Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Плавильний тигель, що включає мідний охолоджувач і систему електромагнітного перемішування розплаву, який відрізняється тим, що система електромагнітного перемішування розплаву являє собою комбінацію з радіальних і сегментних електромагнітних котушок.

Текст

Плавильний тигель, що включає мідний охолоджувач і систему електромагнітного перемішування розплаву, який відрізняється тим, що система електромагнітного перемішування розплаву являє собою комбінацію з радіальних і сегментних електромагнітних котушок. Пропонований винахід стосується області металургії, зокрема обладнання для плавки і лиття тугоплавких металів та їх сплавів у вакуумі з використанням електронно-променевого нагріву. Для плавки тугоплавких металів та їх сплавів при електронно-променевій технології останнім часом застосовуються мідні водоохолоджувальні тиглі з системою електромагнітного перемішування (СЕМП) розплаву [1], застосування якої дає змогу збільшити злив рідкого металу, полегшує виплавку багатокомпонентних сплавів, зменшує втрати металу внаслідок випаровування і скорочує питомі витрати електроенергії. Недоліком цих тиглів є те, що охоплююча охолоджувач СЕМП, яка являє собою радіальні котушки індукторів, не забезпечує рівномірного перемішування мас розплаву як по діаметру, так і по висоті тигля: інтенсивне перемішування по периферії тигля та в зоні безпосереднього прилягання соленоїдів різко сповільнюється до центра і поза цією зоною. Наслідком цього є необхідність збільшення тривалості перемішування, що призводить до додаткових втрат ши хтови х матеріалів і витрат електроенергії, а також неконтрольованого і вибір кового розмивання гарнісажу, що небажано, як з погляду забезпечення заданого хімічного складу, так і з міркувань безпечної експлуатації тигля. Таким же недоліком відзначається і найближчий за суттю тигель [2], у якому підвищення ефективності перемішування, зниження енергетичних витрат і втрат металу досягається тим, що СЕМП під час плавки може переміщатися вдовж тигля. Метою пропонованого винаходу є забезпечення умов для інтенсифікації процесу перемішування розплаву у тиглі і збереження гарнісажу необхідної товщини по його висоті. Поставлена мета досягається тим, що у плавильному тиглі з СЕМП розплаву, згідно з винаходом, СЕМП являє собою комбінацію з радіальних та сегментних котушок. Робота тигля пояснюється Фіг. Після попереднього сплавлення електронним пучком 1 в тиглі 2 завантаженої шихти в моноліт і утворення дзеркала рідкого металу на його поверхні, включаються радіальні 3 і сегментні 4 котушки СЕМП, що о хоплюють тигель. Радіальні котушки при цьому формують вісесиметричне, а сегментні - обертове поле, з віссю, що являє собою вертикальну вісь (19) UA (11) 85980 (13) C2 (21) a200803413 (22) 17.03.2008 (24) 10.03.2009 (46) 10.03.2009, Бюл.№ 5, 2009 р. (72) МІРОШНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, UA, ЛЕВИЦЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, U A, ЛАДОХІН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, UA, МАТВІЄЦЬ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, ЛАПШУК ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВН А, UA (73) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ НАЦІОН АЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ Н АУК УКРАЇНИ, U A (56) SU, 1 206 902, A, 23.01.1986 UA, 50 994, C2, 15.11.2002 UA, 68 272, A, 15.07.2004 3 85980 тигля2. В результаті взаємодії цих полів утворюється результуюче поле (на Фіг. зображено пунктиром), нахилене стосовно вертикалі вздовж тигля, що зумовлює тангенціальний (вертикальнокруговий) рух розплаву, чим створюються умови для більш інтенсивного і рівномірного переміщення його в усьому об’ємі тигля і збереження заданої товщини гарнісажу по його висоті. Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 4 Література: 1. Чернявский В.Б., Ладохин СВ., Гладков А.С. Плавильные тигли и кристаллизаторы с системами электромагнитного перемешивания для электронно-лучевой плавки металлов и сплавов // Процессы литья. - 2005. - №1. - 0. 48-55. 2. Патент України №68272. 15.07.04. Бюл.№7. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Smelting crucible

Автори англійською

Miroshnychenko Volodymyr Ivanovych, Levytskyi Mykola Ivanovych, Ladokhin Serhii Vasyliovych, Matviiets Yevhen Oleksandrovych, Lapshuk Tamara Volodymyrivna

Назва патенту російською

Плавильный тигель

Автори російською

Мирошниченко Владимир Иванович, Левицкий Николай Иванович, Ладохин Сергей Васильевич, Матвиец Евгений Александрович, Лапшук Тамара Владимировна

МПК / Мітки

МПК: F27B 14/00, F27D 11/00, C21C 5/56, F27D 23/00

Мітки: плавильній, тигель

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-85980-plavilnijj-tigel.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Плавильний тигель</a>

Подібні патенти