Архів за 2000 рік

Сторінка 41

Операційний калоприймач

Завантаження...

Номер патенту: 32468

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Бондаренко Микола Васильович, Бондар Григорій Васильович, Псарас Генадій Генадійович

МПК: A61F 5/44

Мітки: операційний, калоприймач

Текст:

...горловини 4 за формою зрізаного конусу, вкрученого в отвір рукава 1 вузькою основою конусу, стін ки якого є продовженням сті нок рукава, ши рока основа зрізаного конусу горловини 5 наділена куліскою 6, яка має стрічковий фіксатор 7, розміще ний у циркулярному каналі з подвій них сті нок мішка, на стінках мішка навпроти одна одної розташо вані дві кише ні різної величи ни, основа 8 ве ликої кише ні 9 із зовнішнього боку наділена куліскою...

Плазмозамінювальний розчин комплексної дії “лактопротеїн з сорбітолом”

Завантаження...

Номер патенту: 32467

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Кондрацький Богдан Олексійович, Качоровський Богдан Володимирович, Орлик Володимир Володимирович, Новак Василь Леонідович, Винарчик Марія Йосипівна, Миндюк Мирон Володимирович

МПК: A61K 31/20, A61K 31/19, A61K 31/047 ...

Мітки: комплексної, розчин, дії, плазмозамінювальний, лактопротеїн, сорбітолом

Текст:

...В мipнiй ємкостi об'єм pозчину доводять до 10 лiтpiв, коpегують pН в межах 5–6. Пpозоpий 40% pозчин соpбiтолу (на 0,8% натpiю хлоpидi) pозливають по 100 i 400 мл в пляшки мiсткiстю 250 i 500 мл, закpивають гумовими коpками, завальцьовують ковпачками i пpоводять стеpилiзацiю в автоклавi пpотягом 30 хв пpи темпеpатуpi 123оС (1,2 атм). Розчин пеpевipяють на стеpильнiсть, гостpу токсичнiсть та пipогеннiсть з pозpахунку 3 мл 40% pозчину...

Комплексний інфузійний препарат “реосорбілакт”

Завантаження...

Номер патенту: 32466

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Миндюк Мирон Володимирович, Кондрацький Богдан Олексійович, Орлик Володимир Володимирович, Оборін Олександр Миколайович, Новак Василь Леонідович

МПК: A61K 31/19, A61K 31/047, A61K 33/14 ...

Мітки: комплексний, препарат, інфузійний, реосорбілакт

Текст:

...i 80 г натpiю хлоpиду, вси пають їх до мipної ємкостi i доводять апipогенною дистильованою водою до 10 лiтpiв. Попеpедньо готують акти воване вугiлля, обpоблене соляною кислотою i багатоpазово пpомите дистильованою водою до pН 5,0–5,5. Сухе активоване вугiлля в кiлькостi 300 г (з pозpахунку 30 г на 1 лiтp pозчину) всипають в соpбiтоло-сольовий pозчин. Розчин з вугiллям змiшують 15 хвилин i кип'ятять пpотягом 45 хвилин. Розчин...

Газоаналізатор

Завантаження...

Номер патенту: 32478

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Шелудченко Володимир Ілліч, Клявлін Валерій Володимирович

МПК: G01N 21/61

Мітки: газоаналізатор

Текст:

...Таким чином забезпечуєть ся досягнення вище наведеного технiчного pезультату. Окpiм того, для зменшення впливу пеpехiдних пpоцесiв в контуpi мiж вихо дом пpистpою та iндикатоpом включено дpугий ключ, який кеpованим входом чеpез елемент затpимки з'єднаний з тpигеpом. На кpесленнi показана схема газоаналiзатоpа. Газоаналiзатоp мiстить оптично сполученi оптичний блок 1, модулятоp 2 iз свiтлофiльтpами вимipюваного 3 i опоpного 4...

Система динамічного захисту лобових частин башти бойової машини

Завантаження...

