Архів за 2000 рік

Сторінка 69

Спосіб та система для гальмування та/або зупинки транспортного засобу, що рухається вздовж колії

Завантаження...

Номер патенту: 29521

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Кнуде Філіпп, Ноттаріго Калогєро, Бінард Шарль, Грассарт Франсіс

МПК: B61L 3/00

Мітки: вздовж, гальмування, система, транспортного, засобу, зупинки, рухається, колії, спосіб

Текст:

...щ о в і дп ов і д ає, нап р ик л а д, н ая в н ос ті р оз ря ді в із зн ач ен н я м 1, а поті м - ко л и в о н о мі ні ма л ь н е щ о , від по від ає , нап р ик л а д , на яв н ос ті ро зр я дів із зн а ч ен ня м 0. Зав дя ки ц ьо му з'яв ляєтьс я м о ж ли вість ви б рати , в залежнос ті від конкретних умов застосу в ан ня, а бо в и щ у із дв ох в и мі рю в а н их шв ид кос те ,й аб о с е ре д нє із цих д в ох з нач ен ь . В ин ахі д по ш и р...

Спосіб хімічної інфільтрації в паровій фазі матеріалу в середовище волокнистого субстрату

Завантаження...

Номер патенту: 29487

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: КРІСТІН Франсуа

МПК: C04B 35/84, C04B 35/83, B29B 11/16 ...

Мітки: хімічної, інфільтрації, субстрату, спосіб, середовище, паровій, матеріалу, волокнистого, фазі

Текст:

...или проводимость в случае цилиндричес 3 29487 кого субстрата. Под продольным электрическим сопротивлением или теплопроводностью понимают сопротивление или проводимость, измеренные параллельно наружным боковым поверхностям субстрата, в частности круговое сопротивление или проводимость в случае цилиндрического субстрата. Заявителем было установлено, что субстрат, обладающий приведенными выше характеристиками, касающимися отношений rr/rc и...

Система запирання вала синхронізації пристрою реверсування тяги та синхрозамок для системи запирання вала синхронізації пристрою реверсування тяги реактивного двигуна

Завантаження...

Номер патенту: 29480

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Гукер Марк Дж., Сміт Марк Х., Джексон Джон

МПК: F02K 1/76, F02K 3/00

Мітки: система, реверсування, системі, тяги, вала, запирання, синхрозамок, пристрою, синхронізації, реактивного, двигуна

Текст:

...с каждым приводом 5 через валы синхронизации 6, а линия 23 давления убирания соединена с каждым приводом 5 индивидуально. В предпочтительном варианте распределительный клапан 19 управляет перемещением поршня привода через два базовых положения. В первом положении распределительный клапан 19 соединяет нагнетательную линию 20 с линией 22 давления выдвижения, а возвратную линию 21 с линией 23 давления убирания. Поскольку линия давления...

Фармацевтична композиція, що включає (е)-3,5-дигідрокси-7-[4′-4”-фторфеніл-2′-циклопропілхінолін-3′-іл]-6- гептенову кислоту

Завантаження...

Номер патенту: 29513

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Танізава Йошіо, Кавашіма Хіроюкі, Такойчі Хідецу, Мурамацу Тойоджіро, Сасса Хіронорі, Шінода Ясуо, Машіта Кацумі

МПК: A61K 31/47, A61K 9/20

Мітки: включає, композиція, фармацевтична, гептенову, е)-3,5-дигідрокси-7-[4'-4''-фторфеніл-2'-циклопропілхінолін-3'-іл]-6, кислоту

Текст:

...та триацетилпропіленгліколь. Фармацевтична композиція даного винаходу може бути отримана у відповідності з будьяким із звичайних способів, які використовуються для виробництва твердих пероральних препаратів. Гранулювання з перемішуванням здійснюють таким чином. Спочатку змішуються NK-104, ос-< повна речовина, носій, зв'язуюче та подрібнювач. Потім до отриманої суміші добавляють воду, гра* нулюють з перемішуванням, сушать та...

Подовжений порожнистий будівельний елемент з термопласту та будівельна конструкція

Завантаження...

