Є ще 15 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу, що містить подовжений нагрівач, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу для випаровування щонайменше одного компонента курильного матеріалу і включає кілька незалежно керованих зон нагріву, розташованих уздовж поздовжньої осі нагрівача для незалежного нагрівання секцій курильного матеріалу; і камеру нагріву курильного матеріалу, прилеглу до поздовжньої поверхні нагрівача так, що теплова енергія, що виділяється зонами нагріву, поширюється в радіальному напрямку від поздовжньої поверхні нагрівача в камеру нагрівання для незалежного нагріву секцій курильного матеріалу.

2. Пристрій за п. 1, в якому довжина кожної зони нагріву менше довжини нагрівача.

3. Пристрій за п. 1, в якому кожна зона нагріву містить поздовжній нагрівальний елемент, довжина якого менше довжини нагрівача.

4. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому зони нагріву розташовані впритул одна до одної вздовж поздовжньої осі нагрівача.

5. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач має подовжню поверхню, що перекриває кілька зон нагріву.

6. Пристрій за п. 5, в якому нагрівач виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, розташованого зовні навколо поздовжньої поверхні нагрівача.

7. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому кожна зона нагріву містить дископодібні секції нагрівача.

8. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач розташований уздовж поздовжньої осі пристрою, а курильний матеріал розташований коаксіально зовні поздовжньої поверхні нагрівача.

9. Пристрій за п. 8, в якому курильний матеріал включає масив курильного матеріалу в цілому трубчастої форми.

10. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, в якому нагрівач виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, що знаходиться всередині поздовжньої поверхні нагрівача.

11. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5 або п. 10, в якому кожна зона нагріву включає кільцеподібну секцію нагрівача.

12. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, 10 або п. 11, в якому нагрівач розташований уздовж поздовжньої осі пристрою, а курильний матеріал розташований коаксіально всередині поздовжньої поверхні нагрівача.

13. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач має тиснену зовнішню поверхню, виконану з можливістю нагрівання курильного матеріалу.

14. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач має в цілому циліндричну форму.

15. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому кожна зона нагріву включає в цілому циліндричну секцію нагрівача.

16. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу до температури в інтервалі приблизно від 100 до 250 °C.

17. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому кожна зона нагріву розташована так, щоб нагрівати різні секції курильного матеріалу.

18. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, що містить контролер, виконаний з можливістю активізації зон нагріву послідовно протягом часового інтервалу.

19. Пристрій за п. 18, в якому контролер виконаний з можливістю активізації кожної зони нагріву у відповідь на затяжку.

20. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач по суті являє собою керамічний нагрівач, що виділяє теплову енергію при подачі електричної енергії.

21. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу без горіння курильного матеріалу.