Номер патенту: 32465

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Куров Микола Костянтинович, Борисюк Михайло Дем'янович, Дураченко Василь Васильович, Бусяк Юрій Митрофанович, Афонський Павло Вікторович, Овчинніков Олександр Анатолійович, Вакуленко Володимир Вікторович, Риць Олександр Романович

МПК: F41H 5/00, F41H 7/00

Мітки: захисту, бойової, башти, машини, система, частин, динамічного, лобових

Текст:

...першого контейнера з тильною стінкою другого контейнера, а зовнішня поверхня лицьової стінки першого контейнера сполучається із зовнішньою поверхнею бічної стінки другого контейнера, що має товщину лицьових стінок контейнерів. Така конструкція при попаданні кумулятивного або кінетичного снаряда в бічну стінку другого контейнера дозволяє забезпечувати спрацювання елементів динамічного захисту другого контейнера і ефективну дію маси, що...

Пристрій для теплового маскування

Завантаження...

Номер патенту: 32464

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Перепьолкін Микола Григорович, Вінюков Дмитро Михайлович, Васильченко Іван Іванович

МПК: F41H 7/02, F41H 3/00

Мітки: теплового, маскування, пристрій

Текст:

...тим, що у відомому пристрої для теплово го маскування, який містить броньовий лист покрівлі силового відділення, теплоізоляцію і жалюзі, відповідно до винахо ду, броньовий лист покрівлі силового відділення виконаний із двох нижнього і верхнього листових еле ментів, які установлені із зазором і жорстко сполучені між собою. Обидві поверхні верхнього листового елемента покриті теплоізоляцією, а у передній частині нижнього листового елемента...

Пристрій для піднімання покрівлі транспортного засобу

Завантаження...

Номер патенту: 32463

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Горожанин Юрій Георгийович, Риць Олександр Романович, Вакуленко Володимир Вікторович, Решетіло Євген Іванович, Амірагов Борис Володимирович, Куров Микола Костянтинович

МПК: F41H 5/00, F41H 7/00

Мітки: транспортного, піднімання, засобу, пристрій, покрівлі

Текст:

...у вигляді скоби, жорстко прикріпленої до кожного важеля другої пари, і відповідних їй пластини з шти фтом і заскочки, установлених на кожній боковині покрівлі. Конструкція пристрою для піднімання покрівлі транспортного засобу, що заявляється, завдяки введенню додаткових торсіонів з важелями, установлених указаним способом, приводить до збільшення запасу пр ужної енергії тор сіонів, яка забезпечує необхідне зусилля при підніманні покрівлі...

Спосіб очищення голівок коренеплодів та пристрій для здійснення способу

Завантаження...

Номер патенту: 32460

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Погорілий Максим Леонідович, Давидюк Василь Петрович

МПК: A01D 23/02, A01D 91/02

Мітки: способу, здійснення, пристрій, очищення, голівок, спосіб, коренеплодів

Текст:

...гумоармовані/ робочі елементи 5, з'єднані між собою у верхній їх части ні /фіг. 1/. Вільні нижні кінці робочих еле ментів 5 загнуті /наприклад, в спіраль/ всередину, в напрямку осі обертання з утворенням тороподібної фор ми, а їх пружність збільшується від робочого краю, тобто нижнього вільного кінця в напрямку кріплення верхніх кінців робочих елементів до диска. Найпростіша реалізація пристрою можлива при використанні, наприклад,...

Система управління трансмісією гусеничної машини

Завантаження...

Номер патенту: 32459

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Магерамов Лютфалій Курбан-Алієвич, Бусяк Юрій Митрофанович, Мартинов Юрій Федорович, Абушенков Іван Дмитрович, Борисюк Михайло Дем'янович, Харитонов Володимир Олександрович, Зімін Дмитро Борисович

МПК: B60K 20/02

Мітки: гусеничної, машини, трансмісією, управління, система

Текст:

...механiзму. Важiльний меха нiзм обиpача пеpедач дає можливiсть тpансфоpмувати пеpемiщення важеля обиpача з одного pяду фiксуючих пазiв до iншого в упpавляючу дiю, що викоpисто вується для упpавлiння золотниковим гiдpавлiчним pозподiльником. Блокування пеpемiщення важеля обиpача з одного pяду фiксуючих пазiв до iншо го за допомогою блокуючого пpистpою з електpомеха нiчним пpиводом виключає можливiсть пеpемикання pухо мої муфти пiд час pуху...

