Оптико-електронний пристрій ідентифікації номерного знака дорожнього транспортного засобу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Оптико-електронний пристрій ідентифікації номерного знака дорожнього транспортного засобу, що містить фотоелектричну вимірювальну трубу, відбивну кодову марку, електронний блок перетворення світлового сигналу, що відрізняється тим, що відбивна кодова марка встановлена (нанесена) на зворотному боці номерного знака дорожнього транспортного засобу, а фотоелектрична вимірювальна труба жорстко встановлена на конструкції дорожнього транспортного засобу на рівні знаходження відбивної кодової марки, при цьому вихід електронного блока перетворення світлового сигналу має зв'язок з входом радіотелефонного дистанційного передавача інформації.

Текст

Оптико-електронний пристрій Ідентифікації номерного знака дорожнього транспортного засобу, що містить фотоелектричну вимірювальну тру бу, відбивну кодову марку, електронний блок перетворення світлового сигналу, що відрізняється тим, що відбивна кодова марка встановлена (нанесена) на зворотному боці номерного знака дорожнього транспортного засобу, а фотоелектрична вимірювальна труба жорстко встановлена на конструкції дорожнього транспортного засобу на рівні знаходження відбивної кодової марки, при цьому вихід електронного блока перетворення світлового сигналу має зв'язок з входом радіотелефонного дистанційного передавача інформації. Оптико-електронний пристрій ідентифікації номерного знаку дорожнього транспортного засобу (ДТЗ) відноситься до галузі приладів контролю. Відомі різні контрольні та охоронні прилади і засоби контролю, наприклад кодові електронні замки, прилади вимірювання оптичної картини [1], оптико-електронні прилади ідентифікації зображення об'єкту по відбиваючій кодовій марці [2]. Недоліками таких приладів є відсутність дистанційних каналів адресного сповіщення про наявність або відсутність заданого кодового сигналізатора. Найбільш близьким аналогом запропонованого пристрою є оптико-електронний прилад ідентифікації зображення об'єкту по відбиваючій кодовій марці [2], наприклад, ідентифікація товару по штрих-коду, який можна прийняти за прототип. Задачею цієї корисної моделі є створення пристрою, що забезпечує фіксування несанкціонованого зняття номерного знаку ДТЗ (наприклад при викраденні) з подачею сигналу про відсутність штатного номерного знаку ДТЗ. Поставлена задача вирішується за рахунок створення оптико-електронного пристрою ідентифікації номерного знаку (ДТЗ), який вміщує фотоелектричну вимірювальну трубу, відбиваючу кодову марку, електронний блок перетворення світлового сигналу, який відрізняється тим, що відбиваюча кодова марка встановлена (нанесена) на зворотному боці номерного знаку ДТЗ, а фотоелектрична вимірювальна труба жорстко встановлена на конструкції ДТЗ на рівні знаходження відбиваючої кодової марки, при цьому вихід електронного блоку перетворення світлового сигналу має зв'язок з входом радіотелефонного дистанційного передавача інформації. Технічний ефект заключається в тому, що запропонований пристрій дозволяє зафіксувати несанкціоновану заміну номерного знаку ДТЗ і цим самим своєчасно прийняти заходи проти його викрадення. На фіг. зображено схему запропонованого пристрою. 1 - номерний знак ДТЗ; 2 - відбиваюча кодова марка, яка нанесена на зворотному боці номерного знаку ДТЗ; 3 - об'єктив фотоелектричної вимірювальної (автоколімаційної) труби; 4 - світлорозподільча пластина; 5 - діафрагма; 6 - конденсор; 7 - джерело світла; 8 - фотоприймач; 9 - електронний блок перетворення (ЕБП); 10 - дистанційний передавач інформації; 11 - приймач чергового оператора. Пристрій працює наступним чином: світловий сигнал фотоелектричної вимірювальної (автоколі СО со со 00 Ої 6433 маційноі") труби випромінюється джерелом світла 7. Відбиваюча кодова марка 2 закріплена (нанесена) на зворотній стороні номерного знаку ДТЗ. Фотоелектрична вимірювальної' (автоколімаційна) труба (поз. З, 4, 5, 6, 7, 8) встановлюється та закріплюється на конструкції кузова ДТЗ на рівні відбиваючої кодованої марки 2. Передавач 10 встановлюють на кузові ДТЗ в місці, що дозволяє передавати в ефір радіосигнали. Відбившись від напІвпрозорової поверхні світлорозподільчої пластини 4, світловий сигнал подається в об'єктив З, яки направляє світловий потік на відбивачу кодову марку 2. Марка 2 відбиває світловий сигнал, при цьому сигнал кодується за допомогою нанесеної на марку кодованої картини. Відбитий закодований світловий сигнал знову потрапляє в об'єктив З, який в своєму фокусі на багатоелементнім фотоприймачі 8 формує кодове зображення відбиваючої кодової марки 2. Фотоприймач 8 зчитує кодоване зображення відбиваючої кодової марки, перетворюючи його у цифровий електричний сигнал та передає останній в перетворювач 9 (ЕБП), який посилює цей сигнал, порівнює його із закладеним у пам'ять еталонним цифровим кодовим сигналом, встановлює ідентичність вказаних кодів та перетворює його у цифровий код наявності штатного номерного знаку ДТЗ для передачі чер 4 говому оператору через передавач дистанційного зв'язку 10. Дистанційний передавач інформації 10 передає за запитом чергового оператора (або ініціативно у задані моменти часу), посилає сигнал про наявність штатного номерного знакуДТЗ на приймач 11 чергового оператора. При несанкціонованій установці нештатного номерного знаку (або його відсутності) ДТЗ на об'єктив 3 потрапляє світловий сигнал, у якого відсутній заданий код. Цей код порівнюється з еталонним кодом в електронному блоці перетворення 9, і вданому випадку всиновлюється факт неспівпадання кодів. При цьому в блоці 9 виробляється цифровий сигнал про відсутність штатного номерного знаку ДТЗ і передається в приймач 11 для оповіщення чергового оператора. Таким чином, запропонований пристрій дозволяє зафіксувати несанкціоновану заміну номерного знаку ДТЗ і цим самим своєчасно прийняти заходи проти викрадення ДТЗ. Література: 1. Якушенков Ю.Г. Теория и устройство оптико-электронных приборов. М. Недра. 1984. 2. Боровий В.О., Бурачек В.Г., Борисюк Л.В. Автоматизація геодезичних вимірювань Чернігів, ЧДІЕУ. 2004. З 4 Л V/ 1 8 Комп'ютерна верстка А Крулевський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Optoelectronic device for identification of number plate of a road transport vehicle

Автори англійською

Burachek Vsevolod Hermanovych, Vasyliev Oleksandr Pavlovych, Karakai Sergii Vasyliovych

Назва патенту російською

Оптико-электронное устройство идентификации номерного знака дорожного транспортного средства

Автори російською

Бурачек Вселовод Германович, Васильев Александр Павлович, Каракай Сергей Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B60R 25/00

Мітки: дорожнього, оптико-електронний, пристрій, транспортного, засобу, ідентифікації, знака, номерного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-8433-optiko-elektronnijj-pristrijj-identifikaci-nomernogo-znaka-dorozhnogo-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Оптико-електронний пристрій ідентифікації номерного знака дорожнього транспортного засобу</a>

Подібні патенти