Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб переробки травильних розчинів, який включає використання сірчаної кислоти з регенерацією хлористого водню, який відрізняється тим, що використовують сірчану кислоту у присутності діоксиду мангану з одержанням хлор-газу, сульфатів заліза (II) та мангану (II).

2. Спосіб переробки травильних розчинів за п. 1, який відрізняється тим, що одержану суміш сульфатів заліза (II) та мангану (II) використовують як добриво.

3. Спосіб переробки травильних розчинів за п. 1, який відрізняється тим, що одержану суміш сульфатів заліза (II) та мангану (II) використовують як сировину для феросплавної промисловості.

Текст

1. Спосіб переробки травильних розчинів, який включає використання сірчаної кислоти з регенерацією хлористого водню, який відрізняється тим, що використовують сірчану кислоту у присутності діоксиду мангану з одержанням хлор-газу, сульфатів заліза (II) та мангану (II). 2. Спосіб переробки травильних розчинів за п. 1, який відрізняється тим, що одержану суміш сульфатів заліза (II) та мангану (II) використовують як добриво. 3. Спосіб переробки травильних розчинів за п. 1, який відрізняється тим, що одержану суміш сульфатів заліза (II) та мангану (II) використовують як сировину для феросплавної промисловості. Винахід відноситься до галузі - хімічна промисловість, зокрема до переробки відходів виробництва, зокрема до переробки травильних розчинів. Одним з напрямків використання соляної кислоти з травлення металів, наприклад, у США 1/3 виробляємої соляної кислоти використовують для цих цілей. Звісні методи регенерації травильних розчинів шляхом нейтралізації, термообробки, іонообмінної переробки та екстракцією. Розчин травлення має HCl від 0,5 до 10мас%, та FeCl2 від 10 до 26% [1, с.209]. Всі методи багатостадійні, потребують енергозатрат, володіють великою корозійністю. Наприклад, процес фірми "Лурги" (ФРГ), по якому діють 25 установок, витрачають палива 29652м3/год. На переробку 3,18м3/год травильного розчину [1, с.212]. Автори за прототип беруть метод нейтралізації, який має такі стадії і описується реакціями: 1) стадія нейтралізації 25% розчином Са(ОН)2: 2HCl+FeCl2+2Са (ОН)2=Fe(ОН)2+2СаСl2+2Н2О 2) відділення Fe(OH)2 та випарування розчину хлориду кальцію. 3) регенерація HCl сірчаною кислотою СаСl2+H2SO4=CaSO4+2HCl 4) відділення в осад CаSO4×0,5Н2О+СаSО4×2Н2О Процес богатостадійний і має осад, який потребує заховання. Автори вирішили рoзробити метод обробки травильних розчинів в одну стадію, а також переробити HCl у хлор - продукт більш дорогий і потрібний хлорорганічній промисловості. Задачу вирішили шляхом обробки травильних розчинів сірчаною кислотою у присутності диоксиду мангану: 2HCl+FeCl2+3H2SO4+2MnO2=Сl2+FeSO4+2MnS O4+4Н2О. Хлор відділяється, а суміш солей є сірчанокислим добривом, а також сировиною для феросплавної промисловості. Для цього сульфатну суміш (19) UA (11) 86803 (13) C2 (21) a200611972 (22) 14.11.2006 (24) 25.05.2009 (46) 25.05.2009, Бюл.№ 10, 2009 р. (72) БІЛОКІНЬ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, UA, ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ, UA (73) ДУЛЬНЄВ ПЕТРО ГЕОРГІЙОВИЧ, UA (56) UA 24694, A, 04.08.1998 UA, 99020716, C2, 15.08.2000 UA 58133, A, 15.07.2003 SU 954519, 30.08.1982 GB 654474, 20.06.1951 DE 3208609, A1, 22.09.1983 US 3153575, 20.10.1964 3 86803 обробляють сумішшю карбонатних солей амонію або карбонатами амонію з отриманням карбонатів залiза та мангану добрива: FeSO4+MnSO4+2(NH4)2CO3=FeCO3+MnCO3+ 2(NH4)2SO4 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 4 FeSO4+MnSO4+4NH3+2Н2О+2CO2=FeCO3+Mn CO3+2(NH4)2SO4 Література: 1. И.П. Наркевич, В.В. Лечкевский "Утилизация и ликвидация отходов в технологии неорганических веществ " Москва, Химия, 1984г., с.239. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for processing of etch solutions

Автори англійською

Bilokin Yevhen Mykolaiovych, Dulniev Petro Heorhiiovych

Назва патенту російською

Способ переработки травильных растворов

Автори російською

Билоконь Евгений Николаевич, Дульнев Петр Георгиевич

МПК / Мітки

МПК: C23G 1/00, C23F 1/00, C23G 5/00, C02F 1/00

Мітки: розчинів, травильних, спосіб, переробки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-86803-sposib-pererobki-travilnikh-rozchiniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб переробки травильних розчинів</a>

Подібні патенти