Архів за 2000 рік

Сторінка 69

Спосіб та система для гальмування та/або зупинки транспортного засобу, що рухається вздовж колії

Завантаження...

Номер патенту: 29521

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Ноттаріго Калогєро, Бінард Шарль, Кнуде Філіпп, Грассарт Франсіс

МПК: B61L 3/00

Мітки: гальмування, вздовж, система, рухається, колії, зупинки, спосіб, засобу, транспортного

Текст:

...щ о в і дп ов і д ає, нап р ик л а д, н ая в н ос ті р оз ря ді в із зн ач ен н я м 1, а поті м - ко л и в о н о мі ні ма л ь н е щ о , від по від ає , нап р ик л а д , на яв н ос ті ро зр я дів із зн а ч ен ня м 0. Зав дя ки ц ьо му з'яв ляєтьс я м о ж ли вість ви б рати , в залежнос ті від конкретних умов застосу в ан ня, а бо в и щ у із дв ох в и мі рю в а н их шв ид кос те ,й аб о с е ре д нє із цих д в ох з нач ен ь . В ин ахі д по ш и р...

Спосіб хімічної інфільтрації в паровій фазі матеріалу в середовище волокнистого субстрату

Завантаження...

Номер патенту: 29487

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: КРІСТІН Франсуа

МПК: C04B 35/83, C04B 35/84, B29B 11/16 ...

Мітки: матеріалу, фазі, інфільтрації, спосіб, середовище, субстрату, волокнистого, паровій, хімічної

Текст:

...или проводимость в случае цилиндричес 3 29487 кого субстрата. Под продольным электрическим сопротивлением или теплопроводностью понимают сопротивление или проводимость, измеренные параллельно наружным боковым поверхностям субстрата, в частности круговое сопротивление или проводимость в случае цилиндрического субстрата. Заявителем было установлено, что субстрат, обладающий приведенными выше характеристиками, касающимися отношений rr/rc и...

Система запирання вала синхронізації пристрою реверсування тяги та синхрозамок для системи запирання вала синхронізації пристрою реверсування тяги реактивного двигуна

Завантаження...

Номер патенту: 29480

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Сміт Марк Х., Гукер Марк Дж., Джексон Джон

МПК: F02K 3/00, F02K 1/76

Мітки: реверсування, запирання, система, реактивного, тяги, двигуна, пристрою, синхрозамок, синхронізації, вала, системі

Текст:

...с каждым приводом 5 через валы синхронизации 6, а линия 23 давления убирания соединена с каждым приводом 5 индивидуально. В предпочтительном варианте распределительный клапан 19 управляет перемещением поршня привода через два базовых положения. В первом положении распределительный клапан 19 соединяет нагнетательную линию 20 с линией 22 давления выдвижения, а возвратную линию 21 с линией 23 давления убирания. Поскольку линия давления...

Фармацевтична композиція, що включає (е)-3,5-дигідрокси-7-[4′-4”-фторфеніл-2′-циклопропілхінолін-3′-іл]-6- гептенову кислоту

Завантаження...

Номер патенту: 29513

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Шінода Ясуо, Кавашіма Хіроюкі, Сасса Хіронорі, Машіта Кацумі, Танізава Йошіо, Мурамацу Тойоджіро, Такойчі Хідецу

МПК: A61K 9/20, A61K 31/47

Мітки: включає, е)-3,5-дигідрокси-7-[4'-4''-фторфеніл-2'-циклопропілхінолін-3'-іл]-6, фармацевтична, композиція, гептенову, кислоту

Текст:

...та триацетилпропіленгліколь. Фармацевтична композиція даного винаходу може бути отримана у відповідності з будьяким із звичайних способів, які використовуються для виробництва твердих пероральних препаратів. Гранулювання з перемішуванням здійснюють таким чином. Спочатку змішуються NK-104, ос-< повна речовина, носій, зв'язуюче та подрібнювач. Потім до отриманої суміші добавляють воду, гра* нулюють з перемішуванням, сушать та...

Подовжений порожнистий будівельний елемент з термопласту та будівельна конструкція

Завантаження...

