Розчин для чистки стволів зброї після стрільби патронами з еластичними кулями

Номер патенту: 9539

Опубліковано: 17.10.2005

Автори: Кліменко Михайло Юрійович, Білаш Микола Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Розчин для чистки стволів зброї після стрільби патронами з еластичними кулями, що містить етилацетат, який відрізняється тим, що він додатково містить діоктилфталат при наступному співвідношенні компонентів мас. %:

діоктилфталат

40-60

етилацетат

решта.

Текст

Розчин для чистки стволів зброї після стрільби патронами з еластичними кулями, що містить етилацетат, який відрізняється тим, що він додатково містить діоктилфталат при наступному співвідношенні компонентів мас.%: діоктилфталат 40-60 етилацетат решта. Корисна модель відноситься до розчинів для чистки металевих поверхонь від забруднень, а саме нагара в каналі ствола зброї після стрільби патронами з еластичними кулями. Відомий розчин для чистки ствола зброї (далі РЧС), який має такий склад: Діхромат калію (хромпік) 3-5г. Карбонат амонію 200г. Вода 1000 г. [Алексеев О., Михайлов Ф ТТ, Макаров, ПСМ. - Москва: ЗАО "ЛГ Информейшен груп" и ООО "Издательство ACT", 2000г. с. 107-108. Основним недоліком цього розчину є те, що він призначений тільки для чистки стволів зброї після стрільби патронами з металевими кулями і не може бути використаний для чистки стволів зброї після стрільби патронами з еластичними кулями Найбільш близьким розчином до заявляемого рішення і взятому за прототип є розчин (рідина), основою якого є етилацетат (далі - ЕТЦ), якій використовується в промисловості для розчинення ефірів, целюлози, хлоркаучука, вінілових полімерів [Большой энциклопедический словарь "Химия" под редакцией И.А.Кнунянца. Научное издательство Большая Российская энциклопедия". Москва, 1998 г. с 716]. Однак нагар, якій утворюється після стрільби патронами з еластичними кулями має такі особливості. Нагар складається з часток обгорілого матеріалу еластичної кулі (гуми, пластизолю та іншого пластичного матеріалу) До того ж під тиском порохових газів і високої температури в каналі ствола зброї утворюються з'єднання та сполуки матеріалу еластичної кулі, металу ствола, і матеріалу згорання порохової суміші. Таким чином нагар має складний хімічний склад. Основним недоліком речовини ЕТЦ є те, що вона розчинає тільки частини обгорівшого матеріалу еластичної кулі і не розчинає інші хімічні з'єднання та сполуки, які утворюються під тиском порохових газів і високої температури. Це значно знижує ефективність чистки і значно збільшує час механічної чистки ствола. Другим недоліком ЕТЦ є те, що вона має малу в'язкість. Із-за цього для чистки ствола потрібна збільшена кількість речовини ЕТЦ, тому, що вона не рівномірно розподіляється в каналі ствола і швидко стікає з нього в момент чистки. Вказані вище недоліки збільшують час механічної чистки і таким чином значно зменшують строк служби ствола В основу корисної моделі поставлена задача створення нового розчину для чистки стволів зброї після стрільби патронами з еластичними кулями, шляхом введення в розчин нового компонента, та вибором нового співвідношення цих компонентів, що значно збільшує ефективність чистки і зменшує час чистки. Поставлена задача вирішується тим, що розчин для чистки стволів зброї після стрільби патронами з еластичними кулями, що містить етилацетат, згідно з корисною моделью, він додатково містить діоктилфталат при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: Діоктилфталат 40-60. Етилацетат Решта. со ю О) 9539 Саме ці ознаки необхідні і достатні для рішення поставленої задачі. Те, що розчин додатково містить діоктилфталат (далі-ДОФ) у вищезгаданому співвідношеннідозволяє розчинити не тільки частки обгорівшого матеріалу еластичної кулі, але і розчинити Інші хімічні з'єднання та сполуки, які утворюються під тиском газів і високої температури. Саме введення в