Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для проведення процесу окислення за допомогою променевої енергії, що складається із кварцового реактора, виготовленого із труби з розширеною центральною частиною, механізму обертання реактора навколо своєї осі і, як нагрівача, оптичної печі, який відрізняється тим, що реактор додатково обладнано механізмом зворотно-поступального руху, який складається з рухомої рамки-кронштейна, перетворювача обертального руху у зворотно-поступальний та електричного двигуна.

Текст

Пристрій для проведення процесу окислення за допомогою променевої енергії, що складається із кварцового реактора, виготовленого із труби з розширеною центральною частиною, механізму обертання реактора навколо своєї осі і, як нагрівача, оптичної печі, який відрізняється тим, що реактор додатково обладнано механізмом зворотнопоступального руху, який складається з рухомої рамки-кронштейна, перетворювача обертального руху у зворотно-поступальний та електричного двигуна. (19) (21) a200612638 (22) 01.12.2006 (24) 25.09.2008 (46) 25.09.2008, Бюл.№ 18, 2008 р. (72) КОРЧЕМНА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА, U A, ПАСІЧНИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, UA, ОСТАПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, ЛИТВИНЕНКО ЮРІЙ МИ ХАЙЛОВИЧ, U A (73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. І.М.ФРАНЦЕВИЧА НАН УКРАЇНИ, U A (56) SU 1714304, A1, 23.02.1992 SU 1039968, A, 07.09.1983 SU 855367, 15.08.1981 US 4432344, 21.02.1984 SU 244306, 30.06.1978 3 84210 розташованого вздовж оптичної осі концентратора циліндричного тигля, що виконаний із оптично прозорого термостійкого матеріалу, механізму обертального і гвинтового руху тигля і нагрівана у вигляді сонячної печі [М.М.Остро ушенко, Солнечная печь, А.с. SU№1714304 Al, F24J2/02, Бюл.№7.23.09.92]. Недоліком пристрою є неможливість зворотнопоступального руху тигля із матеріалами, що окисляють. Задачею винаходу «Пристрій для проведення процесу окислення за допомогою променевої енергії» є підвищення якості процесу окислення. Підвищення якості процесу окислення досягнуто за рахунок того, що до пристрою, який складається із кварцового реактор Д виготовленого із труби з розширеною центральною частиною, механізму обертання реактор/; навколо своєї осі і нагрівача, в якості якого використовують оптичну піч (сонячну, електродугову або газорозрядну), прилаштовано механізм зворотнопоступального руху реакторі, який складається з рухомої рамкикронштейна, перетворювача обертального руху у зворотно-поступальний та електричного двигуна. Позитивний ефект досягається за рахунок того, що при зворотно-поступальному pyху контейнера, що обертається, створюються додаткові сприятливі умови для неодноразового і всебічного нагрівання гранульованих частинок, внаслідок чого процес окислення проходить швидше і повніше. На Фіг. показано принципову схему пристрою, що пропонується. У фокусі концентратора [1] розміщено кварцовий реактор [2], виготовлений із труби з розширеною центральною частиною, всередині якого знаходиться гранульований матеріал, який підлягає окисленню. Ме ханізм обертання [3] розміщено на осі реактора [2], а механізм зворотно-поступального руху реактора, який складається з рухомої рамки-кронштейнд [4], перетворювача Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 4 [5] обертального руху у зворотно-поступальний та електричного двигуна [6], розташовано перпендикулярно до оптичної осі концентратора. Пристрій працює наступним чином. Концентрована променева енергія (Сонця або оптичної лампи - на Фіг. не показано) від концентратора [1] нагріває гранульований матеріал, розташований у реакторі [2], який обертається навколо своєї осі за допомогою механізму [3] та рухається зворотнопоступально вздовж осі під дією електричного двигуна [6], перетворювача [5] та рухомої рамкикронштейнА[4], що забезпечує ефективне окислення всього матеріалу. Приклад здійснення винаходу. В першому досліді у кварцовий реактор з довжиною робочої частини 50мм засипали 97 грамів гранульованих частинок відходів твердих сплавів ВК8 (фракція 1,5 - 2,5мм), запустили механізм обертання реактор а із швидкістю 10 обертів за хвилину і нагрівали реактор у сонячній печі СГУ-6 на базі параболоідного дзеркала діаметром 2,8м з діаметром фокусної плями 20мм протягом 40 хвилин при температурі 8000C (ізотермічно). Ступінь окислення продуктів визначався за допомогою рентгенофазового аналізу. Дані аналізу показали, що в першому досліді кількість оксиду WO3 склала 17,6г. Другий дослід проводили при тих же самих умовах, за винятком того, що реактор додатково рухався зворотно-поступально із швидкістю три цикли за хвилину. В другому досліді кількість оксиду WO3 склала 21,8г, тобто, на 24% більше, ніж у першому. Таким чином, наявність механізму зворотнопоступального руху реактор/і забезпечила підвищення якості процесу окислення відходів твердих сплавів, що сприяло їх більш ефективній переробці, і, в кінцевому рахунку, покращанню екологічного середовища довкілля. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for realization of oxidation process by means of radiation energy

Автори англійською

Korchemna Valeria Serhiivna, Pasichnyi Vladyslav Vasyliovych, Ostapenko Serhii Oleksandrovych, Lytvynenko Yurii Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для проведения процесса окисления при помощи лучевой энергии

Автори російською

Корчемна Валерия Сергеевна, Пасечный Владислав Васильевич, Остапенко Сергей Александрович, Литвиненко Юрий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: F24J 2/02, C22B 34/00

Мітки: променевої, процесу, пристрій, окислення, енергії, проведення, допомогою

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-84210-pristrijj-dlya-provedennya-procesu-okislennya-za-dopomogoyu-promenevo-energi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для проведення процесу окислення за допомогою променевої енергії</a>

Подібні патенти