Номер патенту: 109063

Опубліковано: 10.07.2015

Автор: Чень Чун-Пін

Є ще 12 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб в'язання сітки, який відрізняється тим, що він включає в себе:

етап протягування дроту, на якому кожен з множини перших дротів протягують через перший обертовий елемент і кожен з множини других дротів протягують через другий обертовий елемент;

перший етап зміщення, на якому управляють першою основою і другою основою для переміщення їх з вихідного стану в зміщений стан так, що відбувається витягування множини перших дротів і множини других дротів відповідно в першому і другому напрямку з формуванням видовжень;

перший етап обертання, на якому одночасно повертають перші обертові елементи і другі обертові елементи на непарну кількість півобертів так, що відбувається переплітання множини перших дротів і множини других дротів з утворенням сплетених ділянок;

другий етап зміщення, на якому переміщують першу основу і другу основу із зміщеного стану в початковий стан так, що відбувається витягування множини перших дротів і множини других дротів відповідно в першому і другому напрямках з формуванням видовжень;

другий етап обертання, на якому одночасно повертають перші обертові елементи і другі обертові елементи на непарну кількість напівобертів так, що відбувається переплітання множини перших дротів і множини других дротів з утворенням сплетених ділянок, і

етап повторення, на якому повторюють етапи з першого етапу зміщення по другий етап обертання до одержання заданого розміру сітки, яку утворено видовженнями і сплетеними ділянками.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що плетіння виконують шляхом здійснення наступної послідовності етапів: етап протягування дроту, перший етап зміщення, перший етап обертання, другий етап зміщення, другий етап обертання і етап повторення.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що плетіння виконують шляхом здійснення наступної послідовності етапів: етап протягування дроту, перший етап обертання, перший етап зміщення, другий етап зміщення, другий етап обертання і етап повторення.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кінець кожного дроту з множини перших дротів і кінець кожного дроту з множини других дротів витягають з першої і другої основи.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на другому етапі зміщення першу основу і другу основу зміщують в протилежному напрямку щодо направлення першого зміщення, переміщаючи його назад у вихідний стан.

6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що напрямок обертання на першому етапі обертання вибирають таким же як на другому етапі обертання.

7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що напрямок обертання на першому етапі обертання протилежний напрямку обертання на другому етапі обертання.