Текст

Реферат: У заявці описано пристрій для нагрівання курильного матеріалу, що містить нагрівач, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу для випаровування щонайменше одного компонента курильного матеріалу, що має подовжену форму і включає кілька незалежно керованих зон нагріву, розташованих впритул одна до одної вздовж поздовжньої осі нагрівача. UA 110646 C2 (12) UA 110646 C2 UA 110646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Галузь техніки В цілому, винахід належить до курильного матеріалу, який нагрівається. Рівень техніки У курильних виробах, наприклад, сигаретах і сигарах в процесі використання спалюють тютюн для створення тютюнового диму. Робилися спроби створення альтернативи цим курильним виробам у вигляді продуктів, що виділяють сполуки без утворення тютюнового диму. Прикладами таких продуктів можуть слугувати так звані продукти, що нагріваються без горіння, які виділяють сполуки, не спалюючи, а нагріваючи тютюн. Короткий виклад суті винаходу В даному винаході пропонується пристрій, що включає нагрівач, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу для випаровування щонайменше одного компонента курильного матеріалу, при цьому нагрівач має подовжену форму і включає кілька незалежно керованих зон нагріву, послідовно розташованих уздовж поздовжньої осі нагрівача. Довжина кожної зони нагріву може бути менше довжини нагрівача. Кожна зона нагріву може містити поздовжній нагрівальний елемент, довжина якого менше довжини нагрівача. Зони нагріву розташовані впритул одна за одною (торець до торця) уздовж поздовжньої осі нагрівача. Нагрівач може містити подовжню поверхню, що перекриває кілька зон нагріву. Нагрівач може бути виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, розташованого зовні навколо поздовжньої поверхні нагрівача. Кожна зона нагріву може містити дископодібну секцію нагрівача. Нагрівач може бути розташований уздовж поздовжньої осі пристрою, а курильний матеріал може бути поміщений коаксіально зовні поздовжньої поверхні нагрівача. Курильний матеріал може включати масив курильного матеріалу в цілому трубчастої форми. Нагрівач може бути виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, розташованого всередині поздовжньої поверхні нагрівача. Кожна зона нагріву може містити кільцеподібну секцію нагрівача. Нагрівач може бути розташований уздовж поздовжньої осі пристрою, а курильний матеріал може бути розміщений коаксіально всередині поздовжньої поверхні нагрівача. Нагрівач може мати тиснену зовнішню поверхню, виконану з можливістю нагрівання курильного матеріалу. Нагрівач може мати в цілому циліндричну форму. Кожна зона нагріву може включати в цілому циліндричну секцію нагрівача. Нагрівач може бути виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу до температури в інтервалі приблизно 100-250 º С, наприклад, до температури приблизно 150250ºС. Кожна зона нагріву може бути розташована так, щоб нагрівати різні секції курильного матеріалу. Пристрій може включати контролер, виконаний з можливістю активізації зон нагріву послідовно в часі. Контролер може бути виконаний з можливістю активізації кожної зони нагріву у відповідь на затяжку. Нагрівач може в основному являти собою керамічний нагрівач, що виділяє тепло під дією електричної енергії. Пристрій може бути виконано з можливістю нагрівання курильного матеріалу без горіння курильного матеріалу. У винаході пропонується нагрівач, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу для випаровування щонайменше одного компонента курильного матеріалу, при цьому нагрівач має кілька незалежно керованих зон нагріву, розташованих одна за одною вздовж поздовжньої осі нагрівача. Відповідно з особливістю винаходу, запропоновано пристрій, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу для випаровування щонайменше одного компонента курильного матеріалу, що включає інфрачервоний нагрівач. Інфрачервоний нагрівач може включати галогенний інфрачервоний нагрівач. Нижче в якості прикладe наводиться опис варіантів виконання винаходу з посиланнями на прикладені креслення, на яких: Короткий опис креслень 1 UA 110646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 на фіг. 1 представлений в перспективі з частковим розрізом вигляд пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу для виділення з нього ароматичних сполук і (або) нікотину54; на фіг. 2 представлений в перспективі з частковим розрізом вигляд пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому курильний матеріал розміщений навколо подовженого керамічного нагрівача, розділеного на радіальні нагрівальні секції; на фіг. 3 представлено в розібраному вигляді пристрій, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому курильний матеріал розміщений навколо подовженого керамічного нагрівача, розділеного на радіальні нагрівальні секції; на фіг. 4 представлений в перспективі з частковим розрізом вигляд пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому курильний матеріал розміщений навколо подовженого інфрачервоного нагрівача; на фіг. 5 представлено в розібраному вигляді пристрій, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому курильний матеріал розміщений навколо подовженого інфрачервоного нагрівача; на фіг. 6 схематично показана частина пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому курильний матеріал розміщений навколо декількох поздовжніх подовжених нагрівальних секцій, розташованих з інтервалом навколо центральної поздовжньої осі; на фіг. 7 представлений в перспективі вигляд пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому секції курильного матеріалу розташовуються між парами вертикально розташованих нагрівальних пластин; на фіг. 8 представлено в перспективі пристрій, показаний на фіг. 7, з додатково показаним зовнішнім корпусом; на фіг. 9 представлена в розібраному вигляді частина пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому секції курильного матеріалу розташовуються між парами вертикально розташованих нагрівальних пластин; на фіг. 10 представлена блок-схема способу активізації зон нагріву і відкривання і закривання клапанів камери нагрівання під час затяжки; на фіг. 11 схематично показаний газовий потік через пристрій, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу; на фіг. 12 графічно ілюструється залежність нагріву, яка може бути використана для нагрівання курильного матеріалу з використанням нагрівача; на фіг. 13 схематично показаний ущільнювач курильного матеріалу, виконаний з можливістю ущільнення курильного матеріалу при нагріванні; на фіг. 14 схематично показаний розпушувач курильного матеріалу, виконаний з можливістю розпушення курильного матеріалу при нагріванні; на фіг. 15 представлена блок-схема способу ущільнення курильного матеріалу під час нагрівання, і розпушення курильного матеріалу для затяжки; на фіг. 16 схематично представлений вид перетину секції вакуумної ізоляції, виконаної з можливістю ізолювання нагрітого курильного матеріалу від втрат тепла; на фіг. 17 схематично представлений інший вид перетину секції вакуумної ізоляції, виконаної з можливістю ізолювання нагрітого курильного матеріалу від втрат тепла; на фіг. 18 схематично представлений вид перетину теплового містка з низькою теплопровідністю, що створює непрямий шлях від високотемпературної ізолюючої стінки до низькотемпературної ізолюючої стінки; на фіг. 19 схематично представлений вид перетину теплового захисту і теплопрозорого вікна, яке може пересуватися щодо масиву курильного матеріалу для вибіркової передачі через вікно теплової енергії в різні секції курильного матеріалу; і на фіг. 20 схематично представлений вид перетину частині пристрою, виконаного з можливістю нагрівання курильного матеріалу, в якому камера нагріву може