Привідний роликовий вузол стенда для ультразвукової дефектоскопії коліс (варіанти)

Номер патенту: 104661

Опубліковано: 25.02.2014

Автори: Олівер Джон Р., Олівер Джон Д.

Є ще 13 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Привідний роликовий вузол стенда ультразвукової дефектоскопії коліс, який містить:

привідні ролики для опори колеса, причому щонайменше один з цих привідних роликів являє собою цільну конструкцію з першою кільцевою частиною, закріпленою на привідному валу, і другою кільцевою частиною, що знаходиться поруч з першою кільцевою частиною таким чином, що між ними формується поглиблення, з яким може взаємодіяти колесо, причому перша кільцева частина має гнучкість, так що поглиблення між першою кільцевою частиною і другою кільцевою частиною може змінюватися відповідно до різних розмірів коліс,

привідний двигун, з'єднаний із привідним валом для забезпечення обертання щонайменше одного привідного ролика.

2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що містить також наскрізний отвір, що проходить крізь першу кільцеву частину, крізь який може проходити з ковзанням кріпильний елемент.

3. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що стенд ультразвукової дефектоскопії коліс додатково містить резервуар.

4. Вузол за п. 3, який відрізняється тим, що вказаний стенд додатково містить раму, причому вказаний резервуар встановлений на рамі, і привідні ролики встановлені всередині цього резервуара.

5. Вузол за п. 3, який відрізняється тим, що привідні ролики встановлені всередині вказаного резервуара, і резервуар містить контактне текуче середовище.

6. Вузол за п. 4, який відрізняється тим, що він додатково містить обмежуючий ролик, встановлений на рамі для вибіркової взаємодії з колесом з метою підтримки вертикальної орієнтації колеса на привідних роликах.

7. Привідний роликовий вузол стенда ультразвукової дефектоскопії коліс, який містить:

привідні ролики для опори колеса, причому щонайменше один з цих привідних роликів призначений для обертання колеса, і щонайменше один з цих привідних роликів містить внутрішню кільцеву частину, прикріплену до привідного вала, і прилягаючу до неї зовнішню кільцеву частину, причому між внутрішньою і зовнішньою кільцевими частинами формується поглиблення, з яким може взаємодіяти колесо, і одна з кільцевих частин може зміщатися відносно іншої кільцевої частини для зміни ширини поглиблення з метою забезпечення взаємодії з колесами розмірів, що змінюються,

привідний двигун, з'єднаний з привідним валом для забезпечення обертання щонайменше одного з привідних роликів.

8. Вузол за п. 7, який відрізняється тим, що його привідні ролики додатково містять перший наскрізний отвір у привідному ролику для проходження привідного вала.

9. Вузол за п. 7, який відрізняється тим, що стенд ультразвукової дефектоскопії коліс додатково містить резервуар для контактного текучого середовища.

10. Вузол за п. 7, який відрізняється тим, що вказаний стенд додатково містить резервуар для контактного текучого середовища, причому щонайменше один з привідних роликів встановлений всередині цього резервуара.

11. Вузол за п. 9, який відрізняється тим, що вказаний стенд додатково містить раму, причому вказаний резервуар встановлений на рамі, і його привідні ролики встановлені всередині цього резервуара.

12. Вузол за п. 11, який відрізняється тим, що він додатково містить обмежуючий ролик, встановлений на рамі для вибіркової взаємодії з колесом з метою підтримки вертикальної орієнтації колеса на привідних роликах.

