Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Mac-аналізатор, що містить магнітну систему, регулюючий пристрій, камеру з джерелом іонів, камеру аналізатора і детектор іонів, який відрізняється тим, що магнітна система містить постійний магніт, який складається щонайменше із двох частин із зазорами між ними, а регулюючий пристрій виконано у вигляді шунта з пластин магнітном'якого матеріалу, розташованих в зазорах між частинами постійного магніту та виконаних з можливістю руху вздовж цих зазорів.

Текст

Mac-аналізатор, що містить магнітну систему, регулюючий пристрій, камеру з джерелом іонів, камеру аналізатора і детектор іонів, який відрізняється тим, що магнітна система містить постійний магніт, який складається щонайменше із двох частин із зазорами між ними, а регулюючий пристрій виконано у вигляді шун та з пластин магнітном'якого матеріалу, розташованих в зазорах між частинами постійного магніту та виконаних з можливістю руху вздовж цих зазорів. (19) (21) a200704654 (22) 26.04.2007 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) ЗАПОРОЖЕЦЬ ОЛЕГ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, UA (73) ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ, UA (56) SU 1018176 A, 15.05.1983 SU 1596401 A1, 30.09.1990 JP 5135735, 01.06.1993 JP 60062056, 10.04.1985 3 85124 Використання всіх істотних ознак, включаючи відміни, дозволить суттєво спростити конструкцію мас-аналізатора, знизити енерговитрати та підвищити надійність. Конструкція приладу пояснюється кресленням. На Фіг.1 приведена принципова схема масаналізатора (вигляд спереду), на Фіг.2 - вигляд зверху. На Фіг.3 показана дія шунта на напруженість магнітного поля в робочому зазорі. Мас-аналізатор містить камеру 1 в середині якої розташовані джерело іонів 2 та детектор іонів 3. В магнітну систему 4 входить магнітопровід 5, наконечники 6 з робочим зазором 7 між ними, магніти 8 з зазорами 9 між ними та шунт 10, який розташований з можливістю входу в зазори 9 постійного магніту 8 для створення магнітної розгортки. Наконечники 6 з магніто-м'якого заліза застосовуються для вирівняння локальних неоднорідностей магніто-силових ліній, виконаних з допуском паралельності між собою в декілька мікрон (в тім, як і в разі електромагніту). При конструюванні підбором ширини зазорів 9 між магнітами 8 та розмірів шунта 10 забезпечу Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 4 ється можливість зменшувати або збільшува ти діапазон реєстрації мас-спектра. Mac-аналізатор працює наступним чином. При висун утому шунті 10, напруженість магнітного поля в робочому зазорі 7 між наконечниками 6 максимальна, мас-аналізатор налаштований на реєстрацію іонів максимальної маси (Мmах). При переміщенні шунту 10 вздовж зазорів 9 між магнітами 8 полюса між N та S шунтуються, дія коерцитивної сили кожного магніту зменшується, як наслідок напруженість також зменшується рівномірно по всій площині наконечників 6 і становить мінімальною при повному введені шунту 10. В даному випадку будуть реєструватись іони мінімальної маси (Мmin). Виконання запропонованого винаходу дозволить: - знизити енерговитрати і спростити конструкцію за рахунок нового регулюючого пристрою; - збільшити надійність мас-аналізатора за рахунок відсутності джерела живлення електромагніта та електронного пристрою магнітної розгортки; - економити кольоровий метал (мідь). Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mass-anaylyzer

Автори англійською

Zaporozhets Oleh Viacheslavovych

Назва патенту російською

Масс-анализатор

Автори російською

Запорожец Олег Вячеславович

МПК / Мітки

МПК: H01J 3/00, H01J 49/26

Мітки: мас-аналізатор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-85124-mas-analizator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мас-аналізатор</a>

Подібні патенти