герметично закриватися запірним клапаном. Детальний опис здійснення винаходу У даному описі, термін "курильний матеріал" включає будь-який матеріал, що виділяє летючі компоненти при нагріванні, і будь-який матеріал що містить тютюн, і може, наприклад, включати один або більше матеріал з групи, що включає тютюн, похідні тютюну, розпушений тютюн, відновлений тютюн або замінники тютюну. Пристрій 1 для нагрівання курильного матеріалу включає джерело 2 енергії, нагрівач 3 і камеру 4 нагріву. Джерело 2 енергії може містити батарею, наприклад Li-іонну батарею, нікелеву батарею, лужну батарею і (або) ін., і електрично з'єднаний з нагрівачем 3 для подачі на 2 UA 110646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 нагрівач 3 електричної енергії, коли це потрібно. Камера 4 нагріву виконана з можливістю розміщення в ній курильного матеріалу 5 так, щоб курильний матеріал 5 міг бути нагрітий в камері 4 нагріву. Наприклад, камера 4 нагріву може бути розташована, примикаючи до нагрівача 3 так, що теплова енергія від нагрівача 3 нагріває знаходиться в ній курильний матеріал 5 для випаровування ароматичних сполук та нікотину в курильному матеріалі 5 без горіння курильного матеріалу 5. Для того щоб дати можливість користувачу пристрою 1 вдихати випарувані компоненти при використанні пристрою 1, мається мундштук 6. Курильний матеріал 5 може містити тютюнову суміш. Як показано на фіг. 1, нагрівач 3 може включати подовжений нагрівач 3 в цілому циліндричної форми, а камера 4 нагріву розташована навколо зовнішньої поздовжньої поверхні нагрівача 3. Камера 4 нагріву і курильний матеріал 5, таким чином, включають коаксіальні шари навколо нагрівача 3. Однак, як буде зрозуміло з подальшого розгляду, в альтернативних варіантах можливе використання нагрівача 3 і камери 4 нагріву інших форм і конфігурацій. Компоненти пристрою 1, наприклад, джерело 2 енергії і нагрівач 3, поміщені в корпусі 7. Як показано на фіг. 1, корпус 7 може включати приблизно циліндричну трубку з джерелом 2 енергії, розташованим у її першому кінця 8, і нагрівач 3 і камеру 4 нагріву, розташовані біля її протилежного, другого кінця 9. Джерело 2 енергії і нагрівач 3 проходять уздовж поздовжньої осі корпусу 7. Наприклад, як показано на фіг. 1, джерело 2 енергії і нагрівач 3 можуть бути зцентровані по центральній поздовжній осі корпусу 7, розташовуючись впритул один за одним так, що торцева поверхня джерела 2 енергії звернена до торцевої поверхні нагрівача 3. Довжина корпусу 7 може становити приблизно 130 мм, довжина джерела енергії може становити приблизно 59 мм, а довжина нагрівача 3 і камери 4 нагріву може бути приблизно 50 мм. Діаметр корпусу 7 може бути приблизно від 15 до 18 мм. Наприклад, діаметр першого кінця 8 корпусу може становити 18 мм, у той час як діаметр мундштука 6 на другому кінці 9 корпусу може бути 15 мм. Діаметр нагрівача 3 може становити приблизно від 2,0 до 6,0 мм. Діаметр нагрівача 3 може становити, наприклад від 4,0 до 4,5 мм або приблизно від 2,0 до 3,0 мм. В інших випадках можуть використовуватися нагрівачі з діаметрами за межами цих інтервалів. Глибина камери 4 нагріву може становити приблизно 5 мм, а зовнішній діаметр камери 4 нагріву може становити приблизно 10 мм на зовнішній поверхні. Діаметр джерела 2 енергії може становити приблизно від 14,0 до 15,0 мм, наприклад, 14,6 мм. Між джерелами 2 енергії і нагрівачем 3 може перебувати теплова ізоляція для запобігання прямої передачі тепла між ними. Мундштук 6 може бути розташований на другому кінці 9 корпусу 7, поблизу камери 4 нагріву і курильного матеріалу 5. Кожух 7 пристосований для його захоплення користувачем при використанні пристрою 1 так, що користувач може вдихати через мундштук 6 пристрою 1 компоненти курильного матеріалу, які випарувалися. Як показано на фіг. 2 і 3, нагрівач 3 може включати керамічний нагрівач 3. Керамічний нагрівач 3 може, наприклад, містити керамічну основу з окису алюмінію і (або) нітриду кремнію, покриту тонкими металевими листами і спечену. В альтернативному варіанті, як показано на фіг. 4 і 5, нагрівач 3 може містити інфрачервоний (ІК) нагрівач 3, наприклад, галогенову ІК лампу 3. ІК нагрівач 3 має малу масу і при його використанні можна скоротити загальну масу пристрою 1. Наприклад, маса ІК нагрівача може бути на 20-30 % нижче маси керамічного нагрівача 3, що має таку ж потужність нагріву. ІК нагрівач 3 також має низьку теплову інерцію і тому здатний дуже швидко нагрівати курильний матеріал 5 у відповідь на керуючий вплив. ІК нагрівач 3 може бути виконаний з можливістю випускання ІК електромагнітного випромінювання на довжині хвилі в інтервалі приблизно від 700 нм до 4,5 мкм. Як зазначалося вище і як показано на фіг. 1, нагрівач 3 може бути розташований в центральній області корпусу 7, а камера 4 нагріву і курильний матеріал 5 можуть бути розміщені навколо поздовжньої поверхні нагрівача 3. При такому розташуванні, теплова енергія, що випромінюється нагрівачем 3, поширюється в радіальному напрямку назовні від повздовжньої поверхні нагрівача 3 в камеру 4 нагріву і курильний матеріал 5. Нагрівач 3 може, у варіанті виконання, містити кілька окремих зон 10 нагріву. Зони 10 нагріву можуть приводитися в дію незалежно одна від одної так, щоб різні зони 10 могли бути активізовані в різний час для нагрівання курильного матеріалу 5. Розташування зон 10 нагріву в нагрівачі 3 може мати будь-яку геометрію. Однак у наведених на кресленнях прикладах, зони 10 нагріву розташовані в нагрівачі 3 так, щоб різні зони 10 нагріву переважно і незалежно нагрівали різні секції курильного матеріалу 5. Наприклад, як показано на фіг. 2, нагрівач 3 може містити кілька співвісних зон 10 нагріву. Зони 10 кожна можуть містити окремий елемент нагрівача 3. Зони 10 нагріву можуть бути, наприклад, все співвісні одна з одною і з поздовжньою віссю нагрівача 3, створюючи тим самим кілька незалежних зон нагріву по довжині нагрівача 3. Кожна зона 10 нагріву може містити 3 UA 110646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 нагрівальний циліндр 10, що має кінцеву довжину, значно меншу довжини нагрівача 3 в цілому. Розташування та властивості циліндрів 10 розглянуті нижче на прикладі нагрівальних дисків, де глибина кожного диска еквівалентна довжині циліндра. Нагрівальні диски 10 розташовані так, що їх поверхні, що радіально розходяться звернені одна до одної вздовж довжини нагрівача. Поверхні, що радіально розходяться кожного диска 10 можуть стикатися з поверхнями, що радіально розходяться, сусідніх дисків 10. В альтернативному варіанті, між поверхнями що радіально розходяться дисків 10 може знаходитися теплоізолюючий або тепловідбиваючий шар так, що теплова енергія, що випромінюється кожним з дисків 10, не викликала суттєвого нагрівання сусідніх дисків 10, а замість цього поширювалася переважно назовні від кругової поверхні диска 10 в камеру 4 нагрівання і курильний матеріал 5. Кожен диск 10 може мати в основному ті ж розміри, що й інші диски 10. При цьому коли проводиться активізація конкретної зони 10 нагріву, вона передає теплову енергію курильному матеріалу 5, розташованому по радіусу навколо зони 10 нагріву, не нагріваючи помітно решту курильного матеріалу 5. Наприклад, як показано на фіг. 2, зона нагріву курильного матеріалу 5 може містити кільце курильного матеріалу 5, розташованого навколо нагрівального диска 10, який був активізований. Курильний матеріал 5 може, таким чином, нагріватися незалежними секціями, наприклад, кільцями, при цьому кожна секція відповідає курильному матеріалу 5, розташованому безпосередньо навколо конкретної із зон 10 нагріву, і має масу і обсягу значно менше, ніж у масиву курильного матеріалу в цілому. Додатково або в якості альтернативи, як показано на фіг. 6, нагрівач 3 може