Текст

Дивитися

Реферат: Винахід належить до галузі транспортного машинобудування, а саме до конструкції привідного роликового вузла стенда ультразвукової дефектоскопій коліс. У заявці описані варіанти привідного роликового вузла стенда для одержання інформації ультразвукових вимірювань залізничного колеса за допомогою ультразвукового дефектоскопа. Залізничне колесо спирається на два привідних ролики роликового вузла, кожний з яких має поглиблення, взаємодіюче з колесом для забезпечення його обертання. Поперечно колесу, що обертається, переміщається багатопозиційний перетворювач, який забезпечує одержання інформації ультразвукових вимірювань, у той час як нерухомий перетворювач забезпечує встановлення відповідності між отриманою інформацією вимірювань і опорним положенням на колесі. Для забезпечення точності отриманих даних відносно опорного положення необхідно підтримувати рівномірність обертання колеса для мінімізації динамічної нерівномірності, що викликається коливаннями розмірів колеса. Для послаблення дії нерівномірності обертання, що викликається коливаннями розмірів колеса, розміри поглиблень привідних роликів, які взаємодіють з ребордою колеса, можуть змінюватися за рахунок гнучкості конструкції привідних роликів для підтримки фрикційного контакту між колесом і привідним роликом. Таким чином, вказане поглиблення може пристосовуватися до розмірів, що змінюються, реборди колеса. Винахід UA 104661 C2 (12) UA 104661 C2 забезпечує підвищення динамічної рівномірності ультразвукових даних дефектоскопії досліджуваних коліс, що виникає при виході реборди колеса з поглиблення привідного ролика. UA 104661 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Дана заявка є спорідненою з патентом US 5,864,065, виданим 26 січня 1999 р. Prorok, під назвою "Пристрій дефектоскопії залізничного колеса", повний зміст якого включений за посиланням у дану заявку. Даний винахід належить до галузі ультразвукової дефектоскопії і, більш конкретно, до ультразвукової дефектоскопії залізничних коліс. Залізничні колеса зазвичай виготовляють зі сталі куванням або литтям, і, незважаючи на жорсткі заходи контролю якості, вони можуть мати внутрішні дефекти, що виникають у процесі виробництва. Такими дефектами можуть бути порожнини, тріщини, а також включення, які можуть послабляти колесо, у результаті чого можливо його пошкодження. Для виявлення таких дефектів зазвичай використовуються засоби ультразвукової дефектоскопії. При ультразвуковій дефектоскопії залізничних коліс із використанням фіксованих перетворювачів зазвичай колесо і його внутрішня структура перевіряються тільки в дискретних точках по периметру поверхні бігової доріжки або реборди колеса. Для здійснення більш повного діагностичного контролю всієї структури колеса, без інтенсивного аналізу, необхідного у випадку фіксованого перетворювача, був розроблений спосіб автоматизованої ультразвукової дефектоскопії. Для автоматизованої ультразвукової дефектоскопії деяку проблему представляють розміри і вага залізничних коліс (звичайна вага від 317,5 кг до 453,5 кг), що може ускладнювати автоматизоване одержання точних даних ультразвукового просвічування. Особливу проблему представляють відхилення розмірів коліс, пов'язані з виробничими допусками, які ускладнюють автоматизоване одержання точних даних ультразвукового просвічування. У відомих технічних рішеннях типове залізничне колесо може мати відхилення розмірів, які можуть викликати динамічну нерівномірність, коли колесо обертають на випробувальному стенді в процесі проведення ультразвукових вимірювань. Ця нерівномірність призводить до відхилення колеса від аксіальної центральної лінії обертання навколо геометричного центра колеса на випробувальному стенді. Це створює проблеми, оскільки одержання точних ультразвукових вимірювань часто вимагає підтримки стабільності геометричної орієнтації при обертанні колеса. У даному винаході пропонуються привідний роликовий вузол для автоматизованої ультразвукової дефектоскопії залізничних коліс. Запропонований привідний роликовий вузол дозволяє прискорити одержання інформації вимірювань, а також підвищити точність і відтворюваність інформації ультразвукових вимірювань, шляхом зниження коливань та інших динамічних нерівномірностей, які виникають при обертанні залізничного колеса на стенді ультразвукових вимірювань. Більш конкретно, запропонований вузол привода стенда ультразвукових вимірювань адаптивно пристосовується до коливань розмірів залізничного колеса, що обертається, послабляючи відхилення та інші коливання, які потенційно можуть погіршувати точність і відтворюваність отриманої інформації ультразвукових вимірювань. Різні варіанти ультразвукового дефектоскопа описані та ілюструються з використанням фігур креслень, які додаються. Фігури даються лише як приклади і не повинні тлумачитися як обмеження обсягу винаходу. Відповідно, ультразвуковий дефектоскоп і вимірювальний стенд, показані на фігурах, описуються як приклади і ніяким чином не обмежують обсяг винаходу. Фігура 1 - вид перерізу вертикальної проекції одного з варіантів ультразвукового дефектоскопа. Фігура 2 - вид перерізу вертикальної проекції по лінії 2-2 фігури 1. Фігура 3 - вид спереду монтажного стенда і вузла кодування ультразвукового дефектоскопа, показаного на фігурі 1. Фігура 4 - вид збоку вертикальної проекції вузла кодування, показаного на фігурі 3. Фігура 5 - вид одного з варіантів, на якому ілюструються схеми керування для ультразвукового дефектоскопа, показаного на фігурі 1. Фігура 6 - вид у плані ультразвукового дефектоскопа, показаного на фігурі 1. Фігура 7 - вид перерізу вертикальної проекції по лінії 7-7 фігури 6. Фігура 8 - вид у плані одного з варіантів вузла кодування. Фігура 9 - вид у перспективі залізничного колеса. Фігура 10 - ортогональна проекція цільного привідного ролика в одному з варіантів відомого технічного рішення. Фігура 11 - вид перерізу по лінії 10-10 цільного провідного ролика, показаного на фігурі 10. Фігура 12 - частковий вид перерізу колеса, взаємодіючого із привідним роликом, показаним на фігурі 11. Фігура 13 - вид перерізу одного з варіантів привідного ролика. 