Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення фанери, який включає операції виготовлення шпону, сушіння шпону, приготування клею, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону, який відрізняється тим, що перед нанесенням клею на шпон його обробляють карбамідом ((NН2)2СО).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на поверхню шпону наносять 10-30 %-ий розчин карбаміду ((NН2)2СО) з розрахунку 50-150 г/м2.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після нанесення карбаміду шпон підсушують до вологості 4-8 %.

Текст

1. Спосіб виготовлення фанери, який включає операції виготовлення шпону, сушіння шпону, приготування клею, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону, який відрізняється тим, що перед нанесенням клею на шпон його обробляють карбамідом ((NН2)2СО). 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на поверхню шпону наносять 10-30%-ий розчин карбаміду ((NН2)2СО) з розрахунку 50-150г/м2. 3. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що після нанесення карбаміду шпон підсушують до вологості 4-8%. Винахід відноситься до деревообробної промисловості і може бути використана у виробництві фанери і фанерної продукції. Існує спосіб попередньої обробки деревини, зокрема шпону, який полягає в тому, що деревину обробляють перегрітою водяною парою під тиском 3-7МПа, температурою 120-170°С, тривалістю 310хв. Під дією пари деревина розбухає, а повітря, яке знаходиться в ній заміщається водою. Це забезпечує високу ефективність подальшої обробки матеріалу (Сано Йосио. Способ обработки древесины // Плиты и фанера. - 1983. - №4. - С. 20). В основі винаходу поставлено завдання створити спосіб виготовлення фанери, в якому завдяки тому, що перед нанесенням клею на шпон він обробляється карбамідом ((NН2)2СО) активується поверхня шпону, що дозволяє покращити процес склеювання і підвищити механічні показники фанери. Поставлене завдання розв'язується тим, що у способі виготовлення фанери, який включає операції виготовлення шпону, сушіння шпону, приготування клею, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону, згідно винаходу шпон перед нане сенням на його поверхню клею обробляється 1030%-им розчином карбаміду ((NН2)2СО) з розрахунку 50-150г/м2 і підсушується до вологості 6%. Спосіб виготовлення фанери здійснюють наступним чином. Виконується підготовка сировини до лущення, виготовляється лущений шпон, який подається на операцію сушіння. Виробничий досвід показує, що після опресування пакета у пресі нерідко виникають дефекти склеювання у вигляді непроклеювання листів шпону. Дефект проявляється у низькій адгезії клею до деревинної підкладки. Причина виникнення дефекту криється як у хімічному складі самої деревини, так і в значному, негативному, впливі поверхневого (інактивованого) шару деревини на процес склеювання. Тобто, з моменту виходу шпону із сушарки до моменту нанесення на нього клею і формування пакета проходить деякий час, за який на поверхню шпону, що вже має певну шорсткість і пористість, осідає пил, порох та різного роду забруднення, тобто утворюється так званий інактивований шар, який, в свою чергу, значно понижує адгезію клею, і, як наслідок, міцність фанери. (19) UA (11) 88212 (13) C2 (21) a200715022 (22) 29.12.2007 (24) 25.09.2009 (46) 25.09.2009, Бюл.№ 18, 2009 р. (72) БЕХТА ПАВЛО АНТОНОВИЧ, БЕХТА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА, РОНДЯК ІРИНА ІВАНІВНА (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ (56) ГОСТ 3916.1-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. 1998. SU, 1728000, B27D1/04, 23.04.92 RU, 2091217, B27K3/34, 5/06, 27.09.97 RU, 2113982, B27D1/04, 27.06.98 BY, 5512, B27N3/02, 30.09.2003 UA, 50986, B27N3/02, 3/04, 15.11.2002 UA, 27036 U, B27N3/00, 10.10.2007 3 88212 Після сушіння на листи шпону наноситься 1030%-ий розчин карбаміду ((NH2)2CO) з витратою 50-150г/м2. Далі здійснюється підсушування листів шпону до вологості 6%. Підготовлений таким чином шпон спрямовується на наступні технологічні операції: нанесення клею, формування пакетів шпону, їх підпресування і пресування. Пресування 4 фанери здійснюють за таких режимних параметрів: тиск пресування - 1,8МПа; температура пресування - 130°С; тривалість пресування - 10хв; витрата фенолоформальдегідного клею - 130г/м2. Порівняльні механічні показники отриманої фанери наведені в таблиці. Таблиця. Концентрація водного Витрата водного розчину карбаміду розчину карбаміду, ((NH2)2CO), % г/м2 50 75 10 100 125 150 50 75 20 100 125 150 50 75 30 100 125 150 Межа міцності при сколюванні по клейовому шву після кип'ятіння протягом 1 год, МПа Запропонований спосіб Вимоги згідно ГОСТ 3916.1-96 2,16 2,04 2,11 1,86 2,03 1,36 1,32 не менше 1,5 1,56 1,82 1,81 2,08 1,88 1,78 1,75 1,87 Таким чином, отримана фанера з попередньою обробкою поверхні лущеного шпону карбамідом ((NH2)2CO) перед нанесенням на неї клею має підвищені механічні показники порівняно з вимогами державних стандартів. Це можна пояснити тим, що попередня обробка шпону розчином Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко карбаміду сприяє видаленню смолистих речовин, що містяться в деревині, а також різного роду забруднень та пороху з оброблюваної поверхні, які перешкоджають склеюванню, тобто підвищує адгезію клею до шпону. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for manufacturing plywood

Автори англійською

Bekhta Pavlo Antonovych, Bekhta Natalia Stepanivna, Rondiak Iryna Ivanivna

Назва патенту російською

Способ изготовления фанеры

Автори російською

Бехта Павел Антонович, Бехта Наталья Степановна, Рондяк Ирина Ивановна

МПК / Мітки

МПК: B27N 3/00, B27D 1/00

Мітки: фанери, виготовлення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-88212-sposib-vigotovlennya-faneri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення фанери</a>

Подібні патенти