містити кілька подовжених, які проходять поздовжньо зон 10, розташованих в різних місцях навколо центральної поздовжньої осі нагрівача 3. Хоча на фіг. 6, які проходять поздовжньо, зони 10 нагріву показані різної довжини, ці зони можуть мати в цілому однакову довжину так, що кожна з них проходить по суті по всій довжині нагрівача 3. Кожна зона 10 нагріву може містити, наприклад, індивідуальний ІК нагрівальний елемент 10, наприклад, ІК нитку 10 розжарювання. У варіанті виконання, уздовж центральної поздовжньої осі нагрівача 3 може бути розташований масив теплоізоляційного або тепловідбивного матеріалу з тим, щоб теплова енергія, що випромінюється кожною зоною 10 нагріву, поширювалася переважно назовні від нагрівача 3 в камеру 4 нагріву і нагрівала курильний матеріал 5. Відстань між центральною поздовжньою віссю нагрівача 3 і кожною із зон 10 нагріву може бути приблизно однаковою. При бажанні, зони 10 нагріву можуть бути укладені в трубку, прозору для ІК і (або) теплового випромінювання, або інший кожух, який утворює подовжню поверхню нагрівача 3. Положення зон 10 нагріву щодо інших зон 10 нагріву усередині трубки може бути зафіксовано. Таким чином, при активізації конкретної зони 10 нагріву вона передає теплову енергію курильному матеріалу 5, який є прилеглим до цієї зони 10 нагріву, не нагріваючи помітно решту курильного матеріалу 5. Нагріта секція курильного матеріалу 5 може включати подовжню секцію курильного матеріалу 5, розташовану паралельно і безпосередньо прилеглу до поздовжньої зоні 10 нагріву. Таким чином, також як і в попередньому прикладі, курильний матеріал 5 може бути нагрітий незалежними секціями. Як буде більш докладно описано вище, зони 10 нагріву кожна можуть бути окремо і вибірково активізовані. Курильний матеріалу 5 може поміщатися в картриджі 11, який може бути вставлений в камеру 4 нагріву. Наприклад, як показано на фіг. 1, картридж 11 може включати трубку 11 курильного матеріалу, яка може бути вставлена навколо нагрівача 3 так, що внутрішня поверхня трубки 11 курильного матеріалу звернена до поздовжньої поверхні нагрівача 3. Трубка 11 курильного матеріалу може бути порожнистою. Діаметр порожнистої центральної частини трубки 11 може, по суті, дорівнювати або бути дещо більше, діаметра нагрівача 3, тому трубка 11 щільно облягає нагрівач 3. Довжина картриджа 11 може приблизно дорівнювати довжині нагрівача 3, тому нагрівач 3 може нагрівати картридж по всій його довжині. Корпус 7 пристрою 1 може мати отвір, через який картридж 11 може бути вставлений в камеру 4 нагріву. Отвір може, наприклад, включати кільцеподібний отвір, розташований на другому кінці 9 корпусу так, що картридж 11 може бути вставлений в отвір і всунутий безпосередньо в камеру 4 нагріву. При використанні пристрою 1 для нагрівання курильного матеріалу отвір, переважно, закритий. В альтернативному варіанті, секція корпусу 7 на другому кінці 9 може відділятися від пристрою 1 так, що курильний матеріал 5 може бути вставлений на камеру 4 нагріву. Як приклад можна привести зображення на фіг. 9. Пристрій 1 може бути, при необхідності, забезпечено виштовхувачем курильного матеріалу, керованого користувачем, наприклад, внутрішнім механізмом, виконаним з можливістю зрушувати використаний курильний матеріал 5 з нагрівача 3 і (або) відсувати від нього. Використаний курильний 4 UA 110646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 матеріал 5 може бути, наприклад, зрушений назад через отвір у корпусі 7. Потім, при необхідності, може бути вставлений новий картридж 11. В альтернативному варіанті конструкції нагрівача 3, він включає спіральний нагрівач 3. Нагрівач 3 спіральної форми може бути виконаний з можливістю вгвинчування в картридж 11 курильного матеріалу і може включати прилеглі один до одного, розташовані співвісно зони 10 нагріву, для забезпечення по суті того ж порядку роботи, що був описаний раніше для лінійного подовженого нагрівача 3. В альтернативному варіанті конструкції нагрівача 3 і камери 4 нагріву, нагрівач 3 містить в цілому подовжену трубку, яка може мати циліндричну форму, а камера 4 нагріву розташована усередині трубки 3, а не зовні нагрівача. Нагрівач 3 може містити кілька співвісних нагрівальних секцій, кожна з яких може включати нагрівальне кільце, виконане з можливістю нагрівання курильного матеріалу 5, розташованого радіально всередині кільця. При цьому нагрівач 3 виконаний з можливістю незалежного нагрівання секцією курильного матеріалу 5 в камері 4 нагріву, за аналогією з нагрівачем 3, описаному вище стосовно фіг. 2. Тепло докладено радіально всередину до курильного матеріалу 5, а не назовні, як це було описано раніше. Крім того, як показано на фіг. 7, 8 і 9, можуть бути використані нагрівачі 3 іншої геометричної форми. Зокрема, нагрівач 3 може включати кілька зон 10 нагріву, що тягнуться всередину подовженої камери 4 нагріву, яка поділяється на секції зонами 10 нагріву. У процесі використання, зони 10 нагріву проходять прямо всередину подовженого картриджа 11 курильного матеріалу або достатньо щільного масиву курильного матеріалу 5. Тим самим, курильний матеріал 5 в камері 4 нагріву розділений на окремі секції, які відокремлюються одна від одної рознесеними зонами 10 нагріву. Нагрівач 3, камера 4 нагріву і курильний матеріал 5 всі разом можуть проходити уздовж центральної поздовжньої осі корпусу 7. Як показано на фіг. 7 і 9, кожна зона 10 нагріву може включати виступ 10, наприклад, вертикально розташовану нагрівальну пластину 10, що проходить в масив курильного матеріалу 5. Виступи 10 розглядаються нижче у зв'язку з нагрівальними пластинами 10. Головна площина нагрівальних пластин 10 може бути по суті перпендикулярна головній поздовжній осі масиву курильного матеріалу 5 і камери 4 нагріву і (або) корпусу 7. Нагрівальні пластини 10 можуть бути паралельні одна одній, як це показано на фіг. 7 і 9. Кожна секція курильного матеріалу 5 укладена між головних нагрівальних поверхонь пари нагрівальних пластин 10, розташованих по обидві сторони секції курильного матеріалу, при цьому активізація однієї або обох нагрівальних пластин 10 викличе передачу теплової енергії безпосередньо в курильний матеріал 5. Нагрівальні поверхні можуть мати тиснення для збільшення площі поверхні нагрівальної пластини 10, що стикається із курильним матеріалом 5. У варіанті виконання, кожна нагрівальна пластина 10 може мати тепловідбиваючий шар, що розділяє пластину 10 на дві половини уздовж її головної площини. Кожна половина пластини 10 може, таким чином, утворювати окрему зону 10 нагріву, і може бути незалежно активізована для нагрівання тільки секції курильного матеріалу 5, що лежить безпосередньо проти половини пластини 10, замість курильного матеріалу 5 по обидва боки пластини 10. Можуть бути активізовані сусідні пластини 10, або їх звернені одна до одної частини, для нагрівання секції курильного матеріалу 5, яка розташована між сусідніми пластинами, що знаходяться з протилежних сторін секції курильного матеріалу 5. Подовжений картридж курильного матеріалу, або тіло 11, може бути вставлений між камерою 4 нагріву і нагрівальними пластинами 10 і витягнутий звідти при видаленні секції корпусу 7 на другому кінці 9 корпусу, як це було описано вище. Зони 10 нагріву можуть індивідуально і вибірково активізуватися для нагрівання, по необхідності, різних секцій курильного матеріалу 5. Таким чином, коли активізується конкретна зона 10 нагріву або пара зон, відбувається передача теплової енергії курильного матеріалу 5, безпосередньо прилеглому до зони (-ам) 10 нагріву, без істотного нагріву решти частини курильного матеріалу 5. Нагріта частина курильного матеріалу 5 може містити радіально розташовану секцію курильного матеріалу 5, що знаходиться між зонами 10 нагріву, як