, при цьому додатково пристрій включає механізм переміщення штоків, виконаний з можливістю забезпечення поступального руху екранів відносно відповідних комірок, причому такий механізм виконаний з можливістю забезпечення відносно повільного плавного переміщення екранів у бік вхідного отвору комірок і у порівнянні з ним швидкого руху екранів у зворотному напрямку - до дна.

83. Пристрій за п. 82, який відрізняється тим, що механізм переміщення штоків включає кулачок, який містить сходинку, висота якої більша або дорівнює максимальному ходу екранів в комірках.

84. Пристрій за п. 82, який відрізняється тим, що екрани виготовлені з матеріалу, який має мале зчеплення з матеріалом оболонки, такого як фторопласт, або мають, принаймні на своїй робочій поверхні, відповідне покриття, таке як тефлонове.

85. Пристрій за будь-яким з пп. 77-79, 83 або 84, який відрізняється тим, що на дні комірок розташовані отвори, виконані з можливістю подачі в них повітря або технологічного газу під надмірним відносно атмосферного тиском, тоді як пристрій додатково включає засіб нагнітання повітря або технологічного газу і відповідний трубопровід, а також вузол переривчастої подачі повітря або технологічного газу в комірки, що залежить від положення останніх відносно зони формування напівфабрикатів.

86. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кількість комірок барабанів штампувального механізму задовольняє наступній умові

,

(4)

де

j - кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, така, що задовольняється умова

,

(5)

Dб - діаметр зовнішньої поверхні барабана, причому

,

(6)

- максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки,

- мінімальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки,

при цьому барабани встановлені таким чином, що мінімальна відстань між ними не перевищує половини середньої товщини стрічок, причому щонайменше з одного краю щонайменше один з них має вибірку глибиною, яка перевищує половину середньої товщини стрічок, і шириною, яка складає від 5 до 25 % ширини робочої зони, яка визначається як евентуальна зона розділення напівфабрикатів, для якої можлива найменша відстань між поверхнями барабанів поза комірками, на зовнішній поверхні барабанів у напрямку їх осей, тоді як така ширина складає від 30 до 300 мм.

87. Пристрій за п. 86, який відрізняється тим, що кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, більше 1, і комірки розташовані на поверхні барабана в шаховому порядку.

88. Пристрій за п. 87, який відрізняється тим, що сусідні комірки виконані дзеркально поверненими.

89. Пристрій за п. 85, який відрізняється тим, що діаметр зовнішньої поверхні барабана більший 200, але менший 250 мм.

90. Пристрій за п. 85, який відрізняється тим, що барабани встановлені таким чином, що їх зовнішні поверхні в області робочих зон стикаються.

91. Пристрій за п. 85, який відрізняється тим, що з обох країв обидва барабани включають вибірки.

92. Пристрій за п. 85, який відрізняється тим, що ширина робочої зони дорівнює 100±30 мм.

93. Пристрій за п. 85, який відрізняється тим, що вхідні отвори всіх комірок барабанів по своєму периметру оточені вибірками, робоча поверхня яких призначена для формування кромкової частини напівфабрикатів, при цьому глибина вибірки по периметру комірок більша чверті, але менша подвоєної середньої товщини стрічок, тоді як площа її робочої поверхні задовольняє умові

(7)

де

k1 = 20 мм2,

о - середній периметр контуру вхідних отворів комірок,

k2 = 50 мм2,

а ширина такої вибірки, так як і кривизна контуру вхідного отвору комірок, не сталі, причому в середньому ширина вибірки більше в тій частині комірок, де контур вхідного отвору має більшу кривизну, тоді як максимальна ширина вибірки перевищує мінімальну, а максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірок, перевищує мінімальний не менше ніж на 10, але і не більше ніж на 100 %.

94. Пристрій за будь-яким з пп. 85-93, який відрізняється тим, що комірки розташовані на барабанах таким чином, що мінімальна відстань між контуром вхідних отворів сусідніх комірок не перевищує 2 мм.

95. Пристрій за будь-яким з пп. 85-93, який відрізняється тим, що барабани з точністю погрішності виготовлення виконані ідентичними.

96. Пристрій за п. 1 який відрізняється тим, що кількість комірок барабанів штампувального механізму задовольняє наступній умові

,

(8)

де

j - кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, така, що задовольняється умова

,

(9)

- діаметр зовнішньої поверхні барабана, причому

,

(10)

- максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки,

- мінімальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки,

а барабани встановлені таким чином, що мінімальна відстань між ними не перевищує половини середньої товщини стрічок, при цьому барабани мають кінематичний зв'язок, що замикається на силовому приводі, побудований на базі зубчатої і/або ланцюгової передач, що забезпечує приблизну рівність лінійних швидкостей їх зовнішніх поверхонь - робочих зон, причому згадана лінійна швидкість щонайменше на 3, але не більше ніж на 30 %, перевищує лінійну швидкість робочих поверхонь валиків.

97. Пристрій за п. 96, який відрізняється тим, що він виконаний з можливістю зміни співвідношення лінійних швидкостей зовнішніх поверхонь барабанів і робочих поверхонь валиків.

98. Пристрій за п. 97, який відрізняється тим, що в ньому для обертання барабанів використовується частотно-регульований електропривід, тоді як для обертання валиків розкатки - привід, незалежний від згаданого регульованого.

99. Пристрій за п. 98, який відрізняється тим, що для обертання барабанів він включає асинхронний двигун.

100. Пристрій за будь-яким з пп. 96-99, який відрізняється тим, що барабани встановлені таким чином, що їх зовнішні поверхні в області робочих зон стикаються.

101. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кількість комірок барабанів штампувального механізму задовольняє наступній умові

,

(11)

де

j - кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, така, що задовольняється умова

,

(12)

Dб - діаметр зовнішньої поверхні барабана, причому

,

(13)

- максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки,

- мінімальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки,

а барабани встановлені таким чином, що мінімальна відстань між ними не перевищує чверті середньої товщини стрічок, при цьому додатково пристрій містить блок юстирування взаємного розташування барабанів, що включає щонайменше одну ексцентрикову опору щонайменше одного з барабанів або його осі.

102. Пристрій за п. 101, який відрізняється тим, що блок юстирування включає ексцентрикові опори кожного барабана або їх осей.

103. Пристрій за п. 101, який відрізняється тим, що опора щонайменше одного з барабанів виконана з можливістю його переміщення при наладці вздовж осі.

104. Пристрій за п. 103, який відрізняється тим, що щонайменше один з барабанів посаджений на втулку, яка сполучається з корпусом пристрою або з його станиною, або з віссю барабана по різі.

105. Пристрій за будь-яким з пп. 101-104, який відрізняється тим, що барабани мають кінематичний зв'язок, що замикається на силовому приводі, побудований на базі зубчатої і/або ланцюгової передач, при цьому щонайменше один з барабанів або щонайменше один з пристроїв кріплення барабанів виконані з можливістю обертання щонайменше одного з них при нерухомому другому.

106. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що кількість комірок барабанів штампувального механізму задовольняє наступній умові

,

(14)

де

j - кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, така, що задовольняється умова

,

(15)

Dб - діаметр зовнішньої поверхні барабана, причому

,

(16)

Dя - максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки,

dя - мінімальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки,

а барабани встановлені таким чином, що мінімальна відстань між ними не перевищує половини середньої товщини стрічок, при цьому щонайменше один з барабанів встановлений на консольно закріпленій осі.

107. Пристрій за п. 106, який відрізняється тим, що обидва барабани встановлені на консольно закріплених осях, при цьому з боку, протилежного вказаному закріпленню, осі зв'язані одна з одною за допомогою фіксатора, що має жорстку конструкцію.

