Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Керований динамічний віброгасник, що містить віброгасну масу, підвішену на пружних елементах, закріплених на корпусі, який відрізняється тим, що як пружні елементи використані елементи з нелінійною характеристикою жорсткості, частина з яких одним кінцем закріплена на віброгасній масі, а другим - на корпусі, інші - одним кінцем на віброгасній масі, а другим - на рухомій балці, закріпленій на корпусі з можливістю переміщення уздовж робочої осі пружних елементів, переміщення балки здійснюється за допомогою керованого приводу.

2. Керований динамічний віброгасник за п. 1, який відрізняється тим, що як нелінійні пружні елементи використані конічні пружини.

Текст

1. Керований динамічний віброгасник, що містить віброгасну масу, підвішену на пружних елементах, закріплених на корпусі, який відрізняється тим, що як пружні елементи використані елементи з нелінійною характеристикою жорсткості, частина з яких одним кінцем закріплена на віброгасній масі, а другим - на корпусі, інші - одним кінцем на віброгасній масі, а другим - на рухомій балці, закріпленій на корпусі з можливістю переміщення уздовж робочої осі пружних елементів, переміщення балки здійснюється за допомогою керованого приводу. 2. Керований динамічний віброгасник за п. 1, який відрізняється тим, що як нелінійні пружні елементи використані конічні пружини. (19) (21) a200813819 (22) 01.12.2008 (24) 27.12.2010 (46) 27.12.2010, Бюл.№ 24, 2010 р. (72) ГУРОВ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ, ЧЕРНО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, МОСКАЛЮК ДМИТРО ВІТАЛІЙОВИЧ (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА (56) JP 2006336713; 14.12.2006 JP 2008261431 A; 30.10.2008 JP 11108109 A; 20.04.1999 JP 5196090 A; 06.08.1993 SU 1772464 A1; 30.10.1992 SU 1320564 A1; 30.06.1987 UA 38761 A; 15.05.2001 3 92940 настройки динамічного віброгасника здійснюється шляхом регулювання динамічної жорсткості пружного підвісу віброгасної маси за рахунок зміни статичної деформації нелінійних пружних елементів (наприклад, конічних пружин). У якості керованого приводу може бути використаний електропривід. Для установок із великою вагою доцільніше буде вікористати гідропривід. На малюнку зображено керований динамічний віброгасник, який містить віброгасну масу 1, підвішену на нелінійних пружних елементах 2, наприклад конічних пружинах, частина з яких одним кінцем закріплені на віброгасній масі 1, а другим - на корпусі 4, інші - одним кінцем на віброгасній масі а другим - на рухомій балці 3. Балка 3 переміщується за допомогою приводу 5. Додаткові пружини 6 виконують функцію центруючих елементів. Корпус 4 віброгасника кріпиться до об'єкту захисту (не показано). Пристрій працює таким чином. При коливан Комп’ютерна верстка А. Крулевський 4 нях об'єкту захисту віброгасна маса 1 здійснює коливання. За допомогою керованого приводу 5 рухома балка 3 переміщується уздовж осі коливань, внаслідок чого здійснюється регулювання статичної деформації нелінійних пружних елементів 2 таким чином, що власна частота підвісу віброгасної маси 1 співпадає з частотою вимушених коливань. В результаті віброгасна маса 1 входить в резонанс і створює динамічну силу реакції, яка через нелінійні пружні елементи 2 діє на об'єкт захисту, знижуючи його вібрацію. Коливання віброгасної маси 1 в напрямах, перпендикулярних коливанням об'єкту захисту, обмежуються центруючими пружними елементами 6. Розроблена конструкція має на 30 % менші габарити у порівнянні з прототипом. Застосування даного віброгасника дозволить ефективно гасити вібрацію в широкому діапазоні частот і амплітуд. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Controlled dynamic vibration absorber

Автори англійською

Hurov Anatolii Petrovych, Cherno Oleksandr Oleksandrovych, Moskaliuk Dmytro Vitaliiovych

Назва патенту російською

Управляемый динамический виброгаситель

Автори російською

Гуров Анатолий Петрович, Черно Александр Александрович, Москалюк Дмитрий Витальевич

МПК / Мітки

МПК: F16F 15/00

Мітки: динамічний, віброгасник, керований

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-92940-kerovanijj-dinamichnijj-vibrogasnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Керований динамічний віброгасник</a>

Подібні патенти