Лікарський засіб (варіанти) і спосіб медикаментозного впливу на організм

Завантаження...

Номер патенту: 32457

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Епштейн Олєг Ільіч

МПК: A61J 3/00, A61K 9/00

Мітки: медикаментозного, лікарський, варіанти, впливу, спосіб, організм, засіб

Текст:

...биоэнергети ческой информации известного устройства для записи информационного сигнала. При биоэнергети ческом информационном обмене происходит перенос на носитель информации о потенцированном по гомеопатическому методу действующем исходном веществе – атропине, имеющем одинаковую с но сите лем химическую формулу и обладающем полем с определенным частотным спектром. Полученное лекарственное средство применяют в глазной практи ке как глазные...

Пристрій для роз’ємного кріплення додаткового колеса на колесі транспортного засобу

Завантаження...

Номер патенту: 32454

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Шаад Рудольф, Шаад Фриц Йоганн

МПК: B60B 11/00

Мітки: кріплення, транспортного, колесі, пристрій, роз'ємного, колеса, засобу, додаткового

Текст:

...образом восприниматься и передаваться. Установка и снятие дополнительного колеса 2 на колесо 1 могут быть осуществлены очень просто. УКРАЇНА (19) UA (11)32454 (із) С2 (51) 6 В60В11/02 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 1 НАУКИ УКРАІ'НИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТА МЕНТ ІНТЕЛЕК ТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗ'ЄМНОГО КРІПЛЕННЯ ДОДАТКОВОГО КОЛЕСА НА КОЛЕСІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (21)98042065 (22)31.10 1996 (24) 15 12 2000...

Пристрій для електрообробки рідких та текучих продуктів

Завантаження...

Номер патенту: 32453

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Тур Анатолій Миколайович, Зароченцев Олександр Іванович, Євдошенко Леонід Свиридович, Бойко Микола Іванович, Іванов Володимир Михайлович

МПК: A23L 3/32, C02F 1/48

Мітки: рідких, текучих, електрообробки, продуктів, пристрій

Текст:

...електричного поля на мікроорганізми, а саме: порушення молекулярних текстів, порушення синтезу ДНК, розрив безлічі слабих, але важливих для нормального функціювання системи керування клітиною зв'язків і інши х поки ще недостатньо ви вчени х ме ханізмів, що в кінцевому підсумку забезпечують проведення електрообробки рідких і текучих продуктів без попереднього нагріву продукті в значно меншою кількістю імпульсів електрично го поля на...

Пристрій для відбору проб рідини

Завантаження...

Номер патенту: 32450

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Кларк, Джеймс Е. ІІ

МПК: G01N 1/00, F16K 15/02, G01N 1/10 ...

Мітки: рідини, відбору, пристрій, проб

Текст:

...и ее загрязнения. Во втором, альтернативном предыдущему, варианте данного изобретения поставленная задача решается тем, что в известное устройство для отбора проб жидкости, включающее поплавковую камеру с верхним и нижним отверстием, расположенный в поплавковой камере плавающий шарик, средство регулирования давления, соединенное с верхним отверстием поплавковой камеры, причем верхнее отверстие поплавковой камеры и плавающий шарик выполнены...

Борона гнучка обертова просапна універсальна

Завантаження...

Номер патенту: 32451

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Бездольний Микола Іванович

МПК: A01B 19/00

Мітки: борона, універсальна, обертова, просапна, гнучка

Текст:

...предепах изменять угол атаки модуля и степень натяжения модуля и за счет этого обеспечить многократное воздействие рыхлящих зубьеа на комья почвы по мере перемещения их вдоль модуля, тем самым повысить эффективность крошения почвенных глыб, выравненность поверхности обрабатываемой зоны (ПОЛОСЫ). Признак-соединение конца модуля с каждым грядилем посредством промежуточной оси, имеющей сферическую головку и квадратный подголовник, входящие в...

Гравітаційна гідростанція

Завантаження...