Текст

1. Пристрій для виробництва напівфабрикатів продукту харчування із оболонки з начинкою, що містить: розкатку для формування щонайменше двох стрічок з матеріалу оболонки, яка складається щонайменше з двох механізмів, що включають щонайменше по два валики, що обертаються назустріч один одному, встановлених один відносно одного із заданим зазором; фаршоживильник для подачі порцій начинки між стрічками, що має клиноподібний елемент, орієнтований вершиною у бік барабанів, і з'єднаний за допомогою трубопроводу з дозатором для порційного нагнітання начинки у фаршоживильник; зону формування напівфабрикатів, в яку подаються стрічки матеріалу оболонки і порції начинки; і штампувальний механізм – пару барабанів, що включають комірки, встановлених з можливістю обертання назустріч один одному, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить притискний валець, виконаний з можливістю його розташування відносно одного із згаданих валиків з мінімальним зазором с близько 0,1мм, а відносно іншого - з великим зазором, який складає від 10с до 100с, тоді як зазор між самими валиками складає від 1с до 10с. 2. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що валик, у якого з вальцем є мінімальний зазор, виконаний з радіусом, більшим радіуса вальця. 2 (19) 1 3 оболонки, виконаний з можливістю отримання заготовки матеріалу оболонки з товщиною, яка перевершує великий зазор. 15. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що ширина робочої зони штампувального механізму, яка визначається як евентуальна зона розділення напівфабрикатів, для якої можлива найменша відстань між поверхнями барабанів поза комірками, на зовнішній поверхні барабанів у напрямку їх осей складає l, тоді як ширина стрічок робочих поверхонь, що визначаються областю виходу валиків від 1,03·l до 1,33·l, причому l більше 33, але менше 333мм. 16. Пристрій за п.15, який відрізняється тим, що валики за допомогою притискних пластин зібрані в блок, виконаний з можливістю переміщення орієнтовно вздовж робочих поверхонь валиків. 17. Пристрій за п.16, який відрізняється тим, що в притискних пластинах виконані напрямні обертального руху валиків у вигляді підшипників ковзання або кочення, на які насаджені осі валиків, при цьому щонайменше з одного боку блока осі валиків виступають за притискну пластину. 18. Пристрій за п.16, який відрізняється тим, що пластини скріплені за допомогою щонайменше однієї шпильки, кінці якої жорстко зафіксовані відносно осі обертання барабанів. 19. Пристрій за п.16, який відрізняється тим, що на опорних поверхнях пластини містять антифрикційне покриття або антифрикційні прокладки. 20. Пристрій за п.19, який відрізняється тим, що на опорних поверхнях пластини містять тефлонове покриття. 21. Пристрій за п.19, який відрізняється тим, що на опорних поверхнях пластини містять фторопластові прокладки. 22. Пристрій за будь-яким з пп.16-21, який відрізняється тим, що блок також включає валець. 23. Пристрій за будь-яким з пп.16-21, який відрізняється тим, що кожний з механізмів має незалежний привід. 24. Пристрій за будь-яким з пп.16-21, який відрізняється тим, що він додатково включає вузол попереднього розкочування матеріалу оболонки, виконаний з можливістю отримання заготовки матеріалу оболонки з шириною, меншою ширини робочих поверхонь валиків. 25. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що взаємна орієнтація барабанів і фаршоживильника виконана такою, що мінімальна відстань між їх поверхнями більше 0,5, але менше 2мм, і при цьому забезпечується гарантований розрахунковий просвіт між фаршоживильником і стрічками, що перевищує 0,1мм. 26. Пристрій за п.25, який відрізняється тим, що висота клиноподібного елемента більша 10, але менша 100 мм, і при цьому кут при його вершині перевищує 10º. 27. Пристрій за п.26, який відрізняється тим, що ребро при вершині клиноподібного елемента виконане притупленим і має радіус закруглення більше 0,1мм. 28. Пристрій за будь-яким з пп.25-27, який відрізняється тим, що фаршоживильник має щонайменше один вихідний отвір витягнутої форми з спів 86944 4 відношенням найбільшого розміру до найменшого, що перевищує 1,2. 29. Пристрій за п.28, який відрізняється тим, що число вихідних отворів більше або дорівнює кількості комірок, розташованих на барабанах однаковим чином відносно зовнішніх поверхонь, що створюють їх. 30. Пристрій за п.28, який відрізняється тим, що мінімальний радіус кривизни вихідного отвору перевищує 1мм, тоді як його найбільший розмір не перевищує 30мм. 31. Пристрій за будь-яким з пп.28-30, який відрізняється тим, що вказаний дозатор містить випускні канали в кількості, що дорівнює кількості вихідних отворів, при цьому дозатор зв'язаний з фаршоживильником гнучким або жорстким трубопроводом із кількістю незалежних напрямків, яка дорівнює кількості випускних каналів, і такі напрямки мають приблизно однакову протяжність, яка не перевищує 1,5 м кожен при майже однаковій мінімальній площі прохідних отворів, більшій 2 100мм . 32. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що дозатор для порційного нагнітання начинки містить випускні канали і за кількістю випускних каналів - накопичувальні порожнини з поршнями, а також штовхальну систему у вигляді кулачка, призначену для впливу на поршні, і розподільник начинки з карманом, поверненим у бік накопичувальних порожнин, і з крізними отворами, які пропускають начинку у випускні канали з накопичувальних порожнин, причому розподільник виконаний з можливістю перекривання останніх і розміщений спільно з штовхальною системою на одному валу, порожнина якого, забезпечуючи можливістю подачі по ній начинки під тиском, з'єднана з карманом, при цьому карман з'єднаний з порожниною за допомогою отвору, виконаного в тілі розподільника, при цьому об'єми накопичувальних ємностей приблизно однакові і не перевищують 30000мм3 кожний. 33. Пристрій за п.32, який відрізняється тим, що розподільник складає з валом одне ціле або жорстко посаджений на вал і при цьому додатково зафіксований відносно останнього за допомогою шпонки. 34. Пристрій за п.33, який відрізняється тим, що довжина вздовж осі кожного з крізних отворів розподільника, яка визначається товщиною відповідної частини останнього, не менша 10, але не більша 60мм, і при цьому діаметр таких отворів менший діаметра вхідних отворів накопичувальних ємностей. 35. Пристрій за будь-яким з пп.32-34, який відрізняється тим, що привід вала, який приводить останній у обертальний рух, виконаний у вигляді зубчатої або ланцюгової передач, і при цьому кінцевий елемент приводу зафіксований відносно вала за допомогою шпонки. 36. Пристрій за п.35, який відрізняється тим, що пристрої кріплення на вал функціональних елементів дозатора, таких як: кінцевий елемент приводу і/або штовхальна система, і/або розподільник, виконані з можливістю регулювання кутового поло 5 86944 ження штовхальної системи відносно розподільника. 37. Пристрій за будь-яким з пп.32-34 або 36, який відрізняється тим, що розподільник включає два і більше крізних отвори, при цьому кутова відстань між сусідніми крізними отворами, виміряна від осі вала, не перевищує 180º. 38. Пристрій за п.37, який відрізняється тим, що кулачок має щонайменше дві виступні частини. 39. Пристрій за будь-яким з пп.32-34, 36 або 38, який відрізняється тим, що вказаний розподільник кінематично зв'язаний з вказаними барабанами штампувального механізму таким чином, що момент перекривання крізним отвором розподільника вхідного отвору накопичувальної ємності співпадає з моментом максимального зближення найбільш близько розташованих один до одного нижніх країв комірок барабанів - комірок, які утворюють зону формування напівфабрикатів, з симетричним допуском, що задовольняє умові ∆≤ 11 τ, 3 (1) де ∆ - симетричний допуск на збіг моменту перекривання крізним отвором розподільника вхідного отвору накопичувальної ємності з моментом максимального зближення нижніх країв найближче розташованих одна до одної комірок барабанів, τ- час поширення імпульсу по начинці, яка знаходиться в трубопроводі, отриманого нею від поршня. 40. Пристрій за п.39, який відрізняється тим, що при вказаному кінематичному зв'язку розміри крізного отвору розподільника і вхідного отвору накопичувальної ємності виконані з можливістю наступного за вказаним перекриттям отворів їх повного перекривання відповідно об'єктом, в якому виконані ємності, і розподільником при зближенні верхніх країв відповідних комірок після формування не менше 1/3 напівфабрикату. 41. Пристрій за будь-яким з пп.32-34, 36, 38 або 40, який відрізняється тим, що дозатор підключений до фарш-насоса, що нагнітає начинку в порожнину вала дозатора. 42. Пристрій за п.41, який відрізняється тим, що на виході фарш-насоса встановлений регульований клапан-засувка, виконаний з можливістю керування тиском начинки в порожнині. 43. Пристрій за п.41, який відрізняється тим, що в фарш-насосі використовується частотнорегульований електропривід. 44. Пристрій за п.43, який відрізняється тим, що фарш-насос включає асинхронний двигун і насос відцентрової конструкції з крильчаткою. 45. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що фаршоживильник встановлений на відстані від зони формування напівфабрикатів, яка не перевищує максимального радіуса зовнішньої поверхні барабанів, при цьому дозатор виконаний у вигляді розташованого над вершиною клиноподібного елемента конструктивного елемента фаршоживильника, тоді як до останнього підведений трубопровід, з'єднаний з фарш-насосом. 46. Пристрій за п.45, який відрізняється тим, що дозатор включає вентиль, який являє собою ци 6 ліндр, і при цьому останній включає щонайменше один поперечний отвір заданого діаметра. 47. Пристрій за п.46, який відрізняється тим, що вентиль кінематично зв'язаний з приводом, від якого він одержує обертання навколо своєї осі, при цьому використовуються зубчата або ланцюгова передачі. 48. Пристрій за п.46, який відрізняється тим, що циліндр включає щонайменше одну групу поперечних отворів заданого діаметра, які перетинаються, мінімальні кути між осями найближчих з яких однакові. 49. Пристрій за будь-яким з пп.46 або 48, який відрізняється тим, що циліндр оточений втулкою з крізним отвором. 50. Пристрій за будь-яким з пп.45-48, який відрізняється тим, що дозатор містить жиклер і клапан, виконаний у вигляді гвинта або болта, або різьбової шпильки. 51. Пристрій за п.50, який відрізняється тим, що циліндр включає декілька груп поперечних отворів заданого діаметра, які перетинаються, що знаходяться на відстані один від одного більш ніж на 5мм, мінімальні кути між осями найближчих з яких однакові. 52. Пристрій за п.51, який відрізняється тим, що циліндр включає щонайменше одну пару груп, осі отворів яких попарно паралельні. 53. Пристрій за п.51, який відрізняється тим, що циліндр включає щонайменше одну пару груп, осі всіх отворів яких не паралельні. 54. Пристрій за п.51, який відрізняється тим, що циліндр оточений втулкою з крізними отворами в кількості, що дорівнює кількості груп отворів на циліндрі. 55. Пристрій за п.51, який відрізняється тим, що дозатор містить жиклер, який включає отвори в кількості груп отворів циліндра і клапана, виконані у вигляді гвинтів і/або болтів, і/або різьбових шпильок, по одному на кожний отвір жиклера. 56. Пристрій за будь-яким з пп.50 або 55, який відрізняється тим, що клапани нагвинчуються на фторопластові ущільнювачі. 57. Пристрій за будь-яким з пп.45-48, 51-55, який відрізняється тим, що дозатор містить камеру, об'єм якої перевищує 10000мм3. 58. Пристрій за п.57, який відрізняється тим, що в камері розтащований демпфер, який являє собою підпружинені пружним елементом або пружним середовищем поршень або мембрану. 