Текст

Реферат: Спосіб в'язання сітки, що включає в себе етап протягування кожного з множини перших дротів через перший обертовий елемент і етап протягування кожного з множини других дротів через другий обертовий елемент. Для формування сітки шляхом похилого плетіння по черзі виконують етап обертання, на якому одночасно обертають перші обертові елементи і другі обертові елементи на непарну кількість напівобертів, і етап зміщення. UA 109063 C2 (12) UA 109063 C2 UA 109063 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Область техніки, до якої належить винахід Даний винахід відноситься до способу в'язання сітки і більш конкретно до способу плетіння сітки. Рівень техніки Як показано на фіг. 1-3 переважний спосіб в'язання тканинних об'єктів реалізують в машині для плетіння, яку розкрито в публікаціях патентів № 252370, Тайвань, під назвою "Покращена металева габіонна спеціальна машина" і № 291714, Тайвань, під назвою "Покращена габіонна ткацька машина". Основним компонентом машини для плетіння є вузол 1 плетіння. Вузол 1 плетіння включає вузол 11 основи, ряд отворів 12 для плетіння, ряд обертових вузлів 13 і приводний елемент 14. Основа 11 складається з першої основи 11' і другої основи 11". Перша основа 11' складається з першої опорної поверхні 111', що упирається в другу опорну поверхню 111" другої основи 11". Кожен отвір 12 для плетіння складається з першого напівотвору 12' і другого напівотвору 12". Перші напівотвори 12' утворені в першій опорній поверхні 111' першої основи 11'. Другі напівотвори утворені у другій опорній поверхні 111" другої основи 11". Кожен перший напівотвір 12' (12а', 12b', 12с'), поєднано з одним із двох напівотворів 12" (12а", 12b", 12с"), утворюючи отвір 12 для плетіння. Кожен обертовий вузол 13 виконаний з можливістю обертання в одному з отворів 12 для плетіння і включає два отвори 131 під дріт. Кожен обертовий вузол 13 включає в себе перший обертовий елемент 13' (13а', 13b', 13с') і другий обертовий елемент 13" (13а", 13b", 13с"). Кожен перший обертовий елемент 13' включає перший отвір 131' для дроту, кожен другий обертовий елемент 13" включає другий отвір 131" для дроту. Дроти 3, 3а, 3b пронизані через перший і другий отвори 131' і 131". Приводний елемент 14 використовується для приведення в обертання обертових вузлів 13. Наприклад, кожен обертовий вузол 13 включає зубці на своїй зовнішній периферійній поверхні, і приводний елемент 14, який включає в себе зубчасту частину для приведення в обертання обертових вузлів 13. Машина для плетіння, як правило, включає в себе вузол 2 намотування на стороні вузла 1 плетіння. Привід вузла 2 намотування забезпечує виконавчий механізм для намотування сітки, яку отримано після в'язання. Як показано на фіг. 2 і 3 переважний спосіб в'язання сітки включає в себе просмикування дроту 3 через кожен отвір 131 з витягуванням кінця дроту 3 через отвір 131 і потім до вузла 2 намотування. Вузол намотування 2 забезпечує безперервне намотування і натягування дроту 3. Наступні етапи будуть розглядатися у зв'язку з першим обертовим елементом 13а', 13b', 13с' і другим елементом, що обертається 13а", 13b", 13с" на фіг. 3. Як показано на фіг. 3-5 приводний елемент 14 потім використовується для приводу обертових вузлів 13 для їх повороту на декілька оборотів повного циклу, наприклад, на два або три оберти так, щоб після повного циклу обертання перший обертовий елемент 13а', 13b', 13с' і другий обертовий елемент 13а", 13b", 13с", які все ще розміщені відповідно в першому напівотворі 12' і в другому напівотворі 12'. При безперервному намотуванні і натягненні намотування за допомогою вузла 2 виходить перший ряд сплетених частин 3w, як показано на фіг. 4. Як показано на фіг. 5-7 перша основа 11' і друга основа 11" потім переміщають відповідним чином щодо першої опорної поверхні 111' і другої опорної поверхні 111". У прикладі, який показано на фіг. 1, перша основа 11', яку переміщують вправо (у першому напрямку) у положення, в якому рух кожного першого напівотвору 12а' відбувається вправо в суміщене положення з другим напівотвором 12b", при цьому перший напівотвір 12а' і другий напівотвір 12b" утворюють разом отвір 12 для плетіння. Перший обертовий елемент 13а' і другий обертовий елемент 13b" будуть розміщені в одному отворі 12 для плетіння. Таким чином, видовження 3х простягається з кожної з двох сторін