1 UA 104661 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Хоча опис належить до дефектоскопії залізничних коліс, однак варто розуміти, що пристрій дефектоскопії і способи, розкриті в даному описі, однаковою мірою застосовні до інших кованих і литих коліс, які використовуються в інших галузях промисловості. Відповідно, опис пропонованого у винаході привідного роликового вузла на прикладі дефектоскопії залізничного колеса дається лише з метою більш наочної ілюстрації принципів винаходу. Ультразвуковий дефектоскоп залізничних коліс Один з варіантів ультразвукового дефектоскопа показаний на фігурі 1 (вид спереду) і на фігурі 2 (вид збоку). Ультразвуковий дефектоскоп призначений для здійснення неруйнівного контролю і для одержання зображення внутрішньої структури залізничного колеса 100, вид якого наведений на фігурі 9. Ультразвуковий дефектоскоп в одному з варіантів містить вимірювальний стенд 11 (Фіг. 1) для встановлення і обертання колеса та вузол 90 (Фіг. 5) ультразвукових вимірювань. Крім того, у деяких варіантах може використовуватись центральний блок керування (наприклад, програмовні логічні схеми) для узгодження операцій по одержанню даних вузла 90 ультразвукових вимірювань, а функції по встановленню, кріпленню та приводу колеса виконуються вимірювальним стендом 11. Ультразвуковий дефектоскоп 10 може бути виконаний у самих різних варіантах, які можуть містити додаткові вузли в різних поєднаннях. Наприклад, ступінь автоматизації операцій, здійснюваних із залізничним колесом на стенді, буде впливати на кількість і типи вузлів, які повинні використовуватись в дефектоскопі. В одному з варіантів ультразвуковий дефектоскоп 10 може містити ряд додаткових вузлів, які забезпечують позиціювання і обертання колеса на вимірювальному стенді 11. В одному з варіантів такими вузлами є вузол 50 (Фіг. 1, 2)передачі, вузол 60 завантаження, вузол 120 фіксації і вузол 70 обмеження, на додаток до вузла 80 (Фіг. 2) привода для обертання виробу, що перевіряють. У цьому варіанті кожен вузол встановлюється на рамі 12 і резервуарі 22 контактного текучого середовища або взаємодіє з ними. Як уже вказувалося, не всі з перерахованих вузлів необхідні для одержання інформації ультразвукових вимірювань. Наприклад, в іншому варіанті, колесо 100 встановлюють у потрібне положення у вузлі 80 привода за допомогою піднімального механізму і гака (не показані). У результаті в цьому варіанті немає необхідності у вузлах передачі і встановлення колеса; у цьому випадку вимірювальний стенд 11 містить тільки раму 12, резервуар 22 і вузол 80 привода. Відповідно, в одному з варіантів ультразвуковий дефектоскоп 10 може містити тільки раму 12, вузол 80 привода для обертання колеса, резервуар 22 для занурення колеса в контактне текуче середовище і вузол 90 ультразвукових вимірювань для одержання інформації ультразвукових вимірювань. Інші варіанти ультразвукового дефектоскопа 10 можуть містити інші поєднання вузлів. Наприклад, немає необхідності в резервуарі 22 у тих варіантах, у яких використовуються інші засоби контакту ультразвукового перетворювача з колесом (наприклад, безпосередній контакт перетворювача замість контакту з використанням текучого середовища). На фігурі 1 представлений вид одного з варіантів ультразвукового дефектоскопа 10, який являє собою автоматизовану систему одержання інформації ультразвукових вимірювань. Ультразвуковий дефектоскоп 10, показаний на фігурі 1, містить раму 12 з вертикальними опорами 14, 16, 18 і 20, прикріпленими до підлоги 17. На верхніх кінцях 14 опор 14, 16, 18 і 20 встановлений резервуар 22 для утримання контактного текучого середовища 155. В одному з варіантів резервуар 22, як показано на фігурах 1 і 2, має прямокутну форму. Резервуар 22 формується нижньою стінкою 23, передньою бічною стінкою 25 (показана на фігурі 2), задньою бічною стінкою 27, першою торцевою стінкою 29 і другою торцевою стінкою 31. Передня бічна стінка 25, задня бічна стінка 27, перша торцева стінка 29 і друга торцева стінка 31 формують верхню крайку 33 стінок і охоплюють внутрішній простір 35. Кожна з бічних стінок 25, 27 і торцевих стінок 29, 31 резервуара 22 мають нижній фланець 37 і верхній фланець 39. По кутах 41 ультразвукового дефектоскопа 10 встановлені вертикальні стійки 24, 26, 28 і 30, що відходять нагору від резервуара 22 і верхніх фланців 39. Вертикальні стійки 24, 26, 28 і 30 з'єднані горизонтальними поперечками 36 і 38 на верхніх кінцях 40 рами 12. Залізничні колеса, які мають в цілому однакову форму, можуть виготовлятися за різними стандартами, що задають різні розміри і допуски. Наприклад, на фігурі 9 наведений вид типового залізничного колеса 100, яке перевіряється ультразвуковим дефектоскопом. Залізничне колесо 100 містить реборду 102, бічну поверхню 104 реборди, поверхню 106 бігової доріжки, бічну поверхню 108 обода і маточину 110 з отвором 112 для осі. Зовнішній контур залізничного колеса 100 показаний на фігурі 1 пунктирними лініями для двох коліс різних розмірів для зображення положення колеса усередині ультразвукового дефектоскопа 10. В одному з варіантів процес ультразвукової дефектоскопії залізничного 2 UA 104661 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 колеса починається з надходження усередину рами 12 колеса 100, що котиться своєю поверхнею 106 бігової доріжки по залізничній рейці з напрямними елементами (не показані) зліва направо, причому колесо перебуває у вертикальному положенні. Колесо 100 переміщається по рейці і встановлюється в центральному положенні в рамі 12 над резервуаром 22 між вертикальними стійками 24, 26, 28 і 30 таким чином, щоб колесо взаємодіяло з вузлом 50 передачі колеса. Коли колесо 100 котиться для встановлення в потрібне місце, положення колеса 100 виміряється датчиками (не показані), які передають відповідну інформацію. Коли колесо займає задане положення в ультразвуковому дефектоскопі 10, вмикається вузол 120 утримання колеса, який зупиняє колесо над першим і другим підвузлами 140, 142 вузла 60 завантаження колеса. Вузол утримання колеса На фігурах 6, 7 наведений вид вузла 120 утримання колеса. Вузол 120 утримання колеса забезпечує утримання колеса 100 на рейці в процесі вимірювань, перешкоджаючи бічним зсувам колеса. Наприклад, в одному з варіантів утримуючі ролики 251, 294 у кожному з окремих підвузлів, що складають вузол 120 утримання колеса, переміщаються пневматичними циліндрами вперед та назад по шляхах руху колеса вперед/назад для захоплення колеса з боків. Вузол 120 утримання складається із двох окремих, практично однакових, механічних підвузлів для запирання колеса з кожної сторони: першого і другого утримуючих роликових підвузлів 220, 230 (Фіг. 7). Другий утримуючий роликовий підвузол 230, розташований поруч із першим утримуючим роликовим підвузлом 220, є його дзеркальним відбиттям. У розглянутому варіанті всі компоненти першого утримуючого роликового підвузла 220 аналогічні відповідним компонентам другого утримуючого роликового підвузла 230 і діють аналогічним чином. Відповідно, опис пристрою і дії утримуючого роликового підвузла 220 у цілому застосований також і до пристрою та дії другого утримуючого роликового підвузла 230. Кожний із двох утримуючих роликових підвузлів вузла 120 утримання колеса працює наступним чином. Перший утримуючий роликовий підвузол 220 містить перший