Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики дилатаційної кардіоміопатії (ДКМП), який полягає в клінічному обстеженні з додатковим клінічним дослідженням крові, що потребує визначення показників перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) (A), кількості лімфоцитів CD95+ (В) і рівня антитіл до білків кардіоміоцитів СОМ-015-15 (С) у сироватці крові хворих ДКМП, після чого визначають відхилення кожного з зазначених показників від норми k1=A/An, k2=В/Вn, k3=С/Сn, де A (CD95+), В (ПОЛ), С (СОМ-015-15), a n - відповідний показник норми у здорових людей, далі розраховують діагностичний коефіцієнт Kd=(k1*k2*k3)1/3, в нормі Kd≤1, при ДКМП Kd>1; якщо коефіцієнт перевищує 1 - діагностують ДКМП.

Текст

Спосіб діагностики дилатаційної кардіоміопатії (ДКМП), який полягає в клінічному обстеженні з додатковим клінічним дослідженням крові, що потребує визначення показників перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) (A), кількості лімфоцитів CD95+ (В) і рівня антитіл до білків кардіоміоцитів СОМ015-15 (С) у сироватці крові хворих ДКМП, після чого визначають відхилення кожного з зазначених показників від норми k1=A/An, k2=В/Вn, k3=С/Сn, де A (CD95+), В (ПОЛ), С (СОМ-015-15), a n - відповідний показник норми у здорових людей, далі розраховують діагностичний коефіцієнт Kd=(k1*k2*k3)1/3, в нормі Kd≤1, при ДКМП Kd>1; якщо коефіцієнт перевищує 1 - діагностують ДКМП. Заявлений винахід відноситься до медицини, зокрема, кардіології і кардіохірургії, і може бути використаний для діагностики дилатаційної кардіоміопатії (ДКМП) у хворих, що вимагають хірургічного лікування (електростимуляції, протезування клапанів трансплантації серця). ДКМП - важке захворювання серцевого м'яза з незначною гіпертрофією міокарда, зі зниженням його скорочувальної здатності, розширенням порожнин серця, розвитком серцевої недостатності (CH), порушенням ритму серця і тромбоемболіями, що приводять до високої смертності хворих. В основі розвитку захворювання ДКМП лежить активація метаболічних процесів, що корелює з інтенсивністю апоптоза, розвитком аутоімуних реакцій і утворенням специфічних аутоантитіл, що приводять до дистрофічних змін у міокарді. Найбільш близьким є спосіб діагностики серцевих захворювань шляхом біохімічних досліджень перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у крові хворих ДКМП [1]. Недоліком зазначеного способу є те, що автори використовували метод для діагностики ДКМП, не враховували імунозапальні механізми розвитку захворювання, використовуючи тільки біохімічні методи дослідження, що не дозволяють діагностувати ДКМП, зважаючи на неспецифічність показників. Задачею способу є удосконалення методу діагностування ДКМП, використовуючи більш специфічні показники, у результаті чого підвищується інформативність і точність діагностування ДКМП. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб діагностики дилатаційної кардіоміопатії потребує визначення показників перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) (А), з додатковим визначенням кількості лімфоцитів CD95+(B) і рівня антитіл до білків кардіоміоцитів COM-015-15(C) у сироватці крові хворих ДКМП, після чого визначали відхилення кожного з зазначених показників від норми k1=A/An, k2=В/Вп, k3=С/Сn, де А(ПОЛ), B(CD95 +), C(COM-015-15), а n - відповідний показник норми у здорових людей, (19) UA (11) 85144 (13) (21) a200710048 (22) 10.09.2007 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) КНИШОВ ГЕНАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, UA, ВОРОБЙОВА ГАНН А МИ ХАЙЛІВНА, UA, БАЛАННІК ЗОЯ ТИ МОФІЇВНА, U A, КЛИ МОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВН А, U A, БЕСПАЛОВА ОЛЕН А ЯРОСЛАВІВН А, U A, ПАРФЕНЮК ЮРІЙ ВОЛОДИ МИРОВИЧ, UA, ДИРДА МАЯ МИКОЛАЇВН А, U A, НАСТЕНКО ЄВГЕН АРНОЛЬДОВИЧ, U