Є ще 12 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Композиція ливарного покриття, що містить

рідкий носій;

зв'язувальний матеріал; і

зернистий вогнетривкий наповнювач;

причому зернистий вогнетривкий наповнювач містить першу відносно крупнозернисту фракцію, в якій розмір частинок d перевищує 38 мкм, і другу відносно дрібнозернисту фракцію, в якій розмір частинок d становить менше ніж 38 мкм,

в якій не більше ніж 10 % маси або об'єму усього зернистого вогнетривкого наповнювача становлять частинки з розміром 38<d<53 мкм, і від 0 до 50 % маси або об'єму другої відносно дрібнозернистої фракції становить кальцинований каолін.

2. Композиція за п. 1, в якій не більше ніж 15 % першої відносно крупнозернистої фракції становлять частинки з розміром 38<d<53 мкм.

3. Композиція за п. 1 або 2, в якій не більше ніж 4 % усього зернистого вогнетривкого наповнювача становлять частинки з розміром 38<d<53 мкм.

4. Композиція за будь-яким з попередніх пунктів, в якій друга відносно дрібнозерниста фракція містить червоний оксид заліза (гематит) і/або жовтий оксид заліза.

5. Композиція за будь-яким з попередніх пунктів, в якій від 0 до 50 % другої відносно дрібнозернистої фракції становить негелеутворювальний мінерал на силікатній основі з шаруватою морфологією.

6. Композиція за будь-яким з попередніх пунктів, в якій співвідношення першої відносно крупнозернистої фракції і другої відносно дрібнозернистої фракції становить від 0,1 до 2,0:1.

7. Композиція за будь-яким з попередніх пунктів, в якій перша відносно крупнозерниста фракція містить один або більше матеріалів, таких як графіт, силікат, алюмосилікат, оксид алюмінію, циркон-силікат, мусковіт (слюда), пірофіліт, тальк і залізна слюдка.

8. Композиція за будь-яким з попередніх пунктів, в якій друга відносно дрібнозерниста фракція містить один або більше матеріалів, таких як червоний оксид заліза (гематит), палигорськіт (атапульгіт), сепіоліт, гетит (жовтий оксид заліза) і воластоніт.

9. Композиція за будь-яким з попередніх пунктів, в якій друга відносно дрібнозерниста фракція містить частинки, що мають сферичну морфологію, і частинки, що мають стрижнеподібну морфологію.

10. Композиція за будь-яким попереднім пунктом, в якій друга відносно дрібнозерниста фракція містить щонайменше 10 % червоного оксиду заліза.

11. Композиція за будь-яким з попередніх пунктів, в якій друга відносно дрібнозерниста фракція містить кальцинований каолін.

12. Спосіб виготовлення покритої ливарної форми або стрижня, що включає:

виготовлення ливарної форми або стрижня;

нанесення композиції ливарного покриття за будь-яким з пп. 1-11 на ливарну форму або стрижень; і видалення рідкого носія.

13. Покрита ливарна форма або стрижень, що виготовлляється способом за п. 12.

