Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення фанери, який включає операції виготовлення шпону, сушіння шпону, приготування клею, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону, який відрізняється тим, що перед нанесенням клею на шпон його обробляють пероксидом водню (Н2О2).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на поверхню шпону наносять 1,0-3,0 %-ий розчин пероксиду водню (Н2О2) з розрахунку 50-150 г/м2.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після нанесення пероксиду водню шпон підсушують до вологості 4-8 %.

Текст

1. Спосіб виготовлення фанери, який включає операції виготовлення шпону, сушіння шпону, приготування клею, нанесення клею на шпон, формування пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону, який відрізняється тим, що перед нанесенням клею на шпон його обробляють пероксидом водню (Н2О2). 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на поверхню шпону наносять 1,0-3,0%-ий розчин пероксиду водню (Н2О2) з розрахунку 50-150г/м2. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після нанесення пероксиду водню шпон підсушують до вологості 4-8%. Винахід відноситься до деревообробної промисловості і може бути використана у виробництві фанери і фанерної продукції. Існує спосіб попередньої обробки деревини, зокрема шпону, який полягає в тому, що деревину обробляють перегрітою водяною парою під тиском 3-7МПа, температурою 120-170°С, тривалістю 310хв. Під дією пари деревина розбухає, а повітря, яке знаходиться в ній заміщається водою. Це забезпечує високу ефективність подальшої обробки матеріалу (Сано Йосио. Способ обработки древесины // Плиты и фанера. - 1983. - №4. - С.20). В основі винаходу поставлено завдання створити спосіб виготовлення фанери, в якому завдяки тому, що перед нанесенням клею на шпон він обробляється пероксидом водню (Н2О2) активується поверхня шпону, що дозволяє покращити процес склеювання і підвищити механічні показники фанери. Поставлене завдання розв'язується тим, що у способі виготовлення фанери, який включає операції виготовлення шпону, сушіння шпону, приготування клею, нанесення клею на шпон, форму вання пакетів шпону, підпресування і пресування пакетів шпону, згідно винаходу шпон перед нанесенням на його поверхню клею обробляється 1,03,0%-им розчином пероксиду водню (Н2О2) з розрахунку 50-150г/м2 і підсушується до вологості 6%. Спосіб виготовлення фанери здійснюють наступним чином. Виконується підготовка сировини до лущення, виготовляється лущений шпон, який подається на операцію сушіння. Виробничий досвід показує, що після опресування пакета у пресі нерідко виникають дефекти склеювання у вигляді непроклеювання листів шпону. Дефект проявляється у низькій адгезії клею до деревинної підкладки. Причина виникнення дефекту криється як у хімічному складі самої деревини, так і в значному, негативному, впливі поверхневого (інактивованого) шару деревини на процес склеювання. Тобто, з моменту виходу шпону із сушарки до моменту нанесення на нього клею і формування пакета проходить деякий час, за який на поверхню шпону, що вже має певну шорсткість і пористість, осідає пил, (19) UA (11) 88210 (13) (21) a200715019 (22) 29.12.2007 (24) 25.09.2009 (46) 25.09.2009, Бюл.№ 18, 2009 р. (72) БЕХТА ПАВЛО АНТОНОВИЧ, БЕХТА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА, РОНДЯК ІРИНА ІВАНІВНА (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ (56) RU, 2152966, C08L 97/02, B27K 9/00, B27N 3/04, 20.07.2000 US, 4007312, C09J 1/00, 5/00, 08.02.1977 US, 6306241, B27M 1/02, 23.10.2001 US, 6653264, B27K 5/02, 25.11.2003 JP, 10034606, B27D 5/00, B27K 5/02, 10.02.1998 UA, 27036 U, B27N 3/00, 10.10.2007 UA, 27066 U, B27N 3/00, 10.10.2007 UA, 28745, B27N 3/00, 25.12.2007 UA, 28773, B27N 3/00, 25.12.2007 C2 1 3 88210 порох та різного роду забруднення, тобто утворюється так званий інактивований шар, який, в свою чергу, значно понижує адгезію клею, і, як наслідок, міцність фанери. Після сушіння на листи шпону наноситься 1,03,0%-ий розчин пероксиду водню (Н2О2) з витратою 50-150г/м2. Далі здійснюється підсушування листів шпону до вологості 6%. Підготовлений таким чином шпон спрямовується на наступні техно 4 логічні операції: нанесення клею, формування пакетів шпону, їх підпресування і пресування. Пресування фанери здійснюють за таких режимних параметрів: тиск пресування - 1,8МПа; температура пресування - 130°С; тривалість пресування -10хв; витрата фенолоформальдегідного клею 130г/м2. Порівняльні механічні показники отриманої фанери наведені в таблиці. Таблиця Концентрація водного роз- Витрата водного чину пероксиду водню розчину пероксиду (Н2О2), % водню, г/м2 50 75 1,0 100 125 150 50 75 2,0 100 125 150 50 75 3,0 100 125 150 Таким чином, отримана фанера з попередньою обробкою поверхні лущеного шпону пероксидом водню (Н2О2) перед нанесенням на неї клею має підвищені механічні показники порівняно з вимогами державних стандартів. Це можна пояснити тим, що попередня обробка шпону розчином Комп’ютерна верстка Т. Чепелева Межа міцності при сколюванні по клейовому шву після кип'ятіння протягом 1год, МПа Запропонований спосіб Вимоги згідно ГОСТ 3916.1-96 2,10 2,30 2,24 2,07 2,23 2,29 2,23 не менше 1,5 2,14 1,67 1,63 2,12 1,78 1,72 1,52 1,54 пероксиду водню сприяє видаленню смолистих речовин, що містяться в деревині, а також різного роду забруднень та пороху з оброблюваної поверхні, які перешкоджають склеюванню, тобто підвищує адгезію клею до шпону. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for manufacturing plywood

Автори англійською

Bekhta Pavlo Antonovych, Bekhta Natalia Stepanivna, Rondiak Iryna Ivanivna

Назва патенту російською

Способ изготовления фанеры

Автори російською

Бехта Павел Антонович, Бехта Наталья Степановна, Рондяк Ирина Ивановна

МПК / Мітки

МПК: B27D 1/00, B27N 3/00

Мітки: фанери, спосіб, виготовлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-88210-sposib-vigotovlennya-faneri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення фанери</a>

Подібні патенти