Є ще 197 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

            1. Сполука формули (І):

або її фармацевтично прийнятна сіль,

де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            Z є Н, ціано, галогеном, С1-3алкілом або С1-3галоалкілом;

            L є C(R4)2, C(=O), C(=O)N(R4a), C(=O)C(R4b)2, S(=O)2, C(=O)O, C(=O)OC(R4b)2 або C(=O)N(R4a)C(R4b)2;

            А є С1-6алкілом, С3-14циклоалкілом, С2-13гетероциклоалкілом, С6-14арилом або С1-14гетероарилом; де кожний вказаний С1-6алкіл, С3-14циклоалкіл, С2-13гетероциклоалкіл, С6-14арил і С1-14гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно вибраними R5-групами;

            кожний R1 незалежно є С1-4алкілом, гідроксилом, С1-4алкокси, фтором, гідроксил-С1-4алкілом або С1-4алкоксі-С1-4алкілом; або

            дві групи R1 разом утворюють 2- або 3-вуглецевий місток або місток формули -СН2-О-СН2-;

            R2 є Н, галогеном, гідроксилом, ціано, С1-4алкілом, С1-4галоалкілом або С1-4алкокси;

            R3 є Н, ціано, нітро, галогеном, гідроксилом, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С3-7циклоалкілом, С1-6галоалкілом, С1-6алкокси, С1-6галоалкокси, аміно, С1-6алкіламіно, ді-С1-6алкіламіно, С1-6алкілсульфонілом, карбамілом, С1-6алкілкарбамілом, ді-С1-6алкілкарбамілом, карбокси, С1-6алкілкарбонілом або С1-6алкоксикарбонілом;

            кожний R4 незалежно є Н або С1-4алкілом; або

            дві групи R4, разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють 3-, 4-, 5- або 6-членне циклоалкілове кільце;

            R4a є Н або С1-4алкілом;

            кожний R4b незалежно є Н або С1-4алкілом; або

            дві групи R4b, разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють 3-, 4-, 5- або 6-членне циклоалкілове кільце;

            кожний R5 незалежно є галогеном, ціано, нітро, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С1-6галоалкілом, галосульфанілом, С3-10циклоалкілом, С3-10циклоалкіл-С1-3алкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом, С1-10гетероарил-С1-3алкілом, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb або S(O)2NRcRd; де кожний С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С3-10циклоалкіл-С1-3алкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкіл, С6-10арил, С6-10арил-С1-3алкіл, С1-10гетероарил і С1-10гетероарил-С1-3алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами;

            кожний R6 незалежно є галогеном, ціано, нітро, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С1-6галоалкілом, галосульфанілом, С3-10циклоалкілом, С3-10циклоалкіл-С1-3алкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом, С1-10гетероарил-С1-3алкілом, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1 або S(O)2NRc1Rd1; де кожний С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С3-10циклоалкіл-С1-3алкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкіл, С6-10арил, С6-10арил-С1-3алкіл, С1-10гетероарил і С1-10гетероарил-С1-3алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними Rh-групами;

            кожний Ra, Rb, Rc і Rd незалежно є Н, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С1-6галоалкілом, С3-10циклоалкілом, С3-10циклоалкіл-С1-3алкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом або С1-10гетероарил-С1-3алкілом; де вказані С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С3-10циклоалкіл-С1-3алкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкіл, С6-10арил, С6-10арил-С1-3алкіл, С1-10гетероарил і С1-10гетероарил-С1-3алкіл необов'язково заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними Rg-групами;

            або будь-які Rc і Rd разом з атомом N, до якого вони приєднані, утворюють 3-, 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу або гетероарилову групу, кожна необов'язково заміщена 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену, ціано, нітро, гідроксилу, С1-6алкілу, С2-6алкенілу, С2-6алкінілу, С3-7циклоалкілу, С1-6галоалкілу, С1-6алкокси, С1-6галоалкокси, аміно, С1-6алкіламіно, ді-С1-6алкіламіно, тіо, С1-6алкілтіо, С1-6алкілсульфінілу, С1-6алкілсульфонілу, карбаміду, С1-6алкілкарбамілу, ді-С1-6алкілкарбамілу, карбокси, С1-6алкілкарбонілу і С1-6алкоксикарбонілу;

            кожний Re незалежно є Н, С1-6алкілом, CN, гідроксилом, С1-6алкокси, С1-6алкілсульфонілом, карбокси, С1-6алкілкарбонілом, аміносульфонілом, С1-6алкіламіносульфонілом, ді-С1-6алкіламіносульфонілом, карбамілом, С1-6алкілкарбамілом або ді-С1-6алкілкарбамілом;

            кожний Ra1, Rb1, Rc1 і Rd1 незалежно є Н, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С1-6галоалкілом, С3-10циклоалкілом, С3-10циклоалкіл-С1-3алкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом або С1-10гетероарил-С1-3алкілом; де вказані С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С3-10циклоалкіл-С1-3алкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкіл, С6-10арил, С6-10арил-С1-3алкіл, С1-10гетероарил і С1-10гетероарил-С1-3алкіл необов'язково заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними Rg'-групами;

            або будь-які Rc1 і Rd1 разом з атомом N, до якого вони приєднані, утворюють 3-, 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу або гетероарилову групу, кожна необов'язково заміщена 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену, ціано, нітро, гідроксилу, С1-6алкілу, С2-6алкенілу, С2-6алкінілу, С3-7циклоалкілу, С1-6галоалкілу, С1-6алкокси, С1-6галоалкокси, аміно, С1-6алкіламіно, ді-С1-6алкіламіно, тіо, С1-6алкілтіо, С1-6алкілсульфінілу, С1-6алкілсульфонілу, карбаміду, С1-6алкілкарбамілу, ді-С1-6алкілкарбамілу, карбокси, С1-6алкілкарбонілу, С1-6алкоксикарбонілу і С1-6алкілкарбоніламіно;

            кожний Re1 незалежно є Н, С1-6алкілом, CN, гідроксилом, С1-6алкокси, С1-6алкілсульфонілом, карбокси, С1-6алкілкарбонілом, аміносульфонілом, С1-6алкіламіносульфонілом, ді-С1-6алкіламіносульфонілом, карбамілом, С1-6алкілкарбамілом або ді-С1-6алкілкарбамілом;

            кожний Rg, Rg' і Rh незалежно є галогеном, ціано, нітро, гідроксилом, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С3-7циклоалкілом, С1-6галоалкілом, С1-6алкокси, С1-6галоалкокси, аміно, С1-6алкіламіно, ді-С1-6алкіламіно, тіо, С1-6алкілтіо, С1-6алкілсульфінілом, С1-6алкілсульфонілом, карбамілом, С1-6алкілкарбамілом, ді-С1-6алкілкарбамілом, карбокси, С1-6алкілкарбонілом, С1-6алкоксикарбонілом або С1-6алкілкарбоніламіно; і

            n дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4.

            2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            Z є Н, ціано, галогеном, С1-3алкілом або С1-3галоалкілом;

            L є C(R4)2, C(=O), C(=O)N(R4a), C(=O)C(R4b)2 або S(=O)2;

            А є С1-6алкілом, С3-14циклоалкілом, С2-13гетероциклоалкілом, С6-14арилом або С1-14гетероарилом; де кожний вказаний С1-6алкіл, С3-14циклоалкіл, С2-13гетероциклоалкіл, С6-14арил і С1-14гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно вибраними R5-групами;

            кожний R1 незалежно є С1-4алкілом; або

            дві групи R1 разом утворюють 2- або 3-вуглецевий місток;

            R2 є Н, галогеном, гідроксилом, ціано, С1-4алкілом, С1-4галоалкілом або С1-4алкокси;

            R3 є Н, ціано, нітро, галогеном, гідроксилом, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С3-7циклоалкілом, С1-6галоалкілом, С1-6алкокси, С1-6галоалкокси, аміно, С1-6алкіламіно, ді-С1-6алкіламіно, С1-6алкілсульфонілом, карбамілом, С1-6алкілкарбамілом, ді-С1-6алкілкарбамілом, карбокси, С1-6алкілкарбонілом або С1-6алкоксикарбонілом;

кожний R4 незалежно є Н або С1-4алкілом; або

дві групи R4, разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють 3-, 4-, 5- або 6-членне циклоалкілове кільце;

            R4a є Н або С1-4алкілом;

            кожний R4b незалежно є Н або С1-4алкілом; або

            дві групи R4b, разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють 3-, 4-, 5- або 6-членне циклоалкілове кільце;

            кожний R5 незалежно є галогеном, ціано, нітро, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С1-6галоалкілом, галосульфанілом, С3-10циклоалкілом, С3-10циклоалкіл-С1-3алкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом, С1-10гетероарил-С1-3алкілом, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb або S(O)2NRcRd; де кожний С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С3-10циклоалкіл-С1-3алкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкіл, С6-10арил, С6-10арил-С1-3алкіл, С1-10гетероарил і С1-10гетероарил-С1-3алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами;

            кожний R6 незалежно є галогеном, ціано, нітро, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С1-6галоалкілом, галосульфанілом, С3-10циклоалкілом, С3-10циклоалкіл-С1-3алкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом, С1-10гетероарил-С1-3алкілом, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1 або S(O)2NRc1Rd1; де кожний С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С3-10циклоалкіл-С1-3алкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкіл, С6-10арил, С6-10арил-С1-3алкіл, С1-10гетероарил і С1-10гетероарил-С1-3алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними Rh-групами;

            кожний Ra, Rb, Rc і Rd незалежно є Н, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С1-6галоалкілом, С3-10циклоалкілом, С3-10циклоалкіл-С1-3алкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом або С1-10гетероарил-С1-3алкілом; де вказані С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С3-10циклоалкіл-С1-3алкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкіл, С6-10арил, С6-10арил-С1-3алкіл, С1-10гетероарил і С1-10гетероарил-С1-3алкіл необов'язково заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними Rg-групами;

            або будь-які Rc і Rd разом з атомом N, до якого вони приєднані, утворюють 3-, 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу або гетероарилову групу, кожна необов'язково заміщена 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену, ціано, нітро, гідроксилу, С1-6алкілу, С2-6алкенілу, С2-6алкінілу, С3-7циклоалкілу, С1-6галоалкілу, С1-6алкокси, С1-6галоалкокси, аміно, С1-6алкіламіно, ді-С1-6алкіламіно, тіо, С1-6алкілтіо, С1-6алкілсульфінілу, С1-6алкілсульфонілу, карбамілу, С1-6алкілкарбамілу, ді-С1-6алкілкарбамілу, карбокси, С1-6алкілкарбонілу і С1-6алкоксикарбонілу;

            кожний Re незалежно є Н, С1-6алкілом, CN, гідроксилом, С1-6алкокси, С1-6алкілсульфонілом, карбокси, С1-6алкілкарбонілом, аміносульфонілом, С1-6алкіламіносульфонілом, ді-С1-6алкіламіносульфонілом, карбамідом, С1-6алкілкарбамідом або ді-С1-6алкілкарбамілом;

            кожний Ra1, Rb1, Rc1 і Rd1 незалежно є Н, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С1-6галоалкілом, С3-10циклоалкілом, С3-10циклоалкіл-С1-3алкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом або С1-10гетероарил-С1-3алкілом; де вказані С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С3-10циклоалкіл-С1-3алкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкіл, С6-10арил, С6-10арил-С1-3алкіл, С1-10гетероарил і С1-10гетероарил-С1-3алкіл необов'язково заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними Rg'-групами;

            або будь-які Rc1 і Rd1 разом з атомом N, до якого вони приєднані, утворюють 3-, 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу або гетероарилову групу, кожна необов'язково заміщена 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними галогену, ціано, нітро, гідроксилу, С1-6алкілу, С2-6алкенілу, С2-6алкінілу, С3-7циклоалкілу, С1-6галоалкілу, С1-6алкокси, С1-6галоалкокси, аміно, С1-6алкіламіно, ді-С1-6алкіламіно, тіо, С1-6алкілтіо,С1-6алкілсульфінілу, С1-6алкілсульфонілу, карбаміду, С1-6алкілкарбамілу, ді-С1-6алкілкарбамілу, карбокси, С1-6алкілкарбонілу, С1-6алкоксикарбонілу і С1-6алкілкарбоніламіно;

            кожний Re1 незалежно є Н, С1-6алкілом, CN, гідроксилом, С1-6алкокси, С1-6алкілсульфонілом, карбокси, С1-6алкілкарбонілом, аміносульфонілом, С1-6алкіламіносульфонілом, ді-С1-6алкіламіносульфонілом, карбамідом, С1-6алкілкарбамілом або ді-С1-6алкілкарбамілом;

            кожний Rg, Rg' і Rh незалежно є галогеном, ціано, нітро, гідроксилом, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С3-7циклоалкілом, С1-6галоалкілом, С1-6алкокси, С1-6галоалкокси, аміно, С1-6алкіламіно, ді-С1-6алкіламіно, тіо, С1-6алкілтіо, С1-6алкілсульфінілом, С1-6алкілсульфонілом, карбамідом, С1-6алкілкарбамілом, ді-С1-6алкілкарбамілом, карбокси, С1-6алкілкарбонілом, С1-6алкоксикарбонілом або С1-6алкілкарбоніламіно; і

            n дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4.

            3. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де X є N.

            4. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де X є CR2.

            5. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де X є С(Н), C(F) або C(CN).

            6. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де X є СН.

            7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6 або її фармацевтично прийнятна сіль, де Y є N.

            8. Сполука за будь-яким з пп. 1-6 або її фармацевтично прийнятна сіль, де Y є CR3.

            9. Сполука за будь-яким з пп. 1-6 або її фармацевтично прийнятна сіль, де Y є СН.

            10. Сполука за будь-яким з пп. 1-9 або її фармацевтично прийнятна сіль, де Z є ціано.

            11. Сполука за будь-яким з пп. 1-10 або її фармацевтично прийнятна сіль, де L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, С(=О)СН2 або .

            12. Сполука за будь-яким з пп. 1-10 або її фармацевтично прийнятна сіль, де L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, СН2, , С(=О)О або С(=О)СН2.

            13. Сполука за будь-яким з пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятна сіль, де n дорівнює 0, 1 або 2.

            14. Сполука за будь-яким з пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятна сіль, де n дорівнює 0.

            15. Сполука за будь-яким з пп. 1-14 або її фармацевтично прийнятна сіль, де R1 є С1-4алкілом.

            16. Сполука за будь-яким з пп. 1-14 або її фармацевтично прийнятна сіль, де R1 є метилом.

            17. Сполука за будь-яким з пп. 1-14 або її фармацевтично прийнятна сіль, де дві групи R1 утворюють 2-вуглецевий місток.

            18. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є С6-14арилом, що необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно вибраними групами R5.

            19. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є фенілом, що необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними групами R5.

            20. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є моноциклічним С3-9циклоалкілом або біциклічним С3-9циклоалкілом, кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно вибраними групами R5.

            21. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є моноциклічним С2-10гетероциклоалкілом або біциклічним С2-10гетероциклоалкілом, кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно вибраними групами R5.

            22. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є моноциклічним С1-10гетероарилом або біциклічним С1-10гетероарилом, кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно вибраними групами R5.

            23. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є С1-6алкілом.

            24. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є С1-6алкілом, фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним або біциклічним С3-10циклоалкілом, моноциклічним або біциклічним С2-10гетероциклоалкілом або моноциклічним або біциклічним С1-10гетероарилом; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R5-групами.

            25. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним С3-10циклоалкілом, біциклічним С3-10циклоалкілом, моноциклічним С2-10гетероциклоалкілом, біциклічним С2-10гетероциклоалкілом, моноциклічним С1-10гетероарилом або біциклічним С1-10гетероарилом; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R5-групами.