Текст

Реферат: Запропонована композиція ливарного покриття для форм і стрижнів, спосіб виготовлення покритих ливарних форм і стрижнів та покриті форми і стрижні, що одержуються даним способом. Композиція ливарного покриття містить рідкий носій, зв'язувальний матеріал і зернистий вогнетривкий наповнювач. Зернистий вогнетривкий наповнювач містить першу (відносно крупнозернисту) фракцію, в якій розмір частинок d перевищує 38 мкм, і другу (відносно дрібнозернисту) фракцію, в якій розмір частинок d становить менше ніж 38 мкм. Не більше ніж у 10 % усього зернистого вогнетривкого наповнювача розмір частинок d становить від 38 мкм до 53 мкм, і не більше 50 % другої (відносно дрібнозернистої) фракції становить кальцинований каолін. Композицію ливарного покриття наносять на форми і стрижні, щоб сприяти витягуванню виливка з форми і запобігти дефектам виливка. Композицію наносять на форми і стрижні в одну стадію, щоб одержати форми і стрижні, що мають поверхневе покриття (що містить частинки, у яких розмір d перевищує 38 мкм) і абсорбоване покриття (що містить частинки, у яких розмір d становить менше ніж 38 мкм). UA 106272 C2 (12) UA 106272 C2 UA 106272 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Даний винахід стосується композиції ливарного покриття, зокрема, композиції покриття для форм і стрижнів, способу покриття форм і стрижнів і форм і стрижнів, що одержуються даним способом. Металеві виливки одержують заливанням розплавленого металу в порожнину, визначену формою і необов'язково стрижнем. Ливарна частина, яка визначає зовнішню сторону відлитої деталі, відома як ливарна форма, і ливарна частина, яка визначає внутрішню частину відлитої деталі, відома як стрижень. Коли рідкий метал заливають в піщану форму, проти стрижня, виникає фізичний ефект і хімічний процес на межі розділення пісок/метал. Будь-який з них може приводити до дефектів на поверхні готового виливка. Проникнення металу і тріщини являють собою фізичні дефекти лиття, які виникають в піщаній формі і стрижні. Дефекти проникнення виникають, коли рідкий метал входить в пори піщаної форми або стрижня, утворюючи шорстку поверхню виливка. Тріщини можуть виникати в результаті диференціального теплового розширення піску. Кварцовий пісок є особливо схильним до тріщин внаслідок значного розширення, яке відбувається при 573 °C в результаті фазового переходу. Коли гарячий метал ударяє в поверхню холодної форми або стрижня, виникає великий температурний градієнт, і тепло розсіюється в стрижні за допомогою дифузії. Зовнішній шар форми або стрижня досягає 573 °C першим, викликаючи силу стиснення внаслідок різкого розширення. Шари, які лежать нижче (віддалені від гарячого металу), досягають 573 °C пізніше, і, коли ці шари розширюються, сила стиснення на поверхні перетворюється внаслідок розтягнення, і може виникати тріщина. Рідкий метал на поверхні форми або стрижня може потім входити в тріщину, приводячи до утворення опуклої смуги або складки на поверхні виливка. Хімічні дефекти включають піщаний пригар і вуглецеві дефекти. Піщаний пригар може виникати в результаті присутності домішок в піску (зокрема, солей лужних металів), які знижують вогнетривкість форми або стрижня. Вуглецеві дефекти виникають, коли органічні зв’язувальні матеріали форми і стрижня розкладаються при високих температурах відливання металу, що може приводити до навуглецьовування або дрібних поверхневих заглиблень внаслідок блискучого вуглецю. Широку різноманітність різних речовин додають в формувальний пісок в спробі поліпшити властивості форм і стрижнів щоб уникнути складок й інших дефектів. Ці добавки (протискладкові матеріали) включають матеріали на основі крохмалю, декстрин, оксид заліза (в тому числі червоний і чорний оксид заліза) і фториди лужноземельних або лужних металів. Як правило, добавки змішують з полімером і піском перед виготовленням форми або стрижня. Добавка рівномірно розподіляється по всьому об'єму форми або стрижня. Недоліки цього способу полягають в тому, що доводиться використовувати відносно великі кількості (відносно дорогої) добавки, і звичайно необхідно збільшувати вміст зв’язувального матеріалу для збереження достатньої міцності стрижнів. Вогнетривкі покриття (також відомі як формувальні фарби, обробні матеріали або розчини для обприскування) також використовують багато років для поліпшення властивостей одержуваного