пневматичний циліндр 222, з'єднаний зі стійкою 26 з можливістю повороту з використанням вузла, що складається із серги 224 і першого штифта 226 на верхньому кінці 228 циліндра і першого кронштейна 229 з вушком. На нижньому кінці 234 пневматичного циліндра 222 є висувний стрижень 232, який може робити зворотно-поступальний рух. До дальнього кінця 233 стрижня 232 з використанням другої серги 240 і другого штифта 242 приєднаний поворотний важіль 236 із втулкою 250 у другому отворі 246. Таке з'єднання забезпечує обертання поворотного важеля 236 на першому поворотному валу 244 (проходить крізь другий отвір) стрижнем 232, що робить зворотно-поступальний рух. Із втулкою 250 з'єднаний перший кінець 249 упорного стрижня 248, на другому кінці 253 якого є утримуючий ролик 251, зафіксований на штифті 252. У результаті зворотно-поступального руху стрижня 232 відбувається поворот втулки 250 і упорного стрижня 248 для встановлення утримуючого ролика 251 біля колеса 100, у результаті чого відбувається захоплення колеса 100 в одному напрямку руху по рейці. У процесі роботи перший і другий утримуючі роликові підвузли 220, 230 діють спільно для запобігання бічному руху колеса 100 по рейці усередині ультразвукового дефектоскопа 10 з утримуючими роликами 251, 294 з кожної сторони колеса. Утримуючі роликові підвузли 220, 230 призначені для автоматичного вирівнювання колеса 100 на вимірювальному стенді 11 з підвузлом траверси, використовуваним для передачі колеса в підвузол завантаження колеса. Вузол передачі колеса Колесо 100 спочатку переміщають у вузол 50 передачі колеса і, більш конкретно, у кронштейни 125, 127, що відходять униз, і другий штифт 126 підвузла 130 траверси. Коли колесо 100 утримується на місці вузлом 120 утримання колеса, підвузол 130 траверси вузла 50 передачі колеса передає колесо 100 у вузол 60 завантаження колеса. Нижче описується більш докладно робота і компоненти використовуваного в одному з варіантів вузла 50 передачі колеса. Вузол 50 передачі колеса, показаний на фігурах 1 і 2, містить першу вертикальну опору 131 і другу вертикальну опору 132, які відходять униз від горизонтальної поперечки 38. Вертикальні кутові кронштейни 133, 134 встановлені на задній бічній стінці 27 і з'єднані з вертикальними опорами 131, 132, відповідно. На зовнішніх поверхнях кутових кронштейнів 133, 134 розташовані додаткові кріпильні опори 135 і 136, відповідно, із кріпильними болтами 137, що проходять крізь ці додаткові опори, кронштейни і опори 131-136. Крізь додаткові опори 135, 136 і кутові кронштейни 133, 134 з першим 125 і другим 126 кронштейнами, відповідно, що відходять 3 UA 104661 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 униз, проходить поперечний штифт 138. Другий штифт 126 проходить між кронштейнами 125 і 127, що відходять униз. Вузол 50 передачі колеса, показаний на фігурах 1 і 2, містить пневматичний циліндр 340 передачі, верхній кінець 346 якого прикріплений до кронштейна 342 із сергою 344. Кронштейн 342 встановлений на першій 131 і другий 132 вертикальних опорах. На нижньому кінці 352 пневматичного циліндра 340 передачі є привідний стрижень 350, з яким з'єднаний перший кінець 349 сполучного важеля 348, з можливістю обертання, і нижній кінець 354 сполучного важеля 348 з'єднаний з поперечним штифтом 138, з можливістю привода. Після встановлення колеса в потрібне положення на підвузлі 130 траверси, включають пневматичний циліндр 340 передачі для повороту підвузла 130. При цьому висувається привідний стрижень 350 пневматичного циліндра 340 передачі, повертаючи сполучний важіль 348 і поперечний штифт 138, який, у свою чергу, повертає кронштейни 125 і 127, що відходять униз, навколо осі штифта 139, у результаті чого колесо 100 встановлюється на вузол 60 завантаження колеса. При цьому колесо 100 встановлюється на перший 140 і другий 142 підвузли рейкового шляху колеса вузла 60 завантаження колеса. Вузол завантаження колеса Після того як вузол 50 передачі колеса позиціонує колесо 100 для взаємодії з першим 140 і другим 142 підвузлами рейкового шляху колеса, вузол 60 завантаження колеса опускає колесо 100 для взаємодії із приводними роликами 150, 152 вузла 80 (Фіг.6) привода. Підвузли рейкового шляху колеса у вузлі 60 завантаження колеса є окремими і незалежними підвузлами, які складають вузол 60 навантажування колеса. Ці два вузли практично ідентичні по конструкції і по роботі та розташовані з обох сторін колеса у вимірювальному стенді 11. Оскільки ці два підвузла 140, 142 рейкового шляху колеса працюють однаковим чином, являючи собою дзеркальні відбиття один одного, то буде описана конструкція і робота тільки підвузла 140 рейкового шляху колеса. Один варіант вузла 60 завантаження колеса показаний на фігурі 1. У цьому варіанті колесо спирається на ролики 145, 146 завантаження в підвузлах 140 і 142 рейкового шляху колеса. Підвузли 140 і 142 рейкового шляху колеса перебувають поруч один з одним і рівною мірою підтримують колесо 100, розташоване над ними по центру. Підвузли 140 і 142 рейкового шляху колеса повертаються вниз по дузі для опускання колеса 100 між ними на привідні ролики вузла 80 привода. Підвузол 140 рейкового шляху колеса приводиться в дію пневматичним циліндром 300 завантаження. Верхній кінець 306 пневматичного циліндра 300 завантаження з'єднаний з вертикальною стійкою 24, з можливістю повороту, з використанням серги 302, штифта 304 і кронштейна 308 з вушком. З нижнього кінця 312 пневматичного циліндра 300 завантаження може висуватися стрижень 310, який робить зворотно-поступальний рух, нижній кінець 314 якого з'єднаний з кінцем 322 поворотного важеля 316 з використанням втулки 320 і штифта 324. Другий кінець 319 поворотного важеля 316 прикріплений до втулки 318 на першому поворотному валу 244. Перший підвузол 140 рейкового шляху колеса, як показано на фігурі 1, містить важіль 144 з першим роликом 145 завантаження і з другим роликом 146 завантаження на його віддаленому кінці 147. Важіль 144 також прикріплений до першого поворотного вала 244 і може повертатися під дією поворотного важеля 316 для вирівнювання роликів 145, 146 завантаження з рейкою (не показаний) для встановлення колеса 100. Аналогічним чином, другий підвузол 142 рейкового шляху колеса має другу групу роликів 145, 146 завантаження для встановлення і передачі колеса 100 або всередину ультразвукового дефектоскопа 10, або з нього. Як вже зазначалося, другий підвузол 142 рейкового шляху колеса розташований поруч із першим підвузлом 140 рейкового шляху колеса і являє його дзеркальне зображення, і, відповідно, напрямки обертання валів, що здійснюють зворотно-поступальний рух, і напрямки повороту декількох компонентів є дзеркальним відображенням напрямку руху компонентів першого