Номер патенту: 29501

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Де Зен Вітторіо

МПК: E04B 2/86

Мітки: будівельний, порожнистий, термопласту, елемент, конструкція, будівельна, подовжений

Текст:

...используют верхний конец соединителя с обеспечением фиксированного расстояния между этим концом и началом первого вырезанного отверстия, и что вырезание прекращают на небольшом расстоянии от нижнего конца панели. Фиг. 20 изображает вид, аналогичный представленному на фиг. 19, показывающий, что при одновременном вырезании нескольких отверстий, в данном случае трех, вырезание прекращают, если нижняя вырезаемая секция достигает нижнего края...

Регулюючий стрижень корпусного водоохолоджуваного ядерного реактора

Завантаження...

Номер патенту: 29541

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Осадчій Алєксандр Івановіч, Ряховскіх Віктор Івановіч, Маковскій Владімір Даніловіч, Васільчєнко Іван Нікітовіч, Чернишов Владімір Міхайловіч, Пославскій Алєксандр Олєговіч, Пономарєнко Віктор Борісовіч, Лунін Глєб Лєонідовіч

МПК: G21C 7/06, G21C 7/08

Мітки: водоохолоджуваного, регулюючий, реактора, ядерного, стрижень, корпусного

Текст:

...що вступає в реакцію з нейтронами (n, g), використаний карбід бору, а в якості матеріалу, що вступає в реакцію з нейтронами (n, g), ви користаний монотитанат диспрозію (Dy2О 3 x TiO 2) і/або дититанат диспрозію (Dy2O 3 x TiO7), і/або гафнат диспрозію (Dy2O 3 x HfO2). Карбід бору і матеріал на основі диспрозію можуть бути застосовані в вигляді порошку і/або в вигляді таблеток. При застосуванні карбіду бору в вигляді порошку доцільно...

Спосіб лікування злоякісних пухлин органів черевної порожнини

Завантаження...

Номер патенту: 20801

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Валецький Валерій Леонтійович, Чорний Вячеслав Олександрович

МПК: A61K 47/24, A61P 35/00, A61K 45/06 ...

Мітки: органів, злоякісних, черевної, спосіб, порожнини, пухлин, лікування

Формула / Реферат:

1. Способ лечения злокачественных опухо­лей брюшной полости, включающий оперативное лечение и интраоперационную внутрибрюшинную химиотерапию с помощью иммобилизированного цитостатика на твердом сорбенте, отличающийся тем, что интраоперационную об­работку осуществляют в течение времени, доста­точного для равномерного распределения цитостатика по брюшной полости, цитостатик ис­пользуют в порошкообразной форме, в качестве сорбента применяют...

Ротор для перемішуючих пристроїв

Завантаження...

Номер патенту: 29496

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Нордаль Гейр

МПК: B01F 7/04

Мітки: ротор, пристроїв, перемішуючих

Текст:

...вдоль оси), или о столкновении, а, значит, перемеши вании перемещаемой в противоположном направлении массы с массой, перемещаемой в основном направлении предыдущи ми лопастями. Это снижает нагрузки на ротор, возникающие у дальней стенки перемешивающе го устройства, улучшает качество и ускоряет процесс перемеши вания, поскольку интенсивное перемешивание происходит при каждом повороте роторов и вдоль всей их длины, а также уменьшает износ...

Гуманізовані антитіла, способи їх продукування, спосіб лікування хвороби крона, спосіб лікування розсіяного склерозу, фармацевтична композиція

Завантаження...

Номер патенту: 29494

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: ЛІН Августін І-Зарн

МПК: A61K 39/395, A61P 37/00, C07K 16/28 ...

Мітки: фармацевтична, композиція, гуманізовані, антитіла, продукування, крона, способи, розсіяного, спосіб, лікування, склерозу, хвороби

Текст:

...Настоящее изобретение относится к гуманизированным антителам, имеющим избирательную специфику саязызания по отношению к определенным субпопуляциям Т-клеток, при этом указанные антитела обладают высокой чувствительностью в своем связывании с этими субпопуляциями и проявляют специфичность и аффинность в ходе этого связывания, сопоставимые, если даже не превосходящие эти же характеристики мАт-прототипов, являющихся источниками происхождения...