Номер патенту: 32447

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Чуб Олександр Никифорович

МПК: F01K 27/00

Мітки: гідростанція, гравітаційна

Текст:

...будувати високi дамби. Все це не дозволяє отpимувати потpiбнi потужностi гiдpостанцiй i пiдтpимувати piвномipно виpобництво електpоенеpгiї. C2 _______________________ 32447 ього pезеpвуаpу. Затpати води на пpиведення системи в pух, piвнi об'єму ви соти стовпа води над веpхнiм pезеpвуаpом на важелi пpи його пiднiманнi. Затpати piвнi вiд 10 до 20 пpоцентiв вiд об'єму води, яка пpойшла туpбiну. Коефi цiєнт коpисної дiї сучасних...

Золотниковий розподільник

Завантаження...

Номер патенту: 32445

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Садлаєв Олег Османович, Кульов Сергій Васильович

МПК: F01L 29/00, F01L 25/00

Мітки: розподільник, золотниковий

Текст:

...до момента установления пружин в состояние неустойчивого равновесия золотник оставался неподвижным, а затем скачкообразно переключался в новое положение, практически мгновенно проскакивая состояние, когда буртики золотника перекрывают распределительные каналы, что привело бы к возможности уп равления меха низмом переключения золотника от подвижных частей того гидро- или пневмопривода, в кото рый подает рабочее те ло данный распределитель....

Система природного освітлення приміщення та спосіб настроювання системи

Завантаження...

Номер патенту: 32444

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Крижов Гарольд Петрович, Удод Євген Іванович, Коротя Борис Вікторович, Боржковський Леонард Степанович

МПК: F24J 2/00, F21S 19/00

Мітки: система, системі, освітлення, природного, спосіб, приміщення, настроювання

Текст:

...лучи, непосредственно идущие от Солнца, и, кроме того, принимаются отраженные лучи от всего небосвода, включая рассеянное отражение света от облаков и других объектов. В результате увеличивается эффективность использования заявленного технического решения и повышается удобство эксплуатации системы наряду с улучшением его экономических показателей (повышается надежность, снижаются затраты на переориентацию в процессе эксплуатации, создаются...

Спосіб одержання сульфату алюмінію

Завантаження...

Номер патенту: 32443

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Мальцев Анатолій Савватієвич, Мовсесов Едуард Єрвандовіч, Спірягіна Олена Володимирівна, Коваленко Євген Петрович, Козин Костянтин Васильович, Тутинін Владіслав Михайлович, Сєдова Любов Петрівна, Мовсесов Костянтин Едуардович

МПК: C01F 7/74

Мітки: алюмінію, сульфату, одержання, спосіб

Текст:

...сульфата алюминия разложением гидроксида алюминия серной кислотой при 110–120оС с получением плава и его распылением на слой готового продукта. Перед распылением плав охлаждают до 109– 100оС и осуществляют грануляционную кристаллизацию плава (прототип). Управлять качеством продукта в известном способе затруднительно. В этом случае требуется прибегать к избытку гидроксида, чтобы избежать наличие свободной серной кислоты. В основу изобретения...

Апарат для прогресивної обробки вапняним молоком соків цукрового виробництва із плавною характеристикою зростання рн

Завантаження...

Номер патенту: 32141

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Колєватих Тетяна Петрівна, Загородній Петро Павлович

МПК: C13D 3/02

Мітки: апарат, виробництва, характеристикою, плавною, зростання, вапняним, молоком, цукрового, обробки, прогресивної, соків

Текст:

...отвором , а знизудиском Із отворами навколо ступиці кріплення , І закріплених на валу так, щоб патрубки конічних тарілок, які ділять апарат на секції, входили зверху в центральні отвори турбін , Причинно-насліцковил зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваним технічніш результатом буде в наступному . Пропонується в кожній секції апарата установити вертикальну радіальну перегородку, приварену до верхньої та кшшьої конічних тарілок /...

Спосіб очищення дифузійного соку

Завантаження...