підвузла 140 рейкового шляху колеса. Перший і другий ролики 145, 146 завантаження підвузлів 140, 142 рейкового шляху колеса вузла 60 завантаження колеса опускають колесо 100 на приводні ролики 150, 152 (див. фігуру 6) вузла 80 привода. Після цього підвузли 140, 142 рейкового шляху колеса відводяться від колеса 100. Підвузли 140, 142 рейкового шляху колеса повертаються убік від колеса 100 стрижнями 310, які висуваються із пневматичних циліндрів 300 завантаження, які відводять від колеса поворотні важелі 316 на першому поворотному валу 244. Вузол обмеження зсуву колеса по вертикалі На додаток до утримання колеса 100 від зсуву в бічному напрямку в ультразвуковому дефектоскопі 10 також бажано в деяких варіантах утримувати верхню частину колеса 100 для 4 UA 104661 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 запобігання виникнення перекидаючого моменту. Цю функцію виконує вертикальний обмежувальний вузол 70. Як показано на фіг. 2, після переміщення колеса 100 у вузол 60 завантаження, вузол 70 обмеження зсуву колеса по вертикалі перебуває в положенні захоплення верхньої частини колеса 10 у поглиблення 362 обмежуючого ролика 360. Обмежуючий ролик 360 встановлений на віддаленому кінці 364 стрижня 366 і переміщається в положення на верхньому кінці колеса 100 у рамі 12 шляхом висування стрижня 366 із пневматичного циліндра 370 вузла обмеження. Пневматичний циліндр 370 вузла обмеження зазвичай встановлюють між поперечками 32, 34, 36 і 38 на верхньому кінці 40 рами 12. Поглиблення 362 обмежуючого ролика 360 захоплює верхній кінець колеса 100 усередині рами 12, утримуючи колесо у вертикальному положенні при здійсненні процесу дефектоскопії. Тепер у варіанті, що розглядається, колесо 100 захоплене як по вертикалі, так і збоку (на рейці). Оскільки колесо 100 взаємодіє з першим 150 і другим 152 приводними роликами, то вузол 80 привода може обертати привідні ролики 150, 152, які будуть обертати колесо 100. Вузол привода колеса Як показано на фігурах 2 і 6, вузол 80 привода містить перший 150 і другий 152 привідні ролики, які в одному з варіантів розташовані в резервуарі 22 нижче поверхні 154 контактного текучого середовища 155. Перший привідний ролик 150 і другий привідний ролик 152 мають криволінійні поглиблення 190, 192, відповідно, по всій окружності ролика. Поглиблення 190, 192 першого привідного ролика 150 і другого привідного ролика 152 вирівняні для встановлення у них реборди колеса 100 у процесі вимірювань. Поглиблення 190, 192 взаємодіють із ребордою 102 колеса для його обертання. Перший приводний ролик 150 встановлений на першому кінці 156 першого приводного вала 158. Перший привідний вал 158 проходить крізь перший отвір 160 і перше ущільнення 162 у задній бічній стінці 27 резервуара 22, а також крізь перші і другий опорні підшипники 164, 166, відповідно. Перший і другий опорні підшипники 164, 166 встановлені на опорній плиті 168, яка прикріплена до рами 12. До першого привідного вала 158 прикріплена перша ведена зірочка 170, встановлена на другому кінці 172 першого привідного вала 158. Поруч із першим привідним роликом 150 на першому кінці 180 другого привідного вала 174 розташований другий приводний ролик 152, аналогічний першому ролику. Другий приводний вал 174, як показано на фігурі 6, проходить паралельно першому привідному валу 158 крізь другий отвір 176 і ущільнення 178 у стінці резервуара 22. Далі другий привідний вал 174 проходить крізь третій і четвертий опорні підшипники 182 і 184. Третій і четвертий опорні підшипники 182 і 184 встановлені на опорній плиті 168. На другому кінці 188 другого приводного вала 174 закріплена ведена зірочка 186 (див. фігуру 1). Як показано на фігурі 1, вузол 80 привода колеса містить також привідний ланцюг 198, який проходить між першою веденою зірочкою 170 і провідною зірочкою 200. Провідна зірочка 200 прикріплена до вала 202 двигуна, що відходить від привідного двигуна 204. Аналогічним чином, між провідною зірочкою 200 і другою веденою зірочкою 186 проходить другий привідний ланцюг 206. Колесо 100 може бути приведене в обертання за рахунок обертання першої веденої зірочки 170 і/або другої веденої зірочки 186 від привідного двигуна 204, що обертає провідну зірочку 200, з'єднану із приводними ланцюгами 198, 206. В альтернативному варіанті може використовуватись другий привідний двигун (не показаний) з окремою провідною зірочкою (не показана) для незалежного з'єднання із другою веденою зірочкою 186. Також можуть використовуватись інші типи приводів, включаючи, наприклад, приводні ремені і шківи, а також шестеренні приводи. В іншому альтернативному варіанті друга ведена зірочка 186 і другий провідний вал 174 можуть вільно обертатися без безпосереднього з'єднання із привідним двигуном, тобто, другий ролик 152 буде використовуватись як напрямний ролик, який забезпечує тільки опору для колеса. На фігурі 10 наведений ортогональний вид одного з варіантів відомого технічного рішення, що представляє собою приводний ролик 150, який має кілька отворів 532 для кріплення до вала. Отвори для кріплення до вала вирівняні з отворами в приводному валу (не показані) для забезпечення кріплення приводного ролика 150 у цьому варіанті до приводного вала з використанням кріпильних елементів з різьбою (не показані). На фігурі 11 наведений вид перерізу привідного ролика 150, показаного на фігурі 10. По окружності привідного ролика 150 сформоване поглиблення 190 для захоплення реборди колеса. У варіанті, показаному на фігурах 10 і 11, привідний ролик 150 являє собою один (цільний) компонент. На фігурі 12 показана взаємодія колеса 100 з поглибленням 190 привідного ролика 150. Привідний ролик 150 надає обертання колесу 100 при фрикційній взаємодії між поглибленням 5 UA 104661 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 190 привідного ролика 150 і ребордою 102 колеса, яка увійшла у поглиблення. Ця фрикційна взаємодія і ефективність ультразвукового дефектоскопа 10 у цілому значною мірою залежить від допусків розмірів колеса 100. На практиці великі коливання розмірів колеса 100 можуть призводити до динамічної нерівномірності, особливо на великих швидкостях обертання, у результаті чого колесо 100 може виходити з поглиблень у привідних роликах. При цьому погіршується точність одержуваних даних у результаті нерівномірності обертання, що викликається нерівномірним рухом колеса. Для послаблення коливань і динамічної нестійкості, що виникають у результаті допусків на розміри колеса, пропонується нова конструкція привідних роликів, опис якої приводиться нижче. На фігурі 13 показаний вид перерізу конструкції пропонованого привідного ролика (позначеного на фігурі 13 посилальним номером 500). В одному з варіантів привідний ролик 500 являє собою