59. Пристрій за будь-яким з пп.47, 48, 51-55, 57, який відрізняється тим, що вентиль кінематично зв'язаний з барабанами таким чином, що момент перекриття поперечним отвором циліндра отвору втулки або жиклера приблизно співпадає з моментом максимального зближення найближче розташованих один до одного нижніх країв комірок барабанів - комірок, що створюють зону формування напівфабрикатів. 60. Пристрій за п.59, який відрізняється тим, що при вказаному кінематичному зв'язку розміри поперечного отвору циліндра і отвору втулки або жиклера виконані з можливістю наступного за вказаним перекриттям отворів їх повного перекривання відповідно втулкою або жиклером і цилінд 7 86944 ром при зближенні верхніх країв відповідних комірок після формування не менше 1/3 напівфабрикату. 61. Пристрій за будь-яким з пп.45-48, 51-55, 58 або 60, який відрізняється тим, що на виході фаршнасоса або на вході фаршоживильника встановлений регульований клапан-засувка, виконаний з можливістю керування тиском начинки в камері. 62. Пристрій за будь-яким з пп.45-48, 51-55, 58 або 60, який відрізняється тим, що в фарш-насосі використовується частотно-регульований електропривід. 63. Пристрій за п.62, який відрізняється тим, що фарш-насос включає асинхронний двигун і насос відцентрової конструкції з крильчаткою. 64. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що вказана зона формування являє собою розташовані в безпосередній близькості одна навпроти одної комірки з вхідними отворами, які мають задану форму внутрішніх поверхонь, відповідну формі отримуваних напівфабрикатів, або включають екрани відповідної форми, і при цьому щонайменше частина вхідних отворів комірок по своєму периметру оточена вибіркою, робоча поверхня якої призначена для формування кромкової частини напівфабрикатів, причому глибина вибірки по периметру комірок більша чверті, але менша подвоєної середньої товщини стрічок, тоді як площа її робочої поверхні задовольняє умові ⎛ o ⎞ ⎛ o ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ k1 ⋅ ⎜ ⎜ 10 мм − 1⎟ < S < k 2 ⋅ ⎜ 10 мм − 1⎟ , ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (2) де 2 k1 = 20мм , о - середній периметр контуру вхідних отворів комірок, k2=50мм2, і при цьому ширина такої вибірки, так як і кривизна контура вхідного отвору комірок, не сталі, причому в середньому ширина вибірки більша в тій частині комірок, де контур вхідного отвору має більшу кривизну, тоді як максимальна ширина вибірки перевищує мінімальну, а максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірок, перевищує мінімальний не менше ніж на 10, але і не більше ніж на 100%. 65. Пристрій за п.64, який відрізняється тим, що принаймні частина комірок включає на своїй бічній поверхні напрямну поступального руху або замок типу "ластівчин хвіст", виконані з можливістю встановлювання в них пристосування для формування рельєфного малюнка на поверхні напівфабрикатів. 66. Пристрій за п.65, який відрізняється тим, що він містить пристосування для формування рельєфного малюнка на поверхні напівфабрикатів, що включає щонайменше один елемент пластинчатої форми і один елемент циліндричної форми, які розташовуються в комірці, при цьому максимальний поперечний розмір такого елемента більший чверті середньої товщини стрічок, але менший половини мінімального розміру, що охоплює контур вхідного отвору комірки. 67. Пристрій за п.66, який відрізняється тим, що пристосування для формування рельєфного малюнка містить обидві комірки пари, яка складає 8 зону формування напівфабрикату, і при цьому відповідні елементи пластинчатої форми розташовуються так, що в зоні формування напівфабрикатів вони виявляються схрещеними, а відповідні елементи циліндричної форми розташовуються так, що в зоні формування напівфабрикатів вони розташовуються один навпроти одного. 68. Пристрій за п.67, який відрізняється тим, що згадані елементи циліндричної форми виконані з такими подовжніми розмірами або так встановлені в комірці, що при максимальному зближенні мінімальна відстань між ними спільномірна з середньою товщиною стрічок. 69. Пристрій за п.64, який відрізняється тим, що принаймні в частині комірок за їх вхідними отворами встановлені мембрани з пластично деформівного матеріалу, такого як гума, краї яких жорстко зафіксовані поблизу контуру вхідного отвору комірок. 70. Пристрій за п.69, який відрізняється тим, що мембрани мають змінну товщину. 71. Пристрій за будь-яким з пп.69 або 70, який відрізняється тим, що мембрани виконані легкознімними. 72. Пристрій за будь-яким з пп.64-70, який відрізняється тим, що комірки розташовані на барабані таким чином, що своїм максимальним розміром, який охоплює контур вхідного отвору, вони орієнтовані переважно в напрямку свого руху. 73. Пристрій за будь-яким з пп.64-70, який відрізняється тим, що комірки розташовані на барабані таким чином, що максимальним розміром, який охоплює контур вхідного отвору, вони орієнтовані переважно поперечно напрямку свого руху, тоді як відношення усередненого максимального розміру, що охоплює контур вхідних отворів комірок, виміряного в напрямку їх переміщення, до усередненого мінімального розміру, що охоплюється контуром вхідних отворів комірок, більше або дорівнює 1,1. 74. Пристрій за будь-яким з пп.64-70, який відрізняється тим, що він містить штовхач, який включає штоки, до яких кріпляться екрани, які розташовуються в комірках, з забезпеченням мінімального зазору між поверхнями останніх і внутрішніми бічними поверхнями комірок, який перевершує 0,15, але менший 0,50мм, а на дні комірок виконані крізні отвори для вільного проникнення в них таких штоків, при цьому додатково пристрій включає механізм переміщення штоків, виконаний з можливістю забезпечення поступального руху екранів відносно відповідних комірок, причому такий механізм виконаний з можливістю забезпечення відносно повільного плавного переміщення екранів у бік вхідного отвору комірок і у порівнянні з ним швидкого руху екранів у зворотному напрямку - до дна. 75. Пристрій за п.74, який відрізняється тим, що механізм переміщення штоків включає кулачок, який містить сходинку, висота якої більша або дорівнює максимальному ходу екранів в комірках. 76. Пристрій за будь-яким з пп.64-70 або 75, який відрізняється тим, що на дні комірок розташовані отвори, виконані з можливістю подачі в них повітря 9 86944 або технологічного газу під надмірним відносно атмосферного тиском, тоді як пристрій додатково включає засіб нагнітання повітря або технологічного газу і відповідний трубопровід, а також вузол переривчатої подачі повітря або технологічного газу в комірки, що залежить від положення останніх відносно зони формування напівфабрикатів. 77. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що зона формування напівфабрикатів являє собою розташовані в безпосередній близькості одна навпроти одної комірки з вхідними отворами, що мають задану форму внутрішніх поверхонь, яка відповідає формі отримуваних напівфабрикатів, або включає екрани відповідної форми, і при цьому щонайменше частина вхідних отворів комірок по своєму периметру оточена вибіркою, робоча поверхня якої призначена для формування кромкової частини напівфабрикатів, а також штампувальний механізм – пару барабанів, що включають згадані комірки, встановлених з можливістю обертання назустріч один одному, причому площа робочої поверхні вибірки по периметру комірок задовольняє умові ⎛ o ⎞ ⎛ o ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ k1 ⋅ ⎜ ⎜ 10 мм − 1⎟ < S < k 3 ⋅ ⎜ 10 мм − 1⎟ , ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (3) де k1=20мм2, о - середній периметр контуру вхідних отворів комірок, 2 k3=60мм , і при цьому вхідний отвір щонайменше частини комірок виконаний напівкруглої форми з елементом, контур якого має змінну кривизну і містить повторювані виступні елементи з кутовим періодом проходження γ, більшим 10, але меншим 45º, в той час як внутрішня поверхня таких комірок також має повторювані виступні елементи, кутовий період проходження яких приблизно дорівнює γ, тоді як висота профілю елементів, згаданих першими, і висота елементів, згаданих другими, приблизно однакова і більша 2, але менша 5мм. 78. Пристрій за п.77, який відрізняється тим, що принаймні в частині комірок за їх вхідними отворами встановлені мембрани з пластично деформівного матеріалу, такого як гума, краї яких жорстко зафіксовані поблизу контуру вхідного отвору комірок. 79. Пристрій за п.78, який відрізняється тим, що мембрани мають змінну товщину. 80. Пристрій за будь-яким з пп.78 або 79, який відрізняється тим, що мембрани виконані легкознімними. 81. Пристрій за будь-яким з пп.77-79, який відрізняється тим, що комірки розташовані на барабані таким чином, що максимальним розміром, що охоплює контур вхідного отвору, вони орієнтовані переважно у напрямку, перпендикулярному своєму руху. 82. Пристрій за будь-яким з пп.77-79, який відрізняється тим, що він містить штовхач, який включає штоки, до яких кріпляться розташовані в комірках екрани, з забезпеченням мінімального зазору між поверхнями останніх і внутрішніми бічними поверхнями комірок, що перевищує 0,15, але менший 0,50мм, а на дні комірок виконані крізні 10 отвори для вільного проникнення в них таких штоків, при цьому додатково пристрій включає механізм переміщення штоків, виконаний з можливістю забезпечення поступального руху екранів відносно відповідних комірок, причому такий механізм виконаний з можливістю забезпечення відносно повільного плавного переміщення екранів у бік вхідного отвору комірок і у порівнянні з ним швидкого руху екранів у зворотному напрямку - до дна. 83. Пристрій за п.82, який відрізняється тим, що механізм переміщення штоків включає кулачок, який містить сходинку, висота якої більша або дорівнює максимальному ходу екранів в комірках. 84. Пристрій за п.82, який відрізняється тим, що екрани виготовлені з матеріалу, який має мале зчеплення з матеріалом оболонки, такого як фторопласт, або мають, принаймні на своїй робочій поверхні, відповідне покриття, таке як тефлонове. 85. Пристрій за будь-яким з пп.77-79, 83 або 84, який відрізняється тим, що на дні комірок розташовані отвори, виконані з можливістю подачі в них повітря або технологічного газу під надмірним відносно атмосферного тиском, тоді як пристрій додатково включає засіб нагнітання повітря або технологічного газу і відповідний трубопровід, а також вузол переривчастої подачі повітря або технологічного газу в комірки, що залежить від положення останніх відносно зони формування напівфабрикатів. 86. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що кількість комірок барабанів штампувального механізму задовольняє наступній умові D D 2 ⋅ j ⋅ б ≤ n ≤ 22 ⋅ j ⋅ б , dя Dя (4) де j - кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, така, що задовольняється умова ⎡D ⎤ j≤⎢ б⎥ , ⎣ dя ⎦ (5) Dб - діаметр зовнішньої поверхні барабана, причому 100 мм ≤ Dб ≤ 400 мм , (6) Dя - максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки, dя - мінімальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки, при цьому барабани встановлені таким чином, що мінімальна відстань між ними не перевищує половини середньої товщини стрічок, причому щонайменше з одного краю щонайменше один з них має вибірку глибиною, яка перевищує половину середньої товщини стрічок, і шириною, яка складає від 5 до 25% ширини робочої зони, яка визначається як евентуальна зона розділення напівфабрикатів, для якої можлива найменша відстань між поверхнями барабанів поза комірками, на зовнішній поверхні барабанів у напрямку їх осей, тоді як така ширина складає від 30 до 300мм. 87. Пристрій за п.86, який відрізняється тим, що кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, більше 1, і комірки розташовані на поверхні барабана в шаховому порядку. 11 86944 88. Пристрій за п.87, який відрізняється тим, що сусідні комірки виконані дзеркально поверненими. 