це показано на фіг. 7-9. Пристрій 1 може включати контролер 12, наприклад, мікроконтролер 12, виконаний з можливістю управління роботою пристрою 1. Контролер 12 має електричне з'єднання з іншими компонентами пристрою 1, наприклад, джерелом 2 енергії і нагрівачем 3, завдяки чому він може управляти їх роботою, посилаючи і приймаючи сигнали. Контролер 12, зокрема, виконаний з можливістю управління активізацією нагрівача 3 для нагрівання курильного матеріалу 5. Наприклад, контролер 12 може бути виконаний з можливістю активізації нагрівача 3, при цьому може виконуватися вибіркова активізація однієї або більше зон 10 нагріву, у відповідь на затяжку користувачем через мундштук 6 пристрою 1. Для цього, контролер 12 може бути 5 UA 110646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 пов'язаний з датчиком 13 затяжки допомогою відповідного з'єднувача зв'язку. Датчик 13 затяжки виконаний з можливістю виявлення факту затяжки через мундштук 6 і, у відповідь, відправки контролеру 12 сигналу, що свідчить про затяжку. Може бути використаний електронний сигнал. Контролер 12 може реагувати на сигнал від датчика 13 затяжки активізацією нагрівача 3 і, тим самим, нагріванням курильного матеріалу 5. Використання датчика 13 затяжки для активізації нагрівача 3 не є, однак, істотним, і в альтернативному варіанті можуть використовуватися інші засоби для створення керуючого впливу для активізації нагрівача 3. Сполука, яка випарувалася, що виділилися під час нагрівання, можуть потім вдихатися користувачем через мундштук 6. Контролер 12 може бути розташований в будь-якому місці всередині корпусу 7. Наприклад, контролер може розташовуватися між джерелом 2 енергії і нагрівачем 3/камерою 4 нагріву, як це показано на фіг. 3. Якщо нагрівач 3 містить дві або більше зони 10 нагріву, як було показано вище, контролер 12 може бути виконаний з можливістю активізації зон 10 нагріву в заздалегідь встановленому порядку або послідовності. Наприклад, контролер 12 може бути виконаний з можливістю активізації зон 10 нагріву послідовно уздовж або навколо камери 4 нагріву. Кожна активізація зони 10 нагріву може виконуватися у відповідь на виявлення затяжки датчиком 13 затяжки, або може бути запущена іншим способом, як це описано нижче. Згідно діаграми на фіг. 10, варіант способу нагрівання може включати перший крок S1, при виконанні якого виявляється перша затяжка, за яким слідує другий крок S2, при виконанні якого у відповідь на першу затяжку нагрівають першу секцію курильного матеріалу 5. На третьому кроці S3 можуть відкрити впускний і випускний клапани 24 що закриваються герметично для проходження повітря через камеру 4 нагріву і виходу його з пристрою 1 через мундштук 6. На четвертому кроці закривають клапани 24. Ці клапани 24 більш докладно описані нижче з посиланням на фіг. 20. На п'ятому S5, шостому S6, сьомому S7 і восьмому S8 кроках можуть нагрівати другу секцію курильного матеріалу 5, у відповідь на другу затяжку, з відповідним відкриванням і закриванням впускного і випускного клапанів 24 камери нагрівання. На дев'ятому S9, десятому S10, одинадцятому S11 і дванадцятому S12 кроках можуть нагрівати третю секцію курильного матеріалу 5, у відповідь на третю затяжку, з відповідним відкриванням і закриванням впускного і випускного клапанів 24 камери нагрівання, і так далі. В інших варіантах, можуть бути використані інші засоби, ніж датчик 13 затяжки. Наприклад, користувач пристрою 1 може активізувати керуючий вимикач в якості індикації того, що він (вона) робить нову затяжку. При цьому може нагріватися нова секція курильного матеріалу для випаровування нікотину і ароматичних сполук для кожної нової затяжки. Число зон 10 затяжки і (або) секцій курильного матеріалу, що нагріваються незалежно, може відповідати кількості затяжок, на яку розрахований картридж 11. В іншому варіанті, кожна секція курильного матеріалу 5, що нагрівається незалежно, може нагріватися відповідною їй зоною (-ами) 10 нагріву при декількох затяжках, наприклад, двох, трьох або чотирьох затяжках, тому нова секція курильного матеріалу 5 нагрівається тільки після того, як було зроблено кілька затяжок з нагріванням попередньої секції курильного матеріалу. Замість активізації кожної зони 10 нагріву у відповідь на окрему затяжку, зони 10 нагріву можуть бути активізовані послідовно, одна за одною, у відповідь на єдину, первісну затяжку в мундштук 6. Наприклад, зони 10 нагріву можуть бути активізовані через регулярні, заздалегідь встановлені інтервали протягом передбачуваного періоду затяжок для даного картриджа 11 курильного матеріалу. Період затяжок може, наприклад, складати приблизно від однієї до чотирьох хвилин. Тому, щонайменше п'ятий і дев'ятий кроки S5, S9, показані на фіг. 10, можуть бути не обов'язковими. Кожна зона 10 нагріву може бути активізована на заздалегідь заданий період часу, що відповідає тривалості однієї або кількох затяжок, протягом якого передбачається нагрівання відповідної секції 5 курильного матеріалу, що незалежно нагрівається. Контролер 12 може бути виконаний з можливістю індикації користувачу, що потрібна заміна картриджа 11, як тільки для конкретного картриджа 11 всі зони 10 нагріву були активізовані. Контролер 12 може, наприклад, активізувати світлову індикацію на зовнішній поверхні корпусу 7. Слід мати на увазі, що активізація окремих зон 10, замість активізації всього нагрівача 3, означає зменшення кількості енергії, необхідної для нагрівання курильного матеріалу 5, в порівнянні з тим, що потрібно було б для активізації нагрівача 3 протягом усього періоду затяжок картриджа 11. Тому також знижується і максимальна необхідна вихідна потужність джерела 2 енергії. Це означає, що таке, яке встановлюється в пристрій 1, джерело енергії 2 може бути менше і легше. Контролер 12 може бути виконаний з можливістю відключення нагрівача 3 для зниження потужності, що підводиться до нагрівача 3 між затяжками. Цим економиться енергія і продовжується термін служби джерела 2 енергії. Наприклад, при включенні пристрою 1 6 UA 110646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 користувачем або у відповідь на будь-який інший керуючий вплив, наприклад, сигнал, що користувач взяв у рот мундштук 6, контролер 12 може дати команду нагрівачу 3 або наступній зоні 10 нагріву, яка повинна бути використана для нагрівання курильного матеріалу, на часткову активізацію з тим, щоб зробити нагрів для підготовки випаровування компонентів курильного матеріалу 5. Часткова активізація не нагріває курильний матеріал 5 до температури, достатньої для випаровування нікотину. Придатною температурою буде температура нижче 120 º С, наприклад, 100 º С або нижче. Як приклад, може бути використана температура від +60 º С до 100 º С, наприклад від 80 º С до 100 º С. Температура може бути нижче 100 º С. У відповідь на виявлення затяжки датчиком 13 затяжки, контролер 12 може дати нагрівачу 3 або відповідній зоні 10 нагріву команду на подальше нагрівання курильного матеріалу 5 для швидкого випаровування нікотину та інших ароматичних сполук для їх вдихання користувачем. Якщо курильний матеріал 5 містить тютюн, то підходящою температурою для випаровування нікотину та інших ароматичних сполук може бути 100 º С і вище, наприклад, 120 º С або вище. Наприклад, це може бути температура від 100 º С до 250 º С, наприклад, від 100 º С до 220 º С, від 100 º С до 200 º С, від 150 º С до 250 º С або від 130 º С до 180 º С. Температура може становити більше 100 º С. Прикладом температури повної активізації може слугувати 150 º С, хоча також можливе використання й іншої температури, наприклад, 250 º С. Для створення пікового струму для розігріву курильного матеріалу 5 до температури випаровування може, при бажанні бути використаний