Випускний пристрій з контролем виходу шлаку та соплом із шиберним затвором для конвертерної плавки

Номер патенту: 106619

Опубліковано: 25.04.2016

Автори: Янг Юй, Вонг Венлі, Вонг Лікун, Янг Юфу

Є ще 13 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Випускний пристрій з контролем виходу шлаку та соплом із шиберним затвором для конвертерної плавки, який містить монтажну пластину (1), раму вікна (2), забезпечену отвором (21), пружний механізм поверхневого тиску і рухому раму (3); один кінець рами вікна (2) встановлений з можливістю повороту на монтажній пластині (1); ковзну тарілчасту камеру монтажної пластини (11), в якій встановлено нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8), розташовано у монтажній пластині (1); ковзну тарілчасту камеру рухомої рами (31), в якій встановлено рухомий ковзний тарілчастий модуль (9), розташовано у рухомій рамі (3); пружний механізм поверхневого тиску з'єднаний із монтажною пластиною (1) і рамою вікна (2) відповідно, таким чином, що нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) знаходиться у контакті з рухомим ковзним тарілчастим модулем (9); рухома рама (3) встановлена у рамі вікна (2), рухома рама (3) виконана з можливістю переміщення у напрямку, паралельному площині контакту X нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8) і рухомого ковзного тарілчастого модуля (9), прямим зворотно-поступальним рухом до рами вікна (2); нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) і рухомий ковзний тарілчастий модуль (9) забезпечені випускним отвором (30) відповідно, при цьому випускний отвір (30) у нерухомому ковзному тарілчастому модулі (8), випускний отвір (30) в рухомому ковзному тарілчастому модулі (9) і отвір (21) утворюють прохідний канал для розплавленої сталі від випускного отвору конвертера до рами вікна (2), протилежного випускному отвору конвертера.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що у рамі вікна (2) передбачені ненаскрізні отвори у пружинному блоці (24) симетрично відносно до осі симетрії, яка є прямою, паралельною до площини контакту X; пружний механізм поверхневого тиску містить пружинний блок (27), пружину (25), направляючий пружину палець (26), вал пружинного блока (27-1) та захват поверхневого тиску (16), в якому пружинний блок (27) встановлено у ненаскрізному отворі у пружинному блоці (24), отвір пружинного блока (27) розташований у напрямку нижньої частини ненаскрізного отвору у пружинному блоці (24), і направляючий пружину палець (26) з пружиною (25) навколо нього нерухомо встановлені у пружинному блоці (27); пружинний блок (27) забезпечений валом пружинного блоку (27-1) з обох кінців відповідно; один кінець захвату поверхневого тиску (16) встановлений на монтажній пластині (1), а інший кінець захвату поверхневого тиску (16) захоплює вал пружинного блоку (27-1); центр ненаскрізного отвору у пружинному блоці (24) в поздовжньому напрямку та центр випускного отвору (30) нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8) розташовані на одній прямій лінії, а робочий напрямок пружини (25) паралельний центральній осі випускного отвору (30); пружина (25) виконана як спіральна пружина, тарілчаста пружина або комбінована пружина, що містить спіральну пружину і тарілчасту пружину.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що оболонка зовнішнього соплового блока (4) нерухомо встановлена на рухомій рамі (3), нерухома теплова перегородка (6) зафіксована на поверхні рами вікна (2); рухома теплова перегородка (7) з'єднана із оболонкою зовнішнього соплового блока (4) і рухома теплова перегородка (7) розташована на поверхні нерухомої теплової перегородки (6); зовнішній сопловий блок (10) встановлений всередині оболонки зовнішнього соплового блока (4); болт штовхача (40) проходить через штовхач (5), рухому теплову перегородку (7) і оболонку зовнішнього соплового блока (4) у свою чергу, таким чином, що зовнішній сопловий блок (10) притискається до рухомого ковзного тарілчастого модуля (9) за допомогою болта штовхача (40) і штовхача (5).

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що монтажна пластина (1) забезпечена штовхаючим механізмом нерухомого ковзного тарілчастого модуля, виконаним з можливістю упору в нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) з обох кінців нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8); штовхаючий механізм нерухомого ковзного тарілчастого модуля містить верхній штовхаючий болт для нерухомої пластини ковзання (14), притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (13), верхні притискні блоки для нерухомої пластини ковзання (42), верхній кривошипно-кулісний блок для нерухомої пластини ковзання (41), нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання (12), нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання (44) і нижню притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (45); один кінець верхнього штовхаючого болта для нерухомої пластини ковзання (14) проходить через внутрішню різьбу притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (13) і проходить до ненаскрізного отвору верхнього кривошипно-кулісного блока для нерухомої пластини ковзання ( 41), і один кінець нижнього штовхаючого болта для нерухомої пластини ковзання (44) проходить через внутрішню різьбу нижньої притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (45) і притискається до нижнього притискного блока для нерухомої пластини ковзання (12); верхній штовхаючий болт для нерухомої пластини ковзання (14) переміщує верхній притискний блок для нерухомої пластини ковзання (42) за допомогою верхнього кривошипно-кулісного блока для нерухомої пластини ковзання (41), а нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання (44 ) переміщує нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання (12); нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) закріплений у ковзній тарілчастій камері монтажної пластини (11) за допомогою тиску верхніх притискних блоків для нерухомої пластини ковзання (42) і нижніх притискних блоків для нерухомої пластини ковзання (12) на два кінці нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8).

5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рухома рама (3) забезпечена штовхаючим механізмом рухомого ковзного тарілчастого модуля, що містить верхній штовхаючий блок для нерухомої пластини ковзання (32), верхній кривошипно-кулісний блок для рухомої пластини ковзання (33), верхню притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (34) і верхній штовхаючий болт для рухомої ковзної пластини (35); один кінець верхнього штовхаючого болта для рухомої ковзної пластини (35) проходить через внутрішню різьбу верхньої притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (34) і проходить до глухого отвору у верхньому кривошипно-кулісному блоці для рухомої пластини ковзання ( 33), а верхній штовхаючий болт для рухомої ковзної пластини (35) переміщує верхній штовхаючий блок для нерухомої пластини ковзання (32) за допомогою верхнього кривошипно-кулісного блока для рухомої пластини ковзання (33), так що рухомий ковзний тарілчастий модуль (9) закріплений у ковзній тарілчастій камері рухомої рами (31).

6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що монтажна пластина (1) має рамну конструкцію для захвату поверхневого тиску (18) і захват поверхневого тиску (16) з можливістю повороту на рамній конструкції для захвату поверхневого тиску (18) за допомогою штифта для захвату поверхневого тиску (17).

7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що перший ковзний механізм нерухомо встановлений на поверхні рухомої рами (3), яка паралельна площині контакту X і звернена у випускному напрямку та у напрямку ковзання рухомої рами (3); другий ковзний механізм нерухомо встановлений на поверхні рами вікна (2), яка паралельна площині контакту X і протилежно випускному напрямку та у напрямку ковзання рухомої рами (3); другий ковзний механізм відповідає і взаємодіє з першим ковзним механізмом з можливістю підтримання поверхневого тиску між нерухомим ковзним тарілчастим модулем (8) і рухомим ковзним тарілчастим модулем (9) постійним, поки рухома рама (3) рухається відносно рами вікна (2).