89. Пристрій за п.85, який відрізняється тим, що діаметр зовнішньої поверхні барабана більший 200, але менший 250мм. 90. Пристрій за п.85, який відрізняється тим, що барабани встановлені таким чином, що їх зовнішні поверхні в області робочих зон стикаються. 91. Пристрій за п.85, який відрізняється тим, що з обох країв обидва барабани включають вибірки. 92. Пристрій за п.85, який відрізняється тим, що ширина робочої зони дорівнює 100±30мм. 93. Пристрій за п.85, який відрізняється тим, що вхідні отвори всіх комірок барабанів по своєму периметру оточені вибірками, робоча поверхня яких призначена для формування кромкової частини напівфабрикатів, при цьому глибина вибірки по периметру комірок більша чверті, але менша подвоєної середньої товщини стрічок, тоді як площа її робочої поверхні задовольняє умові ⎛ o ⎞ ⎛ o ⎞ k1 ⋅ ⎜ ⎜ 10 мм − 1⎟ < S < k 2 ⋅ ⎜ 10 мм − 1⎟ , ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (7) де k1=20мм2, о - середній периметр контуру вхідних отворів комірок, k2=50мм2, а ширина такої вибірки, так як і кривизна контуру вхідного отвору комірок, не сталі, причому в середньому ширина вибірки більше в тій частині комірок, де контур вхідного отвору має більшу кривизну, тоді як максимальна ширина вибірки перевищує мінімальну, а максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірок, перевищує мінімальний не менше ніж на 10, але і не більше ніж на 100%. 94. Пристрій за будь-яким з пп.85-93, який відрізняється тим, що комірки розташовані на барабанах таким чином, що мінімальна відстань між контуром вхідних отворів сусідніх комірок не перевищує 2мм. 95. Пристрій за будь-яким з пп.85-93, який відрізняється тим, що барабани з точністю погрішності виготовлення виконані ідентичними. 96. Пристрій за п.1 який відрізняється тим, що кількість комірок барабанів штампувального механізму задовольняє наступній умові 2⋅ j⋅ Dб D ≤ n ≤ 22 ⋅ j ⋅ б Dя dя , (8) де j - кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, така, що задовольняється умова ⎡D ⎤ j≤ ⎢ б⎥ , ⎣ dя ⎦ (9) Dб - діаметр зовнішньої поверхні барабана, причому 100 мм ≤ Dб ≤ 400 мм , (10) Dя - максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки, dя - мінімальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки, а барабани встановлені таким чином, що мінімальна відстань між ними не перевищує половини 12 середньої товщини стрічок, при цьому барабани мають кінематичний зв'язок, що замикається на силовому приводі, побудований на базі зубчатої і/або ланцюгової передач, що забезпечує приблизну рівність лінійних швидкостей їх зовнішніх поверхонь - робочих зон, причому згадана лінійна швидкість щонайменше на 3, але не більше ніж на 30 %, перевищує лінійну швидкість робочих поверхонь валиків. 97. Пристрій за п.96, який відрізняється тим, що він виконаний з можливістю зміни співвідношення лінійних швидкостей зовнішніх поверхонь барабанів і робочих поверхонь валиків. 98. Пристрій за п.97, який відрізняється тим, що в ньому для обертання барабанів використовується частотно-регульований електропривід, тоді як для обертання валиків розкатки - привід, незалежний від згаданого регульованого. 99. Пристрій за п.98, який відрізняється тим, що для обертання барабанів він включає асинхронний двигун. 100. Пристрій за будь-яким з пп.96-99, який відрізняється тим, що барабани встановлені таким чином, що їх зовнішні поверхні в області робочих зон стикаються. 101. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що кількість комірок барабанів штампувального механізму задовольняє наступній умові D D 2 ⋅ j ⋅ б ≤ n ≤ 22 ⋅ j ⋅ б , Dя dя (11) де j - кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, така, що задовольняється умова ⎡D ⎤ j≤ ⎢ б⎥ , ⎣ dя ⎦ (12) Dб - діаметр зовнішньої поверхні барабана, причому 100 мм ≤ Dб ≤ 400 мм , (13) Dя - максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки, dя - мінімальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки, а барабани встановлені таким чином, що мінімальна відстань між ними не перевищує чверті середньої товщини стрічок, при цьому додатково пристрій містить блок юстирування взаємного розташування барабанів, що включає щонайменше одну ексцентрикову опору щонайменше одного з барабанів або його осі. 102. Пристрій за п.101, який відрізняється тим, що блок юстирування включає ексцентрикові опори кожного барабана або їх осей. 103. Пристрій за п.101, який відрізняється тим, що опора щонайменше одного з барабанів виконана з можливістю його переміщення при наладці вздовж осі. 104. Пристрій за п.103, який відрізняється тим, що щонайменше один з барабанів посаджений на втулку, яка сполучається з корпусом пристрою або з його станиною, або з віссю барабана по різі. 105. Пристрій за будь-яким з пп.101-104, який відрізняється тим, що барабани мають кінематичний зв'язок, що замикається на силовому приводі, по 13 86944 будований на базі зубчатої і/або ланцюгової передач, при цьому щонайменше один з барабанів або щонайменше один з пристроїв кріплення барабанів виконані з можливістю обертання щонайменше одного з них при нерухомому другому. 106. Пристрій за п.1, який відрізняється тим, що кількість комірок барабанів штампувального механізму задовольняє наступній умові D D 2 ⋅ j ⋅ б ≤ n ≤ 22 ⋅ j ⋅ б , Dя dя (14) де j - кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, така, що задовольняється умова ⎡D ⎤ j≤ ⎢ б⎥ ⎣ dя ⎦ , (15) Заявлюваний винахід стосується харчової промисловості. Зокрема, він може використовуватися у м'ясній і м'ясопереробній, а також у рибній і рибообробній промисловості. Відмітні ознаки заявлюваного винаходу можуть бути реалізовані у високопродуктивному обладнанні кулінарних і кондитерських виробництв, підприємств громадського харчування (в агрегатах їдалень, ресторанів, кав'ярень). Заявлюваний винахід покликаний забезпечити високопродуктивне виготовлення складеного напівфабрикату продукту харчування, що допускає глибоке заморожування. При цьому в поданих матеріалах під напівфабрикатом переважно мають на увазі вироби-заготовки з оболонки (що переважно складається з тіста) з начинкою в'язкої консистенції (наприклад, із фаршем), такі як ковбаски, пельмені, равіолі, вареники, пиріжки, тарталетки і т.п. Відомий пристрій для виготовлення напівфабрикатів [Патент РФ на корисну модель №39448], який включає: а) засіб утворення тістової заготовки - розкатку, виконану з можливістю формування як мінімум двох стрічок із матеріалу оболонки за допомогою механізмів, в окремому випадку, за допомогою як мінімум двох механізмів, що містять два валики, які обертаються назустріч один одному, в окремому випадку, як мінімум по два валики, які обертаються назустріч один одному, встановлені один відносно одного із заданим зазором, б) засіб подачі начинки з фрагментом клиноподібної форми, орієнтованим вершиною в бік зони формування напівфабрикатів - фаршоживильник, виконаний із можливістю подачі начинки або її порцій між стрічками, в) блок нагнітання начинки - дозатор (начинки), виконаний із можливістю дозованого, у конкретному випадку порційного, нагнітання начинки в фаршоживильник, наприклад, за допомогою (інакше - через) випускних(і) каналів(и), г) зону формування напівфабрикатів, у яку подаються стрічки й начинка, у конкретному випадку її порції, - комірки (формувальні), які розташовані близько одна навпроти одної і мають задану форму внутрішніх поверхонь, що відповідає формі отри 14 Dб - діаметр зовнішньої поверхні барабана, причому 100 мм ≤ Dб ≤ 400 мм , Dя - максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки, dя - мінімальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки, а барабани встановлені таким чином, що мінімальна відстань між ними не перевищує половини середньої товщини стрічок, при цьому щонайменше один з барабанів встановлений на консольно закріпленій осі. 107. Пристрій за п.106, який відрізняється тим, що обидва барабани встановлені на консольно закріплених осях, при цьому з боку, протилежного вказаному закріпленню, осі зв'язані одна з одною за допомогою фіксатора, що має жорстку конструкцію. муваних напівфабрикатів, або включають вставки відповідної форми, наприклад, чашоподібні елементи - екрани, д) штампувальний механізм - барабани (з великою кількістю комірок), встановлені з можливістю обертання назустріч один одному - в протилежних напрямах, і e) виштовхувальний засіб - штовхач, розташований у комірках і зроблений із можливістю зворотно-поступального переміщення відносно комірки. Додатково такий пристрій містить різні кінематичні ланцюги, замкнені як мінімум на одному силовому агрегаті. Даний пристрій вибраний як прототип заявлюваного об'єкта. Дозатор прототипу виконаний таким чином. Він містить накопичувальні порожнини - циліндричні канали - з поршнями, випускні канали за кількістю накопичувальних порожнин, штовхальну систему, виконану у вигляді кулачка і призначену для впливу на поршні, а також розподільник начинки, виконаний із можливістю перекривання накопичувальних порожнин і змонтований (розміщений) на одному вала зі штовхальною системою. При цьому розподільник начинки має крізні отвори, які пропускають начинку з накопичувальних порожнин у випускні канали, а також обернений в бік накопичувальних порожнин карман, пов'язаний з валом, який у свою чергу виконаний порожнистим для подачі по ньому начинки під тиском. Комірки прототипу виконані таким чином. їхні вхідні отвори мають, переважно, овальну форму. При цьому як мінімум частина таких отворів оточена кільцевим уступом - вибіркою по периметру, робоча поверхня якої призначена для формування кромкової частини напівфабрикатів. Крім цього у формувальних комірках передбачене розміщення пристрою для формування рельєфного малюнку на поверхні напівфабрикатів. Прототип не вимагає висококваліфікованого обслуговуючого персоналу і забезпечує виробництво напівфабрикатів із привабливим зовнішнім виглядом. При цьому, однак, у прототипі є деякі недоліки: - при формуванні стрічок відбувається перегрівання й висушування матеріалу оболонки, 15 - ускладнена настройка розкатки на різні матеріали оболонки, - стрічка на виході розкатки виходить рваною, - ускладнена настройка виходу з розкатки стрічки заданої товщини, - відбувається захоплення матеріалу оболонки валком або одним із валиків, - через неконтрольовану утяжку стрічки у зв'язку з неоднорідністю матеріалу оболонки і пов'язаною з такою утяжкою неоднорідністю, висока імовірність браку в роботі крайніх комірок барабана, пов'язаного, зокрема, з розкриванням оболонки напівфабрикатів, - ускладнене видалення надлишків матеріалу оболонки, - не забезпечується гарантоване накривання стрічкою робочої зони барабанів, - ускладнене складання і налагодження, - по-різному навантажені механізми розкатки, - ускладнена санітарна обробка, зокрема ускладнене розбирання пристрою, - надмірний тиск у зоні формування стрічок, що призводить до надмірних напружень у самих стрічках і спричиняє їх дефектні деформації, - не забезпечується гарантоване притискування стрічок до барабанів, - відбувається забризкування стрічок начинкою, - не забезпечується постійність маси порцій начинки через наявність у начинці великої кількості пружно деформівного повітря, - не забезпечується постійність параметрів імпульсної подачі начинки, - передбачається високе споживання електроенергії, - деталі дозатора швидко зношуються, - не забезпечується стабільність подачі начинки, - не забезпечується ідентичність порцій при одночасній і послідовній подачі начинки над різними комірками, - не забезпечується надійне склеювання стрічок, або виходить надмірно широка кромкова частина напівфабрикату, - напівфабрикати виходять із дефектними відхиленнями форми поверхонь, - напівфабрикати погано відділяються від комірок і штовхача, - швидко зношується штампувальний механізм (барабани), - барабани складні у виготовленні, - великі відходи стрічки, - велика