суперконденсатор. Приклад відповідного профілю нагріву показаний на фіг. 12, де максимальні значення можуть відповідати повній активізації різних зон 10 нагріву. Видно, що курильний матеріал 5 підтримується при температурі випаровування приблизно протягом періоду затяжки, який в даному прикладі, дорівнює дві секунди. Нижче наводиться опис трьох режимів роботи нагрівача 3. У першому режимі роботи, під час повної активізації конкретної зони 10 нагріву, всі інші зони 10 нагріву нагрівача відключені. Тому, коли активізується нова зона 10 нагріву, попередня зона нагріву відключається. Потужність підводиться тільки до активізованої зони 10. В іншому варіанті, в другому режимі роботи, під час повної активізації конкретної зони 10 нагріву, можуть бути частково активізовані одна або більше інших зон 10 нагріву. Часткова активізація однієї або більше інших зон 10 нагріву може включати нагрівання іншої зони (зон) 10 нагріву до температури, достатньої для запобігання конденсації компонентів, наприклад нікотину, що випарувався з курильного матеріалу 5, в камері 4 нагріву. Температура зон 10 нагріву, які зазнали часткової активізації, менше температури зони 10 нагріву при її повній активізації. Курильний матеріал 5, розташований поруч з частково активізованими зонами 10, не нагрівається до температури, достатньої для випаровування компонентів курильного матеріалу 5. В іншому варіанті, в третьому режимі роботи, після того, як деяка зона 10 нагріву була активізована, вона залишається повністю активізованою, поки нагрівач 3 не буде вимкнено. Тому, потужність що підводиться до нагрівача 3 східчасто наростає в міру того, як все більше зон 10 нагріву активізується під час затяжок з картриджа 11. Так само як і в описаному вище другому режимі роботи, безперервна активізація зон 10 нагріву істотно запобігає конденсації компонентів, наприклад, нікотину, що випарувався з курильного матеріалу 5 в камері 4 нагріву. Пристрій 1 може містити тепловий захист 3а, розташований між нагрівачем 3 і камерою 4 нагріву / курильним матеріалом 5. Тепловий захист 3а виконано з можливістю запобігання проходження теплової енергії через тепловий захист 3а і, тому, може бути використаний для вибіркового запобігання нагріву курильного матеріалу 5, навіть коли нагрівач 3 активований і випромінює теплову енергію. Як показано на фіг. 19, тепловий захист 3 може, наприклад, містити циліндричний шар тепловідбивного матеріалу, розташованого коаксіально навколо нагрівача 3. В альтернативному варіанті, якщо нагрівач 3 розташований навколо камери 4 нагріву і курильного матеріал 5, як було описано раніше, тепловий захист 3а може містити циліндричний шар тепловідбивного матеріалу, розташований коаксіально навколо камери 4 нагріву і коаксіально всередині нагрівача 3. Тепловий захист 3а може додатково, або в альтернативному варіанті, містити теплоізолюючий шар, виконаний з можливістю ізолювання нагрівача 3 від курильного матеріалу. Тепловий захист 3а містить теплопрозоре вікно 3b, що пропускає теплову енергію в камеру 4 нагріву і курильний матеріал 5. Тому нагрівається секція курильного матеріалу 5, яка поєднана з вікном 3b, в той час як інша частина курильного матеріалу не нагрівається. Тепловий захист 3а і вікно 3b можуть повертатися або переміщатися іншим способом щодо курильного матеріалу 5 так, щоб вибірково могли бути піддані індивідуальному нагріванню різні секції курильного матеріалу 5, за допомогою обертання або зміщення теплового захисту 3а і вікна 3b. Отриманий результат аналогічний тому, що виходить при вибірковій та індивідуальній активізації зон 10 нагріву, описаній вище. Наприклад, тепловий 7 UA 110646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 захист 3а і вікно 3b можуть дискретно повертатися чи інакше переміщатися у відповідь на сигнал від датчика 13 затяжки. В альтернативному варіанті або додатково, тепловий захист 3а і вікно 3b можуть дискретно повертатися або переміщатися іншим способом при завершенні заздалегідь встановленого періоду нагріву. Переміщення або поворот теплового захисту 3а і вікна 3b можуть управлятися електронними сигналами від контролера 12. Відносний поворот чи інше зміщення теплового захисту 3а/вікна 3b і курильного матеріалу 5 можуть виконуватися кроковим двигуном 3с під управлінням контролера 12, як показано на фіг. 19. В іншому варіанті, тепловий захист 3а і вікно 3b можуть повертатися вручну користувачем, що використовує, наприклад, приводний механізм на корпусі 7. Тепловий захист 3а не обов'язково повинна мати циліндричну форму, при бажанні вона може включати один або більше відповідно розташованих елементів і (або) пластин, які проходять поздовжньо. Слід мати на увазі, що аналогічний результат може бути отриманий поворотом або переміщенням курильного матеріалу 5 щодо нагрівача, теплового захисту 3а і вікна 3b. У цьому випадку, може бути використано наведений вище опис, що належить до переміщення теплового захисту 3а, замість руху камери 4 нагріву щодо теплового захисту 3а. Тепловий захист 3а може містити покриття на поздовжній поверхні нагрівача 3. У цьому випадку, залишається непокритою площа поверхні нагрівача для формування теплопрозорого вікна 3b. Нагрівач 3 може бути повернутий або зміщений іншим способом, наприклад, під управлінням контролера 12, або органами керування користувача, для нагрівання різних секцій курильного матеріалу 5. В альтернативному варіанті, тепловий захист 3а і вікно 3b можуть містити окремий екран 3а, який може повертатися або переміщатися іншим способом щодо як нагрівача 3, так і курильного матеріалу 5, під управлінням контролера 12 або при використанні інших органів керування користувача. Як показано на фіг. 6, пристрій 1 може мати впускні отвори 14 для повітря, які дозволяють втягувати зовнішнє повітря в корпус 7 і через нагрітий курильний матеріал 5 під час затяжки. Впускні отвори 14 для повітря можуть мати отвори 14 в корпусі, і можуть бути розташовані вгору по потоку від курильного матеріалу 5 і камери 4 нагріву у першого кінця 8 корпусу 7, як показано на фіг. 1. Інший приклад представлений на фіг. 11. Повітря, що втягується крізь впускні отвори 14, проходить через нагрітий курильний матеріал 5 і тут збагачується парами курильного матеріалу, наприклад, парами аромату, після чого вдихається користувачем через мундштук 6. При бажанні, як показано на фіг. 11, пристрій 1 може мати теплообмінник 15, виконаний з можливістю зігрівання повітря перед тим, як він потрапить в курильний матеріал 3 і (або) охолодження повітря перед тим, як він буде втягнутий через мундштук 6. Наприклад, теплообмінник 15 може бути виконаний з можливістю використання тепла, витягнутого з повітря, що входить в мундштук 6, для зігрівання нового повітря, перед тим, як він потрапить в курильний матеріал 5. Пристрій 1 може містити ущільнювач 16 курильного матеріалу, що дозволяє стискати курильний матеріал 5 при активізації пристрою 16. Пристрій 1 також може містити розпушувач 17 курильного матеріалу, що дозволяє розпушувати курильний матеріал 5 при активізації розпушувача 17. Ущільнювач 16 і розпушувач 17, на практиці можуть бути виконані у вигляді єдиного вузла, як буде показано нижче. Ущільнювач 16 і розпушувач 17 курильного матеріалу можуть, за необхідності, працювати під управлінням контролера 12. У цьому випадку контролер 12 виконаний з можливістю відправлення сигналу, наприклад, електричного сигналу, до ущільнювача 16 або розпушувача 17, під дією якого ущільнювач 16 або розпушувач 17, відповідно, ущільнюють або розпушують курильний матеріал 5. В іншому варіанті, ущільнювач 16 або розпушувач 17 можуть приводитися в дію користувачем пристрою 1 з використанням ручного управління корпусу 7 для ущільнення або розпушення курильного матеріалу 5, при