            26. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є метилом, етилом, ізопропілом, фенілом, нафталіновим кільцем, піридиновим кільцем, піримідиновим кільцем, тіофеновим кільцем, піразиновим кільцем, оксазоловим кільцем, ізоксазоловим кільцем, імідазоловим кільцем, тіазоловим кільцем, фурановим кільцем, піразоловим кільцем, хіноліновим кільцем, бензотіофеновим кільцем, бензотіазоловим кільцем, бензоімідазоловим кільцем, бензофурановим кільцем, циклопропілом, циклопентилом, циклогексилом, циклогептилом, інденовим кільцем, тетрагідронафталіновим кільцем, дигідро-1,4-бензодіоксоксиновим кільцем або піперидиновим кільцем; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R5-групами, у межах допуску валентності.

            27. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є фенілом або піридиновим кільцем; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3 або 4 незалежно вибраними групами R5.

            28. Сполука за будь-яким з пп. 1-17 або її фармацевтично прийнятна сіль, де А є піридин-4-ілом; який необов'язково заміщений 1, 2, 3 або 4 незалежно вибраними групами R5.

            29. Сполука за будь-яким з пп. 1-28 або її фармацевтично прийнятна сіль, де кожний R5 незалежно є галогеном, ціано, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом, С6-10арилом, С1-10гетероарилом, ORa, SRа, C(O)ORa, NRcRd або NRcC(O)Rb; де кожний вказаний С1-6алкіл, С1-6галоалкіл, С6-10арил і С1-10гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами.

            30. Сполука за будь-яким з пп. 1-28 або її фармацевтично прийнятна сіль, де кожний R5 незалежно є хлором, фтором, бромом, ціано, метилом, етилом, трифторметилом, гідроксилом, метокси, трифторметокси, дифторметокси, фенокси, диметиламіно, трет-бутилкарбоніламіно, метоксикарбонілом, метилтіо, фенілом, піридиновим кільцем, тіазоловим кільцем, хіноліновим кільцем, ізохіноліновим кільцем, імідазо[1,2-а]піримідиновим кільцем, бензоксазоловим кільцем або оксадіазоловим кільцем; де кожний вказаний феніл, піридинове кільце, тіазолове кільце, хінолінове кільце, ізохінолінове кільце, імідазо[1,2-а]піримідинове кільце, бензоксазолове кільце і оксадіазолове кільце незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами.

            31. Сполука за будь-яким з пп. 1-28 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            кожний R5 незалежно є галогеном, ціано, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом, С6-10арилом, С1-10гетероарилом, ORa, SRa, C(O)ORa, NRcRd або NRcC(O)Rb; де кожний вказаний С1-6алкіл, С1-6галоалкіл, С6-10арил і С1-10гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами;

            кожний Ra, Rb, Rc і Rd незалежно є Н, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом або С6-10арилом; де вказані С1-6алкіл і С6-10арил незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними Rg-групами;

            кожний R6 незалежно є галогеном, ціано, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом, ORa1, NRc1Rd1 або OC(O)Rb1; і

            кожний Ra1, Rb1, Rc1 і Rd1 незалежно є Н або С1-6алкілом; де вказаний С1-6алкіл необов'язково заміщений замісником, незалежно вибраним з С1-4алкокси і гідроксилу;

або будь-які з Rc1 і Rd1, разом з атомом N, до якого вони приєднані, утворюють 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу, необов'язково заміщену 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену.

            32. Сполука за будь-яким з пп. 1-28 або її фармацевтично прийнятна сіль, де кожний R5 незалежно є галогеном або С1-6галоалкілом.

            33. Сполука за будь-яким з пп. 1-28 або її фармацевтично прийнятна сіль, де кожний R5 незалежно є фтором або трифторметилом.

            34. Сполука за будь-яким з пп. 1-9 і 18-33, що має Формулу (II):

 , II

або її фармацевтично прийнятна сіль.

            35. Сполука за будь-яким з пп. 1-9 і 18-33, що має Формулу (III):

, III

або її фармацевтично прийнятна сіль.

            36. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            кожний R1 незалежно є С1-4алкілом; або дві групи R1 утворюють 2-вуглецевий місток;

            R2 є Н, галогеном або ціано;

            R3 є H;

            Z є ціано;

            L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, СН2, С(=О)СН2 або ;

            А є С1-6алкілом, фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним С3-10циклоалкілом, біциклічним С3-10циклоалкілом, моноциклічним С2-10гетероциклоалкілом, біциклічним С2-10гетероциклоалкілом, моноциклічним С1-10гетероарилом або біциклічним С1-10гетероарилом; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R5-групами;

            кожний R5 незалежно є галогеном, ціано, С1-6алкілом, С2-6алкенілом, С2-6алкінілом, С1-6галоалкілом, С3-10циклоалкілом, С3-10циклоалкіл-С1-3алкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом, С1-10гетероарил-С1-3алкілом, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb або S(O)2NRcRd; де кожний С1-6алкіл, С2-6алкеніл, С2-6алкініл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С3-10циклоалкіл-С1-3алкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл-С1-3алкіл, С6-10арил, С6-10арил-С1-3алкіл, С1-10гетероарил і С1-10гетероарил-С1-3алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами; і

n дорівнює 0, 1 або 2.

            37. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            кожний R1 незалежно є С1-4алкілом; або

            дві групи R1 утворюють 2-вуглецевий місток;

            R2 є Н, галогеном або ціано;

            R3 є H;

            Z є ціано;

            L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, СН2, С(=О)СН2 або ;

            А є С1-6алкілом, фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним С3-10циклоалкілом, біциклічним С3-10циклоалкілом, моноциклічним С2-10гетероциклоалкілом, біциклічним С2-10гетероциклоалкілом, моноциклічним С1-10гетероарилом або біциклічним С1-10гетероарилом; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R5-групами;

кожний R5 незалежно є галогеном, ціано, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом, С3-10циклоалкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)2Rb або S(O)2NRcRd; де кожний С1-6алкіл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С6-10арил і С1-10гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами; і

            n дорівнює 0, 1 або 2.

            38. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            кожний R1 незалежно є С1-4алкілом; або

            дві групи R1 утворюють 2-вуглецевий місток;

            R2 є Н, галогеном або ціано;

            R3 є H;

            Z є ціано;

            L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, СН2, С(=О)СН2 або ;

            А є фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним С3-10циклоалкілом, біциклічним С3-10циклоалкілом, моноциклічним С2-10гетероциклоалкілом, біциклічним С2-10гетероциклоалкілом, моноциклічним С1-10гетероарилом або біциклічним С1-10гетероарилом; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R5-групами;

            кожний R5 незалежно є галогеном, ціано, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом, С3-10циклоалкілом, С2-10гетероциклоалкілом, С6-10арилом, С6-10арил-С1-3алкілом, С1-10гетероарилом, ORa, SRa, C(O)Rb, C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)2Rb або S(O)2NRcRd; де С1-6алкіл, С1-6галоалкіл, С3-10циклоалкіл, С2-10гетероциклоалкіл, С6-10арил і С1-10гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами; і

            n дорівнює 0, 1 або 2.

            39. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            кожний R1 незалежно є С1-4алкілом; або

            дві групи R1 утворюють 2-вуглецевий місток;

            R2 є Н, галогеном або ціано;

            R3 є Н;

            Z є ціано;

            L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, СН2, С(=О)СН2 або ;

            А є С1-6алкілом, фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним С3-10циклоалкілом, біциклічним С3-10циклоалкілом, моноциклічним С2-10гетероциклоалкілом, біциклічним С2-10гетероциклоалкілом, моноциклічним С1-10гетероарилом або біциклічним С1-10гетероарилом; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R5-групами;

            кожний R5 незалежно є галогеном, ціано, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом, С6-10арилом, С1-10гетероарилом, ORa, SRa, C(O)ORa, NRcRd, NRcC(O)Rb; де кожний вказаний С1-6алкіл, С1-6галоалкіл, С6-10арил і С1-10гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами; і

            n дорівнює 0, 1 або 2.

            40. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            кожний R1 незалежно є С1-4алкілом; або

            дві групи R1 утворюють 2-вуглецевий місток;

            R2 є Н, галогеном або ціано;

            R3 є H;

            Z є ціано;

            L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, C(=O)CH2 або ;

            А є фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним С3-10циклоалкілом, біциклічним С3-10циклоалкілом, моноциклічним С2-10гетероциклоалкілом, біциклічним С2-10гетероциклоалкілом, моноциклічним С1-10гетероарилом або біциклічним С1-10гетероарилом; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R5-групами;

            кожний R5 незалежно є галогеном, ціано, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом, С6-10арилом, С1-10гетероарилом, ORa, SRa, C(O)ORa, NRcRd, NRcC(O)Rb; де кожний вказаний С1-6алкіл, С1-6галоалкіл, С6-10арил і С1-10гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами; і

            n дорівнює 0, 1 або 2.

            41. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            кожний R1 незалежно є метилом; або

            дві групи R1 утворюють 2-вуглецевий місток;

            R2 є Н, галогеном або ціано;

            R3 є H;

            Z є ціано;

            L є C(=O)NH, С(=О), S(=O)2, СН2, С(=О)СН2 або ;

            А є метилом, етилом, ізопропілом, фенілом, нафталіновим кільцем, піридиновим кільцем, піримідиновим кільцем, тіофеновим кільцем, піразиновим кільцем, оксазоловим кільцем, ізоксазоловим кільцем, імідазоловим кільцем, тіазоловим кільцем, фурановим кільцем, піразоловим кільцем, хіноліновим кільцем, бензотіофеновим кільцем, бензотіазоловим кільцем, бензоімідазоловим кільцем, бензофурановим кільцем, циклопропілом, циклопентилом, циклогексилом, циклогептилом, інденовим кільцем, тетрагідронафталіновим кільцем, дигідро-1,4-бензодіоксоксиновим кільцем або піперидиновим кільцем; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно вибраними R5-групами, у межах допуску валентності;

            кожний R5 незалежно є хлором, фтором, бромом, ціано, метилом, етилом, трифторметилом, гідроксилом, метокси, трифторметокси, дифторметокси, фенокси, диметиламіно, трет-бутилкарбоніламіно, метоксикарбонілом, метилтіо, фенілом, піридиновим кільцем, тіазоловим кільцем, хіноліновим кільцем, ізохіноліновим кільцем, імідазо[1,2-а]піримідиновим кільцем, бензоксазоловим кільцем або оксадіазоловим кільцем;          де кожний вказаний феніл, піридинове кільце, тіазолове кільце, хінолінове кільце, ізохінолінове кільце, імідазо[1,2-а]піримідинове кільце, бензоксазолове кільце і оксадіазолове кільце незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами; і

            n дорівнює 0, 1 або 2.

            42. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            кожний R1 незалежно є метилом; або

            дві групи R1 утворюють 2-вуглецевий місток;

            R2 є Н, галогеном або ціано;

            R3 є H;

            Z є ціано;

            L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, СН2, С(=О)СН2 або ;

            А є фенілом, нафталіновим кільцем, піридиновим кільцем, піримідиновим кільцем, тіофеновим кільцем, піразиновим кільцем, оксазоловим кільцем, ізоксазоловим кільцем, імідазоловим кільцем, тіазоловим кільцем, фурановим кільцем, піразоловим кільцем, хіноліновим кільцем, бензотіофеновим кільцем, бензотіазоловим кільцем, бензоімідазоловим кільцем, бензофурановим кільцем, циклопропілом, циклопентилом, циклогексилом, циклогептилом, інденовим кільцем, тетрагідронафталіновим кільцем, дигідро-1,4-бензодіоксоксиновим кільцем або піперидиновим кільцем; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно вибраними R5-групами;

            кожний R5 незалежно є хлором, фтором, бромом, ціано, метилом, етилом, трифторметилом, гідроксилом, метокси, трифторметокси, дифторметокси, фенокси, диметиламіно, трет-бутилкарбоніламіно, метоксикарбонілом, метилтіо, фенілом, піридиновим кільцем, тіазоловим кільцем, хіноліновим кільцем, ізохіноліновим кільцем, імідазо[1,2-а]піримідиновим кільцем, бензоксазоловим кільцем або оксадіазоловим кільцем;          де кожний вказаний феніл, піридинове кільце, тіазолове кільце, хінолінове кільце, ізохінолінове кільце, імідазо[1,2-а]піримідинове кільце, бензоксазолове кільце і оксадіазолове кільце незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами; і

            n дорівнює 0, 1 або 2.

            43. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            кожний R1 незалежно є С1-4алкілом; або

            дві групи R1 утворюють 2-вуглецевий місток;

            R2 є Н, галогеном або ціано;

            R3 є H;

            Z є ціано;

            L є S(=O)2;

            А є С1-6алкілом; і

            n дорівнює 0, 1 або 2.

            44. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або СН;

            Y є N;

            Z є ціано;

            L є С(=О) або C(=O)NH;

            А є фенілом або піридиновим кільцем, кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3 або 4 незалежно вибраними R5-групами;

            кожний R5 незалежно є галогеном або С1-6галоалкілом; і

            n дорівнює 0.

            45. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або СН;

            Y є N;

            Z є ціано;

            L є С(=О) або C(=O)NH;

            А є фенілом або піридин-4-ілом, кожний з яких необов'язково заміщений 1 або 2 незалежно вибраними R5-групами;

            кожний R5 незалежно є фтором або трифторметилом; і

            n дорівнює 0.

            46. Сполука за п. 1 або 2 або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

            X є N або CR2;

            Y є N або CR3;

            кожний R1 незалежно є С1-4алкілом, гідроксилом, С1-4алкокси або фтором; дві групи R1 разом утворюють 2- або 3-вуглецевий місток або місток формули -СН2-О-СН2-;

            R2 є Н, галогеном або ціано;

            R3 є H;

            Z є ціано;

            L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, СН2, С(=О)СН2, , С(=О)О або С(=О)ОСН2;

            А є С1-6алкілом, фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним С3-10циклоалкілом, біциклічним С3-10циклоалкілом, моноциклічним С2-10гетероциклоалкілом, біциклічним С2-10гетероциклоалкілом, моноциклічним С1-10гетероарилом або біциклічним С1-10гетероарилом; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R5-групами;

            кожний R5 незалежно є галогеном, ціано, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом, С6-10арилом, С1-10гетероарилом, ORa, SRa, C(O)ORa, NRcRd, NRcC(O)Rb; де кожний вказаний С1-6алкіл, С1-6галоалкіл, С6-10арил і С1-10гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R6-групами;

            n дорівнює 0, 1 або 2;

            кожний Ra, Rb, Rc і Rd незалежно є Н, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом або С6-10арилом; де вказані С1-6алкіл і С6-10арил незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними Rg-групами;

            кожний R6 незалежно є галогеном, ціано, С1-6алкілом, С1-6галоалкілом, ORa1, NRc1Rd1 або OC(O)Rb1; i

            кожний Ra1, Rb1, Rc1 і Rd1 незалежно є Н або С1-6алкілом; де вказаний С1-6алкіл необов'язково заміщений замісником, незалежно вибраним з С1-4алкокси і гідроксилу;

            або будь-які з Rc1 і Rd1, разом з атомом N, до якого вони приєднані, утворюють 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу, необов'язково заміщену 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену.