кожної сплетеної частини 3w, як показано на фіг. 6. Як приклад, показано переміщення вправо першого обертового елементу 13а', що викликає видовження сплетеної частини 3w справа, що приводить до видовження 3х'. Далі, як показано на фіг. 7-9 приводний елемент 14 знову приводить в обертання обертові вузли 13 для повороту на декілька обертів повного циклу для отримання другого ряду сплетених частин 3у. Як показано на фіг. 9-11, першу основу 11' і другу основу 11" потім знову переміщують відповідним чином щодо першої опорної поверхні 111' і другої опорної поверхні 111". У прикладі, який показано на фіг. 11, першу основу 11' переміщують вліво у положення, в якому кожен перший напівотвір 12' зміщено вліво в суміщене положення, спочатку відповідне другому напівотвору 12", при цьому перший напівотвір 12' і другий напівотвір 12" утворюють разом отвір 12. Перший обертовий елемент 13а', а також, відповідний йому другий обертовий елемент 13а" розміщують в одному і тому ж отворі 12 для плетіння. Таким чином, видовження 3х 1 UA 109063 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 простягається з кожної з двох сторін кожної сплетеною частини 3у, як показано на фіг. 10. Як приклад, показано переміщення вліво першого обертового елементу 13а', що викликає витягування зліва сплетеної частини 3у для одержання видовження 3z'. Повторюючи етапи обертання обертових вузлів 13 на декілька обертів повного циклу, переміщаючи перші обертові елементи 13' і другі обертові елементи 13" для забезпечення зміщення, повертаючи обертові вузли 13 на декілька обертів повного циклу і переміщаючи перші обертові елементи 13' і другі обертові елементи 13" в їх початкове положення, що досягається витягуванням кожного дроту 3 вертикально по S-подібній траєкторії, що утворює сітку за допомогою плетіння. Однак, при обриванні одного з дротів 3 сітки, який виготовлено переважним способом в'язання, утворюється видовжений отвір, як показано на фіг. 12. Тому може виникнути ситуація, в якій об'єкти, які обгорнуті сіткою, будуть проходити через великий отвір. Таким чином, сумарна конструкційна міцність недостатня, і можливе утворення великих отворів. У зв'язку із вищевказаними причинами існує необхідність в удосконаленому способі в'язання сітки. Розкриття винаходу Завданням даного винаходу є розробка способу в'язання сітки, що забезпечує підвищення загальної конструкційної міцності сітки і виключення утворення великих отворів. Спосіб в'язання сітки згідно з даним винаходом складається з етапу протягування дроту, на якому кожен з множини перших дротів протягують через перший обертовий елемент і кожен з множини других дротів протягують через другий обертовий елемент; перший етап зміщення, на якому управляють першою основою і другою основою для переміщення їх з вихідного стану в зміщений стан, так, що відбувається витягування множини перших дротів і множини других дротів відповідно в першому і другому напрямку з формуванням видовжень; перший етап обертання, на якому одночасно повертають перші обертові елементи і другі обертові елементи на непарну кількість напівобертів, так, що відбувається переплітання множини перших дротів і множини других дротів з утворенням сплетених ділянок; другий етап зміщення, на якому переміщують першу основу і другу основу із зміщеного стану в початковий стан так, що відбувається витягування множини перших дротів і множини других дротів відповідно в першому і другому напрямках з формуванням видовжень; другий етап обертання, на якому одночасно повертають перші обертові елементи і другі обертові елементи на непарну кількість напівобертів, так, що відбувається переплітання множини перших дротів і множини других дротів з утворенням сплетених ділянок, і етап повторення, на якому повторюють етапи з першого етапу зміщення по другий етап обертання до одержання заданого розміру сітки, яку утворено видовженнями і сплетеними ділянками. При плетінні виконують етапи в послідовності: етап протягування дроту, перший етап зміщення, перший етап обертання, другий етап зміщення, другий етап обертання і етап повторення. Кінець кожного дроту з множини перших дротів і кінець кожного дроту з множини других дротів витягують з першої і другої основи. При цьому на другому етапі зміщення першу основу і другу основу зміщують в протилежному напрямку щодо першого напрямку при зміщенні назад, переміщаючи