Номер патенту: 32140

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Жеплінська Марія Михайлівна, Зеленська Олена Володимирівна, Бобрівник Леонід Дем'янович, Козіцька Марія Евгенівна, Молотілін Юрій Іванович, Хомічак Любомир Михайлович

МПК: C13D 3/02

Мітки: дифузійного, соку, спосіб, очищення

Формула / Реферат:

Спосіб очищення дифузійного соку, який включає оброблення дифузійного соку парою з одночасним введенням суспензії соку ІІ сатурації, попередню дефекацію, основну дефекацію, І сатурацію, фільтрування, дефекацію перед II сатурацією, II сатурацію, фільтрування, який відрізняється тим, ,що суспензія соку II сатурації сатурується до рН 7,3-7,8 до того, як вона вводиться в дифузійний сік.

Спосіб розділення продуктів лущення зерна та круповідділювач для його здійснення

Завантаження...

Номер патенту: 32139

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Гросул Леонід Гнатович

МПК: B07B 1/06, B07B 1/08, B07B 1/38 ...

Мітки: здійснення, зерна, спосіб, розділення, круповідділювач, продуктів, лущення

Текст:

...неможливість "ого ефективного використання для розділення як різних по аеродинамічним властивостям відходів лущення, так і близьких за розмірами та Формою часток , із-за які відрізняються сукупністю Фізичних властивбстеїр'наявності пер пендикулярних до поверхні робочих органів складових складних прос торових коливань, які сприяоть перемішуванню часток тяжкорозділяемої сипкої суміші. * Метою заявляемого винаходу є створення...

Спосіб дезактивації зерна та пристрій для його здійснення

Завантаження...

Номер патенту: 32138

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Гросул Леонід Гнатович

МПК: G21F 9/00, B02B 3/00

Мітки: дезактивації, пристрій, зерна, спосіб, здійснення

Текст:

...до всмоктуючого повітрепровода, а в нижній частині герметичного корпусу фільтра розміщено збірник радіаційно активних відходів обробки зерна з герметизованими заслінками періодичного виведення їх з пристрою для послі дуючого зберігання згідно до діючих вимог Загальною особливістю пристрою с наявність двох замкнених контурів аспіраті, які об'єднують паралельно встановлені лущильно-шліфувальну машину та асшрашйну колонк>, а всі...

Мікрогречерушка

Завантаження...

Номер патенту: 32137

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Гросул Леонід Гнатович

МПК: B02B 3/14, B02B 3/02

Мітки: мікрогречерушка

Текст:

...можливість вертикального переміщення і оснащена розташованою в полій частині попередньо стисненою пружиною 4 Попереднє стисненя пружини повинно протидіяти розпірним технологічним зусиллям, що діюіь на абразивну гарілку роюра в процесі нормального обрушування зерна У випадках попадання в робочу зону міцних сторонніх предметів, зростаючі розпірні зчсилля переборюють попередній натяг пружини, перемішують ротор в напрямку збільшення робочою...

Спосіб запису двоїчної інформації на магнітний носій

Завантаження...

Номер патенту: 32136

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Горицький Віктор Михайлович, Сергієнко Юрій Васильович

МПК: G11B 5/02

Мітки: інформації, запису, магнітний, спосіб, носій, двоїчної

Текст:

...(канал считування після стирання) відповідно р. З виходу основного каналу інформація Yn декодується декодером 4 І у вигляді Sk потрапляє до законного отримувача 5. З виходу каналу витоку 6 інформація Zn аналізується декодером перехоплення 7 і у вигляді Sk потрапляє до незаконного отримувача*?. Припустимо, що при наявності оптимального декодеру перехоплення всі характеристики і параметри моделі основного і -З каналу і каналу витоку...

Спосіб визначення середньодобових втрат цукрози при зберіганні буряків в кагатах

Завантаження...

Номер патенту: 32134

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Куянов Володимир Вікторович, Штангеєв Валерій Остапович, Мількевич Володимир Михайлович, Заєць Віктор Антонович, Чернявська Людмила Іванівна, Князєв Володимир Олексійович

МПК: B65G 3/00

Мітки: кагатах, цукрози, зберіганні, спосіб, визначення, середньодобових, втрат, буряків

Текст:

...вираховують середньодобові в гра ги цукрози. Якщо необхідно визначити середньодобові втрати цукрози за ятйсь певний період, в розрахункову формулу пздставпчоть середньоарифметичне значення температури в кагаті за цей період Я^що ж потрібно визначити середньодобові втрати за якусь конкретну добу зберігання, то середньоарифметичне значення температури беруть за цю добу. Одержані дані використовують в процесі зберігання буряків з метою його...

