Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електродіалізатор, що складається з двох електродних камер, між якими розташовані проточні дилюатні і непроточні розсольні камери, який відрізняється тим, що між двома дилюатними камерами, через які циркулює робочий розчин (молочна сироватка), розміщені дві непроточні розсольні камери й одна проточна дилюатна камера, через яку циркулює розчин хлориду натрію.

Текст

Електродіалізатор, що складається з двох електродних камер, між якими розташовані проточні дилюатні і непроточні розсольні камери, який відрізняється тим, що між двома дилюатними камерами, через які циркулює робочий розчин (молочна сироватка), розміщені дві непроточні розсольні камери й одна проточна дилюатна камера, через яку циркулює розчин хлориду натрію. (19) (21) a200714012 (22) 13.12.2007 (24) 27.04.2009 (46) 27.04.2009, Бюл.№ 8, 2009 р. (72) ЗМІЄВСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ, UA, МИРОНЧУК ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ, UA, УКРАЇНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, UA, КУЧЕРУК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ, UA, ГРУШЕВСЬКА ІРИНА ОЛЕГІВНА, UA (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, UA (56) SU 1757725, 30.08.1992 US 4180451, 25.12.1979 3 86529 4 риду натрію, після дилюатної камери, - 13 - вода, наприклад Са2+, а з 4-ої камери переходять аніони що циркулює в електродних камерах. Сl-. В результаті в камері 5 утворюються легкорозАпарат працює наступним чином. чинні сполуки, наприклад СаСl2. В верхній частині Молочна сироватка послідовно або паралелькамер 3 і 5 знаходяться штуцера 14, через які витіно подається в камери 2 і 6, розчин NaCl, з концекає надлишок концентрату, який утворюється в нтрацією не менше ніж концентрація мінеральних результаті перенесення разом з іонами гідратної речовин у молочній сироватці, подається у камеру оболонки. 4, камери 3 і 5 заповнюються водою, в електроТаким чином, застосування запропонованої дних камерах 1 і 7 циркулює вода із забезпеченконструкції дає можливість ефективно видаляти ням відводу газу, який утворюється в результаті мінеральні речовини з молочної сироватки електелектродних реакцій. З камери 2 в камеру 3 переродіалізом, виключаючи утворення осаду на мем2ходять аніони, наприклад SO4 , туди ж з камери 4 бранах, що дозволяє значно підвищити технологіпереходять катіони Na+. В результаті утворюються чну надійність процесу, практично виключити витрати на регенерацію, збільшити термін експлулегкорозчинні сполуки, наприклад Na2SO4. Аналоатації мембран. гічно в камеру 5 з камери 6 переходять катіони, Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electrodialyzer

Автори англійською

Zmiievskyi Yurii Hryhorovych, Myronchuk Valerii Hryhorovych, Ukrainets Anatolii Ivanovych, Kucheruk Dmytro Dmytrovych, Hrushevska Iryna Olehivna

Назва патенту російською

Электродиализатор

Автори російською

Змиевский Юрий Григорьевич, Мырончук Валерий Григорьевич, Украинец Анатолий Иванович, Кучерук Дмитрий Дмитриевич, Грушевская Ирина Олеговна

МПК / Мітки

МПК: A23C 9/144

Мітки: електродіалізатор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-86529-elektrodializator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електродіалізатор</a>

Подібні патенти