однокомпонентну (цільну) деталь 510, що насаджується на кінець приводного вала 158. Привідний ролик 510 складається із внутрішньої кільцевої частини 520 і зовнішньої кільцевої частини 530. Між внутрішньою кільцевою частиною 520 і зовнішньою кільцевою частиною 530 формується поглиблення 591. Реборда 102 залізничного колеса 100 входить у поглиблення 591. Внутрішня кільцева частина 520 може мати виїмку 515, що послабляє жорсткість внутрішньої кільцевої частини 520, у результаті чого вона здобуває гнучкість, і, таким чином, ширина поглиблення 591 може змінюватися для компенсації коливань розмірів реборди 102 залізничного колеса. Привідний ролик 510 може бути виготовлений зі сталі або з конструкційної пластмаси; у будь-якому разі конструкція повинна мати відповідну міцність і стійкість до стирання при обертанні з ударними навантаженнями залізничного колеса для забезпечення досить великого терміну служби. Вузол ультразвукових вимірювань На фігурі 5 наведена схема 400 системи керування ультразвуковим дефектоскопом, яка в одному з варіантів включає вузол 90 ультразвукових вимірювань. В одному з варіантів вузол 90 ультразвукових вимірювань містить блок ультразвукового контролю, перетворювачі, вузол кодування для передачі, прийому і обробки ультразвукових сигналів. Ультразвукові перетворювачі Ультразвукові перетворювачі здійснюють передачу ультразвукових сигналів у випробовуваний зразок (а саме, у колесо 100) і прийом відбитих ультразвукових сигналів. Відбиті ультразвукові сигнали забезпечують дані, необхідні для аналізу і виявлення внутрішніх дефектів колеса. В одному з варіантів вузла 90 ультразвукових вимірювань два перетворювачі можуть працювати разом для одержання карти дефектів у випробовуваному зразку. У безпосередній близькості від бічної поверхні 108 ободу колеса, як показано на фігурі 4, фіксується в певному положенні нерухомий перетворювач 414 для забезпечення опорного положення. Інший перетворювач, багатопозиційний перетворювач 416, переміщається відносно колеса 100 у безпосередній близькості від поверхні 106 бігової доріжки. Для переміщення багатопозиційного перетворювача 416 відносно колеса 100 використовується вузол 402 кодування, що забезпечує переміщення цього перетворювача фіксованими кроками поперек колеса 100. Вузол кодування У розглянутому варіанті вузол 402 кодування (як показано на фігурах 3, 4 і 8) прикріплений до монтажного стенда 404 і забезпечує переміщення і ідентифікацію положення багатопозиційного перетворювача 416, коли він переміщається поперек колеса фіксованими кроками. Вузол кодування синхронізує одержання даних з положенням багатопозиційного перетворювача, забезпечуючи можливість точного визначення положення і розмірів дефектів, виявлених у процесі сканування. Вузол 402 кодування містить двигуни 406, 408 привода перетворювача, стіл 410 керування і кронштейн 412 перетворювача. Нижче наведений більш докладний опис кожного із зазначених компонентів вузла 402 кодування. Двигуни привода перетворювача Монтажний стенд 404, до якого прикріплений вузол 402 кодування, закріплений на підлозі 17, як показано на фігурах 2 і 3. Вузол 402 кодування прикріплений до монтажного стенда 404 (над опорними підшипниками 164, 166, 182 і 184), причому до стола 410 керування, розташованого у верхній частині монтажного стенда 404, прикріплений перший двигун 406 привода перетворювача (координата X) і другий двигун 408 привода перетворювача (координата Y). При такому влаштуванні стіл 410 керування і кронштейн 412 перетворювача можуть переміщатися в напрямку X першим двигуном 406 привода перетворювача (у горизонтальній площині, як зазначено на фігурі 4). Аналогічним чином, другий двигун 408 привода перетворювача може переміщати стіл 410 керування в напрямку Y, як показано на 6 UA 104661 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 фігурі 3. В одному з варіантів, як двигуни 406, 408 привода перетворювача, можуть використовуватись мікрокрокові двигуни. Як показано на фігурі 4, кронштейн 412 перетворювача переміщається столом 410 керування. На віддаленому кінці кронштейна 412 встановлений багатопозиційний перетворювач 416. У варіанті, що розглядається, кронштейн 412 перетворювача має L-подібну форму і відходить униз у контактну рідину 155 резервуара 22. Багатопозиційний перетворювач 416 переміщається мікрокроками за допомогою двигунів 406, 408 привода перетворювача, дія яких передається через стіл 410 керування і кронштейн 412 перетворювача. При такому влаштуванні, коли керування багатопозиційним перетворювачем 416 здійснює вузол 402 кодування, і нерухомий перетворювач 414 розташований біля колеса, перетворювачі готові передавати і приймати ультразвукові сигнали під управлінням блоку ультразвукового контролю. Блок ультразвукового контролю Як показано на фігурі 5, в одному з варіантів блок 451 ультразвукового контролю керує перетворювачами 414, 416, у тому числі частотою, напругою (або потужністю ультразвукових сигналів, випромінюваних перетворювачем), частотою повторення імпульсів, завданням фільтрації і т.п. Блок 451 ультразвукового контролю також приймає дані ультразвукового контролю з перетворювачів 414, 416. В одному з варіантів блок 451 ультразвукового контролю також може бути забезпечений портами входу і виходу (наприклад, USB-порти) для забезпечення можливостей безпосереднього обміну інформацією з персональним комп'ютером 470, який з'єднаний із принтером 480. Персональний комп'ютер 470 є робочою станцією для оператора, забезпечуючи йому можливість контролю одержуваних даних, а також їхнього додаткового аналізу. Персональний комп'ютер 470 може містити програмне забезпечення для обробки отриманих даних, виявлення дефектів, а також поліпшеного відображення інформації ультразвукових вимірювань. Наприклад, в одному з варіантів нерухомий перетворювач 414 передає по лінії 452 у блок 451 ультразвукового контролю повідомлення, яке передається далі по лінії 471 у персональний комп'ютер 470, де воно записується в пам'яті. Аналогічним чином, багатопозиційний перетворювач 416 передає по лінії 454 у блок 451 ультразвукового контролю повідомлення, яке передається далі по лінії 471 у персональний комп'ютер 470, де воно записується в пам'яті для порівняння і оцінок. Керування ультразвуковим дефектоскопом Блок-схема, наведена на фігурі 5, ілюструє один з варіантів роботи ультразвукового дефектоскопа 10 і керування ним. Ультразвуковий дефектоскоп 10 забезпечений вузлом 90 ультразвукових вимірювань, що працює разом із ЦП 450, який узгоджує роботу вузла 90 ультразвукових вимірювань з можливостями ультразвукового вимірювального стенда 11 по переміщеннях колеса (за допомогою керування пневматичними циліндрами). Наприклад, у деяких варіантах ЦП 450 може бути контролером