Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для керування індуктивним навантаженням, що містить транзисторний ключ, включений між джерелом напруги та індуктивним навантаженням, паралельно якому через база-емітерний перехід транзистора підключений резистор, причому база транзистора підключена до спільної точки з'єднання навантаження і джерела живлення, а колектор транзистора підключений до входу транзисторного ключа, який з'єднаний з виходом блока керування, який відрізняється тим, що паралельно резистору підключений послідовний ланцюжок, який складається з зустрічно з'єднаних діода та пристрою стабілізації напруги.

Текст

Пристрій для керування індуктивним навантаженням, що містить транзисторний ключ, включений між джерелом напруги та індуктивним навантаженням, паралельно якому через базаемітерний перехід транзистора підключений резистор, причому база транзистора підключена до спільної точки з'єднання навантаження і джерела живлення, а колектор транзистора підключений до входу транзисторного ключа, який з'єднаний з виходом блока керування, який відрізняється тим, що паралельно резистору підключений послідовний ланцюжок, який складається з зустрічно з'єднаних діода та пристрою стабілізації напруги. (19) (21) a201007236 (22) 11.06.2010 (24) 27.12.2010 (46) 27.12.2010, Бюл.№ 24, 2010 р. (72) БЕЙДІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ШУЛЯК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, КРЯЧКО ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ (73) БЕЙДІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ШУЛЯК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, КРЯЧКО ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ (56) SU 1781710 A1, 15.12.1992 SU 936048 A1, 15.06.1982 SU 836751 A1, 09.06.1981 US 4186418 A, 29.01.1980 US 6657841 B1, 02.12.2003 3 температури навколишнього середовища. При підвищенні температури транзисторного ключа збільшується його коефіцієнт передачі, що призводить до зменшення значення ЕРС самоіндукції і, отже, до збільшення часу спаду струму в навантаженні. Так як метою застосування даних пристроїв є обмеження часу спаду струму в навантаженні на заданому рівні, то залежність часу спаду струму навантаження від властивостей транзисторного ключа знижує область застосування даного пристрою і вимагає його періодичної підрегуліровки. Метою винаходу є обмеження часу спаду струму в навантаженні і розширення функціональних можливостей пристрою. Поставлена мета досягається тим, що в пристрій керування індуктивним навантаженням, що містить транзисторний ключ, який підключає джерело напруги до індуктивного навантаження, паралельно якому через база-емітерний перехід транзистора підключений резистор, причому база транзистора підключена до спільної точки з'єднання навантаження і джерела живлення, а колектор транзистора підключений до входу транзисторного ключа, з'єднаного з виходом блоку керування, паралельно резистору підключається послідовний ланцюжок, що складається з зустрічно з'єднаних діода й пристроя стабілізації напруги. Нижче наведено креслення, на якому представлена схема пристрою. Пристрій керування містить: індуктивне навантаження 1, транзисторний ключ 2, транзистор 3, резистор 4, блок керування 5, діод 6 і пристрій стабілізації напруги 7. Пристрій працює наступним чином. При надходженні сигналу з блоку керування 5 на вхід транзисторного ключа 2, він відкривається і підключає індуктивне навантаження 1 до джерела живлення. Робочий струм в індуктивному навантаженні 1 призводить до накопичення в ньому Комп’ютерна верстка О. Гапоненко 93024 4 електромагнітної енергії. При цьому до базаемітерного переходу транзистора 3 через резистор 4 докладена зворотна напруга, і транзистор 3 закритий. Резистор 4 вибирають таким чином, щоб забезпечити безпечний режим роботи транзистора 3. Паралельно резистору 4 через діод 6 підключений пристрій стабілізації напруги 7 (наприклад, стабілітрон). Полярність діода 6 вибирається такою, щоб в цьому режимі роботи забезпечити відсутність протікання струму по пристрою стабілізації напруги 7. При знятті сигналу з входу транзисторного ключа 2 він починає закриватися і в індуктивному навантаженні 1 наводиться ЕРС самоіндукції, що призводить до зміни полярності напруги на навантаженні. Після досягнення значення ЕРС самоіндукції більшого суми значень порогових напруг на діоді 6, пристрої стабілізації напруги 7 і база-емітерному переході транзистора 3 в даному ланцюгу починає протікати струм, який призводить до відмикання транзистора 3, з колектора якого надходить сигнал керування для відкриття транзисторного ключа 2, що призводить до замикання петлі негативного зворотного зв'язку по струму і стабілізації значення напруги ЕРС самоіндукції на заданому рівні. При цьому значення ЕРС самоіндукції не залежить від параметрів транзистора 3 та транзисторного ключа 2, а визначається пристроєм стабілізації напруги, тим самим досягається стабільність значення часу спаду струму в навантаженні, що визначає нову властивість пристрою. Таким чином, у порівнянні з відомим пристроєм, введення паралельно резистору послідовного ланцюга, що складається з діода та пристрою стабілізації напруги, дозволяє забезпечувати стабільність значення часу спаду струму в навантаженні на заданому рівні, що в свою чергу збільшує область застосування пристрою керування індуктивним навантаженням. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for inductive load control

Автори англійською

Beidin Heorhii Volodymyrovych, Shuliak Oleksandr Valentynovychk, Kriachko Oleksandr Viacheslavovych

Назва патенту російською

Устройство для управления индуктивной нагрузкой

Автори російською

Бейдин Георгий Владимирович, Шуляк Александр Валентинович, Крячко Александр Вячеславович

МПК / Мітки

МПК: H02P 8/00, H01F 7/00

Мітки: керування, навантаженням, пристрій, індуктивним

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-93024-pristrijj-dlya-keruvannya-induktivnim-navantazhennyam.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для керування індуктивним навантаженням</a>

Подібні патенти