Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система для одержання дифузійного соку, що складається з бурякорізки, транспортної системи, ошпарювача і дифузійного апарата, яка відрізняється тим, що на ділянці між бурякорізкою і ошпарювачем послідовно встановлено сатуратор з двома шлюзовими затворами і вакуумну камеру з двома шлюзовими затворами, а об'єми вакуумної камери і сатуратора по газовій фазі з'єднані між собою магістраллю з вакуумним насосом.

Текст

Система для одержання дифузійного соку, що складається з бурякорізки, транспортної системи, ошпарювача і дифузійного апарата, яка відрізняється тим, що на ділянці між бурякорізкою і ошпарювачем послідовно встановлено сатуратор з двома шлюзовими затворами і вакуумну камеру з двома шлюзовими затворами, а об'єми вакуумної камери і сатуратора по газовій фазі з'єднані між собою магістраллю з вакуумним насосом. (19) (21) a200611504 (22) 01.11.2006 (24) 26.01.2009 (46) 26.01.2009, Бюл.№ 2, 2009 р. (72) СОКОЛЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, U A, ПІДДУБНИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ, U A, ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИ МОВИЧ, U A, ПІДДУБНИЙ ЮРІЙ АНТОНОВИЧ, U A, КОТЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, UA, МАКСИ МЕНКО ІРИНА ФАДДЕЇВНА, U A (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, UA (56) SU 1641889, 15.04.1991 SU 1454857, 30.01.1989 SU 1057538, 30.11.1983 SU 931740, 30.05.1982 3 85414 Система для одержання дифузійного соку складається із бурякорізки 1, транспортної системи 2, сатуратора 3 з двома шлюзовими затворами 4, вакумної камери 5 з двома шлюзовими затворами 6, магістралі з вакуумним насосом 7, ошпарювача 8 та дифузійного апарата 9. Система для одержання дифузійного соку працює наступним чином. Бурякова стружка із бурякорізки 1 по транспортній системі 2 надходить до сатуратора 3, в якому здійснюється її насичення сатураційним газом. Насичена бурякова стружка подається в вакуумну камеру 5, в якій відбувається інтенсивне виділення сатураційного газу з клітин бурякової стружки, що призводить до руйнування їх оболонок. Виділений із бурякової стружки сатураційний газ по магістралі Комп’ютерна в ерстка А. Рябко 4 з вакуумним насосом 7 повертається в сатуратор 4, тим самим зменшуючи його витрати, а шлюзові затвори 4 і 6 служать для герметизації внутрішніх об'ємів сатуратора і вакуумної камери. Далі бурякова стружка надходить до ошпарювача 8, в якому здійснюється її теплова обробка з метою додаткового руйнування оболонок її клітин і дифузійного апарату 97 в якому здійснюється процес її екстракції. В подальшому дифузійний сік подається на наступні технологічні операції. Технічний результат полягає в можливості поглибленого руйнування зовнішніх та цитоплазматичних оболонок клітин бурякової стружки, інтенсифікації процесу масообміну, покращенні умов екстракції бурякової стружки та підвищенні виходу цукру. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for preparation of diffusion juice

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, Piddubnyi Volodymyr Antonovych, Shevchenko Oleksandr Yukhymovych, Piddubnyi Yurii Antonovych, Kotenko Mykola Mykolaiovych, Maksymenko Iryna Fadeivna

Назва патенту російською

Система для получения диффузионного сока

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Поддубный Владимир Антонович, Шевченко Александр Ефимович, Поддубный Юрий Антонович, Котенко Николай Николаевич, Максименко Ирина Фаддеевна

МПК / Мітки

МПК: C13D 1/00

Мітки: дифузійного, одержання, система, соку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-85414-sistema-dlya-oderzhannya-difuzijjnogo-soku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система для одержання дифузійного соку</a>

Подібні патенти