Пристрій для біоелектростимуляції

Завантаження...

Номер патенту: 29493

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Архипов Олександр Анатолійович, Канішевський Станислав Михайлович, Вировський Леонід Петрович, Петрушевський Іван Іванович

МПК: A61H 39/00

Мітки: біоелектростимуляції, пристрій

Текст:

...со бой наружной ветвью 4 общей электрической цепи, в которой включен индикатор обратной связи 5 в виде устройства, имеюще го микроамперметр и переключатель электрически связанные с указанными электродами. Поясной электрод 1 – это пояс 6, на котором посередине имеется электродный участок, технология которого дана на фиг. 4 и 5. Электродная контактная с телом пациента поверхность пленки 7 этого участка имеет каналы 8, в которые вклеены с...

Перетворювач змінної напруги в постійну /його варіанти/

Завантаження...

Номер патенту: 29492

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Самокиш Вячеслав Васильович

МПК: H02M 7/12, H02M 7/217

Мітки: змінної, постійну, перетворювач, його, напруги

Текст:

...первого транзистора и первый вывод первого резистора соединены и образуют первый вывод токочу в ствительного элемента, второй вывод ко торого образуют соединенные база первого тран зистора и второй вывод первого резистора, а его управляющим выходом служит коллектор тран зистора, а ключ содержит второй транзистор и второй резистор, причем эмиттер второго тран зистора служит первым выводом ключа, объеди ненные первый вывод второго резистора и...

Пристрій для випускання назовні газів, які утворюються всередині акумуляторних батарей

Завантаження...

Номер патенту: 29490

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Стокк'єро Олімпіо

МПК: H01M 2/12

Мітки: акумуляторних, випускання, утворюються, назовні, батарей, газів, пристрій

Текст:

...2, имеет кольцеобразный корпус 14, приспособленный для удерживания диска 11, изготовленного из взрывобезопасного материала, имеющего круглую форму. Также можно увидеть, что колпачок 12 снабжен выступающими элементами 13, между которыми расположен конденсирующий диск 15, изготовленный из непроницаемого материала. Ясно, что в различных вариантах исполнения камера 7, взрывобезопасный диск 11 и конденсирующий диск 15 могут также иметь другие...

Композиція, що має бактерицидні та ранозагоюючі властивості

Завантаження...

Номер патенту: 29489

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Кутняк Світлана Петрівна, Тверсков Олександр Юрійович, Близнюкова Олена Ігорівна, Кутняк Віктор Павлович, Липкан Георгій Миколайович, ФЕДОРЕНКО МАЙЯ АЛЬБЕРТІВНА, Манорик Петро Андрійович, Мхітарян Лаура Сократівна, Сачок Володимир Володимирович, Самодумова Іннесса Михайлівна

МПК: C08G 77/00, A61P 17/02, A61K 31/405 ...

Мітки: ранозагоюючі, властивості, композиція, має, бактерицидні

Формула / Реферат:

1. Композиция, обладающая бактерицидными и ранозажиаляющими свойствами на основе антибиотика, иммобилизованного на поверхности полиметилсилоксана, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит комплекс d-металла с биолигандом, иммобилизованным на поверхности полиметилсилоксана, при соотношении компонентов композиции, массовые части на 100 частей полиметилсилоксана: антибиотик 1,3 - 2,5 ...

Спосіб друку та пристрій для друкування на прошарках, які мають форму зброшурованих об’єктів, таких як паспорти або інші документи, що засвідчують особу

Завантаження...

Номер патенту: 29477

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Гассан Жакоб, Розен Елі, Ландман Аві

МПК: B42D 15/10, G03G 13/14, B32B 37/00 ...