8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що перший і другий ковзні механізми виконані у вигляді незалежного повзуна (231); або

перший ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а другий ковзний механізм являє собою збірний вузол ролик-повзун (37); або

перший ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а другий ковзний механізм є комбінацією колесо-повзун; або

перший ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а другий ковзний механізм є колесом; або

перший ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а другий ковзний механізм є роликом; або

перший ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а другий ковзний механізм виконаний як комбінація, що включає збірний вузол ролик-повзун (37) і два окремих диски (36), при цьому два окремих диски (36) змонтовані на двох кінцях повзуна роликового вузла (37) відповідно; або

другий ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а перший ковзний механізм являє собою збірний вузол ролик-повзун (37); або

другий ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а перший ковзний механізм є комбінацією колесо-повзун; або

другий ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а перший ковзний механізм є колесом (36); або

другий ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а перший ковзний механізм є роликом (37,3); або

другий ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а перший ковзний механізм є комбінацією, що включає збірний вузол ролик-повзун (37) і два окремі диски (36), в якому два окремі диски (36) встановлені на двох кінцях збірного вузла ролик-повзун (37);

комбінація колесо-повзун містить допоміжний повзун (232) і колеса (36), розташовані на двох кінцях допоміжного повзуна (232); колеса (36) виступають від поверхні допоміжного повзуна (232) на 0,5 мм в напрямку, перпендикулярному до площини контакту X і до незалежного повзуна (231);

збірний вузол ролик-повзун (37) включає в себе нижню пластину збірного вузла ролик-повзун (37,1), кришку збірного вузла ролик-повзун (37,2), ролики (37,3) і болти збірного вузла ролик-повзун (37,4); нижня пластина збірного вузла ролик-повзун (37,1) нерухомо встановлена на рухомій рамі (3) або рамі вікна (2) за допомогою кріпильних болтів (38), і кришка збірного вузла ролик-повзун (37,2) зафіксована встановленою на нижній пластині збірного вузла ролик-повзун (37,1) за допомогою болта збірного вузла ролик-повзун (37,4); ролики (37,3) вбудовані в кришку збірного вузла ролик-повзун (37,2), і ролики (37,3) виступають від поверхні кришки збірного вузла ролик-повзун (37,2) в напрямку, перпендикулярному до площини контакту X і в напрямку незалежного повзуна (231).

9. Пристрій за пп. 1-8, який відрізняється тим, що, якщо кінець нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8), який прилягає до випускного отвору (30) нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8), визначений як перший кінець, а інший кінець визначений як другий кінець, крім того, відстань між центром випускного отвору (30) нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8) і першим кінцем є D1, а відстань між центром випускного отвору (30) нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8) і другим кінцем є D2, то D1/D2=3…4/6…7; та, якщо кінець рухомого ковзного тарілчастого модуля (9), прилеглого до випускного отвору (30) рухомого ковзного тарілчастого модуля (9) визначається як третій кінець, а інший кінець визначений як четвертий кінець, крім того, відстань між центром випускного отвору (30) рухомого ковзного тарілчастого модуля (9) і третім кінцем якого є D3, а відстань між центром випускного отвору (30) рухомого ковзного тарілчастого модуля (9) і четвертим кінцем є D4, то D3/D4=3…4/6…7.

10. Пристрій за пп. 1-8, який відрізняється тим, що нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) виступає від поверхні, в якій отвір ковзної тарілчастої камери монтажної пластини (11) розташований в напрямку до рухомої рами (3); рухомий ковзний тарілчастий модуль (9) виступає від поверхні, в якій отвір ковзної тарілчастої камери рухомої рами (31) розташований в напрямку монтажної пластини (1).