Номер патенту: 29501

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Де Зен Вітторіо

МПК: E04B 2/86

Мітки: будівельна, будівельний, елемент, порожнистий, конструкція, термопласту, подовжений

Текст:

...используют верхний конец соединителя с обеспечением фиксированного расстояния между этим концом и началом первого вырезанного отверстия, и что вырезание прекращают на небольшом расстоянии от нижнего конца панели. Фиг. 20 изображает вид, аналогичный представленному на фиг. 19, показывающий, что при одновременном вырезании нескольких отверстий, в данном случае трех, вырезание прекращают, если нижняя вырезаемая секция достигает нижнего края...

Регулюючий стрижень корпусного водоохолоджуваного ядерного реактора

Завантаження...

Номер патенту: 29541

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Чернишов Владімір Міхайловіч, Пославскій Алєксандр Олєговіч, Маковскій Владімір Даніловіч, Осадчій Алєксандр Івановіч, Лунін Глєб Лєонідовіч, Васільчєнко Іван Нікітовіч, Ряховскіх Віктор Івановіч, Пономарєнко Віктор Борісовіч

МПК: G21C 7/08, G21C 7/06

Мітки: корпусного, реактора, регулюючий, ядерного, стрижень, водоохолоджуваного

Текст:

...що вступає в реакцію з нейтронами (n, g), використаний карбід бору, а в якості матеріалу, що вступає в реакцію з нейтронами (n, g), ви користаний монотитанат диспрозію (Dy2О 3 x TiO 2) і/або дититанат диспрозію (Dy2O 3 x TiO7), і/або гафнат диспрозію (Dy2O 3 x HfO2). Карбід бору і матеріал на основі диспрозію можуть бути застосовані в вигляді порошку і/або в вигляді таблеток. При застосуванні карбіду бору в вигляді порошку доцільно...

Спосіб лікування злоякісних пухлин органів черевної порожнини

Завантаження...

Номер патенту: 20801

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Валецький Валерій Леонтійович, Чорний Вячеслав Олександрович

МПК: A61K 45/06, A61P 35/00, A61K 47/24 ...

Мітки: органів, злоякісних, порожнини, черевної, пухлин, спосіб, лікування

Формула / Реферат:

1. Способ лечения злокачественных опухо­лей брюшной полости, включающий оперативное лечение и интраоперационную внутрибрюшинную химиотерапию с помощью иммобилизированного цитостатика на твердом сорбенте, отличающийся тем, что интраоперационную об­работку осуществляют в течение времени, доста­точного для равномерного распределения цитостатика по брюшной полости, цитостатик ис­пользуют в порошкообразной форме, в качестве сорбента применяют...

Ротор для перемішуючих пристроїв

Завантаження...

Номер патенту: 29496

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Нордаль Гейр

МПК: B01F 7/04

Мітки: ротор, перемішуючих, пристроїв

Текст:

...вдоль оси), или о столкновении, а, значит, перемеши вании перемещаемой в противоположном направлении массы с массой, перемещаемой в основном направлении предыдущи ми лопастями. Это снижает нагрузки на ротор, возникающие у дальней стенки перемешивающе го устройства, улучшает качество и ускоряет процесс перемеши вания, поскольку интенсивное перемешивание происходит при каждом повороте роторов и вдоль всей их длины, а также уменьшает износ...

Гуманізовані антитіла, способи їх продукування, спосіб лікування хвороби крона, спосіб лікування розсіяного склерозу, фармацевтична композиція

Завантаження...

Номер патенту: 29494

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: ЛІН Августін І-Зарн

МПК: A61P 37/00, C07K 16/28, A61K 39/395 ...

Мітки: фармацевтична, крона, розсіяного, антитіла, гуманізовані, лікування, продукування, способи, склерозу, композиція, спосіб, хвороби

Текст:

...Настоящее изобретение относится к гуманизированным антителам, имеющим избирательную специфику саязызания по отношению к определенным субпопуляциям Т-клеток, при этом указанные антитела обладают высокой чувствительностью в своем связывании с этими субпопуляциями и проявляют специфичность и аффинность в ходе этого связывания, сопоставимые, если даже не превосходящие эти же характеристики мАт-прототипов, являющихся источниками происхождения...