Мітки: інші, зброшурованих, спосіб, таких, особу, паспорти, пристрій, документи, друкування, форму, мають, об'єктів, прошарках, друку, засвідчують

Текст:

...прошарок має товщину від 10 до 70 мкм. Температурний режим ламінування становить від 40" до 160°С. Перенос зображення з вказаного тимчасового підшарка на вказаний прозорий прошарок здійснюється при температурі від 40° до 180°С. Ламінування виконується з допомогою шару адгезивного матеріалу, який наноситься на вказаний прозорий прошарок поверх зображення після переносу вказаного зображення на вказаний прошарок. Тимчасовий підшарок має...

Електрична лампа розжарювання

Завантаження...

Номер патенту: 29537

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Мусін Євген Степанович, Михайличенко Анатолій Вікторович, Савченков Володимир Дмитрович, Колот Володимир Олександрович, Колот Олександр Володимирович

МПК: H01K 1/00, H01K 9/00

Мітки: розжарювання, електрична, лампа

Текст:

...= (0,595 - 0,83), Коефіцієнт кроку Кш2 Коефіцієнт керна основної спіралі fk1 = = (2,63 - 2,86), Коефіцієнт керна резервної спіралі fk2 = = (3,48 - 3,75), L1 Ві дношен ня довжин спіралей = L2 = (1,05 - 1,2), де індексом "1" позначені параметри основної спіралі, індексом "2" - параметри резервної спіралі. Зазначена сукупність ознак дозволяє досягти новий технічний результат - підвищити термін служби з одночасним поліпшенням світлових показників...

Спосіб отримання сульфату тривалентного заліза

Завантаження...

Номер патенту: 30530

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Вовкотруб Микола Пилипович, Мулярчук Іван Федосійович, Цапко Тамара Григорівна

МПК: C01G 1/10, C01G 49/14

Мітки: тривалентного, спосіб, заліза, отримання, сульфату

Формула / Реферат:

Спосіб отримання сульфату тривалентного заліза шляхом окиснення сульфату двовалентного заліза в присутності сульфатйонів і окисників, який відрізняється тим, що процес проводять у твердій фазі нагріванням суміші залізного купоросу та сульфату амонію з доступом повітря при температурі 450600°С.

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Завантаження...

Номер патенту: 30529

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Сіпливець Олександр Олексійович, Березовий Микола Георгійович, Саєнко Анатолій Васильович, Орехівський Володимир Данилович, Подоляка Роман Володимирович, Войтюк Дмитро Григорович, Зиков Павло Юрійович, Булгаков Володимир Михайлович

МПК: A01D 23/02

Мітки: гички, залишків, очисник, коренеплодів, головок

Формула / Реферат:

1. Очисник головок коренеплодів від залишків гички, який має блок очисних елементів у вигляді зрізаного конусу, набраний з еластичних дисків різного діаметру, причому твірна його у нижній зоні розміщена горизонтально, який відрізняється тим, що, блок встановлено на похилому у поздовжньо-вертикальній площині консольному приводному валі, причому менший діаметр цього блоку повернутий до консольного кінця валу.2. Очисник головок...

Очисник головок коренеплодів

Завантаження...

Номер патенту: 30528

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Орехівський Володимир Данилович, Булгаков Володимир Михайлович, Березовий Микола Георгійович, Зиков Павло Юрійович, Саєнко Анатолій Васильович, Сіпливець Олександр Олексійович, Войтюк Дмитро Григорович, Подоляка Роман Володимирович

МПК: A01D 23/02

Мітки: коренеплодів, головок, очисник

Формула / Реферат:

1. Очисник головок коренеплодів, який включає привідний горизонтальний вал з тангенційно закріпленими на ньому еластичними очисними робочими органами, який відрізняється тим, що вільні кінці робочих органів зв'язані з валом очисника за допомогою гнучких в'язів, розташованих з боку неробочих поверхонь робочих органів.2. Очисник головок коренеплодів по п.1, який відрізняється тим, що гнучкі в'язі мають запас по довжині та...

Будівельний підйомник

Завантаження...

