Спосіб індикації антибіотикотолерантності corynebacterium diphtheriae

Номер патенту: 94497

Опубліковано: 10.05.2011

Автори: Гладка Олена Аркадіївна, Мотика Олена Ігорівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб індикації антибіотикотолерантності коринебактерій дифтерії, який відрізняється тим, що як індикатор толерантності до бензилпеніциліну використовують мінімальну пригнічуючу концентрацію оксациліну 8,0 мкг/мл та вище.

Текст

Спосіб індикації антибіотикотолерантності коринебактерій дифтерії, який відрізняється тим, що як індикатор толерантності до бензилпеніциліну використовують мінімальну пригнічуючу концентрацію оксациліну 8,0 мкг/мл та вище. (19) (21) a200908203 (22) 03.08.2009 (24) 10.05.2011 (46) 10.05.2011, Бюл.№ 9, 2011 р. (72) ГЛАДКА ОЛЕНА АРКАДІЇВНА, МОТИКА ОЛЕНА ІГОРІВНА (73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ МОЗ УКРАЇНИ 3 94497 пеніцилінтолерантності у С. diphtheriae при зменшенні матеріальних затрат та скороченні термінів отримання результату. Вказаний технічний результат при застосуванні винаходу досягається тим, що для виявлення толерантних штамів С diphtheriae використовується не співвідношення МБК/МПК бензилпеніциліну, а значення МПК оксациліну. Запропонований спосіб, у порівнянні з відомими, має переваги: скорочує термін виявлення толерантних до бензилпеніциліну штамів С. diphtheriae, зменшує матеріальні затрати на проведення досліджень, є простим у виконанні. Запропонований спосіб здійснюється наступним чином. Проводять визначення МПК оксациліну за стандартним методом двократних розведень у рідкому середовищі (Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів /Методичні вказівки. Затверджені Наказом МОЗ України №167 від 05.04.2007р.) з дотриманням наступних умов: 4 - в якості середовища використовують поживний бульйон, збагачений 10 % сироватки крові коня; загальний об'єм середовища у кожній пробірці - 4 мл; - оксацилін розводять до концентрацій 16,0 мкг/мл, 8,0 мкг/мл, 4,0 мкг/мл, 2,0 мкг/мл, 1,0 мкг/мл та 0,5 мкг/мл; - досліджуваний штам С diphtheriae перед постановкою тесту вирощують на КА протягом 18-20 год; - середовище засівають 0,2 мл суспензії досліджуваного штаму, виготовленої за стандартним зразком на 5 міжнародних одиниць мутності та розведеної у 25 разів, що відповідає кінцевій кон6 центрації бактерій 10 мікробних тіл в 1 мл середовища; - посіви інкубують при 37 °С без перемішування; - визначення величини МПК оксациліну проводять через 48 год. Інтерпретацію результатів виконують згідно таблиці, приведеної нижче. Таблиця Індикація толерантності до бензилпеніциліну у С diphtheriae за значенням МПК оксациліну МПК оксаци- Імовірність наявності толерантності до бензиІнтерпретація результатів ліну лпеніциліну ≤1,0 мкг/мл 0,02 Штам слід віднести до нетолерантних Незначний ризик того, що штам виявиться 2,0 мкг/мл 0,19 толерантним Значний ризик того, що штам виявиться то4,0 мкг/мл 0,61 лерантним ≥8,0 мкг/мл 0,99 Штам слід віднести до толерантних Запропонований спосіб перевірено на прикладі досліджень феномена пеніцилінтолерантності у 57 штамів С diphtheriae біоварів gravis, mitis та belfanti, токсигенних та нетоксигених, виділених у віддалених між собою регіонах за період з 1953 по 2004pp. Всі штами зберігаються в національній колекції штамів коринебактерій і включені в національний Каталог музею патогенних для людини мікроорганізмів (Київ, 2006p.). Дослідження проведені в лабораторії дифтерії Львівського НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України. Література: 1. Von Hunolstain С, Scopetti F., Efstratiou A., Engler K. Penicillin tolerance amongs non-toxigenic Corynebacterium diphtheriae and Corynebacterium isolated from cases of pharyngitis //J. Antimicrob. Chemother. - 2002. - №50. - P.125-128. 2. Von Hunolstain C, Alfarone G., Scopetti F. R. et al. Molecular epidemiology and characteristics of Комп’ютерна верстка Мацело В. Corynebacterium diphtheriae and Corynebacterium ulcerans strains isolated in Italy during the 1990s. //J. Med. Microbiol. - 2003. - V. 52, №2. - P.181-188. 3. Гладка О., Мотика О. Толерантність до бензилпеніциліну Corynebacterium diphtheriae //Інфекційні хвороби. - 2005. - №3. - С.15-19. 4. Sherris J.C. Problems in in vitro determination of antibiotic tolerance in clinical isolates //Antimicrob. Ag. Chemother. - 1986. - V. 30, №5. - P.633-637). Patent US 054225 Diagnostic assay for antibiotic tolerance /Atkinson R.M, Tuomanen E.I. Publication Date: 09/23/2003. 5. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів /Методичні вказівки. Затверджені Наказом МОЗ України №167 від 05.04.2007р. 6. Лакин Г.Ф. Биометрия. - Москва: Высшая школа, 1990. - 352с. Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for indication of antibiotic tolerance of corynebacterium diphtheriae

Автори англійською

Hladka Olena Arkadiivna, Motyka Olena Ihorivna

Назва патенту російською

Способ индикации антибиотикотолерантности corynebacterium diphtheriae

Автори російською

Гладкая Елена Аркадиевна, Мотыка Елена Игоревна

МПК / Мітки

МПК: C12Q 1/00

Мітки: індикації, спосіб, антибіотикотолерантності, corynebacterium, diphtheriae

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-94497-sposib-indikaci-antibiotikotolerantnosti-corynebacterium-diphtheriae.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб індикації антибіотикотолерантності corynebacterium diphtheriae</a>

Подібні патенти