Текст

Реферат: Випускний пристрій з контролем виходу шлаку та соплом із шиберним затвором для конвертерної плавки містить монтажну пластину (1), раму вікна (2), забезпечену отвором (21), пружний механізм поверхневого тиску і рухому раму (3). Один кінець рами вікна (2) встановлений з можливістю повороту на монтажній пластині (1). Ковзну тарілчасту камеру монтажної пластини (11), в якій встановлено нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8), розташовано у монтажній пластині (1). Ковзну тарілчасту камеру рухомої рами (31), в якій встановлено рухомий ковзний тарілчастий модуль (9), розташовано у рухомій рамі (3). Пружний механізм поверхневого тиску з'єднаний із монтажною пластиною (1) і рамою вікна (2) відповідно, таким чином, що нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) знаходиться у контакті з рухомим ковзним тарілчастим модулем (9). Рухома рама (3) встановлена у рамі вікна (2), рухома рама (3) виконана з можливістю переміщення у напрямку, паралельному площині контакту X нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8) і рухомого ковзного тарілчастого модуля (9), прямим зворотно-поступальним рухом до рами вікна (2). Нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) і рухомий ковзний тарілчастий модуль (9) забезпечені випускним отвором (30) відповідно. Випускний отвір (30) у нерухомому ковзному тарілчастому модулі (8), випускний отвір (30) в рухомому ковзному тарілчастому модулі (9) і отвір (21) утворюють прохідний канал для розплавленої сталі від випускного отвору конвертера до рами вікна (2), протилежного випускному отвору конвертера. UA 106619 U (12) UA 106619 U UA 106619 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до механічних пристроїв для керування витратою рідкого металу при його виході зі сталеплавильного механічного апарата. Більш конкретно, корисна модель належить до випускного пристрою з контролем виходу шлаку з соплом із шиберним затвором для конвертерної плавки. При конвертерному виробництві сталі, як правило, використовується шар для відсікання шлаку або технологія з використанням штанги та стопора для утримання шлаку для запобігання виходу сталевого шлаку разом з виходом сталі під час плавки після завершення процесу виплавки. Однак такі способи мають поганий ефект, в результаті чого зазначені способи відсічки шлаку не вирішують технічну проблему, яка полягає в потоку шлаку у сталерозливальному ковші на початку плавки. Потік сталевого шлаку у сталерозливальному ковші може вплинути на якість розплавленої сталі. Для вирішення цього питання, у заявці CN201046973Y описано спосіб з використанням шлюзового вентильного пристрою для затвора сопла у конвертерній льотці, однак, такий спосіб має недоліки у конструкції ресорної системи та монтажного обладнання, яка повинна бути поліпшена. Задачею цієї корисної моделі є створення випускного пристрою з контролем виходу шлаку та соплом із шиберним затвором для конвертерної плавки, у якому відсічка шлаку при виході сталі досягається за допомогою розташування у шаховому порядку випускних отворів рухомої ковзної пластинчатої кладки і нерухомої ковзної пластинчатої кладки, з відмінним шлаковідсічним ефектом, що задовольняє вимогам випуску сталі зі зменшеним виходом шлаку або виключенням його вмісту у конвертері. Для вирішення зазначеної задачі заявлена корисна модель пропонує наступне технічне рішення: Пристрій з контролем виходу шлаку та соплом із шиберним затвором для конвертерної плавки містить монтажну пластину, раму вікна, забезпечену отвором, пружний механізм поверхневого тиску і рухому раму; один кінець рами вікна встановлений з можливістю повороту на монтажній пластині; ковзну тарілчасту камеру монтажної пластини, в якій встановлено нерухомий ковзний тарілчастий модуль, розташовано у монтажній пластині; ковзну тарілчасту камеру рухомої рами, в якій встановлено рухомий ковзний тарілчастий модуль, розташовано у рухомій рамі; пружний механізм поверхневого тиску з'єднаний із монтажною пластиною і рамою вікна відповідно, таким чином, що нерухомий ковзний тарілчастий модуль знаходиться у контакті з рухомим ковзним тарілчастим модулем; рухома рама встановлена у рамі вікна, рухома рама виконана з можливістю переміщення у напрямку, паралельному площині контакту X нерухомого ковзного тарілчастого модуля і рухомого ковзного тарілчастого модуля, прямим зворотно-поступальним рухом до рами вікна; нерухомий ковзний тарілчастий модуль і рухомий ковзний тарілчастий модуль забезпечені випускним отвором відповідно, при цьому випускний отвір у нерухомому ковзному тарілчастому модулі,випускний отвір в рухомому ковзному тарілчастому модулі і отвір утворюють прохідний канал для розплавленої сталі від випускного отвору конвертера до рами вікна, протилежного випускному отвору конвертера. У вищезгаданому пристрої у рамі вікна передбачені ненаскрізні отвори у пружинному блоці симетрично відносно до осі симетрії, яка є прямою, паралельною до площини контакту X; пружний механізм поверхневого тиску містить пружинний блок, пружину, направляючий пружину палець, вал пружинного блока та захват поверхневого тиску, в якому пружинний блок встановлено у ненаскрізному отворі у пружинному блоці, отвір пружинного блока розташований у напрямку нижньої частини ненаскрізного отвору у пружинному блоці, і направляючий пружину палець з пружиною навколо нього нерухомо встановлені у пружинному блоці; пружинний блок забезпечений валом пружинного блока з обох кінців відповідно; один кінець захвату поверхневого тиску встановлений на монтажній пластині, а інший кінець захвату поверхневого тиску захоплює вал пружинного блока; центр ненаскрізного отвору у пружинному блоці в поздовжньому напрямку та центр випускного отвору нерухомого ковзного тарілчастого модуля розташовані на одній прямій лінії, а робочий напрямок пружини паралельний центральній осі випускного отвору; пружина виконана як спіральна пружина, тарілчаста пружина або комбінована пружина, що містить спіральну пружину і тарілчасту пружину. У вищезгаданому пристрої оболонка зовнішнього соплового блока нерухомо встановлена на рухомій рамі, нерухома теплова перегородка зафіксована на поверхні рами вікна; рухома теплова перегородка з'єднана із оболонкою зовнішнього соплового блока, і рухома теплова перегородка розташована на поверхні нерухомої теплової перегородки; зовнішній сопловий блок встановлений всередині оболонки зовнішнього соплового блока; болт штовхача проходить через штовхач, рухому теплову перегородку і оболонку зовнішнього соплового блока у свою чергу, таким чином, що зовнішній сопловий блок притискається до рухомого ковзного тарілчастого модуля за допомогою болта штовхача і штовхача. 1 UA 106619 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 У вищезгаданому пристрої монтажна пластина забезпечена штовхаючим механізмом нерухомого ковзного тарілчастого модуля, виконаним з можливістю упору в нерухомий ковзний тарілчастий модуль з обох його кінців; штовхаючий механізм нерухомого ковзного тарілчастого модуля містить верхній штовхаючий болт для нерухомої пластини ковзання, притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання, верхні притискні блоки для нерухомої пластини ковзання, верхній кривошипно-кулісний блок для нерухомої пластини ковзання, нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання, нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання і нижню притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання; один кінець верхнього штовхаючого болта для нерухомої пластини ковзання проходить через внутрішню різьбу притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання і проходить до ненаскрізного отвору верхнього кривошипно-кулісного блока для нерухомої пластини ковзання, і один кінець нижнього штовхаючого болта для нерухомої пластини ковзання проходить через внутрішню різьбу нижньої притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання і притискається до нижнього притискного блока для нерухомої пластини ковзання; верхній штовхаючий болт для нерухомої пластини ковзання переміщує верхній притискний блок для нерухомої пластини ковзання за допомогою верхнього кривошипно-кулісного блока для нерухомої пластини ковзання, а нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання переміщує нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання; нерухомий