Номер патенту: 30527

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Коваль Віталій Іванович

МПК: B66B 9/16

Мітки: будівельний, підйомник

Формула / Реферат:

Будівельний підйомник, який має щоглу, каретку з приводом її переміщення вздовж щогли, вантажну платформу, установлену на каретці з можливістю її переміщення поперек щогли, який відрізняється тим, що на каретці установлені на одній геометричній осі блок каната підйому каретки іфрикційний барабан, охоплений канатом приводу горизонтального переміщення платформи, кінці якого закріплені на кронштейнах, розміщених на краях платформи, а між валами...

Спосіб одержання витяжки прополісу “м’яка”

Завантаження...

Номер патенту: 30526

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Масна Оксана Зиновіївна, Лабінський Андрій Йосипович

МПК: A61K 35/56, B01D 11/04

Мітки: прополісу, одержання, спосіб, витяжки, м'яка

Формула / Реферат:

Спосіб одержання витяжки прополісу, що включає стадію екстрагування, який відрізняється тим, що при екстрагуванні прополіс та бджолиний віск змішують з рослинною олією у співвідношенні 1,5 : 2,0 : 10,0, потім отриманий осад розчиняють у рівній йому за об'ємом кількості 96° спирту і отримані олійний та спиртовий екстракти змішують з отриманням лініменту - витяжки прополісу.

Спосіб діагностики аутоімунного тиреоідиту

Завантаження...

Номер патенту: 30525

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Кіцера Олександр Омелянович, Матвійчук Ярослава Михайлівна

МПК: A61B 1/24

Мітки: діагностики, спосіб, аутоімунного, тиреоідиту

Формула / Реферат:

Спосіб діагностики аутоімунного тиреоідиту (AIT), що включає дослідження глотко-гортанноЇ ділянки, який відрізняється тим, що оглядають язичок, язиковий мигдалик, голосові складки і при наявності набряку та ін'єкції судин язичка, гіперплазії та ін'єкції судин язикового мигдалика, драглистого набряку голосових складок діагностують аутоімунний тиреоідит.

Мазь для лікування гіперкератозів

Завантаження...

Номер патенту: 30524

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Федущак Надія Казимирівна, Чолій Лідія Фролівна, Зайченко Олександр Ілліч, Лілі Нікос, Ващенко Катерина Фролівна

МПК: A61K 47/44, A61K 36/00, A61K 31/17 ...

Мітки: гіперкератозів, мазь, лікування

Формула / Реферат:

Мазь для лікування гіперкератозів, що містить сечовину, яка відрізняється тим, що мазь додатково містить олію оливкову та віск бджолиний при наступному співвідношенні компонентів (в ваг. ч.): сечовина 5,0-15,0 олія оливкова 80,75-72,25 віск бджолиний 14,25-12,75

Спосіб кріосублімаційного фракціонування сировини рослинного та біологічного походження та установка для його здійснення

Завантаження...

Номер патенту: 30523

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Гуріна Тетяна Михайлівна, Осецький Олександр Іванович

МПК: A23L 3/40

Мітки: рослинного, установка, фракціонування, спосіб, сировини, кріосублімаційного, походження, здійснення, біологічного

Формула / Реферат:

1. Спосіб кріосублімаційного фракціонування сировини рослиного та біологічного походження, що включає сортування сировини, її очищення, заморожування у парах рідкого азоту, здрібнення та сублімаційну сушку, який відрізняється тим, що процес сушки припиняють після одержання двох фракцій: сухого порошку та  очищеної структурированої води, яку збирають у основний десубліматор та зливають для її дальшого використання.2. Установка...

Спосіб визначення клінічно-ефективної дози метопролола у хворих хронічною серцевою недостатністю

Завантаження...

Номер патенту: 30522

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Воронков Леонід Георгійович, Чабан Тарас Іванович

МПК: A61B 5/00

Мітки: хронічною, визначення, серцевою, клінічно-ефективної, недостатністю, спосіб, метопролола, хворих, дози

Формула / Реферат:

Спосіб визначення клінічно-ефективної дози метопролола у хворих хронічною серцевою недостатністю, який включає двухтижневе медикаментозне розвантаження, проведения проби на переносимість b-адреноблокатора, який відрізняється тим, що хворому у стані спокою визначають на протязі 5 хвилин показник варіабельності серцевого ритму, потім дають титруєму дозу метопролола і через 2 години проводять повторне визначення цього показника, і при збільшенні...