            47. Сполука за п. 1, де ця сполука вибрана з:

{1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-хінолін-6-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3,5-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(3,4,5-трифторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[2-фтор-3-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(циклогексилкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-бензоїлпіперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

2-[(4-{3-(цiaнoмeтил)-3-[4-(7H-пipoлo[2,3-d]пipимiдин-4-iл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]бензонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]бензонітрилу;

4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]бензонітрилу;

{1-{1-[(6-хлорпіридин-2-іл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(піразин-2-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(3-тієнілкарбоніл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(1,3-оксазол-2-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]пipимiдин-4-iл)-1H-пipaзoл-1-iл]aзeтидин-3-iл}aцeтoнiтpилy;

{1-(1-{[2-метил-5-(трифторметил)-1,3-оксазол-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-5-фторбензонітрилу;

{1-[1-(3-xлopбeнзoїл)пiпepидин-4-iл]-3-[4-(7H-пipoлo[2,3-d]пipимiдин-4-iл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-бpoмбeнзoїл)пiпepидин-4-iл]-3-[4-(7H-пipoлo[2,3-d]пipимiдин-4-iл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

(3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-{1-[3-(трифторметокси)бензоїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу;

(3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-{1-[3-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу;

{1-{1-[3-фтор-5-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3,5-дихлорбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(4-фтор-3-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2-фтор-5-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-хлор-5-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-бром-5-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(2,5-дихлор-3-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(2,4,5-трифтор-3-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3,5-диметоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-хлор-4-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3,4-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-5-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2-хлор-6-метоксіізонікотиноїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(5-фтор-2-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2-фтор-6-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(4-фтор-2-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,3-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,4-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,5-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,6-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[2-фтор-6-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(2,3,4-трифторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(2,3,6-трифторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(2,4,5-трифторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(2,4,6-трифторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3,5-дибром-4-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-6-(диметиламіно)-2-фторбензонітрилу;

{1-{1-[3-фтор-4-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[4-хлор-6-(трифторметил)піридин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(2,3,4,5-тетрафторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2-метоксибензонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(2,3,5,6-тетрафторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

(3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-{1-[2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу;

{1-[1-(4-фтор-3-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2-(диметиламіно)бензонітрилу;

{1-{1-[4-(диметиламіно)-2,3,5,6-тетрафторбензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3,5-дифторізонікотиноїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[3-фтор-4-(метилтіо)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(4-хлор-3-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-метилбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,5-диметил-3-фуроїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2-фторбензонітрилу;

{1-[1-(2-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(4-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2-тієнілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[3-метокси-5-(трифторметил)-2-тієнілкарбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[3-гідрокси-5-(трифторметил)-2-тієнілкарбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(4-метокси-3-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(5-метил-3-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(5-хлор-4-метокси-3-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(2-бром-3-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(3-хлор-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(5-хлор-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(3-метил-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(4-метил-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(5-метил-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(3-метоксі-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[2-фтор-4-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-3,5-дифторбензонітрилу;

{1-[1-(3-хлор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

[3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[6-(трифторметил)піразин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

{1-[1-(1-нафтоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(хінолін-3-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(хінолін-6-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(1-бензотієн-2-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(3-хлор-6-фтор-1-бензотієн-2-іл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(3-хлор-4-фтор-1-бензотієн-2-іл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

[3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[4-(трифторметил)-1-бензотієн-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[6-(трифторметил)-1-бензотієн-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[7-(трифторметил)-1-бензотієн-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

{1-[1-(1-бензотієн-3-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(1,2,3,4-тетрагідронафталін-2-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

[3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[4-(трифторметил)циклогексил]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

{1-[1-(2,3-дигідро-1Н-інден-2-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(4,4-дифторциклогексил)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(циклопентилкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(циклогептилкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(3-метоксициклогексил)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(4-фенілциклогексил)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[4-(4-хлорфеніл)циклогексил]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

6-{4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]піперидин-1-іл}нікотинонітрилу;

{1-(1-{[1-(5-хлор-3-фторпіридин-2-іл)піперидин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

2-{4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]піперидин-1-іл}-6-метилнікотинонітрилу;

{1-[1-(фенілацетил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(1-фенілциклопропіл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[1-(4-хлорфеніл)циклопропіл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(2,6-дихлорфеніл)ацетил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(мезитилацетил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(біфеніл-4-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-ізохінолін-6-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,6-дифтор-4-піридин-3-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-піридин-4-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4'-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2'-фторбіфеніл-4-карбонітрилу;

4'-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2',3-дифторбіфеніл-4-карбонітрилу;

{1-[1-(2-фтор-4-піридин-3-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[4-фтор-3-(1,3-тіазол-2-іл)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[3-фтор-4-(1,3-тіазол-2-іл)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]пipимiдин-4-iл)-1H-пipaзoл-1-iл]aзeтидин-3-iл}aцeтoнiтpилy;

{1-[1-(3-фтор-4-піридин-3-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]пipимiдин-4-iл)-1H-пipaзoл-1-iл]aзeтидин-3-iл}aцeтoнiтpилy;

4'-[(4-{3-(цiaнoмeтил)-3-[4-(7H-пipoлo[2,3-d]пipимiдин-4-iл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2'-фторбіфеніл-2-карбонітрилу;

4'-[(4-{3-(цiaнoмeтил)-3-[4-(7H-пipoлo[2,3-d]пipимiдин-4-iл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2'-фторбіфеніл-3-карбонітрилу;

4'-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]біфеніл-4-карбонітрилу;

(3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-{1-[(2,3',4'-трифторбіфеніл-4-іл)карбоніл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу;

4'-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2',5-дифторбіфеніл-3-карбонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-хінолін-5-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-ізохінолін-5-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-ізохінолін-8-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-хінолін-8-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-ізохінолін-7-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-хінолін-7-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-імідазо[1,2-а]піридин-6-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[4-(1,3-бензоксазол-2-іл)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[4-(1,3-бензоксазол-2-іл)-3-фторбензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

3-[(3-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-8-азабіцикло[3.2.1]окт-8-ил)карбоніл]-5-фторбензонітрилу;

{1-[8-(3,4-дифторбензоїл)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-[(3-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-8-азабіцикло[3.2.1]окт-8-ил)карбоніл]-2-фторбензонітрилу;

{1-[8-(4-хлор-3-фторбензоїл)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{8-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

[3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(8-{[6-(трифторметил)піридин-3-іл]карбоніл}-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

(3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-{8-[2-(трифторметил)ізонікотиноїл]-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил}азетидин-3-іл)ацетонітрилу;

{1-[8-(циклопентилкарбоніл)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[8-(тетрагідро-2Н-піран-4-ілкарбоніл)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[8-(циклогексилкарбоніл)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{8-[(4,4-дифторциклогексил)карбоніл]-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фторбензоїл)-2-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фторбензоїл)-2-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(4,4-дифторциклогексил)карбоніл]-2-метилпіперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фторбензоїл)-4-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(циклогексилкарбоніл)-4-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3-(трифторметил)піридин-4-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,6-дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2-(трифторметокси)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

N-(4-бром-3-тієніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,6-дихлорфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

N-(2-хлор-6-метилфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

N-(2-хлор-4-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

N-(2-хлорфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2-(дифторметокси)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

N-(5-хлор-2-метилфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-фторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2-фтор-3-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,4-дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,3,4-трифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,3,5-трифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,5-дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3,5-дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3,4-дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

N-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

N-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-3-тієнілпіперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-метоксифеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3-метоксифеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-(трифторметокси)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

N-(3-хлорфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

N-(4-хлорфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-метилфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,5-диметоксифеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(4-фтор-2-метилфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[6-(трифторметил)піридин-2-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,6-диметилпіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-1,3-тіазол-2-ілпіперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(4-метил-1,3-тіазол-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(4,5-диметил-1,3-тіазол-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

N-1,3-бензотіазол-2-іл-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(1-метил-1Н-бензімідазол-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

N-[4-(4-хлорфеніл)-1,3-тіазол-2-іл]-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(1-етил-1Н-піразол-5-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(1,3-диметил-1Н-піразол-5-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-метилпіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(6-фтор-2-метилпіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-фтор-6-метилпіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3-(трифторметил)піридин-2-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3-фторпіридин-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3,5-дифторпіридин-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-метоксипіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2-метил-6-(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

метил-2-{[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]аміно}бензоату;

метил-2-{[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]аміно}-5-фторбензоату;

метил-4-{[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]аміно}-3-фторбензоату;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)метил]-6-(диметиламіно)-2-фторбензонітрилу;

{1-[1-(3,5-дихлорбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[2-хлор-5-(трифторметил)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[2-фтор-3-(трифторметил)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[2-фтор-6-(трифторметил)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(2-хлорхінолін-3-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3,5-дифторбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[2-фтор-4-(трифторметил)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,4-дифторбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2-фтор-6-метоксибензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,3-дихлорбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)метил]-2-фторбензонітрилу;

{1-{1-[4-(1,2,3-оксадіазол-4-іл)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

2-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)метил]бензонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)метил]бензонітрилу;

6-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)метил]-2-метоксинікотинонітрилу;

{1-{1-[(2,6-дибромпіридин-4-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(2-бромпіридин-4-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2-хлор-6-фторбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-хлор-2,6-дифторбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)метил]-2-фторбензонітрилу;

{1-{1-[(5-метил-3-фенілізоксазол-4-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[3-фтор-2-(трифторметил)піридин-4-іл]метил}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(1-бензофуран-2-ілметил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-феноксибензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,3-дигідро-1,4-бензодіоксин-6-ілметил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

N-{4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)метил]піридин-2-іл}-2,2-диметилпропанаміду;

{1-{1-[3-хлор-2-фтор-6-(трифторметил)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(3,5-дихлорпіридин-4-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(2-хлор-6-метоксихінолін-3-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-пipoлo[2,3-d]пipимiдин-4-iл)-1H-пipaзoл-1-iл]aзeтидин-3-iл}aцeтoнiтpилy;

{1-[1-(2-хлор-3,4-диметоксибензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]пipимiдин-4-iл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

3-[(3-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-8-азабіцикло[3.2.1]окт-8-ил)метил]-6-(диметиламіно)-2-фторбензонітрилу;

{1-[8-(2-хлор-3,6-дифторбензил)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-2-метилпіперидин-1-іл)метил]-6-(диметиламіно)-2-фторбензонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-2-метилпіперидин-1-іл)метил]-6-(диметиламіно)-2-фторбензонітрилу;

{1-[1-(2-хлор-6-фторбензил)-2-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2-хлор-6-фторбензил)-2-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(1-метил-1Н-піразол-5-іл)сульфоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

2-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)сульфоніл]бензонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)сульфоніл]бензонітрилу;

4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)сульфоніл]бензонітрилу;

5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)сульфоніл]-2-(диметиламіно)бензонітрилу;

{1-{1-[(1-метил-1Н-піразол-3-іл)сульфоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(циклогексилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(циклопентилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(метилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

(1-[1-(етилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(циклопропілсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(ізопропілсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(1-метил-1Н-імідазол-4-іл)сульфоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(1,2-диметил-1Н-імідазол-4-іл)сульфоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(3,5-диметилізоксазол-4-іл)сульфоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]бензонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-5-фторбензонітрилу;

4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-3-фторбензонітрилу;

4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-3,5-дифторбензонітрилу;

{1-{1-[5-фтор-2-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[3-фтор-4-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

(3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]-1-{1-[3-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу;

{1-{1-[2-фтор-5-(трифторметокси)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]-1-[1-(2,3,6-трифторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]-1-[1-(2-тієнілкарбоніл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[2-фтор-4-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[2-фтор-5-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[3-фтор-5-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[4-фтор-3-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,3-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3,4-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,5-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2,6-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]-1-[1-(2,3,4-трифторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[2-фтор-3-(трифторметокси)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[4-гідрокси-3-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-метоксипіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2-метил-6-(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,4-дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-ціанофеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-метоксифеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

N-(2-хлор-4-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3-(трифторметил)піридин-2-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3-фторпіридин-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

N-(4-хлор-2-ціанофеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

{1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-3-фторбензонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2-фтор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[5-хлор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

[3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[6-(трифторметил)піразин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[5-(трифторметил)піразин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

{1-{1-[(4,4-дифторциклогексил)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,4-дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

N-(2-хлор-4-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-метоксипіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3-(трифторметил)піридин-4-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2-фторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду;

N-(2-хлорфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-ціано-2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

N-(4-ціано-2-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

N-(2-хлор-4-ціанофеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду;

(3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу;

5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]ізофталонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-5-фторбензонітрилу;

4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-3-фторбензонітрилу;

5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2-фторбензонітрилу;

{1-{1-[(5-фторпіридин-2-іл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фторізонікотиноїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3,5-дифторізонікотиноїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(3-фтор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-[1-(2-фтор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

2-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]терефталонітрилу;

4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2-фторбензонітрилу;

{1-{1-[5-хлор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[(4,4-дифторциклогексил)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3-(трифторметил)піридин-2-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4-(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3-(трифторметил)піридин-4-іл]піперидин-1-карбоксаміду;

4-[1-(3-(ціанометил)-1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)-1Н-піразол-4-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу;

4-{1-[1-[1-(3-ціано-5-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-(ціанометил)азетидин-3-іл]-1Н-піразол-4-іл}-1Н-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу;

4-{1-[1-[1-(4-ціано-3-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-(ціанометил)азетидин-3-іл]-1Н-піразол-4-іл}-1Н-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу;

4-(1-{3-(ціанометил)-1-[1-(2,5-дибромбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}-1Н-піразол-4-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу;

4-(1-{3-(ціанометил)-1-[1-(3,5-дибромбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}-1Н-піразол-4-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу;

2-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-ціано-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]терефталонітрилу;

5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-ціано-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]ізофталонітрилу;

4-{1-[1-[1-(4-ціано-2-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-(ціанометил)азетидин-3-іл]-1Н-піразол-4-іл}-1Н-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу;

4-{1-[1-[1-(4-ціано-2,6-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-(ціанометил)азетидин-3-іл]-1Н-піразол-4-іл}-1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу;

4-{1-[1-{1-[5-хлор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-(ціанометил)азетидин-3-іл]-1Н-піразол-4-іл}-1Н-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу;

{1-{1-[5-хлор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[5-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

[3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[4-(трифторметил)-1,3-тіазол-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]-1-(1-{[2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидии-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]-1-(1-{[4-(трифторметил)-1,3-тіазол-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]-1-(1-{[5-(трифторметил)піразин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

{1-[1-(метилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[3-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

[3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[5-(трифторметил)піразин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[4-(1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[4-(трифторметил)-1,3-тіазол-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

{1-[1-(метилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

[3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[6-(трифторметил)піразин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

[3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-(1-{[5-(трифторметил)піразин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу;

{3-[4-(5-фтор-1Н-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]-1-[1-(метилсульфоніл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-[1-(3-(ціанометил)-1-{1-[5-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)-1Н-піразол-4-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу і

4-(1-{3-(ціанометил)-1-[1-(метилсульфоніл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}-1Н-піразол-4-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу

або фармацевтично прийнятної солі будь-якої з вищезгаданих сполук.

            48. Сполука за п. 1, де ця сполука вибрана з:

цис-{1-{3-метокси-1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(цис-3-метокси-1-{[2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{цис-3-фтор-1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(цис-3-фтор-1-{[2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]-4-дейтеропіперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]-3,3,4,5,5-пентадейтеропіперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-{7-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]-3-окса-7-азабіцикло[3.3.1]нон-9-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[4-[(диметиламіно)метил]-6-(трифторметил)піридин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-ізопропілпіперидин-1-карбоксаміду;

{1-{1-[6-[(диметиламіно)метил]-3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-5-[(диметиламіно)метил]бензонітрилу;

{1-(1-{[6-[(диметиламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-[(метиламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-(азетидин-1-ілметил)-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-[(діетиламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-{[етил(метил)аміно]метил}-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{3-(дифторметил)-5-[(диметиламіно)метил]бензоїл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-(піролідин-1-ілметил)-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-{[(3S)-3-фторпіролідин-1-іл]метил}-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-{[(3R)-3-фторпіролідин-1-іл]метил}-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-[(3,3-дифторпіролідин-1-іл)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-[(трет-бутиламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-(гідроксиметил)-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-[(ізопропіламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-[(етиламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-{[(2-метоксіетил)(метил)аміно]метил}-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

{1-(1-{[6-{[(3-гідроксипропіл)(метил)аміно]метил}-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу;

пропіл-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату;

циклобутилметил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату;

етил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату;

бензил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату;

ізобутил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату;

циклопропілметил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату;

(1-метилциклопропіл)метил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату;

2,4-дифторбензил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату;

3,4-дифторбензил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату;

3,5-дифторбензил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату;

циклопентилметил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату і

циклогексилметил-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату

або фармацевтично прийнятної солі будь-якої з вищевказаних сполук.