його в початковий стан. Напрямок обертання на першому етапі обертання вибирають таким же як на другому етапі обертання. Напрямок обертання на першому етапі обертання є протилежним напрямку обертання на другому етапі обертання. Перевага даного винаходу полягає в тому, що в сітці, яка виготовлена способом, який запропоновано у даному винаході, можна виключити утворення великих отворів. Таким чином, даний винахід забезпечує підвищення загальної конструкційної міцності сітки. Завдання, особливості і переваги даного винаходу будуть більше зрозумілі з урахуванням такого докладного опису ілюстративних варіантів його здійснення, які наведено з посиланнями на супровідні креслення. Короткий опис креслень На фіг. 1 показана конструкція загальновідомої ткацької машини. На фіг. 2 представлена схема загальновідомої машини для плетіння після протягування дротів. На фіг. 3 представлена інша схема загальновідомої машини для плетіння після протягування дротів. 2 UA 109063 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 На фіг. 4 представлена схема, що пояснює дію процедури, яка використовується у загальновідомому способі в'язання сітки. На фіг. 5 представлена інша схема, що пояснює дію процедури, що використовується у загальновідомому способі в'язання сітки. На фіг. 6 представлена схема, що пояснює дію іншої процедури, що використовується у загальновідомому способі в'язання сітки. На фіг. 7 представлена інша схема, що пояснює дію іншої процедури у загальновідомому способі в'язання сітки. На фіг. 8 представлена схема, що пояснює дію подальшої процедури, що використовується у загальновідомому способі в'язання сітки. На фіг. 9 представлена інша схема, що пояснює дію наступної процедури, що використовується у загальновідомому способі в'язання сітки. На фіг. 10 представлена схема, що пояснює дію ще однієї процедури, що використовується у загальновідомому способі в'язання сітки. На фіг. 11 представлена інша схема, що пояснює дію ще однієї процедури, що використовується у загальновідомому способі в'язання сітки. На фіг. 12 представлена суцільна сітка, яку виготовлено загальновідомим способом в'язання. На фіг. 13 показана технологічна карта способу в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 14 представлена схема, що ілюструє дію першого етапу зміщення в способі в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 15 представлена схема, що ілюструє дію першого етапу зміщення в способі в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 16 представлена схема, що ілюструє дію першого етапу обертання в способі в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 17 представлена інша схема, що ілюструє принцип роботи першого етапу обертання в способі в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 18 представлена схема, що ілюструє дію другого етапу зміщення в способі в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 19 представлена інша схема, що ілюструє дію другого етапу зміщення в способі в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 20 представлена схема, що ілюструє дію другого етапу обертання в способі в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 21 представлена інша схема, що ілюструє дію другого етапу обертання в способі в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 22 представлена схема, що ілюструє дію повторення першого етапу зміщення в способі в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 23 представлена інша схема, що ілюструє дію повторення першого етапу зміщення в способі в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. На фіг. 24 представлена схема розірваної сітки, яку виготовлено способом в'язання, відповідно до даного винаходу. На фіг. 25 показана інша технологічна карта способу в'язання сітки, відповідно до даного винаходу. Номери позицій 1 - вузол плетіння 11 - вузол основи 11' - перша основа 11" - друга основа 111'- перша опорна поверхня 111" - друга опорна поверхня 12 - отвір для плетіння 12', 12а', 12b', 12с' - перший напівотвір 12", 12а", 12b", 12с" - другий напівотвір 13 - поворотний вузол 13', 13а', 13b', 13с' - перший обертовий елемент 13", 13а", 13b", 13с" - другий обертовий елемент 131' - перший отвір для дроту 131" - другий отвір для дроту 2 - намотуючий вузол 3 UA 109063 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 3 - дріт 3а - перший дріт 3а' - перший дріт 