Спосіб моделювання медикаментозного гастроентериту з виразково-ерозійним процесом у лабораторних щурів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання медикаментозного гастроентериту з виразково-ерозійним процесом у щурів, що включає застосування фармакологічного препарату протизапальної дії, який відрізняється тим, що перорально задають розчин диклофенаку у дозах 3,5-4,5 мг/кг маси тіла (тяжка форма перебігу захворювання) або 2,5-3,5 мг/кг маси тіла (середня тяжкість перебігу захворювання), протягом чотирнадцяти діб один раз на добу, викликаючи запальний процес в результаті подразнюючої дії соляної кислоти на незахищену слизову оболонку шлунка та кишечнику.

Текст

Спосіб моделювання медикаментозного гастInternet роентериту з виразково-ерозійним процесом у щурів, що включає застосування фармакологічного препарату протизапальної дії, який відрізняється тим, що перорально задають розчин диклофенаку у дозах 3,5-4,5мг/кг маси тіла (тяжка форма перебігу захворювання) або 2,5-3,5мг/кг маси тіла (середня тяжкість перебігу захворювання), протягом чотирнадцяти діб один раз на добу, викликаючи запальний процес в результаті подразнюючої дії соляної кислоти на незахищену слизову оболонку шлунка та кишечнику. UA (21) a200610876 (22) 16.10.2006 (24) 26.08.2008 (46) 26.08.2008, Бюл.№ 16, 2008 р. (72) МЕЛЬНИЧУК ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, UA, ГРИЩЕНКО ВІКТОРІЯ АН АТОЛІЇВН А, UA, ТЕРЕЩЕНКО СВІТЛАН А ВІКТОРІВН А, U A, РЕБРОВА ЗІНАЇДА БОРИСІВН А, U A (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, UA (56) RU 2195024 С2, 20.12.2002 Загородний М.І. Обґрун тування ефективності комбінованої терапії гастропатій, викликана диклофенаком натрію, у хворих на остеоартроз (експериментально-клінічне дослідження). Автореф... канд.мед.н. 14.01.02 - внутрішні хвороби.- Київ2003.-28.01.2003 Пентюк Н.О. Нефротоксичність не стероїдних протизапальних препаратів та її корекція триметазидином (клініко-експериментальне дослідження). Автореф... канд. мед.н. 14.01.28 - клінічна фармакологія. Київ-2001.- 24.03.2001 C2 2 (19) 1 3 83904 ерозійним процесом і характерним для ентеропатології симптомокомплексом у більш короткий термін та з різним ступенем тяжкості перебігу. Поставлене винаходом завдання досягається тим, що у способі моделювання медикаментозного гастроентериту з виразково-ерозійним процесом у щурів, що включає застосування фармакологічного препарату прозапальної дії, згідно винаходу перорально задають розчин диклофенаку у дозах 3,5-4,5мг/кг маси тіла (тяжка форма перебігу захворювання) або 2,5-3,5мг/кг маси тіла (середня тяжкість перебігу захворювання), протягом чотирнадцяти діб один раз на добу, викликаючи запальний процес в результаті подразнюючої дії соляної кислоти на незахищену слизову оболонку шлунка та кишечнику. Диклофенак відноситься до групи нестероїдних протизапальних препаратів. Основний механізм дії диклофенаку на органи апарату травлення пов'язаний з його гальмівним впливом на синтез простагландинів. Він інгібує активність циклооксигеназ (ЦОГ), проте, не являючись селективним препаратом, пригнічує активність не лише ЦОГ 2, що веде до зменшення запального процесу, але й ЦОГ 1, яка забезпечує у слизовій оболонці синтез простагландинів - регуляторів секреції захисного слизу, рівня бікарбонатів та повноцінного кровозабезпечення стінки кишечнику. У результаті подразнюючої дії соляної кислоти на незахищену слизову оболонку шлунка та кишечнику розвивається запальний процес, який ускладнюється розвитком виразково-ерозійних змін на її поверхні. Відтворення моделі проводиться на білих щурах лінії Вістар двомісячного віку, з середньою масою тіла 180,0 - 200,0г. Для цього розчин диклофенаку задають перорально у дозах 2,5 3,5мг/кг маси тіла тварини (середня ступінь тяжкості захворювання) і 3,5 - 4,5мг/кг маси тіла тварини Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 4 (тяжка форма захворювання), один раз на добу, впродовж 14 діб. Вже з третьої доби моделювання патологічного процесу у тварин спостерігаються характерні для ентеропатології клінічні ознаки (зниження апетиту і маси тіла, блідість слизових оболонок, розм'якшення калових мас, в яких відмічаються домішки слизу і рештки неперетравленого корму). Більш важкий клінічний стан відмічається у тварин, які отримують максимальну дозу диклофенаку, що може закінчуватись летально з ознаками виснаження у загиблих тварин. Ефект від використання препарату, який пропонується в моделі, та клінічний прояв захворювання у щурів ілюстр ується наступним прикладом. При патолого-анатомічному розтині у щурів відмічається: геморагічне запалення слизової оболонки шлунка і кишечнику з наявними ерозіями та виразками, можливий фібринозний перитоніт, венозна гіперемія, зерниста і жирова дистрофія печінки. Отже, у щурів, яким застосовували високі дози диклофенаку, були виявлені клінічні і патологоанатомічні ознаки розвитку тяжкої форми захворювання з наявними ускладненнями з боку інших органів та систем. Експериментальна модель відтворення гастроентериту з виразково-ерозійним процесом у щурів характеризується вираженими клінічними та патолого-анатомічними ознаками та патологічними змінами стінок шлунка і кишечнику рекомендується для використання як у ветеринарній, так і в гуманній медицині для проведення експериментальних робіт з метою вивчення особливостей ультраструктурних та метаболічних змін в організмі тварин за розвитку гастроентеропатології з різним ступенем тяжкості перебігу, а також для клінічного випробування новостворених препаратів та впровадження в медицину ефективних схем лікування. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for modeling drug-induced gastro-enteritis with ulcer-erosion process in laboratory rats

Автори англійською

Melnychuk Dmytro Oleksiovych, Tereschenko Svitlana Viktorivna, Rebrova Zinaida Borysivna

Назва патенту російською

Способ моделирования медикаментозного гастроэнтерита с язвенно-эрозионным процессом у лабораторных крыс

Автори російською

Мельничук Дмитрий Алексеевич, Терещенко Светлана Викторовна, Реброва Зинаида Борисовна

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/28

Мітки: процесом, щурів, моделювання, гастроентериту, спосіб, лабораторних, медикаментозного, виразково-ерозійним

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-83904-sposib-modelyuvannya-medikamentoznogo-gastroenteritu-z-virazkovo-erozijjnim-procesom-u-laboratornikh-shhuriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання медикаментозного гастроентериту з виразково-ерозійним процесом у лабораторних щурів</a>

Подібні патенти