            49. Сполука за п. 1, яка є {1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилом або його фармацевтично прийнятною сіллю.

            50. Сіль за п. 49, яка є сіллю адипінової кислоти {1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Н-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Н-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу.

            51. Сіль за п. 50, яка має температуру плавлення близько 178 °C.

            52. Сіль за п. 50 або 51, яка має термограму диференціальної скануючої калориметрії, що характеризується ендотермічним піком з температурою початку близько 176 °C.

            53. Сіль за п. 50 або 51, яка має термограму диференціальної скануючої калориметрії, в основному, таку, як показано на Фігурі 1.

            54. Сіль за будь-яким з пп. 50-53, яка має термограму термогравіметричного аналізу, в основному, таку, як показано на Фігурі 2.

            55. Сіль за будь-яким з пп. 50-54, яка має діаграму рентгенівської порошкової дифракції, що включає характеристичний пік, виражений у градусах 2θ, приблизно при 10,4.

            56. Сіль за будь-яким з пп. 50-54, яка має діаграму рентгенівської порошкової дифракції, що включає характеристичний пік, виражений у градусах 2θ, приблизно при 6,9.

            57. Сіль за будь-яким з пп. 50-54, яка має діаграму рентгенівської порошкової дифракції, що включає характеристичний пік, виражений у градусах 2θ, приблизно при 21,0.

            58. Сіль за будь-яким з пп. 50-54, яка має діаграму рентгенівської порошкової дифракції, що включає характеристичний пік, виражений у градусах 2θ, приблизно при 23,3.

            59. Сіль за будь-яким з пп. 50-54, яка має діаграму рентгенівської порошкової дифракції, що включає характеристичний пік, виражений у градусах 2θ, приблизно при 6,9, 10,4, 21,0 і 23,3.

            60. Сіль за будь-яким з пп. 50-54, яка має діаграму рентгенівської порошкової дифракції, в основному, таку, як показано на Фігурі 3.

            61. Композиція, що містить сполуку або сіль за будь-яким з пп. 1-60 і фармацевтично прийнятний носій.

            62. Спосіб модулювання активності JAK1, в якому здійснюють взаємодію JAK1 зі сполукою або сіллю за будь-яким з пп. 1-60.

            63. Спосіб за п. 62, де вказана сполука або її фармацевтично прийнятна сіль є селективною для JAK1 у порівнянні з JAK2.

            64. Спосіб лікування аутоімунних захворювань, раку, мієлопроліферативних порушень, запальних захворювань, хвороби резорбції кісток, відторгнення трансплантата органа в пацієнта, який потребує такого лікування, що включає введення вказаному пацієнту терапевтично ефективної кількості сполуки або солі за будь-яким з пп. 1-60.

            65. Спосіб за п. 64, де вказане аутоімунне захворювання може бути шкірним порушенням, розсіяним склерозом, ревматоїдним артритом, псоріатичним артритом, ювенільним артритом, діабетом І типу, вовчаком, запальною хворобою кишечнику, хворобою Крона, міастенією gravis, імуноглобулін-нефропатією, міокардитом або аутоімунним тиреоїдним порушенням.

            66. Спосіб за п. 64, де вказане аутоімунне захворювання є ревматоїдним артритом.

            67. Спосіб за п. 64, де вказане аутоімунне захворювання є шкірним порушенням.

            68. Спосіб за п. 67, де вказане шкірне порушення є атопічним дерматитом, псоріазом, шкірною сенсибілізацією, подразненням шкіри, шкірним висипанням, контактним дерматитом або алергійною контактною сенсибілізацією.

            69. Спосіб за п. 64, де вказаний рак є твердою пухлиною.

            70. Спосіб за п. 64, де вказаний рак є раком простати, раком нирок, раком печінки, раком грудей, раком легенів, раком щитовидної залози, саркомою Капоші, хворобою Кастельмана або раком підшлункової залози.

            71. Спосіб за п. 64, де вказаний рак є лімфомою, лейкозом або множинною мієломою.

            72. Спосіб за п. 64, де вказане мієлопроліферативе порушення є справжньою поліцитемією (PV), есенційною тромбоцитемією (ЕТ), мієлоїдною метаплазією з мієлофіброзом (МММ), первинним мієлофіброзом (PMF), хронічним мієлолейкозом (CML), хронічним мієломоноцитарним лейкозом (CMML), гіпереозинофільним синдромом (HES), ідіопатичним мієлофіброзом (IMF) або системним мастоцитозом (SMCD).

            73. Спосіб за п. 64, де вказане мієлопроліферативне порушення є мієлофіброзом.

            74. Спосіб за п. 64, де вказане мієлопроліферативне порушення є первинним мієлофіброзом (PMF).

            75. Спосіб за п. 64, де вказана хвороба резорбції кісток є остеопорозом, остеоартритом, резорбцією кісток, що пов'язана з гормональним дисбалансом, резорбцією кісток, що пов'язана з гормональною терапією, резорбцією кісток, що пов'язана з аутоімунним захворюванням, або резорбцією кісток, що пов'язана з раком.