деформація оболонки напівфабрикатів (зокрема, її нерівномірне стовщення), що пов'язано з витискуванням матеріалу оболонки з робочої зони в комірки зони формування напівфабрикатів, - велике зусилля формування напівфабрикатів, пов'язане з великою площею зовнішньої поверхні барабанів поза комірками, - можливе виникнення тістової складки, - ускладнене видалення облою матеріалу оболонки, 86944 16 - пред'являються високі вимоги до виготовлення барабанів із заданими розмірами і допусками, - ускладнене зняття барабанів, наприклад, для їх заміни або санобробки, - для санобробки барабанів потрібне повне розбирання пристрою з порушенням кінематичних зв'язків, - жорсткість і стійкість конструкції забезпечується за рахунок підвищення матеріалоємності, - ймовірна поява «тістової петлі» перед зоною формування, що вимагає переривати процес виготовлення напівфабрикатів й усувати надлишки матеріалу оболонки, - вірогідний розрив стрічок. Метою винаходу, що відображає загальний технічний результат, який досягається при реалізації заявлюваних об'єктів, є створення високопродуктивного пристрою для виробництва пельменів з оптимальним, з точки зору привабливості, зовнішнім виглядом (без задирок, дефектних відхилень форми поверхонь) і співвідношенням розмірів і параметрів. У цьому аспекті заявлювані винаходи дозволяють також: спростити конструкцію обладнання для виробництва напівфабрикатів, зменшити їх матеріалоємність і підвищити компактність, транспортабельність, знизити вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу. У тому числі заявлюваний технічний результат від використання представлених винаходів полягає у: - виключенні утворення в оболонці відколів, а також мікро- і макротріщин; - забезпеченні рівномірної товщини оболонки; - усуненні прилипання оболонки до деталей пристрою; - спрощенні санітарної обробки деталей і вузлів; - забезпеченні можливості надання напівфабрикатам форми напівфабрикатів ручного виготовлення; - підвищенні якості склеювання листів; - збільшенні терміну служби обладнання; - мінімізації відходів оболонки; - зменшенні браку. Досягненню заявлюваного технічного результату сприяє введення у відомий пристрій, що містить: а) засіб утворення тістової заготовки - розкатку, виконану з можливістю формування щонайменше двох стрічок із матеріалу оболонки за допомогою механізмів, а в окремому випадку щонайменше двох механізмів, які мають два, а в окремому випадку - як мінімум два валики, які обертаються один назустріч одному, встановлені один відносно одного із заданим зазором, б) засіб подачі начинки з фрагментом клиноподібної форми, орієнтованим вершиною в бік зони формування напівфабрикатів - фаршоживильник, виконаний із можливістю подачі начинки, а в окремому випадку - її порцій, між стрічками, в) блок нагнітання начинки - дозатор (начинки), виконаний із можливістю дозованого, в окремому випадку - порційного, нагнітання начинки в фаршоживильник, наприклад, за допомогою (інакше - через) випускних(і) 17 каналів(и), г) зону формування напівфабрикатів, у яку подаються стрічки і порції - комірки (формувальні), які розташовані близько одна навпроти одної і мають задану форму внутрішніх поверхонь, що відповідає формі отримуваних напівфабрикатів, або включають вставки відповідної форми, наприклад, чашеподібні елементи - екрани, д) штампувальний механізм - барабани (з великою кількістю комірок), встановлені з можливістю обертання назустріч один одному в протилежних напрямах, і e) виштовхувальний засіб штовхач - розташований у комірках і виконаний із можливістю зворотно-поступального переміщення відносно комірки, і додатково - різні кінематичні ланцюги, замкнені щонайменше на одному силовому агрегаті, тоді як дозатор може містити накопичувальні порожнини - циліндричні канали - з поршнями, випускні канали за кількістю накопичувальних порожнин, штовхальну систему, виконану у вигляді кулачка і призначену для впливу на поршні, а також розподільник начинки, виконаний із можливістю перекривання накопичувальних порожнин і змонтований (розміщений) на одному вала зі штовхальною системою, при цьому розподільник начинки може мати крізні отвори, які пропускають начинку з накопичувальних порожнин у випускні канали, а також обернений в бік накопичувальних порожнин карман, зв'язаний з валом, який у свою чергу може бути виконаний порожнистим для подачі по ньому начинки під тиском, а комірки можуть мати вхідні отвори овальної форми, при тому що як мінімум частина таких отворів може бути оточена кільцевим уступом - вибіркою по периметру, робоча поверхня якої призначена для формування кромкової частини напівфабрикатів, і крім цього в формувальних комірках може бути передбачене розміщення пристрою для формування рельєфного малюнка на поверхні напівфабрикатів, наступних головних і окремих відмітних ознак. Розкатка може містити притискний валок, виконаний із можливістю його розташування відносно одного зі згаданих валиків із певним зазором, наприклад із мінімальним зазором порядку 0,1мм, а відносно іншого - з більшим зазором, наприклад у межах від 10с до 100с, тоді як зазор між самими валиками лежить у межах від с до 10с і, відповідно, дорівнює 0,1... 1мм. Валик, у якого з валком є мінімальний зазор, може бути виконаний із радіусом, більшим за радіус валка, тоді як валик, у якого з валком є великий зазор, може бути виконаний із радіусом, що приблизно дорівнює радіусу валка. Так, наприклад, валик, у якого з валком є мінімальний зазор, може мати радіус порядку 100мм, а той, у якого з валком є великий зазор, може мати радіус приблизно на 25% менше, ніж указаний. Валики і валок можуть бути кінематично зв'язаними, наприклад, за допомогою зубчатої передачі, і при цьому такий зв'язок повинен забезпечувати рівність лінійних швидкостей їх робочих поверхонь при обертанні валиків і валка. Кріплення валка може бути виконане з можливістю змінювати або регулювати великий зазор. Так, наприклад, кріплення валка може бути виконане з можливістю переміщення останнього 86944 18 по колу відносно валика, у якого з валком є мінімальний зазор, при цьому повинна забезпечуватися приблизна постійність мінімального зазору. Кріплення як мінімум одного з валиків може бути виконане з можливістю змінювати або регулювати зазор між валиками. Так, наприклад, кріплення одного із валиків може бути виконане з можливістю його обертання відносно осі, віддаленої більш ніж на 0,1мм від осі його робочої поверхні. Для цього такий валик може бути посаджений на втулку або вісь з ексцентриситетом внутрішньої і зовнішньої поверхонь більшим, ніж 0,1мм. Кожний із механізмів може мати незалежний привід, наприклад, окремий електромотор. Додатково пристрій може включати вузол попереднього розкачування матеріалу оболонки, виконаний із можливістю отримання заготовки матеріалу оболонки з товщиною, яка перевищує великий (більший) зазор. Розкатка може також включати пластини для зняття стрічок із валиків. Якщо ширина робочої зони, що визначається як евентуальна зона розподілу напівфабрикатів, для якої можлива найменша відстань між поверхнями барабанів поза комірками, на зовнішній поверхні барабанів у напрямі їх осей становить 1 (більше 33, але менше 333мм), то ширина визначуваних ділянкою виходу стрічок робочих поверхонь валиків може складати від 1,03 1 до 1,33 1. Валики за допомогою притискних пластин можуть бути зібрані в блок, наприклад, виконаний із можливістю переміщення орієнтовно вздовж робочих поверхонь валиків. У притискних пластинах можуть бути виконані напрямні обертального руху валиків у вигляді підшипників ковзання або кочення, на які можуть бути насаджені осі валиків. Як мінімум з одного боку блока осі валиків можуть виступати за притискну пластину. Пластини можуть бути скріплені за допомогою як мінімум однієї шпильки, кінці якої можуть бути жорстко зафіксовані відносно осі обертання барабанів, наприклад, у станині. На опорних поверхнях пластини можуть містити антифрикційне покриття або антифрикційні прокладки. Так, наприклад, на опорні поверхні пластини може бути нанесене тефлонове покриття, або може бути встановлена фторопластова прокладка. Блок може також включати і валок. Кожний із механізмів розкатки може мати незалежний привід. Пристрій може додатково включати вузол попереднього розкочування матеріалу оболонки, виконаний із можливістю отримання заготовки матеріалу оболонки з шириною, меншою за ширину робочих поверхонь валиків. Взаємна орієнтація барабанів і фаршоживильника може бути виконана такою, що мінімальна відстань між їх поверхнями буде більше 0,5, але менше 2мм, і при цьому буде забезпечуватися гарантований розрахунковий просвіт між фаршоживильникем і стрічками, що перевищує 0,1мм. 19 При цьому висота клиноподібного фрагмента може бути більше 10, але менше 100мм, а кут при його вершині може перевищувати 10°. Ребро при вершині клиноподібного фрагмента може бути виконане притупленим і мати радіус закруглення більше 0,1мм. Фаршоживильник може мати як мінімум один вихідний отвір, наприклад, витягнутої форми зі співвідношенням найбільшого розміру до найменшого, що перевищує 1,2. Кількість вихідних отворів фаршоживильника може бути більша або дорівнювати кількості комірок, розташованих на барабанах однаково відносно зовнішніх поверхонь, що створюють їх. Мінімальний радіус кривизни вихідного отвору фаршоживильника може перевищувати 1мм, тоді як його найбільший розмір не перевищує 30мм. Пристрій додатково може включати дозатор, що містить випускні канали в кількості, що дорівнює кількості вихідних отворів, при цьому дозатор може бути зв'язаний із фаршоживильником гнучким або жорстким трубопроводом із кількістю незалежних напрямів, яка дорівнює кількості випускних каналів, і такі напрями можуть мати приблизно однакову протяжність, що не перевищує 1,5м кожний при майже однаковій мінімальній площі прохідних отворів, більшій за 100мм2. Карман розподільника начинки може сполучатися з порожниною вала дозатора за допомогою отвору, виконаного в тілі розподільника, при цьому об'єми накопичувальних ємностей можуть бути приблизно однаковими і в той же час не перевищує 30000мм3 кожна. Розподільник може складати з валом дозатора одне ціле або може бути жорстко посаджений на вал і при цьому додатково зафіксований відносно останнього за допомогою шпонки. Довжина вздовж осі кожного із крізних отворів розподільника, що визначається товщиною відповідної частини останнього, може бути не менше 10, але не більше 60мм, і при цьому діаметр таких отворів може бути менше діаметра вхідних отворів накопичувальних ємностей, у яких розміщені поршні. Привід вала дозатора, який приводить останній в обертальний рух, може бути виконаний у вигляді зубчатої або ланцюгової передач, і при цьому кінцевий елемент приводу може бути зафіксований відносно вала за допомогою шпонки. Пристрої кріплення на вал функціональних елементів дозатора, таких як: кінцевий елемент приводу і/або штовхальна система, і/або розподільник, можуть бути виконані з можливістю регулювання кутового положення штовхальної системи відносно розподільника. Так, наприклад, кінцевий елемент приводу може притискатися до кулачка за допомогою гайки, і при цьому може забезпечуватися певна взаємна орієнтація кулачка і згаданого елемента за допомогою виступного штифта кулачка, що входить в один із позиціонуючих отворів згаданого елемента. Розподільник може включати два і більше крізних отвори, при цьому кутова відстань між осями 86944 20 сусідніх крізних отворів, виміряна від осі вала, не повинна перевищувати 180°. Кулачок штовхальної системи дозатора може мати як мінімум дві виступні частини. Додатково пристрій може містити штампувальний механізм і фаршоживильник, при цьому розподільник може бути кінематично зв'язаний із барабанами таким чином, що момент перекриття крізним отвором розподільника вхідного