Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб візування зоровими трубами геодезичних приладів, який полягає у тому, що наводять зорову трубу геодезичного приладу на ціль, суміщають з візирною ціллю відповідний штрих сітки ниток і відлічують кутомірні кола чи рейку, який відрізняється тим, що за окуляром зорової труби на її оптичній осі додатково встановлюють цифровий носій інформації, наприклад цифрову відеокамеру, за умови розташування її об'єктива у задній фокусній площині окуляра, після цього записують зображення візирної цілі і сітки ниток зорової труби на носій інформації, переписують його на комп'ютер, вимірюють величину незбігу візирної цілі із сіткою ниток зорової труби на дисплеї комп'ютера і враховують її як похибку візування.

Текст

Спосіб візування зоровими трубами геодезичних приладів, який полягає у тому, що наводять зорову трубу геодезичного приладу на ціль, суміщають з візирною ціллю відповідний штрих сітки ниток і відлічують кутомірні кола чи рейку, який відрізняється тим, що за окуляром зорової труби на її оптичній осі додатково встановлюють цифровий носій інформації, наприклад цифрову відеокамеру, за умови розташування її об'єктива у задній фокусній площині окуляра, після цього записують зображення візирної цілі і сітки ниток зорової труби на носій інформації, переписують його на комп'ютер, вимірюють величину незбігу візирної цілі із сіткою ниток зорової труби на дисплеї комп'ютера і враховують її як похибку візування. (19) (21) a200812875 (22) 04.11.2008 (24) 27.04.2009 (46) 27.04.2009, Бюл.№ 8, 2009 р. (72) ЛІТИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОСИПОВИЧ, UA, ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГЕОРГІЄВИЧ, UA, ЛІТИНСЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, UA (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", UA (56) UA 66668 A, G01С5/00, публ. 15.05.2004. US 6237235 B1, G01C15/02, публ. 29.05.2001. JP 1916300 C, G01С15/00, публ. 23.03.1995. Плотников В.С. Геодезические приборы. - М.: Недра, 1987. - С. 102-105. 3 86562 візування зоровими трубами геодезичних приладів. Поставлене завдання вирішують тим, що у способі візування зоровими трубами геодезичних приладів, який полягає у тому, що наводять зорову трубу геодезичного приладу на ціль, суміщають з візирною ціллю відповідний штрих сітки ниток і відлічують кутомірні круги чи рейку, згідно з винаходом, за окуляром зорової труби, на її оптичній осі додатково встановлюють цифровий носій інформації, наприклад, цифрову відеокамеру за умови розташування її об'єктива у задній фокусній площині окуляра, після цього записують зображення візирної цілі і сітки ниток зорової труби на носій інформації, переписують його на комп'ютер, виміряють величину незбігу візирної цілі з сіткою ниток зорової труби на дисплеї комп'ютера і враховують її як похибку візування. Інформація про величину незбігу штриха сітки ниток зорових труб з візирною ціллю дає можливість врахувати його у результатах вимірювань. Це підвищує точність візування зоровими трубами геодезичних приладів, у результаті цього підвищується точність вимірювань. Спосіб візування зоровими трубами геодезичних приладів здійснюють так. Встановлюють геодезичний прилад на штативі або на знаку. Приводять його у робочий стан і наводять зорову трубу приладу на візирну ціль. Для кутових вимірювань, зокрема, горизонтальних кутів, це може бути марка або візирний циліндр геодезичного знаку. Для вимірювання перевищень це, зазвичай, нівелірна рейка. Суміщають з візирною ціллю штрих сітки ниток зорової труби. Наприклад, для вимірювання горизонтальних кутів суміщають вертикальний штрих сітки ниток (бісектор) з центром, наприклад, марки, і відлічують горизонтальний круг. Під час вимірювання вертикальних кутів з верхом марки суміщають горизонтальний штрих сітки ниток. Під Комп’ютерна верстка М. Ломалова 4 час вимірювання перевищень відлічують рейку до горизонтального штриха чи візують на нього кутовим бісектором. За окуляром зорової труби, на її оптичній осі додатково встановлюють цифровий носій інформації, наприклад, цифрову відеокамеру за умови розташування її об'єктива у задній фокусній площині окуляра. Цифровий носій інформації прикріпляють, наприклад, до зорової труби, наводять зорову трубу на ціль і вмикають цифровий носій інформації, наприклад, цифрову відеокамеру, спостерігаючи її дисплей. Після наведення записують на носій інформації зображення візирної цілі і сітки ниток зорової труби. Переписують це зображення на комп'ютер, перевівши його у чорно-білі кольори у відтінках сірого кольору. На переписаному у комп'ютері зображенні, яке, зазвичай, є збільшеним, вимірюють величину незбігу візирної цілі чи штриха рейки зі штрихом (його віссю) сітки ниток зорової труби на дисплеї комп'ютера і враховують її як похибку візування. Портативний комп'ютер можна під'єднати до приладу зарядового зв'язку, наприклад, цифрової відеокамери, на місці вимірювань. Величину незбігу візирної цілі і штриха сітки ниток визначають у пикселях. Піксель - це розмір комірки шару світлочутливого елемента, наприклад, фототранзистора матриці або лінійки приладу зарядового зв'язку. Лінійна величина пікселя становить 0,004-0,007мм. Тому величину незбігу визначають досить точно. Наприклад, для звичайних побутових цифрових відеокамер похибка вимірювань незбігу штриха сітки ниток і візирної цілі становить близько 0,4мм. Для порівняння, одна кутова секунда становить 1мм у лінійній мірі на віддалі 200м. Для спеціальних цифрових відеокамер похибка вимірювання незбігу удвічі менша, ніж для побутових. Точність візування запропонованого способу підвищується у 3-5 разів порівняно з існуючими. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for aiming with telescopes of geodesic devices

Автори англійською

Litynskyi Volodymyr Yosypovych, Shevchenko Taras Heorhiiovych, Litynskyi Sviatoslav Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ визирования зрительными трубами геодезических приборов

Автори російською

Литинский Владимир Осипович, Шевченко Тарас Георгиевич, Литинский Святослав Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G01C 5/00

Мітки: геодезичних, приладів, трубами, зоровими, спосіб, візування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-86562-sposib-vizuvannya-zorovimi-trubami-geodezichnikh-priladiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб візування зоровими трубами геодезичних приладів</a>

Подібні патенти