ковзний тарілчастий модуль закріплений у ковзній тарілчастій камері монтажної пластини за допомогою тиску верхніх притискних блоків для нерухомої пластини ковзання і нижніх притискних блоків для нерухомої пластини ковзання на два кінці нерухомого ковзного тарілчастого модуля. У вищезгаданому пристрої рухома рама забезпечена штовхаючим механізмом рухомого ковзного тарілчастого модуля, що містить верхній штовхаючий блок для нерухомої пластини ковзання, верхній кривошипно-кулісний блок для рухомої пластини ковзання, верхню притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання і верхній штовхаючий болт для рухомої ковзної пластини; один кінець верхнього штовхаючого болта для рухомої ковзної пластини проходить через внутрішню різьбу верхньої притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання і проходить до глухого отвору у верхньому кривошипнокулісному блоці для рухомої пластини ковзання, а верхній штовхаючий болт для рухомої ковзної пластини переміщує верхній штовхаючий блок для нерухомої пластини ковзання за допомогою верхнього кривошипно-кулісного блока для рухомої пластини ковзання, так що рухомий ковзний тарілчастий модуль закріплений у ковзній тарілчастій камері рухомої рами. У вищезгаданому пристрої монтажна пластина має рамну конструкцію для захвату поверхневого тиску і захват поверхневого тиску з можливістю повороту на рамній конструкції для захвату поверхневого тиску за допомогою штифта для захвату поверхневого тиску. У вищезгаданому пристрої перший ковзний механізм нерухомо встановлений на поверхні рухомої рами, яка паралельна площині контакту X і звернена у випускному напрямку та у напрямку ковзання рухомої рами; другий ковзний механізм нерухомо встановлений на поверхні рами вікна, яка паралельна площині контакту X і протилежно випускному напрямку та у напрямку ковзання рухомої рами; другий ковзний механізм відповідає і взаємодіє з першим ковзним механізмом з можливістю підтримання поверхневого тиску між нерухомим ковзним тарілчастим модулем і рухомим ковзним тарілчастим модулем постійним, поки рухома рама рухається відносно рами вікна. У вищезгаданому пристрої, перший і другий ковзні механізми виконані у вигляді незалежного повзуна; або перший ковзний механізм є незалежним повзуном, а другий ковзний механізм являє собою збірний вузол ролик-повзун; або перший ковзний механізм є незалежним повзуном, а другий ковзний механізм є комбінацією колесо-повзун; або перший ковзний механізм є незалежним повзуном, а другий ковзний механізм є колесом; або перший ковзний механізм є незалежним повзуном, а другий ковзний механізм є роликом; або перший ковзний механізм є незалежним повзуном, а другий ковзний механізм виконаний як комбінація, що включає збірний вузол ролик-повзун і два окремих диски, при цьому два окремих диски змонтовані на двох кінцях повзуна роликового вузла відповідно; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном, а перший ковзний механізм являє собою збірний вузол ролик-повзун; або 2 UA 106619 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 другий ковзний механізм є незалежним повзуном, а перший ковзний механізм є комбінацією колесо-повзун; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном, а перший ковзний механізм є колесом; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном, а перший ковзний механізм є роликом; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном, а перший ковзний механізм є комбінацією, що включає збірний вузол ролик-повзун і два окремі диски, в якому два окремі диски встановлені на двох кінцях збірного вузла ролик-повзун; комбінація колесо-повзун містить допоміжний повзун і колеса, розташовані на двох кінцях допоміжного повзуна; колеса виступають від поверхні допоміжної повзуна на 0,5 мм у напрямку, перпендикулярному до площини контакту X і до незалежного повзуна; збірний вузол ролик-повзун включає в себе нижню пластину збірного вузла ролик-повзун, кришку збірного вузла ролик-повзун, ролики і болти збірного вузла ролик-повзун; нижня пластина збірного вузла ролик-повзун нерухомо встановлена на рухомій рамі або рамі вікна за допомогою кріпильних болтів, і кришка збірного вузла ролик-повзун зафіксована встановленою на нижній пластині збірного вузла ролик-повзун за допомогою болта збірного вузла роликповзун; ролики вбудовані в кришку збірного вузла ролик-повзун, і ролики виступають від поверхні кришки збірного вузла ролик-повзун в напрямку, перпендикулярному до площини контакту X і в напрямку незалежного повзуна. У вищезгаданому пристрої, якщо кінець нерухомого ковзного тарілчастого модуля, який прилягає до випускного отвору нерухомого ковзного тарілчастого модуля, визначений як перший кінець, а інший кінець визначений як другий кінець, крім того, відстань між центром випускного отвору нерухомого ковзного тарілчастого модуля і першим кінцем є D1, a відстань між центром випускного отвору нерухомого ковзного тарілчастого модуля і другим кінцем є D2, то D1/D2=3...4/6...7; та якщо кінець рухомого ковзного тарілчастого модуля, прилеглого до випускного отвору рухомого ковзного тарілчастого модуля визначений як третій кінець, а інший кінець визначений як четвертий кінець, крім того, відстань між центром випускного отвору рухомого ковзного тарілчастого модуля і третім кінцем якого є D3, а відстань між центром випускного отвору рухомого ковзного тарілчастого модуля і четвертим кінцем є D4, то D3/D4=3...4/6...7. У вищезгаданому пристрої нерухомий ковзний тарілчастий модуль виступає від поверхні, в якій отвір ковзної тарілчастої камери монтажної пластини розташований в напрямку до рухомої рами; а рухомий ковзний тарілчастий модуль виступає від поверхні, в якій отвір ковзної тарілчастої камери рухомої рами розташований в напрямку монтажної пластини. Ефект від корисної моделі полягає у наступному: Запропонований відповідно до корисної моделі пристрій має нову конструкцію з відповідною структурою, постійну з'єднувальну силу, рівномірний поверхневий тиск, безпечне і надійне застосування, просте використання, зручний ремонт і заміну, і низьку трудомісткість, яка підходить для безпеки конвертерного виробництва сталі, що швидко розвивається. Крім того, пристрій має відмінний ефект відсікання шлаку, задовольняючий вимоги випуску зі зменшенням шлаку або його відсутністю в конвертерному виробництві. Заявлена корисна модель може бути застосована для контролю витрат у середніх і великих випускних системах зі сталерозливними ковшами. Пристрій має перевагу за рівномірним тиском поверхні і високої безпеки та надійності. Шлаковідсічний випуск досягається через розташування у шаховому порядку випускних отворів нерухомої ковзної пластинчатої кладки та рухомої ковзної пластинчатої кладки, разом з відмінним шлаковідсічним ефектом, що задовольняє вимогам зі зменшення шлаку або його відсутності у конвертері. Короткий опис креслень На Фіг. 1 - схематичний вигляд, на якому зображено приклад виконання пристрою; На Фіг. 2 - вигляд у розрізі по лінії С-С на фіг. 1; На Фіг. 3 - вигляд у розрізі по лінії D-D на фіг. 1; На Фіг. 4 - схематичне зображення внутрішнього вигляду пристрою відповідно до корисної моделі, коли рама вікна є відкритою; На Фіг. 5 - схематичний вигляд, на якому зображено конструкцію монтажної плиті згідно з корисною моделлю; На Фіг. 6 - вигляд у розрізі по лінії Е-Е на фіг. 5; На Фіг. 7 - вигляд у ступінчастому розрізі по лінії F-F на фіг. 5; 3 UA 106619 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 На Фіг. 8 - схематичний вигляд, на якому зображено конструкцію рами вікна відповідно до корисної моделі; На Фіг. 9 - вигляд у розрізі по лінії G-G на фіг. 8; На фіг. 10 - схематичний вигляд, на якому зображено конструкцію рухомої рами відповідно до корисної моделі; На Фіг. 11 - вигляд у розрізі по лінії Н-Н на фіг. 10; На Фіг. 12 - вигляд у розрізі по лінії 1-І на фіг. 10; На Фіг. 13 - схематичний вигляд, що показує конструкцію збірного вузла ролика і повзуна рухомої рами заявленої корисної моделі; На Фіг. 14 - вигляд у розрізі по лінії J-J на фіг. 13; На Фіг. 15 - схематичний вигляд, на якому зображено пристрій у стані закритого вікна; На Фіг. 16 - схематичний вигляд, на якому зображено конструкцію гідроциліндра закриття вікна відповідно до корисної моделі; На Фіг. 17 - схематичний вигляд, на якому зображено конструкцію рухомого ковзного тарілчастого модуля