Текст

Реферат: У даному винаході представлені азетидинові похідні піперидин-4-ілу, а також їх композиції і способи їх застосування, які модулюють активність Янус-кінази 1 (JAK1) і є корисними для лікування захворювань, пов'язаних з активністю JAK1, включаючи, наприклад, запальні порушення, аутоімунні порушення, рак і інші захворювання. UA 110108 C2 (12) UA 110108 C2 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ГАЛУЗЬ ТЕХНІКИ У цьому винаході представлені азетидинові похідні піперидин-4-ілу, а також їх композиції і способи їхнього застосування, які модулюють активність Янус-кінази 1 (JAK1) і є корисними для лікування захворювань, пов'язаних з активністю JAK1, включаючи, наприклад, запальні порушення, аутоімунні порушення, рак і інші захворювання. РІВЕНЬ ТЕХНІКИ Протеїнкінази (РК) регулюють різноманітні важливі біологічні процеси, включаючи, крім іншого, ріст, виживання і диференціювання клітин, формування органів і морфогенез, неоваскуляризацію, відновлення і регенерацію тканин. Протеїнкінази також відіграють спеціалізовані ролі в носії захворювань людини, включаючи рак. Цинокіни, поліпептиди з низькою молекулярною вагою, або глікопротеїни, регулюють багато шляхів, що беруть участь у запальній реакції хазяїна на сепсис. Цитокіни впливають на диференціювання, проліферацію і активацію клітин, і можуть модулювати прозапальні і протизапальні реакції для забезпечення відповідної реакції носія на патогени. Сигналінг широкого ряду цитокінів включає сімейство Янус-кіназ (JAK) протеїн-тирозинкіназ і сигнальні трансдуктори і активатори транскрипції (STAT). Відомо чотири JAK ссавці: JAK1 (Янус-кіназа-1), JAK2, JAK3 (також відома як Янускіназа, лейкоцит; JAKL; і L-JAK), і TYK2 (протеїн-тирозинкіназа 2). Цитокін-стимульовані імунні і запальні реакції сприяють патогенезу захворювань: патологій, таких як тяжкий комбінований імунодефіцит (ТКІД), що виникає через придушення імунної системи, тоді як гіперактивна або невідповідна імунна/запальна реакція сприяє патології аутоімунних захворювань (наприклад, астми, системного червоного вовчаку, тиреоїдиту, міокардиту) і хвороб, таких як склеродермія і остеоартрит (Ortmann, R. A., T. Cheng, et al. (2000) Arthritis Res 2(1): 16-32). Недолік експресії JAK пов'язаний з багатьма хворобливими станами. Наприклад, миші Jak1/- низькорослі від народження, відмовляються від годівлі і гинуть внутрішньоутробно (Rodig, S. J., M. A. Meraz, et al. (1998) Cell 93(3): 373-83). Ембріони мишей Jak2-/- є анемічними і гинуть приблизно на 12,5 день після запліднення через відсутність дефенітивного еритропоезу. Шлях JAK/STAT і, зокрема, всі чотири JAK, приблизно, відіграють роль у патогенезі астматичної реакції, хронічної обструктивної хвороби легенів, бронхіті і інших споріднених запальних захворюваннях нижніх дихальних шляхів. Багато цитокінів, що передають сигнал через JAK, пов'язані із запальними захворюваннями/станами верхніх дихальних шляхів, таких як ті, що уражають ніс і пазухи (наприклад, риніт і синусит), які є класичними алергійними реакціями або не є ними. Шлях JAK/STAT також бере участь у запальних захворюваннях/станах очей і хронічних алергійних реакціях. Активація JAK/STAT при раку може виникати шляхом стимуляції цитокінів (наприклад, IL-6 або GM-CSF) або шляхом зниження в ендогенних супресорах сигналінгу JAK, таких як SOCS (супресор сигналінгу цитокінів) або PIAS (білковий інгібітор активованого STAT) (Boudny, V., and Kovarik, J., Neoplasm. 49:349-355, 2002). Активація сигналінгу STAT, а також інших спадних шляхів JAK (наприклад, Akt) пов'язана з поганим прогнозом у багатьох типах раку (Bowman, T., et al. Oncogene 19:2474-2488, 2000). Підвищені рівні циркулюючих цитокінів, які передають сигнал через JAK/STAT, відіграють причинну роль у кахексії і/або хронічній утомі. Тому інгібування JAK може бути корисним для онкологічних пацієнтів із причин, які виходять за межі потенційної протипухлинної активності. JAK2 тирозинкіназа може бути корисною для пацієнтів з мієлопроліферативними порушеннями, наприклад, справжньою поліцитемією (PV), есенційною тромбоцитемією (ET), мієлоїдною метаплазією з мієлофіброзом (MMM) (Levin, et al., Cancer Cell, vol. 7, 2005: 387-397). Інгібування кінази JAK2V617F знижує проліферацію гематопоетичних клітин, що дозволяє припустити, що JAK2 є потенційною мішенню для фармакологічного інгібування в пацієнтів з PV, ET і MMM. Інгібування JAK може принести користь пацієнтам, які страждають на шкірні імунні порушення, такі як псоріаз і шкірна сенсибілізація. Збереження псоріазу, приблизно, залежить від ряду запальних цитокінів, крім різних хемокінів і факторів росту (JCI, 113:1664-1675), багато з яких передають сигнал через JAK (Adv Pharmacol. 2000;47:113-74). Так, нові або вдосконалені агенти, які інгібуютьтакі кінази, як JAK, постійно вимагають розробки нових і більш ефективних лікарських засобів, призначених для посилення або придушення імунних і запальних шляхів (таких як імуносупресорні агенти для трансплантатів органів), а також агенти для запобігання і лікування аутоімунних захворювань, захворювань, що включають гіперактивну запальну реакцію (наприклад, екзему), алергій, раку (наприклад, раку простати, лейкозу, множинної мієломи) і деяких імунних реакцій (наприклад, шкірного висипання або контактного дерматиту, або діареї), викликаних іншими терапевтичними засобами. Сполуки 1 UA 110108 C2 даного винаходу, а також їх композиції і способи, описані в цьому документі, спрямовані на задоволення цих потреб і інших цілей. СУТЬ ВИНАХОДУ У цьому винаході, крім іншого, представлені сполуки Формули (I): 5 10 15 20 25 30 35 I або їх фармацевтично прийнятні солі; де змінні є такими, як визначено в цьому документі. У цьому винаході додатково представлені композиції, що включають сполуку Формули I, або її фармацевтично прийнятну сіль і фармацевтично прийнятний носій. У цьому винаході додатково представлені способи модулювання активності JAK1, що включають взаємодію JAK1 зі сполукою Формули I або її фармацевтично прийнятною сіллю. У цьому винаході додатково представлені способи лікування захворювань або порушень, пов'язаних з аномальною експресією або активністю кінази в організмі пацієнта шляхом введення пацієнту терапевтично ефективної кількості сполуки Формули I, або її фармацевтично прийнятної солі. У цьому винаході додатково представлені способи лікування аутоімунних захворювань, раку, мієлопроліферативних порушень, запальних захворювань, хвороби резорбції кісток, відторгнення трансплантата органа в пацієнтів, які потребують такого лікування, що включають введення вказаному пацієнту терапевтично ефективної кількості сполуки Формули I або її фармацевтично прийнятної солі. У цьому винаході також представлені сполуки Формули I, або їх фармацевтично прийнятні солі, як описано в цьому документі, для застосування при лікуванні аутоімунних захворювань, раку, мієлопроліферативних порушень, запальних захворювань, хвороби резорбції кісток або відторгнення трансплантата органа. У цьому винаході додатково представлені сполуки Формули I, описані в цьому документі, або їх фармацевтично прийнятні солі, для застосування при модулюванні JAK1. У цьому винаході представлене також застосування сполук Формули I, описаних у цьому документі, або їх фармацевтично прийнятних солей, для готування лікарських засобів з метою застосування їх у способах модулювання JAK1. Подробиці одного або більше варіантів втілення даного винаходу представлені далі в прикладених кресленнях і описах. Інші особливості, об'єкти і переваги даного винаходу є зрозумілими з опису і креслень, а також і формули винаходу. КОРОТКИЙ ОПИС ФІГУР ФІГ. 1 представляє термограму DSC для продукту Прикладу 358. ФІГ. 2 представляє термограму ТГА для продукту Прикладу 358. ФІГ. 3 представляє діаграму XRPD для продукту Прикладу 358. ДОКЛАДНИЙ ОПИС У цьому винаході, крім іншого, представлена сполука Формули (I): 2 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 I або її фармацевтично прийнятна сіль, де: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; Z є H, ціано, галогеном, C1-3 алкілом або C1-3 галоалкілом; 4 4a 4b 4b L є C(R )2, C(=O), C(=O)N(R ), C(=O)C(R )2, S(=O)2, C(=O)O, C(=O)OC(R )2 або 4a 4b C(=O)N(R )C(R )2; A є C1-6 алкілом, C3-14 циклоалкілом, C2-13 гетероциклоалкілом, C6-14 арилом або C1-14 гетероарилом; де кожний вказаний C1-6 алкіл, C3-14 циклоалкіл, C2-13 гетероциклоалкіл, C6-14 арил і 5 C1-14 гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5, або 6 незалежно вибраними R групами; 1 кожний R незалежно є C1-4 алкілом, гідроксилом, C1-4 алкокси, фтором, гідроксил-C1-4 алкілом або C1-4 алкоксі-C1-4 алкілом; або 1 дві групи R разом утворюють 2- або 3-вуглецевий місток або місток формули -CH2-O-CH2-; 2 R є H, галогеном, гідроксилом, ціано, C1-4 алкілом, C1-4 галоалкілом або C1-4 алкокси; 3 R є H, ціано, нітро, галогеном, гідроксилом, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C3-7 циклоалкілом, C1-6 галоалкілом, C1-6 алкокси, C1-6 галоалкокси, аміно, C1-6 алкіламіно, ді-C1-6 алкіламіно, C1-6 алкілсульфонілом, карбамілом, C 1-6 алкілкарбамілом, ді-C1-6 алкілкарбамілом, карбокси, C1-6 алкілкарбонілом або C1-6 алкоксикарбонілом; 4 кожний R незалежно є H або C1-4 алкілом; або 4 дві групи R , разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднанні, утворюють 3-, 4-, 5- або 6членне циклоалкілове кільце; 4a R є H або C1-4 алкілом; 4b кожний R незалежно є H або C1-4 алкілом; або 4b дві групи R , разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднанні, утворюють 3-, 4-, 5- або 6членне циклоалкілове кільце; 5 кожний R незалежно є галогеном, ціано, нітро, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C1-6 галоалкілом, галосульфанілом, C 3-10 циклоалкілом, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1a a b c d гетероарилом, C1-10 гетероарил-C1-3 алкілом, OR , SR , C(O)R , C(O)NR R , 10 a b c d c d c b c a c c d e b C(O)OR , °C(O)R , °C(O)NR R , NR R , NR C(O)R , NR C(O)OR , NR C(O)NR R , C(=NR )R , e c d c e c d c b c b c c d b c d C(=NR )NR R , NR C(=NR )NR R , NR S(O)R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , S(O)R , S(O)NR R , b c d S(O)2R або S(O)2NR R ; де кожний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарил-C1-3 алкіл необов'язково 6 заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 6 кожний R незалежно є галогеном, ціано, нітро, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C1-6 галоалкілом, галосульфанілом, C 3-10 циклоалкілом, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1a1 a1 b1 c1 d1 гетероарилом, C1-10 гетероарил-C1-3 алкілом, OR , SR , C(O)R , C(O)NR R , 10 a1 b1 c1 d1 e1 c1 d1 c1 e1 c1 d1 c1 d1 c1 b1 C(O)OR , °C(O)R , °C(O)NR R , C(=NR )NR R , NR C(=NR )NR R , NR R , NR C(O)R , c1 a1 c1 c1 d1 c1 b1 c1 b1 c1 c1 d1 b1 NR C(O)OR , NR C(O)NR R , NR S(O)R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , S(O)R , c1 d1 b1 c1 d1 S(O)NR R , S(O)2R або S(O)2NR R ; де кожний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарилh C1-3 алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 3 UA 110108 C2 a 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 b c d кожний R , R , R і R незалежно є H, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C1-6 галоалкілом, C3-10 циклоалкілом, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1-10 гетероарилом або C1-10 гетероарил-C1-3 алкілом; де вказаний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, галосульфаніл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарилg C1-3 алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; c d або будь-які R і R разом з атомом N, до якого вони приєднанні, утворюють 3-, 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу або гетероарилову групу, кожна необов'язково заміщена 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену, ціано, нітро, гідроксилу, C1-6 алкілу, C26 алкенілу, C2-6 алкінілу, C3-7 циклоалкілу, C1-6 галоалкілу, C 1-6 алкокси, C1-6 галоалкокси, аміно, C1-6 алкіламіно, ді-C1-6 алкіламіно, тіо, C1-6 алкілтіо, C1-6 алкілсульфінілу, C1-6 алкілсульфонілу, карбамілу, C1-6 алкілкарбамілу, ді-C1-6 алкілкарбамілу, карбокси, C 1-6 алкілкарбонілу і C1-6 алкоксикарбонілу; e кожний R незалежно є H, C1-6 алкілом, CN, гідроксилом, C1-6 алкокси, C1-6 алкілсульфонілом, карбокси, C1-6 алкілкарбонілом, аміносульфонілом, C1-6 алкіламіносульфонілом, ді-C1-6 алкіламіносульфонілом, карбамілом, C1-6 алкілкарбамілом або ді-C1-6 алкілкарбамілом; a1 b1 c1 d1 кожний R , R , R і R незалежно є H, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C1-6 галоалкілом, C3-10 циклоалкілом, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1-10 гетероарилом або C1-10 гетероарил-C1-3 алкілом; де вказаний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, галосульфаніл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарилg" C1-3 алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; c1 d1 або будь-які R і R разом з атомом N, до якого вони приєднанні, утворюють 3-, 4-, 5-, 6або 7-членну гетероциклоалкілову групу або гетероарилову групу, кожна необов'язково заміщена 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену, ціано, нітро, гідроксилу, C1-6 алкілу, C2-6 алкенілу, C2-6 алкінілу, C3-7 циклоалкілу, C1-6 галоалкілу, C1-6 алкокси, C1-6 галоалкокси, аміно, C1-6 алкіламіно, ді-C1-6 алкіламіно, тіо, C1-6 алкілтіо, C1-6 алкілсульфінілу, C1-6 алкілсульфонілу, карбамілу, C1-6 алкілкарбамілу, ді-C1-6 алкілкарбамілу, карбокси, C1-6 алкілкарбонілу, C1-6 алкоксикарбонілу і C1-6 алкілкарбоніламіно; e1 кожний R незалежно є H, C1-6 алкілом, CN, гідроксилом, C1-6 алкокси, C1-6 алкілсульфонілом, карбокси, C1-6 алкілкарбонілом, аміносульфонілом, C1-6 алкіламіносульфонілом, ді-C1-6 алкіламіносульфонілом, карбамілом, C1-6 алкілкарбамілом або діC1-6 алкілкарбамілом; g g’ h кожний R , R і R незалежно є галогеном, ціано, нітро, гідроксилом, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C3-7 циклоалкілом, C1-6 галоалкілом, C1-6 алкокси, C1-6 галоалкокси, аміно, C1-6 алкіламіно, ді-C1-6 алкіламіно, тіо, C1-6 алкілтіо, C1-6алкілсульфінілом, C1-6 алкілсульфонілом, карбамілом, C1-6 алкілкарбамілом, ді-C1-6 алкілкарбамілом, карбокси, C1-6 алкілкарбонілом, C1-6 алкоксикарбонілом або C1-6 алкілкарбоніламіно; і n дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. В деяких варіантах втілення винаходу: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; Z є H, ціано, галогеном, C1-3 алкілом або C1-3 галоалкілом; 4 4a 4b L є C(R )2, C(=O), C(=O)N(R ), C(=O)C(R )2 або S(=O)2; A є C1-6 алкілом, C3-14 циклоалкілом, C2-13 гетероциклоалкілом, C6-14 арилом або C1-14 гетероарилом; де кожний вказаний C1-6 алкіл, C3-14 циклоалкіл, C2-13 гетероциклоалкіл, C6-14 арил і 5 C1-14 гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5, або 6 незалежно вибраними R групами; 1 кожний R незалежно є C1-4 алкілом; або 1 дві групи R разом утворюють 2- або 3-вуглецевий місток; 2 R є H, галогеном, гідроксилом, ціано, C1-4 алкілом, C1-4 галоалкілом або C1-4 алкокси; 3 R є H, ціано, нітро, галогеном, гідроксилом, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C3-7 циклоалкілом, C1-6 галоалкілом, C1-6 алкокси, C1-6 галоалкокси, аміно, C1-6 алкіламіно, ді-C1-6 алкіламіно, C1-6 алкілсульфонілом, карбамілом, C 1-6 алкілкарбамілом, ді-C1-6 алкілкарбамілом, карбокси, C1-6 алкілкарбонілом або C1-6 алкоксикарбонілом; 4 кожний R незалежно є H або C1-4 алкілом; або 4 дві групи R , разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднанні, утворюють 3-, 4-, 5- або 6членне циклоалкілове кільце; 4a R є H або C1-4 алкілом; 4 UA 110108 C2 4b 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 кожний R незалежно є H або C1-4 алкілом; або 4b дві групи R , разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднанні, утворюють 3-, 4-, 5- або 6членне циклоалкілове кільце; 5 кожний R незалежно є галогеном, ціано, нітро, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C1-6 галоалкілом, галосульфанілом, C3-10 циклоалкілом, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1a a b c d гетероарилом, C1-10 гетероарил-C1-3 алкілом, OR , SR , C(O)R , C(O)NR R , 10 a b c d c d c b c a c c d e b C(O)OR , °C(O)R , °C(O)NR R , NR R , NR C(O)R , NR C(O)OR , NR C(O)NR R , C(=NR )R , e c d c e c d c b c b c c d b c d C(=NR )NR R , NR C(=NR )NR R , NR S(O)R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , S(O)R , S(O)NR R , b c d S(O)2R або S(O)2NR R ; де кожний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарил-C1-3 алкіл необов'язково 6 заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 6 кожний R незалежно є галогеном, ціано, нітро, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C1-6 галоалкілом, галосульфанілом, C 3-10 циклоалкілом, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1a1 a1 b1 c1 d1 гетероарилом, C1-10 гетероарил-C1-3 алкілом, OR , SR , C(O)R , C(O)NR R , 10 a1 b1 c1 d1 e1 c1 d1 c1 e1 c1 d1 c1 d1 c1 b1 C(O)OR , °C(O)R , °C(O)NR R , C(=NR )NR R , NR C(=NR )NR R , NR R , NR C(O)R , c1 a1 c1 c1 d1 c1 b1 c1 b1 c1 c1 d1 b1 NR C(O)OR , NR C(O)NR R , NR S(O)R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , S(O)R , c1 d1 b1 c1 d1 S(O)NR R , S(O)2R або S(O)2NR R ; де кожний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарилh C1-3 алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; a b c d кожний R , R , R і R незалежно є H, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C1-6 галоалкілом, C3-10 циклоалкілом, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1-10 гетероарилом або C1-10 гетероарил-C1-3 алкілом; де вказаний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, галосульфаніл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарилg C1-3 алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; c d або будь-які R і R разом з атомом N, до якого вони приєднанні, утворюють 3-, 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу або гетероарилову групу, кожна необов'язково заміщена 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену, ціано, нітро, гідроксилу, C1-6 алкілу, C26 алкенілу, C2-6 алкінілу, C3-7 циклоалкілу, C1-6 галоалкілу, C 1-6 алкокси, C1-6 галоалкокси, аміно, C1-6 алкіламіно, ді-C1-6 алкіламіно, тіо, C1-6 алкілтіо, C1-6 алкілсульфінілу, C1-6 алкілсульфонілу, карбамілу, C1-6 алкілкарбамілу, ді-C1-6 алкілкарбамілу, карбокси, C 1-6 алкілкарбонілу і C1-6 алкоксикарбонілу; e кожний R незалежно є H, C1-6 алкілом, CN, гідроксилом, C1-6 алкокси, C1-6 алкілсульфонілом, карбокси, C1-6 алкілкарбонілом, аміносульфонілом, C1-6 алкіламіносульфонілом, ді-C1-6 алкіламіносульфонілом, карбамілом, C1-6 алкілкарбамілом або ді-C1-6 алкілкарбамілом; a1 b1 c1 d1 кожний R , R , R і R незалежно є H, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C1-6 галоалкілом, C3-10 циклоалкілом, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1-10 гетероарилом або C1-10 гетероарил-C1-3 алкілом; де вказаний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, галосульфаніл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарилg" C1-3 алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; c1 d1 або будь-які R і R разом з атомом N, до якого вони приєднанні, утворюють 3-, 4-, 5-, 6або 7-членну гетероциклоалкілову групу або гетероарилову групу, кожна необов'язково заміщена 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену, ціано, нітро, гідроксилу, C1-6 алкілу, C2-6 алкенілу, C2-6 алкінілу, C3-7 циклоалкілу, C1-6 галоалкілу, C1-6 алкокси, C1-6 галоалкокси, аміно, C1-6 алкіламіно, ді-C1-6 алкіламіно, тіо, C1-6 алкілтіо, C1-6 алкілсульфінілу, C1-6 алкілсульфонілу, карбамілу, C1-6 алкілкарбамілу, ді-C1-6 алкілкарбамілу, карбокси, C1-6 алкілкарбонілу, C1-6 алкоксикарбонілу і C1-6 алкілкарбоніламіно; e1 кожний R незалежно є H, C1-6 алкілом, CN, гідроксилом, C1-6 алкокси, C1-6 алкілсульфонілом, карбокси, C1-6 алкілкарбонілом, аміносульфонілом, C1-6 алкіламіносульфонілом, ді-C1-6 алкіламіносульфонілом, карбамілом, C1-6 алкілкарбамілом або діC1-6 алкілкарбамілом; g g’ h кожний R , R і R незалежно є галогеном, ціано, нітро, гідроксилом, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C3-7 циклоалкілом, C1-6 галоалкілом, C1-6 алкокси, C1-6 галоалкокси, 5 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 аміно, C1-6 алкіламіно, ді-C1-6 алкіламіно, тіо, C1-6 алкілтіо, C1-6 алкілсульфінілом, C1-6 алкілсульфонілом, карбамілом, C1-6 алкілкарбамілом, ді-C1-6 алкілкарбамілом, карбокси, C1-6 алкілкарбонілом, C1-6 алкоксикарбонілом або C1-6 алкілкарбоніламіно; і n дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4. У деяких варіантах втілення винаходу X є N. 2 У деяких варіантах втілення винаходу X є CR . У деяких варіантах втілення винаходу X є C(H), C(F) або C(CN). У деяких варіантах втілення винаходу X є CH. У деяких варіантах втілення винаходу Y є N. 3 У деяких варіантах втілення винаходу Y є CR . У деяких варіантах втілення винаходу Y є CH. У деяких варіантах втілення винаходу Z є ціано. У деяких варіантах втілення винаходу L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, C(=O)CH2 або . У деяких варіантах втілення винаходу L є C(=O)NH, C(=O), S(=O) 2, CH2, C(=O)CH2, , C(=O)O або C(=O)OCH2. У деяких варіантах втілення винаходу L є C(=O). У деяких варіантах втілення винаходу L є C(=O)O. У деяких варіантах втілення винаходу L є C(=O)OCH2. У деяких варіантах втілення винаходу L є C(=O)NH. У деяких варіантах втілення винаходу L є S(=O)2. 