Застосування полікристалічного йодидпентатіофосфату міді cu6ps5i як матеріалу композита для твердоелектролітичного джерела енергії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування полікристалічного йодидпентатіофосфату міді Cu6PS5I як матеріалу композита для твердоелектролітичного джерела енергії.

Текст

Застосування полікристалічного йодидпентатіофосфату міді Cu6PS5I як матеріалу композита для твердоелектролітичного джерела енергії. (19) (21) a200804533 (22) 09.04.2008 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) СТУДЕНЯК ІГОР ПЕТРОВИЧ, UA, БУЧУК РОМАН ЮРІЙОВИЧ, UA, КОПЕРЛЬОС БОГДАН МИ ХАЙЛОВИЧ, U A, П АНЬКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, UA, ПРІЦ ІВАН П АВЛОВИЧ, U A (73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, U A 3 85158 нянну з електропровідністю кращих мідевмісних твердих електролітів. Перевага над прототипом полягає у тому, що при такій же технологічності, хімічній стійкості та ефективності іонного транспорту вони потребують менші затрати при їх одержанні, що знижує їх вартість. Приклад Для одержання 10г речовини Cu6PS5I брали 4,5428г Сu, 2,2920г S, 0,4428г Р та 3,7228г СuІ і загружали у кварцеву ампулу довжиною 160мм та діаметром 20мм. Ампулу відкачували до залишкового тиску 10-2Па і далі проводили синтез у такий спосіб: проводили нагрівання з швидкістю 100К/год до температури 450-500К і витримували при ній протягом 24 годин; з швидкістю 100К/год температуру доводили до максимальної - 750-800К і витримували при ній протягом 5-6 діб; проводили охолодження до кімнатної температури з швидкістю 100К/год. Мікрокристалічні порошки з середнім діаметром частинок 50мкм отримувалися шляхом розтирання у агатовій ступці. Композити утворювалися при змішуванні порошку з ПВА (полівінілацетатом). Таблетки діаметром 8мм та товщиною 0,2-2мм пресувалися під тиском 150МПа, висушувалися при кімнатній температурі протягом 15 годин, після чого на їх торцеві поверхні наносили електричні контакти. Композит на основі полікристалічного йодид-пентатіофосфату міді Cu6PS5I з нанесеними електричними контактами представляє собою електролітичну комірку типу Cu|Cu7GeS5I+ПBA|C, де С - графітовий порошок, яка є основним елементом твердоелектролітичного джерела енергії. Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 4 Застосування композиту на основі полікристалічного йодид-пентатіофосфату міді Cu6PS5I у пристроях для виробництва електричної енергії дозволяє покращити характеристики твердоелектролітичного джерела енергії, оскільки забезпечується їх висока технологічність, хімічна стійкість та відносна дешевизна. Використання полікристалічного йодидпентатіофосфату міді Cu6PS5I у ролі матеріалу композиту для твердоелектролітичного джерела енергії дає можливість застосовувати його в різних промислових виробництвах, які потребують нових та ефективних джерел енергії. Планується використання композиту на основі полікристалічного йодид-пентатіофосфату міді Cu6PS5I в лабораторіях УжНУ при виконанні фундаментальних досліджень нових твердоелектролітичних матеріалів. Джерела інформації: 1. Julien С. Technological applications of solid state ionics// Mat.Sci.and Engineering. - 1990. - Vol. B6, №1-2. - P.9-28. 2. Застосування йодид-пентатіофосфату міді Cu6PS5I як матеріалу для твердоелектролітичного джерела енергії: Патент України на корисну модель №23103, МПК (2006) Н01М 6/00, Н01М 6/18// Студеняк І.П., Біланчук В.В., Коперльос Б.М., Панько В.В. - №u200612742; Заявлено 04.12.2006; Опубл. 10.05.2007, Бюл. №6. - 2с - прототип. 3. Orliukas A.F., Ke zionis A., Ka zakevicius E. Impedance spectroscopy of solid electrolytes in the radio frequency range // Solid State Ionics. - 2005. Vol. 176. - P.2037-2043. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Application of polycristalline copper iodide pentatiophosphate cu6ps5i as material for composite for hard electrolitic source of energy

Автори англійською

Studeniak Ihor Petrovych, Buchuk Roman Yuriiovych, Koperlios Bohdan Mykhailovych, Panko Vasyl Vasyliovych, Prits Ivan Pavlovych

Назва патенту російською

Применение поликристаллического иодид-пентатиофосфата меди cu6ps5i в качестве материала композита для твердоэлектролитического источника энергии

Автори російською

Студеняк Игорь Петрович, Бучук Роман Юрьевич, Коперлес Богдан Михайлович, Панько Василий Васильевич, Приц Иван Павлович

МПК / Мітки

МПК: H01M 6/00, H01M 6/18

Мітки: йодидпентатіофосфату, матеріалу, композита, полікристалічного, міді, cu6ps5i, енергії, джерела, застосування, твердоелектролітичного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-85158-zastosuvannya-polikristalichnogo-jjodidpentatiofosfatu-midi-cu6ps5i-yak-materialu-kompozita-dlya-tverdoelektrolitichnogo-dzherela-energi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування полікристалічного йодидпентатіофосфату міді cu6ps5i як матеріалу композита для твердоелектролітичного джерела енергії</a>

Подібні патенти