відповідно до корисної моделі; На Фіг. 18 - вигляд у розрізі по лінії М-М на фіг. 17; На Фіг. 19 - вигляд у розрізі по лінії N-N на фіг. 17. Позначення на фігурах: 1 - монтажна пластина; 2 - рама вікна; 3 - рухома рама; 4 - оболонка зовнішнього соплового блока; 5 - штовхач; 6 - нерухома теплова перегородка; 7 - рухома теплова перегородка; 8 - нерухомий ковзний тарілчастий модуль; 9 - рухомий ковзний тарілчастий модуль; 10 - зовнішній сопловий блок; 11 - ковзна тарілчаста камера монтажної пластини; 12 - нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання; 13 - притискна пластина штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання; 14 - верхній штовхаючий болт для нерухомої пластини ковзання; 15 - болт вікна; 16 - захват поверхневого тиску; 17 - штифт для захвату поверхневого тиску; 18 - рамна конструкція для захвату поверхневого тиску; 19 болт гідроциліндра закриття вікна; 21 - отвір; 22 - внутрішня камера в рамі вікна; 231 незалежний повзун; 232 - допоміжний повзун; 24 - ненаскрізний отвір у пружинному блоці; 25 пружина; 26 - направляючий пружину палець; 27 - пружинний блок; 27-1 - вал пружинного блока; 28 - виступ рами; 29 - отвір у виступі рами вікна; 30 - випускний отвір; 31 - ковзна тарілчаста камера рухомої рами; 32 - верхній штовхаючий блок для нерухомої пластини ковзання; 33 верхній кривошипно-кулісний блок для рухомої пластини ковзання; 34 - верхня притискна пластина штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання; 35 - верхній штовхаючий болт для рухомої ковзної пластини; 36 - колесо; 37 - збірний вузол ролик-повзун; 37.1 - нижня пластина збірного вузла ролик-повзун; 37.2 - кришка збірного вузла ролик-повзун; 37.3 - ролик; 37.4 - болт збірного вузла ролик-повзун; 38 - болт кріплення; 39 - отвір для з'єднувального штифта рухомої рами; 40 - болт штовхача; 41 - верхній кривошипно-кулісний блок для нерухомої пластини ковзання; 42 - верхній притискний блок для нерухомої пластини ковзання; 44 - нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання; 45 - нижня притискна пластина штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання; 100 - гідроциліндр закриття вікна; 101 шток поршня гідроциліндра закриття вікна; 102 - кріплення гідроциліндра закриття вікна. Детальний опис переважних варіантів виконання корисної моделі Як показано на фіг. 1-4, випускний пристрій з контролем виходу шлаку та соплом із шиберним затвором для конвертерної плавки містить монтажну пластину 1, раму вікна 2 з отвором 21, пружний механізм поверхневого тиску і рухому раму 3. Один кінець рами вікна 2 є встановленим з можливістю повороту на монтажній пластині 1. Монтажна пластина 1 містить ковзну тарілчасту камеру монтажної пластини 11, в якій встановлено нерухомий ковзний тарілчастий модуль 8. Ковзна тарілчаста камера рухомої рами 31, в якій змонтовано рухомий ковзний тарілчастий модуль 9, забезпечена в рухомій рамі 3. Пружний механізм поверхневого тиску з'єднаний з монтажною пластиною 1 та рамою вікна 2 відповідно таким чином, що нерухомий ковзний тарілчастий модуль 8 перебуває у контакті з рухомим ковзним тарілчастим модулем 9. Рухома рама 3 встановлена у рамі вікна 2 та виконана з можливістю переміщення у напрямку, паралельному площині контакту X нерухомого ковзного тарілчастого модуля 8 і нерухомого ковзного тарілчастого модуля 9 зворотно-поступальним прямолінійним рухом в рамі вікна 2. Нерухомий ковзний тарілчастий модуль 8 і рухомий ковзний тарілчастий модуль 9 забезпечені випускним отвором 30 для випуску плавки, відповідно, в яких випускний отвір 30 та отвір 21 забезпечують перехід розплавленої сталі від випускного отвору конвертера в бік рами вікна 2 протилежний випускному отвору конвертера. Як показано на фіг. 8 та 9, в рамі вікна 2 передбачений ненаскрізний отвір у пружинному блоці 24 симетричний відносно осі симетрії, яка є прямою лінією, паралельною площині контакту X. Пружний механізм поверхневого тиску включає пружинний блок 27, пружину 25, 4 UA 106619 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 направляючий пружину палець 26, вал пружинного блока 27-1 і захват поверхневого тиску 16, при цьому пружинний блок 27 встановлений в ненаскрізний отвір у пружинному блоці 24, отвір пружинного блока 27 протилежний днищу ненаскрізного отвору у пружинному блоці 24, а направляючий пружину палець 26 з пружиною 25 та її оточенням нерухомо встановлений в пружинному блоці 27. Пружинний блок 27 забезпечений валом пружинного блоку 27-1 з обох кінців, відповідно. Один кінець захвату поверхневого тиску 16 встановлений на монтажній пластині 1, а інший кінець захвату поверхневого тиску 16 сполучений з валом пружинного блоку 27-1. Центр ненаскрізного отвору у пружинному блоці 24 в поздовжньому напрямку і центр випускного отвору 30 в нерухомому ковзному тарілчастому модулі 8 розташовані на одній прямій лінії, а напрямок роботи пружини 25 паралельний центральній осі вихідного отвору 30 для випуску плавки. Пружина 25 виконана як спіральна пружина, пружина або тарілчаста комбінована пружина, що містить спіральну пружину і тарілчасту пружину. Як показано на фіг. 3, оболонка зовнішнього соплового блока 4 нерухомо встановлена на рухомій рамі 3, нерухома теплова перегородка 6 нерухомо встановлена на поверхні рами вікна 2. Рухома теплова перегородка 7 з'єднана з оболонкою зовнішнього соплового блока 4 та знаходиться на поверхні нерухомої теплової перегородки 6. Зовнішній сопловий блок 10 встановлений всередині оболонки зовнішнього соплового блока 4. Болт штовхача 40 проходить через штовхач 5, рухому теплову перегородку 7 і оболонку зовнішнього соплового блока 4 у свою чергу таким чином, що зовнішній сопловий блок 10 притискається до рухомого ковзного тарілчастого модуля 9 за допомогою болта штовхача 40 і штовхача 5. Рухома теплова перегородка 7, оболонка зовнішнього соплового блока 4, зовнішній сопловий блок 10 і штовхач 5 можуть рухатись разом з рухомою рамою 3. Як показано на фіг. 4-6, монтажна пластина 1 забезпечена штовхаючим механізмом нерухомого ковзного тарілчастого модуля, який виконано з можливістю упора в нерухомий ковзний тарілчастий модуль 8 з обох його кінців. Штовхаючий механізм нерухомого ковзного тарілчастого модуля містить верхній штовхаючий болт для нерухомої пластини ковзання 14, верхню притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання 13, верхній притискний блок для нерухомої пластини ковзання 42, верхній кривошипно-кулісний блок для нерухомої пластини ковзання 41, нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання 12, нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання 44 і нижня притискна пластина штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання 45. Один кінець верхнього штовхаючого болта для нерухомої пластини ковзання 14 проходить через внутрішню різьбу верхньої рами, штовхаючи притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання 13 і проходить до глухого отвору верхнього кривошипно-кулісного блока для нерухомої пластини ковзання 41, а один кінець нижнього штовхаючого болта для стаціонарної пластини ковзання 44 проходить через внутрішню різьбу нижньої притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання 45 і притискається до нижнього притискного блока для нерухомої пластини ковзання 12. Верхній штовхаючий болт для нерухомої пластини ковзання 14 переміщує верхні притискні блоки для нерухомої пластини ковзання 42 за допомогою верхнього кривошипно-кулісного блока для нерухомої пластини ковзання 41, та нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання 44 переміщає нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання 12. Нерухомий ковзний тарілчастий модуль 8 фіксується в ковзній тарілчастій камері монтажної пластини 11 за допомогою притискання верхнього притискного блока для нерухомої пластини ковзання 42 та нижнього притискного блока для нерухомої пластини ковзання 12 до обох кінців нерухомого ковзного тарілчастого модуля 8. Як показано на фіг. 4, 10 та 11, рухома рама 3 оснащена штовхаючим механізмом рухомого ковзного тарілчастого модуля, що складається з верхнього штовхаючого блока для нерухомої пластини ковзання 32, верхнього кривошипно-кулісного блока для рухомої пластини ковзання 33, верхньої притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання 34 і верхнього штовхаючого болта для рухомої ковзної пластини 35. Один