Пристрій для біоелектростимуляції

Завантаження...

Номер патенту: 29493

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Петрушевський Іван Іванович, Канішевський Станислав Михайлович, Архипов Олександр Анатолійович, Вировський Леонід Петрович

МПК: A61H 39/00

Мітки: пристрій, біоелектростимуляції

Текст:

...со бой наружной ветвью 4 общей электрической цепи, в которой включен индикатор обратной связи 5 в виде устройства, имеюще го микроамперметр и переключатель электрически связанные с указанными электродами. Поясной электрод 1 – это пояс 6, на котором посередине имеется электродный участок, технология которого дана на фиг. 4 и 5. Электродная контактная с телом пациента поверхность пленки 7 этого участка имеет каналы 8, в которые вклеены с...

Перетворювач змінної напруги в постійну /його варіанти/

Завантаження...

Номер патенту: 29492

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Самокиш Вячеслав Васильович

МПК: H02M 7/217, H02M 7/12

Мітки: напруги, перетворювач, змінної, постійну, його

Текст:

...первого транзистора и первый вывод первого резистора соединены и образуют первый вывод токочу в ствительного элемента, второй вывод ко торого образуют соединенные база первого тран зистора и второй вывод первого резистора, а его управляющим выходом служит коллектор тран зистора, а ключ содержит второй транзистор и второй резистор, причем эмиттер второго тран зистора служит первым выводом ключа, объеди ненные первый вывод второго резистора и...

Пристрій для випускання назовні газів, які утворюються всередині акумуляторних батарей

Завантаження...

Номер патенту: 29490

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Стокк'єро Олімпіо

МПК: H01M 2/12

Мітки: акумуляторних, батарей, газів, пристрій, назовні, випускання, утворюються

Текст:

...2, имеет кольцеобразный корпус 14, приспособленный для удерживания диска 11, изготовленного из взрывобезопасного материала, имеющего круглую форму. Также можно увидеть, что колпачок 12 снабжен выступающими элементами 13, между которыми расположен конденсирующий диск 15, изготовленный из непроницаемого материала. Ясно, что в различных вариантах исполнения камера 7, взрывобезопасный диск 11 и конденсирующий диск 15 могут также иметь другие...

Композиція, що має бактерицидні та ранозагоюючі властивості

Завантаження...

Номер патенту: 29489

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Кутняк Віктор Павлович, Близнюкова Олена Ігорівна, Манорик Петро Андрійович, Кутняк Світлана Петрівна, Мхітарян Лаура Сократівна, Тверсков Олександр Юрійович, Сачок Володимир Володимирович, Самодумова Іннесса Михайлівна, Липкан Георгій Миколайович, ФЕДОРЕНКО МАЙЯ АЛЬБЕРТІВНА

МПК: A61K 31/405, A61P 17/02, C08G 77/00 ...

Мітки: ранозагоюючі, має, композиція, властивості, бактерицидні

Формула / Реферат:

1. Композиция, обладающая бактерицидными и ранозажиаляющими свойствами на основе антибиотика, иммобилизованного на поверхности полиметилсилоксана, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит комплекс d-металла с биолигандом, иммобилизованным на поверхности полиметилсилоксана, при соотношении компонентов композиции, массовые части на 100 частей полиметилсилоксана: антибиотик 1,3 - 2,5 ...

Спосіб друку та пристрій для друкування на прошарках, які мають форму зброшурованих об’єктів, таких як паспорти або інші документи, що засвідчують особу

Завантаження...

Номер патенту: 29477

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Розен Елі, Гассан Жакоб, Ландман Аві

МПК: B32B 37/00, B42D 15/10, G03G 13/14 ...