Спосіб диференційної діагностики лівобічного варикоцеле

Завантаження...

Номер патенту: 30314

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Фролов Сергій Григорович, Сагалевич Андрій Ігорович, Єгоров Сергій Володимирович, Черніков Олексій Віталійович, Серняк Петро Степанович

МПК: A61B 8/06

Мітки: лівобічного, диференційної, варикоцеле, діагностики, спосіб

Формула / Реферат:

1. Спосіб диференційної діагностики лівобічного варикоцеле шляхом візуального визначення діаметра лівої ниркової вени, який відрізняється тим, що додатково визначають об'ємну швидкість кровотоку і при зменшенні об'ємної швидкості кровотоку на 9-10% та більше від норми, у поєднанні із збільшенням діаметра загальної лівої ниркової вени на 10-12% та більше від норми визначають лівобічну венозну ниркову гіпертензію, а при незміненій об'ємній...

Спосіб лікування захворювань органів грудної порожнини

Завантаження...

Номер патенту: 30313

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Ворхлик Марина Іванівна, Курапов Євген Петрович

МПК: A61P 11/00, A61M 5/14

Мітки: захворювань, порожнини, органів, грудної, спосіб, лікування

Формула / Реферат:

Спосіб лікування захворювань органів грудної порожнини шляхом введення ліків у басейн навкологруднинних лімфатичних вузлів, який відрізняється тим, що введення здійснюють у простір між задньою поверхнею тіла груднини та внутрішньогрудною фасцією у ділянці сполучення тіла груднини та мечоподібного відростку груднини.

Український замок

Завантаження...

Номер патенту: 30312

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Присяжнюк Ігор Васильович, Пиптюк Олександр Володимирович, Димашок Віталій Петрович

МПК: E05B 27/00, E05B 31/00

Мітки: замок, український

Формула / Реферат:

Український замок, який включає в себе ключ з кодовими елементами, ротор з отвором під ключ і пазами для розміщення і переміщення в них декодуючих елементів, примикаючий до зовнішньої поверхні ротора блокуючий вузол з пазами (порожнинами) для розміщення і переміщення - в них декодуючих елементів, які розташовані при невставленому ключі так, що хоча би один із них перебував одночасно в пазах (порожнинах) ротора і блокуючого вузла, який...

Сорбент для очищення стічних вод від нафти та нафтопродуктів

Завантаження...

Номер патенту: 30311

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Щегельська Ольга Іванівна, Коваленко Віктор Федорович, Трокоз Володимир Анатолійович, Байбаков Іван Миколайович, Єріванлі Валентина Насоївна, Попова Олена Сергіївна

МПК: C02F 1/40

Мітки: стічних, нафтопродуктів, вод, сорбент, очищення, нафти

Формула / Реферат:

Сорбент для очищення стічних вод від нафти та нафтопродуктів, який включає базальтове волокно у кількості 85-98% та гідрофобізуючу добавку у кількості 2-15 мас. %, який відрізняється тим, що товщина базальтових волокон становить 5-15 мк.

Спосіб лікування механічної жовтяниці у експериментальних тварин

Завантаження...

Номер патенту: 30310

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Кебкало Андрій Борисович, Субота Ніна Павлівна

МПК: A61B 17/00, A61K 35/48

Мітки: лікування, експериментальних, спосіб, механічної, жовтяниці, тварин

Формула / Реферат:

Спосіб лікування механічної жовтяниці у експериментальних тварин, який включає введення лікарського засобу з подальшим вирішенням холестаза хірургічним шляхом, який відрізняється тим, що як лікарський засіб використовують тотальний кріоекстракт ембріона людини.

Електромагнітний прес

Завантаження...