кінець верхнього штовхаючого болта для рухомої ковзної пластини 35 проходить через внутрішню різьбу верхньої притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання 34 і проходить до глухого отвору верхнього кривошипно-кулісного блока для рухомої пластини ковзання 33, а верхній штовхаючий болт для рухомої ковзної пластини 35 переміщує верхній притискний блок для нерухомої пластини ковзання 32 за допомогою верхнього кривошипнокулісного блока для рухомої пластини ковзання 33, так що рухомий ковзний тарілчастий модуль 9 закріплений у ковзній тарілчастій камері рухомої рами 31. Як показано на фіг. 7, монтажна плата 1 має рамну конструкцію для захвату поверхневого тиску 18, і захват поверхневого тиску 16 встановлений з можливістю повороту на рамній 5 UA 106619 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 конструкції для захвату поверхневого тиску 18 за допомогою штифта для захвату поверхневого тиску 17. Як показано на фіг. 3, 4, 13 та 14, перший ковзний механізм нерухомо встановлений на поверхні рухомої рами 3, яка паралельна площині контакту X і звернена до випускного напрямку, у напрямку ковзання рухомої рами 3. Другий ковзний механізм нерухомо встановлений на поверхні рами вікна 2, яка паралельна площині контакту X і протилежна випускному напрямку, в напрямку ковзання рухомої рами 3. Другий механізм ковзання відповідає і взаємодіє з першим розсувним механізмом, таким чином, що дозволяє підтримувати поверхневий тиск між нерухомим ковзним тарілчастим модулем 8 і рухомим ковзним тарілчастим модулем 9 постійним, поки рухома рама 3 рухається відносно рами вікна 2. Виконання першого ковзного механізму і другого ковзного механізму може усунути перекошування рухомої рами 3 та/або рами вікна 2 та продовжити термін служби рухомої рами 3 та/або рами вікна 2. Як перший ковзний механізм, так і другий ковзний механізм можуть бути виконані у вигляді незалежного повзуна 231, таким чином два незалежні повзуни 231 знаходяться у контакті один з одним, коли рухома рама 3 рухається щодо рами вікна 2. Для зменшити опору тертя між рухомою рамою 3 та рамою вікна 2 при їх русі, другий ковзний механізм і перший ковзний механізм можуть бути комбінованими, як описано нижче: перший ковзний механізм є незалежним повзуном 231, а другий ковзний механізм є збірним вузлом ролик-повзун 37; або перший ковзний механізм є незалежним повзуном 231, а другий ковзний механізм є комбінацією колеса та повзуна; що робить можливим зменшити опір тертя, демонструючи підвищення такого ефекту на практиці і що є пріоритетним виконанням конструкції, яке буде використовуватися на виробництві, або перший ковзний механізм є незалежним повзуном 231, а другий ковзний механізм є окремим колесом 36; або перший ковзний механізм є незалежним повзуном 231, а другий ковзний механізм є окремим роликом 37.3; або перший ковзний механізм є незалежним повзунком 231, а другий ковзний механізм виконаний як комбінація, що включає збірний вузол ролик-повзун 37 і два окремих колеса 36, причому два окремих колеса 36 встановлені на двох кінцях збірного вузла 37 відповідно; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном 231, а перший ковзний механізм є збірним вузлом ролик-повзун 37; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном 231, а перший ковзний механізм є комбінацією колесо-повзун; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном 231, а першим ковзним механізмом є окремим колеса 36; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном 231, а першим ковзним механізмом є окремий ролик 37.3; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном 231, а перший ковзний механізм є комбінацією, що містить збірний вузол ролик-повзун 37 і два окремих колеса 36, при цьому два окремих колеса 36 кріпляться на двох кінцях збірного вузла ролик-повзун 37, відповідно, як показано на фіг. 11. Можна побачити, що ролик 37.3 виступає від поверхні кришки збірного вузла ролик-повзун 37,2 на 0,5 мм у напрямку, перпендикулярному до площини контакту X і у напрямку незалежного повзуна 231, тим самим зменшуючи опір тертя, та ролик 37.3 приймає частину навантаження від підтримання від коліс 36, збільшуючи термін їх служби. Комбінована конструкція збірного вузла ролик-повзун містить допоміжний повзун 232 та колеса 36 розташовані на двох кінцях допоміжного повзуна 232. Колеса 36 виступають від поверхні допоміжного повзуна 232 на 0,5 мм у напрямку, перпендикулярному до контактної площини X і у напрямку незалежного повзуна 231. При звичайному використанні колеса 36 рухаються по незалежному повзуну 231 з низьким коефіцієнтом тертя. У випадку, коли колеса 36 є зношеними і не є на одній лінії з допоміжним повзуном 232, незалежний повзун 231 входить у контакт з допоміжним повзуном 232, таким чином, що високий опір тертя може бути виявлений за допомогою приладу і це надає можливості попередити про заміну колеса 36 вчасно. Як показано на фіг. 13 та 14, збірний вузол ролик-повзун 37 містить нижню пластину збірного вузла ролик-повзун 37.1, кришку збірного вузла ролик-повзун 37.2, ролики 37.3 і болти збірного вузла ролик-повзун 37.4. Пластина збірного вузла ролик-повзун 37,1 нерухомо встановлена на рухомій рамі 3 або рамі вікна 2 за допомогою кріпильних болтів 38, та кришка збірного вузла ролик-повзун 37.2 фіксується встановленою на нижній пластині збірного вузла ролик-повзун 37.1 за допомогою болтів збірного вузла ролик-повзун 37.4. Ролики 37.3 є 6 UA 106619 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 вбудованими у кришку збірного вузла ролик-повзун 37,2 та виступають з поверхні кришки збірного вузла ролик-повзун 37,2 у напрямку, перпендикулярному до площини контакту X і до незалежного повзуна 231, в результаті чого рухома рама 3 переміщається відносно рами вікна 2, незалежний повзун 231 входить у контакт з роликами 37.3, які обертаються, тим самим зменшуючи опір тертя. Слід зазначити, що незалежний повзун 231 може бути одним повзуном або комбінованим повзуном, виконаним з безлічі сегментованих секцій, таким чином, щоб бути встановленим на рухомій рамі 3 або рамі вікна 2. Як показано на фіг. 2, за умови, що кінець нерухомого ковзного тарілчастого модуля 8, прилеглий до випускного отвору 30 у нерухомому ковзному тарілчастому модулі 8, визначається як перший кінець, а інший кінець визначається як другий кінець, крім того, відстань між центром випускного отвору 30 нерухомого ковзного тарілчастого модуля 8 і першим кінцем є D1, і відстань між центром випускного отвору 30 нерухомого ковзного тарілчастого модуля 8 і другим кінцем є D2, то D1/D2=3...4/6...7. За умови, що кінець рухомого ковзного тарілчастого модуля 9, прилеглий до випускного отвору 30 рухомого ковзного тарілчастого модуля 9 визначається як третій кінець, а інший кінець визначається як четвертий кінець, крім того, відстань між центром випускного отвору 30 рухомого ковзного тарілчастого модуля 9 і третім кінцем є D3 і відстань між центром випускного отвору 30 рухомого ковзного тарілчастого модуля 9 і четвертим кінцем є D4, то D3/D4=3...4/6...7. Як показано на фіг. 3, нерухомий ковзний тарілчастий модуль 8 виступає від поверхні, в якій отвір ковзної тарілчастої камери монтажної пластини 11 розташований в напрямку рухомої рами 3. Рухомий ковзний тарілчастий модуль 9 виступає від поверхні, в якій ковзна тарілчаста камера рухомої рами 31 розташована в напрямку до монтажної пластини 1. Таким чином, контактна площина X може протистояти певному зносу під час руху нерухомого ковзного тарілчастого модуля 8 відносно рухомого ковзного тарілчастого модуля 9, тим самим уникаючи зносу, викликаного контактом рухомої рами 3 з рамою вікна 2, таким чином збільшуючи термін служби монтажної панелі 1. Як показано на фіг. 17-19, нерухомий ковзний тарілчастий модуль 8 і рухомий ковзний тарілчастий модуль 9 обидва мають восьмикутний профіль і мають сталеву збірну конструкцію або суцільноковану конструкцію. Заявлена корисна модель працює за принципом, що рухома рама 3 придатна для переміщення лінійним зворотно-поступальним рухом у рамі вікна 2 за допомогою пересувного засобу таким чином, що випускний отвір 30 у нерухомому ковзному тарілчастому модулі 8, випускний отвір 30 у рухомому ковзному тарілчастому модулі 9 і наскрізний отвір у зовнішньому сопловому блоці 10 забезпечують проходження розплавленої сталі від випускного отвору конвертера у бік