Мітки: паспорти, таких, інші, мають, друкування, документи, зброшурованих, спосіб, пристрій, особу, форму, об'єктів, прошарках, друку, засвідчують

Текст:

...прошарок має товщину від 10 до 70 мкм. Температурний режим ламінування становить від 40" до 160°С. Перенос зображення з вказаного тимчасового підшарка на вказаний прозорий прошарок здійснюється при температурі від 40° до 180°С. Ламінування виконується з допомогою шару адгезивного матеріалу, який наноситься на вказаний прозорий прошарок поверх зображення після переносу вказаного зображення на вказаний прошарок. Тимчасовий підшарок має...

Електрична лампа розжарювання

Завантаження...

Номер патенту: 29537

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Мусін Євген Степанович, Михайличенко Анатолій Вікторович, Колот Олександр Володимирович, Савченков Володимир Дмитрович, Колот Володимир Олександрович

МПК: H01K 1/00, H01K 9/00

Мітки: розжарювання, електрична, лампа

Текст:

...= (0,595 - 0,83), Коефіцієнт кроку Кш2 Коефіцієнт керна основної спіралі fk1 = = (2,63 - 2,86), Коефіцієнт керна резервної спіралі fk2 = = (3,48 - 3,75), L1 Ві дношен ня довжин спіралей = L2 = (1,05 - 1,2), де індексом "1" позначені параметри основної спіралі, індексом "2" - параметри резервної спіралі. Зазначена сукупність ознак дозволяє досягти новий технічний результат - підвищити термін служби з одночасним поліпшенням світлових показників...

Спосіб отримання сульфату тривалентного заліза

Завантаження...

Номер патенту: 30530

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Мулярчук Іван Федосійович, Вовкотруб Микола Пилипович, Цапко Тамара Григорівна

МПК: C01G 1/10, C01G 49/14

Мітки: отримання, спосіб, тривалентного, сульфату, заліза

Формула / Реферат:

Спосіб отримання сульфату тривалентного заліза шляхом окиснення сульфату двовалентного заліза в присутності сульфатйонів і окисників, який відрізняється тим, що процес проводять у твердій фазі нагріванням суміші залізного купоросу та сульфату амонію з доступом повітря при температурі 450600°С.

Очисник головок коренеплодів від залишків гички

Завантаження...

Номер патенту: 30529

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Подоляка Роман Володимирович, Зиков Павло Юрійович, Войтюк Дмитро Григорович, Орехівський Володимир Данилович, Сіпливець Олександр Олексійович, Березовий Микола Георгійович, Булгаков Володимир Михайлович, Саєнко Анатолій Васильович

МПК: A01D 23/02

Мітки: гички, залишків, головок, очисник, коренеплодів

Формула / Реферат:

1. Очисник головок коренеплодів від залишків гички, який має блок очисних елементів у вигляді зрізаного конусу, набраний з еластичних дисків різного діаметру, причому твірна його у нижній зоні розміщена горизонтально, який відрізняється тим, що, блок встановлено на похилому у поздовжньо-вертикальній площині консольному приводному валі, причому менший діаметр цього блоку повернутий до консольного кінця валу.2. Очисник головок...

Очисник головок коренеплодів

Завантаження...

Номер патенту: 30528

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Саєнко Анатолій Васильович, Сіпливець Олександр Олексійович, Орехівський Володимир Данилович, Войтюк Дмитро Григорович, Березовий Микола Георгійович, Булгаков Володимир Михайлович, Зиков Павло Юрійович, Подоляка Роман Володимирович

МПК: A01D 23/02

Мітки: головок, коренеплодів, очисник

Формула / Реферат:

1. Очисник головок коренеплодів, який включає привідний горизонтальний вал з тангенційно закріпленими на ньому еластичними очисними робочими органами, який відрізняється тим, що вільні кінці робочих органів зв'язані з валом очисника за допомогою гнучких в'язів, розташованих з боку неробочих поверхонь робочих органів.2. Очисник головок коренеплодів по п.1, який відрізняється тим, що гнучкі в'язі мають запас по довжині та...

Будівельний підйомник

Завантаження...

