Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вимірювання температури поверхонь, що обмежують великі об'єми, який відрізняється тим, що поблизу контрольованих ділянок поверхні встановлюються датчики температури, що вимірюють температури, які пов'язані з температурами внутрішніх локальних об'ємів, що межують із цими ділянками поверхонь, при цьому застосовують обчислювальний пристрій та запам'ятовувальний пристрій, на які подають значення температур, при цьому обчислювальний пристрій формує вихідні сигнали на основі поточних даних, а також даних із запам'ятовувального пристрою.

Текст

Спосіб вимірювання температури поверхонь, що обмежують великі об'єми, який відрізняється тим, що поблизу контрольованих ділянок поверхні встановлюються датчики температури, що вимірюють температури, які пов'язані з температурами внутрішніх локальних об'ємів, що межують із цими ділянками поверхонь, при цьому застосовують обчислювальний пристрій та запам'ятовувальний пристрій, на які подають значення температур, при цьому обчислювальний пристрій формує вихідні сигнали на основі поточних даних, а також даних із запам'ятовувального пристрою. (19) (21) a200908124 (22) 03.08.2009 (24) 27.12.2010 (46) 27.12.2010, Бюл.№ 24, 2010 р. (72) НОВІКОВ МИКИТА ВАРФОЛОМІЙОВИЧ, ПОНОМАРЬОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМІРОВИЧ, ЄЛАКОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ, СОТНИКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (56) UA 71194, 15.11.2004 UA 28313, 16.10.2000 SU 742722, 30.06.1980 SU 1111559, 20.10.1995 3 93018 таторів. Недоліком даного способу є обмежені функціональні можливості, що не дозволяють регулювати температуру великих об'ємів середовищ, обмежених поверхнями із вимірюваними значеннями їхніх температур, пов'язаними зі значеннями температур цих об'ємів. В основу винаходу поставлено технічне завдання розширення функціональних можливостей за рахунок забезпечення можливості формування даних для регулювання температури об'ємів, обмежених поверхнями, температура яких вимірюється в технологічно обґрунтованих контрольних місцях. Такий результат може бути досягнуто, якщо, відповідно до винаходу, поблизу контрольованих ділянок поверхонь, що обмежують великі об'єми середовищ, встановлюються датчики температури (наприклад, пірометри, як у прототипі), що вимірюють температури, які пов'язані з температурами внутрішніх локальних об'ємів, що межують із цими ділянками поверхонь, значення температур подаються на обчислювальний пристрій та запам'ятовувальний пристрій, при цьому обчислювальний пристрій формує вихідні сигнали на основі поточних даних, а також даних із запам'ятовувального пристрою. Спосіб заснований на створенні можливості одночасної наявності й порівняння даних про значення температур контрольованих об'ємів в минулому і поточних, завдяки чому вдається регулювати температуру відповідно до температурної обстановки, що змінюється, усередині печі, досягаючи економії палива. Сутність способу полягає в наступному. Поблизу контрольованих ділянок поверхні, наприклад, кожуха, що обмежує великі об'єми, що нагріваються, наприклад, печей, шахтних або трубчастих обертових, установлюються датчики температури, наприклад дистанційно вимірюючі приймачі інфрачервоного випромінювання (пірометри), значення температур яких з відповідною корекцією в обчислювальному пристрої, що враховує теплопровідність кожуха, температуру навколишнього середовища та ін. фактори, приводяться до внутрішньої температури локальних об'ємів, що межують із цими ділянками, і передаються на індикаторний пристрій, наприклад, на базі персонального комп'ютера, який може відо Комп’ютерна верстка А. Крулевський 4 бражати графіки залежності температур, вимірюваних датчиками, від часу, для контролю температурного режиму в печах і для ручного управління температурним режимом і/або на елементи управління температурою в печі в автоматичному режимі, наприклад, що регулюють подачу палива, подачу повітряної суміші. Спосіб дозволяє плавно регулювати температуру в печах, за рахунок того, що формуються й представляються на екрані монітора одночасно дані про температури контрольованих об'ємів, які були в минулому і які є в даний момент, і, тому, з огляду на тенденцію, можна плавно регулювати температуру, заощаджуючи необхідні для цього енергоресурси. За рахунок реалізації способу в реальному часі формуються дані для регулювання динаміки температурного режиму усередині печі з метою його оптимізації й стабілізації. Безупинно в часі формуються паралельні потоки цифрових даних, що несуть інформацію про поточні значення температур поверхні, що нагріває, печі в контрольних зонах, розташованих по її довжині, а, наприклад, для трубчастих обертових печей несуть інформацію про майбутній стан температурних зон у міру просування продукту від холодного кінця до гарячого. Ці дані передаються в блок обробки й з нього в ПК, у якому відбувається їхня візуалізація на моніторі у вигляді графіка залежності розподіленої температури по довжині печі від часу й вироблення сигналів управління для АСУТП. При управлінні піччю, завдяки можливості спостереження розгорнутого в часі температурного процесу, вдається прогнозувати майбутню ситуацію, як в автоматизованому, так і в ручному режимі управління. Спосіб дозволяє безупинно діагностувати розподілений по довжині печі температурний режим у його розвитку в часі. Спосіб створює реальну можливість забезпечення стабільної температури усередині печі, істотного скорочення витрати палива, дозволяє контролювати невеликою кількістю датчиків температуру великих поверхонь печей. І, тоді, завдяки одночасній наявності даних і можливості порівняння цих даних про значення температур контрольованих об'ємів в минулому і поточних вдається плавно регулювати температуру, досягаючи економії палива. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for measurement of temperature of surfaces restricting large volumes

Автори англійською

Novikov Mykyta Varfolomiiovych, Ponomariov Volodymyr Volodymyrovych, Yelakov Serhii Hennadiiovych, Sotnykov Oleh Mykhailovych

Назва патенту російською

Способ измерения температуры поверхностей, которые ограничивают большие объемы

Автори російською

Новиков Никита Варфоломеевич, Пономарев Владимир Владимирович, Елаков Сергей Геннадиевич, Сотников Олег Михайлович

МПК / Мітки

МПК: G01J 5/00

Мітки: обмежують, температури, поверхонь, великі, спосіб, вимірювання, об'ємі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-93018-sposib-vimiryuvannya-temperaturi-poverkhon-shho-obmezhuyut-veliki-obehmi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вимірювання температури поверхонь, що обмежують великі об’єми</a>

Подібні патенти