4 У деяких варіантах втілення винаходу L є C(R )2. У деяких варіантах втілення винаходу L є CH2. У деяких варіантах втілення винаходу L є C(=O)CH2 або У деяких варіантах втілення винаходу L є C(=O)CH2. . У деяких варіантах втілення винаходу L є . У деяких варіантах втілення винаходу n дорівнює 0, 1 або 2. У деяких варіантах втілення винаходу n дорівнює 0. У деяких варіантах втілення винаходу n дорівнює 1. У деяких варіантах втілення винаходу n дорівнює 2. 1 У деяких варіантах втілення винаходу R є C1-4 алкілом. 1 У деяких варіантах втілення винаходу R є метилом. 1 У деяких варіантах втілення винаходу дві групи R утворюють 2-вуглецевий місток. У деяких варіантах втілення винаходу A є C6-14 арилом, що необов'язково заміщений 1, 2, 3, 5 4, 5 або 6 незалежно вибраними R групами. У деяких варіантах втілення винаходу A є фенілом, що необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 5 або 5 незалежно вибраними R групами. У деяких варіантах втілення винаходу A є моноциклічним C 3-9 циклоалкілом або біциклічним C3-9 циклоалкілом, кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно 5 вибраними R групами. У деяких варіантах втілення винаходу A є моноциклічним C2-10 гетероциклоалкілом або біциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 5 незалежно вибраними R групами. У деяких варіантах втілення винаходу A є моноциклічним C 1-10 гетероарилом або біциклічним C1-10 гетероарилом, кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 5 незалежно вибраними R групами. У деяких варіантах втілення винаходу A є C 1-6 алкілом, що необов'язково заміщений 1, 2, 3, 5 4, 5 або 6 незалежно вибраними R групами. У деяких варіантах втілення винаходу A є C1-6 алкілом. У деяких варіантах втілення винаходу А є C 1-6 алкілом, фенілом, нафтиловим кільцем, 6 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 моноциклічним або біциклічним C3-10 циклоалкілом, моноциклічним або біциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, або моноциклічним або біциклічним C1-10 гетероарилом; кожний з яких 5 необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами. У деяких варіантах втілення винаходу А є фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним C 310 циклоалкілом, біциклічним C3-10 циклоалкілом, моноциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, біциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, моноциклічним C1-10 гетероарилом або біциклічним C1-10 5 гетероарилом; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами. У деяких варіантах втілення винаходу А метилом, етилом, ізопропілом, фенілом, нафталіновим кільцем, піридиновим кільцем, піримідиновим кільцем, тіофеновим кільцем, піразиновим кільцем, оксазоловим кільцем, ізоксазоловим кільцем, імідазоловим кільцем, тіазоловим кільцем, фурановим кільцем, піразоловим кільцем, хіноліновим кільцем, бензотіофеновим кільцем, бензотіазоловим кільцем, бензоімідазоловим кільцем, бензофурановим кільцем, циклопропілом, циклопентилом, циклогексилом, циклогептилом, інденовим кільцем, тетрагідронафталіновим кільцем, дигідро-1,4-бензодіоксоксиновим кільцем або піперидиновим кільцем; кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно 5 вибраними групами R , у межах допуску валентності. У деяких варіантах втілення винаходу А є фенілом, нафталіновим кільцем, піридиновим кільцем, піримідиновим кільцем, тіофеновим кільцем, піразиновим кільцем, оксазоловим кільцем, ізоксазоловим кільцем, імідазоловим кільцем, тіазоловим кільцем, фурановим кільцем, піразоловим кільцем, хіноліновим кільцем, бензотіофеновим кільцем, бензотіазоловим кільцем, бензоімідазоловим кільцем, бензофурановим кільцем, циклопропілом, циклопентилом, циклогексилом, циклогептилом, інденовим кільцем, тетрагідронафталіновим кільцем, дигідро1,4-бензодіоксоксиновим кільцем або піперидиновим кільцем; кожний з яких необов'язково 5 заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами, у межах допуску валентності. У деяких варіантах втілення винаходу A є фенілом або піридиновим кільцем; кожний з яких 5 необов'язково заміщений 1, 2, 3 або 4 незалежно вибраними R групами. У деяких варіантах втілення винаходу A є піридин-4-ілом; який необов'язково заміщений 1, 5 2, 3 або 4 незалежно вибраними R групами. У деяких варіантах втілення винаходу A є піридиновим кільцем; яке необов'язково заміщено 5 1, 2, 3 або 4 незалежно вибраними R групами. 5 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C1-6 галоалкілом, C3-10 циклоалкілом, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 a a b c d алкілом, C1-10 гетероарилом, C1-10 гетероарил-C1-3 алкілом, OR , SR , C(O)R , C(O)NR R , a b c d c d c b c a c c d c b C(O)OR , °C(O)R , °C(O)NR R , NR R , NR C(O)R , NR C(O)OR , NR C(O)NR R , NR S(O)R , c b c c d b c d b c d NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , S(O)R , S(O)NR R , S(O)2R або S(O)2NR R ; де кожний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, галосульфаніл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C110 гетероарил і C1-10 гетероарил-C1-3 алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно 6 вибраними R групами; 5 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом, C3-10 циклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 a a b c d a b c d алкілом, C1-10 гетероарилом, OR , SR , C(O)R , C(O)NR R , C(O)OR , °C(O)R , °C(O)NR R , c d c b c a c c d c b c c d b NR R , NR C(O)R , NR C(O)OR , NR C(O)NR R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , S(O)2R або c d S(O)2NR R ; де кожний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, галосульфаніл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарил-C1-3 алкіл необов'язково 6 заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 5 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, a a a c d c b C1-6 галоалкілом, C6-10 арилом, C1-10 гетероарилом, OR , SR , C(O)OR , NR R або NR C(O)R ; де кожний вказаний C1-6 алкіл, C1-6 галоалкіл, C6-10 арил і C1-10 гетероарил необов'язково заміщений 6 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами. 5 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, a a a c d c b C1-6 галоалкілом, C6-10 арилом, C1-10 гетероарилом, OR , SR , C(O)OR , NR R або NR C(O)R ; де кожний вказаний C1-6 алкіл, C1-6 галоалкіл, C6-10 арил і C1-10 гетероарил необов'язково заміщений 6 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; і a b c d кожний R , R , R і R незалежно є H, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом або C6-10 арилом; де g вказаний C1-6 алкіл і C6-10 арил незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами. 7 UA 110108 C2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом, гідроксилом, C1-6 алкокси, C1-6 галоалкокси, C6-12 арилокси, аміно, C1-6 алкіламіно, ді-C1-6 алкіламіно, C1-6 алкілкарбоніламіно, C1-6 алкоксикарбонілом, C1-6 алкілтіо, C6-12 арилом або C1-9 гетероарилом; де кожний вказанийC6-12 арил або C1-9 гетероарил незалежно 6 заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами. 5 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є хлором, фтором, бромом, ціано, метилом, етилом, трифторметилом, гідроксилом, метокси, трифторметокси, дифторметокси, фенокси, диметиламіно, трет-бутилкарбоніламіно, метоксикарбонілом, метилтіо, фенілом, піридиновим кільцем, тіазоловим кільцем, хіноліновим кільцем, ізохіноліновим кільцем, імідазо[1,2-а]піримідиновим кільцем, бензоксазоловим кільцем або оксадіазоловим кільцем; де кожний вказаний феніл, піридинове кільце, тіазолове кільце, хінолінове кільце, ізохінолінове кільце, імідазо[1,2-а]піримідинове кільце, бензоксазолове кільце 6 і оксадіазолове кільце незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами. 5 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є галогеном або C1-6 галоалкілом. 5 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є фтором або трифторметилом. 6 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є галогеном, ціано, нітро, гідроксилом, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C3-7 циклоалкілом, C1-6 галоалкілом, C1-6 алкокси, C1-6 галоалкокси, аміно, C1-6 алкіламіно, ді-C1-6 алкіламіно, тіо, C1-6 алкілтіо, C1-6 алкілсульфінілом, C1-6 алкілсульфонілом, карбамілом, C1-6 алкілкарбамілом, ді-C1-6 алкілкарбамілом, карбокси, C1-6 алкілкарбонілом, C1-6 алкоксикарбонілом або C1-6 алкілкарбоніламіно. 6 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, a1 c1 d1 b1 C1-6 галоалкілом, OR , NR R або OC(O)R ; і a1 b1 c1 d1 кожний R , R , R і R незалежно є H або C1-6 алкілом; де вказаний C1-6 алкіл необов'язково заміщений замісником, незалежно вибраним з C1-4 алкокси і гідроксилу; c1 d1 або будь-які з R і R , разом з атомом N, до якого вони приєднані, утворюють 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу, необов'язково заміщену 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену. 5 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно галогеном, ціано, C1-6 алкілом, a a a c d c b C1-6 галоалкілом, C6-10 арилом, C1-10 гетероарилом, OR , SR , C(O)OR , NR R або NR C(O)R ; де кожний вказаний C1-6 алкіл, C1-6 галоалкіл, C6-10 арил і C1-10 гетероарил необов'язково заміщений 6 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; a b c d кожний R , R , R і R незалежно є H, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом або C6-10 арилом; де g вказаний C1-6 алкіл в C6-10 арил незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 6 a1 c1 d1 кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом, OR , NR R або b1 OC(O)R ; і a1 b1 c1 d1 кожний R , R , R і R незалежно є H або C1-6 алкілом; де вказаний C1-6 алкіл необов'язково заміщений замісником, незалежно вибраним з C1-4 алкокси і гідроксилу; c1 d1 або будь-які з R і R , разом з атомом N, до якого вони приєднані, утворюють 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу, необов'язково заміщену 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену. 6 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є галогеном, ціано або C1-6 алкілом. 6 У деяких варіантах втілення винаходу кожний R незалежно є хлором, фтором, ціано або метилом. 2 У деяких варіантах втілення винаходу, де R є Н, галогеном або ціано. 2 У деяких варіантах втілення винаходу R є Н, F або ціано. 3 У деяких варіантах втілення винаходу R є Н. У деяких варіантах втілення винаходу сполука є сполукою Формули (II): 8 UA 110108 C2 II або її фармацевтично прийнятною сіллю. У деяких варіантах втілення винаходу сполука є сполукою Формули (IIа): 5 IIa або її фармацевтично прийнятною сіллю. У деяких варіантах втілення винаходу сполука є сполукою Формули (III): 10 III або її фармацевтично прийнятною сіллю. У деяких варіантах сполука є сполукою Формули (IIIа): 9 UA 110108 C2 IIIa 5 10 15 20 25 30 35 40 або її фармацевтично прийнятною сіллю. У деяких варіантах втілення винаходу: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; 1 кожний R незалежно є C1-4 алкілом; або 1 дві групи R утворюють 2-вуглецевий місток. 2 R є Н, галогеном або ціано; 3 R є H; Z є ціано; L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, C(=O)CH2 або . А є C1-6 алкілом, фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним C 3-10 циклоалкілом, біциклічним C3-10 циклоалкілом, моноциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, біциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, моноциклічним C1-10 гетероарилом або біциклічним C1-10 гетероарилом; 5 кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 5 кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C2-6 алкенілом, C2-6 алкінілом, C1-6 галоалкілом, C3-10 циклоалкілом, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкілом, C2-10 гетероциклоалкілом, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1-10 гетероарилом, C1-10 a a b c d a b c d c d гетероарил-C1-3 алкілом, OR , SR , C(O)R , C(O)NR R , C(O)OR , °C(O)R , °C(O)NR R , NR R , c b c a c c d c b c b c c d b NR C(O)R , NR C(O)OR , NR C(O)NR R , NR S(O)R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , S(O)R , c d b c d S(O)NR R , S(O)2R або S(O)2NR R ; де кожний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, галосульфаніл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C210 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарил6 C1-3 алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; і n дорівнює 0, 1 або 2. У деяких варіантах втілення винаходу: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; 1 кожний R незалежно є C1-4 алкілом; або 1 дві групи R утворюють 2-вуглецевий місток. 2 R є Н, галогеном або ціано; 3 R є H; Z є ціано; L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, C(=O)CH2 або . А є C1-6 алкілом, фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним C 3-10 циклоалкілом, біциклічним C3-10 циклоалкілом, моноциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, біциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, моноциклічним C1-10 гетероарилом або біциклічним C1-10 гетероарилом; 5 кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 5 кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом, C3-10 циклоалкілом, 10 UA 110108 C2 a 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 a C2-10 гетероциклоалкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1-10 гетероарилом, OR , SR , b c d a b c d c d c b c a C(O)R , C(O)NR R , C(O)OR , °C(O)R , °C(O)NR R , NR R , NR C(O)R , NR C(O)OR , c c d c b c c d b c d NR C(O)NR R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , S(O)2R або S(O)2NR R ; де кожний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, галосульфаніл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарил-C1-3 алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно 6 вибраними R групами; і n дорівнює 0, 1 або 2. У деяких варіантах втілення винаходу: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; 1 кожний R незалежно є C1-4 алкілом; або 1 дві групи R утворюють 2-вуглецевий місток. 2 R є Н, галогеном або ціано; 3 R є H; Z є ціано; L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, C(=O)CH2 або . А є фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним C3-10 циклоалкілом, біциклічним C3-10 циклоалкілом, моноциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, біциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, моноциклічним C1-10 гетероарилом або біциклічним C1-10 гетероарилом; кожний з яких 5 необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 5 кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом, C3-10 циклоалкілом, a a C2-10 гетероциклоалкілом, C6-10 арилом, C6-10 арил-C1-3 алкілом, C1-10 гетероарилом, OR , SR , b c d a b c d c d c b c a C(O)R , C(O)NR R , C(O)OR , °C(O)R , °C(O)NR R , NR R , NR C(O)R , NR C(O)OR , c c d c b c c d b c d NR C(O)NR R , NR S(O)2R , NR S(O)2NR R , S(O)2R або S(O)2NR R ; де кожний C1-6 алкіл, C2-6 алкеніл, C2-6 алкініл, C1-6 галоалкіл, галосульфаніл, C3-10 циклоалкіл, C3-10 циклоалкіл-C1-3 алкіл, C2-10 гетероциклоалкіл, C2-10 гетероциклоалкіл-C1-3 алкіл, C6-10 арил, C6-10 арил-C1-3 алкіл, C1-10 гетероарил і C1-10 гетероарил-C1-3 алкіл необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно 6 вибраними R групами; і n дорівнює 0, 1 або 2. У деяких варіантах втілення винаходу: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; 1 кожний R незалежно є C1-4 алкілом; або 1 дві групи R утворюють 2-вуглецевий місток. 2 R є Н, галогеном або ціано; 3 R є H; Z є ціано; L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, C(=O)CH2 або . А є C1-6 алкілом, фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним C 3-10 циклоалкілом, біциклічним C3-10 циклоалкілом, моноциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, біциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, моноциклічним C1-10 гетероарилом або біциклічним C1-10 гетероарилом; 5 кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 5 кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом, C6-10 арилом, C1-10 a a a c d c b гетероарилом, OR , SR , C(O)OR , NR R , NR C(O)R ; де кожний вказаний C1-6 алкіл, C1-6 галоалкіл, C6-10 арил і C1-10 гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно 6 вибраними R групами; і n дорівнює 0, 1 або 2. У деяких варіантах втілення винаходу: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; 1 кожний R незалежно є C1-4 алкілом; або 1 дві групи R утворюють 2-вуглецевий місток. 2 R є Н, галогеном або ціано; 11 UA 110108 C2 3 R є H; Z є ціано; 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, C(=O)CH2 або . А є фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним C3-10 циклоалкілом, біциклічним C3-10 циклоалкілом, моноциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, біциклічним C 2-10 гетероциклоалкілом, моноциклічним C1-10 гетероарилом або біциклічним C1-10 гетероарилом; кожний з яких 5 необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 5 кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом, C6-10 арилом, C1-10 a a a c d c b гетероарилом, OR , SR , C(O)OR , NR R , NR C(O)R ; де кожний вказаний C1-6 алкіл, C1-6 галоалкіл, C6-10 арил і C1-10 гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно 6 вибраними R групами; і n дорівнює 0, 1 або 2. У деяких варіантах втілення винаходу: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; 1 кожний R незалежно є метилом; або 1 дві групи R утворюють 2-вуглецевий місток. 2 R є Н, галогеном або ціано; 3 R є H; Z є ціано; L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, C(=O)CH2 або . А є метилом, етилом, ізопропілом, фенілом, нафталіновим кільцем, піридиновим кільцем, піримідиновим кільцем, тіофеновим кільцем, піразиновим кільцем, оксазоловим кільцем, ізоксазоловим кільцем, імідазоловим кільцем, тіазоловим кільцем, фурановим кільцем, піразоловим кільцем, хіноліновим кільцем, бензотіофеновим кільцем, бензотіазоловим кільцем, бензоімідазоловим кільцем, бензофурановим кільцем, циклопропілом, циклопентилом, циклогексилом, циклогептилом, інденовим кільцем, тетрагідронафталіновим кільцем, дигідро1,4-бензодіоксоксиновим кільцем або піперидиновим кільцем; кожний з яких необов'язково 5 заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно вибраними R групами, у межах допуску валентності; 5 кожний R незалежно є хлором, фтором, бромом, ціано, метилом, етилом, трифторметилом, гідроксилом, метокси, трифторметокси, дифторметокси, фенокси, диметиламіно, третбутилкарбоніламіно, метоксикарбонілом, метилтіо, фенілом, піридиновим кільцем, тіазоловим кільцем, хіноліновим кільцем, ізохіноліновим кільцем, імідазо[1,2-а]піримідиновим кільцем, бензоксазоловим кільцем або оксадіазоловим кільцем; де кожний вказаний феніл, піридинове кільце, тіазолове кільце, хінолінове кільце, ізохінолінове кільце, імідазо[1,2-а]піримідинове кільце, бензоксазолове кільце і оксадіазолове кільце незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 6 незалежно вибраними R групами; і n дорівнює 0, 1 або 2. У деяких варіантах втілення винаходу: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; 1 кожний R незалежно є метилом; або 1 дві групи R утворюють 2-вуглецевий місток. 2 R є Н, галогеном або ціано; 3 R є H; Z є ціано; L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, C(=O)CH2 або . А є фенілом, нафталіновим кільцем, піридиновим кільцем, піримідиновим кільцем, тіофеновим кільцем, піразиновим кільцем, оксазоловим кільцем, ізоксазоловим кільцем, імідазоловим кільцем, тіазоловим кільцем, фурановим кільцем, піразоловим кільцем, хіноліновим кільцем, бензотіофеновим кільцем, бензотіазоловим кільцем, бензоімідазоловим кільцем, бензофурановим кільцем, циклопропілом, циклопентилом, циклогексилом, 12 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 циклогептилом, інденовим кільцем, тетрагідронафталіновим кільцем, дигідро-1,4бензодіоксоксиновим кільцем або піперидиновим кільцем; кожний з яких необов'язково 5 заміщений 1, 2, 3, 4, 5 або 6 незалежно вибраними R групами; 5 кожний R незалежно є хлором, фтором, бромом, ціано, метилом, етилом, трифторметилом, гідроксилом, метокси, трифторметокси, дифторметокси, фенокси, диметиламіно, третбутилкарбоніламіно, метоксикарбонілом, метилтіо, фенілом, піридиновим кільцем, тіазоловим кільцем, хіноліновим кільцем, ізохіноліновим кільцем, імідазо[1,2-а]піримідиновим кільцем, бензоксазоловим кільцем або оксадіазоловим кільцем; де кожний вказаний феніл, піридинове кільце, тіазолове кільце, хінолінове кільце, ізохінолінове кільце, імідазо[1,2-а]піримідинове кільце, бензоксазолове кільце і оксадіазолове кільце незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 6 незалежно вибраними R групами; і n дорівнює 0, 1 або 2. У деяких варіантах втілення винаходу: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; 1 кожний R незалежно є C1-4 алкілом; або 1 дві групи R утворюють 2-вуглецевий місток. 