Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вальцьовий льонобральний апарат, що містить раму з розміщеними на ній подільниками, бральними секціями та поперечним транспортером, який відрізняється тим, що бральні секції виконано у вигляді розміщених попарно між подільниками прогумованих вальців з гвинтовими навивками та конусоподібними наконечниками, а також з горизонтальною віссю обертання, спрямованою вздовж напрямку руху машини, крім того, від подільників до поперечного транспортера над вальцями розміщено спрямовуючі прутки на двох рівнях у вертикальній площині.

Текст

Вальцьовий льонобральний апарат, що містить раму з розміщеними на ній подільниками, бральними секціями та поперечним транспортером, який відрізняється тим, що бральні секції виконано у вигляді розміщених попарно між подільниками прогумованих вальців з гвинтовими навивками та конусоподібними наконечниками, а також з горизонтальною віссю обертання, спрямованою вздовж напрямку руху машини, крім того, від подільників до поперечного транспортера над вальцями розміщено спрямовуючі прутки на двох рівнях у вертикальній площині. (19) (21) a200704799 (22) 28.04.2007 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) ДУДАРЄВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, UA, КІРЧУК РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ, U A (73) ЛУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, UA (56) UA 10753, 25.12.1996 UA 48680, 15.08.2002 SU 40648, 31.12.1934 FR 2621777, 21.04.1989 3 85126 чого відбувається входження виступів гвинтової навивки одного вальця 2 у простір між виступами гвинтової навивки іншого. Зі сторони подільників 1 до вальців 2 притиснуті щітки 3. За вальцями 2 на рамі розміщується поперечний транспортер 4, який складається з трьох ланцюгових передач, до ланок яких прикріплені пальці 5. Між робочими вітками поперечного транспортера 4 встановлені вертикальні спрямовуючі пластини 6. Під поперечним транспортером 4 розміщується опорний транспортер 7 у вигляді бігової доріжки. Від подільників 1 до поперечного транспортера 4 над вальцями 2 передбачені спрямовуючі прутки 8 на двох рівнях у вертикальній площині. Вальцьовий льонобральний апарат працює наступним чином. Під час руху машини полем подільники 1 розділяють стеблостій льону та спрямовують стебла у бральну секцію. У бральній секції конусоподібними наконечниками стебла спрямовуються у простір між вальцями 2. Стебла льону захоплюються гвинтовими навивками вальців 2 та внаслідок їх обертання переміщуються вверх та вздовж вальців 2. Під час цього стебла розплющуються у нижній частині, витягуються з ґрунту та підводяться до поперечного транспортера 4. На ділянці від подільників 1 до поперечного транспортера 4 верхня Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 4 частина стебел рухається каналом, утвореним спрямовуючими прутками 8 на двох рівнях у вертикальній площині, що унеможливлює їх намотування на робочі поверхні та пошкодження. Стебла, захоплені пальцями 5 поперечного транспортера 4 над вальцями 2, переміщуються ними у вертикальній площині між спрямовуючими прутками 8 бральної секції. Далі, з'єднуючись зі стеблами інших бральних секцій, стебла переміщуються поперечним транспортером 4 між спрямовуючими прутками 8 та вертикальними спрямовуючими пластинами 6 і виводяться з вальцьового льонобрального апарата. Для усунення можливого випадання вниз з поперечного транспортера 4, а також для підрівнювання стебел у стрічці вони гузирями впираються в опорний транспортер 7, швидкість якого має дорівнювати швидкості поперечного транспортера 4. Притиснуті до вальців 2 щітки 3 призначені для їх очищення від залишків стебел та ґрунту. Запропонований вальцьовий льонобральний апарат дозволяє зменшити ширину захвату бральної секції, а це зменшує розтягнутість стебел у стрічці. Розплющення стебел у нижній частині дозволяє прискорити процес їх вилежування в тресту зі збереженням якісних показників. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Roller flax-pulling unit

Автори англійською

Dudariev Ihor Mykolaiovych, Kirchuk Ruslan Vasyliovych

Назва патенту російською

Вальцевой льнотеребильный аппарат

Автори російською

Дударев Игорь Николаевич, Кирчук Руслан Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01D 45/00, A01D 11/00

Мітки: вальцьовий, льонобральний, апарат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-85126-valcovijj-lonobralnijj-aparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вальцьовий льонобральний апарат</a>

Подібні патенти