Номер патенту: 30527

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Коваль Віталій Іванович

МПК: B66B 9/16

Мітки: підйомник, будівельний

Формула / Реферат:

Будівельний підйомник, який має щоглу, каретку з приводом її переміщення вздовж щогли, вантажну платформу, установлену на каретці з можливістю її переміщення поперек щогли, який відрізняється тим, що на каретці установлені на одній геометричній осі блок каната підйому каретки іфрикційний барабан, охоплений канатом приводу горизонтального переміщення платформи, кінці якого закріплені на кронштейнах, розміщених на краях платформи, а між валами...

Спосіб одержання витяжки прополісу “м’яка”

Завантаження...

Номер патенту: 30526

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Лабінський Андрій Йосипович, Масна Оксана Зиновіївна

МПК: B01D 11/04, A61K 35/56

Мітки: спосіб, витяжки, прополісу, м'яка, одержання

Формула / Реферат:

Спосіб одержання витяжки прополісу, що включає стадію екстрагування, який відрізняється тим, що при екстрагуванні прополіс та бджолиний віск змішують з рослинною олією у співвідношенні 1,5 : 2,0 : 10,0, потім отриманий осад розчиняють у рівній йому за об'ємом кількості 96° спирту і отримані олійний та спиртовий екстракти змішують з отриманням лініменту - витяжки прополісу.

Спосіб діагностики аутоімунного тиреоідиту

Завантаження...

Номер патенту: 30525

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Кіцера Олександр Омелянович, Матвійчук Ярослава Михайлівна

МПК: A61B 1/24

Мітки: діагностики, спосіб, тиреоідиту, аутоімунного

Формула / Реферат:

Спосіб діагностики аутоімунного тиреоідиту (AIT), що включає дослідження глотко-гортанноЇ ділянки, який відрізняється тим, що оглядають язичок, язиковий мигдалик, голосові складки і при наявності набряку та ін'єкції судин язичка, гіперплазії та ін'єкції судин язикового мигдалика, драглистого набряку голосових складок діагностують аутоімунний тиреоідит.

Мазь для лікування гіперкератозів

Завантаження...

Номер патенту: 30524

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Федущак Надія Казимирівна, Лілі Нікос, Чолій Лідія Фролівна, Зайченко Олександр Ілліч, Ващенко Катерина Фролівна

МПК: A61K 36/00, A61K 31/17, A61K 47/44 ...

Мітки: лікування, мазь, гіперкератозів

Формула / Реферат:

Мазь для лікування гіперкератозів, що містить сечовину, яка відрізняється тим, що мазь додатково містить олію оливкову та віск бджолиний при наступному співвідношенні компонентів (в ваг. ч.): сечовина 5,0-15,0 олія оливкова 80,75-72,25 віск бджолиний 14,25-12,75

Спосіб кріосублімаційного фракціонування сировини рослинного та біологічного походження та установка для його здійснення

Завантаження...

Номер патенту: 30523

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Гуріна Тетяна Михайлівна, Осецький Олександр Іванович

МПК: A23L 3/40

Мітки: фракціонування, спосіб, кріосублімаційного, походження, здійснення, установка, рослинного, біологічного, сировини

Формула / Реферат:

1. Спосіб кріосублімаційного фракціонування сировини рослиного та біологічного походження, що включає сортування сировини, її очищення, заморожування у парах рідкого азоту, здрібнення та сублімаційну сушку, який відрізняється тим, що процес сушки припиняють після одержання двох фракцій: сухого порошку та  очищеної структурированої води, яку збирають у основний десубліматор та зливають для її дальшого використання.2. Установка...

Спосіб визначення клінічно-ефективної дози метопролола у хворих хронічною серцевою недостатністю

Завантаження...

Номер патенту: 30522

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Чабан Тарас Іванович, Воронков Леонід Георгійович

МПК: A61B 5/00

Мітки: хронічною, визначення, недостатністю, клінічно-ефективної, хворих, спосіб, дози, метопролола, серцевою

Формула / Реферат:

Спосіб визначення клінічно-ефективної дози метопролола у хворих хронічною серцевою недостатністю, який включає двухтижневе медикаментозне розвантаження, проведения проби на переносимість b-адреноблокатора, який відрізняється тим, що хворому у стані спокою визначають на протязі 5 хвилин показник варіабельності серцевого ритму, потім дають титруєму дозу метопролола і через 2 години проводять повторне визначення цього показника, і при збільшенні...