Номер патенту: 30309

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Поліщук Олег Степанович, Кармаліта Анатолій Костянтинович

МПК: A43D 8/00

Мітки: прес, електромагнітний

Формула / Реферат:

Електромагнітний прес, який містить встановлений в корпусі циліндричний електромагніт, що включає немагнітну напрямну втулку, магнітопровід, обмотку збудження, розміщений в отворі магнітопроводу якір у вигляді циліндричного осердя з плоским диском на його торці, допоміжний якір в вигляді циліндричного осердя з центральним наскрізним отвором і плоским диском на його торці з можливістю зустрічного переміщення з основним якорем, гідравлічну...

Зубчато-важільний планетарний механізм

Завантаження...

Номер патенту: 30308

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Параска Георгій Борисович, Смутко Світлана Валеріївна

МПК: F16H 37/00, F16H 1/28

Мітки: зубчато-важільний, механізм, планетарний

Формула / Реферат:

Зубчатоважільний планетарний механізм, який містить нерухоме зубчате колесо, водило, два жорстко з'єднаних сателіти, встановлених на водилі, зубчате колесо з віссю обертання, розташованою в водилі, важіль, з'єднаний з зубчатим колесом, який відрізняється тим, що сателіти виконані з різними радіусами початкових кіл, зубчате колесо виконано з можливістю зміни радіуса початкового кола та зміни місця осі обертання відносно осі обертання водила, а...

Пальник для запалювального горна агломераційної машини

Завантаження...

Номер патенту: 30307

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Барський Станіслав Миколайович, Кіковка Станіслав Вікторович, Нечепоренко Володимир Андрійович, Антонов Веніамін Васильович, Козенко Георгій Володимирович, Гурін Петро Іванович

МПК: F27B 21/08

Мітки: горна, агломераційної, запалювального, пальник, машини

Формула / Реферат:

1. Пальник для запалювального горна агломераційної машини, який містить корпус з циліндричним насадком і концентричну відносно насадка центральну трубу з конусним, що звужується до торця пальника, наконечником з закритим торцем і з отворами для подання газу, який відрізняється тим, що між циліндричним насадком і конусним наконечником труби він обладнаний конічною обичайкою, яка звужується до торця пальника під кутом 10-36°, діаметр більшої...

Магнітодинамічний поляризатор нафти

Завантаження...

Номер патенту: 30306

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Пивоварський Микола Борисович, Тимченко Юрій Григорович

МПК: E21B 41/00, C02F 1/48

Мітки: поляризатор, магнітодинамічний, нафти

Формула / Реферат:

1. Магнітодинамічний поляризатор нафти, що містить неферомагнітний стержень, з встановленою на ньому магнітною системою, яка складається з постійних кільцевих магнітів, розташованих коаксіально з примиканням різнойменних полюсів, центруючі елементи і з'єднувальні муфти, який відрізняється тим, що магнітна система містить один і більше кільцеві магніти з осьовою намагніченістю і додатково - феромагнітне кільце і магнітопровід, які примикають...

Імпульсний пожежний водомет

Завантаження...

Номер патенту: 30305

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Єгоров Анатолій Валерійович, Аксентьєв Сергій Терентійович

МПК: A62C 31/00

Мітки: імпульсний, пожежний, водомет

Формула / Реферат:

1. Імпульсний пожежний водомет, який має циліндричну ємкість з підвідним каналом з запірним органом, підпружинену випускну трубу, яку установлено в корпусі ємкості з можливістю осьового переміщення, та розміщений в корпусі поршень, змонтований на випускній трубі, який відрізняється тим, що поршень твердо закріплено на випускній трубі, а підвідний канал з'єднано за допомогою обвідного трубопроводу з порожниною ємкості, яку утворено корпусом,...

Зносо-корозійностійкий композиційний матеріал на основі карбіду хрому

Завантаження...

Номер патенту: 30494

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Івченко Володимир Іванович, Святун Наталья Володимирівна, Науменко Володимир Якович, Бульбас Валерій Миколайович, Лігоцький Микола Володимирович, Палиця Євген Іванович, Примоленний Юрій Васильович

МПК: C04B 35/56, C09K 3/14, B22F 1/00 ...

