Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій буксирний, що містить гнучку тягу з надітими на неї кільцями та вузол натягу, який відрізняється тим, що вузол натягу виконаний у вигляді надітих на гнучку тягу й утворюючих гвинтову пару двох різьбових втулок, що виконані з можливістю зближення або віддалення одна відносно іншої, причому одна з них обладнана контргайкою.

2. Пристрій буксирний за п. 1, який відрізняється тим, що різьбові втулки й контргайка обладнані елементами, що полегшують їх обертання, наприклад воротками.

Текст

1. Пристрій буксирний, що містить гнучк у тягу з надітими на неї кільцями та вузол натягу, який відрізняє ться тим, що вузол натягу виконаний у вигляді надітих на гнучку тягу й утворюючи х гвинтову пару двох різьбових втулок, що виконані з можливістю зближення або віддалення одна відносно іншої, причому одна з них обладнана контргайкою. 2. Пристрій буксирний за п. 1, який відрізняється тим, що різьбові втулки й контргайка обладнані елементами, що полегшують їх обертання, наприклад воротками. (19) (21) a200608804 (22) 07.08.2006 (46) 25.07.2008, Бюл.№ 14, 2008 р. (72) КРИВОУС ІГОР БОРИСОВИЧ, UA, ПОЛОВИНКА ДАНИЛО АН АТОЛІЙОВИЧ, U A, ПОЛОВИНКА АН АТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, UA, ТІТОВ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ, UA, БУШНЄВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВН А, U A, ТІТОВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, U A, КАРЕВСЬКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ, U A (73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІН АТ ІМ. ІЛЛІЧА", U A (56) SU 459364, 05.02.1975 SU 1008015, 30.03.1983 GB 1293212, 18.10.1972 3 83535 результат, що досягається, (забезпечення, як зручного збереження пристрою буксирного, так і безпечної відстані між транспортними засобами при їхньому буксируванні) - його наслідком. Більш детально суть винаходу пояснюється нижче описом з посиланням на прикладене креслення, на якому зображений загальний вид буксирного пристрою. Пристрій буксирний містить гнучку тягу 1, на яку надягнуті упорні кільця 2 і на кінцях якої виконані петлі 3 для зчіпки з транспортними засобами. Крім того, на гнучку тягу 1 надягнуті різьбові втулки 4 і 5, що мають можливість зближуватися або віддалятися одна відносно іншої. Крім того, одна з них обладнана контргайкою 6. Різьбові втулки й контргайка обладнані елементами 7, що полегшують їх обертання. Це можуть бути, наприклад, воротки, лиски на поверхнях втулок та контрагайки тощо. Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 4 Пристрій працює таким чином. Обертаючи воротки 7 і розсовуючи, тобто віддаляючи одну відносно іншої, різьбові втулки 4 і 5 вибирають зазори між упорними кільцями 2. Додавши таким чином необхідну жорсткість буксирному пристрою, фіксують різьбові втулки 4 і 5 у розсунутому положенні контргайкою 6. Після чого здійснюють процес буксирування транспортних засобів жорстким буксирним пристроєм. По закінченні процесу буксирування відкручують контргайку 6, зближують одну до одної різьбові втулки 4 та 5 і завдяки зазорам, що утворилися, між упорними кільцями 2, гнучкий буксирний пристрій компактно згортають і розміщають у звичайному багажнику. Таким чином, запропоноване конструктивне рішення забезпечує і безпеку буксирування транспортних засобів жорстким пристроєм буксирним і зручність збереження компактно згорнутого гнучкого буксирного пристрою. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Towing device

Автори англійською

Kryvous Ihor Borysovych, Polovynka Danylo Anatoliiovych, Polovynka Anatolii Oleksiiovych, Titov Valerii Heorhiiovych, Bushnieva Liudmyla Mykolaivna, Titov Andrii Valeriiovych, Karevskyi Roman Petrovych

Назва патенту російською

Устройство буксирное

Автори російською

Кривоус Игорь Борисович, Половинка Даниил Анатольевич, Половинка Анатолий Алексеевич, Титов Валерий Георгиевич, Бушнева Людмила Николаевна, Титов Андрей Валериевич, Каревский Роман Петрович

МПК / Мітки

МПК: B60D 1/00

Мітки: буксирний, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-83535-pristrijj-buksirnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій буксирний</a>

Подібні патенти