Поплавок

Завантаження...

Номер патенту: 32135

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Левченко Микола Іванович

МПК: A01K 93/00

Мітки: поплавок

Текст:

...та 1 1 л. поп/мво/с f Винахід відноситься до любительського та спортивного риболовства. Відомі поплавки, що служать також і глибиномірами» До таких відноситься поплавок 8 каналом для проходу жилки та пристроєм для saulpy глибини у вигляді скоби, на яку намотується виток жилки. Недоліком таких поплавків © те, що після заміру глибини поплавок необхідно вийняти 8 води, зафіксувати та закинути анову» що не дуже зручно. Крім того» якщо...

Стенд для прискорених випробувань дискових ножів

Завантаження...

Номер патенту: 30680

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Мартиненко Володимир Якимович, Безпальок Андрій Петрович, Маланчин Анатолій Миколайович

МПК: G01M 19/00, G01N 3/58

Мітки: ножів, прискорених, дискових, стенд, випробувань

Формула / Реферат:

1. Стенд для прискорених випробовувань дискових ножів, що складається з рами на якій розміщений привід і навантажувальні елементи, підтиснуті до ножа пружинами з регульованим зусиллям натягу, який відрізняється тим, що навантжувальні елементи для зношування леза ножа розташовані на важелях Х-подібної форми, друга від осі обертання сторона яких взаємодіє з ексцентриком, кінематично зв’язаним з механізмом обертання дискового ножа.2....

Спосіб вилучення пухлини зорового нерву орбітальної локалізації

Завантаження...

Номер патенту: 31283

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Васильєва Светлана Федорівна

МПК: A61F 9/00

Мітки: пухлини, орбітальної, нерву, зорового, спосіб, вилучення, локалізації

Формула / Реферат:

Спосіб вилучення пухлини зорового нерву орбітальної локалізації шляхом переднього підходу відрізняється тим, що робиться розріз шкіри по орбітальній складці верхнього повіка; відсепаровують леватор у місці його прикріплення до хрящу верхнього повіка і беруть його на шви-держалки, відтягають леватор доверху, виділяють верхню пряму і верхню косу око двигаючі м'язи, накладають на ці м'язи шви-держалки і відсікають їх від місця прикріплення до...

Барабан моталки гарячої штаби

Завантаження...

Номер патенту: 31282

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Осокін Анатолій Андрійович, Єршов Валентин Олександрович

МПК: B21C 47/28

Мітки: барабан, моталки, гарячої, штаби

Текст:

...виступами, входячими у кільцеві ви точки втулок, - підпори виконані з похилими поверхнями і виступами , - вставки виконані з двох частин:штовхача та захвата,взаємодіючих по площені, перпендикулярній осі барабана, - поверхня штовхача, контактуюча з підпором приводної штанги, ви конана суцільною, а довжина штовхача - не менше половини довжини під пору. Таким чином запропоноване рішення має нові форми виконання елементів. Між сукупністю...

Електродвигун дисковий

Завантаження...

Номер патенту: 31319

Опубліковано: 15.12.2000

Автор: Горобцов Віктор Павлович

МПК: H02K 17/00

Мітки: дисковий, електродвигун

Формула / Реферат:

Електродвигун дисковий, що містить корпус, який складається з переднього та заднього щита, у якому міститься статор з обмоткою і ротор, встановлений на одній підшипниковій опорі, який відрізняється тим, що підшипникова опора розташована у центрі повздовжньої осі ротора, при цьому ротор встановлений на осі обертання і у пазах ротора з боку переднього щита закріплена гребінка-привід, а з боку заднього щита - гребінка-колектор.

Пристрій для керування самохідною збиральною машиною

Завантаження...