3b - другий дріт 3w - сплетена ділянка 3х, 3х' видовження 3у - сплетена ділянка 3z, 3z' - видовження 31, 31, 31', 31b - видовження 32, 32' - сплетена ділянка 33, 33а, 33а', 33b - видовження 34, 34' - сплетена ділянка 35, 35а, 35а', 35b - видовження Здійснення винаходу Спосіб в'язання сітки відповідно до даного винаходу використовується в ткацьких машинах, аналогічних ткацьким машинам (див. фіг. (1-3) для в'язання сітки звичайним способом. Як показано на фіг. 1-3 основою машини для плетіння, що використовується в даному винаході, є вузол 1 плетіння. Вузол 1 плетіння включає вузол 11 основи, множину отворів 12 для плетіння, множину обертових вузлів 13. Вузол 11 основи складається з першої основи 11' і другої основи 11". Перша основа 11' включає першу опорну поверхню 111', яка упирається в другу опорну поверхню 111" другої основи 11", забезпечуючи переміщення першої основи 11' і другої основи 11" відносно одна одної вздовж першої опорної поверхні 111' і другої опорної поверхні 111". Привід першої основи 11' і другої основи 11" здійснює виконавчий механізм, що забезпечує відносне переміщення. Кожен отвір 12 для плетіння складається з першого напівотвору 12' і другого напівотвору 12". Перші напівотвори 12' виконані в першій опорній поверхні 111' першої основи 11' на рівних відстанях один від одного. Другі напівотвори 12" виконані у другій опорній поверхні 111" другої основи 11" на однакових відстанях. Кожен перший напівотвір 12' (12а', 12b', 12с') поєднаний з одним із других напівотворів 12" (12а", 12b", 12с"), утворюючи отвори 12 для плетіння. Кожен обертовий вузол 13 встановлений з можливістю обертання в одному з отворів 12 для плетіння. Наприклад, привід обертових вузлів 13 переважно здійснюється від приводного елементу 14, що забезпечує їх обертання. Кожен обертовий вузол 13 включає в себе два отвори 131 для дроту і складається з першого обертового елементу 13' (13a', 13b', 13c'), який встановлено на першій основі 11', і другого обертового елементу 13" (13а", 13b", 13с"), який встановлено на другій основі 11", і поєднаного з першим елементом, що обертається 13', при цьому суміщені перший обертовий елемент 13' і другий обертовий елемент 13" можуть обертатися одночасно. Кожен перший обертовий елемент 13' включає перший отвір 131' для дроту, і кожен другий обертовий елемент 13" включає другий отвір 131" для дроту. Дроти 3, 3а, 3b протягнуті через перший і другий отвори 131' і 131". Наприклад, перші дроти 3а протягнуті через перші отвори 131', а другі дроти 3b - через другі отвори 131". Машина для плетіння, як правило, включає в себе вузол 2 намотування на стороні вузла 1 плетіння. Привід вузла 2 намотування забезпечує виконавчий механізм, що здійснює намотування сітки, отриманої після плетіння. Як показано на фіг. 13 спосіб в'язання сітки згідно з даним винаходом включає в себе етап S1 протягування дротів, перший етап S2 зміщення, перший етап S3 обертання, другий етап S4 зміщення, другий етап S5 обертання і етап S6 повторення. Як показано на фіг. 1-3 на етапі S1 протягування дроту згідно з даним винаходом, що використовує розглянуту вище машину для плетіння, множину перших дротів 3а і множину других дротів 3b протягують відповідно через перші обертові елементи 13' і другі обертові елементи 13". А саме, кінець кожного першого дроту 3а витягають через перший отвір 131' для дроту одного з перших обертових елементів 13'. Кінець кожного другого дроту 3b витягають через другий отвір 131" одного з других обертових елементів 13". Перший дріт 3а і другий дріт 3b витягають, щоб просунути його від вузла 1 плетіння. Наприклад, в даному варіанті здійснення винаходу кожен дріт 3 (3а, 3b) витягають і натягують за допомогою вузла 2 намотування. У прикладі, який показано на фіг. 3, відносне положення першої основи 11' і другої основи 11" визначається як вихідне. У даному стані перші обертові елементи 13а', 13b' і 13с' відповідно поєднані з другими обертовими елементами 13а", 13b" і 13с". При цьому перші обертові елементи 13а', 13b' і 13с' відповідно розміщені в перших напівотворах 12а', 12b' і 12с'. Другі обертові елементи 13а", 13b" і 13с" відповідно розміщені в других напівотворах 12а", 12b" і 12с". Для спрощення опису надалі перший дріт 3а, який пропущено через перший отвір 131' для 4 UA 109063 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 дроту в першому