Мітки: матеріал, хрому, основі, карбіду, композиційний, зносо-корозійностійкий

Формула / Реферат:

Зносокорозійностійкий композиційний матеріал на основі карбіду хрому, що містить карбід хрому, нікель, залізо, алюміній, який відрізняється тим, що він додатково містить сплав нікель-бор при наступному співвідношенні компонентів (мас. %): Нікель 8 - 15 Залізо 3 Алюміній 1 Нікель бор 0,5 - 3 ...

Броберон- блокатор адренергічних нейронів нового покоління

Завантаження...

Номер патенту: 30491

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Порошина Оксана Володимирівна, Дужак Володимир Григорович

МПК: A61K 31/155

Мітки: покоління, блокатор, броберон, адренергічних, нового, нейронів

Формула / Реферат:

Застосування броберону (о-бромбензілізо- тіуронію гідро броміду) для блокади адренергічних нейронів та моноаміноксидази з метою лікування хворих на гіпертонічну хворобу, гіпертонічні кризи, інші прояви патологічного підвищення артеріального тиску і хворих на глаукому.

Перетворювач витрат електричного витратоміра

Завантаження...

Номер патенту: 30052

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Смирнитський Борис Васильович, Смирнитська Майя Борисівна, Себко Вадим Пантелеєвич

МПК: G01F 1/64

Мітки: перетворювач, витратоміра, витрат, електричного

Формула / Реферат:

Перетворювач витрат електричного витратоміра з розташованими у трубопроводі електродами, який відрізняється тим, що перетворювач витрат містить два однакових за конструкцією комбінованих електроди, встановлювані у отвори з діаметрально протилежних сторін трубопроводу урівень з його внутрішньою поверхнею, при цьому кожен комбінований електрод містить робочий, а поверх нього співвісно розташовані компенсаційні електроди, виготовлені з...

Спосіб електричного вимірювання швидкості потоку рідини

Завантаження...

Номер патенту: 30051

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Смирнитський Борис Васильович, Смирнитська Майя Борисівна

МПК: G01P 5/02, G01F 1/56

Мітки: вимірювання, електричного, швидкості, спосіб, рідини, потоку

Формула / Реферат:

Спосіб електричного вимірювання швидкості (витрат) потоку рідини шляхом виміряння і відношення струмів, що протікають у рідині, яка рухається у міжелектродному просторі, який відрізняється тим, що одночасно вимірюють в одному об'ємі рідини постійний струм, пропорційний провідності і швидкості потоку рідини, і змінний струм, пропорційний провідності, порівнюючи ці струми, визначають швидкість (витрати) потоку рідини.

Переносний молокозбірник для доїльної установки з молокопроводом

Завантаження...

Номер патенту: 30050

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Богдан Іван Денисович

МПК: A01J 7/00

Мітки: молокозбірник, установки, доїльної, молокопроводом, переносний

Формула / Реферат:

Переносний молокозбірник для доїльної установки з молокопроводом, який має приймальну і мірну камери, клапанно-поплавковий механізм з трубкою і лічильний пристрій, який відрізняється тим, що приймальна і мірна камери виготовлені з можливістю герметизації каркасом з кришкою, на якій закріплений лічильний пристрій, виготовлений у вигляді обертального зубчатого колеса з цифрами і водила з собачкою, взаємодіючого з трубкою клапанно-поплавкового...

Обмежувач перенапруг для електроустановок високої напруги при проведенні робіт під напругою

Завантаження...

Номер патенту: 30049

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Молчанов Володимир Миколайович, Удод Євген Іванович, Таловер'я Володимир Леонідович, Бржезицький Володимир Олександрович

МПК: H02H 9/04, H02G 1/02

Мітки: електроустановок, напруги, перенапруг, робіт, напругою, проведенні, обмежувач, високої

Формула / Реферат:

1. Обмежувач перенапруг для електроустановок високої напруги при проведенні робіт під напругою, який містить ряд колонок високонелінійних резисторів, кожна з колонок розташована в ізоляційній трубі-циліндрі, при цьому колонки з'єднані паралельно для підключення за допомогою струмопровідного елементу до електроустановки та через струмопровід до контуру заземлення, який відрізняється тим, що кожна колонка обладнана металевими закінчувачами, які...