отвору накопичувальної місткості буде збігатися з моментом максимального зближення найближче розташованих один до одного нижніх країв комірок барабанів із контуром внутрішньої поверхні - комірок, які створюють під час обертання одного з барабанів зону формування напівфабрикатів, із симетричним допуском, що задовольняє умові ∆≤ 11 τ 3 (1) де ∆ - симетричний допуск на збіг моменту перекриття крізним отвором розподільника вхідного отвору накопичувальної місткості з моментом максимального зближення нижніх країв найближче розташованих одна до одної комірок барабанів, τ - час поширення імпульсу по наявній у трубопроводі начинці, отриманого нею від поршня. При вказаному кінематичному зв'язку розміри крізного отвору розподільника і вхідного отвору накопичувальної ємності можуть бути виконані з можливістю подальшого за вказаним перекриттям отворів їх повного перекривання відповідно об'єктом, у якому виконані ємності, і розподільником при зближенні верхніх країв відповідних комірок після формування не менше 1/3 напівфабрикату. Дозатор може бути підключений до фаршнасоса, що нагнітає начинку в порожнину вала дозатора. На виході фаршнасоса може бути встановлений регульований клапан-засувка, виконаний із можливістю керування тиском начинки в порожнині. У фаршнасосі може використовуватися частотно-регульований електропривід. Для цього фаршнасос може включати асинхронний двигун і, наприклад, насос відцентрової конструкції з крильчаткою. Фаршоживильник може бути встановлений на відстані від зони формування напівфабрикатів, що не перевищує максимального радіуса зовнішньої поверхні барабанів, при цьому дозатор може бути виконаний у вигляді розташованого над вершиною клиноподібного фрагмента конструктивного елемента фаршоживильника, тоді як до останнього, наприклад, через отвір може бути підведений трубопровід, сполучений із фаршнасосом. Дозатор може включати вентиль, що являє собою циліндр, і при цьому останній може включати як мінімум один поперечний отвір заданого діаметра. Вентиль може бути кінематично зв'язаний із приводом, за допомогою якого він обертається навколо своєї осі, при цьому може використовуватися зубчата або ланцюгова передачі з кінцевим елементом у вигляді зірочки. 21 Циліндр може включати як мінімум одну групу пересічних поперечних отворів заданого діаметра, мінімальні кути між осями найближчих із яких приблизно однакові. Циліндр (вентиль) може бути оточений втулкою із крізним отвором. Дозатор може містити жиклер і клапан, виконаний у вигляді гвинта або болта, або нарізної шпильки. Циліндр може включати декілька віддалених один від одного більше ніж на 5мм груп пересічних поперечних отворів заданого діаметра, мінімальні кути між осями найближчих із яких однакові. Циліндр може включати як мінімум одну пару груп, осі отворів яких попарно паралельні. Циліндр може включати як мінімум одну пару груп, осі всіх отворів яких не паралельні. Циліндр (вентиль) може бути оточений втулкою із крізними отворами в кількості, що дорівнює кількості груп отворів на циліндрі. Дозатор може містити жиклер, який може включати отвори в кількості груп отворів циліндра і клапана, виконані у вигляді гвинтів і/або болтів, і/або нарізних шпильок, по одному на кожний отвір жиклера. Клапани можуть нагвинчуватися на фторопластові ущільнювачі. Дозатор може містити камеру для рівномірного заповнення начинкою при заданому її тиску, об'єм якої перевищує 10000мм3. У камері може бути розташований демпфер, що являє собою підпружинені пружним елементом або пружним середовищем поршень або мембрану, у простір за якою через впускний клапан накачане повітря під тиском. Вентиль може бути кінематично зв'язаний із барабанами таким чином, що момент перекриття поперечним отвором циліндра отвору втулки або жиклера приблизно збігатиметься з моментом максимального зближення найближче розташованих один до одного нижніх країв комірок барабанів комірок, що створюють зону формування напівфабрикатів. При вказаному кінематичному зв'язку розміри поперечного отвору циліндра й отвори втулки або жиклера можуть бути виконані з можливістю подальшого за вказаним перекриттям отворів їх повного перекривання відповідно втулкою або жиклером і циліндром під час зближення верхніх країв відповідних комірок після формування не менше 1/3 напівфабрикату. На виході фаршнасосу або на вході фаршоживильника може бути встановлений регульований клапан-засувка, виконаний із можливістю керування тиском начинки в камері. У фаршнасосі може використовуватися частотно-регульований електропривід. Фаршенасос може включати асинхронний двигун і, наприклад, насос відцентрової конструкції з крильчаткою. Глибина вибірки по периметру комірок може бути більшою за чверть, але меншою за подвоєну середню товщину стрічок, тоді як площа її робочої поверхні повинна задовольняти умові 86944 22 ⎛ о ⎞ ⎛ о ⎞ − 1⎟ k1 ⋅ ⎜ − 1⎟ < S 0,1мм. Кожний із механізмів може мати незалежний привід, наприклад, окремий електромотор. Додатково пристрій може включати вузол попереднього розкочування матеріалу оболонки, виконаний із можливістю отримання заготовки матеріалу оболонки з товщиною, більшою ніж великий зазор. 86944 32 Розкатка може також включати пластини 4 і 6 для зняття стрічок із валиків. Якщо ширина робочої зони 11 (Фіг.2), яка визначається як евентуальна зона розподілу напівфабрикатів, для якої можлива найменша відстань між поверхнями барабанів поза комірками, на зовнішній поверхні барабанів у напрямі їх осей становить 1 (більше 33, але менше 333мм), то ширина робочих поверхонь валиків, що визначаються ділянкою виходу стрічок 9, може складати від 1,031 до 1,331. Валики (Фіг.3) за допомогою притискних пластин 15 можуть бути складені в блок. Такий блок може бути виконаний із можливістю переміщення орієнтовно вздовж робочих поверхонь валиків по стрілці D. У притискних пластинах можуть бути виконані напрямні обертального руху валиків у вигляді підшипників ковзання або кочення, на які можуть бути насаджені осі валиків. Щонайменше з одного боку блока осі валиків можуть виступати за притискну пластину (на фігурі не показано). Пластини можуть бути скріплені за допомогою як мінімум однієї шпильки, кінці якої, наприклад, 14, можуть бути жорстко зафіксовані відносно осі обертання барабанів, наприклад, у станині. Міра затягування гайок 16 може визначатися вибіркою зазору між пластинами та валиками. На опорних поверхнях пластини можуть містити антифрикційне покриття або антифрикційні прокладки. Так, наприклад, на опорні поверхні пластини може бути нанесене тефлонове покриття 13, або може бути встановлена фторопластова прокладка 17. Блок може також включати й валок. Кожний із механізмів розкатки може мати незалежний привід. Пристрій може додатково включати вузол попереднього розкочування матеріалу оболонки, виконаний із можливістю отримання заготовки матеріалу оболонки з шириною, меншою ширини робочих поверхонь валиків. Взаємна орієнтація барабанів і фаршоживильника (Фіг.4) може бути виконана такою, що мінімальна відстань між їх поверхнями Fб більша 0,5, але менша 2мм, і при цьому забезпечується гарантований розрахунковий просвіт f між фаршоживильником і стрічками, що перевищує 0,1мм. При цьому висота h клиноподібного фрагмента 21 може бути більша 10, але менша 100мм, і при цьому кут α при його вершині може перевищувати 10°. Ребро 26 при вершині клиноподібного фрагмента може бути виконане притупленим і мати радіус закруглення, більший 0,1мм. Фаршоживильник може мати як мінімум один вихідний отвір 27 (Фіг.5). Такий отвір може мати довгасту форму зі співвідношенням найбільшого розміру р до найменшого q, що перевищує 1,2. Кількість вихідних отворів фаршоживильника може бути більша або дорівнювати кількості комірок, розташованих на барабанах однаково відносно зовнішніх поверхонь, що створюють їх. 33 Мінімальний радіус кривизни ρ вихідного отвору фаршоживильника може перевищувати 1мм, тоді як його найбільший розмір ρ не перевищує 30мм. Пристрій додатково може включати дозатор 18, який виконаний із можливістю дозованого нагнітання начинки в фаршоживильник і містить випускні канали 31 (Фіг.6) у кількості, що дорівнює кількості вихідних отворів, при цьому дозатор може бути сполучений із фаршоживильникем гнучким або жорстким трубопроводом із кількістю незалежних напрямів (поз.20 позначений один із напрямів), що дорівнює кількості випускних каналів, і такі напрями можуть мати приблизно однакову протяжність L, що не перевищує 1,5м кожний при орієнтовно однаковій мінімальній площі прохідних отворів 19, більшій 100мм2. Карман 38 (Фіг.6) розподільника начинки 33 може сполучатися з порожниною 39 вала дозатора за допомогою отвору 35, виконаного в тілі розподільника, при цьому об'єми накопичувальних ємностей можуть бути приблизно однакові й не перевищують 30000мм3 кожна. Розподільник може складати з валом дозатора одне ціле або може бути жорстко посаджений на вал і при цьому додатково зафіксований відносно останнього за допомогою шпонки. Довжина вздовж осі кожного з крізних отворів 30 розподільника, що визначається товщиною відповідної частини останнього, може бути не менша за 10, але не більша за 60мм, і при цьому діаметр таких отворів може бути меншим діаметра вхідних отворів 37 накопичувальних ємностей, у яких розміщені поршні 29. Привід вала дозатора, що приводить останній в обертальний рух, може бути виконаний у вигляді зубчатої або ланцюгової передач, і при цьому кінцевий елемент приводу може бути зафіксований відносно вала за допомогою шпонки. Пристрої кріплення на вал функціональних елементів дозатора, таких як: кінцевий елемент приводу і/або штовхальна система, і/або розподільник, можуть бути виконані з можливістю регулювати кутове положення штовхальної системи відносно розподільника. Так, наприклад, кінцевий елемент приводу може притискатися до кулачка за допомогою гайки 34, і при цьому може забезпечуватися певна взаємна орієнтація кулачка і згаданого елемента за допомогою виступного штифта 32 кулачка, що входить в один із позиціонуючих отворів згаданого елемента, такий як 36. Розподільник може включати два і більше крізних отвори, при цьому кутова відстань між осями сусідніх крізних отворів, виміряна від осі вала,не повинна перевищувати 180°. Кулачок штовхальної системи дозатора може мати як мінімум дві виступні частини 28. Додатково пристрій може містити штампувальний механізм і фаршоживильник, при цьому розподільник може бути кінематично зв'язаний із барабанами таким чином, що момент перекриття крізним отвором розподільника вхідного отвору накопичувальної місткості збігається з моментом максимального зближення найближче розташованих один до од 86944 34 ного нижніх країв 25 (Фіг.4) комірок барабанів із контуром внутрішньої поверхні 24 - комірок, що створюють під час обертання одного з барабанів по стрілці Е, а іншого - в протилежний бік, зону формування напівфабрикатів 23, з симетричним допуском, що задовольняє умові ∆≤ 11 τ 3 (1) де ∆ - симетричний допуск на збіг моменту перекриття крізним отвором розподільника вхідного отвору накопичувальної місткості з моментом максимального зближення нижніх країв найближче розташованих один до одного комірок барабанів, τ - час поширення імпульсу по начинці, що знаходиться в трубопроводі, отриманого нею від поршня. При вказаному кінематичному зв'язку розміри крізного отвору розподільника і вхідного отвору накопичувальної місткості можуть бути виконані з можливістю подальшого за вказаним перекриттям отворів їх повного перекривання відповідно об'єктом, в якому виконані ємності, і розподільником під час зближення верхніх країв відповідних комірок після формування не менше 1/3 напівфабрикату. Дозатор може бути підключений до фаршнасоса, що нагнітає начинку в порожнину вала дозатора. На виході фаршнасоса може бути встановлений регульований клапан-засувка, виконаний із можливістю керування тиском начинки в порожнині. У фаршнасосі може використовуватися частотно-регульований електропривід. Для цього фаршнасос може включати асинхронний двигун, а також насос відцентрової конструкції з крильчаткою. Фаршоживильник може бути встановлений на відстані від зони формування напівфабрикатів, що не перевищує максимального радіуса зовнішньої поверхні барабанів, при цьому дозатор може бути виконаний у вигляді розташованого над вершиною клиноподібного фрагмента конструктивного елемента 22 фаршоживильника, тоді як до останнього, наприклад, через отвір 40 (Фіг.7), може бути підведений трубопровід, сполучений із фаршнасосом. Дозатор може включати вентиль 50, що являє собою циліндр, і при цьому останній може включати як мінімум один поперечний отвір заданого діаметра. Вентиль може бути кінематично зв'язаний із приводом, від якого він отримує обертання навколо своєї осі, при цьому може використовуватися зубчата або ланцюгова передачі з кінцевим елементом у вигляді зірочки 49. Циліндр може включати як мінімум одну групу 51 пересічних поперечних отворів заданого діаметра, мінімальні кути між осями найближчих із яких приблизно однакові. Циліндр (вентиль) може бути оточений втулкою з крізним отвором 53. Циліндр може включати як мінімум одну пару груп, наприклад 51 і 54, осі всіх отворів яких не паралельні. 