A (73) КНИШОВ ГЕНАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, UA, ВОРОБЙОВА ГАНН А МИ ХАЙЛІВНА, UA, БАЛАННІК ЗОЯ ТИ МОФІЇВНА, U A, КЛИ МОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВН А, U A, БЕСПАЛОВА ОЛЕН А ЯРОСЛАВІВН А, U A, ПАРФЕНЮК ЮРІЙ ВОЛОДИ МИРОВИЧ, UA, ДИРДА МАЯ МИКОЛАЇВН А, U A, НАСТЕНКО ЄВГЕН АРНОЛЬДОВИЧ, U A C2 1 3 85144 далі розраховуємо діагностичний коефіцієнт Kd = (k1*k2*k3), в нормі Kd£1, при ДКМП Kd>1; якщо 4 коефіцієнт перевищує 1 - діагностують ДКМП. Таблиця №1 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 № Іст. хвороби №1478/07 №3206/06 №5902/06 №4759/06 №4981/06 №4633/06 №4536/06 №3068/06 №2210/06 №5868/06 №1607/07 Діагностичний коефіцієнт 1,22 0,93 0,86 1,33 1,16 1,31 1,44 1,57 1,05 0,72 1,19 Спосіб виконується таким чином: у хворого з ліктьової вени роблять забір крові в гепаринізовану пробірку 3мл (20од. гепарину на 1мл крові). Мононуклеарну завись (лімфоцити) одержують на градієнті фікол-верографіну (d-1,077). CD95+ визначали за допомогою моноклональних антитіл ("Вітебський медичний університет", Білорусія), аутоантитіла до COM-015-15 визначали за допомогою набору реагентів фірми (Елі-вісцеро-тест "ИММУНКУЛУС", Росія ), облік результату проводився за допомогою імуноферментного аналізатора "Multiscan Ascent v 1.24". Рівень ПОЛ визначали в тесті з тіобарбітуровою кислотою (ТБК) за методикою, описаною JLM. Андрєєвою [2]. Приклад №1. Хворий Г., 23 року, історія хвороби №3068, госпіталізований 09.07.2006р. з діагнозом ДКМП?, СНІІБ. КДО - 364мл, KCO - 289мл. Показники: CD95+ - 32%, ПОЛ - 15,64пкг/мл; COM015-15 - 96,4 у.од., k1=0.71, k2=1.95, k3=2.8, kd=1.57. Підтверджений діагноз ДКМП. Приклад №2. Хвора K., 56 років, історія хвороби №5902, госпіталізована 19.06.2006р. З діагнозом IXC і ДКМП?, СHIІБ. КДО - 239мл, 160-239мл. Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін Наявність чи відсутність ДКМП + + + + + + + + Показники: CD95+ - 19%, ПОЛ -12пкг/мл; СОМ-01515-31у.од., k1=0.42 k2=1.5, k3=1.033, kd =0.86 Діагноз ДКМП не підтверджений. Запропонованим способом проведена діагностика дилатаційної кардіоміопатії 11 хворим. При цьому у 8 хворих діагностована дилатаційна кардіоміопатія, а у 3 хворих діагноз не підтверджений, що підтвердилось подальшими інструментальними методами діагностики. У той же час при обстеженні 11 хворих за способом-аналогом в З випадках діагноз був не точний. Таким чином, використання запропонованого способу дозволяє підвищити точність діагностики дилатаційної кардіоміопатії. Літературні джерела: 1. Жданюк Ю.И. Состояние перекисного окисления липидов у больных кардиомиопатиями: Автореф. дис. канд. мед. наук. - M., 1992. 2. Андреева Л.М., Кожемякин Л.А., Ки шкун А.А. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой. // Лаб.дело. - 1988.-№11.-С.41-43. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnostics of dilatation cardiomyopathia

Автори англійською

Knyshov Henadii Vasyliovych, Vorobiova Hanna Mykhailivna, Balannic Zoia Tymofiivna, Klymova Liudmyla Mykolaivna, Bespalova Olena Yaroslavivna, Parfeniuk Yurii Volodymyrovych, Dyrda Maia Mykolaivna, Nastenko Yevhen Arnoldovych

Назва патенту російською

Способ диагностики дилатационной кардиомиопатии

Автори російською

Кнышов Геннадий Васильевич, Воробьева Анна Михайловна, Баланник Зоя Тимофеевна, Климова Людмила Николаевна, Беспалова Елена Ярославовна, Парфенюк Юрий Владимирович, Дирда Майя Николаевна, Настенко Евгений Арнольдович

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00, G01N 33/49

Мітки: діагностики, дилатаційної, спосіб, кардіоміопатії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-85144-sposib-diagnostiki-dilatacijjno-kardiomiopati.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики дилатаційної кардіоміопатії</a>

Подібні патенти