Номер патенту: 30679

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Кондрачук Петро Іванович, Маланчин Анатолій Миколайович, Пісний Микола Олексійович, Бучковський Петро Андрійович, Калайджан Олександр Самвелович, Мартиненко Володимир Якимович, Безпальок Андрій Петрович

МПК: A01B 69/00

Мітки: пристрій, самохідною, збиральною, машиною, керування

Формула / Реферат:

1. Пристрій для керування самохідною збиральною машиною, який включає гідромеханічну систему відстежування з копіруючими щупами, гідроциліндр повороту напрямних коліс і механізм ручного керування, оснащений коригувальним гідроциліндром, гідросистему з гідроциліндрами для переводу копіруючих щупів і робочих органів машини з робочого в транспортне положення, який відрізняється тим, що напірна магістраль золотника з'єднана запірним пристроєм з...

Склад для обробки привибійної зони пласта

Завантаження...

Номер патенту: 30675

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Світлицький Віктор Михайлович, Ягодовський Сергій Ігоревич, Лилак Микола Миколайович, Горєв Олександр Станіславович, Заєць Володимир Петрович

МПК: E21B 43/27

Мітки: зони, обробки, пласта, склад, привибійної

Формула / Реферат:

Склад для обробки привибійної зони пласта, що містить соляну кислоту, фосфорну кислоту, плавикову кислоту, оцтову кислоту, неіоногенну поверхнево-активну речовину та воду, додатково містить вуглеводневий розчинник з інгібітором парафіновідкладень, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: соляна кислота 10,0-15,0 фосфорна кислота 2,0-8,0 плавикова ...

Піноутворювальний склад для видалення рідини з вибою свердловини

Завантаження...

Номер патенту: 30673

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Ягодовський Сергій Ігорович, Зезекало Іван Гаврилович, Іванків Ольга Олександрівна, Щербина Карина Григорівна, Світлицький Віктор Михайлович

МПК: E21B 43/00

Мітки: свердловини, видалення, склад, вибою, рідини, піноутворювальний

Формула / Реферат:

Піноутворювальний склад для видалення рідини з вибою свердловини, що вміщує газоутворювач, піноутворювач і стабілізатор, який відрізняється тим, що як газоутворювач він містить алюмогідрит натрію, а стабілізатором стійкості піни є алюмінат натрію, що утворюється під час реакції алюмогідриту натрію з водою за наступного співвідношення компонентів, % мас.: піноутворювач 10,0-15,0; алюмогідрит...

Спосіб інтенсифікації внутрішньосвердловинного міжпластового перетоку

Завантаження...

Номер патенту: 30672

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Ягодовський Сергій Ігорович, Лилак Микола Миколайович, Баришев Євген Анатолійович, Світлицький Віктор Михайлович, Хотульов Генадій Петрович, Горєв Олександр Станіславович, Заєць Володимир Петрович, Бульбас Валерій Миколайович

МПК: E21B 43/27

Мітки: міжпластового, інтенсифікації, спосіб, внутрішньосвердловинного, перетоку

Формула / Реферат:

Спосіб інтенсифікації внутрішньосвердловинного міжпластового перетоку, що включає в себе дію на привибійну зону нафтонасиченого пласта хімічними реагентами, який відрізняється тим, що доставку хімічних реагентів на вибій свердловини виконують через насосно-компресорні труби у порошкоподібному вигляді в контейнерах з водорозчинною оболонкою, після чого відбувається їх розчинення та нагнітання з перетікаючою із водонасиченого у нафтонасичений...

Пристрій розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Завантаження...

Номер патенту: 30670

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Балашов Андрій Юрійович, Жуков Ігор Анатолійович, Чеботарьов Максим Леонтійович, Юр'єв Юрій Миколайович

МПК: G06F 7/22, G06F 17/16, G06F 17/11 ...

Мітки: розв'язання, лінійних, рівнянь, пристрій, алгебраїчних, систем

Текст:

...кожно го обчислювального модуля, з входом скидання регістра та з першим керуючим входом другого обчислювального блока, перший інформаційний вхід якого з'єднано з другим інформаційним входом елементу АБО, другий та третій керуючі входи другого обчислювального блока з'єднані відповідно з першим та другим керуючими входами кожного обчислювального модуля, другий інформаційний вхід кожного обчислювального модуля з'єднано відповідно з n...

Спосіб визначення токсигенності корінебактерій дифтерії

Завантаження...