35 86944 Циліндр може бути оточений втулкою 52 із крізними отворами в кількості, що дорівнює кількості груп отворів на циліндрі. Дозатор може містити жиклер 44, який може включати отвори 45 за кількістю груп отворів циліндра і клапана, виконані у вигляді гвинтів і/або болтів, і/або нарізних шпильок, по одному на кожний отвір жиклера. Клапани можуть нагвинчувати на фторопластові ущільнювачі 42. Дозатор може містити камеру 41 для рівномірного заповнення начинкою при заданому її тиску, об'єм якої перевищує 10000мм3. У камері може бути розташований демпфер, який являє собою підпружинений пружним елементом або пружним середовищем поршень або мембрану 46, у простір за якою 47 через впускний клапан 48 накачане повітря під тиском. Вентиль може бути кінематично зв'язаний із барабанами таким чином, що момент перекриття поперечним отвором циліндра отвору втулки або жиклера приблизно збігається з моментом максимального зближення найближче розташованих один до одного нижніх країв комірок барабанів комірок, які створюють зону формування напівфабрикатів. При вказаному кінематичному зв'язку розміри поперечного отвору циліндра й отвори втулки або жиклера можуть бути виконані з можливістю подальшого за вказаним перекриттям отворів їх повного перекривання відповідно втулкою або жиклером і циліндром під час зближення верхніх країв відповідних комірок після формування не менше 1/3 напівфабрикату. На виході фаршнасоса або на вході фаршоживильника може бути встановлений регульований клапан-засувка, виконаний із можливістю керування тиском начинки в камері. У фаршнасосі може використовуватися частотно-регульований електропривід. Фаршнасос може включати асинхронний двигун, а також насос відцентрової конструкції з крильчаткою. Глибина вибірки по периметру комірок може бути більше чверті, але менше подвоєної середньої товщини стрічок, тоді як площа її робочої поверхні 56 (Фіг.8) задовольняє умові ⎛ о ⎞ ⎛ о ⎞ k1 ⋅ ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ 10мм − 1⎟ < S < k 2 ⋅ ⎜ 10мм − 1⎟ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (2) де k1=20мм2, о - середній периметр контуру 55 вхідних отворів комірок, k2=50мм2, і при цьому ширина такої вибірки, так само як і кривизна контуру вхідного отвору комірок, не постійні, причому в середньому ширина вибірки більша в тій частині комірок, де контур вхідного отвору має велику кривизну, тоді як максимальна ширина Нв вибірки перевищує мінімальну hв, а максимальний розмір Dк, що охоплює контур вхідного отвору комірок, перевищує мінімальний dк не менше ніж на 10, але й не більше ніж на 100%. 36 Принаймні частина комірок може включати на своїй бічній поверхні 57 напрямну поступального руху або замок типу «ластівчин хвіст» 59, виконані з можливістю встановлення в них пристрою для формування рельєфного малюнка на поверхні напівфабрикатів. Комірка може містити пристрій для формування рельєфного малюнка на поверхні напівфабрикатів, що включає як мінімум один фрагмент пластинчатої форми 60 та один фрагмент циліндричної форми 61, що розташовуються в комірці, при цьому максимальний поперечний розмір Dп (Фіг.9) такого фрагмента (згаданого останнім) більше чверті середньої товщини стрічок, але менше половини мінімального розміру, що охоплює контур вхідного отвору комірки. Пристрій для формування рельєфного малюнка може містити обидві комірки пари, яка складає зону формування напівфабрикату, і при цьому відповідні фрагменти пластинчатої форми можуть розташовуватися так, що в зоні формування напівфабрикатів вони виявляються схрещеними, а відповідні фрагменти циліндричної форми можуть розташовуватися так, що в зоні формування напівфабрикатів вони розташовуються один навпроти одного. Згадані фрагменти циліндричної форми можуть бути виконані з такими подовжніми розмірами hп або так встановлені в комірці, що при максимальному зближенні мінімальна відстань hл між ними співмірна з середньою товщиною стрічок (не більша подвоєної ширини стрічок). Принаймні в частині комірок за їх вхідними отворами можуть бути встановлені мембрани 68 (Фіг.12) із пластично деформівного матеріалу, такого як гума, краї яких можуть бути жорстко зафіксовані поблизу контуру вхідного отвору комірок. Так, наприклад, мембрана за допомогою нарізного кільця 66 може бути встановлена в нарізну втулку 64, яка може бути вгвинчена в тіло барабана 62 з боку його зовнішньої поверхні. Мембрани можуть мати змінну товщину. Мембрани можуть бути виконані легкознімними. Комірки можуть бути розташовані на барабані таким чином, що максимальним розміром, що охоплює контур вхідного отвору, вони виявляться орієнтовані переважно в напрямі свого рух ūб (Фіг.8). Комірки можуть бути розташовані на барабані таким чином, що максимальним розміром, що охоплює контур вхідного отвору, вони виявляться орієнтовані переважно впоперек напряму свого руху, тоді як відношення усередненого максимального розміру Тк (Фіг.10), що охоплює контур вхідних отворів комірок, виміряного в напрямі їх переміщення, до усередненого мінімального розміру tк, що охоплюється контуром вхідних отворів комірок, більше або дорівнює 1,1. Пристрій може містити штовхач, який включає штоки 82 (Фіг.13), до яких можуть кріпитися розташовані в комірках екрани 83, з забезпеченням мінімального зазору між поверхнями останніх і внутрішніми бічними поверхнями комірок, що перевищує 0,15, але, в окремому випадку - меншого 0,5мм, а на дні комірок можуть бути виконані крізні отвори 58 (Фіг.8) для вільного проникнення в 37 них таких штоків, при цьому додатково пристрій може включати механізм переміщення штоків, наприклад, виконаний із можливістю забезпечення поступального руху екранів відносно відповідних комірок, причому такий механізм може бути виконаний із можливістю забезпечення відносно повільного плавного переміщення екранів у бік вхідного отвору комірок і порівняно швидкого руху екранів у зворотному напрямі - до дна. Екрани можуть бути виготовлені з матеріалу, що має мале зчеплення з матеріалом оболонки, такого як фторопласт, або можуть мати, принаймні на своїй робочій поверхні, відповідне покриття, таке як тефлонове. Механізм переміщення штоків може включати кулачок 80 (Фіг.13), що містить сходинку, висота hс якої більша або дорівнює максимальному ходу екранів у комірках. Кулачок може вільно кріпитися на одній осі з барабаном, наприклад на консолі 79, а може бути складеним із різних елементів, що мають незалежне кріплення. При цьому задана орієнтація кулачка відносно станини або корпусу пристрою може бути забезпечена за допомогою противаги 81. На дні 74 (Фіг.12) комірки можуть бути розташовані отвори 71, виконані з можливістю подачі в їх порожнину 72 повітря або технологічного газу під вищим відносно атмосферного тиском, тоді як пристрій додатково може включати засіб нагнітання повітря або технологічного газу, наприклад, у внутрішню порожнину барабана 78 і відповідний трубопровід, а також вузол переривчатої подачі повітря або технологічного газу в комірки, що залежить від положення останніх відносно зони формування напівфабрикатів. Так, наприклад, до внутрішньої поверхні барабана 73 може кріпитися вісь на стояках 67, на яку може бути посаджена зігнута пластина 65, на одному кінці якої може розташовуватися вантаж 63, а на іншому - прокладка 69. Під час обертання барабана по стрілці Ε вантаж під дією сили тяжіння переміститься в бік внутрішньої поверхні барабана, і впускний отвір комірки виявиться відкритим газ попаде в порожнину комірки і, наприклад, буде сприяти випрямленню мембрани, виконуючи роль штовхача, який сприяє відділенню напівфабрикатів від комірки. Моменти відкривання і закривання впускного отвору комірки визначаються положенням центра тяжіння вантажу sr відносно осі на стояках - чим менше sr, тим швидше після виходу комірок із зони формування відкриється s впускний отвір. У комірках можуть бути передбачені й різноманітні випускні системи. Так, наприклад, у мембрані комірки може бути зроблений випускний отвір 70. Випускні отвори 75 можуть бути зроблені й у тілі барабана. При цьому з порожниною комірки вони можуть бути сполучені за допомогою проточки 77 і випускних отворів у нарізній втулці 76. Вхідний отвір як мінімум частини комірок може бути виконаний напівкруглої форми (Фіг.11) з фрагментом, контур якого має змінну кривизну і містить повторювані виступні елементи з кутовим періодом проходження ν більше 10, але менше 86944 38 45°, в той час як внутрішня поверхня таких комірок також може мати повторювані виступні елементи, кутовий період проходження яких також приблизно дорівнює ν, тоді як висота Нс профілю елементів, згаданих першими, і висота he елементів, згаданих другими, приблизно однакова й більша 2, але менша 5мм. Кількість комірок на барабанах може відповідати наступній умові D D 2 ⋅ j ⋅ б ≤ n ≤ 22 ⋅ j ⋅ б Dк dк (4) де j - кількість комірок, які одночасно можуть пересікатися твірною барабана, така, що задовольняється умова ⎡D ⎤ j≤⎢ б⎥ ⎣ dк ⎦ (5) Dб - діаметр зовнішньої поверхні барабана, причому (6) 100мм≤D6≤400мм Dк - максимальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки, dк - мінімальний розмір, що охоплює контур вхідного отвору комірки, при цьому барабани можуть бути встановлені таким чином, що мінімальна відстань між ними не буде перевищувати половини середньої товщини стрічок, причому як мінімум з одного краю як мінімум один з них може мати вибірку 10 (Фіг.2) глибиною, яку можна визначити як половину різниці діаметра зовнішньої поверхні барабана і діаметра dб вибірки, що перевищує половину середньої товщини стрічок, і шириною, що складає від 5 до 25% ширини робочої зони, яка визначається як евентуальна зона розділення напівфабрикатів, для якої можлива найменша відстань між поверхнями барабанів поза комірками, на зовнішній поверхні барабанів у напрямі їх осей, тоді як така ширина складає від 30 до 300мм. Кількість комірок, які одночасно можуть бути перетнуті твірною барабана, може бути більше 1, і комірки можуть бути розташовані на поверхні барабана в шаховому порядку. При цьому комірок, розташованих відносно твірної зовнішньої поверхні барабана, може бути дві і більше (на Фіг.2 поз.12 позначені нижні краї таких комірок, що наближаються до зони формування напівфабрикатів). Сусідні комірки можуть бути виконані дзеркально повернутими (Фіг.11). Діаметр зовнішньої поверхні барабана може бути більше 200, але менше 250мм. Барабани можуть бути встановлені таким чином, що їх зовнішні поверхні на ділянці робочих зон