2 R є Н, галогеном або ціано; 3 R є H; Z є ціано; L є S(=O)2; А є C1-6 алкілом; і n дорівнює 0, 1 або 2. У деяких варіантах втілення винаходу: X є N або CH; Y є N; Z є ціано; L є C(=O) або C(=O)NH; A є фенілом або піридиновим кільцем, кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3 або 4 5 незалежно вибраними R групами; 5 кожний R незалежно є галогеном або C1-6 галоалкілом; і n дорівнює 0. У деяких варіантах втілення винаходу: X є N або CH; Y є N; Z є ціано; L є C(=O) або C(=O)NH; A є фенілом або піридин-4-ілом, кожний з яких необов'язково заміщений 1 або 2 незалежно 5 вибраними R групами; 5 кожний R незалежно є фтором або трифторметилом; і n дорівнює 0. У деяких варіантах втілення винаходу: 2 X є N або CR ; 3 Y є N або CR ; 1 кожний R незалежно є C1-4 алкілом, гідроксилом, C1-4 алкокси або фтором; 1 дві групи R разом утворюють 2- або 3-вуглецевий місток або місток формули -CH2-O-CH2-; 2 R є Н, галогеном або ціано; 3 R є H; Z є ціано; L є C(=O)NH, C(=O), S(=O)2, CH2, C(=O)CH2, , C(=O)O або C(=O)OCH2; А є C1-6 алкілом, фенілом, нафтиловим кільцем, моноциклічним C 3-10 циклоалкілом, біциклічним C3-10 циклоалкілом, моноциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, біциклічним C2-10 гетероциклоалкілом, моноциклічним C1-10 гетероарилом або біциклічним C1-10 гетероарилом; 5 кожний з яких необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 5 кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом, C6-10 арилом, C1-10 a a a c d c b гетероарилом, OR , SR , C(O)OR , NR R , NR C(O)R ; де кожний вказаний C1-6 алкіл, C1-6 галоалкіл, C6-10 арил і C1-10 гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно 6 вибраними R групами; 13 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 n дорівнює 0, 1 або 2; 5 кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом, C6-10 арилом, C1-10 a a a c d c b гетероарилом, OR , SR , C(O)OR , NR R або NR C(O)R ; де кожний вказаний C1-6 алкіл, C1-6 галоалкіл, C6-10 арил і C1-10 гетероарил необов'язково заміщений 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно 6 вибраними R групами; a b c d кожний R , R , R і R незалежно є H, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом або C6-10 арилом; де g вказаний C1-6 алкіл в C6-10 арил незалежно заміщені 1, 2, 3, 4 або 5 незалежно вибраними R групами; 6 a1 c1 d1 кожний R незалежно є галогеном, ціано, C1-6 алкілом, C1-6 галоалкілом, OR , NR R або b1 OC(O)R ; і a1 b1 c1 d1 кожний R , R , R і R незалежно є H або C1-6 алкілом; де вказаний C1-6 алкіл необов'язково заміщений замісником, незалежно вибраним з C1-4 алкокси і гідроксилу; c1 d1 або будь-які з R і R , разом з атомом N, до якого вони приєднані, утворюють 4-, 5-, 6- або 7-членну гетероциклоалкілову групу, необов'язково заміщену 1, 2, 3 або 4 замісниками, незалежно вибраними з галогену. У деяких варіантах втілення винаходу сполука вибрана з: {1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-хінолін-6-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3,5-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(3,4,5-трифторбензоїл)піперидин4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[2-фтор-3-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(циклогексилкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-бензоїлпіперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3іл}ацетонітрилу; 2-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]бензонітрилу; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]бензонітрилу; 4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]бензонітрилу; {1-{1-[(6-хлорпіридин-2-іл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(піразин-2-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(3-тієнілкарбоніл)піперидин-4іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(1,3-оксазол-2-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[2-метил-5-(трифторметил)-1,3-оксазол-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Hпіроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-5-фторбензонітрилу; {1-[1-(3-хлорбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-бромбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; (3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-{1-[3(трифторметокси)бензоїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу; (3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-{1-[3(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу; 14 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 {1-{1-[3-фтор-5-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3,5-дихлорбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(4-фтор-3-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2-фтор-5-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-хлор-5-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-бром-5-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(2,5-дихлор-3-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(2,4,5-трифтор-3метоксибензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3,5-диметоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-хлор-4-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3,4-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-5-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2-хлор-6-метоксиізонікотиноїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(5-фтор-2-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2-фтор-6-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(4-фтор-2-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,3-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,4-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,5-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,6-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[2-фтор-6-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(2,3,4-трифторбензоїл)піперидин4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(2,3,6-трифторбензоїл)піперидин4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(2,4,5-трифторбензоїл)піперидин4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(2,4,6-трифторбензоїл)піперидин4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3,5-дибром-4-метоксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-6-(диметиламіно)-2-фторбензонітрилу; {1-{1-[3-фтор-4-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 15 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 {1-(1-{[4-хлор-6-(трифторметил)піридин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(2,3,4,5тетрафторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2-метоксибензонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(2,3,5,6тетрафторбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; (3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-{1-[2(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу; {1-[1-(4-фтор-3-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2-(диметиламіно)бензонітрилу; {1-{1-[4-(диметиламіно)-2,3,5,6-тетрафторбензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3,5-дифторізонікотиноїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[3-фтор-4-(метилтіо)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(4-хлор-3-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-метилбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,5-диметил-3-фуроил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2-фторбензонітрилу; {1-[1-(2-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(4-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2-тієнілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[3-метокси-5-(трифторметил)-2-тієнілкарбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[3-гідрокси-5-(трифторметил)-2-тієнілкарбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(4-метокси-3-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(5-метил-3-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(5-хлор-4-метокси-3-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(2-бром-3-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(3-хлор-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(5-хлор-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(3-метил-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(4-метил-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(5-метил-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(3-метокси-2-тієніл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[2-фтор-4-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 16 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-3,5-дифторбензонітрилу; {1-[1-(3-хлор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; [3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[2-(трифторметил)піримідин-4іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; [3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[6-(трифторметил)піразин-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; {1-[1-(1-нафтоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(хінолін-3-ілкарбоніл)піперидин-4іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(хінолін-6-ілкарбоніл)піперидин-4іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(1-бензотієн-2-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(3-хлор-6-фтор-1-бензотієн-2-іл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(3-хлор-4-фтор-1-бензотієн-2-іл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; [3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[4-(трифторметил)-1-бензотієн-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; [3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[6-(трифторметил)-1-бензотієн-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; [3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[7-(трифторметил)-1-бензотієн-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; {1-[1-(1-бензотієн-3-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(1,2,3,4-тетрагідронафталін-2ілкарбоніл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; [3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[4(трифторметил)циклогексил]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; {1-[1-(2,3-дигідро-1H-інден-2-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(4,4-дифторциклогексил)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(циклопентилкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(циклогептилкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(3-метоксициклогексил)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(4-фенілциклогексил)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[4-(4-хлорфеніл)циклогексил]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 6-{4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]піперидин-1-іл}нікотинонітрилу; {1-(1-{[1-(5-хлор-3-фторпіридин-2-іл)піперидин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Hпіроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 2-{4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]піперидин-1-іл}-6-метилнікотинонітрилу; {1-[1-(фенілацетил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(1-фенілциклопропіл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[1-(4-хлорфеніл)циклопропіл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(2,6-дихлорфеніл)ацетил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 17 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 {1-[1-(мезитилацетил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(біфеніл-4-ілкарбоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-ізохінолін-6-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,6-дифтор-4-піридин-3-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-піридин-4-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4'-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2'-фторбіфеніл-4-карбонітрилу; 4'-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2',3-дифторбіфеніл-4-карбонітрилу; {1-[1-(2-фтор-4-піридин-3-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[4-фтор-3-(1,3-тіазол-2-іл)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[3-фтор-4-(1,3-тіазол-2-іл)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-піридин-3-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4'-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2'-фторбіфеніл-2-карбонітрилу; 4'-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2'-фторбіфеніл-3-карбонітрилу; 4'-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]біфеніл-4-карбонітрилу; (3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-{1-[(2,3',4'-трифторбіфеніл-4іл)карбоніл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу; 4'-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2',5-дифторбіфеніл-3-карбонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-хінолін-5-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-ізохінолін-5-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-ізохінолін-8-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-хінолін-8-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-ізохінолін-7-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-хінолін-7-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-імідазо[1,2-a]піридин-6-ілбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[4-(1,3-бензоксазол-2-іл)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[4-(1,3-бензоксазол-2-іл)-3-фторбензоїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 3-[(3-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-8азабіцикло[3.2.1]окт-8-ил)карбоніл]-5-фторбензонітрилу; {1-[8-(3,4-дифторбензоїл)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4-[(3-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-8азабіцикло[3.2.1]окт-8-ил)карбоніл]-2-фторбензонітрилу; {1-[8-(4-хлор-3-фторбензоїл)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{8-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил}-3-[4-(7Hпіроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 18 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(8-{[6-(трифторметил)піридин-3іл]карбоніл}-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; (3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-{8-[2-(трифторметил)ізонікотиноїл]-8азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил}азетидин-3-іл)ацетонітрилу; {1-[8-(циклопентилкарбоніл)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[8-(тетрагідро-2H-піран-4-ілкарбоніл)8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[8-(циклогексилкарбоніл)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{8-[(4,4-дифторциклогексил)карбоніл]-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фторбензоїл)-2-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фторбензоїл)-2-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(4,4-дифторциклогексил)карбоніл]-2-метилпіперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фторбензоїл)-4-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(циклогексилкарбоніл)-4-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4фтор-2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3(трифторметил)піридин-4-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,6дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2(трифторметокси)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; N-(4-бром-3-тієніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,6дихлорфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; N-(2-хлор-6-метилфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; N-(2-хлор-4-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; N-(2-хлорфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2(дифторметокси)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; N-(5-хлор-2-метилфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2фторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2фтор-3-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,4дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N(2,3,4-трифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 19 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N(2,3,5-трифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,5дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3,5дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3,4дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; N-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; N-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-3тієнілпіперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2метоксифеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3метоксифеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4(трифторметокси)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; N-(3-хлорфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; N-(4-хлорфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2метилфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,5диметоксифеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(4фтор-2-метилфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[6(трифторметил)піридин-2-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,6диметилпіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-1,3тіазол-2-ілпіперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(4метил-1,3-тіазол-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(4,5диметил-1,3-тіазол-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду; N-1,3-бензотіазол-2-іл-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(1метил-1H-бензімідазол-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду; N-[4-(4-хлорфеніл)-1,3-тіазол-2-іл]-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(1етил-1H-піразол-5-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(1,3диметил-1H-піразол-5-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2метилпіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(6фтор-2-метилпіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2фтор-6-метилпіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3(трифторметил)піридин-2-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3фторпіридин-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 20 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3,5дифторпіридин-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2метоксипіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2метил-6-(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду; метил 2-{[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]аміно}бензоату; метил 2-{[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]аміно}-5-фторбензоату; метил 4-{[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]аміно}-3-фторбензоату; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)метил]-6-(диметиламіно)-2-фторбензонітрилу; {1-[1-(3,5-дихлорбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[2-хлор-5-(трифторметил)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[2-фтор-3-(трифторметил)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[2-фтор-6-(трифторметил)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(2-хлорхінолін-3-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3,5-дифторбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[2-фтор-4-(трифторметил)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,4-дифторбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2-фтор-6-метоксибензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,3-дихлорбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)метил]-2-фторбензонітрилу; {1-{1-[4-(1,2,3-оксадіазол-4-іл)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 2-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)метил]бензонітрилу; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)метил]бензонітрилу; 6-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)метил]-2-метоксинікотинонітрилу; {1-{1-[(2,6-дибромпіридин-4-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(2-бромпіридин-4-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2-хлор-6-фторбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-хлор-2,6-дифторбензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)метил]-2-фторбензонітрилу; {1-{1-[(5-метил-3-фенілізоксазол-4-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[3-фтор-2-(трифторметил)піридин-4-іл]метил}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(1-бензофуран-2-ілметил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 21 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 {1-[1-(3-феноксибензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,3-дигідро-1,4-бензодіоксин-6-ілметил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; N-{4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)метил]піридин-2-іл}-2,2-диметилпропанаміду; {1-{1-[3-хлор-2-фтор-6-(трифторметил)бензил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(3,5-дихлорпіридин-4-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(2-хлор-6-метоксихінолін-3-іл)метил]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2-хлор-3,4-диметоксибензил)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 3-[(3-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-8азабіцикло[3.2.1]окт-8-ил)метил]-6-(диметиламіно)-2-фторбензонітрилу; {1-[8-(2-хлор-3,6-дифторбензил)-8-азабіцикло[3.2.1]окт-3-ил]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-2метилпіперидин-1-іл)метил]-6-(диметиламіно)-2-фторбензонітрилу; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-2метилпіперидин-1-іл)метил]-6-(диметиламіно)-2-фторбензонітрилу; {1-[1-(2-хлор-6-фторбензил)-2-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2-хлор-6-фторбензил)-2-метилпіперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(1-метил-1H-піразол-5-іл)сульфоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 2-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)сульфоніл]бензонітрилу; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)сульфоніл]бензонітрилу; 4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)сульфоніл]бензонітрилу; 