Спосіб диференційної діагностики лівобічного варикоцеле

Завантаження...

Номер патенту: 30314

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Черніков Олексій Віталійович, Серняк Петро Степанович, Єгоров Сергій Володимирович, Сагалевич Андрій Ігорович, Фролов Сергій Григорович

МПК: A61B 8/06

Мітки: диференційної, варикоцеле, лівобічного, спосіб, діагностики

Формула / Реферат:

1. Спосіб диференційної діагностики лівобічного варикоцеле шляхом візуального визначення діаметра лівої ниркової вени, який відрізняється тим, що додатково визначають об'ємну швидкість кровотоку і при зменшенні об'ємної швидкості кровотоку на 9-10% та більше від норми, у поєднанні із збільшенням діаметра загальної лівої ниркової вени на 10-12% та більше від норми визначають лівобічну венозну ниркову гіпертензію, а при незміненій об'ємній...

Спосіб лікування захворювань органів грудної порожнини

Завантаження...

Номер патенту: 30313

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Ворхлик Марина Іванівна, Курапов Євген Петрович

МПК: A61P 11/00, A61M 5/14

Мітки: порожнини, спосіб, захворювань, лікування, грудної, органів

Формула / Реферат:

Спосіб лікування захворювань органів грудної порожнини шляхом введення ліків у басейн навкологруднинних лімфатичних вузлів, який відрізняється тим, що введення здійснюють у простір між задньою поверхнею тіла груднини та внутрішньогрудною фасцією у ділянці сполучення тіла груднини та мечоподібного відростку груднини.

Український замок

Завантаження...

Номер патенту: 30312

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Пиптюк Олександр Володимирович, Димашок Віталій Петрович, Присяжнюк Ігор Васильович

МПК: E05B 27/00, E05B 31/00

Мітки: український, замок

Формула / Реферат:

Український замок, який включає в себе ключ з кодовими елементами, ротор з отвором під ключ і пазами для розміщення і переміщення в них декодуючих елементів, примикаючий до зовнішньої поверхні ротора блокуючий вузол з пазами (порожнинами) для розміщення і переміщення - в них декодуючих елементів, які розташовані при невставленому ключі так, що хоча би один із них перебував одночасно в пазах (порожнинах) ротора і блокуючого вузла, який...

Сорбент для очищення стічних вод від нафти та нафтопродуктів

Завантаження...

Номер патенту: 30311

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Байбаков Іван Миколайович, Трокоз Володимир Анатолійович, Єріванлі Валентина Насоївна, Коваленко Віктор Федорович, Попова Олена Сергіївна, Щегельська Ольга Іванівна

МПК: C02F 1/40

Мітки: стічних, сорбент, очищення, нафтопродуктів, нафти, вод

Формула / Реферат:

Сорбент для очищення стічних вод від нафти та нафтопродуктів, який включає базальтове волокно у кількості 85-98% та гідрофобізуючу добавку у кількості 2-15 мас. %, який відрізняється тим, що товщина базальтових волокон становить 5-15 мк.

Спосіб лікування механічної жовтяниці у експериментальних тварин

Завантаження...

Номер патенту: 30310

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Субота Ніна Павлівна, Кебкало Андрій Борисович

МПК: A61B 17/00, A61K 35/48

Мітки: механічної, жовтяниці, тварин, експериментальних, лікування, спосіб

Формула / Реферат:

Спосіб лікування механічної жовтяниці у експериментальних тварин, який включає введення лікарського засобу з подальшим вирішенням холестаза хірургічним шляхом, який відрізняється тим, що як лікарський засіб використовують тотальний кріоекстракт ембріона людини.

Електромагнітний прес

Завантаження...

Номер патенту: 30309

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Поліщук Олег Степанович, Кармаліта Анатолій Костянтинович

МПК: A43D 8/00

Мітки: прес, електромагнітний

Формула / Реферат:

Електромагнітний прес, який містить встановлений в корпусі циліндричний електромагніт, що включає немагнітну напрямну втулку, магнітопровід, обмотку збудження, розміщений в отворі магнітопроводу якір у вигляді циліндричного осердя з плоским диском на його торці, допоміжний якір в вигляді циліндричного осердя з центральним наскрізним отвором і плоским диском на його торці з можливістю зустрічного переміщення з основним якорем, гідравлічну...