необхідності. Головним завданням ущільнювача 16 є стиснення курильного матеріалу 5 і, тим самим, збільшення його щільності під час нагрівання. При ущільненні курильного матеріалу збільшується теплопровідність масиву курильного матеріалу 5, що забезпечує прискорений прогрів і подальше швидке випаровування нікотину та інших ароматичних сполук. Завдяки цьому, нікотин і ароматичні сполуки можуть без суттєвої затримки вдихатися користувачем у відповідь на виявлення затяжки. Тому контролер 12 може активізувати ущільнювач 16 для виконання стиснення курильного матеріалу 5 протягом заданого часу нагрівання, наприклад, на одну секунду, при виявленні затяжки. Ущільнювач 16 може бути виконаний з можливістю зниження ступеня ущільнення курильного матеріалу 5, наприклад, під управлінням контролера 12, після заздалегідь встановленого періоду нагріву. В альтернативному варіанті, ущільнення може бути ослаблено або автоматично зупинено у відповідь на досягнення курильним 8 UA 110646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 матеріалом 5 заданої порогової температури. Придатною пороговою температурою може бути температура в інтервалі приблизно від 100º С до 250º С, наприклад, від 100º С до 220º С, від 150º С до 250º С, від 100º С до 200º С, або від 130º С до 180º С. Порогова температура може перевищувати 100º С, наприклад, більше 120º С, і може вибиратися користувачем. Може використовуватися датчик температури для визначення температури курильного матеріалу 5. Головним завданням розпушувача 17 є розпушення курильного матеріалу 5 і, тим самим, зниження його щільності при затяжці. Коли проводиться розпушення курильного матеріалу 5, його розташування в камері 4 нагріву стає менш щільним, що сприяє проходженню через курильний матеріал 5 газового потоку, наприклад, повітря від впускних отворів 14. При цьому поліпшується здатність повітря переносити нікотин і ароматичні сполуки що випарувався до мундштука 6 для їх вдихання. Контролер 12 може активізувати розпушувач 17 для розширення курильного матеріалу 5 відразу ж після періоду ущільнення, описаного вище, так, що повітря може втягуватися більш вільно через курильний матеріал 5. Активізація розширювача 17 може супроводжуватися помітним звуком або іншою ознакою, що показує користувачу, що курильний матеріал 5 був нагрітий, і може бути виконана затяжка. На фіг. 13 і 14, ущільнювач 16 і розпушувач 17 можуть містити підпружинений направляючий стрижень, виконаний з можливістю стиснення курильного матеріалу 5 в камері 4 нагріву, коли звільняється стиснута пружина. Схематично це показано на фіг. 13 і 14, хоча треба мати на увазі, що можливі й інші варіанти виконання. Наприклад, ущільнювач 16 може містити кільце, товщина якого приблизно дорівнює товщині описаній вище камери 4 нагріву трубчастої форми, яке вдавлюється пружиною або іншими засобами в камеру 4 нагріву для ущільнення курильного матеріалу 5. В альтернативному варіанті, ущільнювач 16 може бути частиною нагрівача 3, завдяки чому нагрівач 3 сам забезпечує ущільнення і розширення курильного матеріалу 5 по командам контролера 12. Наприклад, в тому випадку, коли нагрівач 3 містить вертикально розташовані пластини 10 описаного раніше типу, пластини 10 можуть бути незалежно пересувні в поздовжньому напрямку нагрівача 3 для розширення або стиснення секцій курильного матеріалу 5, прилеглих до них. Спосіб ущільнення і розпушення курильного матеріалу 5 показаний на фіг. 15. Між курильним матеріалом 5 та зовнішньою поверхнею 19 корпусу 7 може бути розташована теплоізоляція 18 для зниження втрат тепла з пристрою 1 і збільшення, завдяки цьому, ефективності нагріву курильного матеріалу 5. Наприклад, як показано на фіг. 1, стінка корпусу 7 може мати шар ізоляції 18, що проходить зовні камери 4 нагріву навколо неї. Шар 18 ізоляції може включати витягнутий трубчастий відрізок ізоляції 18, розташований коаксіально навколо камери 4 нагріву і курильного матеріалу 5, як показано на фіг. 1. Повинно бути зрозуміло, що ізоляція 18 також може представляти собою частину картриджа 11 курильного матеріалу, де вона розташовувалася б коаксіально зовні навколо курильного матеріалу 5. Як показано на фіг. 16, в якості ізоляції 18 може використовуватися вакуумна ізоляція 18. Наприклад, ізоляція 18 може містити шар, обмежений стінкою, матеріалом 19 якої може бути, наприклад, метал. Внутрішня область або внутрішній шар 20 ізоляції 18 може містити матеріал з відкритими порами, наприклад, що включає полімери, аерогелі чи інші відповідні матеріали, з яких може бути відкачане повітря до значного розрідження. Тиск у внутрішній області 20 може становити від 0,1 до 0,001 мбар. Стінка 19 ізоляції 18 має достатню товщину, щоб протистояти впливу на неї сили, обумовленої перепадом тиску між внутрішнім шаром 20 і зовнішніми поверхнями стінки 19, не допускаючи зминання ізоляції 18. Стінка 19 може, наприклад, включати стінку 19 з нержавіючої сталі, товщиною приблизно 100 мкм. Теплопровідність ізоляції 18 може становити від 0,004 до 0,005 Вт/м·К. Коефіцієнт теплопередачі ізоляції 18 може становити приблизно від 1,10 до 1,40 Вт/м2К в температурному діапазоні від 100 º С до 250 º С, наприклад, від 150 º С до 250 º С. Газова провідність ізоляції 18 нікчемна. На внутрішні поверхні матеріалу 19 стінки може бути нанесено покриття, що відбиває для зведення до мінімуму радіаційних втрат через ізоляцію 18. Покриття може, наприклад, містити алюмінієве ІК що відбиває покриття товщиною приблизно від 0,3 мкм до 1,0 мкм. Вакуум у внутрішньому шарі 20 означає, що ізоляція 18 функціонує навіть тоді, коли товщина області внутрішнього шару 20 дуже мала. Ізолюючі властивості по суті не залежать від товщини. Це сприяє зменшенню загальної товщини пристрою 1. Як показано на фіг. 16, стінка 19 може включати звернену всередину секцію 21 і звернену назовні секцію 22. Звернена всередину секція 21 в основному звернена до курильного матеріалу і камери 4 нагріву. Звернена назовні секція 22 в основному звернена до зовнішньої поверхні корпусу 7. Під час роботи пристрою 1, звернена всередину секція 21 може бути більш теплою завдяки виділеній нагрівачем 3 теплової енергії, у той час як звернена назовні секція 22 холодніше завдяки наявності ізоляції 18. Звернена всередину секція 21 і звернена назовні 9 UA 110646 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 секція 22 можуть, наприклад, мати по суті паралельні стінки 19 які проходять поздовжньо, довжина яких щонайменше дорівнює довжині нагрівача 3. Внутрішня поверхня зверненої назовні секції 22 стінки, тобто, поверхня, звернена до шару 20 з вакуумом, може мати покриття для поглинання газу в шарі 20. Відповідним покриттям може бути плівка окису титану. На фіг. 17 схематично показаний тепловий місток 23, який може з'єднувати звернену всередину секцію 21 стінки із зверненою назовні секцією 22 стінки на краях ізоляції 18 з тим, щоб повністю охопити і укласти в собі шар 20 низького тиску. Тепловий місток 23 може включати стінку 19, сформовану з того ж матеріалу, що і звернені всередину і назовні секції 21, 22. Відповідним матеріалом є нержавіюча сталь. Тепловий місток 23 має більш високу теплопровідність, ніж ізолюючий шар 20 і тому може відводити тепло з пристрою 1, що знижує ефективність пристрою відносно нагрівання курильного матеріалу 5. Для зниження втрат тепла через тепловий місток 23, він може бути виконаний протяжним для збільшення його опору тепловому потоку від зверненої всередину секції 21 до зверненої назовні секції 22. Це схематично ілюструється фіг. 18. Наприклад, тепловий місток 23 може проходити по непрямому шляху між зверненою всередину секцією 21 стінки 19 і оберненою назовні секцією 22 стінки 19. Цьому може сприяти використання ізоляції 18 на ділянці, поздовжня