5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)сульфоніл]-2-(диметиламіно)бензонітрилу; {1-{1-[(1-метил-1H-піразол-3-іл)сульфоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(циклогексилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(циклопентилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(метилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(етилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(циклопропілсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(ізопропілсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(1-метил-1H-імідазол-4-іл)сульфоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(1,2-диметил-1H-імідазол-4-іл)сульфоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(3,5-диметилізоксазол-4-іл)сульфоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]бензонітрилу; 22 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-5-фторбензонітрилу; 4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-3-фторбензонітрилу; 4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-3,5-дифторбензонітрилу; {1-{1-[5-фтор-2-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[3-фтор-4-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; (3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]-1-{1-[3(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу; {1-{1-[2-фтор-5-(трифторметокси)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]-1-[1-(2,3,6-трифторбензоїл)піперидин-4іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]-1-[1-(2-тієнілкарбоніл)піперидин-4іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[2-фтор-4-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[2-фтор-5-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[3-фтор-5-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[4-фтор-3-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)1H-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,3-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3,4-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,5-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2,6-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]-1-[1-(2,3,4-трифторбензоїл)піперидин-4іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[2-фтор-3-(трифторметокси)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[4-гідроксі-3-(трифторметил)бензоїл]піперидин-4-іл}-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4фтор-2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2метоксипіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[2метил-6-(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,4дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2ціанофеніл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2метоксифеніл)піперидин-1-карбоксаміду; N-(2-хлор-4-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3(трифторметил)піридин-2-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(3фторпіридин-2-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 23 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 N-(4-хлор-2-ціанофеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; {1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-3-фторбензонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(2-фтор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[5-хлор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; [3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[2-(трифторметил)піримідин-4іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; [3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[6-(трифторметил)піразин-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; [3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[5-(трифторметил)піразин-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; {1-{1-[(4,4-дифторциклогексил)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4фтор-2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2,4дифторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; N-(2-хлор-4-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2метоксипіридин-3-іл)піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[3(трифторметил)піридин-4-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-(2фторфеніл)піперидин-1-карбоксаміду; N-(2-хлорфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-N-[4ціано-2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; N-(4-ціано-2-фторфеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; N-(2-хлор-4-ціанофеніл)-4-{3-(ціанометил)-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксаміду; (3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-{1-[3-фтор-2(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}азетидин-3-іл)ацетонітрилу; 5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]ізофталонітрилу; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-5-фторбензонітрилу; 4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-3-фторбензонітрилу; 5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2-фторбензонітрилу; {1-{1-[(5-фторпіридин-2-іл)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фторізонікотиноїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3,5-дифторізонікотиноїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-[1-(3-фтор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 24 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 {1-[1-(2-фтор-4-гідроксибензоїл)піперидин-4-іл]-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 2-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]терефталонітрилу; 4-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-2-фторбензонітрилу; {1-{1-[5-хлор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[(4,4-дифторциклогексил)карбоніл]піперидин-4-іл}-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}N-[4-фтор-2-(трифторметил)феніл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}N-[3-(трифторметил)піридин-2-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}N-[4-(трифторметил)піридин-3-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}N-[3-(трифторметил)піридин-4-іл]піперидин-1-карбоксаміду; 4-[1-(3-(ціанометил)-1-{1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}азетидин-3іл)-1H-піразол-4-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу; 4-{1-[1-[1-(3-ціано-5-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-(ціанометил)азетидин-3-іл]-1H-піразол-4іл}-1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу; 4-{1-[1-[1-(4-ціано-3-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-(ціанометил)азетидин-3-іл]-1H-піразол-4іл}-1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу; 4-(1-{3-(ціанометил)-1-[1-(2,5-дибромбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}-1H-піразол-4-іл)1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу; 4-(1-{3-(ціанометил)-1-[1-(3,5-дибромбензоїл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}-1H-піразол-4-іл)1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу; 2-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-ціано-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]терефталонітрилу; 5-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(5-ціано-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]ізофталонітрилу; 4-{1-[1-[1-(4-ціано-2-фторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-(ціанометил)азетидин-3-іл]-1H-піразол-4іл}-1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу; 4-{1-[1-[1-(4-ціано-2,6-дифторбензоїл)піперидин-4-іл]-3-(ціанометил)азетидин-3-іл]-1Hпіразол-4-іл}-1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу; 4-{1-[1-{1-[5-хлор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-(ціанометил)азетидин-3іл]-1H-піразол-4-іл}-1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу; {1-{1-[5-Хлор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[5-Фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; [3-[4-(7H-Піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[4-(трифторметил)-1,3-тіазол-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; [3-[3-(7H-Піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]-1-(1-{[2-(трифторметил)піримідин-4іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; [3-[3-(7H-Піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]-1-(1-{[4-(трифторметил)-1,3-тіазол-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; [3-[3-(7H-Піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1-іл]-1-(1-{[5-(трифторметил)піразин-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; {1-[1-(Метилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[3-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-пірол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; [3-[4-(1H-Піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[5-(трифторметил)піразин-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; [3-[4-(1H-Піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[4-(трифторметил)-1,3-тіазол-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; {1-[1-(Метилсульфоніл)піперидин-4-іл]-3-[4-(1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; [3-[4-(5-Фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[6-(трифторметил)піразин-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; 25 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [3-[4-(5-Фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[2(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; [3-[4-(5-Фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-(1-{[5-(трифторметил)піразин-2іл]карбоніл}піперидин-4-іл)азетидин-3-іл]ацетонітрилу; {3-[4-(5-Фтор-1H-піроло[2,3-b]піридин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]-1-[1-(метилсульфоніл)піперидин4-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4-[1-(3-(Ціанометил)-1-{1-[5-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}азетидин-3іл)-1H-піразол-4-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу; і 4-(1-{3-(Ціанометил)-1-[1-(метилсульфоніл)піперидин-4-іл]азетидин-3-іл}-1H-піразол-4-іл)1H-піроло[2,3-b]піридин-5-карбонітрилу; або фармацевтично прийнятної солі кожної з вищезгаданих сполук. У деяких варіантах втілення винаходу сполука вибрана з: цис-{1-{(3-Метокси-1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7Hпіроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(цис-3-Метокси-1-{[2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Hпіроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{цис-3-Фтор-1-[3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(цис-3-Фтор-1-{[2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7Hпіроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[3-Фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]-4-дейтеропіперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{1-[3-Фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]3,3,4,5,5-пентадейтеропіперидин-4-іл}-3-[4-(7Hпіроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-{7-[3-Фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]-3-окса-7-азабіцикло[3.3.1]нон-9-іл}-3-[4-(7Hпіроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[4-[(диметиламіно)метил]-6-(трифторметил)піридин-2-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1-іл}-Nізопропілпіперидин-1-карбоксаміду; {1-{1-[6-[(диметиламіно)метил]-3-фтор-2-(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; 3-[(4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-іл)карбоніл]-5-[(диметиламіно)метил]бензонітрилу; {1-(1-{[6-[(диметиламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-[(метиламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-(азетидин-1-ілметил)-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-[(діетиламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-{[етил(метил)аміно]метил}-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{3-(дифторметил)-5-[(диметиламіно)метил]бензоїл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-(піролідин-1-ілметил)-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-{[(3S)-3-фторпіролідин-1-іл]метил}-2-(трифторметил)піримідин-4іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-{[(3R)-3-фторпіролідин-1-іл]метил}-2-(трифторметил)піримідин-4іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-[(3,3-дифторпіролідин-1-іл)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-[(трет-бутиламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-(гідроксиметил)-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H 26 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-[(ізопропіламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-[(етиламіно)метил]-2-(трифторметил)піримідин-4-іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-{[(2-метоксіетил)(метил)аміно]метил}-2-(трифторметил)піримідин-4іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3іл}ацетонітрилу; {1-(1-{[6-{[(3-гідроксипропіл)(метил)аміно]метил}-2-(трифторметил)піримідин-4іл]карбоніл}піперидин-4-іл)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-3іл}ацетонітрилу; пропіл 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-карбоксилату; циклобутилметил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату; етил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-карбоксилату; бензил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-карбоксилату; ізобутил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1-іл]азетидин-1іл}піперидин-1-карбоксилату; циклопропілметил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату; (1-метилциклопропіл)метил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1Hпіразол-1-іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату; 2,4-дифторбензил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату; 3,4-дифторбензил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату; 3,5-дифторбензил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату; циклопентилметил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату; і циклогексилметил 4-{3-(ціанометил)-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-1-іл}піперидин-1-карбоксилату; або фармацевтично прийнятної солі кожної з вищезгаданих сполук. У деяких варіантах втілення винаходу сіль є сіллю адипінової кислоти 1-{1-[3-фтор-2(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль є сіллю 1:1 адипінової кислоти: 1-{1-[3-фтор-2(трифторметил)ізонікотиноїл]піперидин-4-іл}-3-[4-(7H-піроло[2,3-d]піримідин-4-іл)-1H-піразол-1іл]азетидин-3-іл}ацетонітрилу. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль є сіллю, що описана в Прикладі 358. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль характеризується точкою плавлення близько 178 °C. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль має термограму диференціальної скануючої калориметрії, що характеризується ендотермічним піком з температурою початку близько 176 °C. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль має термограму диференціальної скануючої калориметрії, в основному, таку, як показано на Фігурі 1. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль має термограму термогравіметричного аналізу, в основному, таку, як показано на Фігурі 2. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль має діаграму порошкової рентгенівської дифракції, що включає характеристичний пік, виражений у градусах 2θ, при близько 10,4. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль має діаграму порошкової рентгенівської дифракції, що включає характеристичний пік, виражений у градусах 2θ, при близько 6,9. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль має діаграму порошкової рентгенівської дифракції, що включає характеристичний пік, виражений у градусах 2θ, при близько 21,0. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль має діаграму порошкової рентгенівської дифракції, що включає характеристичний пік, виражений у градусах 2θ, при близько 23,3. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль має діаграму порошкової рентгенівської дифракції, що включає характеристичний пік, виражений у градусах 2θ, при близько 6,9, 10,4, 21,0 і 23,3. У деяких варіантах втілення винаходу ця сіль має діаграму 27 UA 110108 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 порошкової рентгенівської дифракції, в основному, таку, як показано на Фігурі 3. Діаграма відбиттів XRPD (піки) звичайно вважається відбитком конкретної кристалічної форми. Добре відомо, що відносні інтенсивності піків XRPD можуть широко варіюватися залежно, крім іншого, від способу одержання зразка, розподілу кристала по розміру, різних використовуваних фільтрів, процедури закріплення зразка і конкретного використовуваного приладу. У деяких випадках можуть спостерігатися нові піки або можуть зникати існуючі піки, залежно від типу пристрою або настроювань (наприклад, залежно від того, чи використовується Ni фільтр чи ні). При використанні в цьому документі, термін "пік" стосується відбиття, що має відносно більшу висоту/інтенсивність, що має щонайменше 4 % від висоти/інтенсивності максимального піка. Крім того, інструментальні відхилення і інші фактори можуть впливати на значення 2-тета. Тому віднесення піків, подібне до тих, що надано в цьому документі, може варіюватися на плюс або мінус близько 0,2° (2-тета), і передбачається, що термін "в основному", що використовується тут у контексті XRPD, охоплює будь-які перераховані вище варіанти. Таким же чином, значення температур у зв'язку з DSC, ТГА або іншими термічними експериментами, можуть варіюватися близько±3 °C залежно від приладу, конкретних настроювань, підготовки зразка і так далі. Відповідно, кристалічна форма, що дана в цьому документі, має термограму DSC "в основному" таку, як показано на кожній з Фігур, розуміється як та, що охоплює такі варіації. Далі варто розуміти, що певні особливості даного винаходу, які для ясності описані в контексті окремих варіантів втілення винаходу, також можуть бути представлені у вигляді комбінації в складі одного варіанта втілення винаходу. І навпаки, різні особливості даного винаходу, які для стислості описані в контексті одного варіанта втілення винаходу, можуть бути представлені окремо або в будь-якій прийнятній підкомбінації. У різних місцях даного опису замісники сполук даного винаходу описані в групах або в діапазонах. Особливо мається на увазі, що даний винахід включає кожну і будь-яку індивідуальну підкомбінацію членів таких груп і діапазонів. Наприклад, термін "C 1-6 алкіл" особливо має на увазі індивідуальний опис метилу, етилу, C 3 алкілу, C4 алкілу, C5 алкілу і C6 алкілу. У різних місцях опису даного винаходу описані зв'язувальні замісники. Особливо передбачається, що кожний зв'язувальний замісник включає пряму і зворотну форми зв'язувального замісника. Наприклад, -NR(CR'R’’)n- включає -NR(CR'R’’)n- і -(CR'R’’)nNR-. Якщо в структурі очевидно повинна бути зв'язувальна група, то під зв'язувальною групою маються на увазі змінні Маркуша, перераховані для цієї групи. Наприклад, якщо в структурі повинна бути зв'язувальна група, і у визначенні групи Маркуша для цієї змінної входять "алкіл" або "арил", то варто розуміти, що "алкіл" або "арил" представляє зв'язувальну алкіленову групу або ариленову групу, відповідно. У різних місцях даного опису описуються кільця (наприклад, "піперидинове кільце"). Якщо не вказане інше, то ці кільця можуть бути приєднані до залишку молекули по будь-якому кільцевому члену, у межах допуску валентності. Наприклад, термін "піридинове кільце" може стосуватися піридин-2-ілового, піридин-3-ілового або піридин-4-ілового кільця. Термін "n-членний", де n є цілим числом, звичайно описує кількість атомів, що утворюють кільце, у групі, де кількість атомів, що утворюють кільце, дорівнює n. Наприклад, піперидиніл являє приклад 6-членного гетероциклічного кільця, піразоліл являє приклад 5-членного гетероарилового кільця, піридил являє приклад 6-членного гетероарилового кільця і 1,2,3,4тетрагідронафталін являє приклад 10-членної циклоалкілової групи. Для сполук даного винаходу, у яких змінні виникають більше одного разу, кожна змінна може бути іншою групою, незалежно вибраною із групи, що визначає ці змінні. Наприклад, якщо структура описується як та, що має дві групи R, які одночасно присутні в тій самій сполуці, то ці дві групи R можуть представляти різні групи, незалежно вибрані із групи, обумовленої для R. В іншому прикладі, якщо необов'язково складний замісник визначається у формі: (R)p Q 55 (CH2)n , то варто розуміти, що замісник R може виникати в кільці р разів, і R може бути різною групою в кожному випадку. Варто розуміти, що кожна група R може заміщати будь-який атом водню, приєднаний до кільцевого атому, включаючи один атом водню в (CH 2)n або обидва. Далі, у представленому вище прикладі, якщо змінна Q визначається як та, що включає атоми водню, а також якщо Q є CH2, NH і так далі, то будь-який вільний замісник, такий як R у представленому 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;piperidin-4-yl azetidine derivatives as jak1 inhibitors

Автори англійською

Huang, Taisheng, Xue, Chu-Biao, Wang, Anlai, Kong, Ling, Ye, Hai Fen, Yao, Wenqing, Rodgers, James, D., Shepard, Stacey, Wang, Haisheng, Shao, Lixin, Li, Hui-Yin, Li, Qun

Назва патенту російською

Азетидиновые производные пиперидин-4-ила как ингибиторы jak1

Автори російською

Хуан Тайшен, Сюе Чу-Бяо, Ван Аньлай, Кун Лин, Е Хай Фень, Яо Веньцин, Роджерс Джеймс Д., Шепард Стейси, Ван Хайшен, Шао Лисинь, Ли Хой-Инь, Ли Цзюнь

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/437, A61K 31/4468, C07D 405/14, A61P 29/00, A61K 31/4155, C07D 401/14

Мітки: інгібітори, піперидин-4-ілу, похідні, азетидинові

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/205-110108-azetidinovi-pokhidni-piperidin-4-ilu-yak-ingibitori-jak1.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Азетидинові похідні піперидин-4-ілу як інгібітори jak1</a>

Подібні патенти