обертовому елементі 13а', що позначений як 3а' і жирною лінією зображений на фіг. 14. Як показано на фіг. 3, 14 та 15 на першому етапі S2 зміщення згідно з даним винаходом керують переміщенням першої основи 11' і другої основи 11" із вихідного в суміщений стан, що приводить відповідно до витягування першого дроту 3а і другого дроту 3b в першому і другому напрямках для отримання видовжень 31. Переважно, першу основу 11' і другу основу 11" відповідно переміщують уздовж першої опорної поверхні 111' і другої опорної поверхні 111", створюючи зміщення для формування зміщення. Наприклад, першу основу 11' переміщують вправо, а другу основу - вліво, як показано на фіг. 15. Таким чином, перший обертовий елемент 13а' переміщують вправо, поки він не опиниться в суміщеному положенні з сусіднім другим елементом, що обертається 13b", утворюючи обертовий вузол 13. Перший обертовий елемент 13b' також переміщують вправо, поки він не буде в суміщеному положенні з сусіднім другим елементом, що обертається 13с", утворюючи інший обертовий вузол 13. Інші елементи піддають аналогічним переміщенням. Таким чином, оскільки перший обертовий елемент 13' не сполучений з другим елементом, що обертається 13" і намотуючий вузол 2 безупинно намотує дріт, відбувається відгалуження дроту 3, що забезпечує видовження 31а, що тягнеться в правому напрямку (у першому напрямку), і видовження 31b, що тягнеться в лівому напрямку (в другому напрямку), як показано на фіг. 16. Наприклад, кожен перший дріт 3а' зміщено вправо разом з відповідним першим обертовим елементом 13а' для формування витягнутого вправо видовження 31а'. Кожен другий дріт 3b зміщено вліво разом з відповідним другим елементом, що обертається 13" для формування витягнутого вліво видовження 31. Як показано на фіг. 15-17 на першому етапі S3 обертання згідно з даним винаходом кожен обертовий елемент 13 повертають на непарну кількість напівобертів, що призводить до сплетення між собою першого дроту 3а і другого дроту 3b, утворюючи сплетені частини 32. А саме, після першого етапу S2 зміщення перший обертовий елемент 13а' і другий обертовий елемент 13b" відповідно поміщають в перший і в другий напівотвори 12а', 12b", як показано на фіг. 15. Після цього виконують етап S3 обертання для повороту кожного обертового вузла 13 на непарну кількість напівобертів. Наприклад, обертовий вузол 13, що включає в себе перший обертовий елемент 13а' і другий обертовий елемент 13b", повертають на 5 напівобертів (2,5 оберта) проти годинникової стрілки. Після повороту положення першого обертового елемента 13а' і другого обертового елемента 13b" змінюються так, що перший обертовий елемент 13а' і другий обертовий елемент 13b" відповідно будуть розміщені в суміщених положеннях у другому напівотворі 12b" і в першому напівотворі 12а'. Таким чином, в несуміщеному стані перший обертовий елемент 13' переміщують з першого напівотвору 12' в першу основу 11' на непарну кількість напівобертів у другий напівотвір 12" в другій основі 11", який поєднано з першим напівотвором 12' в першій основі 11'. При цьому видовження 31а і 31b формують ряд сплетених частин 32 32', як показано на фіг. 16. Як показано на фіг. 17-19 на другому етапі S4 зміщення згідно з даним винаходом першу основу 11' і другу основу 11" переміщують у зворотному напрямку відносного зсуву в початковий стан, в результаті чого перший дріт 3а і другий дріт 3b відповідно витягають в першому і другому напрямках для формування видовжень 33а і ЗЗb. Переважно відновлюють початковий стан шляхом проведення зміщення у зворотному напрямку (переміщення першої основи 11' вліво і другої основи 11" вправо). На фіг. 19 показано зміщення вправо обертового елементу 13а' разом з другою основою 11", так, що перший обертовий елемент 13а' і інший другий обертовий елемент 13с" відповідно опиняються в суміщених першому напівотворі 12b' і другому напівотворі 12b". Таким чином, сплетені частини 32 знову витягнуті вправо і вліво для формування другого шару сплетених частин 33, як показано на фіг. 18. Наприклад, перший дріт 3а' знову витягнуто в правому напрямку (у першому напрямку) після сплетеної частини 32' для формування видовження 33а'. Другий дріт 3b знову витягнуто в лівому напрямку (в другому напрямку) після сплетеної частини 32 для формування видовження 33b. Як показано на фіг. 19-21, на другому етапі S5 обертання згідно з даним