будуть стикатися. З обох країв обидва барабани можуть включати вибірки. Ширина робочої зони може дорівнювати 100±30мм. Вхідні отвори всіх комірок барабанів по своєму периметру можуть бути оточені вибірками. Комірки можуть бути розташовані на барабанах таким чином, що мінімальна відстань між кон 39 туром вхідних отворів сусідніх комірок не буде перевищувати 2мм. Барабани з точністю погрішності виготовлення можуть бути виконані ідентичними. Барабани можуть мати кінематичний зв'язок, що замикається на силовому приводі, побудований на базі зубчатої і/або ланцюгової передач, що забезпечує приблизну рівність лінійних швидкостей їх зовнішніх поверхонь - робочих зон, причому згадана лінійна швидкість як мінімум на 3, але не більше ніж на 30% може перевищувати лінійну швидкість робочих поверхонь валиків. Пристрій може бути виконаний з можливістю зміни співвідношення лінійних швидкостей зовнішніх поверхонь барабанів і робочих поверхонь валиків. У ньому, наприклад, для обертання барабанів може використовуватися частотно-регульований електропривід, тоді як для обертання валиків розкатки - привід, незалежний від згаданого регульованого. Так, наприклад, для обертання барабанів пристрій може включати асинхронний двигун. Барабани можуть бути встановлені таким чином, що мінімальна відстань між ними не буде перевищувати чверті середньої товщини стрічок, при цьому додатково пристрій може містити блок юстирування взаємного розташування барабанів, що включає як мінімум одну ексцентрикову опору 88 (Фіг.14) як мінімум одного з барабанів або його осі. Блок юстирування може включати ексцентрикові опори барабанів, можливо кожного, або їх осей. Опора як мінімум одного з барабанів може бути виконана з можливістю його переміщення при налагодженні вздовж осі. Так, як мінімум один із барабанів може бути посаджений на втулку 84, сполучну з корпусом пристрою або з його станиною 89, або з віссю 86 барабана різзю. Барабани можуть мати кінематичний зв'язок, що замикається на силовому приводі, побудований на базі зубчатої і/або ланцюгової передач, при цьому як мінімум один із барабанів або як мінімум один із пристроїв кріплення барабанів можуть бути виконані з можливістю обертання як мінімум одного з них при нерухомому другому. Так, наприклад, один із барабанів може жорстко кріпитися до своєї осі за допомогою втулки й пари гайок 87. Як мінімум один із барабанів може бути встановлений на консольно закріпленій осі. На консольно закріплених осях можуть бути встановлені й обидва барабани, при цьому з боку, протилежного вказаному закріпленню, осі можуть бути зв'язані одна з одною за допомогою фіксатора 85, що має жорстку конструкцію. Заявлюваний пристрій працює таким чином. Між валком і верхнім валиком, що обертаються в протилежні боки, подають заздалегідь витриману протягом як мінімум 30с заготовку тіста у вигляді широкого, але невисокого паралелепіпеда, який захоплюється ними і, попадаючи на нижній валик, прямує в зону формоутворення стрічки. 86944 40 Використання описаної заготовки дозволяє уникнути надмірного тиску в зоні формоутворення стрічок, а також надмірного напруження в самих стрічках і дефектних деформацій. Заявлена геометрія розкатки забезпечує виключення при формоутворенні стрічок перегріву й висушування матеріалу оболонки, а також захоплення матеріалу оболонки валком або одним із валиків. За необхідності змінюють взаємні положення валиків і валка, забезпечуючи настройку розкатки на різні матеріали оболонки, зокрема, з метою уникнення розривів стрічок на виході розкатки або настройку розкатки під формоутворення стрічок заданої товщини. З метою спрощення складання пристрою кожний із його механізмів розкатки включає незалежний електропривід, що також, з одного боку, забезпечує однакове навантаження механізмів розкатки, а, з іншою - дозволяє отримувати однакові за товщиною стрічки. Стрічки, отримані в розкатці, подаються на два барабани. При цьому ширина стрічок на виході розкатки істотно перевищує ширину робочої зони барабанів, що дозволяє компенсувати неконтрольовану утяжку стрічок, яка виникає у зв'язку з неоднорідністю матеріалу оболонки, а також усунути брак у роботі крайніх комірок барабана, що виявляється, зокрема, в розкриванні оболонки напівфабрикатів. Вказані геометричні параметри валиків і барабанів забезпечують також істотне спрощення видалення надлишків матеріалу оболонки з зони формування напівфабрикатів. При цьому, за необхідності, переміщують відносно барабанів блоки розкатки, забезпечуючи гарантоване накривання стрічками робочих зон. Захоплені обертовими барабанами стрічки переміщаються до зони формування напівфабрикатів і за допомогою клиноподібного фрагмента фаршоживильника гарантовано притискаються до робочої зони барабанів - ножова форма фаршоживильника виконує роль напрямної для спучуваного тіста. Далі між стрічок із вихідних отворів фаршоживильника подається начинка або її порції. Вказані геометричні параметри вихідного отвору фаршоживильника дозволяють повністю уникнути забризкування стрічок начинкою. Роботу фаршоживильника забезпечує дозатор, у який начинка поступає з фаршнасоса, що переважно має регульований привід або регульовані клапани-засувки. Регулювання тиску начинки необхідне, зокрема - для підтримання постійності відношення маси матеріалу оболонки до маси начинки в напівфабрикатах незалежно від часу вилежування начинки. Справа в тому, що остання являє собою суміш, наприклад, м'яса з повітрям (у пельменях), внаслідок чого при зміні тиску начинки змінюється її щільність, а значить і маса начинки в напівфабрикатах. У першому описаному варіанті виконання робота дозатора базується на перемінному завантаженні-розвантаженні накопичувальних ємностей за 41 допомогою відповідно розподільника начинки і штовхальної системи з поршнями. У другому варіанті робота дозатора базується на роботі вентиля, що навперемінно перекриває надходження начинки у вихідні отвори фаршоживильника. Особливості конструкцій представлених дозаторів забезпечують постійність маси плинної протягом часу формоутворення начинки або її порцій, незважаючи на наявність у ній великої кількості пружно деформівного повітря, стабільність подачі начинки та постійність параметрів її імпульсної подачі, низьке споживання електроенергії, великий час напрацювання дозаторів на відмову, ідентичність порцій начинки в напівфабрикатах при її одночасній і послідовній подачі над різними комірками. Начинка або її порції дещо деформують стрічки на ділянці вхідних отворів комірок, які змикаючись під час обертання барабанів назустріч один одному, забезпечують цілковите формування і розділення напівфабрикатів. Описане узгодження подачі начинки або її порцій із входом комірок у зону формування напівфабрикатів дозволяє уникнути утворення в оболонці останніх відколів, а також мікро- і макротріщин. Конструктивні особливості комірок, описаних у матеріалах заявки, в тому числі їх розташування на барабані й використання мембран, забезпечують підвищення якості склеювання листів, надійне склеювання стрічок при невеликій кромковій частині напівфабрикату, рівномірну товщина оболонки, усувають дефектні відхилення форми їх поверхонь, прилипання оболонки до деталей пристрою. Використання пристрою для формування рельєфного малюнка на поверхні напівфабрикатів забезпечує можливість надання напівфабрикатам форми виробів ручного виготовлення. Коли комірки з готовими напівфабрикатами починають віддалятися від зони формування, в роботу включається виштовхувальна система, заснована на роботі кулачкового механізму або стислого повітря. Представлені варіанти такої системи забезпечують гарантоване відділення напівфабрикатів від комірок та екранів, зокрема, за рахунок інерційного ефекту. Параметри барабанів вибрані авторами, виходячи з вимог низької зношуваності штампувального механізму, простоти його виготовлення, мінімізації відходів стрічок, мінімізації деформації оболонки напівфабрикатів (зокрема, її нерівномірного потовщення), пов'язаної з видавлюванням матеріалу оболонки з робочої зони в комірки зони формування напівфабрикатів. Представлені конструкції барабанів забезпечують порівняно невисоке зусилля формування напівфабрикатів, зокрема, у зв'язку з малою площею зовнішньої поверхні барабанів поза комірками. 86944 42 Вказане співвідношення лінійних швидкостей зовнішніх поверхонь барабанів і робочих поверхонь валиків забезпечує виключення тістової складки, а також розрив стрічок. Вибірки на краях барабанів дозволяють легко видалити скупчуваний облой матеріалу оболонки. Відділені від комірок напівфабрикати поступають у спеціальний контейнер і відправляються в морозильну камеру. При налагодженні пристрою особлива увага приділяється юстируванню барабанів. Переважним є таке їх взаємне розташування, при якому вони стикаються своїми твірними, або між такими є зазор порядку 0,02мм при їх паралельності. Для цього використовується блок юстирування, що дозволяє не пред'являти високих вимог до виготовлення барабанів та інших деталей і вузлів пристрою. Кут між твірними барабанів виправляють, використовуючи як мінімум дві ексцентрикові опори. В іншому виконанні паралельність твірних барабанів забезпечують конструктивно. При цьому ексцентрикові опори використовують для усунення зазору між твірними в зоні евентуального контакту. Ексцентрикові опори дозволяють також розвести барабани для настроювання їх взаємного розвороту, необхідного для точного поєднання комірок зони формування, а також для розбирання пристрою і санобробки. Використання консольного кріплення барабанів істотно спрощує санобробку барабанів, не вимагаючи повного розбирання пристрою і порушення кінематичних зв'язків. Використання описаного фіксатора забезпечує жорсткість і стійкість конструкції при низькій матеріаломісткості. Представлені конструктивні особливості заявлюваного пристрою, зокрема - згадане регулювання, в тому числі й приводів, забезпечує просте складання-розбирання, зокрема - під час проведення санобробки, і налагодження автомата. Загалом, винаходи дозволяють створювати високопродуктивні пристрої для виготовлення пельменів з оптимальним, з точки зору привабливості, зовнішнім виглядом (без задирок, облою, дефектних відхилень форми поверхонь) і співвідношенням розмірів та параметрів. Загальні витрати часу при експлуатації заявлюваного пристрою з розрахунку на одиницю продукції з урахуванням браку більше ніж у два рази нижчі порівняно з прототипом. Використання відмітних ознак будь-якого з незалежних пунктів формули винаходу дозволяє спростити конструкцію обладнання для виробництва напівфабрикатів, зменшити їх матеріалоємність і підвищити компактність, транспортабельність, знизити вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу. Вартість відповідних робіт при реалізації вказаних ознак майже в два рази нижча порівняно з прототипом. Термін служби основних вузлів заявлюваного пристрою приблизно в три рази вищий порівняно з прототипом. 43 86944 44 45 Комп’ютерна верстка Т. Чепелева 86944 Підписне 46 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

High production device for making dough half-finished products with filling

Автори англійською

Shamaiev Alieksei Nikolaievich, Makarov Olieh Pietrovich

Назва патенту російською

Высокопроизводительное устройство для изготовления полуфабрикатов из теста с начинкой

Автори російською

Шамаев Алексей Николаевич, Макаров Олег Петрович

МПК / Мітки

МПК: A21C 9/00

Мітки: високопродуктивний, начинкою, тіста, пристрій, виготовлення, напівфабрикатів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/23-86944-visokoproduktivnijj-pristrijj-dlya-vigotovlennya-napivfabrikativ-iz-tista-z-nachinkoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Високопродуктивний пристрій для виготовлення напівфабрикатів із тіста з начинкою</a>

Подібні патенти