Спосіб визначення ефективності ад’ювантів, які застосовують з ауксиноподібними гербіцидами

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення ефективності ад'ювантів, які застосовують з ауксиноподібними гербіцидами, який включає обробку листків рослин ад'ювантом та гербіцидом, який відрізняється тим, що включає визначення виділення етилену листками рослин.

Текст

Спосіб визначення ефективності ад'ювантів, які застосовують з ауксиноподібними гербіцидами, який включає обробку листків рослин ад'ювантом та гербіцидом, який відрізняється тим, що включає визначення виділення етилену листками рослин. UA (21) a200703253 (22) 27.03.2007 (24) 25.11.2008 (46) 25.11.2008, Бюл.№ 22, 2008 р. (72) ТРАЧ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА, UA, НІЗКОВ ЄВГЕН ІВАНОВИЧ, UA, МОРДЕРЕР ЄВГЕН ЮЛІЙОВИЧ, UA (73) ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ, UA (56) SU 1704065, A1, 07.01.1992 SU 492805, A1, 25.11.1975 UA 20998, A, 27.02.1998 Мордерер Є.Ю., Нізков Є.І., Родзевич О.П. Фізіологічний критерій оцінки фітотоксичної дії ауксиноподібних гербіцидів // Проблеми бур'янів і шляхи зниження забур'янення орних земель. Матеріали 4-ої науково-теоретичної конференції Українського наукового товариства гербологів. Київ, 3-4 березня 2004р. - К.: Колобіг, 2004. - С.174-178 C2 2 (19) 1 3 84795 коштовного обладнання для реєстрації радіоактивності. В основу винаходу поставлено задачу створення нового способу визначення ефективності ад'ювантів, який би був більш швидким у виконанні, більш безпечним і більш дешевим. Задача винаходу досягається розробкою нового способу визначення ефективності ад'ювантів, які застосовують з ауксиноподібними гербіцидами, який заснований на обробці листків рослин ад'ювантом та гербіцидом і визначенні виділення етилену листками рослин. Приклад. Рослини квасолі (Phaseolus vnlgaris L.) вирощували в вегетаційних умовах в посудинах місткістю 0,5кг на суміші лугово-черноземного грунту та піску у співвідношенні 1:1. Вміст гумусу в суміші 1,5% (5), рН 6,0 (5). Денна температура повітря становила 20-22°С, нічна -18-20°С. Вологість ґрунтової суміші підтримували на рівні 60% повної вологоємності. Через тиждень після появи сходів (фаза двох справжніх листків) рослини обробляли гербіцидом 2,4-Д окремо або у суміші з адьювантами Актироб чи Біопауер. Визначення активності ад'ювантів Актироб Б та Біопауер виконували наступним чином. Через 6 та 24 години після обробки відділяли листки, наважку у 2г інкубували 24 години у герметичних флаконах об'ємом 20мл при Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 4 20°С, вміст етилену визначали газохроматографічним методом (6). Література: 1. Методические рекомендации по испытанию препаратов на гербицидную активность // Черкассы: Отделение НИИТЭХИМ, 1984. - 27с. 2. Лой Н.П., Кукаленко С.С. О системе скрининга гербицидов.- М.:НИИТЭХИ М, 1983. - 20с. 3. Wanamarta G., Penner D., Kells J.J. Identification of efficacious adjuvants tor sethoxydim and bentazon // Weed Technology. - l 989. - 3, - P.6066. 4. Bridges D.C., Smitib A.E., Falb L.N. Effect of adjuvant on faliar absorption and activity of clethodim and polar degradation prodacts of clethodim // Weed Science. - 1991. - 39. - P.543-547. 5. Радов А.С., Пустовой И.В., Корольков А.В. Практикум по агрохимии. - М.: Агропромиздат, 1985. - 312с. 6. Мордерер Є.Ю., Нізков Є.І., Родзевич О.П. Фізіологічний критерій оцінки фітотоксичної дії ауксиноподібних гербіцидів //Проблеми бур'янів і шляхи зниження забур'янення орних земель. Матеріали 4-ої науково-теоретичної конференції Українського наукового товариства гербологів. Київ, 3-4 березня 2004р. - К.: Колобіг, 2004. С.174-178. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining effectiveness of adjuvant used with auxin-like herbicides

Автори англійською

Trach Valentyna Vasylivna, Nizkov Yevhen Ivanovych, Morderer Yevhen Yuliiovych

Назва патенту російською

Способ определения эффективности адъювантов, которые применяют с ауксиноподобными гербицидами

Автори російською

Трач Валентина Васильевна, Низков Евгений Иванович, Мордерер Евгений Юльевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 30/00, A01N 25/24, C07C 11/00, A01P 13/02

Мітки: визначення, ад'ювантів, застосовують, ефективності, спосіб, гербицидами, ауксиноподібними

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-84795-sposib-viznachennya-efektivnosti-adyuvantiv-yaki-zastosovuyut-z-auksinopodibnimi-gerbicidami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення ефективності ад’ювантів, які застосовують з ауксиноподібними гербіцидами</a>

Подібні патенти