Зубчато-важільний планетарний механізм

Завантаження...

Номер патенту: 30308

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Смутко Світлана Валеріївна, Параска Георгій Борисович

МПК: F16H 37/00, F16H 1/28

Мітки: зубчато-важільний, планетарний, механізм

Формула / Реферат:

Зубчатоважільний планетарний механізм, який містить нерухоме зубчате колесо, водило, два жорстко з'єднаних сателіти, встановлених на водилі, зубчате колесо з віссю обертання, розташованою в водилі, важіль, з'єднаний з зубчатим колесом, який відрізняється тим, що сателіти виконані з різними радіусами початкових кіл, зубчате колесо виконано з можливістю зміни радіуса початкового кола та зміни місця осі обертання відносно осі обертання водила, а...

Пальник для запалювального горна агломераційної машини

Завантаження...

Номер патенту: 30307

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Козенко Георгій Володимирович, Кіковка Станіслав Вікторович, Гурін Петро Іванович, Нечепоренко Володимир Андрійович, Антонов Веніамін Васильович, Барський Станіслав Миколайович

МПК: F27B 21/08

Мітки: горна, машини, агломераційної, пальник, запалювального

Формула / Реферат:

1. Пальник для запалювального горна агломераційної машини, який містить корпус з циліндричним насадком і концентричну відносно насадка центральну трубу з конусним, що звужується до торця пальника, наконечником з закритим торцем і з отворами для подання газу, який відрізняється тим, що між циліндричним насадком і конусним наконечником труби він обладнаний конічною обичайкою, яка звужується до торця пальника під кутом 10-36°, діаметр більшої...

Магнітодинамічний поляризатор нафти

Завантаження...

Номер патенту: 30306

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Тимченко Юрій Григорович, Пивоварський Микола Борисович

МПК: C02F 1/48, E21B 41/00

Мітки: магнітодинамічний, поляризатор, нафти

Формула / Реферат:

1. Магнітодинамічний поляризатор нафти, що містить неферомагнітний стержень, з встановленою на ньому магнітною системою, яка складається з постійних кільцевих магнітів, розташованих коаксіально з примиканням різнойменних полюсів, центруючі елементи і з'єднувальні муфти, який відрізняється тим, що магнітна система містить один і більше кільцеві магніти з осьовою намагніченістю і додатково - феромагнітне кільце і магнітопровід, які примикають...

Імпульсний пожежний водомет

Завантаження...

Номер патенту: 30305

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Єгоров Анатолій Валерійович, Аксентьєв Сергій Терентійович

МПК: A62C 31/00

Мітки: водомет, імпульсний, пожежний

Формула / Реферат:

1. Імпульсний пожежний водомет, який має циліндричну ємкість з підвідним каналом з запірним органом, підпружинену випускну трубу, яку установлено в корпусі ємкості з можливістю осьового переміщення, та розміщений в корпусі поршень, змонтований на випускній трубі, який відрізняється тим, що поршень твердо закріплено на випускній трубі, а підвідний канал з'єднано за допомогою обвідного трубопроводу з порожниною ємкості, яку утворено корпусом,...

Зносо-корозійностійкий композиційний матеріал на основі карбіду хрому

Завантаження...

Номер патенту: 30494

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Примоленний Юрій Васильович, Івченко Володимир Іванович, Святун Наталья Володимирівна, Бульбас Валерій Миколайович, Лігоцький Микола Володимирович, Палиця Євген Іванович, Науменко Володимир Якович

МПК: C04B 35/56, C09K 3/14, B22F 1/00 ...

Мітки: хрому, композиційний, основі, карбіду, матеріал, зносо-корозійностійкий

Формула / Реферат:

Зносокорозійностійкий композиційний матеріал на основі карбіду хрому, що містить карбід хрому, нікель, залізо, алюміній, який відрізняється тим, що він додатково містить сплав нікель-бор при наступному співвідношенні компонентів (мас. %): Нікель 8 - 15 Залізо 3 Алюміній 1 Нікель бор 0,5 - 3 ...