рами вікна 2, протилежний випускному отвору конвертера. Рух розплавленої сталі може бути змінений тим, що випускний отвір 30 у нерухомому ковзному тарілчастому модулі 8 є повністю сполученим з випускним отвором 30 у рухомому ковзному тарілчастому модулі 9, або тим, що прохід повністю блокований рухомим ковзним тарілчастим модулем 9 або проміжним станом між повністю сполученими і повністю блокованими отворами 30 так, щоб забезпечити функцію утримання шлаку. Як показано на фіг. 15 і 16, кріплення гідроциліндра закриття вікна 102 здійснюється болтом гідроциліндра закриття вікна 19 до монтажної пластини 1. Шток поршня гідроциліндра закриття вікна 101 притискається до пружинного блока 27 під дією гідроциліндра закриття вікна 100, для того, щоб дія зусилля на вал пружинного блока 27-1 від захвату поверхневого тиску 16 зменшилась настільки, щоб полегшити зручність захвату вала пружинного блока 27-1 захватом поверхневого тиску 16 або відчеплення захвату поверхневого тиску 16 від вала пружинного блока 27-1. При необхідності заміни нерухомого ковзного тарілчастого модуля 8 і нерухомого ковзного тарілчастого модуля 9 або необхідності відкриття рами вікна 2, захват поверхневого тиску 16 може бути від'єднаний від вала пружинного блока 27-1, після чого болт 15 може бути видалений і тим самим рама вікна 2 може бути відкрита. На Фіг. 4 зображено стан, коли рама вікна 2 є відкритою. Після того, як рама вікна 2 відкрита, нерухомий ковзний тарілчастий модуль 8 може бути встановлений у ковзну тарілчасту камеру монтажної пластини 11, і рухомий ковзний тарілчастий модуль 9 може бути встановлений у ковзну тарілчасту камеру рухомої рами 31, після чого вони можуть бути скріплені за допомогою штовхаючого механізму для рухомого ковзного тарілчастого модуля і штовхаючого механізму нерухомого ковзного тарілчастого модуля відповідно. Крім того, болт гідроциліндра закриття вікна 19 передбачений на лівій та правій сторонах монтажної пластини 1 відповідно. На двох бічних краях рами вікна 2 і рухомої рами 3 в напрямку 7 UA 106619 U 5 10 15 руху передбачено множину болтів 15 на монтажній пластині 1 і множину отворів у виступі рами вікна 29 на рамі вікна 2, відповідних множині болтів 15, з'єднаних таким чином, щоб підвищити надійність з'єднання рами вікна 2 і монтажної пластини 1. Монтажна пластина 1, рама вікна 2 і рухома рама 3, передбачена між монтажною пластиною 1 та рамою вікна 2, можуть бути зібрані і розібрані швидко та повністю, тим самим полегшуючи обслуговування. Одночасно також запропоновано з'єднувальну конструкцію типу швидкого від'єднання між рамою вікна 2 і монтажною пластиною 1 таким чином, що рама вікна 2 і рухома рама 3, розташована між кріпильною пластиною 1 і рамою вікна 2, можу бути зібрані і розібрані швидко. Таким чином, випускний пристрій з контролем виходу шлаку та соплом із шиберним затвором для конвертерної плавки, запропонований відповідно до цієї корисної моделі, задовольняє вимозі відсічення шлаку при випуску у конвертері та демонструє безпечне і надійне використання, простоту застосування, зручний ремонт і заміну, відмінний ефект відсічення шлаку, задовольняючи вимогам по випуску зі зменшенням шлаку або його відсутності при конвертерному виробництві сталі. Заявлена корисна модель може бути застосована для контролю випуску у середніх і великих ковшових випускних системах при виробництві сталі. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 35 40 45 50 55 60 1. Випускний пристрій з контролем виходу шлаку та соплом із шиберним затвором для конвертерної плавки, який містить монтажну пластину (1), раму вікна (2), забезпечену отвором (21), пружний механізм поверхневого тиску і рухому раму (3); один кінець рами вікна (2) встановлений з можливістю повороту на монтажній пластині (1); ковзну тарілчасту камеру монтажної пластини (11), в якій встановлено нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8), розташовано у монтажній пластині (1); ковзну тарілчасту камеру рухомої рами (31), в якій встановлено рухомий ковзний тарілчастий модуль (9), розташовано у рухомій рамі (3); пружний механізм поверхневого тиску з'єднаний із монтажною пластиною (1) і рамою вікна (2) відповідно, таким чином, що нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) знаходиться у контакті з рухомим ковзним тарілчастим модулем (9); рухома рама (3) встановлена у рамі вікна (2), рухома рама (3) виконана з можливістю переміщення у напрямку, паралельному площині контакту X нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8) і рухомого ковзного тарілчастого модуля (9), прямим зворотнопоступальним рухом до рами вікна (2); нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) і рухомий ковзний тарілчастий модуль (9) забезпечені випускним отвором (30) відповідно, при цьому випускний отвір (30) у нерухомому ковзному тарілчастому модулі (8), випускний отвір (30) в рухомому ковзному тарілчастому модулі (9) і отвір (21) утворюють прохідний канал для розплавленої сталі від випускного отвору конвертера до рами вікна (2), протилежного випускному отвору конвертера. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що у рамі вікна (2) передбачені ненаскрізні отвори у пружинному блоці (24) симетрично відносно до осі симетрії, яка є прямою, паралельною до площини контакту X; пружний механізм поверхневого тиску містить пружинний блок (27), пружину (25), направляючий пружину палець (26), вал пружинного блока (27-1) та захват поверхневого тиску (16), в якому пружинний блок (27) встановлено у ненаскрізному отворі у пружинному блоці (24), отвір пружинного блока (27) розташований у напрямку нижньої частини ненаскрізного отвору у пружинному блоці (24), і направляючий пружину палець (26) з пружиною (25) навколо нього нерухомо встановлені у пружинному блоці (27); пружинний блок (27) забезпечений валом пружинного блоку (27-1) з обох кінців відповідно; один кінець захвату поверхневого тиску (16) встановлений на монтажній пластині (1), а інший кінець захвату поверхневого тиску (16) захоплює вал пружинного блоку (27-1); центр ненаскрізного отвору у пружинному блоці (24) в поздовжньому напрямку та центр випускного отвору (30) нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8) розташовані на одній прямій лінії, а робочий напрямок пружини (25) паралельний центральній осі випускного отвору (30); пружина (25) виконана як спіральна пружина, тарілчаста пружина або комбінована пружина, що містить спіральну пружину і тарілчасту пружину. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що оболонка зовнішнього соплового блока (4) нерухомо встановлена на рухомій рамі (3), нерухома теплова перегородка (6) зафіксована на поверхні рами вікна (2); рухома теплова перегородка (7) з'єднана із оболонкою зовнішнього соплового блока (4) і рухома теплова перегородка (7) розташована на поверхні нерухомої теплової перегородки (6); зовнішній сопловий блок (10) встановлений всередині оболонки зовнішнього соплового блока (4); болт штовхача (40) проходить через штовхач (5), рухому теплову перегородку (7) і оболонку зовнішнього соплового блока (4) у свою чергу, таким чином, 8 UA 106619 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 що зовнішній сопловий блок (10) притискається до рухомого ковзного тарілчастого модуля (9) за допомогою болта штовхача (40) і штовхача (5). 