винаходу кожен обертовий елемент 13 повертають на непарну кількість напівобертів, що призводить до сплетення між собою першого дроту 3а і другого дроту 3b, що утворюють сплетені частині 34. А саме, після другого етапу S4 зміщення перший обертовий елемент 13а' і другий обертовий елемент 13с" відповідно поміщають у другий напівотвір 12b" і в перший напівотвір 12b', як показано на фіг. 19. Після цього виконують другий етап S5 обертання для повороту кожного обертового вузла 13 на непарну кількість напівобертів. Наприклад, обертовий вузол 13, що включає в себе перший обертовий елемент 13а' і другий обертовий елемент 13с", повертають на 5 напівобертів (2,5 оберта) за годинниковою стрілкою. Після повороту положення першого обертового елемента 13а' і другого обертового елемента 13с" змінюються так, що перший 5 UA 109063 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 обертовий елемент 13а' і другий обертовий елемент 13с" відповідно будуть розміщені в суміщеному першому напівотворі 12b' і в другому напівотворі 12b". Таким чином, в суміщеному стані перший обертовий елемент 13' переходить з другого напівотвору 12" у другу основу 11" на непарну кількість напівобертів в перший напівотвір 12' в першій основі 11', поєднання з другим напівотвором 12" у другій основі 11". При цьому, як показано на фіг. 20, видовження 33а і 33b утворюють ряд сплетених частин 34 і 34'. Крім того, в даному варіанті здійснення винаходу напрямок обертання обертових вузлів 13 на першому етапі S3 обертання може бути таким же або протилежним напрямком обертання обертових вузлів 13 на другому етапі S5 обертання вузлів 13. Переважно, щоб напрямок обертання на першому етапі S3 обертання, був протилежний напрямку обертання на другому етапі S5 обертання. Сітка з підвищеною конструкційною міцністю може бути одержана шляхом сплетення дроту 3 за допомогою обертання в протилежних напрямках. Як показано на фіг. 21-23 на етапі S6 повторення відповідно до даного винаходу етап S2 зміщення повторюють, поки сплетена сітка не досягне заданого розміру. У зв'язку з цим перший етап S1 зміщення виконують знову (див. фіг. 23) для одержання іншого шару видовжень 35, 35а, 35а', 35b, як показано на фіг. 22. При повторенні етапів, починаючи з першого етапу S2 зміщення і закінчуючи другим етапом S5 обертання першого дроту 3а, який витягнуто через перші отвори 131' для дротів, буде поступово поширюватися вліво, забезпечуючи одержання сітки шляхом похилого перехресного звивання дроту 3а і 3b, як показано на фіг. 22. Як показано на фіг. 24 навіть при обриві витягнутого вправо першого дроту 3а сітки, яку виконано з використанням способу в'язання відповідно до даного винаходу, конструкція сітки все ще залишається придатною для використання за рахунок дроту 3b, який витягнуто вліво, оскільки сітка виконана з поперечним плетінням. Таким чином, максимальний розмір отворів в сітці складає всього дві клітинки. Великі отвори не будуть з'являтися. Тому загальна конструкційна міцність сітки зростає. З урахуванням вищесказаного при переміщенні першої основи 11' і другої основи 11" в зміщений стан, обертання кожного обертового вузла 13 на непарну кількість напівобертів для зміни положення першого обертового елементу 13' і другого обертового елементу 13" в одному отворі 12 для сплетення, при переміщенні першої основи 11' і другої основи 11" назад у вихідний стан, при повороті кожного обертового вузла 13 знову на непарну кількість напівобертів і т.д., відбувається безперервне переміщення першого обертового елементу 13' і другого обертового елементу 13" вправо і вліво, що забезпечує сплетіння сітки, що володіє підвищеною міцністю. Таким чином, даний винахід дійсно підвищує конструкційну міцність сітки. Як показано на фіг. 25 в способі в'язання сітки, який запропоновано в даному винаході, після етапу S1 протягування дроту можливе виконання першого етапу S3 обертання і потім першого етапу S2 зміщення. Далі виконують другий етап S5 обертання і потім другий етап S4 зміщення. Етапи ідентичні розглянутим вище і тому докладно не розглядаються, оскільки нічим не відрізняються. Після повторення даних етапів можна одержати розглянуту вище сітку, яку виконано з використанням поперечного сплетення. Тому спосіб в'язання сітки згідно з даним винаходом не обмежений необхідністю виконання в першу чергу першого етапу S2 зміщення або першого