Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб градуювання термопари, який включає введення одного із спаїв термопари в тепловий контакт із зразком еталонної речовини з відомою температурою плавлення, нагрівання зразка еталонної речовини із спаєм термопари, вимірювання термоелектрорушійної сили термопари в момент плавлення зразка еталонної речовини, який відрізняється тим, що зразок еталонної речовини у вигляді пластини або дроту встановлюють горизонтально краями на опори, на середню частину зразка розміщують вантаж у вигляді вертикально встановленого продовгуватого тіла, а момент плавлення зразка еталонної речовини встановлюють по зміщенню вантажа від вихідного положення.

Текст

Спосіб градуювання термопари, який включає введення одного із спаїв термопари в тепловий контакт із зразком еталонної речовини з відомою температурою плавлення, нагрівання зразка еталонної речовини із спаєм термопари, вимірювання термоелектрорушійної сили термопари в момент плавлення зразка еталонної речовини, який відрізняється тим, що зразок еталонної речовини у вигляді пластини або дроту встановлюють горизонтально краями на опори, на середню частину зразка розміщують вантаж у вигляді вертикально встановленого продовгуватого тіла, а момент плавлення зразка еталонної речовини встановлюють по зміщенню вантажа від вихідного положення. Винахід належить до техніки визначення температури і може бути використаний при підготовці термопар до експлуатації в основному при високих температурах як в лабораторних, так і в промислових умовах. Відомий спосіб градуювання термопари, який включає розміщення спаю термопари в заглибину в ампулі, в якій розміщено еталонну речовину, нагрівання речовини, ампули та спаю і вимірювання термоелектричної сили термопари під час плавлення еталонної речовини [1]. Оскільки плавлення еталонної речовини відбувається при постійній і відомій температурі, на кривій термоелектрична сила термопари - час спостерігається відхилення від попереднього напрямку, по початку якого визначають термоелектричну силу, яка відповідає температурі плавлення еталонної речовини. Аналогічні вимірювання здійснюють з іншими еталонними речовинами, в результаті чого одержують залежність термоелектричної сили термопари від різниці температур холодного та гарячого спаю. Недоліком описаного способу є недостатня точність градуювання, обумовлена затримкою теплопередачі до спаю термопари в процесі нагрівання або охолодження. Найбільш близьким по технічній суті та результату, який досягається, є спосіб градуювання термопари, який включає введення шляхом приварювання в тепловий та електричний контакт зі спаєм невеликих фрагментів золота або паладію, при плавленні яких відбувається різке змінення кривої нагрівання [2]. За рахунок незначної маси та розмірів металевих фрагментів в момент їх плавлення різниця температур спаю та металевих еталонів мінімальна, що забезпечує високу точність градуювання. Недоліком описаного способу є необхідність приварювання зразка еталонної речовини до одного із спаїв термопари. Крім того, спосіб має обмежене застосування, оскільки із відомих еталонних речових не всі можливо припаяти до спаю термопари. Задачею винаходу є зменшення трудомісткості градуювання термопари. Поставлена задача вирішується таким чином, що у відомому способі градуювання термопари, який включає введення одного із спаїв термопари в тепловий контакт із зразком еталонної речовини з відомою температурою плавлення, нагрівання зразка еталонної речовини із спаєм термопари, (19) UA (11) 95047 (13) C2 (21) a201009875 (22) 09.08.2010 (24) 25.06.2011 (46) 25.06.2011, Бюл.№ 12, 2011 р. (72) РИГАН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ, ГАВРИЛКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ, ШПИРКО ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, БАНДУРІН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ТКАЧЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ (73) УЖГОРОДСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГІВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (56) RU 2020435 C1; 30.09.1994 SU 1760380 A1; 07.09.1992 RU 2194257 C1; 10.12.2002 JP 10274569 A; 13.10.1998 JP 10111188 A; 28.04.1998 CN 101718599 A; 02.06.2010 3 95047 вимірювання термоелектрорушійної сили термопари в момент плавлення зразка еталонної речовини, згідно з винаходом, зразок еталонної речовини у вигляді пластини або дроту встановлюють горизонтально краями на опори, на середню частину зразка розміщують вантаж у вигляді вертикально встановленого продовгуватого тіла а момент плавлення зразка еталонної речовини встановлюють по зміненню положення вантажу. На кресленні схематично показано пристрій для реалізації запропонованого способу. Зразок еталонної речовини 1 у вигляді пластини розміщують на торець трубки 2, яка виконує функцію опори. Спай 3 термопари знаходиться в тепловому контакті зі зразком еталонної речовини 1. Вантаж 4 нижнім кінцем покладено на зразок 1. Спай термопари та зразок еталонної речовини розміщено в печі опору 5. Проведено градуювання хромель-алюмелевої термопари по запропонованому способу. Один із спаїв термопари помістили в ємність з танучим льодом, другий спай вводили до теплового контакту із зразками еталонних речовин, а саме, олова, Комп’ютерна верстка М. Ломалова 4 цинку, алюмінію, хлористого натрію та срібла. Опорна та направляюча трубки а також вантаж виготовлені із плавленого кварцу. Вантаж у нижній частині має звуження. Зміну положення вантажу спостерігали візуально. Результати градуювання порівнювали з результатами, одержаними з використанням ртутного термометра (до 500°С) та попередньо каліброваної платина-платинородієвої термопари. Різниця в визначенні температури не перевищувала 2 К, а зниження трудомісткості процесу градуювання у порівнянні зі способом за прототипом в першу чергу забезпечено відсутністю необхідності припаювання зразка еталонної речовини до спаю термопари. Крім того, запропонований спосіб дає змогу збільшити кількість еталонних речовин для градуювання і зменшити температурний інтервал між градуювальними точками. Джерела інформації: 1. Практикум по химии и технологии полупроводников. Москва, «Высшая школа», 1978, стр. 20. 2. Л.Г. Берг. Введение в термографию. Изд.»Наука», Москва, 1969, стр.92. Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for calibration of thermo-couple

Автори англійською

Ryhan Mykhailo Yuriiovych, Havrylko Petro Petrovych, Shpyrko Hryhorii Mykolaiovych, Bandurin Yurii Anatoliiovych, Tkachenko Viktor Ivanovych

Назва патенту російською

Способ градуировки термопары

Автори російською

Риган Михаил Юрьевич, Гаврилко Петр Петрович, Шпирко Григорий Николаевич, Бандурин Юрий Анатолиевич, Ткаченко Виктор Иванович

МПК / Мітки

МПК: G01K 15/00, G01K 7/02

Мітки: термопари, спосіб, градуювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-95047-sposib-graduyuvannya-termopari.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб градуювання термопари</a>

Подібні патенти