Номер патенту: 30669

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Тишко Олександр Григорович, Кулікова Тетяна Володимирівна, Лісяна Тамара Олександрівна

МПК: C12N 1/20, C12R 1/15, G01N 33/558 ...

Мітки: корінебактерій, спосіб, дифтерії, визначення, токсигенності

Текст:

...діаметром 0,6 см, а в кутах висівають культури у вигляді "плямок", діаметром 0,6-0,7 см на відстані 0,6-0,7 см від краю диску, 2 з яких є відомими токсигенними штамами і три - з дослідної культури (дві - з окремих колоній і третя із суміші 3-6 колоній). Чашку з посівами інкубують в термостаті при 37°С. Облік наслідків здійснюють, при позитивних наслідках, через 13-16 годин за появою ліній преципітації між дисками і "плямками". Приклад...

Пристрій для збирання в’язкої нафти з поверхні води

Завантаження...

Номер патенту: 30668

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Гнатюк Ігор Васильович, Гнатюк Андрій Ігоревич, Гаршин Віктор Васильович

МПК: E02B 15/04

Мітки: пристрій, в'язкої, збирання, поверхні, нафти, води

Формула / Реферат:

Пристрій для збирання в'язкої нафти з поверхні води, який містить в собі обважнювальний позитивної плавучості П-подібної форми корпус з поплавцями, накопичувач нафти з помпою, шланги, гідромотор, дисковий робочий вузол зі шкребками, встановлений шарнірно всередині і поперек вхідного прорізу корпуса, прямі зуби, виготовлені по периметру нафтозбираючих дисків робочого вузла, поріг для переміщення нафти з вхідного прорізу в накопичувач нафти,...

Спосіб обробки привибійної зони пласта

Завантаження...

Номер патенту: 30674

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Заєць Володимир Петрович, Лилак Микола Миколайович, Горєв Олександр Станіславович, Світлицький Віктор Михайлович, Ягодовський Сергій Ігорович, Баришев Євген Анатолійович

МПК: E21B 43/27

Мітки: спосіб, привибійної, зони, пласта, обробки

Формула / Реферат:

Спосіб обробки привибійної зони пласта, що включає закачування лужнометанольного розчину з наступнім закачуванням кислотного розчину, який відрізняється тим, що попередньо перед закачуванням лужнометанольного розчину закачують вуглеводневу рідину, а в склад кислотного розчину додатково вводять фосфорну та оцтову кислоти за наступним співвідношенням компонентів у лужнометанольному розчині, мас. %: гідроксиди лужних...

Пристрій для переформування масивів з виробів циліндричної форми в один ряд

Завантаження...

Номер патенту: 30665

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Лензіон Валентин Йосипович, Соколенко Анатолій Іванович, Васильківський Костянтин Вікторович, Шевченко Олександр Юхимович

МПК: B65B 5/10

Мітки: масивів, пристрій, виробів, переформування, циліндричної, ряд, форми

Формула / Реферат:

Пристрій для переформування масивів з виробів циліндричної форми в один ряд, що включає багаторядний конвеєр і бічні напрямні, який відрізняється тим, що бічні напрямні в частині звуження потоку виконано з можливістю зворотно-поступального в протифазі руху з величиною ходу від 1,0 до 1,5 діаметрів виробів.

Спосіб виготовлення паливних брикетів з рослинних відходів

Завантаження...

Номер патенту: 30664

Опубліковано: 15.12.2000

Автори: Якимчук Микола Трохимович, Максимов Олександр Федорович, Сухенко Юрій Григорович, Криворотько Володимир Михайлович, Суржок Володимир Миколайович

МПК: C10L 5/40

Мітки: спосіб, виготовлення, паливних, брикетів, відходів, рослинних

Формула / Реферат:

Спосіб виготовлення паливних брикетів з рослинних відходів, що включає подрібнення рослинних відходів, їх теплову обробку теплоносієм у режимі фільтрування та послідуюче пресування, який відрізняється тим, що як теплоносій використовують вологий генераторний газ та продукти згорання генераторного газу, причому обробку проводять у потоці, спочатку через рослинні відходи в режимі фільтрування пропускають суміш вологого генераторного газу з...