4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що монтажна пластина (1) забезпечена штовхаючим механізмом нерухомого ковзного тарілчастого модуля, виконаним з можливістю упору в нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) з обох кінців нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8); штовхаючий механізм нерухомого ковзного тарілчастого модуля містить верхній штовхаючий болт для нерухомої пластини ковзання (14), притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (13), верхні притискні блоки для нерухомої пластини ковзання (42), верхній кривошипно-кулісний блок для нерухомої пластини ковзання (41), нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання (12), нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання (44) і нижню притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (45); один кінець верхнього штовхаючого болта для нерухомоїпластини ковзання (14) проходить через внутрішню різьбу притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (13) і проходить до ненаскрізного отвору верхнього кривошипнокулісного блока для нерухомої пластини ковзання (41), і один кінець нижнього штовхаючого болта для нерухомої пластини ковзання (44) проходить через внутрішню різьбу нижньої притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (45) і притискається до нижнього притискного блока для нерухомої пластини ковзання (12); верхній штовхаючий болт для нерухомої пластини ковзання (14) переміщує верхній притискний блок для нерухомої пластини ковзання (42) за допомогою верхнього кривошипно-кулісного блока для нерухомої пластини ковзання (41), а нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання (44) переміщує нижній притискний блок для нерухомої пластини ковзання (12); нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) закріплений у ковзній тарілчастій камері монтажної пластини (11) за допомогою тиску верхніх притискних блоків для нерухомої пластини ковзання (42) і нижніх притискних блоків для нерухомої пластини ковзання (12) на два кінці нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8). 5. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що рухома рама (3) забезпечена штовхаючим механізмом рухомого ковзного тарілчастого модуля, що містить верхній штовхаючий блок для нерухомої пластини ковзання (32), верхній кривошипно-кулісний блок для рухомої пластини ковзання (33), верхню притискну пластину штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (34) і верхній штовхаючий болт для рухомої ковзної пластини (35); один кінець верхнього штовхаючого болта для рухомої ковзної пластини (35) проходить через внутрішню різьбу верхньої притискної пластини штовхаючої рами для нерухомої пластини ковзання (34) і проходить до глухого отвору у верхньому кривошипно-кулісному блоці для рухомої пластини ковзання (33), а верхній штовхаючий болт для рухомої ковзної пластини (35) переміщує верхній штовхаючий блок для нерухомої пластини ковзання (32) за допомогою верхнього кривошипнокулісного блока для рухомої пластини ковзання (33), так що рухомий ковзний тарілчастий модуль (9) закріплений у ковзній тарілчастій камері рухомої рами (31). 6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що монтажна пластина (1) має рамну конструкцію для захвату поверхневого тиску (18) і захват поверхневого тиску (16) з можливістю повороту на рамній конструкції для захвату поверхневого тиску (18) за допомогою штифта для захвату поверхневого тиску (17). 7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що перший ковзний механізм нерухомо встановлений на поверхні рухомої рами (3), яка паралельна площині контакту X і звернена у випускному напрямку та у напрямку ковзання рухомої рами (3); другий ковзний механізм нерухомо встановлений на поверхні рами вікна (2), яка паралельна площині контакту X і протилежно випускному напрямку та у напрямку ковзання рухомої рами (3); другий ковзний механізм відповідає і взаємодіє з першим ковзним механізмом з можливістю підтримання поверхневого тиску між нерухомим ковзним тарілчастим модулем (8) і рухомим ковзним тарілчастим модулем (9) постійним, поки рухома рама (3) рухається відносно рами вікна (2). 8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що перший і другий ковзні механізми виконані у вигляді незалежного повзуна (231); або перший ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а другий ковзний механізм являє собою збірний вузол ролик-повзун (37); або перший ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а другий ковзний механізм є комбінацією колесо-повзун; або перший ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а другий ковзний механізм є колесом; або перший ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а другий ковзний механізм є роликом; або 9 UA 106619 U 5 10 15 20 25 30 35 40 перший ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а другий ковзний механізм виконаний як комбінація, що включає збірний вузол ролик-повзун (37) і два окремих диски (36), при цьому два окремих диски (36) змонтовані на двох кінцях повзуна роликового вузла (37) відповідно; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а перший ковзний механізм являє собою збірний вузол ролик-повзун (37); або другий ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а перший ковзний механізм є комбінацією колесо-повзун; або другий ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а перший ковзний механізм є колесом (36); або другий ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а перший ковзний механізм є роликом (37,3); або другий ковзний механізм є незалежним повзуном (231), а перший ковзний механізм є комбінацією, що включає збірний вузол ролик-повзун (37) і два окремі диски (36), в якому два окремі диски (36) встановлені на двох кінцях збірного вузла ролик-повзун (37); комбінація колесо-повзун містить допоміжний повзун (232) і колеса (36), розташовані на двох кінцях допоміжного повзуна (232); колеса (36) виступають від поверхні допоміжного повзуна (232) на 0,5 мм в напрямку, перпендикулярному до площини контакту X і до незалежного повзуна (231); збірний вузол ролик-повзун (37) включає в себе нижню пластину збірного вузла ролик-повзун (37,1), кришку збірного вузла ролик-повзун (37,2), ролики (37,3) і болти збірного вузла роликповзун (37,4); нижня пластина збірного вузла ролик-повзун (37,1) нерухомо встановлена на рухомій рамі (3) або рамі вікна (2) за допомогою кріпильних болтів (38), і кришка збірного вузла ролик-повзун (37,2) зафіксована встановленою на нижній пластині збірного вузла ролик-повзун (37,1) за допомогою болта збірного вузла ролик-повзун (37,4); ролики (37,3) вбудовані в кришку збірного вузла ролик-повзун (37,2), і ролики (37,3) виступають від поверхні кришки збірного вузла ролик-повзун (37,2) в напрямку, перпендикулярному до площини контакту X і в напрямку незалежного повзуна (231). 9. Пристрій за пп. 1-8, який відрізняється тим, що, якщо кінець нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8), який прилягає до випускного отвору (30) нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8), визначений як перший кінець, а інший кінець визначений як другий кінець, крім того, відстань між центром випускного отвору (30) нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8) і першим кінцем є D1, а відстань між центром випускного отвору (30) нерухомого ковзного тарілчастого модуля (8) і другим кінцем є D2, то D1/D2=3…4/6…7; та, якщо кінець рухомого ковзного тарілчастого модуля (9), прилеглого до випускного отвору (30) рухомого ковзного тарілчастого модуля (9) визначається як третій кінець, а інший кінець визначений як четвертий кінець, крім того, відстань між центром випускного отвору (30) рухомого ковзного тарілчастого модуля (9) і третім кінцем якого є D3, а відстань між центром випускного отвору (30) рухомого ковзного тарілчастого модуля (9) і четвертим кінцем є D4, то D3/D4=3…4/6…7. 10. Пристрій за пп. 1-8, який відрізняється тим, що нерухомий ковзний тарілчастий модуль (8) виступає від поверхні, в якій отвір ковзної тарілчастої камери монтажної пластини (11) розташований в напрямку до рухомої рами (3); рухомий ковзний тарілчастий модуль (9) виступає від поверхні, в якій отвір ковзної тарілчастої камери рухомої рами (31) розташований в напрямку монтажної пластини (1). 10 UA 106619 U 11 UA 106619 U 12 UA 106619 U 13 UA 106619 U 14 UA 106619 U 15 UA 106619 U 16 UA 106619 U 17 UA 106619 U 18 UA 106619 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 19

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Outlet device with control of slag discharge and nozzle with slide gate for converter operation

Автори англійською

Yang Yi, Yang Yufu, Wang Likun, Wang Wenli

Назва патенту російською

Выпускное устройство с контролем выхода шлака и соплом с шиберным затвором для конвертерной плавки

Автори російською

Янг Юй, Янг Юфу, Вонг Ликун, Вонг Венли

МПК / Мітки

МПК: B22D 41/00, B22D 7/12, C21C 5/28

Мітки: конвертерної, шиберним, шлаку, випускний, контролем, соплом, плавки, виходу, затвором, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/21-106619-vipusknijj-pristrijj-z-kontrolem-vikhodu-shlaku-ta-soplom-iz-shibernim-zatvorom-dlya-konverterno-plavki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Випускний пристрій з контролем виходу шлаку та соплом із шиберним затвором для конвертерної плавки</a>

Подібні патенти