довжина якого перевищує довжину нагрівача 3, камери 4 нагріву і курильного матеріалу 5, завдяки чому тепловий місток 23 може поступово переходити від зверненої всередину секції 21 до зверненої назовні секції 22 по непрямому шляху при поступовому зменшенні внутрішнього шару 20 до нуля в точці на корпусі 7, де нагрівач 3, камера 4 нагріву і курильний матеріал 5 вже відсутні. На фіг. 20 представлена згадана раніше камера 4 нагріву з ізоляцією 18, що має впускний і випускний клапани 24, які в закритому стані герметично закупорюють камеру 4 нагріву. Завдяки цьому, клапани 24 перешкоджають небажаному надходженню повітря та проходженню його в камеру 4, і можуть запобігти вихід ароматів курильного матеріалу з камери 4 нагріву. Впускний і випускний клапани 24 можуть бути, наприклад, встановлені в ізоляції 18. Наприклад, між затяжками клапани 24 можуть бути закриті контролером 12 так, що всі такі, що випарувалися речовини, залишаються всередині камери 4. Парціальний тиск речовин, які випарувалися, досягає, між затяжками, тиску насиченої пари, і кількість речовини, яка випарувалася тому залежить тільки від температури в камері 4 нагріву. Цим забезпечується незмінність кількості нікотину що випарувався, який видається, і ароматичних сполук від затяжки до затяжці. Контролер 12 виконаний з можливістю відкривання в процесі затяжки клапанів 24 так, щоб повітря могло протікати через камеру 4, переносячи компоненти курильного матеріалу що випарувався, до мундштука 6. У клапанах 24 може бути поміщена мембрана, яка гарантує, що в камеру 4 не потрапить кисень. Клапани 24 можуть приводитися в дію вдихом з тим, щоб вони відкривалися у відповідь на виявлення затяжки в мундштуці 6. В іншому варіанті, клапани 24 можуть закриватися по закінченню заданого проміжку часу після їх відкриття. При бажанні, можуть бути використані механічні або інші відповідні засоби для відкривання / закривання, що забезпечують автоматичне відкриття і закриття клапанів 24. Наприклад, для відкривання і закривання клапанів 24 може бути використаний газовий потік, створюваний користувачем за допомогою затяжки в мундштук 6. Таким чином, для активізації клапанів 24 не обов'язково використання контролера 12. Маса курильного матеріалу 5, що нагрівається нагрівачем 3, наприклад, в кожній зоні 10 нагріву, може становити від 0,2 до 1,0 м. Температура, до якої нагрівається курильний матеріал 5, може регулюватися користувачем і бути, наприклад, будьякою в інтервалі від 100 º С до 250 º С, наприклад, будь-якою температурою в інтервалі 150ºС до 250ºС та інших раніше згаданих інтервалів температури випаровування. Маса пристрою 1 в цілому може становити від 70 до 125 м. Може використовуватися батарея 2 ємністю від 1000 до 3000 мАг і напругою 3,7 В. Зони 10 нагріву можуть бути виконані з можливістю індивідуального та вибіркового нагрівання приблизно від 10 до 40 секцією курильного матеріалу 5 в одному картриджі 11. Слід мати на увазі, що будь-який з описаних вище альтернативних варіантів може бути використаний як окремо, так і в комбінації. Наприклад, як було показано вище, нагрівач 3 можна розташувати навколо зовнішньої поверхні курильного матеріалу 5, замість того, щоб курильний матеріал 5 розташовувати навколо нагрівача 3. Нагрівач 3 може, таким чином, оточувати курильний матеріал 5 для нагріву курильного матеріалу 5 спрямованим радіально всередину тепловим потоком. 10 UA 110646 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1. Пристрій для нагрівання курильного матеріалу, що містить подовжений нагрівач, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу для випаровування щонайменше одного компонента курильного матеріалу і включає кілька незалежно керованих зон нагріву, розташованих уздовж поздовжньої осі нагрівача для незалежного нагрівання секцій курильного матеріалу; і камеру нагріву курильного матеріалу, прилеглу до поздовжньої поверхні нагрівача так, що теплова енергія, що виділяється зонами нагріву, поширюється в радіальному напрямку від поздовжньої поверхні нагрівача в камеру нагрівання для незалежного нагріву секцій курильного матеріалу. 2. Пристрій за п. 1, в якому довжина кожної зони нагріву менше довжини нагрівача. 3. Пристрій за п. 1, в якому кожна зона нагріву містить поздовжній нагрівальний елемент, довжина якого менше довжини нагрівача. 4. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому зони нагріву розташовані впритул одна до одної вздовж поздовжньої осі нагрівача. 5. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач має подовжню поверхню, що перекриває кілька зон нагріву. 6. Пристрій за п. 5, в якому нагрівач виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, розташованого зовні навколо поздовжньої поверхні нагрівача. 7. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому кожна зона нагріву містить дископодібні секції нагрівача. 8. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач розташований уздовж поздовжньої осі пристрою, а курильний матеріал розташований коаксіально зовні поздовжньої поверхні нагрівача. 9. Пристрій за п. 8, в якому курильний матеріал включає масив курильного матеріалу в цілому трубчастої форми. 10. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, в якому нагрівач виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу, що знаходиться всередині поздовжньої поверхні нагрівача. 11. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5 або п. 10, в якому кожна зона нагріву включає кільцеподібну секцію нагрівача. 12. Пристрій за будь-яким з пп. 1-5, 10 або п. 11, в якому нагрівач розташований уздовж поздовжньої осі пристрою, а курильний матеріал розташований коаксіально всередині поздовжньої поверхні нагрівача. 13. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач має тиснену зовнішню поверхню, виконану з можливістю нагрівання курильного матеріалу. 14. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач має в цілому циліндричну форму. 15. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому кожна зона нагріву включає в цілому циліндричну секцію нагрівача. 16. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу до температури в інтервалі приблизно від 100 до 250 °C. 17. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому кожна зона нагріву розташована так, щоб нагрівати різні секції курильного матеріалу. 18. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, що містить контролер, виконаний з можливістю активізації зон нагріву послідовно протягом часового інтервалу. 19. Пристрій за п. 18, в якому контролер виконаний з можливістю активізації кожної зони нагріву у відповідь на затяжку. 20. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, в якому нагрівач по суті являє собою керамічний нагрівач, що виділяє теплову енергію при подачі електричної енергії. 21. Пристрій за будь-яким попереднім пунктом, виконаний з можливістю нагрівання курильного матеріалу без горіння курильного матеріалу. 11 UA 110646 C2 12 UA 110646 C2 13 UA 110646 C2 14 UA 110646 C2 15 UA 110646 C2 16 UA 110646 C2 17 UA 110646 C2 18 UA 110646 C2 19 UA 110646 C2 20 UA 110646 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 21

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Heating smokeable material

Автори англійською

Egoyants, Petr, Volobuev, Dmitry, Fimin, Pavel, Abramov, Oleg, Chechurin, Leonid, Mitnik-Gankin, Luba

Автори російською

Егоянтц Пётр, Волобуев Дмитрий, Фимин Павел, Абрамов Олег, Чечурин Леонид, Митник-Ганкин Люба

МПК / Мітки

МПК: A24F 47/00

Мітки: пристрій, матеріалу, курильного, нагрівання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/23-110646-pristrijj-dlya-nagrivannya-kurilnogo-materialu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для нагрівання курильного матеріалу</a>

Подібні патенти