Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Технологічний процес приготування вітамінного борошна, який проходить на подрібнювачі зелених кормів, машині для подрібнення і розмелювання зеленої маси, центрифузі, універсальній вакуумній сушарці з завантажувальним і приймальним бункером, який відрізняється тим, що грубо подрібнену на подрібнювачі зелених кормів масу подають в машину для подрібнення і розмелювання зеленої маси, де тонко подрібнюють і розмелюють в водному середовищі до стану руйнування клітковини, подають в центрифугу, де виділяється значна частина води, і у вигляді трав'яної пульпи подають в завантажувальний бункер, а з нього - в універсальну вакуумну сушарку, де проходить висушування без контакту з повітрям при температурному режимі, який забезпечує збереження біологічно активних речовин, і у вигляді трав'яного борошна направляють в приймальний бункер, а процес сушіння проводять при герметично закритих завантажувальному і приймальному бункерах, після завершення сушіння трав'яне борошно з приймального бункера направляють на розфасовувально-упаковувальну машину.

Текст

Технологічний процес приготування вітамінного борошна, який проходить на подрібнювачі зеле C2 2 (19) 1 3 89687 4 приймального бункера на розфасовувальноводу 3 поступає і центрифугу 4, де від неї відділяупаковувальну машину. ється частина води і по зливній трубці 6 зливаєтьСхема технологічного процесу приготування ся в резервуар 7, а звідти насосом 8 по трубопровітамінного трав'яного борошна показана на Фіг. воду 9 подається для повторного використання Технологічна лінія приготування вітамінного для машини 2. З центрифуги 4 зелена маса у витрав'яного борошна складається з існуючого подгляді пульпи трубопроводом 5 проходить в насос рібнювача зелених кормів 1, машини для подріб10, який трубопроводу 11 подає зелену масу в нення і розмелювання зеленої маси 2 трубопровозавантажувальний бункер 12. З завантажувальноду 3, центрифуги 4, трубопроводу 5, зливної го бункера 12 зелена маса поступає в універсальтрубки 6, резервуара 7, водяного насоса 8, трубоно вакуумну сушарку 13, де проходить її обезводпроводу 9, насоса для перекачування трав'яної нення без доступу повітря при заданій пульпи 10, трубопроводу 11, завантажувального температурі, яка забезпечує збереження біологічбункера 12, універсальної вакуумної сушарки 13 но активних речовин. прийомного бункера 14, розфасовочно упаковочЗ універсальної вакуумної сушарки 13 вітамінної машини 15. не трав'яне борошно висипається в приймальний Технологічний процес приготування вітаміннобункер 14. З приймального бункера 14 трав'яне го трав'яного борошна здійснюється наступним борошно подається в розфасовувальночином. Подрібнена зелена маса з існуючого подріупаковувальну машину 15, де розфасовується і бнювача зелених кормів 1 поступає в машину для герметизується в поліетиленові тарі. До переваг подрібнювання і розмелювання зеленої маси 2 де технологічного процесу приготування трав'яного в водяному середовищі вона подрібнюється багаборошна відноситься подрібнення і розмелювання толезовим ножем і розмелюється між конусними зеленої маси в водному середовищі і її обезводповерхнями обойм і конусними поверхнями ролинення без доступу повітря, що забезпечує зберіків між якими встановлені мікронні зазори. З магання біологічно активних речовин. шини 2 у вигляді пульпи зелена маса по трубопро Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Production process of making vitamin grass meal

Автори англійською

Pavliskyi Vasyl Mykhailovych, Hnatio Mikhaylo Vasyliovich, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Hnatio Petro Mykhailovych, Lohush Ivan Volodymyrovych, Flionts Ihor Volodymyrovych

Назва патенту російською

Технологический процесс приготовления витаминной травяной муки

Автори російською

Павлиский Василий Михайлович, Гнатьо Михаил Васильевич, Гнатьо Владимир Михайлович, Гнатьо Петр Михайлович, Логуш Иван Владимирович, Флёнц Игорь Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A23N 15/00, A23P 1/06

Мітки: борошна, технологічний, процес, приготування, вітамінного, трав'яного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-89687-tekhnologichnijj-proces-prigotuvannya-vitaminnogo-travyanogo-boroshna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Технологічний процес приготування вітамінного трав’яного борошна</a>

Подібні патенти