із програмувальною логікою, що забезпечує сигнали керування по лініях 456 у пневматичні циліндри вимірювального стенда 11 для доставки і передачі колеса 100 у раму 12. Ці пневматичні циліндри використовуються у вузлі обмеження бічних зсувів, у вузлі обмеження зсувів по вертикалі, у вузлі передачі і у вузлі завантаження. ЦП 450 здійснює керування зазначеними циліндрами для позиціювання колеса в ультразвуковому дефектоскопі 10. Відповідна послідовність дій по переміщенню і позиціюванню колеса на вимірювальному стенді 11 забезпечується датчиками положення (не показані), які з'єднані із ЦП 450. Керування ультразвуковим дефектоскопом 10 забезпечується програмами, виконуваними ЦП 450. Однак в інших варіантах єдиним механізмом переміщення колеса в ультразвуковому дефектоскопі може бути тільки вузол привода (тобто, пневматичні циліндри не використовуються). У деяких варіантах ЦП 450 необхідний також для керування вузлом 402 кодування, багатопозиційним перетворювачем 416, а також двигунами 406, 408 привода перетворювача. Відповідно, ЦП 450 в деяких варіантах є також частиною вузла 90 ультразвукових вимірювань. Крім керування пневматичними циліндрами ЦП 450 також керує роботою привідного двигуна 204 у вузлі 80 привода, що забезпечує обертання випробовуваного зразка. Коли випробовуваний зразок взаємодіє з вузлом 80 привода, ЦП 450 в одному з варіантів може також передавати сигнали керування по лінії 458 на запуск привідного двигуна 204 для обертання колеса 100 у рамі 12. В одному з варіантів ЦП 450 також забезпечує узгодження керування частин вузла 90 ультразвукових вимірювань, у тому числі вузла кодування для багатопозиційного перетворювача 416. У цьому варіанті ЦП 450 може забезпечувати сигнали керування для 7 UA 104661 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 двигунів 406 і 408 привода багатопозиційного перетворювача 416. В інших варіантах вузол 402 кодування і ЦП 450 необов'язкові для одержання інформації ультразвукових вимірювань. Сигнал, одержуваний з нерухомого перетворювача 414, забезпечує опорну точку для визначення відносного місцезнаходження дефектів у колесі 100, які виявляються за допомогою багатопозиційного перетворювача 416. В одному з варіантів сигнали з багатопозиційного перетворювача 416 і нерухомого перетворювача 414 можуть передаватися по лініях 453 і 455, відповідно, у ЦП 450 для підтримки керування вимірювальним стендом 11 і відповідним переміщенням і передачею колеса. Вимірювання з використанням перетворювачів з фазованою решіткою При необхідності може використовуватись більш досконала ультразвукова апаратура, у тому числі з використанням перетворювачів з фазованими решітками. В одному з варіантів блок 451 ультразвукового контролю може використовувати перетворювач із фазованою решіткою, що може забезпечувати більш точне керування випромінюваними і прийнятими ультразвуковими сигналами. В одному з варіантів перетворювач із фазованою решіткою являє собою плату передавачів і приймачів, що забезпечують передачу і прийом ультразвукових сигналів, а також мультиплексер (не показаний) для адресації елементів фазованої решітки (не показані). Перетворювачі з фазованою решіткою мають багатоелементну конструкцію, що дає можливість блоку 451 ультразвукового контролю здійснювати індивідуальну адресацію і включати певні елементи в перетворювачі для формування динамічно керованої апертури, що має розрахунковий розподіл елементів, які включають індивідуально. Ці програмовні апертури настроюються для кожного варіанта випробовуваних зразків, що дає можливість концентрації ультразвукової енергії під таким кутом і на такій глибині, які забезпечують найкращу якість візуального подання випробовуваного зразка в заданій області. Перетворювач-передавач із фазованою решіткою (апертура передавача) і перетворювач-приймач із фазованою решіткою (апертура приймача) можуть працювати разом з незалежно заданими кутами передачі і прийому на заданій фокусній відстані для одержання зображень випробовуваного зразка в заданій області. Одержання вихідних даних Початкове налагодження ЦП 450 і блока 451 ультразвукового контролю включає одержання вихідної (базової) інформації ультразвукових вимірювань для еталонного колеса, що має такі ж розміри, що і колеса, які повинні перевірятися. Дані, отримані на еталонному залізничному колесі, забезпечують базовий набір опорних параметрів для порівняння і оцінки інформації вимірювань, отриманої за допомогою перетворювачів 414, 416 на випробовуваному зразку. Одержання інформації вимірювань Колесо 100, що спирається на привідні ролики 150, 152, знаходиться в положенні, підготовленому для вимірювань і оцінки внутрішньої структури обіду колеса. У цьому положенні колесо 100 може обертатися, як це вже вказувалося, під дією привідного двигуна 204. В одному з варіантів спочатку відносне положення другого або багатопозиційного перетворювача 416 встановлюється по сигналу, вимірюваному першим або нерухомим перетворювачем 414, на бічній поверхні 108 обода, як показано на фігурі 4. Сигнал відносного положення передається в ЦП 450 із блоку 451 ультразвукового контролю по лінії 452 і використовується для порівняння поверхні 108 обіду з даними для еталонного колеса для позиціювання другого перетворювача 416. Положення другого або багатопозиційного перетворювача 416 визначають на основі вихідних даних, отриманих на еталонному колесі. Потім ця оцінка дозволяє знайти центральну лінію 118 поверхні 106 обіду, яка визначає довжину ходу багатопозиційного перетворювача 416 від бічної поверхні 108 обода в напрямку реборди 102 колеса. Однак у цьому варіанті другий або багатопозиційний перетворювач 416 зміщений від горизонталі на гострий кут α (див. фігуру 4). Цей кут відповідає нахилу поверхні 106 бігової доріжки відносно горизонтальної площини. Цей нахил вводиться у вимірювальному стенді для утримання багатопозиційного перетворювача 416 під прямим кутом до поверхні 106 бігової доріжки. В одному з варіантів у вихідному положенні перетворювач 416 зміщений від бічної поверхні 108 обіду колеса до центральної лінії 118 колеса 100 (див. фігуру 2). Потім колесо 100 обертають за допомогою приводних роликів 150, 152. В одному з варіантів у процесі обертання колеса 100 двигун 406 привода перетворювача кроками переміщає багатопозиційний перетворювач 416 у напрямку реборди 102. Двигун 406 привода перетворювача переміщає кронштейн 412, а разом з ним і перетворювач 416. 