Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одномоментного ендопротезування молочної залози після підшкірної мастектомії, що включає виконання підшкірної мастектомії з одномоментним розміщенням ендопротеза в молочній залозі, який відрізняється тим, що розтин шкіри виконують радіально у верхньо-зовнішньому квадранті молочної залози, а волокна великого грудного м'яза розділяють посередині і латеральну частину розміщують перпендикулярно із зовнішнього краю протеза безпосередньо під швами на шкірі та частково фіксують до нижнього клаптя підшкірної клітковини.

Текст

Спосіб одномоментного ендопротезування молочної залози після підшкірної мастектомп, що включає виконання підшкірної мастектомп з одномоментним розміщенням ендопротеза в молочній залозі, який відрізняється тим що розтин шкіри виконують радіально у верхньо-зовнішньому квадранті молочної залози, а волокна великого грудного м'яза розділяють посередині і латеральну частину розміщують перпендикулярно із зовнішнього краю протеза безпосередньо під швами на шкірі та частково фіксують до нижнього клаптя підшкірної Корисна модель відноситься до медицини, а саме до онкології і може бути використана в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози (РМЗ) За останні десятиріччя збільшилась доля органозберігаючих операцій, які успішно себе утвердили при лікуванні ранніх (І-ІІ) стадій РМЗ Проте існують випадки, коли органозберігаючі операції протипоказано застосовувати в якості хірургічного втручання через високу ймовірність розвитку рецидиву захворювання До них відносять мультицентричний ріст пухлини, малий розмір залози, субареолярна локалізація пухлини В таких ситуаціях рекомендується застосовувати мастектомію [1] В тих випадках, коли виконати органозберігаючу операцію складно, або неможливо, для відновлення форми молочної залози застосовують підшкірну мастектомію з одномоментною пластикою молочної залози Ендопротезування молочної залози не перешкоджає проведенню в післяопераційному періоді хіміотерапії та променевої терапії тобто стандартні схеми лікування не порушуються [2] Відомий спосіб одномоментного ендопротезування молочної залози після мастектоми [3] вибраний нами за прототип Положення хворої на операційному столі типове для виконання мастектоми та інших операцій на молочній залозі - на спині Розтин шкіри проводять у вигляді поперечно орієнтованого еліпса, який охоплює пухлину Підшкірне у всіх напрямках висікають тканини молочної залози, з залишенням сосково-ареолярного комплексу, в одному блоці з клітковиною та лімфовузлами підлопаткової, пахвової, підключичної груп Малий грудний м'яз пересікають проксимальне біля прикріплення його до клювоподібного паростка Після видалення препарату, проводять пересічення волокон великого грудного м'язу до ребер Під М'ЯЗ вкладають протез із поліакриламідного гелю (ПААГ Інтерфал) Нижній контур протеза розташовують на сформованій субмамарній складці Верхній та ЗОВНІШНІЙ краї охоплюють вузловими швами між грудними м'язами Зверху розташований над протезом м'яз, його вільний пересічений край, зшивають вузловими швами з підшкірною клітковиною нижнього клаптика шкіри Шкіру над м'язом зшивають вузловими швами Дренаж виведений через контрапертуру розташовують в пахвовій порожнині Відомий спосіб одномоментного ендопротезування [3] має недолік, який полягає у тому що при локалізації пухлини у верхньо-зовнішньому квадранті молочної залози, розтин шкіри теж слід проводити в цій ДІЛЯНЦІ Тому після виконання підшкірної мастектомп і ендопротезування молочної залози, протез буде частково розташований безпосередньо під швами на шкірі, що не бажано Задачею заявленої корисної моделі є розташування протезу в міжм'язевому просторі таким чином, щоб частка великого грудного м'язу безпосередньо розташовувались між протезом та швами на шкірі Технічним результатом є створення умов для надійного розташування протезу у міжм'язевому просторі, захищення шкірних швів шаром волокон КЛІТКОВИНИ ю 00 со СП 9385 підключичної груп Малий грудний м'яз певеликого грудного м язу та створення оптимальних ресікають проксимальне біля прикріплення його до умов для за живлення шкірного шва. клювоподібного відростка Після видалення преПоставлену задачу досягали тим, що у парату, проводять пересічення волокон великого відомому способі [3] виконували підшкірну мастекгрудного м'язу від ребер. Під м'яз вкладають протомію з