виливка. Цілі покриттів включають забезпечення гладкої поверхні виливка, захист піску від розплавленого металу для обмеження піщаного пригару і проникнення металу, ізоляцію форм і стрижнів проти тріщин і складок і спрощення видалення піску з поверхні виливка. Покриття звичайно виготовляють на основі вогнетривких матеріалів, таких як графіт, алюмосилікати (тальк, слюда, пірофіліт) або цирконо-силікати. Багатошарові вогнетривкі покриття можна наносити на стрижні і форми для зменшення дефектів і підвищення якості виливка. Міжнародна публікація WO89/09106 описує піщаний стрижень, який спочатку просочують або обприскують водною суспензією, що містить перше вогнетривке покриття, яке містить дрібноподрібнений плавлений діоксид кремнію. Покриття сушать і потім наносять друге м'яке антиадгезійне покриття (наприклад, суспензію порошкоподібного графіту). Японська патентна заявка JP2003191048A описує піщаний стрижень, що містить перший і другий покривні шари. Перший покривний шар (14) проникає в стрижень і містить цирконове борошно і органічний зв’язувальний матеріал. Другий шар (16) містить слюду як мастильний матеріал, який сприяє витягуванню виливка. Другий покривний шар наносять зверху першого покривного шару. Згідно з першим аспектом даного винаходу, запропонована композиція ливарного покриття, що містить рідкий носій; зв’язувальний матеріал; і зернистий вогнетривкий наповнювач; 1 UA 106272 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 причому зернистий вогнетривкий наповнювач містить першу (відносно крупнозернисту) фракцію, в якій розмір частинок d перевищує 38 мкм, і другу (відносно дрібнозернисту) фракцію, в якій розмір частинок d становить менше ніж 38 мкм, в якій не більше ніж 10% усього зернистого вогнетривкого наповнювача становлять частинки, розмір яких d становить від 38 мкм до 53 мкм, і від 0 до 50% другої (відносно дрібнозернистої) фракції становить підданий кальцинації каолін. Фіг. 1 представляє схематичне зображення частини ливарної форми або стрижня, яка покрита композицією згідно з даним винаходом. Ливарну форму або стрижень виготовляють із зерен піску 10. Зерна 10 піску з’єднані одне з одним зв’язувальним матеріалом (не показаний), утворюючи бажану форму. Ливарна форма або стрижень являє собою пористий виріб; існують простори (пори) 12 між зернами піску 10. Коли композицію покриття наносять на ливарну форму або стрижень, друга (відносно дрібнозерниста) фракція 14 проникає в пористу ливарну форму або стрижень на певну глибину (позначена Y на Фіг. 1). Перша (відносно крупнозерниста) фракція 16 містить частинки, розмір яких є надмірно великим, щоб проникати в ливарну форму або стрижень, і замість цього дана фракція утворює поверхневий шар 16. Не бажаючи обмежуватися теорією, автори даного винаходу передбачають, що перша (відносно крупнозерниста) фракція забезпечує легке відділення виливка від піщаного стрижня або форми, в той час як друга (відносно дрібнозерниста) фракція допомагає запобіганню дефектам у вигляді складок. Крім того, автори даного винаходу показали, що переваги композиції покриття зменшуються, коли композиція покриття містить високу частку кальцинованого каоліну (прожареної глини). Композицію покриття можна наносити в одну стадію на ливарну форму або стрижень, одержуючи абсорбований шар (що містить другу (відносно дрібнозернисту) фракцію), який проникає в форму або стрижень, і поверхневий шар (що містить першу (відносно крупнозернисту) фракцію), який ламінує форму або стрижень. Одна стадія являє собою перевагу в порівнянні зі способами попереднього рівня техніки, де наносять два окремих покриття, зокрема, де перше покриття сушать перед нанесенням другого покриття. Автори даного винаходу виявили, що достатня абсорбція дрібних частинок в формі або стрижні може бути досягнута в одну стадію шляхом зменшення частки частинок, у яких розмір d становить 38 мкм

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Foundry coating composition

Автори англійською

Haanepen, Martinus, Jacobus, von Piekartz, Frederik, Willem

Автори російською

Ханепен Мартинус Якобус, вон Пикартз Фредерик Виллем

МПК / Мітки

МПК: B22C 3/00

Мітки: ливарного, покриття, композиція

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/20-106272-kompoziciya-livarnogo-pokrittya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиція ливарного покриття</a>

Подібні патенти