8 UA 104661 C2 5 10 15 20 25 30 В одному з варіантів перетворювач 416 переміщається уздовж поверхні 106 бігової доріжки від бічної поверхні 108 обода до реборди 102 колеса зі швидкістю приблизно 0,1905 см поперечного переміщення на один оберт колеса, забезпечуючи загальний хід приблизно 1,7145 см уздовж поверхні 106 бігової доріжки. В одному з варіантів колесо 100 обертають рівномірно, поки воно не зробить дев'ять обертів. Однак число обертів колеса може варіюватися оператором залежно від розмірів колеса або від інших змінних. При покроковому переміщенні багатопозиційного перетворювача уздовж поверхні обода колеса, ультразвуковий сигнал передається через контактне текуче середовище 155 у резервуарі до поверхні 106 бігової доріжки колеса для аналізу внутрішньої структури з метою виявлення різних порушень неоднорідностей або дефектів, таких як тріщини, порожнини і включення. Зазначені аномалії можуть проявлятися у формі порушень однорідності, які виявляються по відбитому сигналі, прийнятому багатопозиційним перетворювачем 416. Відбитий сигнал, за аналогією з відбитим радіолокаційним сигналом, забезпечує інформацію для порівняння з базовими даними, отриманими для еталонного колеса. Якщо відбитий сигнал не дає підстав для висновку про однорідну структуру матеріалу колеса, то можуть проводитися додаткові вимірювання і оцінки, ремонт або відбраковування колеса в металобрухт. Якщо величина сигналу перевищує заданий рівень, то комп'ютер може забезпечувати попереджуючий або інший сигнал для індикації дефектного виробу або індикації необхідності повторних вимірювань. Розглянутий у даному описі стенд контролю в одному з варіантів забезпечує визначення точного місцезнаходження дефектів шляхом запису опорного положення на колесі. Пропонований новий стенд контролю (з приводним роликовим вузлом), що забезпечує ці дані, не тільки є практичним засобом здійснення вичерпного контролю поверхні бігової доріжки, але також забезпечує методологію для розробки програми діагностування дефектів, що використовує накопичену базу даних ультразвукових сигнатур для виявлення дефектів на їхній початковій стадії. Крім того, новий стенд контролю забезпечує можливість оцінки нових залізничних коліс для підтвердження однорідності їхньої внутрішньої структури, а також для перевірки ефективності контролю якості, здійснюваного в процесі виготовлення коліс. У даному описі винахід розкривається в декількох конкретних варіантах його здійснення, які слугують цілям ілюстрації принципів винаходу і не повинні розглядатися як такі, що обмежують обсяг винаходу. Фахівцям у даній галузі техніки будуть очевидні різні модифікації і доповнення розглянутих в описі варіантів. Відповідно, вищенаведений опис і конкретні варіанти здійснення винаходу, наведені як приклади, не повинні розглядатися як обмеження винаходу. Обсяг винаходу повинен визначатися тільки формулою, що додається. 35 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 40 45 50 55 1. Привідний роликовий вузол стенда ультразвукової дефектоскопії коліс, який містить: привідні ролики для опори колеса, причому щонайменше один з цих привідних роликів являє собою цільну конструкцію з першою кільцевою частиною, закріпленою на привідному валу, і другою кільцевою частиною, що знаходиться поруч з першою кільцевою частиною таким чином, що між ними формується поглиблення, з яким може взаємодіяти колесо, причому перша кільцева частина має гнучкість, так що поглиблення між першою кільцевою частиною і другою кільцевою частиною може змінюватися відповідно до різних розмірів коліс, привідний двигун, з'єднаний із привідним валом для забезпечення обертання щонайменше одного привідного ролика. 2. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що містить також наскрізний отвір, що проходить крізь першу кільцеву частину, крізь який може проходити з ковзанням кріпильний елемент. 3. Вузол за п. 1, який відрізняється тим, що стенд ультразвукової дефектоскопії коліс додатково містить резервуар. 4. Вузол за п. 3, який відрізняється тим, що вказаний стенд додатково містить раму, причому вказаний резервуар встановлений на рамі, і привідні ролики встановлені всередині цього резервуара. 5. Вузол за п. 3, який відрізняється тим, що привідні ролики встановлені всередині вказаного резервуара, і резервуар містить контактне текуче середовище. 6. Вузол за п. 4, який відрізняється тим, що він додатково містить обмежуючий ролик, встановлений на рамі для вибіркової взаємодії з колесом з метою підтримки вертикальної орієнтації колеса на привідних роликах. 7. Привідний роликовий вузол стенда ультразвукової дефектоскопії коліс, який містить: 9 UA 104661 C2 5 10 15 20 привідні ролики для опори колеса, причому щонайменше один з цих привідних роликів призначений для обертання колеса, і щонайменше один з цих привідних роликів містить внутрішню кільцеву частину, прикріплену до привідного вала, і прилягаючу до неї зовнішню кільцеву частину, причому між внутрішньою і зовнішньою кільцевими частинами формується поглиблення, з яким може взаємодіяти колесо, і одна з кільцевих частин може зміщатися відносно іншої кільцевої частини для зміни ширини поглиблення з метою забезпечення взаємодії з колесами розмірів, що змінюються, привідний двигун, з'єднаний з привідним валом для забезпечення обертання щонайменше одного з привідних роликів. 8. Вузол за п. 7, який відрізняється тим, що його привідні ролики додатково містять перший наскрізний отвір у привідному ролику для проходження привідного вала. 9. Вузол за п. 7, який відрізняється тим, що стенд ультразвукової дефектоскопії коліс додатково містить резервуар для контактного текучого середовища. 10. Вузол за п. 7, який відрізняється тим, що вказаний стенд додатково містить резервуар для контактного текучого середовища, причому щонайменше один з привідних роликів встановлений всередині цього резервуара. 11. Вузол за п. 9, який відрізняється тим, що вказаний стенд додатково містить раму, причому вказаний резервуар встановлений на рамі, і його привідні ролики встановлені всередині цього резервуара. 12. Вузол за п. 11, який відрізняється тим, що він додатково містить обмежуючий ролик, встановлений на рамі для вибіркової взаємодії з колесом з метою підтримки вертикальної орієнтації колеса на привідних роликах. 10 UA 104661 C2 11 UA 104661 C2 12 UA 104661 C2 13 UA 104661 C2 14 UA 104661 C2 15 UA 104661 C2 16 UA 104661 C2 17 UA 104661 C2 18 UA 104661 C2 Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 19

Додаткова інформація

Автори російською

Oliver John R., Oliver John D.

МПК / Мітки

МПК: G01N 29/275, G01N 29/26, F16H 55/56, G01N 29/22, B61K 9/12, G01N 29/27

Мітки: стенда, дефектоскопії, роликовий, привідний, вузол, ультразвукової, варіанти, коліс

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/21-104661-prividnijj-rolikovijj-vuzol-stenda-dlya-ultrazvukovo-defektoskopi-kolis-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Привідний роликовий вузол стенда для ультразвукової дефектоскопії коліс (варіанти)</a>

Подібні патенти