розчин ДОФу дозволяє значно інтенсифікувати процес виведення нагару внаслідок комплексної взаємодії ДОФа і ЕТЦ, які разом мають високу здатність розчинення нагару. До того ж ДОФ має підвищену в'язкість (40мПа С при 20°); введення його в ЕТЦ дозволяє підвищити в'язкість ВСЬОГО розчину, що зменшує кількість розчину для чистки стволів, тому, що розчин з підвищеної в'язкістю рівномірно розподіляється в канапі ствола і не стікає з нього в момент чистки Вказане вище співвідношення компонентів розчину оптимально підібрано і має високу якість чистки стволів зброї'. Зниження кількісного вмісту компонентів розчину нижче нижньої допустимої границі їх концентрації веде до погіршення заявляемого розчину (зменшуються його здатність розчинення нагару). При збільшенні кількості вмісту компонентів розчину вище верхньої допустимої границі їх концентрації, веде до підвищення ціни розчину без вагомих покращень його здатності розчинення нагару Для приготування розчину використовують слідуючи компоненти. Діоктилфталат (ДОФ) - це пластифікатор, який представляє собою рідину, яка практично не розчиняється у воді. Розчиняється в петролейному ефірі, бензині, хлороформі. В розчині, що заявляється застосовують готовий рідній ДОФ, що випускається промисловістю за ГОСТом 8728-88. Етилацетат (ЕТЦ) - це пластифікатор, який представляє собою рідину, яку одержують етерефікаціей оцетної кислоти етанолом Використову1 ється, як розчинник ефірів целюлози, шелака, хлоркаучука, вінілінових полімерів, жирів, восків. В розчині, що заявляється застосовують готовий рідкій ЕТЦ, що випускається промисловістю за ГОСТом 8981-78, і за ГОСТом 22300-76. Розчин готують і використовують таким чином. В спеціальному приміщенні компоненти розчину змішують у вказаних вище концентраціях до повної гемонізації усієї' суміші. Приготовлену таким чином суміш розфасовують у чисту тару. Для чистки ствола від нагару проводять слі1 дуючі операції - рясно змочують томпон розчином; - вводять томпон у ствол зброї (пістолета, револьвера та ін.), який треба очистити; - витримують томпон з розчином в середині ствола 10-15 хвилин; за цей час нагар розчиняється; - сухою ганчіркою вилучають розчинений нагар і механічним способом полірують канал ствола. В табл.1 приведені приклади конкретних композицій, які використовуються для приготування заявляемого розчину. Заявляєме рішення, як воно описано вище дозволяє' - підвищити ефективність чистки; - зменшити кількість розчину для очистки стволів; - зменшити час механічної чистки і, таким чином, збільшити строк служби ствола зброї. Заявляємий розчин ефективно вилучає нагар зі ствола зброї', забезпечує одночасний ефект поліровки канала ствола І не учинює негативної дії на геометричні параметри обробляємого ствола Розчини (по прикладам 1-3) ефективно вилучають нагар зі ствола зброї і забезпечують одночасний ефект поліровки канала ствола. Таблиця 1 Приклад конкретних композицій компонентів, які використовуються для приготування заявляемого розчину Компоненти, мас % Діоктилфталат Етилацетат Комп'ютерна верстка А. Попік Приклад 1 40 Приклад 2 50 Решта до 100% Підписне Приклад 3 60 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

The solution for purifying arms barrels after firing by cartridges with plastic bullets

Автори англійською

Bilash Mykola Pavlovych

Назва патенту російською

Раствор для чистки стволов оружия после стрельбы патронами с эластическими пулями

Автори російською

Билаш Николай Павлович

МПК / Мітки

МПК: F41A 29/00, C23G 5/00

Мітки: стволів, чистки, кулями, зброї, еластичними, розчин, патронами, стрільби

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-9539-rozchin-dlya-chistki-stvoliv-zbro-pislya-strilbi-patronami-z-elastichnimi-kulyami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Розчин для чистки стволів зброї після стрільби патронами з еластичними кулями</a>

Подібні патенти