Броберон- блокатор адренергічних нейронів нового покоління

Завантаження...

Номер патенту: 30491

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Дужак Володимир Григорович, Порошина Оксана Володимирівна

МПК: A61K 31/155

Мітки: броберон, нового, покоління, нейронів, адренергічних, блокатор

Формула / Реферат:

Застосування броберону (о-бромбензілізо- тіуронію гідро броміду) для блокади адренергічних нейронів та моноаміноксидази з метою лікування хворих на гіпертонічну хворобу, гіпертонічні кризи, інші прояви патологічного підвищення артеріального тиску і хворих на глаукому.

Перетворювач витрат електричного витратоміра

Завантаження...

Номер патенту: 30052

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Смирнитський Борис Васильович, Себко Вадим Пантелеєвич, Смирнитська Майя Борисівна

МПК: G01F 1/64

Мітки: витрат, витратоміра, електричного, перетворювач

Формула / Реферат:

Перетворювач витрат електричного витратоміра з розташованими у трубопроводі електродами, який відрізняється тим, що перетворювач витрат містить два однакових за конструкцією комбінованих електроди, встановлювані у отвори з діаметрально протилежних сторін трубопроводу урівень з його внутрішньою поверхнею, при цьому кожен комбінований електрод містить робочий, а поверх нього співвісно розташовані компенсаційні електроди, виготовлені з...

Спосіб електричного вимірювання швидкості потоку рідини

Завантаження...

Номер патенту: 30051

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Смирнитська Майя Борисівна, Смирнитський Борис Васильович

МПК: G01F 1/56, G01P 5/02

Мітки: рідини, швидкості, потоку, електричного, спосіб, вимірювання

Формула / Реферат:

Спосіб електричного вимірювання швидкості (витрат) потоку рідини шляхом виміряння і відношення струмів, що протікають у рідині, яка рухається у міжелектродному просторі, який відрізняється тим, що одночасно вимірюють в одному об'ємі рідини постійний струм, пропорційний провідності і швидкості потоку рідини, і змінний струм, пропорційний провідності, порівнюючи ці струми, визначають швидкість (витрати) потоку рідини.

Переносний молокозбірник для доїльної установки з молокопроводом

Завантаження...

Номер патенту: 30050

Опубліковано: 15.11.2000

Автор: Богдан Іван Денисович

МПК: A01J 7/00

Мітки: молокозбірник, доїльної, переносний, молокопроводом, установки

Формула / Реферат:

Переносний молокозбірник для доїльної установки з молокопроводом, який має приймальну і мірну камери, клапанно-поплавковий механізм з трубкою і лічильний пристрій, який відрізняється тим, що приймальна і мірна камери виготовлені з можливістю герметизації каркасом з кришкою, на якій закріплений лічильний пристрій, виготовлений у вигляді обертального зубчатого колеса з цифрами і водила з собачкою, взаємодіючого з трубкою клапанно-поплавкового...

Обмежувач перенапруг для електроустановок високої напруги при проведенні робіт під напругою

Завантаження...

Номер патенту: 30049

Опубліковано: 15.11.2000

Автори: Молчанов Володимир Миколайович, Бржезицький Володимир Олександрович, Таловер'я Володимир Леонідович, Удод Євген Іванович

МПК: H02H 9/04, H02G 1/02

Мітки: перенапруг, напругою, напруги, обмежувач, високої, робіт, електроустановок, проведенні

Формула / Реферат:

1. Обмежувач перенапруг для електроустановок високої напруги при проведенні робіт під напругою, який містить ряд колонок високонелінійних резисторів, кожна з колонок розташована в ізоляційній трубі-циліндрі, при цьому колонки з'єднані паралельно для підключення за допомогою струмопровідного елементу до електроустановки та через струмопровід до контуру заземлення, який відрізняється тим, що кожна колонка обладнана металевими закінчувачами, які...