одномоментним ендопротезуванням мотез (3). Нижній контур протеза розташовують на лочної залози розміщували протез під великий сформованій субмамарній складці Зовнішній край грудний м'яз, реберну частину якого відсікають від охоплюють вузловими швами між грудними грудної стінки. Пересікають малий грудний м'яз в м'язами (2). Зверху, над протезом, розташована проксимальній частині біля прикріплення до клюмедіальна частина великого грудного м'язу. Латевоподібного паростка лопатки і зшивають з велиральна частина великого грудного м'язу (1) розтаким грудним м'язом над верхнім та зовнішнім шована ззовні протезу і вільний кінець його краями протезу, ВІДПОВІДНО ДО корисної моделі підшивають до нижнього клаптя підшкірної волокна великого грудного м'язу розділяють посеклітковини Шкіру над м'язом зшивають вузловими редині і латеральну частину розміщують перпеншвами (4). Дренаж виведений через контрапертудикулярно із зовнішнього краю протезу безпосеру розташовують в пахвовій порожнині. редньо під швами на шкірі Відповідно ДО корисної моделі протез знахоПриклад конкретного виконання Хвора Бередиться на малому грудному м'язі під медіальною стян О А , 1950 року народження. Діагноз: рак лівої частиною великого грудного м'язу і з латерального молочної залози, ст НА TI2NiMo. 23.01 02 була боку його обмежує латеральна частина великого виконана підшкірна мастектомія лівої молочної грудного м'язу Вільний кінець латеральної частизалози з пахвовою лімфаденектомією та одномони великого грудного м'язу фіксується до ментним ендопротезуванням молочної залози підшкірної клітковини Шви на шкірі розташовуютьПГЗ - інфільтруючий протоковий рак молочної зася над протезом лози G —2, в 2 лімфовузлах — метастази. На третьому тижні післяопераційного періоду зняті Таким чином, знизу протез обмежує субмашви з шкіри В грудні 2004 року хвора останній раз марна складка, медіально - грудна частина велибула оглянута, результати протезування закого грудного м'язу, зверху та латеральне — стводовільні рений шов між грудними м'язами. Лінію шкіряного шва захищає грудний м'яз. Спосіб, що пропонується, був апробований в Сутність способу, що пропонується, поясКиївській міській онкологічній лікарні в хірургічному нюється малюнком, де1 відділенні, і показав себе як ефективний метод одномоментного ендопротезування молочної за1 - великий грудний м'яз; лози. 2 - вузловий шов між великим та малим грудними м'язами; СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 3 - ендопротез, 1 Carlson G W , Bostwick J.Jr., Styblo T.M , 4 - шкірний шов; Moore В., Внес) J T , Murray D R , Wood W.C SkinСпосіб виконується наступним чином. spanng mastectomy. Oncologic and reconstructive considerations. Ann.Surg, 225:570-5 1997. Положення хворої на операційному столі типове для виконання мастектомії та інших операцій 2. Чешук В Є Індивідуалізація комплексного на молочній залозі - на спині Розтин шкіри проволікування хворих на рак молочної залози І-И стадять радіальне у верхньо-зовнішньому квадранті у дій Автореферат Киів-2003. вигляді еліпса, який охоплює пухлину Підшкірне у 3. Патент № 68132А Спосіб одномоментного всіх напрямках висікають тканини молочної залоендопротезування молочної залози після мастекзи, з пухлиною, в одному блоці з клітковиною та томії" Чешук В С , Зайчук В В , Сидорчук 0 1 , Нослімфовузлами підлопаткової, пахвової, ко М М Опублікований 15 07.2004 Бюл № 7. Комп'ютерна верстка М Клюкін Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for inserting breast prosthesis after subcutaneous mastectomy

Автори англійською

Schepotin Ihor Borysovych, Cheshuk Valerii Yevhenovych, Zaichuk Vitalii Volodymyrovych, Sydorchuk Oleh Ihorovych, Shtefura Vasyl Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ одномоментного эндопротезирования молочной железы после подкожной мастэктомии

Автори російською

Щепотин Игорь Борисович, Чешук Валерий Евгеньевич, Зайчук Виталий Владимирович, Сидорчук Олег Игоревич, Штефура Василий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: молочної, залози, одномоментного, мастектомії, ендопротезування, спосіб, підшкірної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-9385-sposib-odnomomentnogo-endoprotezuvannya-molochno-zalozi-pislya-pidshkirno-mastektomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одномоментного ендопротезування молочної залози після підшкірної мастектомії</a>

Подібні патенти