етапу S3 обертання. Необхідно тільки чергування етапу обертання з поворотом на непарну кількість напівобертів і етапу зміщення. У способі в'язання сітки згідно з даним винаходом кожен перший дріт і кожен другий дріт переміщуються в заданому напрямку і забезпечують їх поперечне сплетення між собою. Тому навіть при розриві дроту, сплетеною згідно з даним винаходом, дроти, протягнуті в іншому напрямку, все ще зможуть підтримувати конструкцію сітки, завдяки її поперечному сплетенню, так що максимальний розмір отвору в сітці визначається всього двома секціями. Великі отвори не будуть з'являтися. Таким чином, даний винахід дозволяє виключити виникнення великих отворів. При цьому, оскільки сітка, що виконана з використанням способу, який запропоновано у даному винаході, дозволяє виключити виникнення великих отворів, даний винахід дозволяє збільшити загальну конструкційну міцність сітки. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 1. Спосіб в'язання сітки, який відрізняється тим, що він включає в себе: етап протягування дроту, на якому кожен з множини перших дротів протягують через перший обертовий елемент і кожен з множини других дротів протягують через другий обертовий елемент; 6 UA 109063 C2 5 10 15 20 25 30 перший етап зміщення, на якому управляють першою основою і другою основою для переміщення їх з вихідного стану в зміщений стан так, що відбувається витягування множини перших дротів і множини других дротів відповідно в першому і другому напрямку з формуванням видовжень; перший етап обертання, на якому одночасно повертають перші обертові елементи і другі обертові елементи на непарну кількість півобертів так, що відбувається переплітання множини перших дротів і множини других дротів з утворенням сплетених ділянок; другий етап зміщення, на якому переміщують першу основу і другу основу із зміщеного стану в початковий стан так, що відбувається витягування множини першихдротів і множини других дротів відповідно в першому і другому напрямках з формуванням видовжень; другий етап обертання, на якому одночасно повертають перші обертові елементи і другі обертові елементи на непарну кількість напівобертів так, що відбувається переплітання множини перших дротів і множини других дротів з утворенням сплетених ділянок, і етап повторення, на якому повторюють етапи з першого етапу зміщення по другий етап обертання до одержання заданого розміру сітки, яку утворено видовженнями і сплетеними ділянками. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що плетіння виконують шляхом здійснення наступної послідовності етапів: етап протягування дроту, перший етап зміщення, перший етап обертання, другий етап зміщення, другий етап обертання і етап повторення. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що плетіння виконують шляхом здійснення наступної послідовності етапів: етап протягування дроту, перший етап обертання, перший етап зміщення, другий етап зміщення, другий етап обертання і етап повторення. 4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що кінець кожного дроту з множини перших дротів і кінець кожного дроту з множини других дротів витягають з першої і другої основи. 5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на другому етапі зміщення першу основу і другу основу зміщують в протилежному напрямку щодо направлення першого зміщення, переміщаючи його назад у вихідний стан. 6. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що напрямок обертання на першому етапі обертання вибирають таким же як на другому етапі обертання. 7. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що напрямок обертання на першому етапі обертання протилежний напрямку обертання на другому етапі обертання. 7 UA 109063 C2 8 UA 109063 C2 9 UA 109063 C2 10 UA 109063 C2 11 UA 109063 C2 12 UA 109063 C2 13 UA 109063 C2 14 UA 109063 C2 15 UA 109063 C2 16 UA 109063 C2 17 UA 109063 C2 Комп’ютерна верстка М. Шамоніна Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 18

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Net knitting method

Автори англійською

Chen, Chung-Ping

Автори російською

Чень Чун-Пин

МПК / Мітки

МПК: B21F 27/00, B21F 27/06, B21F 27/02

Мітки: спосіб, в'язання, сітки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/20-109063-sposib-vyazannya-sitki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб в’язання сітки</a>

Подібні патенти